Hotărârea nr. 159/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Colegiului "Vasile Alecsandri" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 159

dm21.11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”,

Colegiului “Vasile Alecsandri” Galați.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Colegiului “Vasile Alecsandri” Galați, pentru continuitate în obținerea de bune rezultate în activitatea de pregătire a elevilor.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.