Hotărârea nr. 167/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" elevilor care au obtinut rezultate deosebite pe anul 2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 167

din 21. 11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”, elevilor care au obținut rezultate deosebite în anul 2000.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 43 552/16.11.2000 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale, internaționale și concursuri pe meserii după cum urmează:

  • •  MANEA MIHAI - Colegiul “V. Alecsandri” Galați, premiul I, Olimpiada Națională de Matematică;

  • •  MANEA IRINA - Colegiul “V. Alecsandri” Galați, premiul I, Concursul național de matematică;

  • •  ISMAIL ANDREI - Colegiul “V. Alecsandri” Galați, premiul I, Olimpiada Națională de Matematică;

  • •  PANCRATOV RALUCA - Colegiul “V. Alecsandri” Galați, premiul I, Olimpiada Națională de Chimie;

  • •  OPAIȚ IOANA - Colegiul “V. Alecsandri”Galați, premiul I, Olimpiada Națională de Limba Engleză;

  • •  CHEBAC ADRIANA - Liceul de Artă “D. Cuclin” Galați, premiul I absolut, Olimpiada Națională de Arte Plastice;

  • •  FURTUNĂ CIPRIAN - Seminarul Teologic “Sf. Andrei”Galați, premiul I, Olimpiada Națională de Religie;

  • •  POPA TEODORA - Grup Școlar Traian, locul I și III la Concursul Național de Mecanică

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


?tde ședință inpea Cristea


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei