Proces verbal din 23.06.2020

PROCES-VERBAL încheiat azi, 23 IUNIE 2020, in şedinţa ORDINARA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


iMO CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

’TM Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roPROCES-VERBAL

încheiat azi, 23 IUNIE 2020, in ședința ORDINARA, a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alina, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc la Cetate Făgăraș (în incinta Cetății Făgăraș ), incepand cu orele 16:00.

Domnul președinte de sedinta-Mazilu Alexandru-Dorin: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 16 consilieri si 2 absenti: dl.Negrila Ion si D-na Suciu Andreea (18 consilieri locali in funcție).

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, d-na Florina Micu-Birou Investiții, Achiziții Publice, Adrian Muntean-Compartiment Resurse Umane, d-na Liliana Boer-Arhitect-sef, dl.Petri Lucian-Sef Politia Locala Fagaras si d-na Mariana Câju-Presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal”Dr Aurel Tulbure”Fagaras.

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020 (ORDINARA).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.i la HCL.nr.255/29.n.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, demararea procedurilor de participare in cadrul „Programului Termoficare 2019-2027” finanțat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, in scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către U.A.T.Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.106/2019 privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă li de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C. APA CANAL SIBIU S.A.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul Făgăraș pentru perioada 2020-2024.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL.nr.208/30.07.2019 denumită Fișa de fundamentare - Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităților de colectare, transport, sortare și stocare temporară a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.l la HCL.nr.4/2019 in sensul actualizării Anexei nr.sA, Anexei nr.sB, Anexei nr.6A, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr.10, Anexei nr.i2A si a Anexei nr.i2B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Fagaras.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor teren - domeniu public situate in Fagaras, Sos.Combinatului, nr.iA, înscrise in CF.nr.1000083 Fagaras, in suprafața de 10.352 mp, CF.nr.106580 Fagaras, in suprafața de 3.500 mp si CF.nr.106582 Fagaras, in suprafața de 270 mp, in vederea formarii unei parcele construibile, in suprafața de 14.122 mp, care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vedera finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 14- Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte.Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IULIE 2020).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi per ansamblu si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.138/23.06.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020 (ORDINARA).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.139/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.140/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.i la HCL.nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.”

Domnul primar; ”Vreau sa va spun ca creditul a fost contractat in anhjul 2017 cu prima tragere in anul 2019 de 1.800.000 lei. A doua tragere de aproximativ 15 mil.lei, iar a treia tragere, de aproximativ 8 mil.lei anul viitor. Asa cum ne-a explicat managerul de proiect, d-na Liliana Boer-Arhitect-sef al Municipiului Fagaras si ne-a prezentat toate demersurile pe care le-am făcut din luna februarie a anului 2020 pentru a actualiza documentația tehnica a Variantei Ocolitoare a Municipiului Fagaras si a actualiza cele 17 avize, si prezentandu-ne acel calendar de demers a modernizării Variantei Ocolitoare a Municipiului Fagaras, ne-a spus ca in luna august a.c. noi vom avea posibilitatea sa verificam pe SICAP, pe sistemul public de licitatii, acea documentație pentru a licita modernizarea Variantei Ocolitoare a Municipiului Fagaras in stadiul de proiectare plus executie.Termenul de finalizare a acestei licitatii si de realizare efectiv a proiectului tehnic, s-ar putea sa treaca de sfârșitul anului 2020. Si acum ma intorc la aceasta procedura de tragere a creditului pentru a moderniza Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras si specific inca o data: si daca trebuie sa trecem anul acesta pe aceasta investiție, pe aceasta tragere, trebuie sa dam o hotarare de consiliul local sa fim de acord sa schimbam destinația banilor de la infrastructura Municipiului Fagaras la Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras. Acum o sa va mai explic inca o data, (probabil ca n-am fost destul de explicit si am intrat in foarte multe date tehnice), aici avem aceasta tragere si apoi avem patru proiecte mari ale Municipiului Fagaras: restaurarea Cetatii Fagarasului contractata cu fonduri europene, modernizarea spațiului unde mutam secția de pediatrie a Spitalului Municipal „Dr Aurel Tulbure”Fagaras cu finanțare de la bugetul local, modernizarea străzii Doamna Stanca cu bani de la bugetul local si realizarea conductei apei pluviale tot de la bugetul local pe Str.Doamna Stanca. V-am mai explicat in nenumărate rânduri când am aprobat indicatorii tehnico-economici ale proiectelor, ca atunci când noi intram la modernizarea unei străzi, trebuie sa realizam in primul rând, tot ce inseamna infrastructura subterana si ulterior sa finalizam cu modernizarea acelei străzi si de aceea am adoptat aceasta procedura cu toate ca este mult mai greoaie si de durata, dar pe un termen mediu si lung este sanatoasa pentru Municipiul Fagaras. Aici avem tragerea, banii europeni si banii bugetului local. Ca sa avem banii aceștia din tragere, noi trebuie sa-i cheltuim anul acesta. Pe Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras nu avem cum sa-i cheltuim pentru ca nu am terminat procedurile. Luam banii de tragere, ii punem in locul banilor bugetului local si a banilor europeni, iar banii de pe tragere ii cheltuim pe aceste proiecte. Banii aceștia care ne raman se duc in excedent si tot impreuna cu dvs.ii alocam anul viitor sau la sfârșitul acestui an, depinde când avem nevoie pentru a moderniza Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras.Daca nu facem acest lucru, acești aproximativ 150 mld lei vechi n-o sa-i mai tragem si n-o sa ii mai avem si atunci vom cheltui bani din bugetul local si vom rambursa o parte din banii europeni, iar cei 150 mld lei vechi n-0 saoi mai putem folosi. Asta v-am propus. întrebarea mea este următoarea: daca sunteti de acod astazi sa va propun un proiect de a cheltui banii sa economisim, sa ținem banii din bugetul local si cei care se rambursează din fonduri europene pentru a se duce in excedent si tot impreuna cu dvs.sa-i alocam acolo unde avem nevoie si unde ne dorim cu totii, pe Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras? Daca nu, tot dvs.trebuie sa adoptati o hotararea consiliului local prin care banii aceștia de aprximativ 150 mld lei vechi le schimbam destinația sau nu avem nevoie de ei anul acesta.Va spun efectul pentru a doua varianta. Banii se pot reprograma daca permite bugetul pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor, buget pus garantare pentru acest credit. Din informațiile pe care le avem, toate unitățile administrative ( Alba -lulia, Brașov, Oradea, Cluj), au procedat pentru a lua aceste credite, iar bugetele sau bugetul care este pus la dispoziție, este tras tot pana in anul 2023. Așadar, noi s-ar putea sa ii avem prin anul 2024-2025, iar pana atunci noi n-o sa avem posibilitatea ca după ce d-na Liliana Boer-arhitect-sef, finalizează procedura, sa aiba posibilitatea sa inceapa Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras. Apoi, noi am început sa rambursam bani europeni. Acei bani europeni, de exemplu, de la exproprieri, pe acele proiecte pe plan de mobilitate, pe acele contracte in valoare de 30 mil.euro, am inceput sa rambursam bani prin acele exproprieri.Acei bani i-am luat din fonduri europene si i-am dus pe investiția Variantei Ocolitoare a Municipiului Fagaras. Deci, daca noi anul acesta avem nevoie de 100 lei, 1000 lei, 10 mld.lei, noi avem banii acolo si pe sfârșitul acestui an, managerul de proiect, d-na Flrina Micu de la Birou Investiții, Achiziții Publice, va face decontările si noi vom avea bani sa-i rulam pentru Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras. Nu este niciun fel de interes asa cum spun unii de a folosi acești bani.

A mai fost o intrebare pusa de către dvs.visavis de legalitatea acestor direcționări a banilor. V-am spus si la Începutul explicațiilor mele: si daca noi mâine am finaliza licitația pentru Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras, noi trebuie sa adoptam hotarare de consiliul local pentru a lua banii din credit de pe infrastructura Municipiului Fagaras, adica trebuie sa dam aceeași hotarare de consiliul local pe care v-o propun eu astazi pentru ca altfel nu putem incepe Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras. Apoi, va citesc un art din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice, după cum se chletuie banii publici. Astfel, la ast.63, alin.13: „pe parcursul anului, în cazul în care o unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială are trageri autorizate în cadrul limitei pentru anul curent din finanțări rambursabile contractate, ordonatorul principal de credite poate solicita comisiei de autorizare a împrumuturilor locale reautorizarea acestor trageri de la ofinanțare rambursabilă la alta, în limita tragerilor totale autorizate pentru anul respectiv. In cazul în care din această compensare de trageri autorizate pentru anul curent rezultă sume care trebuie autorizate pentru anul sau anii următori, acestea se autorizează cu încadrarea în limitele anuale, în condițiile legii. ”

Domnul președinte:"Mulțumim! Cele 15 minute au expirat, dl.primar.”

Domnul primar:”Dl.președinte, nu mi-ati spus de la inceput cate minute al ladispozitie pentru a da niște amendamente.”

Domnul presedinte:”Trei minute. Va spun acum.”

Domnul primar:"Cred ca nu este corect ca sa fiu întrerupt si sa nu-mi termin explicațiile. Legalitatea acestui proiect este Îndeplinita si aici langa noi, este secretarul general al Primăriei Fagaras, nu al Consiliului local. Trebuie sa facem aceste diferente. Apoi, secretarul general a semnat langa inițiator acest proiect de hotarare. Aceasta hotarare a consiliului local va fi trimisa la Prefectura Brașov si este verificata de persoana desemnata pentru a verifica hotărârile consiliului local ale Primăriei Fagaras, ale Municipiului Fagaras si apoi o alta verificare este la comisia de autorizare. Nu inteleg de ce in spațiul public sau dvs n-ati fost suficient de informati visavis de aceste aspecte? Daca n-ati fost, eu cred ca in momentul acesta v-am dat toate explicațiile si sunt la dispoziție sa imi puneți întrebări.”

Domnul presedinte:”Dl.primar, v-am dat cuvântul pentru ca aceasta este procedura. In Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Local Fagaras se prevede ca prima data se da cuvântul inițiatorului. Apoi, v-am dat cuvântul sa va arat disponibilitatea mea si a Consiliului local de a va asculta si de a decide cum este mai bine.”

Domnul Poparad:”visavis de prima transa de bani, ati făcut referire la un art 63, alin 13 din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice care spune ca ordonatorul principal de credite poate solicita comisiei de autorizare a împrumuturilor locale reautorizarea acestor trageri de la o finanțare rambursabilă la alta, în limita tragerilor totale autorizate pentru anul respectiv. Or, ordonatorul principal de credite sunteti dvs., dl.primar, nu noi, Consiliul Local. Apoi, in referatul proiectului de hotarare, conform art.63, alin.14 din Legea nr.273/2006 privind legea finanțelor publice, se spune ca pana la data de 15 August a fiecărui an, trebuie depusa o notificare la comisia de autorizare a Împrumuturilor locale cu sumele trase pana la sfârșitul anului si cu sumele disponibilizate din tragerile anuale. Eu m-am uitat pe Comisia de Împrumuturi locale si la ultima ședința din data de 15 mai 2020, sunt primarii in tara care au făcut aceste realocari ( Neamț, Constanta, Brașov). Din punct de vedere legal, dvs.trebuia sa faceți o informare spre Comisia de Împrumuturi locale in acest sens si in situația in care comisia va da in scris un răspuns, atunci sa putem lua o decizie. Pentru mine ramane prioritate Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras si imi mențin aceasta poziție.”

Domnul primar:”Asa spune la Art.634, alin.13 din Legea nr.273/2006 privind legea finanțelor publice. Schimbarea destinației si aprobarea bugetului se face de către Consiliul Local. Ordonatorul principal de credite, după ce Consiliul local adopta o hotarare de consiliul local, propune, solicita comisiei schimbarea sumei rambursabile de la o finanțare la alta. Asa se interpretează corect.Se spune clar ca acestea se autorizează cu Încadrarea in limitele anuale. Cei 18 mld.lei nu ni -i a reprogramat si daca va uitati pe site Comisii de acordare a creditelor, veți vedea ca toate aceste limite sunt incarcate 100% pana la sfârșitul anului 2022 cu inca 50% la inceputul anului 2023, Deci, ei iti aproba in limite.”

Domnul Lascu:” Exact acest lucru am cerut in ședința trecuta a consiliului local. Din ce ne-ati spus, reiese ca anul acesta, sansele sunt aproape 100% sa nu se lucreze la Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras. Cum v-ati gândit si ce resurse vom avea la dispoziție in momentul in care vom putea deschide șantierul?”

Domnul primar:"Șantierul se deschide după ce ne explica d-na Liliana Boer, arhitect sef, probabil, anul viitor, după ce se termina licitația, perioada de proiectare si apoi termenul de incepere, dar ne va explica mai bine dânsa. Devizul actualizat s-ar putea sa depaseasca aceasta suma pe care noi am contractat-o, dar s-ar putea sa fie suma si mult mai mare, insa asa cum v-am spus si in ședința de consiliul local trecuta, o lucrare de acest gen dureaza intre 2 si 3 ani de zile. Finanțările pot fi din economiile pe care noi le putem genera la nivel de buget local si apoi, anul acesta a intrat in lege acea asociație, acea microregiune care va fi finanțata din fonduri europene incepand din anul 2021. Acolo avem posibilitatea sa luam bani pe aceasta infrastructura si după cum ati văzut, in următoarea execuție din fonduri europene, in strategia naționala, s-au prins indicatori si este obligatoriu ca Romania sa deschidă linii de finanțare pentru Varianta Ocolitoare ale municipiilor si mai nou, si ale orașelor. Important este ca orice proiect, noi sa-1 incepem si de ale prioritiza.

Doamna Liliana Boer-Arhitect-sef:”Am făcut o estimare. Intr-adevar, din luna februarie a.c. de când am preluat Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras prin hotarare de guvern, am primit de la C.N A I.R., Studiul de fezabilitate intocmit in anul 2015 si a trebuit sa reactualizam cu toate actele care sunt acolo. De la expertiza tehnica, studiu de trafic, avizele, toate aceste documente sunt in curs de actualizare. Eu am estimat-o undeva prin luna august-septembrie a.c. când putem demara licitația. In momentul in care se demareaza licitația deschisa, termenul depinde de ofertanti si cate clarificări sunt. Proiectarea nu se face intr-o luna de zile, sunt relocări de cabluri, conducte, se fac niște studii de coexistenta, toate dureaza in timp. Când va incepe efectiv șantierul pentru Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras, estimam candva la anul. Depinde de cum va decurge licitația. Sunt factori care nu depind de noi.”

Domnul Lascu:” Doamna Liliana Boer, ati spus ca exista un studiu de fezabilitate intocmit in anul 2015. Cam la ce valoare credeți ca se va ridica noul studiu?”

Doamna Liliana Boer-Arhitect-sef:”Nu vreau sa fac afirmatii publice pentru ca nu este finalizat studiul de fezabilitate. Atata pot sa va spun ca studiul de trafic s-a schimbat.

Fata de anul 2015 a crescut traficul la mașini, aceasta impune o alta soluție tehnica la stratificatie. Im momentul in care se va finaliza studiul, pot sa va spun o valoare.”

Domnul Alexandru F:”As avea trei intrebari sa va adresez, dl.primar: i.)Presupunand ca am trage acum banii pentru Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras, care pentru mine este prioritatea nr.i, cu banii pe care i-am alocat, ati putea sa faceți acum aceasta Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras? 2.) Daca am face tragerea si am da bani pentru Cetatea Fagarasului, ar reuși sa cheltuiască cei 11 mil.lei? 3.)Daca am face extragerea pentru lucrări de amenajare al Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure”Fagaras, nu vi se pare ca situația ar fi puțin cam tulbure?

Doamna Liliana Boer-Arhitect-sef:”La intrebarea numărul 2 pot sa va răspund eusi anume ca da, se va reuși sa se cheltuiască cei 11 mil.lei.”

Domnul primar: ”La prima intrebare va pot răspunde ca banii nici n-o sa-i putem cheltui anul acesta. Asta am si spus la incepu. Anul viitor, daca noi facem procedura si aprobati propunerea primarului, vom avea 15 mil.lei plus 8.022.000 lei pentru aceasta modernizare.

La intrebarea nr.2, vi s-a răspuns de către doamna Liliana Boer-Arhitect-sef, cu da, se pot cheltui cei 11 mil.lei.

La intrebarea nr.3, as putea sa va răspund prin faptul ca la spital vorbim de secția de pediatrie. Planul de conformare este undeva din aniii 2010-2011. Documentația tehnica a fost realizata in anul 2017, proiectarea s-a scos la licitație de doua ori si n-a venit nimeni la licitație, am contractat cu negociere directa, s-a făcut acel proiect tehnic, iar toate imbunatatirile aduse acelui proiect, noi le-am adiționat pentru ca dvs.ati spus ca situația este tulbure.Va spun eu acum ca nu este tulbure. Este perfecta si conform legii. Visavis de termenul de finalizare, acel termen de finalizare a fost decalat cu 2 luni de zile, iar in ultima luna ei intra pe penalitati. Trebuie sa ținem cont ca a fost si o situație de pandemie, iar materialele pe care ei le comandau, n-au venit in timpul real si au intarziat. Dar eu cred ca in momentul acesta efectiv suntem in procedura de finalizare a acestui proiect.”

Doamna Carlan:"Referitor la spital, acest proiect a fost bugetat cu o anumita suma. Spuneți ca a intarziat doar 2 luni de zile finalizarea acestui proiect. In aceste 2 luni de zile dvs.ati prevăzut o anumita suma de cheltuiala pentru acest proiect, si aceste 2 luni de zile atat de mult au crescut preturile la serviicii si la materiale când mai este necesara suma de 1.500.000 lei pentru acele cheltuieli?”

Domnul primar:”Nu m-ati intrebat de fapt de spital, ci efectiv de proiect. Suma totala a proiectului este de 2.200.000 si ceva de lei. Lucrările realizate pana in momentul acesta au fost in valoare de 1.200.000 lei. Cheltuielile cele mari sunt geamurile termopan care trebuie sa fie de o anumita structura pentru ca asa impune D.S.P.-ul, acel material care se pune in salon etc. Diferența aceea mica din lucrări este cea mai scumpa din proiect. N-am adiționat noi diferența, noi va spunem in totalitate, după ce s-a finalizat licitația, după ce a venit proiectarea. Noi nu am alocat niște bani acum si suma cea mai mare este cheltuita pe materiale impuse de D.S.P. La realizarea studiului de fezabilitate, studiul a fost făcut intr-un anumit fel. Este vorba de studiul de fezabilitate, bugetul, scos avizul de la D.S.P. si conform acelui aviz, se modifica proiectul si s-au impus anumite masuri care trebuie indeplinite. Aceasta este o procedura, asa se face un proiect. Nu am inventat eu nimic.”

Domnul Lascu:”Presupunem ca vom accesa banii din credit in valoare de 15 mil.lei, se vor duce către investițiile prezentate, ceea ce inseamna ca noi, in acest an vom avea la dispoziție 15 mil.lei care ne raman din bugetul nostru din care ar fi trebuit sa plătim lucrările respective. V-ati gândit la ceva mai concret ce vom face cu acești bani?”

Domnul primar:”Anul acesta, după ce se termina inca doua licitatii mari, una de 11 mil.euro si una de 5 mil.euro, s-ar putea sa se mai deschidă șantiere. Avem posibilitatea din banii care ne raman, sa-i ducem pe acele fonduri si apoi sa le rambursam sau de exemplu, unul din fonduri din acel P.N.D.L. nu ai voie sa plătești ca pe urma sa recuperezi. Am putea sa-i ducem de exemplu pentru str.i Decembrie 1918 si pe urma ne recuperam banii, adica 98% din ei, daca este nevoie si avem nevoie de a folosi si de a rula banii ca sa facem investitii in oraș pentru a tine acești bani. Deocamdată nu avem nevoie pentru ca deocamdată nu ma mai pot pronunța când se termina licitațiile incepute. Apoi, la o alta Întrebare pusa de dl.Poparad, o sa răspund in legătură cu cei 11 mii lei ca din cei 11 mil.lei pe care nu-i cheltuim anul acesta la Cetatea Fagarasului, suma de 7. 800.000 lei ii recuperam din fonduri europene, iar restul ar fi trebuit sa ii punem din bugetul local. Ordonatorul principal de credite solicita comisiei pentru alocarea acestei sume numai după o hotarare a consiliului local.”

Domnul viceprimar:”Observ ca mai multi colegi sunt nedumeriti si sceptici in ceea ce privește cele 3 proiecte propuse pentru a fi finanțate in prima faza din acest credit. Propun ca in următoarele comisii de specialitate ale consiliului local sa discutam pe larg toti colegii aceste doua investitii in ceea ce privește str.Doamna Stanca si secția de pediatrie a spitalului municipal si daca colega noastra, d-na Florina Micu ( Birou investitii, Achiziții Publice) ne-a dat ok-ul ca acești bani care vor merge pentru Cetatea Fagarasului, se vor recupera in acest an, nu vad o problema.”

Domnul președinte:”Este interesant faptul ca găsim motivatii de fiecare data, insa noi, consilierii locali si populația Fagarasului dorim realizări. Vrem Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras. V-am intrebat, dl primar, in comisiile de specialitate ale consiliului local de ce n-ati fost mai energic si nu ati terminat lucrarea privind mutarea pediatriei in timp util in luna martie a.c. când inca nu incepuse perioada pandemiei. Ati dat un răspuns evaziv. Vrem realizări.”

Domnul primar:”As mai avea un amendament. Lucrările s-au făcut destul de greu in perioada de pandemie pentru ca erau restricții.”

Domnul presedinte:”Dar trebuia sa fie gata pana in perioada de pandemie. Dvs.ne-ati spus ca in luna martie a.c. trebuia sa fie gata lucrarea respectiva.”

Domnul primar:”Codul administrativ spune ca exista o putere executiva si o putere legislativa, iar cele doua puteri trebuie sa conlucreze impreuna. Acum as vrea sa vin cu acele amendamente (la pct.3 si pct.4 de pe ordinea de zi) si din bugetarea investiției de pediatrie, oamenii respectivi, vin, lucrează, aduc situația de lucru, facturi, trebuie sa-i plătim, sa diminuam acea suma de la bugetul local pentru ca le-am plătit si se face raportul la dosar,. Mai avem nevoie sa punem pe o poziție de investitii o suma de 30 mii lei + T.V.A. pentru a accesa pe fondul de mediu 1 mii. Lei pentru restul care a ramas de modernizare a iluminatului public si mai avem nevoie de o suma de 75 mii lei după cate tin eu minte, la fosta unitate militară.”

Domnul Poparad:”Aici este vorba de proiectul de hotarare următor de pe ordinea de zi.”

Domnul primar:”Da, știu, insa am spus ca explicam ambele proiecte de pe ordinea de zi (pct.3 si pct.4 de pe ordinea de zi), le-am incheiat si pe urma nu mai revenim sa plictisim cetățenii, sa știe din start ceea ce trebuie sa afle. La fosta unitate militară, conform proiectului pe care noi l-am realizat anii trecuti, am inceput in regie proprie sa amenajam acel spațiu in prima faza pentru a se muta trezoreria si finanțele acolo. Facandu-le in regie proprie, noi cumpărăm materialele, muncitorii de la A.D.P Fagaras lucrează si toate materialele pe care noi le cumpărăm. In continuare, in funcție de cati bani avem, vom lucra pana vom finaliza acea lucrare in regie proprie.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 3 abțineri: dl. Poparad Cosmin, dl.Motoc Alexandru si dl.Mazilu Alexandru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.141/23.06.2020.

(Intre timp, a ieșit din sala dl.Lascu Iulian, fiind prezenti 15 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.”

Domnul presedinte:”Discutii intrebari?

Domnul primar: ”Am mai spus ca ambele proiecte de pe ordinea de zi (pct.3 si pct.4) au fost explicate mai devreme. Când am discutat punctul 3 de ordinea de zi, am explicat in același timp si pentru punctul acesta, punctul 4 de pe ordinea de zi.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 3 abțineri: dl. Poparad Cosmin, dl.Motoc Alexandru si dl.Mazilu Alexandru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.142/23.06.2020.

(Intre timp, a revenit din sala dl.Lascu Iulian, fiind prezenti 16 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, demararea procedurilor de participare in cadrul „Programului Termoficare 2019-2027” finanțat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, in scopul Îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către U.A.T.Fagaras.”

Domnul primar:”Trebuie sa fim foarte atenti. Acum votam o hotarare de consiliul local. Clar, trebuie sa avem cronologie si seriozitate a următoarelor hotarari de consiliul local. Asa cum am spus si in comisiile de specialitate ale consiliului local, exista un program de finanțare la Ministerul Dezvoltării unde unitatea administrativa, daca are serviciu de termie si in proprietate instalatii, are posibilitatea sa acceseze fonduri cu o finanțare si o cofinantare a Municipiului Fagaras. Ceea ce facem noi acum, incepem o procedura de aducere a instalațiilor langa acele inslataii pe care noi le avem, avandu-le in administrația serviciului si in următoarea perioada vom cauta un proiectant sa faca acea documentație pentru a demonstra finanțatorului ca vom eficientiza acest sistem de termie. Adică, neaparat trebuie sa optam pentru energie regenerabila, s-o facem noi in proiect si ceea ce cred eu ca este foarte bun pentru a reface toate instalațiile in casa scării a tuturor blocurilor. Acele pompe de incalzire a apei la fata locului si acele pompe care pompează apa pana la beneficiar pentru a nu se pierde căldură. Noi incepem acum o procedura, trebuie sa fim consecventi, s-o ducem mai departe asa cum am făcut si cu ani in urma si am dus procedura mai departe la Cetatea Fagarasului, Pediatria, la str.Doamna Stanca-reabilitare, la alte investitii si trebuie sa fim foarte atenti pentru ca pe perioada acestei proceduri sa nu mai apara situatii in care sa ne acuzam unii pe altii ca n-am fost informati. Nu este un proiect ușor, este un proiect destul de greu. Avem nevoie de proprietari pentru a face aceasta investiție si neaparat as vrea ca lucrurile acestea sa se transmită populației prin dvs., consilierii locali, ceea ce noi votam astazi.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.143/23,06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.106/2019 privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.144/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Domnul Malene:”Eu am avut amendament in comisiile de specialitate ale consiliului local si as vrea sa se tina cont de acesta.”

Domnul Bogdan:”Amendamentul exista in avizele comisiilor juridica si cel de comerț.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentele făcute in comisiile de specialitate ale consiliului local (juridica si cea de comerț) si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.145/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă li de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C. APA CANAL SIBIU S.A.”

Domnul Bobes:”Aici vad ca vizeaza scumpirea preturilor la apa canal. De ce trebuie sa scumpim preturile daca datorita inflației nu este obligatoriu?”

Domnul primar:”Solicitarea este de la Apa Canal Sibiu. A venit solicitarea, noi v-am supus-o dezbaterii si tot dvs.decideți daca ii dati imputernicire celui care este desemnat in hotararea consiliului local sa voteze cu DA sau NU.”

Doamna secretar general:”La materialul supus dezbaterii, aveți si avizul A.N.R.S.C. cu privire la aceasta modificare de tarif, adica aceasta autoritate, oarecum face cenzura propunerilor tuturor societăților comerciale in acest sens, iar daca dvs.nu aprobati acest proiect de hotarare, sa stiti ca pe procedura A.D.I.Sibiu, in termen de 30 de zile daca nu vom da un răspuns, reprezintă acord tacit. Ei si-au prevăzut in statut o asemenea prevedere si ca urmare, ținând cont ca exista acest aviz A.N.R.S.C., noi ce am putea sa spunem in acest sens? Ei verifica toate modificările de cost consum.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 3 abțineri: dl.Motoc Alexandru si dl.Mazilu Alexandru si dl.Bobes Mircea (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.146/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul Făgăraș pentru perioada 2020-2024.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.147/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL.nr.208/30.07.2019 denumită Fișa de fundamentare - Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităților de colectare, transport, sortare și stocare temporară a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.148/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.l la HCL.nr.4/2019 in sensul actualizării Anexei nr.sA, Anexei nr.sB, Anexei nr.6A, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr.10, Anexei nr.i2A si a Anexei nr.i2B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Fagaras.”

Domnul Malene:” Acest proiect de hotarare ar trebui analizat la fel ca cel discutat anterior referitor la Regulamentul parcărilor din Municipiul Fagaras. Acolo in regulament parcari este menționat faptul ca cetățenii beneficari de parcari, sunt obligati sa-si mențină curățenia si deszăpezirea pe locurile lor de parcare. Trebuie menționata diminuarea acelor suprafețe la parcari.”

Domnul primar:”Ca suprafețe, ele sunt scoase din regulamentul de salubrizare, din contractul de maturare ca suprafața. Este in ordine asa cum spuneți.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.149/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor teren - domeniu public situate in Fagaras, Sos.Combinatului, nr.iA, inscrise in CF.nr.1000083 Fagaras, in suprafața de 10.352 mp, CF.nr.106580 Fagaras, in suprafața de 3.500 mp si CF.nr.106582 Fagaras, in suprafața de 270 mp, in vederea formarii unei parcele construibile, in suprafața de 14.122 mp, care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vedera finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.150/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.151/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.152/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.153/23.06.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IULIE 2020).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.154/23.06.2020.

Doamna presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PJ.