• Hotărârea 203/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2021

  HOTĂRÂREA nr. 203 Din data de 31 August 2021 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul II 2021 la data de 30.06.2021
 • Hotărârea 202/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2021

  HOTARAREA NR. 202 Din data de 31 august 2021 - privind aprobarea participării la cursuri de pregătire profesională pentru aleşii locali ai Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 201/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2021

  HOTĂRÂREA nr.201 din data de 31 august 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 IULIE 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 200/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2021

  HOTĂRÂREA nr.200 din data de 31 august 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 31 AUGUST 2021
 • Hotărârea 199/2021 - Municipiul Făgăraș - 29.07.2021

  HOTĂRÂREA NR.199 din data de 29 iulie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( AUGUST 2021)
 • Hotărârea 198/2021 - Municipiul Făgăraș - 29.07.2021

  HOTÂRÂREA nr.198 din data de 29 iulie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 13 IULIE 2021 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 197/2021 - Municipiul Făgăraș - 29.07.2021

  HOTĂRÂREA nr.197 din data de 29 iulie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IUNIE 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 196/2021 - Municipiul Făgăraș - 29.07.2021

  HOTÂRÂREA nr.196 din data de 29 iulie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 29 IULIE 2021
 • Hotărârea 195/2021 - Municipiul Făgăraș - 13.07.2021

  HOTĂRÂREA NR.195 din data de 13 iulie 2021 privind angajarea unui avocat in Dosarul nr.2367/62/2021 în care Consiliul Local Făgăraş are calitatea de pârât, la Curtea de Apel Braşov
 • Hotărârea 194/2021 - Municipiul Făgăraș - 13.07.2021

  HOTĂRÂREA NR.194 din data de 13 iulie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa pentru data de 13 IULIE 2021
 • Hotărârea 193/2021 - Municipiul Făgăraș - 13.07.2021

  HOTĂRÂREA nr.193 din data de 13 iulie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extrordinară-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 13 IULIE 2021
 • Hotărârea 192/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.192 din data de 30 iunie 2021 - privind desemnarea unui consilier local care să deţină calitatea de “Consilier responsabil cu afacerile U.E.”
 • Hotărârea 191/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  Hotararea nr 191 din data de 30 iunie 2021 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în
 • Hotărârea 189/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.190 din data de 30 iunie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (IULIE 2021)
 • Hotărârea 188/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.188 din data de 30 iunie 2021 - privind accesul copiilor însoţiţi de către părinţi/reprezentant legal pe terenurile de sport, cu acces liber, şi în spaţiile de recreere amenajate aferente unităţilor de învăţământ din Municipiul Făgăraş, precum
 • Hotărârea 187/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.187 din data de 30 iunie 2021 - privind modificarea şi completarea pct. 9 din HCL nr. 305/22.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ cu person
 • Hotărârea 186/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.186 din data de 30 iunie 2021 - privind înfiinţarea secţiei de sah în structura Clubului Sportiv Municipal Făgăraş, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş actualizat, aprobat prin HCL nr. 74/
 • Hotărârea 185/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.185 din data de 30 iunie 2021 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Făgăraş ca urmare a modificărilor legislative
 • Hotărârea 184/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.184 din data de 30 iunie 2021 - privind încetarea mandatului din calitatea de administrator special al S.C. ECOTERM S.A. Făgăraş în faliment a d-lui Burghiş-Drăghici Ioan Iulian
 • Hotărârea 183/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.183 din data de 30 iunie 2021 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de intimat pârât, în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti
 • Hotărârea 182/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.182 din data de 30 iunie 2021 - privind angajarea unui avocat in Dosarul nr. 1767/62/2018 în care Municipiul Făgăraş are calitatea de pârât, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov
 • Hotărârea 181/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.181 din data de 30 iunie 2021 - privind modificarea şi completarea art. 3 şi 4 din H.C.L. 221/2020 ca urmare a actualizării valorii eligibile a proiectului „Modernizarea sistemului de ilu
 • Hotărârea 180/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.180 din data de 30 iunie 2021 - privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul apartament, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în
 • Hotărârea 179/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.179 din data de 30 iunie 2021 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului apartament, situat în Făgăraş, str. Podului, nr. 1, ap.2, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraş, nr. top. 519/2/b, 520/2/b
 • Hotărârea 178/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR.178 din data de 30 iunie 2021 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A. Fagaras pentru anul 2021
 • Hotărârea 177/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTARAREA Nr. 177 Din data de 30 Iunie 2021 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021 Consiliul
 • Hotărârea 176/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR. 176 din data de 30 iunie 2021 - privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.i- Regulamentul Proiectului Pilot privind modalitatea de gestionare a deşeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, s
 • Hotărârea 175/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA NR. 175 din data de 30 iunie 2021 - privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
 • Hotărârea 174/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr. 174 din data de 30 iunie 2021 - privind aprobarea participării Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraş în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Măsuri
 • Hotărârea 173/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.173 din data de 30 iunie 2021 - privind însuşirea propunerii de concesionare formulată pentru cota parte din imobilul situat în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr. 1, înscris în CF nr. 101940 Făgăraş - proprietatea publică a Municipiului Făgăraş,
 • Hotărârea 172/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.172 din data de 30 iunie 2021 - privind modificarea şi completarea art.2 al HCL nr. 162/27.05.2021 privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 13.453 mp edificat cu construcţii indu
 • Hotărârea 171/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.171 din data de 30 iunie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 27 MAI 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 170/2021 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2021

  HOTĂRÂREA nr.170 din data de 30 iunie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, precum şi ordinea de zi suplimentară din data de 30 IUNIE 2021
 • Hotărârea 169/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR.169 din data de 27 mai 2021 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în dosar nr.4034/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş
 • Hotărârea 168/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR.168 din data de 27 mai 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( IUNIE 2021)
 • Hotărârea 167/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR.167 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraş
 • Hotărârea 166/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR.166 din data de 27 mai 2021 - privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă, precum şi cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora şi a formularului de cerere privind acordarea benefici
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.165 din data de 27 mai 2021 - privind respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medical din cadrul secţiei Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure” Făgăraş, înregistrată sub nr. 3418/1/22.04.2021
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.164 din data de 27 mai 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3227/06.05.1994, in sensul schimbării concesionarului ca urmare a incheierii Contractului de vanzare incheiat in forma autentica sub nr. 813/16.11.2020
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  Hotararea nr. 163 din data de 27 mai 2021 - privind actualizare date imobil identic cu cel inscris in CF.106275-C2 -U7 cu nr.cad 630-in sensul descrierii corecte a imobilul încăpere-Cameră - anexă, si
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTARAREA nr.162 din data de 27 mai 2021 - privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 13-453 mp edificat cu construcţii industriale şi edilitare - domeniu public, situat în Făgăraş, str. Cetă
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.161din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş str Tăbăcari Bl.8 Sc.A Ap.2 identic cu cel insc
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.160 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş str Negoiu Bl.6 Ap.i, identic cu cel inscris in
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.159 din data de 27 mai 2021 - privind modificarea şi completarea art.i din HCL nr. 176/26.06.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.i, înscri
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR.158 din data de 27 mai 2021 - privind asigurarea continuităţii în prestarea serviciului se salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropire, curăţat rigole şi întreţinerea căilor publice precum şi curăţarea şi transportul zăpezii d
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.157 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraş pentru desfăşurarea comerţului stradal, stabilirea şi modalitatea de încasare a taxelor pentru o
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR.156 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov” SMIS -120952
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.155 din data de 27 mai 2021 - privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş pentru anul 2021
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR. 154 din data de 27 mai 2021 -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.152 din data de 27 mai 2021 - privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în va
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA Nr. 151 Din data de 27 Mai 2021 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTARARE Nr.150 Din data de 27 Mai 2021 - privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA NR.149 din data de 27 mai 2021 - privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Braşov asupra imobilului teren în suprafaţă de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraş identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgă
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HOTĂRÂREA nr.148 din data de 27 mai 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Făgăraș - 27.05.2021

  HO TÂRÂREA nr.147 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, precum şi ordinea de zi suplimentară din data de 27 MAI 2021
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR.146 din data de 26 aprilie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( MAI 2021)
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR.145 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de Evaluare şi Asigurare a
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR.144 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenta Sociala Făgarăş, prin transformarea a unui post vacant funcţie publica din consilier juridic în consilier achiziţii publice
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR.143 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş pe anul 2021
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.142 din data de 26 aprilie 2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru prestarea de servicii funerare S.C. Pompe Funebre Zăgan S.R.L.
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.141 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2021
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.140 din data de 26 aprilie 2021 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. A, B, G, H, J şi aprobarea va
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.139 din data de 26 aprilie 2021 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, blocurile A, B, C
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.138 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea volumului, destinaţiei si a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietate publică UAT Făgăraş; aprobarea preţului de vânzare c
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.137 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr. De 217/3 cu suprafaţa de 1087 mp, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.136 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 663/26.01.1995 precum si a Actului adiţional nr.74981/2/20.12.2019, in sensul schimbării concesionarului ca urmare a incheierii Contractului de vanzare inch
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.135 din data de 26 aprilie 2021 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF101534-C1-U10 Făgăraş, prop
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.134 din data de 26 aprilie 2021 - privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 579 mp edificat cu construcţii Ci cu SD=288 mp şi C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraş, str
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.133 din data de 26 aprilie 2021- privind atestarea apartenenţei _ imobilului construcţie, la domeniul public al Municipiului Fagaraş au ^ rafată de 176 situat în Făgăraş, str. 13 Decembr
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.132 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 8, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 25,8 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.131 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 7, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 15,1 mp şi identificat în Inventarul domeniului priva
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.130 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 6, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 14,3 mp şi identificat în Inventarul domeniului priva
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.129 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.5, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 14,3 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr. 128 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere şi bucătărie , în suprafaţă utilă de 14 mp şi identificat în Inventarul domeniului priva
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.127 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.3, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 14,1 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.126 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.2, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 16,3 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.125 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 1, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 26,2 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.124 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră şi bucătărie în suprafaţă utilă de 29 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.123 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.4, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 33 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.122 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 62 mp şi identificat în Inventarul domeniului pr
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.121 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr, 14, parter, ap.i, compus din: 4 camere, hol şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 61 mp şi identificat în Inventarul domeniului pr
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR.120 din data de 26 aprilie 2021 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi Consiliului Local Făgăraş în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalul Cluj
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR.119 din data de 26 aprilie 2021 - privind, stabilirea unor masuri administrative de circulaţie, privind circulaţia rutiera pe străzile: pe aleea dintre blocurile A si B din str. Gării, strada Oltului, strada Cîmpului blocurile ANL langa grădin
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.118 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionarea deşeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv-ddşeuri de ambalaje în c
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.117 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea si completarea HCL176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investiţii "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov” ca urmare a modificării devizului general al
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTARAREA nr.116 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării devizului general si a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, ju
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.115 din data de 26 aprilie 2021 ■ privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiţii "Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Munici
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR.114 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor nec
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.113 din data de 26 aprilie 2021 privind acordarea inlesnirilor la plata majorărilor de intarziere aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili-persoane fizice
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA NR. 112 din data de 26 aprilie 2021 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022’’
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr. 111 Din data de 26 Aprilie 2021 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două/secţiuni pentru trimestrul I 2021 la data de 31.03.2021
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  PARTEA 2 - HOTĂRÂREA Nr. 110 Din data de 26 Aprilie 2021 - privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.109 din data de 26 aprilie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HO TÂRÂREA nr.108 din data de 26 aprilie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.107 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 APRILIE 2021
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Făgăraș - 19.04.2021

  HOTĂRÂREA NR. 106 din data de 19 aprilie 2021 - privind neasumarea responsabilităţii în implementarea programului pentru şcoli al României “Corn si Lapte” in perioada 2021-2023
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Făgăraș - 19.04.2021

  HOTĂRÂREA nr.105 din data de 19 aprilie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinară-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 19 APRILIE 2021
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA NR.104 din data de 31 martie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( APRILIE 2021)
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA NR.103 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTARAREA NR.102 din data de 31 martie 2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras incepand cu anul 2021
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA NR. 101 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraş, instituţie de cul
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTARAREA NR.lOO din data de 31 martie 2021 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş pentru anul 2021
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTARAREA NR.99 din data de 31 martie 2021privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile socialesadministrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru anul 2021
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.98 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2021 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” Făgăraş, în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medica
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA NR.97 din data de 31 martie 2021 - privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Salco Serv S.A.Făgăraş şi aprobarea duratei mandatului acestuia
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.96 din data de 31 martie 2021 -privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel inscris in CF.102224 Făgăraş, cu nr.top.1677- 168
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTARAREA nr.95 din data de 31 martie 2021 - privind atribuirea in folosinţa gratuita către Direcţia Generală Regională a finanţelor Publice Braşov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraş şi Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraş), a unei părţi din imo
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.94 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, în suprafaţă de 18.867 mp şi edificat cu 4
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.92 din data de 31 martie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.5, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 26 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Mu
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.91 din data de 31 martie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 4, compus din: 4 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 59 mp şi identificat în Inventarul domeniului priv
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.90 din data de 31 martie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 59 mp şi identificat în Inventarul domeniului priva
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.89 din data de 31 martie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.2, compus din: îcameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 36 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al M
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.88 din data de 31 martie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 1, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 30 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al M
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr. 87 din data de 31 martie 2021 - privind modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. 244/14.10.2020 ca urmare a actualizării Planului de situaţie pentru obiectivul de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Şoseaua Combinat
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr. 86 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID, si alte surse al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA NR.85 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 9/2009 ca urmare a reevaluării bunurilor care aparţin domeniului public al Muni
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA NR.84 din data de 31 martie 2021 1 \ f- . - - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - “Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş“ Componenta B - a proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnazi
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HO TÂRÂRE Anr.83 din data de 31 martie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.82 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2021

  HOTĂRÂREA nr.81 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 31 MARTIE 2021
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Făgăraș

  Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipului Făgăraş - 2021 (partea 4)
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.79 din data de 26 februarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinară-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 FEBRUARIE 2021
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.78 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 276 / 2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Bra
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.77 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 275 / 2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.76 din data de 25 februarie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (MARTIE 2021)
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.75 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTARAREA NR.74 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea art.26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş, aprobat prin HCL nr.298/2020 şi modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipa
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.73 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv prin Asociaţia Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării şi desfăşurării "Raliului
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.72 din data de 25 februarie 2021 - privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.71 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea art.33 din Anexa 1 la HCL nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş precum şi stabilirea procedur
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA Nr.70 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.69 din data de 25 februarie 2021 - privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalităţii juridice de către “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A M
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.68 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 80/42 cu suprafaţa de 4139 mp, De 118 cu suprafaţa de 351 mp şi De 150/49 cu suprafaţa de 3261 mp, ap
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.67 din data de 25 februarie 2021 privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTARAREA nr.66 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.65 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2089/10.06.2005, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare cumpărare nr. 55/20.01.2021
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.64 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4784/01.10.2008, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare nr. 1739/20.11.2020
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr. 63 din data de 25 februarie 2021 privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 149, în suprafaţă de 2.325 mp, înscris în CF nr. 100881 Fă
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.62 din data de 25 februarie 2021 - privind însuşirea dreptului de proprietatea asupra imobilului teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului - Cartier Mioriţa, înscris în CF nr. 101254 Făgăraş, în suprafaţă de 10.765 mp, având destinaţia de ”dr
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.61 din data de 25 februarie 2021 - privind prima înscriere a imobilului tronson 9 având categoria de folosinţă ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, imobil situat
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.6o din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.6, compus din: 4 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 61 mp şi identificat în Inventarul domeniului p
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.59 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. .Ciocanului, nr. 16, parter, ap.5, compus din: 1 cameră, în suprafaţă utilă de 18 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipi
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.58 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.4, compus din: 4 camere, hol şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 62 mp şi identificat în Inventarul domeniului p
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.57 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.3, compus din: 1 cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 26 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.56 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.2, compus din: 2 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 43 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr. 55 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.i, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 34 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.54 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 8, sc. B, ap. 3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.53 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap. 14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.52 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Plopului, bl. 6A, sc. A, ap. 14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.51 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 12G, ap. 77, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.50 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap.i, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.49 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv SAFăgăraş
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.48 din data de 25 februarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.47 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 25 FEBRUARIE 2021
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.46 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu O.N.G. “Asociaţia Romilor din Făgăraş” în cadrul proiectului „Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi Creşterea Incl
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.45 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 şi De 134/1/26, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţe
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.44 din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea HCL 103/2020 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.43 din data de 28 ianuarie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( FEBRUARIE 2021)
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.42 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR.41 din data de 28 ianuarie 2021 - privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.40 din data de 28 ianuarie 2021 - privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare “Primul ghiozdan”
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR.39 din data de 28 ianuarie 2021 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de licitaţie pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinaţie decât locuinţa ce apar
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.38 din data de 28 ianuarie 2021 - privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Municipale Fagaras prin transformarea postului de bibliotecar studii PL în bibliotecar studii S, ca urmare a absolvirii examenului organizat în data de 12
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.37 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgă
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.36 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care solicită subvenţii de la bugetul local si a Grilei de evaluare a acestora
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.35 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea procedurilor şi a condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.34 din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea şi completarea H.C.L. nr/303 din data de 22 decembrie 2020 privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.33 din data de 28 ianuarie 2021 -privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea şi schimbul locuinţelor din fondul locativ aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.32 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.31 din data de 28 ianuarie 2021 •V,) ) I i V V - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.30 din data de 28 ianuarie 2021 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta - Sâmbăta de S
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.29 din data de 28 ianuarie 2021 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta - Sâmbăta de S
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.28 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1200 şi nr. 1208 din Inventarul
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.27 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor c
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.26 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor c
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.25 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 871 din Inventarul bunurilor ce a
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.24 din data de 28 ianuarie 2021 " J ► w t i - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1205 şi nr. 1207
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.23 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1201 şi nr. 1203 din Inventaru
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.22 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 873 din Inventarul bunurilor ce a
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.21 din data de 28 ianuarie 2021 - privind prima înscriere a imobilului teren şi construcţii (platformă beton incintă staţie Pojorta şi 4 rezervoare semiîngropate Pojorta), ce fac parte
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.20 din data de 28 ianuarie 2021 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica/
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr. 19 din data de 28 ianuarie 2021 privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţa de serviciu a
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.18 din data de 28 ianuarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către S
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR.17 din data de 28 ianuarie 2021 - privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situatăîn municipiul Fagaras, str. Dr.Titu Pertea, nr. 13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, ca urmare a con
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOT ARAREA nr.16 din data de 28 ianuarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL 35/2015 privind Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Integrata a Fagarasului
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.15 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ Acţiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor, inclusiv aprobarea proiectului şi
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.14 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de membru la constituirea „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”, aprobarea ac
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR. 13 din data de 28 ianuarie 2021 - privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgă
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr. 12 Din data de 28 IANUARIE 2021 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2020 la data de 31.12.2020
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.11 din data de 28 ianuarie 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Co
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.1o din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.9 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.8 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (extraordinară)
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.7 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ordinară)
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.6 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, precum şi ordinea de zi suplimentară din data de 28 IANUARIE 2021
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.4 din data de 6 ianuarie 2021 - privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTARAREA nr. 3 Din data de 06 Ianuarie 2021 - privind aprobarea sumei de 3,170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al anului 2020, precum şi acoperir
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTĂRÂREA nr. 2 Din data de 06 Ianuarie 2021 - privind utilizarea sumei de 1.500.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea golurilor de casă
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTĂRÂRE Anr.i din data de 6 ianuarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021