Hotărârea nr. 89/2000

Modificarea HCL nr. 187/10.06.1999 privind organigrama, statul de functii si fisele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatru Muzical Galati

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din 25 Cty 2000

privind: modificarea HCL nr.257/26.08.1999 privind

organigrama, statul de funcții și fișele de evaluare

a posturilor pentru personalul de la Teatrul Muzical din Galați.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10166 /21.03.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998, anexa VII/4 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică și H.G.nr.749/1998 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite;

Având în vedere prevederile art.2 din H.G.nr.442/1994 privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă ale municipiului București și locale, republicată în 1997;

Având în vedere prevederile HCL nr. 133/1999 privind finanțarea de la bugetul local a Teatrului Dramatic, Teatrului Muzical și Teatrului de Păpuși;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Teatrul Muzical aprobate prin HCL nr.257/26.08.1999, conform anexelor A1 și B1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexele A și B aprobate prin HCL nr. 257/26.08.1999 își încetează valabilitatea.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ORGANIGRAMA TEATRULUI MUZICAL ‘ NAE LEONARD “ GALAȚI
ANEXA B 1

la HCL nr.

Nr. Crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel studii

Nr.

Post.

1

CONDUCERE

1

DIRUOR

DIRECTOR

S

1

2

CONTABIL IA

CONTABIL SEF

M

1

STUDII MUZICALE

o

3

SECRETAR MUZICAL I

SEF SECȚIE

S

1

4

REFERENT I

-

S

1

5

MAESTRU COREPETITOR I

-

s

2

r

COREPETITOR H

s

1 1

7

CONCERT MAESTRU I

s

1

SOLIST VOCAL I

s

4

K

9

SOLIST VOCAL II

s

1

10

SOLIST VOCAL m

s

1

11

SOLIST VOCAL IV

s

1

12

SOLIST VOCAL I

-

3

13

SUFLEOR U

-

1

14

REGIZOR CULISE I

M

1

15

BIBLIOTECAR

M

1

SECȚIA ORCHESTRA

-

SEF SECȚIE

S

-

16

ARTIST INSTRUM. 11/I

SEF PARTIDA

S

5

17

ARTIST INSTRUM. H/H

SEF PARTIDA

S

3

18

ARTIST INSTRUM. n/IV

SEF PARTIDA

S

1

19

ARTIST INSTRUM. n/ IV

-

s

1

20

INSTRUMENTIST I

SEF PARTIDA

-

4

21

INSTRUMENTIST I

-

-

5

| 22

INSTRUMENTIST II

-

-

4

' 23

INSTRUMENTIST HI

-

-

2

P

SECȚIA COR

1

24

MAESTRU COR I

SEF SECȚIE

s

| 1

25

ARTIST LIRIC III

-

s

2

26

CORIST I

-

M

7

27

CORIST n

-

M

8

28

CORIST ni

-

M

12

SECȚIA BALET

29

SOLIST BALET I

SEF SECȚIE

S

1

30

SOLIST BALET I

-

S

2

31

SOLIST BALET I

-

-

2

32

SOLIST BALET II

-

1

33

SOLIST BALET III

-

2

34

BALERIN III

S

1

35

BALERIN I

-

6

36

BALERIN II

-

3

37

BALERIN III

-

5

SECȚIA MUSIC - HALL

38

DIRIJOR I

SEF SECȚIE

s

1

39

SOLIST VOCAL I

-

4

40

SOLIST VOCAL II

-

1

41

SOLIST VOCAL IU

-

1

42

ACTOR I

s

1

43

ACTOR V

s

1

44

ACTOR I

-

45

actor n

-

1

46

ARTIST INSTRUM. IV I

s

2

47

ARTIST INSTRUM IV HI

s

2

48

INSTRUMENTIST I

7

49

INSTRUMENTIST II

3

50

CORIST I ( Vocalist)

4

51

CORIST n ( Vocalist )

4

52

SOLIST BALET I

2

53

BALERIN II

4

54

MUNCITOR II ( M. M. D. )

2

SECȚIA TEHNIC

55

REGIZOR CULISE I

SEF SECȚIE

M

1

56

MAESTRU SUNET I

-

M

1

57

MUNCITOR I

SEF FORMAȚIE

-

1

58

MUNCITOR I

-

-

4

59

MUNCITOR II

-

-

9

60

MUNCITOR III

-

-

1

BIROU PUBLICITATE -IMPRESARIAT

61

REFERENT I

-

M

2

SERVICIU PRODUCȚIE -APROVIZIONARE

62

ARTIST PLASTIC I

SEF SECȚIE

M

1

63

TEHNICIAN I

-

M

1

64

MUNCITOR I

-

-

7

65

MUNCITOR II

-

-

2

66

MUNCITOR III

-

-

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV

67

REFERENT I

SEF SERVICIU

SSD

1

STAT DE FUNCȚII

PE ANUL 2000


68 |

PLASATOARE                  1

M, G

3

69 i GARDEROBIERA                 1

j

M, G

1

70 1

LACATUS MECANIC 1            i

1

1

! 71 I

INSTALATOR SANITAR II           i

i

1

72 !

ELECTRICIAN I                    i

-

1

73 |

ȘOFER I                           I

!

1                I

74 I

POMPIER I                        I

1                i

75 !

MUNCITOR NEC. (spaltoreasa)

i

1 ;

|

1

1

1

1

!

i                                          i

|                                  l

i                                                    i

COMPARTMENT CONTABILITATE - FINACIAR

i

i i i

1

1

1 1

| 76 I

CONTABIL IA                     1

1

M

!                   1                    i

I 77

CONTABIL 1                        1

*

M

'                   1                    i

I 78

CONTABIL II                        i

1

1

M

i                 1                  i

! 79

REFERENT 1                     i

_ 1

M

1 i

80

MAGAZIONER 1                  1

-

M

1

81'

CASIER 1

M

i                 1                  I

i

i                                                              I

1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

i                                                                           i

I                 -I

i 82

REFERENT IA

-

M

i                   1                    i

! 83

OPERATOR 1

-

M

1

1 84

I CONSILIER JURIDIC ia

-

S

! 1

TOTAL

19-3