Hotărârea nr. 110/2021

PARTEA 2 - HOTĂRÂREA Nr. 110 Din data de 26 Aprilie 2021 - privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

Anexa nr. 8 la HCL nr. 110/26.04.2021

Anexa la) LISTA obiectivelor de investitii pe anul 2021 pentru instituțiile publice și activitățile fianțate integral sau parțial din venituri proprii

- mii lei -

Nr

crt

Denumire obiective de investiții

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2020

Cheltuieli aprobate in bugetul 2021

Capacități

Termen PIF

0

1

2

3

4

5

6

Total, din care:

3.093,37

0,00

3.093,37

A.

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

B.

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C.

Investiții definite conform art. 46, alin. 2 lit. a-e din Legea 273/2006 si OG 20/2004 aprobata prin Legea 82/1995

3.093,37

0,00

3.093,37

lit. a) Achiziții imobile

0,00

0,00

0,00

lit. b) Dotări independente

2.762,62

0,00

2.762,62

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

0,00

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

0,00

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

280,75

0,00

280,75

*o\

/ -/ Ât.

Nr crt

Denumire obiective de investiții

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2020

Cheltuieli aprobate in bugetul 2021

Capacități

Termen PIF

0

1

2

3

4

5

6

Capitolul 6610 - Sănătate

3.043,37

0,00

3.043,37

A.

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

B.

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C.

Investiții definite conform art. 46, alin. 2 lit. a-e din Legea 273/2006 si OG 20/2004 aprobata prin Legea 82/1995

3.043,37

0,00

3.043,37

lit. a) Achiziții imobile

0,00

0,00

0,00

lit. b) Dotări independente

2.762,62

0,00

2.762,62

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

0,00

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

0,00

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

280,75

0,00

280,75

Capitolul 6710 - Cultura, recreere si religie

50,00

0,00

50,00

A.

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

B.

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C.

Investiții definite conform art. 46, alin. 2 lit. a-e din Legea 273/2006 si OG 20/2004 aprobata prin Legea 82/1995

50,00

0,00

50,00

lit. a) Achiziții imobile

0,00

0,00

0,00

lit. b) Dotări independente

50,00

0,00

50,00

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

0,00

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale v

0,00

0,00

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucruri de foraj, cartarea terenului,1 fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica'si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii                      / - 1 r         ' 'J ’ »

0,00

0,00

0,00

L -r      y // ? / • i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

Anexa nr. 8.1 la HCL nr. 110/26.04.2021

Anexa 1b) - LISTA poziției C " Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri finanțate din venituri proprii și subvenții, definite conform art. 46 aii. (2) din Lg. nr. 273/2006

- mii lei -

Nr crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U/M

Cantita tea

Valoarea

Plati efectuate

nr. si data doc

suma

0

1

2

3

4

5

6

Total General din care:

3.093,37

lit. a) Achiziții imobile

0,00

Ut. b) Dotări independente

2.812,62

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

280,75

/ .

Nr crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U/M

Cantita tea

Valoarea

Plati efectuate

nr. si data doc

suma

Capitolul 6610 - Sănătate

3.043,37

lit. a) Achiziții imobile

0,00

lit. b) Dotări independente

2.762,62

1

Instalații climatizare si purificare avansata aer S01+S02

buc

1

2294,63

2

Microscop binocular

buc

I

8,00

3

Statie de butelii cu comutare automata

buc

1

114,00

4

Combina frigorifica tip banca sange-plasma

buc

1

34,00

5

Compresor aer medical

buc

1

45,00

6

Targa cu oxigen pentru transport pacienti

buc

1

17,20

7

Cardiotocograf monitor fetal

buc

1

11,10

8

Oscilometru Pachon

buc

1

11,00

9

Monitor funcții vitale portabil (nou nascuti)

buc

1

11,00

10

Cantar de targa

buc

1

16,70

11

Lucrări extindere rețea oxigen

buc

1

199,99

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau in latura rea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

"

lit. e) Reparații capitole, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrometrie, consultanta, asistenta tehnico si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

280,75

/ •* — -/

Lucrări amenajare reabilitare Laborator si acreditare RENAR

buc

1

100,00

Lucrări relocare-reabilitare Ortopedie si Ortopedie pediatrica

buc

1

100,00

Lucrări reabilitare Cabinet Nefrologie

buc

1

73,65

Lucrări tamplarie termopan (usi la Secția Pediatrie)

buc

1

7,10

” » - o

Capitolul 6710 - Cultura, recreere si religie

50,00

lit. o) Achiziții imobile

0,00

lit. b) Dotări independente

50,00

1

Obiecte de patrimoniu cultural

buc

200

50,00

Nr crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U/M

Cantita tea

Valoarea

Plati efectuate

nr. si data doc

suma

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

0,00

JUDEȚUL: BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Anexa nr. 9 la HCL nr.110/26.04.2021

BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI 2022-2024

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2021

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE                                         10812,82

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

10812,82

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

10812,82

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01+41.07.02.09 la 41.07.02.13)

41.07.02

I

10812,82

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

10812,82

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE (cod

50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

10812,82

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

8778,5

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

8778,5

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

8778,5

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

2034,32

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

2034,32

Străzi

84.07.03.03

2034,32

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

DEFICIT* |

99.07

0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

Anexa 10 la HCL. Nr.l 10/26.04.2021

ANEXA la) - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finanțare din bugetul creditelor interne al Municipiului Făgăraș

- mii lei -

Nr crt

Denumire obiective de investiții

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2020

Cheltuieli aprobate in bugetul 2021

Capacități

Termen PIF

0

1

2

3

4

5

6

Total, din care:

0,00

0,00

10.812,82

A.

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

B.

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C.

Investiții definite conform art. 46, alin. 2 lit. a-e din Legea 273/2006 si OG 20/2004 aprobata prin Legea 82/1995

0,00

0,00

10.812,82

lit. a) Achiziții imobile

0,00

0,00

0,00

lit. b) Dotări independente

0,00

0,00

0,00

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

0,00

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

0,00

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

/f/' .0,00' / ; 7     *£/

0,00 \ c

10.812,82

t V -

r !

'/ - 'fi .

Nr crt

Denumire obiective de investiții

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2020

Cheltuieli aprobate in bugetul 2021

Capacități

Termen PIF

0

1

2

3

4

5

6

Capitolul 8402 - Transporturi

0,00

0,00

10.812,82

A.

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

B.

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C.

Investiții definite conform art. 46, alin. 2 lit. a-e din Legea 273/2006 si OG 20/2004 aprobata prin Legea 82/1995

0,00

0,00

10.812,82

lit. a) Achiziții imobile

0,00

0,00

0,00

lit. b) Dotări independente

0,00

0,00

0,00

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau Maturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

0,00

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

0,00

0,00

10.812,82

Compartiment Buget

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

Anexa 10.1 la HCL nr. 110/26.04.2021

ANEXA 1b) - Lista poziției C - ” Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri finanțate din bugetul creditelor interne, definite conform art. 46 alin 2 lit. a-e din legea 273/2006

mii lei

Nr crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U/M

Cantita tea

Valoarea

Plati efectuate

nr. si data doc

suma

0

1

2

3

4

5

6

Total General din care:

10.812,82

lit. a) Achiziții imobile

0,00

lit. b) Dotări independente

0,00

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau Maturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

10.812,82

Nr crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U/M

Cantita tea

Valoarea

Plati efectuate

nr. si data doc

suma

Capitolul 8407 - Transporturi

10.812,82

Ut. a) Achiziții imobile

0,00

lit. b) Dotări independente

0,00

Ut. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

Ut. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

0,00

Ut. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

10.812,82

1

Reabilitare Str. ”D-na Stanca” Făgăraș

2.034,32

2

Lucrări de Restaurare si valorificare durabila a patrimoniului cultural al Municipiului Fagaras - Cetatea Fagarasului

8.778,50

Președinte de ședință


Direcția Buget Finanțe


Compartiment Buget

Compartiment BugetRaport buget

Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

123.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

123.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

120.000

Bunuri si servicii                                  /

4

20.01

112.800

Furnituri de birou                                /? Jy

5

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

-   t*’’     iz

6

20.01.02

11.800

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

42.000

Apa, canal si salubritate                                            < * /

8

20.01.04

12.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                         S

9

20.01.08

6.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10

20.01.09

11.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

11

20.01.30

28.000

Deplasări, detasari, transferări

12

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări

13

20.06.01

3.000

Pregătire profesionala

14

20.13

4.200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

15

57

3.000

Ajutoare sociale

16

57.02

3.000

Ajutoare sociale in numerar

17

57.02.01

3.000

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

18

64.02A

123.000

Invatamant

19

65.02A

123.000

CHELTUIELI CURENTE

20

01

123.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21

20

120.000

Bunuri si servicii

22

20.01

112.800

Furnituri de birou

23

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

24

20.01.02

11.800

încălzit, iluminat si forța motrica

25

20.01.03

42.000

Apa, canal si salubritate

26

20.01.04

12.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

27

20.01.08

6.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

28

20.01.09

11.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

29

20.01.30

28.000

Deplasări, detasari, transferări

30

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări

31

20.06.01

3.000

Pregătire profesionala

32

20.13

4.200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33

57

3.000

Ajutoare sociale

34

57.02

3.000

Ajutoare sociale in numerar

35

57.02.01

3.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Invatamant preșcolar si primar

36

65.02A.03

123.000

Invatamant preșcolar

37

65.02A.03.01

123.000

Compartiment Buget
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL PINOCHIO FAGARAS 29424950

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

1

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

143.500

CHELTUIELI CURENTE

2

01

143.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

143.500

Bunuri si servicii

4

20.01

136.500

Furnituri de birou

5

20.01.01

3.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

6.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

72.500

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

10.500

Transport

9

20.01.07

1.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10

20.01.08

15.500

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

11

20.01.30

28.000

Deplasări, detasari, transferări

12

20.06

2.500

Deplasări interne, detasari, transferări

13

20.06.01

2.500

Pregătire profesionala

14

20.13

4.500

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

15

64.02A

143.500

Invatamant

16

65.02A

143.500

CHELTUIELI CURENTE

17

01

143.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18

20

143.500

Bunuri si servicii

19

20.01

136.500

Furnituri de birou

20

20.01.01

3.000

Materiale pentru curățenie

21

20.01.02

6.000

încălzit, iluminat si forța motrica

22

20.01.03

72.500

Apa, canal si salubritate

23

20.01.04

10.500

Transport

24

20.01.07

1.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

25

20.01.08

15.500

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

26

20.01.30

28.000

Deplasări, detasari, transferări

27

20.06

2.500

Deplasări interne, detasari, transferări

28

20.06.01

2.500

Pregătire profesionala         • AvX

29

20.13

4.500

Invatamant preșcolar și primar     x A

30

65.02A.03

143.500

Invatamant preșcolar/       ;   . , \ £\

31

65.02A.03.01!

143.500

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod irand

Indicator bugetar

Total (T1-T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

132.500

CHELTUIELI CURENTE

2

01

132.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

125.500

Bunuri si servicii

4

20.01

121.000

Furnituri de birou

5

20.01.01

1.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

1.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

72.000

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

12.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

9

120.01.08

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10

20.01.30

25.000

Deplasări, detasari, transferări

11

20.06

2.500

Deplasări interne, detasari, transferări

12

20.06.01

2.500

Pregătire profesionala

13

20.13

2.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

14

57

7.000

Ajutoare sociale

15

57.02

7.000

Ajutoare sociale in numerar

16

57.02.01

7.000

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

17

64.02A

132.500

Invatamant

18

65.02A

132.500

CHELTUIELI CURENTE

19

01

132.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20

125.500

Bunuri si servicii

21

20.01

121.000

Furnituri de birou

22

20.01.01

1.000

Materiale pentru curățenie

23

20.01.02

1.000

încălzit, iluminat si forța motrica

24

20.01.03

72.000

Apa, canal si salubritate

25

20.01.04

12.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

26

20.01.08

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

27

20.01.30

25.000

Deplasări, detasari, transferări

28

20.06

2.500

Deplasări interne, detasari, transferări          * 'TTx

29

20.06.01

2.500

Pregătire profesionala                /                //\

30

20.13

2.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA       7 T'<   \ z,\

31

57

7.000

Ajutoare sociale                        7                _______________

Ajutoare sociale in numerar         r V.         /

32

33

57.02

57.02.01

7.000

7.000

Invatamant preșcolar si primar      <z z"7tt      /

34

65.02A.03

132.500

Invatamant preșcolar                    '

35

65.02A.03.01

132.500

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICELUL FAGARAS 29438417

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

98.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

98.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

95.000

Bunuri si servicii

•4

20.01

94.000

Furnituri de birou

5

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

5.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

44.000

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

10.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

9

20.01.08

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10

20.01.30

23.000

Deplasări, detasari, transferări

11

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări

12

20.06.01

1.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

13

57

3.000

Ajutoare sociale

14

57.02

3.000

Ajutoare sociale in numerar

15

57.02.01

3.000

98.000

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

16

64.02A

Invatamant

17

65.02A

98.000

CHELTUIELI CURENTE

18

01

98.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

95.000

Bunuri si servicii

20

20.01

94.000

Furnituri de birou

21

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

22

20.01.02

5.000

încălzit, iluminat si forța motrica

23

20.01.03

44.000

Apa, canal si salubritate

24

20.01.04

10.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

25

20.01.08

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

26

20.01.30

23.000

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

27

28

20.06

20.06.01

1.000

1.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

29

57

3.000

Ajutoare sociale

30

57.02

3.000

Ajutoare sociale in numerar '

31

57.02.01

3.000

Invatamant preșcolar si primar /   \

32

65.02A.03

98.000

Invatamant prescolarfc f y      - ? j >

33 65.02A.03.01!

98.000

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

1.004.460

CHELTUIELI CURENTE

2

01

1.004.460

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

550.500

Bunuri si servicii

4

20.01

516.800

Furnituri de birou

5

20.01.01

34.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

31.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

157.500

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

41.500

Carburanți si lubrifiant!

9

20.01.05

2.000

Transport

10

20.01.07

24.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

11

20.01.08

26.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

12

20.01.30

200.300

Deplasări, detasari, transferări

13

20.06

2.500

Deplasări interne, detasari, transferări

14

20.06.01

2.500

Pregătire profesionala

15

20.13

31.200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

16

57

205.000

Ajutoare sociale

17

57.02

205.000

Ajutoare sociale in numerar

18

57.02.01

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

19

59

248.960

Burse

20

59.01

248.960

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCI AL-CULTURALE

21

64.02A

1.004.460

Invatamant

22

65.02A

1.004.460

CHELTUIELI CURENTE

23

01

1.004.460

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24

20

550.500

Bunuri si servicii

25

20.01

516.800

Furnituri de birou

26

20.01.01

34.000

Materiale pentru curățenie                            / , __

27

20.01.02

31.000

încălzit, iluminat si forța motrica                          >'/'

28

20.01.03

157.500

Apa, canal si salubritate                                           y* \

29

20.01.04

41.500

Carburanți si lubrifiant!

30

20.01.05

2.000

Transport                                                 ",               7 *

31

20.01.07

24.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                      '' * A ‘ /

32

20.01.08

26.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

33

20.01.30

200.300

Deplasări, detasari, transferări

34

20.06

2.500

Deplasări interne, detasari, transferări

35

20.06.01

2.500

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Pregătire profesionala

36

20.13

31.200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

37

57

205.000

Ajutoare sociale

38

57.02

205.000

Ajutoare sociale in numerar

39

57.02.01

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40

59

248.960

Burse

41

59.01

248.960

Invatamant secundar

42

65.02A.04

1.004.460

Invatamant secundar inferior

43

65.02A.04.01

1.004.460

Compartiment Buget


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFANȚUL CONSTANTIN BRANCOVEANU FAGARAS 29464904

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

482.600

CHELTUIELI CURENTE

2

01

482.600

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

282.500

Bunuri si servicii

4

20.01

273.500

Furnituri de birou

5

20.01.01

9.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

15.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

60.000

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

26.000

Transport

9

20.01.07

1.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10

20.01.08

18.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

11

20.01.30

144.000

Deplasări, detasari, transferări

12

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări

13

20.06.01

3.000

Pregătire profesionala

14

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

15

57

50.000

Ajutoare sociale

16

57.02

50.000

Ajutoare sociale in numerar

17

57.02.01

50.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18

59

150.100

Burse

19

59.01

150.100

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

20

64.02A

482.600

Invatamant

21

65.02A

482.600

CHELTUIELI CURENTE

22

01

482.600

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                     / .*

23

20

282.500

Bunuri si servicii                                     / { ■'

24

20.01

273.500

Furnituri de birou                                      /c /                 ■ i.'

25

20.01.01

9.000

Materiale pentru curățenie                         'T                  ’

26

20.01.02

15.000

încălzit, iluminat si forța motrica                          s \         J

27

20.01.03

60.000

Apa, canal si salubritate                                  z -,/'■*

28

20.01.04

26.000

Transport

29

20.01.07

1.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30

20.01.08

18.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

31

20.01.30

144.000

Deplasări, detasari, transferări

32

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări

33

20.06.01

3.000

Pregătire profesionala

34

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35

57

50.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Ajutoare sociale

36

57.02

50.000

Ajutoare sociale in numerar

37

57.02.01

50.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38

59

150.100

Burse

39

59.01

150.100

Invatamant secundar

40

65.02A.04

482.600

Invatamant secundar inferior

41

65.02A.04.01

482.600

Compartiment Buget


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

LICEUL TEHNOLOGIC DR IOAN SENCHEA FAGARAS 4384443

Raport buget

Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

751.860

CHELTUIELI CURENTE

2

01

751.860

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

495.500

Bunuri si servicii

4

20.01

485.000

Furnituri de birou

5

20.01.01

8.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

166.000

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

47.000

Carburanți si lubrifiant!

9

20.01.05

10.000

Piese de schimb

10

20.01.06

4.000

Transport

11

20.01.07

7.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12

20.01.08

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

13

20.01.09

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

14

20.01.30

168.000

Deplasări, detasari, transferări

15

20.06

4.500

Deplasări interne, detasari, transferări

16

20.06.01

4.500

Pregătire profesionala

17

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18

57

11.000

Ajutoare sociale

19

57.02

11.000

Ajutoare sociale in numerar

20

57.02.01

11.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21

59

245.360

Burse

22

59.01

245.360

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE / -

23

64.02A

751.860

Invatamant                                     A. - ' ' x A \ z,\

24

65.02A

751.860

CHELTUIELI CURENTE                           |> >« <           î > ,

_ . _         ...                                                    I y       r ■ . - ;

25

01

751.860

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26

20

495.500

Bunuri si servicii                                                       ■* /

27

20.01

485.000

Furnituri de birou                                          "z ’ -

28

20.01.01

8.000

Materiale pentru curățenie

29

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

30

20.01.03

166.000

Apa, canal si salubritate

31

20.01.04

47.000

Carburanți si lubrifiant!

32

20.01.05

10.000

Piese de schimb

33

20.01.06

4.000

Transport

34

20.01.07

7.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

35

20.01.08

25.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

36

20.01.09

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

37

20.01.30

168.000

Deplasări, detasari, transferări

38

20.06

4.500

Deplasări interne, detasari, transferări

39

20.06.01

4.500

Pregătire profesionala

40

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

41

57

11.000

Ajutoare sociale

42

57.02

11.000

Ajutoare sociale in numerar

43

57.02.01

11.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

44

59

245.360

Burse

45

59.01

245.360

Invatamant secundar

46

65.02A.04

751.860

Invatamant secundar superior

47

65.02A.04.02

751.860

Compartiment Buget

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA FAGARAS 29403915

Raport buget

Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                      Qej

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

958.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

958.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

602.000

Bunuri si servicii

4

20.01

588.000

Furnituri de birou

5

20.01.01

17.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

45.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

235.000

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

77.000

Transport

9

20.01.07

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10

20.01.08

60.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

11

20.01.30

150.000

Deplasări, detasari, transferări

12

20.06

9.000

Deplasări interne, detasari, transferări

13

20.06.01

9.000

Pregătire profesionala

14

20.13

5.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

15

57

56.000

Ajutoare sociale

16

57.02

56.000

Ajutoare sociale in numerar

17

57.02.01

56.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18

59

300.000

Burse

19

59.01

300.000

_______

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

20

64.02A

958.000

Invatamant

21

65.02A

958.000

CHELTUIELI CURENTE                        £ ; • '

22

01

958.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23

20

602.000

Bunuri si servicii                                                         /

24

20.01

588.000

Furnituri de bir ou                                     x < o/' ■    (, S •1 /

25

20.01.01

17.000

Materiale pentru curățenie

26

20.01.02

45.000

încălzit, iluminat si forța motrica

27

20.01.03

235.000

Apa, canal si salubritate

28

20.01.04

77.000

Transport

29

20.01.07

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30

20.01.08

60.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

31

20.01.30

150.000

Deplasări, detasari, transferări

32

20.06

9.000

Deplasări interne, detasari, transferări

33

20.06.01

9.000

Pregătire profesionala

34

20.13

5.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35

57

56.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Ajutoare sociale

36

57.02

56.000

Ajutoare sociale in numerar

37

57.02.01

56.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38

59

300.000

Burse

39

59.01

300.000

Invatamant secundar

40

65.02A.04

958.000

Invatamant secundar inferior

41

65.02A.04.01

958.000Compartiment BugetMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS 29404767

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

1.860.510

CHELTUIELI CURENTE

2

01

1.861.310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

892.800

Bunuri si servicii

4

20.01

891.300

Furnituri de birou

5

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

430.000

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

80.000

Carburanți si lubrifiant!

9

20.01.05

5.000

Transport

10

20.01.07

7.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

11

20.01.08

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

12

20.01.09

99.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

13

20.01.30

144.800

Deplasări, detasari, transferări

14

20.06

1.500

Deplasări interne, detasari, transferări

15

20.06.01

1.500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

16

57

9.000

Ajutoare sociale

17

57.02

9.000

Ajutoare sociale in numerar                                -

4\

57.02.01

9.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

i9/\

59

959.510

Burse

59.01

959.510

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANjUL CURENT '

21/

84

-800

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN -ANUL CURENT                                      L.

22

85

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

23

85.01

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

24

85.01.01

-800

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

25

64.02A

1.860.510

Invatamant

26

65.02A

1.860.510

CHELTUIELI CURENTE

27

01

1.861.310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

28

20

892.800

Bunuri si servicii

29

20.01

891.300

Furnituri de birou

30

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

31

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

32

20.01.03

430.000

Apa, canal si salubritate

33

20.01.04

80.000

Carburanți si lubrifiant!

34

20.01.05

5.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rand

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Transport

35

20.01.07

7.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

36

20.01.08

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

37

20.01.09

99.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

38

20.01.30

144.800

Deplasări, detasari, transferări

39

20.06

1.500

Deplasări interne, detasari, transferări

40

20.06.01

1.500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

41

57

9.000

Ajutoare sociale

42

57.02

9.000

Ajutoare sociale in numerar

43

57.02.01

9.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

44

59

959.510

Burse

45

59.01

959.510

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

46

84

-800

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

47

85

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

48

85.01

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

49

85.01.01

-800

Invatamant secundar

50

65.02A.04

1.860.510

Invatamant secundar inferior

51

65.02A.04.01

968.510

Invatamant secundar superior

52

65.02A.04.02

892.000


Compartiment BugetRaport buget

Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lei

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

1

TOTAL CHELTUIELI

1

769.300

CHELTUIELI CURENTE

2

01

769.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3

20

630.000

Bunuri si servicii

4

20.01

619.000

Furnituri de birou

5

20.01.01

10.000

Materiale pentru curățenie

6

20.01.02

13.000

încălzit, iluminat si forța motrica

7

20.01.03

476.000

Apa, canal si salubritate

8

20.01.04

28.000

Carburanți si lubrifiant!

9

20.01.05

10.000

Piese de schimb

10

20.01.06

6.000

Transport

11

20.01.07

15.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12

20.01.08

31.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

13

20.01.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

14

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări

15

20.06.01

1.000

Pregătire profesionala

16

20.13

10.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17

57

21.000

Ajutoare sociale

18

57.02

21.000

Ajutoare sociale in numerar

19

57.02.01

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

20

59

118.300

Burse

21

59.01

118.300

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

22

64.02A

769.300

Invatamant

23

65.02A

769.300

CHELTUIELI CURENTE                       /

24

01

769.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                    /c •

25

20

630.000

Bunuri si servicii                                   ți A’"

26

20.01

619.000

Furnituri de birou                                 \< '   ~ \

27

20.01.01

10.000

Materiale pentru curățenie                              ' T      /

28

20.01.02

13.000

încălzit, iluminat si forța motrica                           ’!   ___

29

20.01.03

476.000

Apa, canal si salubritate

30

20.01.04

28.000

Carburanți si lubrifianti

31

20.01.05

10.000

Piese de schimb

32

20.01.06

6.000

Transport

33

20.01.07

15.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

34

20.01.08

31.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

35

|20.01.30

30.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Deplasări, detasari, transferări

36

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări

37

20.06.01

1.000

Pregătire profesionala

38

20.13

10.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39

57

21.000

Ajutoare sociale

40

57.02

21.000

Ajutoare sociale in numerar

41

57.02.01

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

42

59

118.300

Burse

43

59.01

118.300

Invatamant secundar

44

65.02A.04

769.300

Invatamant secundar superior

45

65.02A.04.02

769.300

Compartiment Buget

MUNICIPIUL FÂGÂRAS

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA FAGARAS 15651988

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

1

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

15.523.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

15.545.170

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

11.040.170

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

10.830.170

Salarii de baza

5

10.01.01

j 10.166.170

Alte sporuri

6

10.01.06

64.000

Indemnizație de hrana

7

10.01.17

600.000

Contribuții

8

10.03

210.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

9

10.03.07

210.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10

20

1.100.000

Bunuri si servicii

11

20.01

590.000

Furnituri de birou

12

20.01.01

19.000

Materiale pentru curățenie

13

20.01.02

45.000

încălzit, iluminat si forța motrica

14

20.01.03

93.000

Apa, canal si salubritate

15

20.01.04

30.000

Carburanți si lubrifianti

16

20.01.05

3.000

Piese de schimb

17

20.01.06

10.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

18

20.01.08

26.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare        _ _

19

20.01.30

364.000

Hrana

20

20.03

363.000

Hrana pentru oameni                                      \

21

20.03.01

363.000

Medicamente si materiale sanitare                    f

22

20.04

80.000

Medicamente                                  VC                   /

23

20.04.01

38.000

Materiale sanitare                              V              k /

24

20.04.02

42.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar               \ .S ~ /

25

20.05

52.000

Alte obiecte de inventar                                    ---

26

20.05.30

52.000

Deplasări, detasari, transferări

27

20.06

15.000

Deplasări interne, detasari, transferări

28

20.06.01

15.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

29

57

2.705.000

Ajutoare sociale

30

57.02

2.705.000

Ajutoare sociale in numerar

31

57.02.01

2.705.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

32

59

700.000

Asociatii si fundatii

33

59.11

697.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

34

59.40

3.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

35

84

-22.170

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

36

85

-22.170

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

I

Total (T1+T2+ T3+T4)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

37

85.01

-22.170

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

38

85.01.01

-22.170

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

39

64.02A

15.523.000

Sanatate

40

66.02A

1.450.000

CHELTUIELI CURENTE

41

01

1.450.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

1.450.000

Cheltuieli salariale in bani

43

10.01

1.410.000

Salarii de baza

44

10.01.01

1.355.000

Indemnizație de hrana

45

10.01.17

55.000

Contribuții

46

10.03

40.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

47

10.03.07

40.000

Servicii de sanatate publica

48

66.02A.08

1.450.000

Asigurări si asistenta sociala

49

68.02A

14.073.000

CHELTUIELI CURENTE

50

01

14.095.170

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51

10

9.590.170

Cheltuieli salariale in bani

52

10.01

9.420.170

Salarii de baza

53

10.01.01

8.811.170

Alte sporuri

54

10.01.06

64.000

Indemnizație de hrana

55

10.01.17

545.000

Contribuții

56

10.03

170.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

57

10.03.07

170.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

58

20

1.100.000

Bunuri si servicii

59

20.01

590.000

Furnituri de birou

60

20.01.01

19.000

Materiale pentru curățenie

61

20.01.02

45.000

încălzit, iluminat si forța motrica

62

20.01.03

93.000

Apa, canal si salubritate

63

20.01.04

30.000

Carburanți si lubrifianti

64

20.01.05

3.000

Piese de schimb

65

20.01.06

10.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

66

20.01.08

26.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare  x

67

20.01.30

364.000

Hrana                                             CĂ, r-?;?/      \

68

20.03

363.000

Hrana pentru oameni                           < ‘ AX" /w         '

69

20.03.01

363.000

Medicamente si materiale sanitare                 < X     - '* /, /

70

20.04

80.000

Medicamente                                          7.

71

20.04.01

38.000

Materiale sanitare

72

20.04.02

42.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

73

20.05

52.000

Alte obiecte de inventar

74

20.05.30

52.000

Deplasări, detasari, transferări

75 i

20.06

15.000

Deplasări interne, detasari, transferări

76

20.06.01

15.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

77

57

2.705.000

Ajutoare sociale

78

57.02

2.705.000

Ajutoare sociale in numerar

79

57.02.01

2.705.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80

59

700.000

Asociatii si fundatii

81

59.11

697.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

82

59.40

3.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

83

84

-22.170

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

85

-22.170

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

85.01

-22.170

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

86

85.01.01

-22.170

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

87

68.02A.05

8.815.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

88

68.02A.05.02

8.815.000

Crese

89

68.02A.il

800.000

Prevenirea excluderii sociale

90

68.02A.15

558.000

Ajutor social

91

68.02A.15.01

58.000

Cantine de ajutor social

92

68.02A.15.02

500.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

93

68.02A.50

3.900.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

94

68.02A.50.50

3.900.000

Compartiment Buget

Raport buget Sursa de finanțare: 02G

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

3.128.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2

42.00.02

3.128.000

Subvenții de la alte administratii

3

43.02G

3.128.000

Subvenții pentru instituții publice

4

43.02G.09

3.128.000

TOTAL CHELTUIELI

5

3.128.000

CHELTUIELI CURENTE

6

01

3.142.580

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7

10

2.952.580

Cheltuieli salariale in bani

8

10.01

2.400.580

Salarii de baza

9

10.01.01

2.260.080

Alte sporuri

10

10.01.06

140.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

11

10.01.12

500

Cheltuieli salariale in natura

12

10.02

480.000

Norme de hrana

13

10.02.02

480.000

Contribuții

14

10.03

72.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

15

10.03.07

72.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16

20

190.000

Bunuri si servicii

17

20.01

151.500

Furnituri de birou

18

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

19

20.01.02

1.000

încălzit, iluminat si forța motrica

20

20.01.03

15.000

Apa, canal si salubritate

21

20.01.04

3.000

Carburanți si lubrifianti                                              --

22

20.01.05

40.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                          . o ,____

23

20.01.08

24.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare     /

24

20.01.30

66.500

Bunuri de natura obiectelor de inventar

25

20.05

22.000

Uniforme si echipament

26-

20.05.01

13.000

Alte obiecte de inventar                                              -

27

20.05.30

9.000

Deplasări, detasari, transferări                                   '•’ ’

28'

20.06

2.000l

Deplasări interne, detasari, transferări

29

20.06.01

2.000

Pregătire profesionala

30

20.13

2.000

Protecția muncii

31

20.14

7.500

Alte cheltuieli

32

20.30

5.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

33

20.30.30

5.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

84

-14.580

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

35

85

-14.580

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

36

85.01

-14.580

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

37

85.01.01

-14.580

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

38

59.02G

3.128.000

Ordine publica si siguranța naționala

39

61.02G

3.128.000

CHELTUIELI CURENTE

40

01

3.142.580

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

41

10

2.952.580

Cheltuieli salariale in bani

42

10.01

2.400.580

Salarii de baza

43

10.01.01

2.260.080

Alte sporuri

44

10.01.06

140.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

45

10.01.12

500

Cheltuieli salariale in natura

46

10.02

480.000

Norme de hrana

47

10.02.02

480.000

Contribuții

48

10.03

72.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

49

10.03.07

72.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

190.000

Bunuri si servicii

51

20.01

151.500

Furnituri de birou

52

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

53

20.01.02

1.000

încălzit, iluminat si forța motrica

54

20.01.03

15.000

Apa, canal si salubritate

55

20.01.04

3.000

Carburanți si lubrifianti

56

20.01.05

40.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

57

20.01.08

24.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

58

20.01.30

66.500

Bunuri de natura obiectelor de inventar

59

20.05

22.000

Uniforme si echipament

60

20.05.01

13.000

Alte obiecte de inventar

61

20.05.30

9.000

Deplasări, detasari, transferări

62

20.06

2.000

Deplasări interne, detasari, transferări

63

20.06.01

2.000

Pregătire profesionala

64

20.13

2.000

Protecția muncii

65

20.14

7.500

Alte cheltuieli

66

20.30

5.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67

20.30.30

5.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

68

84

-14.580

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

69

85

-14.580

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

70

85.01

-14.580

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

71

85.01.01

-14.580

Ordine publica

72

61.02G.03

3.128.000

Politie locala

73

61.02G.03.04

3.128.000

/

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT y\

74

96.02G

0

REZERVE                j' -

75

97.02G

0

EXCEDENT                          / • /

76

98.02G

0

DEFICIT                            /

77

99.02G

0

Raport buget Sursa de finanțare: 02EAPROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

108.710

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

108.710

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

108.710

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

108.710

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02E

108.710

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

6

33.02E.14

108.710

TOTAL CHELTUIELI

7

108.740

CHELTUIELI CURENTE

8

01

108.740

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9

20

108.740

Hrana

10

20.03

108.740

Hrana pentru oameni

11

20.03.01

108.740

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

12

64.02E

108.740

Invatamant

13

65.02E

108.740

CHELTUIELI CURENTE

14

01

108.740

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

108.740

Hrana

16

20.03

108.740

Hrana pentru oameni

17

20.03.01

108.740

Invatamant preșcolar si primar

18

65.02E.03

108.740

Invatamant preșcolar

19

65.02E.03.01

108.740

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

20

96.02E

0

REZERVE

21

97.02E

0

EXCEDENT

22

98.02E

0

DEFICIT

23

99.02E

30

Compartiment Buget

Raport buget Sursa de finanțare: 02EAPROBAT; BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

r

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

14.670

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

14.670

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

14.670

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

14.670

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02E

14.670

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

6

33.02E.14

14.670

TOTAL CHELTUIELI

7

21.790

CHELTUIELI CURENTE

8

01

21.790

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9

20

21.790

Hrana

10

20.03

21.790

Hrana pentru oameni

11

20.03.01

21.790

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

12

64.02E

21.790

Invatamant

13

65.02E

21.790

CHELTUIELI CURENTE

14

01

21.790

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

21.790

Hrana

16

20.03

21.790

Hrana pentru oameni

17

20.03.01

21.790

Invatamant preșcolar si primar

18

65.02E.03

21.790

Invatamant preșcolar

19

65.02E.03.01

21.790

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

20

96.02E

0

REZERVE

21

97.02E

0

EXCEDENT

22 '

98.02E

0

DEFICIT

23

99.02E

7.120

Compartiment Buget

Raport buget Sursa de finanțare: 02EAPROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04,2021____________________________ (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

95.260

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

95.260

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

95.260

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

95.260

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02E

95.260

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

6

33.02E.14

95.260

TOTAL CHELTUIELI

7

116.420

CHELTUIELI CURENTE

8

01

116.420

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9

20

116.420

Hrana

10

20.03

116.420

Hrana pentru oameni

11

20.03.01

116.420

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

12

64.02E

116.420

Invatamant

13

65.02E

116.420

CHELTUIELI CURENTE

14

01

116.420

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

116.420

Hrana

16

20.03

116.420

Hrana pentru oameni

17

20.03.01

116.420

Invatamant preșcolar si primar

18

65.02E.03

116.420

Invatamant preșcolar

19

65.02E.03.01

116.420

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

20

96.02E ...

0

REZERVE

21

97.02E

0

EXCEDENT

22

98.02E

0

DEFICIT

23

99.02E

21.160

Compartiment Bugqt

Raport buget Sursa de finanțare: 02EAPROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

34.470

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

34.470

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

34.470

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

34.470

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02E

34.470

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

6

33.02E.14

34.470

TOTAL CHELTUIELI

7

34.620

CHELTUIELI CURENTE

8

01

34.620

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9

20

34.620

Hrana

10

20.03

34.620

Hrana pentru oameni

11

20.03.01

34.620

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

12

64.02E

34.620

Invatamant

13

65.02E

34.620

CHELTUIELI CURENTE

14

01

34.620

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

34.620

Hrana

16

20.03

34.620

Hrana pentru oameni

17

20.03.01

34.620

Invatamant preșcolar si primar

18

65.02E.03

34.620

Invatamant preșcolar

19

65.02E.03.01

34.620

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

20

96.02E

0

REZERVE

21

97.02E

0

EXCEDENT

22

98.02E

0

DEFICIT

23

99.02E

150

Compartiment Buget

Raport buget Sursa de finanțare: 02E

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

24.020

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

24.020

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

24.020

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

16.00.04

360

Venituri din proprietate

5

30.02E

360

Venituri din concesiuni si Închirieri

6

30.02E.05

360

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

7

30.02E.05.30

360

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

31.00.01

23.660

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.02E

23.660

Taxe si alte venituri in invatamant

10

33.02E.05

23.660

TOTAL CHELTUIELI

11

35.280

CHELTUIELI CURENTE

12

01

35.280

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13

10

26.000

Cheltuieli salariale in bani

14

10.01

25.000

fond aferent platii cu ora

15

10.01.11

25.000

Contribuții

16

10.03

1.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

17

10.03.07

1.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18

20

9.280

Bunuri de natura obiectelor de inventar

19

20.05

9.280

Alte obiecte de inventar

20

20.05.30

9.280

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

21

64.02E

35.280

Invatamant

22

65.02E

35.280

CHELTUIELI CURENTE

23

01

35.280

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

24

10

26.000

Cheltuieli salariale in bani

25

10.01

25.000

fond aferent platii cu ora

26

10.01.11

25.000

Contribuții                                     h */   -7^ \ v\

27

10.03

1.000

Contribuția asiguratorie pentru munca                                 5

28

10.03.07

1.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                        \\r

29

20

9.280

Bunuri de natura obiectelor de inventar                              7 *

30

20.05

9.280

Alte obiecte de inventar                                      ' ' ’

31

20.05.30

9.280

Invatamant preșcolar si primar

32

65.02E.03

26.000

Invatamant primar

33

65.02E.03.02

26.000

Invatamant secundar

34

65.02E.04

9.280

Invatamant secundar inferior

35

65.02E.04.01

9.280

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

36

96.02E

0

REZERVE

37

97.02E

0

EXCEDENT

38

98.02E

0

DEFICIT

39

99.02E

11.260

Compartiment Buget

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFANȚUL CONSTANTIN BRANCOVEANU FAGARAS 29464904

Anexa nr. 28


Raport buget Sursa de finanțare: 02E

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

I Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ 1 T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

44.380

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

44.380

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

44.380

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

44.380

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02E

44.380

Taxe si alte venituri in invatamant

6

33.02E.05

6.180

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

7

33.02E.14

38.200

TOTAL CHELTUIELI

8

46.270

CHELTUIELI CURENTE

9

01

46.270

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

i10

10

8.000

Cheltuieli salariate in bani

11

10.01

7.700

fond aferent platii cu ora

12

10.01.11

7.700

Contribuții

13

10.03

300

Contribuția asiguratorie pentru munca

14

10.03.07

300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

38.270

Bunuri si servicii

16

20.01

38.270

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

17

20.01.30

38.270

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

18

64.02E

46.270

Invatamant

19

65.02E

46.270

CHELTUIELI CURENTE

20

01

46.270

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

8.000

Cheltuieli salariate in bani

22

10.01

7.700

fond aferent platii cu ora

23

10.01.11

7.700

Contribuții

24

10.03

300

Contribuția asiguratorie pentru munca

25

10.03.07

300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26

20

38.270

Bunuri si servicii

27

20.01

38.270

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

28

20.01.30

38.270

Invatamant secundar           ---

29

65.02E.04

46.270

Invatamant secundar inferior/       \ /\

30

65.02E.04.01

46.270

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT j 1

31

96.02E

0

REZERVE               / <.; y; X;

32 i

97.02E

0

EXCEDENT

33 |

98.02E

0

DEFICIT

34

99.02E

1.890

Compartiment Buget

Director Buget Finanțe

1/1       zk /

Președinte/de ședință l

©ELCEB, Adi-Com Soft   ///,1 JâJ

Raport buget Sursa de finanțare: 02E

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

9.300

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

9.300

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

9.300

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

16.00.04

170

Venituri din proprietate

5

30.02E

170

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.02E.05

170

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.02E.05.30

170

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

31.00.01

9.130

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.02E

9.130

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.02E.50

9.130

TOTAL CHELTUIELI

11

38.030

CHELTUIELI CURENTE

12

01

38.030

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13

20

38.030

Bunuri si servicii

14

20.01

27.030

încălzit, iluminat si forța motrica

15

20.01.03

500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

16

20.01.08

500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

17

20.01.30

26.030

Bunuri de natura obiectelor de inventar

18

20.05

10.000

Alte obiecte de inventar

19

20.05.30

10.000

Deplasări, detasari, transferări

20

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări

21

20.06.01

1.000

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

22

64.02E

38.030

Invatamant

23

65.02E

38.030

CHELTUIELI CURENTE

24

01

38.030

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                      ,/ .

25

20

38.030

Bunuri si servicii                                      /<'            ? . \^\

26

20.01

27.030

încălzit, iluminat si forța motrica

27

20.01.03

500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet             V" ?• ' • ’

28

20.01.08

500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare '•

29

20.01.30

26.030

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

20.05

10.000

Alte obiecte de inventar

31

20.05.30

10.000

Deplasări, detasari, transferări

32

20.06

1.0001

Deplasări interne, detasari, transferări

33

20.06.01

1.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

34

65.02E.50

38.030

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

35

96.02E

0

REZERVE

36

97.02E

0

EXCEDENT

37

98.02E

0

DEFICIT

38

99.02E

28.730

Compartiment Buget


Raport buget Sursa de finanțare: 02E

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

52.900

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

52.900

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

52.900

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

16.00.04

700

Venituri din proprietate

5

30.02E

700

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.02E.05

700

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.02E.05.30

700

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

31.00.01

52.200

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.02E

52.200

Taxe si alte venituri in invatamant

10

33.02E.05

52.200

TOTAL CHELTUIELI

11

58.600

CHELTUIELI CURENTE

12

01

58.600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13

10

55.250

Cheltuieli salariate in bani

14

10.01

53.250

fond aferent platii cu ora

15

10.01.11

53.250

Contribuții

16

10.03

2.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

17

10.03.07

2.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18

20

3.350

Bunuri de natura obiectelor de inventar

19

20.05

3.350

Alte obiecte de inventar

20

20.05.30

3.350

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

21

64.02E

58.600

Invatamant

22

65.02E

58.600

CHELTUIELI CURENTE                         £

23

01

58.600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                 ■'

24

10

55.250

Cheltuieli salariale in bani                                                 ■ £

25

10.01

53.250

fond aferent platii cu ora

26

10.01.11

53.250

Contribuții

27

10.03

2.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

28

10.03.07

2.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

3.350

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

20.05

3.350

Alte obiecte de inventar

31

20.05.30

3.350

Invatamant preșcolar si primar

32

65.02E.03   |

58.600

Invatamant primar

33

65.02E.03.02

58.600

|

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

34

96.02E

0

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

REZERVE

35

97.02E

0

EXCEDENT

36

98.02E

0

DEFICIT

37

99.02E

5.700

Raport buget Sursa de finanțare: 02E

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021      __ (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

112.270

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

112.270

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

112.270

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

16.00.04

28.270

Venituri din proprietate

5

30.02E

28.270

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.02E.05

28.270

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.02E.05.30

28.270

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

31.00.01

84.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.02E

84.000

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

10

33.02E.14

60.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.02E.50

24.000

TOTAL CHELTUIELI

12

112.390

CHELTUIELI CURENTE

13

01

112.390

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14

20

112.390

Bunuri si servicii

15

20.01

27.500

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

16

20.01.30

27.500

Hrana

17

20.03

16.890

Hrana pentru oameni

18

20.03.01

16.890

Bunuri de natura obiectelor de inventar

19

20.05

50.000

Alte obiecte de inventar

20

20.05.30

50.000

Deplasări, detasari, transferări

21

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări                       / .

22

20.06.01

3.000

Cârti, publicatii si materiale documentare                     . L

23

20.11

10.000

Alte cheltuieli                                              >

24

20.30

5.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25/

20.30.30

5.000

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

' •                z

26

64.02E

112.390

înv at amant

27

65.02E

112.390

CHELTUIELI CURENTE

28

01

112.390

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

112.390

Bunuri si servicii

30

20.01

27.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

31

20.01.30

27.500

Hrana

32

20.03

16.890

Hrana pentru oameni

33

20.03.01

16.890

Bunuri de natura obiectelor de inventar

34

20.05

50.000

Alte obiecte de inventar

35

20.05.30

50.000

(5 -sf

\C 'A/ - ’ ’ ' \ /

Compartiment Buget


Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Deplasări, detasari, transferări

36

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări

37

20.06.01

3.000

Cârti, publicatii si materiale documentare

38

20.11

10.000

Alte cheltuieli

39

20.30

5.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40

20.30.30

5.000

Invatamant secundar

41

65.02E.04

112.390

Invatamant secundar superior

42

65.02E.04.02

112.390

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

43

96.02E

0

REZERVE

44

97.02E

0

EXCEDENT

45

98.02E

0

DEFICIT

46

99.02E

120

Raport buget Sursa de finanțare: 02E

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                      (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

29.070

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

29.070

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

29.070

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

16.00.04

15.000

Venituri din proprietate

5

30.02E

15.000

Venituri din concesiuni si Închirieri

6

30.02E.05

15.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.02E.05.30

15.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

31.00.01

14.070

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.02E

14.070

Taxe si alte venituri in invatamant

10

33.02E.05

570

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.02E.50

13.500

TOTAL CHELTUIELI

12

79.780

CHELTUIELI CURENTE

13

01

79.780

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14

20

79.780

Bunuri si servicii

15

20.01

29.280

încălzit, iluminat si forța motrica

16

20.01.03

4.000

Apa, canal si salubritate

17

20.01.04

4.220

Carburanți si lubrifianti

18

20.01.05

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

19

20.01.30

11.060

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

20.05

37.500

Alte obiecte de inventar

21

20.05.30

37.500

Deplasări, detasari, transferări                            / . \

22

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări                     /c /- •

23

20.06.01

1.000

Alte cheltuieli

24

20.30

12.000

Re clama si publicitate                                         \ t.      • y

25

20.30.01

10.000

Protocol si reprezentare

26

20.30.02

2.000

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

27

64.02E

79.780

Invatamant

28

65.02E

79.780

CHELTUIELI CURENTE

29

01

79.780

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

20

79.780

Bunuri si servicii

31

20.01

29.280

încălzit, iluminat si forța motrica

32

20.01.03

4.000

Apa, canal si salubritate

33

20.01.04

4.220

Carburanți si lubrifianti

34

20.01.05

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

35

20.01.30

11.060Compartiment BugetDenumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Bunuri de natura obiectelor de inventar

36

20.05

37.500

Alte obiecte de inventar

37

20.05.30

37.500

Deplasări, detasari, transferări

38

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări

39

20.06.01

1.000

Alte cheltuieli

40

20.30

12.000

Reclama si publicitate

41

20.30.01

10.000

Protocol si reprezentare

42

20.30.02

2.000

Invatamant secundar

43

65.02E.04

79.780

Invatamant secundar superior

44

65.02E.04.02

79.780

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

45

96.02E

0

REZERVE

46

97.02E

0

EXCEDENT

47

98.02E

0

DEFICIT

48

99.02E

50.710

Compartiment Buget
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE 4384389

Raport buget Sursa de finanțare: 02F

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

86.732.990

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

46.626.690

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

46.626.690

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

46.626.690

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02F

46.604.480

Venituri din prestări de servicii

6

33.02F.08

133.300

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

7

33.02F.21

42.431.180

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

8

33.02F.30

4.040.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

9

37.02F

22.210

Donatii si sponsorizări

10

37.02F.01

22.210

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11

42.00.02

40.106.300

Subvenții de la alte administratii

12

43.02F

40.106.300

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

13

43.02F.33

40.106.300

TOTAL CHELTUIELI

14

89.776.360

CHELTUIELI CURENTE

15

01

86.747.010

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16

10

56.377.310

Cheltuieli salariate in bani

17

10.01

55.047.010

Salarii de baza

18

10.01.01

35.516.650

Sporuri pentru condiții de munca                     /

49

10.01.05

7.975.760

Alte sporuri                                                        '

20

10.01.06

5.253.600

fond aferent platii cu ora

.21

10.01.11

2.885.000

Indemnizație de hrana                                v           ’ z

22

10.01.17

2.032.000

Alte drepturi salariale in bani                                '      7      ■

23

10.01.30

1.384.000

Contribuții

24

10.03

1.330.300

Contribuții de asigurări sociale de stat

25

10.03.01

110.800

Contribuția asiguratorie pentru munca

26

10.03.07

1.219.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27

20

30.245.500

Bunuri si servicii

28

20.01

8.788.500

Furnituri de birou

29

20.01.01

140.000

Materiale pentru curățenie

30

20.01.02

350.000

încălzit, iluminat si forța motrica

31

20.01.03

3.800.000

Apa, canal si salubritate

32

20.01.04

350.000

Carburanți si lubrifianti

33

20.01.05

90.000

Piese de schimb

34

20.01.06

40.000

Transport

35

20.01.07

48.000

1

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

36

20.01.08

70.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

37

20.01.09

2.300.500

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

38

20.01.30

1.600.000

Reparatii curente

39

20.02

82.000

Hrana

40

20.03

700.000

Hrana pentru oameni

41

20.03.01

700.000

Medicamente si materiale sanitare

42

20.04

17.825.000

Medicamente

43

20.04.01

6.900.000

Materiale sanitare

44

20.04.02

6.800.000

Reactivi

45

20.04.03

2.725.000

Dezinfectanti

46

20.04.04

1.400.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

47

20.05

915.000

Lenjerie si accesorii de pat

48

20.05.03

70.000

Alte obiecte de inventar

49

20.05.30

845.000

Deplasări, detasari, transferări

50

20.06

20.000

Deplasări interne, detasari, transferări

51

20.06.01

20.000

Materiale de laborator

52

20.09

300.000

Pregătire profesionala

53

20.13

15.000

Alte cheltuieli

54

20.30

1.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

20.30.30

1.600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

56

59

124.200

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

57

59.40

124.200

CHELTUIELI DE CAPITAL

58

70

3.043.370

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

59

71

3.043.370

Active fixe

60

71.01

3.043.370

Construcții

61

71.01.01

280.750

Mașini, echipamente si mijloace de transport

62

71.01.02

2.728.620

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

63

71.01.03

34.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

64

84

-14.020

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

65

85

-14.020

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.__

66

85.01

-14.020

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local                   /     '

67

85.01.01

-14.020

__________Ic ș

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | ;

68

64.02F

89.776.360

Sanatate                                       'C ",       S" /

\ • ___________________*___________

69

66.02F

89.776.360

CHELTUIELI CURENTE                                      /

70

01

86.747.010

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                " 1   '

71

10

56.377.310

Cheltuieli salariate in bani

72

10.01

55.047.010

Salarii de baza

73

10.01.01

35.516.650

Sporuri pentru condiții de munca

74

10.01.05

7.975.760

Alte sporuri

75

10.01.06

5.253.600

fond aferent platii cu ora

76

10.01.11

2.885.000

Indemnizație de hrana

77

10.01.17

2.032.000

Alte drepturi salariate in bani

78

10.01.30

1.384.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Contribuții

79

10.03

1.330.300

Contribuții de asigurări sociale de stat

80

10.03.01

110.800

Contribuția asiguratorie pentru munca

81

10.03.07

1.219.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

82

20

30.245.500

Bunuri si servicii

83

20.01

8.788.500

Furnituri de birou

84

20.01.01

140.000

Materiale pentru curățenie

85

20.01.02

350.000

încălzit, iluminat si forța motrica

86

20.01.03

3.800.000

Apa, canal si salubritate

87

20.01.04

350.000

Carburanți si lubrifiant!

88

20.01.05

90.000

Piese de schimb

89

20.01.06

40.000

Transport

90

20.01.07

48.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

91

20.01.08

70.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

92

20.01.09

2.300.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

93

20.01.30

1.600.000

Reparatii curente

94

20.02

82.000

Hrana

95

20.03

700.000

Hrana pentru oameni

96

20.03.01

700.000

Medicamente si materiale sanitare

97

20.04

17.825.000

Medicamente

98

20.04.01

6.900.000

Materiale sanitare

99

20.04.02

6.800.000

Reactivi

100

20.04.03

2.725.000

Dezinfectant!

101

20.04.04

1.400.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

102

20.05

915.000

Lenjerie si accesorii de pat

103

20.05.03

70.000

Alte obiecte de inventar

104

20.05.30

845.000

Deplasări, detasari, transferări

105

20.06

20.000

Deplasări interne, detasari, transferări

106

20.06.01

20.000

Materiale de laborator

107

20.09

300.000

Pregătire profesionala                              / .

108

20.13

15.000

Alte cheltuieli                                                              '

109

20.30

1.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110

20.30.30

1.600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

111

59

124.200

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate S              /

112

59.40

124.200

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

3.043.370

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

114

71

3.043.370

Active fixe

115

71.01

3.043.370

Construcții

116

71.01.01

280.750

Mașini, echipamente si mijloace de transport

117

71.01.02

2.728.620

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

118

71.01.03

34.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

119

84

-14.020

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

120

85

-14.020

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

121

85.01

-14.020

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

122

85.01.01

-14.020

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

123

66.02F.06

89.776.360

Spitale generale

124

66.02F.06.01

89.776.360

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

125

96.02F

0

REZERVE

126

97.02F

0

EXCEDENT

127

98.02F

0

DEFICIT

128

99.02F

3.043.370

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

CASA MUNICIPALA DE CULTURA 4384435

Anexa nr. 34


Raport buget Sursa de finanțare: 02G

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

961.820

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

11.820

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

11.820

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

16.00.04

850

Venituri din proprietate

5 J

30.02G

850

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.02G.05

850

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.02G.05.30

850

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

31.00.01

10.970

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.02G

10.970

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

10

33.02G.19/'

9.470

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.02G.50

1.500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

42.00.02 - l

950.000

Subvenții de la alte administratii

13

43.02G

950.000

Subvenții pentru instituții publice

14

43.02G.09

950.000

TOTAL CHELTUIELI

15

961.820

CHELTUIELI CURENTE

16

01

961.820

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

442.000

Cheltuieli salariate in bani

18

10.01

431.900

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Salarii de baza

19

10.01.01

393.700

Alte sporuri

20

10.01.06

7.500

Indemnizație de hrana

21

10.01.17

30.700

Contribuții

22

10.03

10.100

Contribuția asiguratorie pentru munca

23

10.03.07

10.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24

20

519.820

Bunuri si servicii

25

20.01

247.000

Furnituri de birou

26

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

27

20.01.02

2.000

încălzit, iluminat si forța motrica

28

20.01.03

160.000

Apa, canal si salubritate

29

20.01.04

8.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30

20.01.08

6.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

31

20.01.09

1.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

32

20.01.30

68.000

Medicamente si materiale sanitare

33

20.04

3.000

Materiale sanitare

34

20.04.02

1.000

Dezinfectant!

35

20.04.04

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

36

20,05

25.000

Alte obiecte de inventar

37

20.05.30

25.000

Deplasări, detasari, transferări

38

20.06

5.000

Deplasări interne, detasari, transferări

39

20.06.01

5.000

Cârti, publicatii si materiale documentare

40

20.11

10.000

Pregătire profesionala

41

20.13

5.000

Alte cheltuieli

42

20.30

224<§20

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

43

20.30.30

224.820

!                     ' r

• Z •

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

44

64.02G

961<820

✓ * z

Cultura, recreere si religie

45

67.02G

961.820

CHELTUIELI CURENTE

46

01

.961.820

1

Denumirea indicatorului bugetar

|

i Cod । rând1

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

47

10

442.000

Cheltuieli salariate in bani

48

10.01

431.900

Salarii de baza

49

10.01.01

393.700

Alte sporuri

50

10.01.06

7.500

Indemnizație de hrana

51

10.01.17

30.700

Contribuții

52

10.03

10.100

Contribuția asiguratorie pentru munca

53

10.03.07

10.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54

20

519.820

Bunuri si servicii

55

20.01

247.000

Furnituri de birou

56

20.01.01

2.000

Materiale pentru curățenie

57

20.01.02

2.000

încălzit, iluminat si forța motrica

58

20.01.03

160.000

Apa, canal si salubritate

59

20.01.04

8.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

60

20.01.08

6.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

ol

20.01.09

1.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

62

20.01.30

68.000

Medicamente si materiale sanitare

63

20.04

3.000

Materiale sanitare

64

20.04.02

1.000

Dezinfectant!

65

20.04.04

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

66

20.05

25.000

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.000

Deplasări, detasari, transferări

68

20.06

5.000

Deplasări interne, detasari, transferări

69

20.06.01

5.000

Cârti, publicatii si materiale documentare

70

20.11

10.000

Pregătire profesionala

71

20.13

5.000

Alte cheltuieli

72

20.30

224.820

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73

20.30.30

'224.820

Servicii culturale

74

67.02G.03

961.820

Case de cultura

75

67.02G.03.06

961:820

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS 25993732

Raport buget Sursa de finanțare: 02G

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lej)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

2.095.220

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

19.220

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

19.220

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

19.220

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02G

19.220

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.02G.50

19.220

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7

42.00.02

2.076.000

Subvenții de la alte administratii

8

43.02G

2.076.000

Subvenții pentru instituții publice

9

43.02G.09

2.076.000

TOTAL CHELTUIELI

10

2.095.220

CHELTUIELI CURENTE

11

01

2.095.220

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

12

10

310.850

Cheltuieli salariate in bani

13

10.01

304.340

Salarii de baza

14

10.01.01

290.840

Indemnizație de hrana

15

10.01.17

13.5001

Contribuții

16

10.03

6.510

Contribuția asiguratorie pentru munca

17

10.03.07

6.510

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18

20

1.784.370

Bunuri si servicii

19

20.01

1.769.470

Furnituri de birou

20

20.01.01

3.000

Materiale pentru curățenie

21

20.01.02

600

încălzit, iluminat si forța motrica

22

20.01.03

6.250

Apa, canal si salubritate

23

20.01.04

130

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

24

20.01.08

2.340

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

20.01.09

1.757.150

Medicamente si materiale sanitare

26

20.04

9.000

Medicamente                                j'

27

20.04.01

5.000i

Materiale sanitare

28

20.04.02

4.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

29

20.05

4.410

Alte obiecte de inventar

30

20.05.30

4.410

Deplasări, detasari, transferări

31

20.06

1.490

Deplasări interne, detasari, transferări

32

20.06.01

1.490

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

33

64.02G

2.095.220

Cultura, recreere si religie

34

67.02G

2.095.220

CHELTUIELI CURENTE

35

01

2.095.220

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36

10

310.850

Cheltuieli salariate in bani

37

10.01

304.340

Salarii de baza

38

10.01.01

290.840

Indemnizație de hrana

39

10.01.17

13.500

Contribuții

40

10.03

6.510

Contribuția asiguratorie pentru munca

41

10.03.07

6.510

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42

20

1.784.370

Bunuri si servicii

43

20.01

1.769.470

Furnituri de birou

44

20.01.01

3.000

Materiale pentru curățenie

45

20.01.02

6001

încălzit, iluminat si forța motrica

46

20.01.03

6.250

Apa, canal si salubritate

47

20.01.04

130

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

48

20.01.08

2.340

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

49

20.01.09

1.757.150

Medicamente si materiale sanitare

50

20.04

9.000

Medicamente

51

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

52

20.04.02

4.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

53

20.05

4.410

Alte obiecte de inventar

54

20.05.30

4.410

Deplasări, detasari, transferări

55

20.06

1.490

Deplasări interne, detasari, transferări

56

20.06.01

1.490

Servicii recreative si sportive

57

67.02G.05

2.095.220

Sport

58

67.02G.05.01

2.095.220

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

59

96.02G

0

REZERVE

60

97.02G

0

EXCEDENT

61

98.02G

0

DEFICIT

62

99.02G

0


Compartiment BugetMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

MUZEUL TARII FAGARASULUI VALER LITERAT 4384460

Raport buget Sursa de finanțare: 02G

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021                                                                                       (lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

i

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

3.011.140

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

911.140

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

911.140

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

911.140

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02G

911.140

Venituri din prestări de servicii

6

33.02G.08

675.250

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

7

33.02G.50

235.890

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

8

37.02G.03

-50.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

9

37.02G.04

50.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10

42.00.02

2.100.000

Subvenții de la alte administratii

11

43.02G

2.100.000

Subvenții pentru instituții publice

12

43.02G.09

2.100.000

TOTAL CHELTUIELI

13

3.011.140

CHELTUIELI CURENTE

14

01

2.967.650^

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15

10

1.934.150

Cheltuieli salariale in bani

16

10.01

1.837.100

Salarii de baza

17

10.01.01

1.517.100

Sporuri pentru condiții de munca

18

10.01.05

166.000

Alte sporuri

19

10.01.06

44.000

Indemnizație de hrana

20

10.01.17

110.000

Cheltuieli salariale in natura                                        <c

.21

10.02

56.550

Tichete de vacanta                                       /C *” z

22

10.02.06

56.550

Contribuții                                                  C ;      ;

23.,'

10.03

40.500

Contribuția asiguratorie pentru munca

24"

10.03.07

40.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25

20

1.033.500

Bunuri si servicii                                               '

26

20.01

734.000

Furnituri de birou

27

20.01.01

5.000

Materiale pentru curățenie

28

20.01.02

15.000

încălzit, iluminat si forța motrica

29

20.01.03

200.000

Apa, canal si salubritate

30

20.01.04

5.000

Carburanți si lubrifianti

31

20.01.05

6.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

32

20.01.08

3.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

33

20.01.09

300.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

34

20.01.30

200.000

Reparatii curente

35

20.02

40.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

36

20.05

30.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Alte obiecte de inventar

37

20.05.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

38

20.06

25.000

Deplasări interne, detasari, transferări

'39

[20.06.01

25.000

Materiale de laborator

'40

;20.09

5.000

Cârti, publicatii si materiale documentare

41

20.11

1.500

consultanta si expertiza

42

20.12

5.000

Pregătire profesionala

43

20.13

6.000

studii si cercetări

44

20.16

2.000

Alte cheltuieli

45

20.30

185.000

Prime de asigurare non-viata

46

20.30.03

15.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

47

20.30.30

170.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

50.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

50.000

Active fixe

50

71.01

50.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

51

71.01.03

50.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

52

84

-6.510

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

53

85

-6.510

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

54

85.01

-6.510

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

55

85.01.01

-6.510

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

56

64.02G

3.011.140

Cultura, recreere si religie

57

67.02G

3.011.140

CHELTUIELI CURENTE

58

01

2.967.650

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

59

10

1.934.150

Cheltuieli salariale in bani

60

10.01

1.837.100

Salarii de baza

61

10.01.01

1.517.100;

Sporuri pentru condiții de munca                       /a *   <

62

10.01.05

166.000

Alte sporuri                                                                z ••          ...

63\

10.01.06

44.000

Indemnizație de hrana                                  - ; C ■ ?

64

10.01.17

110.000

«                 t

Cheltuieli salariale in natura

657

10.02

56.5501

Tichete de vacanta

66 /

10.02.06

56.550

Contribuții

67

10.03

40.500

i, Contribuția asiguratorie pentru munca                          —

68

10.03.07

40.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

69

20

1.033.500

Bunuri si servicii

70

20.01

734.000

Furnituri de birou

71

20.01.01

5.000

Materiale pentru curățenie

72

20.01.02

15.000

încălzit, iluminat si forța motrica

73

20.01.03

200.000

Apa, canal si salubritate

74

20.01.04

5.000

Carburanți si lubrifianti

75

20.01.05

6.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

76

20.01.08

3.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

77

20.01.09

300.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

78 !

20.01.30

200.000

Reparatii curente                                                            !

79

20.02

40.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

i

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80

20.05

30.000

Alte obiecte de inventar

81

20.05.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

82

20.06

25.000

Deplasări interne, detasari, transferări

83

20.06.01

25.000

Materiale de laborator

84

20.09

5.000

Cârti, publicatii si materiale documentare

85

20.11

1.5001

consultanta si expertiza

86

20.12

5.000

Pregătire profesionala

87

20.13

6.000

studii si cercetări

88

20.16

2.000

Alte cheltuieli

89

20.30

185.000

Prime de asigurare non-viata

90

20.30.03

15.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

91

20.30.30

170.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

92

70

50.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

93

71

50.000

Active fixe

94

71.01

50.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

95

71.01.03

50.000

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

96

84

-6.510

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

97

85

-6.510

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

98

85.01

-6.510

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

99

85.01.01

-6.510

Servicii culturale

100

67.02G.03

3.011.140

Muzee

101

67.02G.03.03

3.011.140

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

102

96.02G

0

REZERVE

103

97.02G

0

EXCEDENT

104

98.02G

0

DEFICIT

105

99.02G

0

Compartiment BugetMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUN FAGARAS 41910739

Raport buget Sursa de finanțare: 02G

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

3.806.190

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

1.506.190

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

1.506.190

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

1.506.190

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02G

1.506.190

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.02G.50

1.506.190

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7

42.00.02

2.300.000

Subvenții de la alte administratii

8

43.02G

2.300.000

Subvenții pentru instituții publice

9

43.02G.09

2.300.000

TOTAL CHELTUIELI

10

3.806.190

CHELTUIELI CURENTE

11

01

3.806.640

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

12

10

1.270.570

Cheltuieli salariale in bani

13

10.01

1.237.270

Salarii de baza

14

10.01.01

1.100.470

Alte sporuri

15

10.01.06

19.100

Indemnizație de hrana

16

10.01.17

116.700

Alte drepturi salariale in bani

17

10.01.30

1.000

Contribuții

18

10.03

33.300

Contribuția asiguratorie pentru munca

19

10.03.07

33.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20

2.536.070

Bunuri si servicii

21

20.01

2.534.870

Furnituri de birou                                           --

22

20.01.01

2.890

Materiale pentru curățenie                            /

23

20.01.02

4.000

încălzit, iluminat si forța motrica                        Z * '       ,    > Z

24

20.01.03

2.388.780

Apa, canal si salubritate

25

20.01.04

38.000l

Carburanți si lubrifiant!                                       c;         i

26

20.01.05

6.100

Piese de schimb                                     ' V L -

27

20.01.06

5.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                    '    ’

28

20.01.08

15.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

29

20.01.09

21.700

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

30

20.01.30

53.400

Medicamente si materiale sanitare

31

20.04

1.200

Medicamente

32

20.04.01

500

Dezinfectanti

33

20.04.04

700

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

84

-450

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

35

85

-450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

36

85.01

-450

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

37

85.01.01

-450

i

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

38

79.02G

3.806.190

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

39

80.02G

3.806.190

CHELTUIELI CURENTE

40

01

3.806.640

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

41

10

1.270.570

Cheltuieli salariate in bani

42

10.01

1.237.270

Salarii de baza

43

10.01.01

1.100.470

Alte sporuri

44

10.01.06

19.100

Indemnizație de hrana

45

10.01.17

116.700

Alte drepturi salariate in bani

46

10.01.30

1.000

Contribuții

47

10.03

33.300

Contribuția asiguratorie pentru munca

48

10.03.07

33.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

2.536.070

Bunuri si servicii

50

20.01

2.534.870

Furnituri de birou

51

20.01.01

2.890

Materiale pentru curățenie

52

20.01.02

4.000

încălzit, iluminat si forța motrica

53

20.01.03

2.388.780

Apa, canal si salubritate

54

20.01.04

38.000

Carburanți si lubrifiant!

55

20.01.05

6.100

Piese de schimb

56

20.01.06

5.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

57

20.01.08

15.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

58

20.01.09

21.700

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

59

20.01.30

53.400

Medicamente si materiale sanitare

60

20.04

1.200

Medicamente

61

20.04.01

500

Dezinfectant!

62

20.04.04

700

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

63

84

-450

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

64

85

-450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

65

85.01

-450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

66

85.01.01

-450

Acțiuni generale economice si comerciale

67

80.02G.01

3.806.190

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

68

80.02G.01.30

3.806.190

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

69

96.02G

0

REZERVE              ‘

70

97.02G

0

EXCEDENT

71

98.02G

0

DEFICIT         / '       -   ; \

72

99.02G

0

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUN. FAGARAS 40918475

Raport buget Sursa de finanțare: 02G

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L nr. 110/26.04.2021

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

726.640

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

126.640

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

126.640

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

126.640

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02G

126.640

Venituri din prestări de servicii

6

33.02G.08

126.640

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7

42.00.02

600.000

Subvenții de la alte administratii

8

43.02G

600.000

Subvenții pentru instituții publice

9

43.02G.09

600.000

TOTAL CHELTUIELI

10

726.640

CHELTUIELI CURENTE

11

01

726.640

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

12

10

535.000

Cheltuieli salariale in bani

13

10.01

523.000

Salarii de baza

14

10.01.01

500.000

Alte sporuri

15

10.01.06

5.000

Indemnizație de hrana

16

10.01.17

18.000

Contribuții

17

10.03

12.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

18

10.03.07

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

191.640

Bunuri si servicii

20

20.01

164.640

Furnituri de birou                                            --

21

20.01.01

1.000

Materiale pentru curățenie

22

20.01.02

3.000

Carburanți si lubrifianti                                  c j?         s

23

20.01.05

93.640

Piese de schimb

24

20.01.06

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - / . - .. •        1 '

25

20.01.09

22.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare '■

26

20.01.30

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

27

20.05

6.0001

Alte obiecte de inventar

28

20.05.30

6.000

Deplasări, detasari, transferări

29

20.06

21.000

Deplasări interne, detasari, transferări

30

20.06.01

1.000

Deplasări in străinătate

31

20.06.02

20.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

32

79.02G

726.640

Transporturi

33

84.02G

726.640

CHELTUIELI CURENTE

34

01

726.640

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

35

10

535.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rand

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Cheltuieli salariate in bani

36

10.01

523.000

Salarii de baza

37

10.01.01

500.000

Alte sporuri

38

10.01.06

5.000

Indemnizație de hrana

39

10.01.17

18.000

Contribuții

40

10.03

12.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

41

10.03.07

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42

20

191.640

Bunuri si servicii

43

20.01

164.640

Furnituri de birou

44

20.01.01

1.000

Materiale pentru curățenie

45

20.01.02

3.000

Carburanți si lubrifianti

46

20.01.05

93.640

Piese de schimb

47

20.01.06

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

48

20.01.09

22.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

49

20.01.30

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50

20.05

6.000

Alte obiecte de inventar

51

20.05.30

6.000

Deplasări, detasari, transferări

52

20.06

21.000

Deplasări interne, detasari, transferări

53

20.06.01

1.000

Deplasări in străinătate

54

20.06.02

20.000 j

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

55

84.02G.50

726.640

Partea a VU-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

56

96.02G

0

REZERVE

57

97.02G

0

EXCEDENT

58

98.02G

0

DEFICIT

59

99.02G

0

Compartiment Buget