Întrebări generale

Ce sunt hotărârile de consiliu local?

Consiliile locale ale orașelor, și ale sectoarelor Municipiului București, sunt autorități administrative autonome deliberative, fiind compuse din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani.

Consiliul Local se întrunește lunar în ședințe ordinare și uneori în ședințe extraordinare. La aceste ședințe, consilierii votează hotărâri de consiliu local.

Aceste hotărâri sunt foarte importante, deoarece prin intermediul lor se reglementează bunul mers al orașului: se hotărăște bugetul (pe ce se cheltuiesc banii), se aprobă proiecte de investiții, planuri urbanistice zonale (PUZ-uri), planuri si strategii de dezvoltare.

După fiecare ședință de consiliu local, se redactează un proces verbal, care consemnează ce s-a discutat și cum s-a votat fiecare hotărâre.

Chiar dacă unele primării publică pe site-urile proprii hotărârile adoptate, ele sunt publicate de obicei în format PDF scanat. Mai mult, în unele cazuri site-ul primăriei este configurat în așa fel pentru a nu permite motoarelor de căutare (Google) să găsească acele documente.

De aceea, este foarte greu pentru cetățeni să găsească legislația relevantă (hotărârile de consiliu local), sau să vadă ce s-a discutat la ședințele consilierilor (în procesele verbale). Multe din site-urile primăriilor nu permit căutarea după cuvinte cheie; chiar pentru cineva care cunoaște exact numărul hotărârii dorite este dificil să o găsească.

Site-ul hcl.usr.ro a fost realizat pentru a corecta această problemă, și a oferi cetățenilor un instrument care să le permită să caute cu ușurință în hotărârile de consiliu local, după cuvinte cheie, sau pur și simplu să poată vedea o listă cu hotărârile adoptate – după an, după oraș/entitate.

După ce primăriile publică pe site-urile proprii conținutul hotărârilor adoptate, textul respectiv ajunge pe hcl.usr.ro în câțiva pași:

 • Administratorul site-ului descarcă fișierele cu hotărârile (în format PDF scanat de obicei) de pe site-urile primăriilor
 • Administratorul extrage în mod automat textul din fișierele respective, folosind un program performant de OCR (Optical Character Recognition – recunoaștere optică a caracterelor)
 • Administratorul rulează un program, care stochează pe serverul hcl.usr.ro textul obținut pentru fiecare hotărâre
 • Pe site, un program specializat analizează textul, îl împarte în cuvinte și îl indexează
 • Când utilizatorii fac căutări după cuvinte cheie, același program caută în baza de date documentele care conțin cuvintele cheie căutate

Harta transparenței

Publicarea hotărârilor de consiliu local, a proiectelor de hotărâri, a bugetelor locale, etc asigură o mai mare transparență a modului în care se iau decizii la nivel local. Cetățenii fiecărei comunități au dreptul să fie informați cu privire la procesul decizional și să-l îmbunătățească prin depunerea unor inițiative cetățenești și participarea la dezbaterile publice legate de proiectele de hotărâri. În plus, au obligația de a respecta hotărârile adoptate de autoritățile locale.

Transparentizarea procesului decizional la nivel local este o condiție esențială atât în adoptarea de către autorități a celor mai bune soluții pentru comunitate cât și pentru implementarea cu succes a oricăror decizii ale autorităților locale.

Această hartă arată modul în care primăriile din țară s-au conformat prevederilor noului Cod Administrativ prin publicarea Monitorului Oficial local.

Ea facilitează accesul cetățenilor la hotărârile de consiliu local adoptate de către fiecare primărie din țară, centralizând toate linkurile utile pe aceeași pagină web.

Astfel, cetățenii se pot informa mai ușor asupra hotărârile în vigoare pe teritoriul fiecărui UAT și pot să-și ceară dreptul la informare, atunci când acesta le este încălcat.

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Administrativ, prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019 a devenit obligatorie publicarea de către fiecare primărie, pe site-ul propriu, a unui Monitor Oficial local.

Acesta trebuie să includă:

a) STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;

b) REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE (cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative și a celor executive locale);

c) HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE (hotărâri de consiliul local și județean, cu caracter normativ și caracter individual; Registrul proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative);

d) DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE (emise de primar, președintele consiliului județean, Registrul proiectelor de dispoziții ale autorității executive);

e) DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE (bugetele locale);

f) ALTE DOCUMENTE (Registrul privind refuzurile de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, obiecțiile de legalitate, enunțarea prealabilă a problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute, procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative și minutele ședințelor, inclusiv punctele de vedere exprimate de participanți, declarațiilor de căsătorie etc)

Procedura prevede și norme specifice referitoare la modul de publicare al actelor de mai sus:

„(1) Numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent în parte, se face în ordinea datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în Monitorul Oficial Local se asigură strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, astfel încât la deschiderea dosarului electronic, primul document din listă, de jos în sus, să corespundă nr. 1, după cum primul document din listă, de sus în jos, să corespundă ultimului act administrativ publicat, în ordinea cronologică a datelor.

(2)Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf“ editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.”

Găsiți aici Anexa nr. 1: PROCEDURA de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215926

Rubrica Monitorul Oficial Local trebuie identificată distinct în cadrul site-ului fiecărei primării iar Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice trebuie să preia linkurile pe pagina sa.

La momentul actual, nu toate primăriile respectă această prevederile de mai sus iar pagina de pe site-ul Ministerului este în construcție: http://www.dpfbl.mdrap.ro/monitorul_oficial_local.html

Putem adresa autorităților locale o petiție, la adresa de e-mail a primăriei (pe care o puteți găsi tot aici), prin care să semnalăm cazul și să cerem respectarea prevederilor Codului Administrativ. Mai multe detalii despre cum se poate formula o petiție găsiți aici.

Conform Ordonanței nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor , art. 8 și 9, termenul de răspuns este de 30 de zile, putând fi prelungit cu maxim 15 zile și notificarea petentului în acest sens.

Nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor constituie abatere disciplinară.

Mod de utilizare

 • Navigați la pagina de start a site-ului ( hcl.usr.ro )
 • Introduceți în câmpul Cuvinte cheie câteva din cuvintele cheie căutate (ex. plan mobilitate, dacă doriți detalii despre planul de mobilitate urbana). Nu contează dacă cuvintele sunt articulate sau nu, cu diacritice sau nu.
 • Dacă știți la ce entitate (oraș/sector) doriți să căutați, alegeți entitatea dorită din selecția Entitatea emitentă
 • Dacă știți ce tip de document căutați (hotărâre de cele mai multe ori, sau proces verbal) alegeți tipul de document din selecția Tip document
 • Apăsați butonul Căutare
 • Analizați documentele obținute – pentru fiecare document puteți vedea ce tip de document este, ce număr, din ce an, la ce entitate (ex. Hotărârea 8/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018), titlul hotărârii (Hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4) si un extras din text, ce cuprinde cuvintele cheie căutate.
 • Dând click pe linkul fiecărei hotărâri, se va deschide un nou tab în browser, cu textul hotărârii (obținut automat prin OCR).
 • Când căutați, se afișează o listă cu hotărârile găsite. Dând click pe linkul fiecărei hotărâri, se va deschide un nou tab în browser, cu textul hotărârii (obținut automat prin OCR).

  În pagina cu conținutul hotărârii, la început după titlu apare un link către Documentul sursă – dând click pe el vi se va deschide în alt tab documentul original de pe site-ul autorității.

  Dacă introduceți mai multe cuvinte cheie (ex. termenul1 termenul2), motorul de căutare va căuta documente cu cel puțin unul dintre ele. Documentele care le conțin pe amândouă, la distantă mică, vor avea relevanță mai mare și vor fi afișate primele.

  Dacă doriți să căutați documente care conțin toți termenii introduși, trebuie să-i separați prin AND (termenul1 AND termenul2)

  Dacă doriți să căutați documente ce conțin o anumită frază (termeni într-o succesiune fixă) trebuie să introduceți fraza între ghilimele ("termenul1 termenul2")

  Exemple de utilizare

  Doriți informații despre numărul minim de locuri de parcare ce trebuie prevăzute pentru construcțiile noi, pentru a verifica dacă blocul care se construiește la dvs. în cartier respectă legea – și noii locatari vor avea locuri de parcare și nu vor ocupa trotuarele existente.

  • Deschideți pagina hcl.usr.ro
  • Scrieți la cuvinte cheie: număr minim locuri parcare. Apăsați Căutare.
  • Analizați lista documentelor găsite. Primul document din listă (cel mai relevant) este hotărârea 66/2006 a PMB "PRIVIND APROBAREA NORMELOR PRIVIND ASIGURAREA NUMARULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU NOILE CONSTRUCTII SI AMENAJARI AUTORIZATE", deci pare a fi documentul căutat.
  • Dați click pe link (cu textul Hotărârea 66/2006 - Municipiul București - 06.04.2006). Hotărârea se va deschide în alt tab, unde puteți studia textul.
  • Dacă vi se pare dificil să citiți textul recunoscut automat, dați click pe linkul Documentul sursă pentru a studia documentul original, cu grafice și toate informațiile.

  Ați auzit despre ideea primăriei de a acorda vouchere de bicicletă și doriți mai multe detalii.

  • Deschideți pagina hcl.usr.ro
  • Scrieți la cuvinte cheie: voucher AND bicicletă. Apăsați Căutare.
  • Analizați lista documentelor găsite. Primele documente găsite (cele mai relevante) sunt dispozițiile de aplicare a hotărârii (care apare mai jos în listă). Nu vrem să vedem dispozițiile, vrem hotărârea.
  • În pagina de căutare, selectați Tip Document = Hotărâre, și apăsați Căutare, pentru a rafina rezultatul căutării numai la hotărâri.
  • Analizați lista documentelor găsite. Primul document din listă (cel mai relevant) este hotărârea 258/202017 a PMB "PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "BICICLISTI IN BUCURESTI"", deci pare a fi documentul căutat.
  • Dați click pe link (cu textul Hotărârea 258/2017 - Municipiul București - 30.06.2017). Hotărârea se va deschide în alt tab, unde puteți studia textul.
  • Dacă vi se pare dificil să citiți textul recunoscut automat, dați click pe linkul Documentul sursă pentru a studia documentul original.

  Ați primit o amendă de la poliția locală sector 2, în baza unui proces verbal care menționează ca bază legală hotărârea nr. 126/2013 a consulului local sector 2. Doriți să aflați ce prevede mai exact această hotărâre, pentru a vedea dacă amenda a fost legală sau nu.

  • Deschideți pagina hcl.usr.ro
  • Alegeți Tip document = Hotărâre, Entitatea emitentă = Sectorul 2, Anul Emiterii = 2013, Număr = 126. Apăsați Căutare.
  • În lista de rezultate apare (evident) o singură hotărâre. Dați click pe link (cu textul Hotărârea 126/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013). Hotărârea se va deschide în alt tab, unde puteți studia textul.
  • Dacă vi se pare dificil să citiți textul recunoscut automat, dați click pe linkul cu „Documentul sursă” pentru a studia documentul original.

  Ați aflat că s-au alocat niște bani de la primăriile de sector, și primăria generală pentru Catedrală. Ați dori să aflați ce au spus consilierii locali despre acest lucru – ceea ce ar trebui să fie consemnat în procesele verbale.

  • Deschideți pagina hcl.usr.ro
  • Scrieți la cuvinte cheie: catedrala mântuirii neamului (între ghilimele). Alegeți Tip document = ProcesVerbal. Apăsați Căutare.
  • Analizați lista documentelor găsite. Sunt o listă de procese verbale, de la mai multe sectoare, unde s-a discutat despre Catedrală.
  • Dați click pe fiecare link. Câte o nouă pagină cu textul procesului verbal se va deschide în alt tab.
  • În pagina cu procesul verbal, apăsați Ctrl-F pentru a căuta în text. Scrieți catedral pentru a găsi termenul căutat, sau termeni înrudiți (catedrala, catedralei) în text.
  • Dacă vi se pare dificil să citiți textul recunoscut automat, dați click pe linkul Documentul sursă pentru a studia documentul original.