Hotărârea nr. 161/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Liceului "Emil Racovita"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 161

din 21. 11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”,

Liceului “Emil Racoviță” Galați

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 43 552/16.11.2000 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Liceului “Emil Racoviță” Galați , care s -a remarcat prin competența întregului colectiv didactic și prin succesul înregistrat în organizarea Olimpiadei Naționale de Chimie.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.