Hotărârea nr. 172/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Fundatiei de Sprijin a Varstnicilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 172

dm21.11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”,

Fundației de Sprijin a Vârstnicilor

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Fundației de Sprijin a Vârstnicilor, pentru exemplara dăruire și modul în care a înțeles să - și dedice activitatea în slujba celor ce au nevoie de mare ajutor - bătrânii.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei