Hotărârea nr. 8/2021

HOTĂRÂREA nr.8 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (extraordinară)

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


I Net


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.8 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (extraordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 29 decembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (extraordinară), conform anexei, avand 5 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BUTUNOIU NICOLAIE


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex. Afișare

  • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV        l^i

CONSILIUL LOCAL FÂG^ItAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, ! ax 0040'268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@pnmaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 29 DECEMBRIE 2020 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 10:00.

Din partea presei- mass media locala.

Domnul președinte de ședință - Biza Radu Stelian: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 12 consilieri, absenți-6 consilieri: d-na Aldea luliana, dl. Ciont Valentin, dl.Ludu Cristian, dl.Negrila Ion, d-na Suteu Marilena si dl.Popa Ovidiu (13 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție).

Din partea primăriei participa: dl. secretar general interimar -Gavrila Adrian, d-na Beleaua Monica- Compartiment Reiatii Internationale, d-na Maria Suciachi - director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras, dl.Bogdan Nicolae - președinte Consiliului de administrație a S.C.Salco Serv S.A Fagaras si dl.Darau Irineu ( senator Alianța U.S.R.-PLUS) -participant la ședința.

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • i .Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș, începând cu 01.01.2021, incepand cu anul 2021.

  • 2 .Proiect de hotarare privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Doamna Paicu:”As avea ceva de spus aici. Eu propun amanarea acestor doua proiecte de hotarari pentru ședința ordinara de la sfârșitul lunii ianuarie 2021 pentru ca nu exista documentele despre care trebuie astazi sa discutam. Tarifele nu au aviz ANRSC. Avem sit imp, ne incadram si in legile in care itra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2021. Anul trecut, in data de 31 ianuarie 2019 taxa era de 13 lei.”

Domnul Bogdan N - președinte Consiliului de administrație a S.C.Salco Serv S.A Fagaras :”Noi am avut o ședința AGA cu dvs.consilierii locali, in calitate de acționari ai societății. Au avut loc si comisii de specialitate ale consiliului local in care s-au dezbătut toate aceste probleme. In AGA au fost prezenti 15 consilieri locali si au avut 14 voturi pentru. In comisiile de specialitate ale consiliului local a primit aviz favorabil tot ceea ce s-a discutat. Noi avem nevoie de aceste tarife pentru ca, conform licenței trebuie san e desfășurăm activitatea. Avem nevoie si de tarifele anuale aprobate de dvs. Dumneavoastră ati avut la dispoziție documentele, le-ati avut trimise sip e e-mailurile dvs.”

Doamna Paicu:”Noi nu am primit absolut nimic pe e-mail cu privire la aceasta taxa de 14,5 lei sau 22 lei. Colegii mei va pot confirma, daca au sau nu fisele de fundamentare ale acestei taxe de 14,5 lei. Eu nu am primit asa ceva.”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras:”Este fisa nr.i, tariful nr.i pe care il are toata lumea de aici.”

Domnul Klein:”De ce anul trecut, de la prețul de 13 lei a coborât la 9 lei si acum iarasi venim cu 14 lei? Oare s-a făcut o eroare anul trecut?”

Domnul Lascu:”Care ar fi ompactul asupra serviciului de salubritate daca amanam aceste decizii astazi, asupra activitatii dvs.pentru sfârșitul lunii ianuarie 2021?”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras:” Conform Ordinului ANRSC care este un ordin de reglementare a tarifelor de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor, licența este la pachet cu tarifele aprobate prin hotarare de consiliul local. Fapt pentru care daca de la data de 1 ianuarie 2021 nu avem tarife aprobate, S.C.Salco Serv S.A Fagaras nu poate presta serviciul pentru ca nu exista un tarif aprobat după care sa factureze, deci nu vom aduna deseurile municipale. Impactul este foarte mare. Este vorba de Ordinul nr.109/9 iulie 2007.”

Darau Irineu ( senator Alianța U.S.R.-PLUS):”Haideti sa fim constructivi. O amanare a acestor decizii este o prelungire a tarifului actual. Valabilitatea tarifului actual de 9 lei poate fi pe o luna, doua. Apoi, daca nu este acum dl.primar, luna viitoare la următoarea ședința ordinara se pot discuta din nou cu totii prezenti. V-as sugera sa infiintati o comisie speciala de monitorizare pentru S.C.Salco Serv S.A Fagaras, care aceasta comisie sa analizeze toate aceste probleme.

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras:” In primul rând, ca sa se amane luarea unei decizii in consiliul local pentru practicarea tarifelor pentru anul 2021, contravin legii. Trebuie aprobate tarifele pentru anul 2021 prin hotarare de consiliul local. Ati avut 500 de pagini material de studiat cu 3 sapatamani in urma unde sunt cereri, fise de fundamentare, memorii tehnico-economici. Conform Ordinului ANRSC, la art.3, pct.2: serviciul de salubrizare trimite următoarele activitati, doar acestea care sunt definite de lege sunt in regulamentul de salubrizare. Toate celelalte servicii conexe se pot practica de societate, dar tot prin tarife aprobate prin hotarare de consiliul local.”

Domnul Bogdan N - președinte Consiliului de administrație a S.C.Salco Serv S.A Fagaras:”Situatia este critica. In anul 202 s-a votat un tarif de 9 lei. Noi pastrandu-1 in continuare, nu putem face decât sa adancim groapa.”

Doamna Centiu:” Domnul Bogdan N.a spus ca 9 lei nu acopera groapa. L-as intreba daca creșterea taxei ar salva societatea?”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras :”Nu se aproba o taxa. Se aproba un tarif. Conform ANRSC, se numește tarif de prestare a serviciului. Forma de colectare este prin taxa sau prin tarif. Este o diferența. Deci, nu aprobam acum o taxa. Prețul este prețul serviciului. Atât costa serviciul.”

Domnul Cupu:”A aparut un aricol de presa odata cu privire la prețul de 9 lei/pers/luna. O angajata a Primăriei Fagaras, Monica Beleaua a făcut niște afrimatii in acest sens atunci. Si dansa ar trebui sa fie astazi aici sa ne explice situația. Noi astazi suntem nevoiti sa luam nist decizii?”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras:”Eu sunt apolitica si vreau doar ca societatea sa funcționeze.”

Domnul Cupu:”Ar trebui sa reorganizati activitatea.”

Domnul Klein:”Astazi trebuie sa ne decidem sau in viitorul apropiat, dar nu putem face acum o analiza corecta. Trebuie sa știm care preț este corect:9 lei sau 14 lei?”

Doamna Paicu:”Eu propun sa menținem taxa de 9 lei pana la sfârșitul lunii ianuarie 2021.”

Domnul Lascu:”Pentru anul 2019 intr-adevar a fost tariful de 13 lei/pers/luna avand un impact foarte mare din aceasta cauza. Au fost tot felul de acțiuni pentru reducerea tarifului. Pentru anul 2020 s-a venit cu o noua fundamentare, cu 9 lei.”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras:”Conform ANRSC, daca nu avem tarife stabilite astazi pentru anul 2021, in luna ianuarie 2021 nu vom putea sa ridicam deseurile.”

Domnul Cupu:”In decursul timpului ati trimis primăriei notificări cum ca ar da faliment aceasta societate.”

Doamna Monica Beleaua-Compartiment implementare proiecte: ”Mi-am auzit numele pronunțat aici si am indraznit sa vin. Nu mji-e frica de răspundere, dimpotrivă, chiar imi doresc sa va explic si dvs.situatia. In anul 2018 la sfarsit, au fost reglementate toate procedurile pentru gestionarea serviciului de salubritate prin publicarea regulamentului serviciului de salubrizare. Tot acela a fost momentul in care s-a venit cu o fisa de fundamentare din partea operatorului cu descriere efectiva a elementelor de cheltuiala pe care le presupunea prestația la standardul impus de regulament si acest preț era intr-adevar de 13 lei. Nici la acel moment si nici acum nu a fost obligatorie dezbatere publica. Prin direfenta de preț, ca s-a trecut de la 7,60 lei respectiv la 13 lei, s-a optat intr-adevar pentru varianta de dezbatere publica doar pentru ca oamenii sa inteleaga de ce anume trebuie sa luam astfel de masuri. La momentul respectiv, au aparut aceste modificări. A venit etapa de implementare sau de prestare a serviciului de către operatorul de salubritate. La jumatatea anului 2019, prin dispoziția dl.primar, s-a organizat o procedura de verificare a gradului de definire a indicatorilor de performanta a p[eratorului. Prin aceasta verificare s-a constatat ca de fapt, la nivel de societate inca nu fuseseră intreprinse toate masurile care ar fi fost normale la momentul respectiv. Motiv pentru care s-au luat toate documentațiile care au făcut obiectul acestui control intelegandu-se care au fost toate facturile de la depozit, care au fost declarațiile la Agenția de Protecție a Mediului, aceste declaratii fiind lunare. S-a făcut un centralizator al gestiunii deșeurilor si pe baza acelui centralizator la 10 luni s-a făcut extrapolarea pe 12 luni si a rezultat din aceste documente oficiale, ca societatea gestionează intr-un an, o anumita cantitate de deseu municipal. Pe baza acelei cantitati, a fost verificata fundamentarea de 14 lei si ceva, respectiv, 13 lei si ceva. Pe formatul fisei de fundamentare a unui tarif, in partea de jos este un element care prevede cantitatea programata pentru anul următor. In baza acelei cantitati de deșeuri, se poate fundamenta prețul. In momentul in care noi am luat evidenta gestiunii deșeurilor care rezultau din documentele oficiale ale operatorului din declarațiile depuse la instituțiile abilitate, am constatat ca de fapt, am discutat de cantitati diferite. Motiv pentru care, din aparatul de specialitate al primarului s-au determinat noi elemente de calcul. Nu s-a făcut o fisa de fundamentare. Fisa de fundamentare poate fi făcută doar de către operatorul de salubritate. Pe acea fisa de fundamentare s-au determinat noile cheltuieli in funcție de cantitate si atat. La momentul acela, documentația a fost pusa in spatele proiectului de hotarare.”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras:”Vreau sa dezbat cele trei mențiuni făcute de către dl.Adrian Gavrila-secretar general interimar, la proiectul de hotarare cu tarifele. Vad ca a spus de dezbatere publica in acest sens si s-a făcut mențiune la art.8 din Codul administrativ, principiul transparentei, dar la art.i se spune ca in procesul de elaborare a actelor normative autoritatile instituțiilor publice au obligația de a informa si de a supune consultării si dezbaterii publice proiectele de acte normative. Proiectul acesta privind tarifele nu este un act normativ.”

Domnul Adrian Gavrila-secretar general interimar: ”Vad ca insistat! pe Ordinul ANRSC, d-na Suciachi. Verificarea actulului care produce efect al tarifelor adica prin hotarare de consiliul local se face de prefectura si nu de ANRSC. Prin urmare, imi mențin acele obiectiuni si Legea nr.52/2003, art.7 cu privire la dezbateri publice.”

(Intre timp, a sosit in sala si dl.Ludu Cristian, fiind prezenti 13 consilieri locali.)

Domnul Gavrila Dan:”Propun sa ramana 9 lei tarif pentru populație, iar diferența pana la la 14 lei sa o suporte Primăria Fagaras pentru o perioada de.”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras: “Nu se poate sa facem ce dorim cu acele fise de fundamentare si tarife.”

Domnul Stirbu:”Propun sa luam o pauza pentru a ne mai consulta si apoi revenim la ședința.”

Se ia o pauza pentru discuții.

Se revine la ședința extraodinara.

Domnul Cupu:” Susțin ceea ce a propus dl.Gavrila Dan. Noi cei din partea grupului PNL propunem sa ramana 9 lei tariful pentru populație si sa se subvenționeze diferența de pana la 14 lei de către primărie. Daca nu se poate acum, astazi, sa se convoace din nou o ședința de indata astazi sau mâine.”

Doamna Maria Suciachi- director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras:”Ma bucur de propunerea dvs., dar am niște mențiuni. Trebuie sa ma repet ca de la data de 1 ianuarie 2021 nu se poate presta serviciul de salubritate, nu exista un tarif aprobat.”

Domnul Klein:”Sunt de acord cu ce a spus dl.Cupu, insa propun sa aprobam mai intai tarifele pe care le avem in fata prezentate de S.C.Salco Serv S.A Fagaras si apoi sa convocam o alta ședința sa vedem in ce măsură putem subvenționa.”

Doamna Paicu:”Dl.Secretar general interimar, v-as intreba care este prevederea prin care se poate face aceasta subvenționare si daca astazi se poate reconvoca tot pentru astazi o alta ședința de indata?”

Domnul Adrian Gavrila-secretar general interimar:”Astăzi nu se poate convoca o alta ședința. Trebuie discutat si cu dl.primar cu privire la aceasta subvenționare, sa vedem daca se poate din punct de vedere financiar. Inca nu știm ce buget vom avea. Daca dl.primar revine mâine in instituție, putem convoca o alta ședința de indata si daca se poate. “

Domnul Cupu:”Pana la urma bugetul este aprobat de noi, Consiliul local. Daca noi propunem acest lucru, dl,primar poate veni cu un proiect de hotarare cu aceasta propunere de subvenționare a primăriei.”

Doamna Paicu:”Eu imi mențin propunerea, de amanare a acestor doua proiecte de hotatari pana la sfârșitul lunii ianuarie 2021.”

Domnul Lascu:”Pana mâine la prânz sa convocam o ședința de indata. Dl.primar am inteles ca nu este in localitate, dar dl.Ludu Dan-director Direcția Buget Finanțe ar putea veni la ședința de mâine sa ne spună ce variante avem in acest sens, cu subvenționarea.”Sa se amane acum cele doua proiecte de hotarari, sa se convoace din nou o ședința de indata pentru mâine, cu participarea dl.primar si a dl.Ludu Dan.

Domnul Cupu:”Da , si cu scopul de a subvenționa diferența de preț de la 9 lei la 14 lei de către primărie.”

Domnul președinte: "Supune la vot ordinea de zi forma inițiala si se respinge cu 1 vot pentru si 12 abțineri (13 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:"Supune la vot amanarea ordinii de zi si cu amendamentul făcut de grupul PNL mai sus menționat si se aproba cu 10 voturi pentru si 3 abțineri ( 13 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Doamna Paicu:” Dl.Secretar general interimar, se poate introduce pe ordinea de zi a ședinței de indata de mâine si proiectul de hotarare privind Înființarea unei comisii speciale de monitorizare a S.C.Salco Serv S.A Fagaras?”

Domnul Adrian Gavrila-secretar general interimar:Răspunde aformativ.

Doamna Paicu:”In regula. Ma voi ocupa de acest aspect.”

Domnul președinte .-Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,           SECRETAR GENERAL,

BIZA RADU STELIAN            LAURA ELENA GIUNCA