Hotărârea nr. 94/2000

Casarea mijloacelor fixe apartinand domeniului public concesionate de catre SC APATERM SA

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din


2000


privind: casarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public concesionate de S.C.APATERM S.A.

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile pct. 23, alin 3 din HG 909/1997, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.54/1997 ;

în temeiul art.28 din Legea nr. 69/91 a Administrației publice locale, republicată în 96;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă casarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public, concesionate de S.C.APATERM S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea bunurilor concesionate S.C.APATERM S.A. se diminuează cu valoarea bunurilor casate.

Art.2-Bunurile casate se valorifică conform legislației în vigoare.

Art.3-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Page 1

ANEXA la HCL nr. /

CASARI MIJLOACE FIXE NEAMORTIZATE

CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC

EXPLOATARE TERMOFICARE

U.M. = lei

Nr. Crt.

DENUMIRE MIJLOC FIX

SECTOR

NUMĂR INV.

AN

VALOARE INTRARE

VALOARE

RAMASA*

1

Rețea termica PT 9

11 Șiret

2212147

1971

107827844

85839409

2

Racord termic PTL

Centru I

2113091

1975

18406047

6434545

3

nstalatie termica interiorâ SC 15

Mazepa I

2214063

1977

11788086

7102885

4

nstalatie electrica interioara SC 15

Mazepa I

2214064

1977

1441391

1062579

5

Rețea termica

Micro 39

2213749

1977

9858251

8112696

6

Rețea apa calda N 23

Micro 39

2213753

1977

3252018

2677543

7

Rețea termica M 39 A

Micro 39

2213757

1977

1969935

1621959

8

Rețea apa calda

Micro 39 bolc Z 15

Micro 39

2213759

1977

2074037

1707674

9

Rețea termica et I

Micro 39 SC 6

Micro 39

2113538

1977

23637897

19459373

10

Aparat contracurent

B 85 Am 6x3,5 SC 36

Micro 20

4213807

1978

6812552

3710150

11

Aparat contracurent

B 85 Am 6x3,5 SC 36

Micro 20

4213811

1978

5901862

3151281

12

Aparat contracurent

B 85 Am 6x3,5 SC 36

Micro 20

4213808

1978

2204918

1177285

13

Aparat contracurent

B 85 Am 6x3,5 SC 36

Micro 20

4213809

1978

2204918

1177285

14

Aparat contracurent

B 85 Am 6x3,5 SC 36

Micro 20

4213810

1978

2204918

1177285

15

Aparat contracurent

B 85 Am 6x3,5 SC 36

Micro 20

4213812

1979

5928469

3165509

16

Rețea termica et. 2 A+B+C

SC 2

Micro 40

2212104

1972

37159586

27789407

17

Rețea termica acm SC 1

Micro 40

2212427

1974

41911629

33693936

18

Rețea termica exterioara

SC 34

Micro 19

2212047

1973

30519615

24580968

19

Rețea termica exterioara

SC 34 bl N4

Micro 19

2214001

1978

11520793

9496406

20

Rețea acm

bl. P 1,2,3 SC 31-32

Micro 19

2212410

1973

12669236

10181242

21

Rețea ext. apa calda

SC 33-SC 34

Micro 19

2212050

1973

73625996

59291464

22

Instalație termică et 3

SC 15

CENTRI I

2212118

1966

23081119

5888311

23

Rețele termice a.c.

N. Bâlcescu

PIAȚA

2113105

1976

9722776

7450002

24

Rețele termice exterioară

PIAȚA

2113309

1977

13725418

11224588

42.DAJBOC IONICA

24

1

43. BOȚEA AURELIAN

24

1

44.GHERASIM SORIN

23

1

45. ANTON VALENTIN

21

1

46. ROMAN SILVIANA

21

1