Hotărârea nr. 84/2000

Aprobarea valorii meniului asigurat de Cantina de Ajutor Social

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. $ din 35 Oji 2000

privind: aprobarea valorii meniului asigurat de Cantina de Ajutor Social

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.20, lit. f, din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 -Se aprobă valoarea meniului asigurat de Cantina de Ajutor Social în sumă de 12 000 lei.

Art.2- Valoarea meniului se va indexa trimestrial cu rata inflației transmisă de Direcția de Statistică.

f

Art.3- Cantina de Ajutor Social se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.