Hotărârea nr. 174/2000

Adoptarea unor masuri pentru rezolvarea conflictului existent pe platforma comerciala - Str. Henri Coanda nr. 5

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 174

din 21.11.2000

privind: adoptarea unor măsuri pentru rezolvarea conflictului existent pe platforma comercială - str. Henri Coandă nr. 5

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2100/63 din 21.11.2000;

Având în vedere reclamațiile salariaților Societății Comerciale COMRIMET S.A., adresate în plenul ședințelor Consiliului local din data de 2.11.2000 și 21.11.2000;

Având în vedere prevederile art. 20, lit. “t” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Primarul municipiului Galați se împuternicește să analizeze temeinicia și legalitatea documentației întocmite pentru emiterea certificatelor atestat de proprietate la societățile comerciale de pe platforma comercială aferentă străzii Henri Coandă nr. 5, S.C. GALGROS S.A., S.C. COMRIMET S.A., S.C. METEXS.A..

Art. 2 - în funcție de constatările făcute, Primarul municipiului Galați va promova o Ordonanță Președințială la instanța de judecată pentru modificarea în parte a certificatelor atestat de proprietate a societăților în cauză, cu mențiunea că drumul ce face obiectul litigiului să rămână proprietatea publică a municipiului Galați.

Art. 3 - Până la soluționarea litigiului prin Ordonanță Președințială, Primarul, în scopul deblocării drumului de acces, va lua măsurile ce se impun pentru întronarea liniștii și ordinei publice, ajutat de Poliția municipiului Galați, Corpul Gardienilor Publici, Brigada de pompieri și alte instituții.

Art. 4- După soluționarea litigiilor, Primarul va supune spre aprobarea Consiliului local un proiect de hotărâre prin care drumul de acces să fie trecut în proprietatea publică a municipiului Galați.

Art.5-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

SECRETAR

Grigore Matei