Hotărârea nr. 124/2000

Aprobarea deplasarii unei delegatii a municipalitatii Galati la expozitia mondiala de la HANNOVER 2000 - Germania, in perioada 18-23 octombrie 2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din          2000

privind:    aprobarea deplasării unei delegații a municipalității Galați la

Expoziția Mondială HANNOVER 2000 - Germania, în perioada 18-23 octombrie 2000.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Mîndru Traian - consilier local;

Avînd în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. VW/ft9/ £^£#2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 35 682/3.10.2000 Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați;

Având în vedere prevederile art. 20, lit. “v” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1-Se aprobă deplasarea unei delegații a municipalității Galați la Expoziția Mondială HANNOVER 2000  - Germania în perioada

18-23.10.2000, în următoarea componență:

  • 1. Cristea Mircea Răzvan

  • 2. Nicolescu Sorin

  • 3. Dobrițoiu Teodoru

  • 4. Cubasa George

  • 5. Teodorescu Alexandru

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

la

Și


Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei