Hotărârea nr. 171/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂȚ1 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA ni. 171

din 21. 11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”, întreprinderilor Private Mici și Mijlocii

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 43 732/16.11.2000 a Consiliului Național al întreprinderilor Mici și Mijlocii din România - filiala Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, întreprinderilor Private Mici și Mijlocii , pentru rezultatele obținute în dezvoltarea economică a municipiului Galați, după cum urmează:

 • 1. S.C.COZAMIN S.R.L.

 • 2. S.C.IRICAD S.R.L.

 • 3. S.C.MELCRET A.T.S.R.L.

 • 4. S.C. GALFINBAND S.A.

 • 5. S.C.MAIRON S.A.

 • 6. S.C. DUNAROM S.R.L.

 • 7. S.C. TC INF S.A.

 • 8. S.C.IZOCON GRUP S:A.

 • 9. S.C. ALMAS.A.GALATI

 • 10.5. C.AVANS UCROM S.R.L.

11. S.C.TAT S.R.L.

 • 12.5. C. BATCIF S.R.L.

 • 13.5. C. CONBAD GRUP S.R.L.

14. S.C. ARCADA COMPANY S.A.

 • 15.5. C. UNION STEEL GEST S A.

16. BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE

 • 17.5. C. TRANS P.E.C.S.A.

 • 18.5. C.SIDEX TRADING S A.

 • 19.5. C. VÎLCEANAS.A.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


£de ședință îrcefâi Cri stea


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore MateiHOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei