Hotărârea nr. 154/2000

Aprobarea acordarii de ajutoare de urgenta famiilor nevoiase

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 154

din 21. 11. 2000

privind: aprobarea acordării de ajutoare de urgență familiilor nevoiașe

Consiliul local al municipiul Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 43 054/14.11.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. (2), lit. “r”, din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

social;


Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr.67/1995 privind ajutorul în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență constând în 1tonă lemne de foc și contravaloarea transportului acestora, în limita plafonului aprobat în buget, la cap. 60.02. Asistență Socială, pentru fiecare familie (persoană singură) nevoiașă.

Art.2-Ajutorul de urgență va fi acordat după efectuarea anchetei sociale de către o comisie numită prin Dispoziția Primarului, acelor familii care în urma anchetei rezultă că nu-și pot procura lemne de foc datorită veniturilor mici, sau a lipsei veniturilor.

Art.3 -Achiziționarea lemnelor se va face conform legislației în vigoare.

Art.4-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință RăfevaJh’Mi«cea Cristea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei