Hotărârea nr. 10/2001

Aprobarea finantarii de la bugetul local a centrelor financiare infiintare in Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 10 din 25 01 2001

privind: aprobarea finanțării de la bugetul local a centrelor financiare înființate în municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Conciliului local ;

Având în vedere prevederile Ordinului 4713/29.09.2000 al Ministerului Educației Naționale;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a centrelor financiare înființate în municipiul Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

. ' ANEXĂ la HCL nr. fO

CENTRELE FINANCIARE DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Nr. crt

Număr centru financiar

Unitatea școlară

Cod fiscal

1

CF1

ȘCOALA 25 "PETRU RAREȘ" GALAȚI

13633829

2

CF2

LICEUL "EMIL RACOVIȚÂ" GALAȚI

3126551

3

CF3

GRĂDINIȚA 53 "NICOLAE LABIȘ" GALAȚI

13629895

4

CF4

LICEUUL TEORETIC "DUNĂREA" GALAȚI

ȚI 26934

5

CF5

GRĂDINIȚA NR.61 "ION CREANGĂ" GALAȚI

3127042

6

CF6

ȘCOALA NR.28 "MIHA1 EMINESCU" GALAȚI

3127140

7

CF7

ȘCOALA NR.34 "MIHAl VITEAZUL" GALAȚI

3127085

8

CF8

GRĂDINIȚA NR.9 “SF.NICOLAE" GALAȚI

3126608

9

CF9

ȘCOALA NR.33 "SF.DUMITRU" GALAȚI

13629879

10

CF11

GRĂDINIȚA NR.45 "PARFUMUL TEILOR"

13629810

11

CF 12

COLEGIUL "ALJ.CUZA" GALAȚI

3126950

12

CF13

GRĂDINIȚA NR.1 "LUCEAFĂRUL" GALAȚI

1 1

13629828

13

CF15

GRĂDINIȚA NR.41 "CODRUȚA" GALAȚI

13629909

14

CF1S

ȘCOALA NR.10 "PETRE ȚUȚEA" GALAȚI

i

13633845

15

CF31

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAȚI

4068700

16

CF 32

GRĂDINIȚA NR.51 "MOTANUL ÎNCĂLȚAT’

4298563

17

CF 33

ȘCOALA NR.11 "M. SADOVEANU" GALAȚI

3126896

.18

CF34

ȘCOALA NR:3 GALAȚI

13629798

19

CF 35

ȘCOALA NR.40 "lULIA HASDEU" GALAȚI

13629801

20

COLEGIUL ‘VASILE ALECSANDRl" GALAȚI

13629763

21

| GRUPUL ȘCOLAR "GH.ASACHI" GALAȚI

3952162

22

I GRUPUL ȘCOLAR "SF.MARIA" GALAȚI

3126691

23

GRUPUL ȘCOLAR TRANSP.CFR GALAȚI

3126780

24

GRUPUL ȘCOLAR DE MARINĂ GALAȚI

3264627

25

COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" GALAȚI

3126667

26

GRUPUL ȘCOLAR "ELENA DOAMNA" GALAȚI

27

GRUPUL ȘCOLAR "RADU NEGRU" GALAȚI

3127174

28

GRUPUL ȘCOLAR "TRAIAN" GALAȚI

3126705

29

GRUPUL ȘCOLAR METALURGIC GALAȚI

3126519

30

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALAȚI

3126535

31

i

GRUPUL ȘCOLAR "ANGHEL SALIGNY" GALAȚI

3126586

; 32

I

LICEUL DE ARTĂ "D.CUCLIN" GALAȚI

3952200

i 33

l

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAȚI

3126594

I 34

1

GRUPUL ȘCOLAR "D.MOȚOC" GALAȚI

4298555

35

COLEGIUL ECONOMIC "V.MADGEARU" GALAȚI

3126730

36

COLEGIUL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAȚI

3126926

37

LICEUL PEDAGOGIC "C.NEGRI” GALAȚI

32646.19

i

38

SEMINARUL TEOLOGIC "SF.ANDREI" GALAȚI

3264538

39

ȘCOALA NR.24 GALAȚI

13629771

40

ȘCOALA NR.31 "GH.MUNTEANU" GALAȚI

13629844

41

GRĂDINIȚA NR.49 GALAȚI

13633780

I 42

[

Ș GRĂDINIȚA NR.38 GALAȚI

13633799

i 43

i

! GRĂDINIȚA NR.3 GALAȚI

1 ■ *

13629836

I

i 44.

ȘCOALA NR.17 "NICHITA STÂNESCU" GALAȚi

13629860

  • 45.    '        C.F. 29- Școala nr. 29 "Sf. M?."              13529852

  • 46.             Inspectoratul școlar Județean Galați            3126373