Hotărârea nr. 169/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati", unor sportivi galateni laureati la concursurile interne si internationale in anul 2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 169

dm 21. 11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”, unor sportivi gălățeni laureați ai concursurilor interne și internaționale, în anul 2000.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 43 554/16.11.2000 a Direcției pentru Tineret și Sport a Județului Galați.;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” unor sportivi gălățeni laureați ai concursurilor interne și internaționale în anul 2000, după cum urmează:

 • 1. ALINA GHERASIM - atletism - C.S.Oțelul

 • -  locul I la Campionatul Mondial de seniori

 • -  Locul 28 la maraton la Jocurile Olimpice de la Sydney;

 • 2. ANA MARIA DOBRE - atletism - Clubul Sportiv Școlar

 • -  3 locuri III la Campionatul Balcanic de juniori

 • 3. LIVIA PRUTEANU - atletism - Liceul cu Program Sportiv - C.S.M. Dunărea

 • -  locul II la Campionatul Balcanic de juniori;

 • 4. GEORGETA LAZĂR - atletism C.S.Universitar

 • -  locul III la Campionatul European de seniori

 • 5. LAURA NACU - baschet - Liceul cu Program Sportiv

 • -  Locul III la Campionatul European de tineret

 • 6. VALERIU CALANCEA - haltere - C.S.M. Dunărea

 • -  locul II la Campionatul European de juniori

 • -  2 locuri III la Campionatul european de juniori

 • -  recordman mondial de juniori

 • -  locul X la Jocurile Olimpice de la Sydney

 • 7. IONELA TOPALA - haltere - C.S.M.Dunărea

 • -  3 locuri IV la Campionatul European de juniori

 • 8. MARIOARA MUNTEANU - haltere - C.S.M. Dunărea

 • -  2 locuri V la Campiobnatul European de seniori

 • -  locul VIII la Jocurile Olimpice de la Sydney

 • 9. ALINA BRANIȘTE-handbal-Oțelul

 • -  locul I la Campionatul European de tineret

 • 10. CĂTĂLINA CIOAREC - handbal - Oțelul

 • -  locul I la Campionatul European de tineret;

 • 11. GABRIELA IONETE - karate - C.S.Kodo

 • -  2 locuri I la Campionatul European de seniori

 • -  3 locuri III la Campionatul European de seniori

 • -  locul III la Campionatul Mondial de seniori

 • -  locul V la Campionatul Mondial de seniori

 • 12. DANIELA FARKAS - karate - A.S. Meikyo

 • -  1 loc I la Campionatul European de seniori

 • -  1 loc III la Campionatul European de seniori

 • 13. MARIUS CIUBUCCIU - karate-A.S. Meiko

 • -  locul II la Campionatul European de seniori

 • -  locul III la Campionatul European de seniori

 • -  locul V la Campionatul Mondial de seniori

 • 14. FURCOI FLORIN

 • -  locul V - “Galea Open” Slovenia

 • -  locul VII - Maribur “Bergan Memorai” Slovenia

 • 15. CIPRIAN CEPOI-karate-C.S.Kodo

 • -  locul II la Campionatul European de juniori

 • -  locul III la Campionatul European de juniori

 • 16. CORNEL MANGALEA - modelism - C.S. Universitar

 • -  locul III la Campionatul Mondial pe echipe

 • 17. DAN AMORĂRIȚEI - modelism - C.S.UNIVERSITAR

 • -  locul III la Campionatul Mondial pe echipe

 • 18. ANA GOGORIȚĂ - tenis de masă - A.S. Voința

 • -  locul III la Campionatul Mondial pe echipe

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei