• Hotărârea 306/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.306 din data de 22 decembrie 2020 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii învăţământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversit
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTARAREA Nr.305 din data de 22 decembrie 2020 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA nr.304 din data de 22 decembrie 2020 - privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 2020 -
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.303 din data de 22 decembrie 2020 - privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi a comisiei de soluţionare contestaţiilor pentru acordarea de locuinţe A.N.L
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTARAREA Nr. 302 Din data de 22 Decembrie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.301 din data de 22 decembrie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( IANUARIE 2021)
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.300 din daa de 22 decembrie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.332/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferentă proiectului
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.299 din daa de 22 decembrie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.375/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferentă proiectului
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.298 din data de 22 decembrie 2020 - privind modificarea şi completarea art.X din HCL nr.257/2018 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTARAREA nr.297 din data de 22 decembrie 2020 - privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical individual de medicina de familie situat in Fagaras, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.i identic cu cel inscris in CF nr.i02224-Ci-U8 Fag
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA nr.296 din data de 22 decembrie 2020 - privind modificarea Contractului de Concesiune nr.1173/2009, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de intretinere nr. 2134/2020.
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA nr.295 din data de 22 decembrie 2020 privind insusirea Raportului de evaluare nr. 46/2020 pentru imobilul apartament trei camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 10, înscris în CF100753-C1-U44 Făgăraş, pr
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA nr.294 din data de 22 decembrie 2020 - privind aprobarea Proietului tehnic nr. 2004 / 2020 întocmit de către S.C. ROUTE CONCEPT S.R.L în calitate de asociat în cadrul Asocierii S.C. Europan Prod S.A. - S.C. Route Concept S.R.L. - S.C. Krantz Euro
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.293 din data de 22 decembrie 2020 - privind aprobarea punerii la dispoziţia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014 - 2020”, a terenurilor necesare pentru investi
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.292 din data de 22 decembrie 2020 - privind stabilirea preţului local al energiei termice în sistem centralizat furnizată de SPAET Făgăraş, aprobarea preţului local pentru utilizatorii casnici (populaţie) şi noncasnici din municipiul Făgăraş,
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.290 din data de 22 decembrie 2020 -privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. în anul 2021
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.289 din data de 22 decembrie 2020 - privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului DARĂU AMBROZIE IRINEU, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului ocupat d
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA nr.288 din data de 22 decembrie 2020 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 DECEMBRIE 2020 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA nr.287 din data de 22 decembrie 2020 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 NOIEMBRIE 2020 (ordinară)
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.286 din data de 22 decembrie 2020 - privind alegerea unui consilier ca supleant al preşedintelui de şedinţa ( 22 DECEMBRIE 2020)
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Făgăraș - 22.12.2020

  HOTĂRÂRE Anr.285 din data de 22 decembrie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare, precum şi ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.12.2020

  HOTARAREA Nr. 284 din data de 14 Decembrie 2020% - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.283 din data de 14 decembrie 2020 - privind acordarea unui mandat special in vederea exercitării votului favorabil privind privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uza
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.12.2020

  HOTĂRÂREA NR.282 din data de 14 decembrie 2020 -privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.12.2020

  HOTARAREA NR.281 din data de 14 decembrie 2020 - privind aprobarea a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu cota de co-finantare a Municipiul Făgăraş , pentru STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii d
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.12.2020

  HOTARAREA NR.280 din data de 14 decembrie 2020 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu si Braşov, în perioada 2014 - 2020”, a Indicatorilor tehnico-ec
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.12.2020

  HOTĂRÂREA nr.279 din data de 14 decembrie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 DECEMBRIE 2020
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.278 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant al proiectului cu titlul "Management inovativ al procesului educaţional în instituţiile de învăţământ din Municipiul Făgăraş, în
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA NR.277 din data de 26 noiembrie 2020 - privind alegerea Comisiei de centralizare a votului secret
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.276 din data de 26 noiembrie 2020 - privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investiţii jrAsfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Braşov”, ca urmare a aprobării proiectului tehnic
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.275 din data de 26 noiembrie 2020 - privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov” la nivelu
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA NR.274 din data de 26 noiembrie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( DECEMBRIE 2020)
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA nr.273 din data de 26 noiembrie 2020 - privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacanta din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanei Făgăraş - Compartiment evidenta persoanei
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA NR.272 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA nr.271 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, respectiv "Strategia de dezvoltare a Spitalului "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş”, pentru perioada 2020-2024
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA NR. 270 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea documentaţiei cu titlul ” Elaborare şi analiză bilanţ termoenergetic pentru activitatea de producere şi distribuţie a energiei termice din SACET Făgăraş” elaborată de Institutul Naţional d
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA NR.269 din data de 26 noiembrie 2020 - privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr.7, Anexei nr. 12A şi a Anexei nr.i2B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiul
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.268 din data de 26 noiembrie 2020 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, blocurile C şi
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.267 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr. De 1013 şi canal CCN 995, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al M
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.266 din data de 26 noiembrie 2020 - privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL nr. 77/31.03.2020 privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a D
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.265 din data de 26 noiembrie 2020 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53, jud. Braşov, înscris în CF nr. 105822 -C1-U2 Făgăraş, imo
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.264 din data de 26 noiembrie 2020 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 45/2020 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap. 16, înscris în CF100002-C1-U15 Făgăraş,
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA nr.263 din data de 26 noiembrie 2020 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 44/2020 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap.7, înscris în CF 100753-C1-U51 Făgăraş, p
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA nr.262 din data de 26 noiembrie 2020 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 43/2020 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23, înscris în CF 101276-C1-U22 Făgăraş, proprieta
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA nr.261 din data de 26 noiembrie 2020 - privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului teren în suprafaţă de 1600 mp, proprietate privată a unor persone fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local” SENS
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA NR.260 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea grupului de lucru de identificare şi gestionare a aşezămintelor informale de pe raza unităţii administrativ teritoriale a municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA nr.259 din data de 26 noiembrie privind aprobarea raportului de analiză de situaţie privind educaţia şi copilăria timpurie, al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA Nr. 258 Din data de 26 Noiembrie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe ănul 2020
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA nr.257 din data de 26 noiembrie 2020 - privind participarea Municipiului Fagaras in calitate de partener 1 in cadrul proiectului „ Accesul egal al grupurilor vulnerabile la educaţie si sanatate”
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTARAREA nr.256 din data de 26 noiembrie 2020 - privind prima înscriere a imobilului tronson 8 având categoria de folosinţă ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.427 mp, ca fiind de uz ş
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.255 din data de 26 noiembrie 2020 - privind prima înscriere a imobilului tronson 7 având categoria de folosinţă ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 590 mp, ca fiind de uz şi
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA NR.253 din data de 26 noiembrie 2020 - privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Făgăraş pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, a unui număr de 6 comisii de specialitate, pe domenii de activitate
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.252 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 13 NOIEMBRIE 2020 (extraordinara)
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.251 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 OCTOMBRIE 2020 (extraordinara)
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.250 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 AUGUST 2020 (extraordinara - de îndată)
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.11.2020

  HOTĂRÂREA nr.249 din data de 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 NOIEMBRIE 2020
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Făgăraș - 13.11.2020

  HOTĂRÂREA NR.248 din data de 13 noiembrie 2020 - privind alegerea pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş 2020- 2024, a unui număr de 6 comisii de specialitate, pe domenii de activitate şi stabilirea numărului de membrii
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Făgăraș - 13.11.2020

  HOTĂRÂREA NR. 247 din data de 13 noiembrie 2020 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru o perioadă de 1 lună (NOIEMBRIE 2020)
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA NR.246 din data de 14 octombrie 2020 - privind aprobarea plantării cu puieţi de tei şi împădurirea suprafeţei de 10.000 mp teren în Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov în cadrul proiectului “Plantează în România”,
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA nr.245 din data de 14 octombrie 2020 -privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului construcţie şi teren - monument istoric, situat în Făgăraş, str. Mihai Viteazu, nr. 2 şi aprobarea radierii înscrisurilor de la Ci di
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTARAREA nr.244 din data de 14 octombrie 2020 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obie
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA nr.243 din data de 14 octombrie 2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 33239/21.09.2020 încheiat între ADR Centru şi UAT Municipiul Făgăraş pentru realizarea proiectului ’’Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de pro
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA nr.242 din data de 14 octombrie 2020 - privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 176 /2018 pentru obiectivul de investiţii ’’Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Mun
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA nr.241 din data de 14 octombrie 2020. - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 178/2018 pentru obiectivul de investiţii "Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTARAREA nr.240 din data de 14 octombrie 2020 - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 177/2018 pentru obiectivul de investiţii "Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Municipiul Făg
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA Nr. 239 Din data de 14 Octombrie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA nr. 238 Din data de 14 OCTOMBRIE 2020 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul III 2020 la data de 30.09.2020
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA NR.237 din data de 14 octombrie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( OCTOMBRIE 2020)
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Făgăraș - 14.10.2020

  HOTĂRÂREA nr.236 din data de 14 octombrie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraoordinare, precum şi a ordinii de zi suplimentare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 OCTOMBRIE 2020
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA NR.235 din data de 31 august 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( SEPTEMBRIE 2020)
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr. 234 din data de 31 august 2020 f 1 i\* *' - privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ” Lucrări de branşament apa si reţea interioara Spitalul Municipal „Dr .Aurel Tulbure" Făgăr
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr.233 din data de 31 august 2020 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, blocurile A, B, C
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr.232 din data de 31 august 2020 - privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. A, B, F, G şi aprobarea valo
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr.231 din data de 31 august 2020 - privind retragerea dreptului de folosinţă pe durată -veşnică fără plată asupra terenului situat in Făgăraş str.T.Perţia nr. 13,in suprafaţă de 1645 mp identic cu cel inscris sub C3-1 asupra Al sub C9 in CF.ioi7
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA NR.230 din data de 31 august 2020 f i v ■ 4 - privind aprobarea investiţiilor - extindere reţea de distribuţie gaze naturale- strada Salcâmului, Făgăraş
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr. 229 din data de 31.08.2020 - privind aprobarea proiectului şi a fişei de proiect de investiţie în domeniul regenerării urbane „Dezvoltarea activităţilor culturale şi recreative în Municipiul Făgăraş prin restaurare şi reconversie Sinagogă în
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTARAREA nr.228 din data de 31.08.2020 - privind aprobarea proiectului şi a fişei de proiect de investiţie în domeniul Infrastructura şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE I
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr.227 din data de 31.08.2020 served! publice dTturiJ°leCtU/U* ^*3 fi?e‘ de proiect de investiţie în domeniul Infrastructura şi valorificarea durabila '.lnclusiv oblect>ve de patrimoniu cu potenţial turistic „Restaurai ea si retai n patrimoniului
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTARAREA nr. 226 din data de 31.08.2020 - privind aprobarea proiectului, a fişei de proiect de investiţie în domeniul mobilităţii urbane „Dezvoltarea sistemului regional de transport public în comun în zona urbană funcţională/metropolitană a municipiului
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr. 225 din data de 31.08.2020 privind aprobarea modificării şi completării Anexei - Fişe de proiect din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraş 2014-2020 aprobată prin H.C.L. nr.183 din 01.12.2013
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA Nr. 224 Din data de 31 August 2020 ‘*V’ - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr.223 din data de 31 august 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IULIE 2020 (ordinara)
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.08.2020

  HOTĂRÂREA nr.222 din data de 31 august 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraoordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 AUGUST 2020
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.22i din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienţei şi gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentaţiei tehnico
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA NR.220 din data de 30 iulie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( AUGUST 2020)
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA NR.219 din data de 30 iulie 2020 - privind lotul de sportivi -secţia de handbal masculin seniori - liga naţională pentru anul competiţional 2020-2021 al CSM Făgăraş
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.2i8 din data de 30 iulie 2020 privind modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenta Sociala Făgarăş, prin transformarea a unui post vacant din funcţie publica in personal contractual
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA NR.217 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraş
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.216 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 7 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Oxigenului nr. 10, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106190-Făgăraş, cu nr.top. 106190 cu teren în suprafaţă de 240 mp
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.215 \~ & / din data de 30 iulie 2020 , '. -c - privind aprobarea dezmembrării în 8 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Oxigenului nr. 8, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106192-Făgăraş, cu nr.top. 106192 cu teren în suprafaţă
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.214 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Oxigenului nr. 4, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106194-Făgăraş, cu nr.top. 106194 cu teren în suprafaţă de 270 mp
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.213 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 7 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Ciocanului nr. 12, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106173-Făgăraş, cu nr.top. 106173 cu teren în suprafaţă de 307 mp
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.212 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 8 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Ciocanului nr. 6, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106170-Făgăraş, cu nr.top. 106170 cu teren în suprafaţă de 307 mp
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.2i11 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Oxigenului nr. 12, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106189-Făgăraş, cu nr.top. 106189 cu teren în suprafaţă de 260 mp
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr. 210 <, '''GrT''v din data de 30 iulie 2020 ' ’ - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Ciocanului nr. 10, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106172-Făgăraş, cu nr.top. 106172 cu teren în supra
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.209 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Ciocanului nr. 4, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106169-Făgăraş, cu nr.top. 106169 cu teren în suprafaţă de 288 mp
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.208 'A -C ^ din data de 30 iulie 2020 Vs ° ^ * ,, n~ in ^ - privind aprobarea dezmembrării în 5 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Oxigenului nr. 2, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106195-Făgăraş, cu nr.top. 106195 cu teren
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.207 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Oxigenului nr. 6, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106193-Făgăraş, cu nr.top. 106193 cu teren în suprafaţă de 244 mp
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.206 din data de 30 iulie 2020 sir ^ - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 5, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106183-Făgăraş, cu nr.top. 106183 teren în suprafaţă de 163 mp
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.205 ]rHw '-Ţ* “ din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 7 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Dulgherului nr. 2, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106191-Făgăraş, cu nr.top. 106191 teren în suprafaţă de 2
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.204 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 10 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Oxigenului nr. 16, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106188-Făgăraş, cu nr.top. 106188 teren în suprafaţă de 249 mp
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.203 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 10 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 12, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106176-Făgăraş, cu nr.top. 106176 teren în suprafaţă de 244 mp
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.202 din data de 30 iulie 2020 \ V v>> - >>N. y ' , mi „ - privind aprobarea dezmembrării în 11 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 1, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106182-Făgăraş, cu nr.top. 106182 teren în su
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.201 - din data de 30 iulie 2020 \k ■ • " - privind aprobarea dezmembrării în 9 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 10, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106177-Făgăraş, cu nr.top. io6i77teren în suprafaţă de 244 m
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.199 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 5 loturi a imobilului situat în Făgăraş,' str'. Clorului nr. 13, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106184-Făgăraş, cu nr.top. 106184 teren în suprafaţă de 194 mp
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.198 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Ciocanului nr. 16, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106175-Făgăraş, cu nr.top. 10617501 teren în suprafaţă de 307 mp
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr. 197 \ ,/to - din data de 30 iulie 2020 \ V# 1 ' < , ' x |V''L V ^ - privind aprobarea dezmembrării în 7 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 17, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106186 -Făgăraş, cu nr.top. 106186
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.196 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 5 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Ciocanului nr. 14, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106174 -Făgăraş, cu nr.top. 106174 cu teren în suprafaţă de 292 mp
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.195 ' ....... din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 8 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 19, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106187 -Făgăraş, cu nr.top. 106187 cu teren în suprafaţă de 1
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.194 din data de 30 iulie 2020 *sn\ • - privind aprobarea dezmembrării în 5 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 2, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106181 -Făgăraş, cu nr.top. 106181 cu teren în suprafaţă de 252 m
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.193 \ ‘ s din data de 30 iulie 2020 t *f' n - privind aprobarea dezmembrării în 10 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 8, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF.io6l78-Făgăraş, cu nr.top. 106178 cu teren în suprafaţă de
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.192 din data de 30 iulie 2020 vw^7rri^vV - privind aprobarea dezmembrării în 7 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 6, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF.io6i79-Făgăraş, cu nr.top. 106179 cu teren în suprafaţă de 256
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.191 din data de 30 iulie 2020 9 * '-Viciri^ - privind aprobarea dezmembrării în 6 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Ciocanului nr. 8, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF.io6i7i-Făgăraş, cu nr.top. 106171 cu teren în suprafaţă d
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.190 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea dezmembrării în 10 loturi a imobilului situat în Făgăraş, str. Clorului nr. 15, jud. Braşov, identic cu cel inscris in CF. 106185 -Făgăraş, cu nr.top. 106185 cu teren în suprafaţă de 180 mp,
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.189 din data de 30 iulie 2020 vil - privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren şi construcţie - domeniu public, în suprafaţă de 224 mp, situat în Făgăraş, str. Republicii, nr.3, înscris în CF nr. 10
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.i88 <> din data de 30 iulie 2020 -privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Toporaşilor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1.422 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.187 din data de 30 iulie 2020 -privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Lăcrămioarelor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.190 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.l86 din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Magnoliei”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 6.410 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făg
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.185 din data de 30 iulie 2020 -privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Zorelelor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1789 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăr
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.184 din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Gladiolelor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1.355 mp, ca Fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului F
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.183 din data de 30 iulie 2020 / t 4 Y - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Lalelelor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1294 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiu
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.182 din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Garoafelor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1328 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făg
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.i8l din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Crizantemelor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 635 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului F
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.i8o din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Bujorului”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1210 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgă
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.179 din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Brînduşelor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 808 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făg
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.178 din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Mălinului”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2082 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgă
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.177 din data de 30 iulie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Nuferilor”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 752 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăr
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.176 din data de 30 iulie 2020 Fu» - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Panseluţelor III”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 566 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municip
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.175 din data de 30 iulie 2020 ' l I t ik V.. - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Panseluţelor II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 585 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.173 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 688, De 690, De 696/44 şi De 696/45, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA NR.172 din data de 30 iulie 2020 privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.171 din data de 30 iulie 2020 -privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş str.Plopului BI.4A Sc.C ap.2 identic cu cel inscris in CF.101259-C1-U17, Făgăraş cu nr.top. 2453/9/0
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.170 din data de 30 iulie 2020 -privind aprobarea inchirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş str.i Decembrie 1918 Bloc 56 Ap.2 identic cu cel inscris in CF.102224, Făgăraş cu nr.top.1677- 1687/8/
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.169 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraş prin încredinţare directă nr. 5035/05.03.2008 referitoare
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA nr.l68 din data de 30 iulie 2020 -privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 9/2009 şi încheierea actului adiţional în acest sens
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.167 din data de 30 iulie 2020 - privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 54/26.02.2020 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.l66 din data de 30 iulie 2020 1 in' - privind prorogarea termenelor cu privire la obţinerea licenţei de funţionare stabilite în cuprinsul HCL nr. 54 /26.02.2020 pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de l
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA NR.165 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea investiţiilor - extindere reţea de distribuţie gaze naturale- strada Salcâmului şi strada Forjei
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA NR.164 din data de 30 iulie 2020 - privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 si a procedurii de acordare a acestora conform prevederilor art. XVII din OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea si
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTARAREA Nr. 163 Din data de 30 Iulie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂREA nr. 162 Din data de 30 IULIE 2020 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul II 2020 la data de 30.06.2020
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HO TÂRÂRE Anr.l6l din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IULIE 2020 (extraordinara)
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Anr.l6o din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 IUNIE 2020 (ordinara)
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2020

  HOTĂRÂRE Anr.159 din data de 30 iulie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara, precum şi ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IULIE 2020
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Făgăraș - 16.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.158 din data de 16 iulie 2020 - privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Făgăraș - 16.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.157 din data de 16 iulie 2020 - privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea imprumu
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Făgăraș - 16.07.2020

  HOTĂRÂREA Nr. 156 Din data de 16 Iulie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020 Consiliul
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Făgăraș - 16.07.2020

  HOTĂRÂREA nr.155 din data de 16 iulie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IULIE 2020
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA NR. 154 din data de 23 iunie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( IULIE 2020)
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA nr.153 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale Făgarăş
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA nr.152 din data de 23 iunie 2020 - privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăş
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTARAREA nr.151 din data de 23 iunie 2020 privind privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA nr. 150 din data de 23 iunie 2020 - privind alipirea imobilelor teren - domeniu public situate în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr. 1A, înscrise în CF nr. 100083 Făgăraş, în suprafaţă de 10.352 mp, CF nr. 106580 Făgăraş, în suprafaţă de 3.500 mp şi
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA NR.149 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, şi a Anexei nr.12 B din Regul
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA NR.148 din data de 23 iunie 2020 - privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Anexa la HCL nr. 208/30.07.2019 denumită Fişa de fundamentare - Tarife ambalaje pe etape de activitate pentru stabilirea tarifului aferent activităţilor de co
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA NR.147 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea Strategiei de Menţinere a Calităţii Aerului în Municipiul Făgăraş pentru perioada 2020- 2024
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA nr.146 din data de 23 iunie 2020 - privind acordarea unui mandat special in vederea exercitării votului fayorabiLprivind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si-dexanalizare pentru intreaga arie de operare
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA NR.145 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire şi utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA nr.144 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea şi completarea HCL 106/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA NR. 143 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea ca oportună şi de interes local demararea procedurilor de participare în cadrul ’’Programului Termoficare 2019-2027” finanţat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA Nr. 142 Din data de 23 Iunie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA nr.141 din data de 23 iunie 2020 - privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea imprumu
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTARAREA nr.140 din data de 23 iunie 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020 (extraordinară)
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂREA nr.139 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020 (ordinară)
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Făgăraș - 23.06.2020

  HOTĂRÂRE A nr.138 din data de 23 iunie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 IUNIE 2020
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Făgăraș - 16.06.2020

  HOTĂRÂREA nr.137 din data de 16 iunie 2020 - privind participarea Municipiului Făgăraş în cadrul proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C Copiii Reuşesc prin Educaţie, Sprijin şi Comunicare ”, cod mySMIS 137239
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Făgăraș - 16.06.2020

  H O TÂRÂREA nr.136 din data de 16 iunie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinara, precum şi ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 16 IUNIE 2020
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTARAREA NR.135 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A Fagaras pentru anul 2020
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.134 din data de 28 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară ă drumurilor de exploatare cu nr. De 964/6, De 964/24, De 964/25 şi canal HCN 965, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la dom
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.133 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS ”
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA NR.132 din data de 28 mai 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( IUNIE 2020)
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.131 din data de 28 mai 2020 - privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.278/04.11.2019
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA NR.130 din data de 28 mai 2020 - privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Spitalului Municipal ,,Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA NR.129 din data de 28 mai 2020 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, începând cu luna iunie 2020
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.128din data de 28 mai 2020- privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 153/64/2020, în contradictoriu cu SC G
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA NR.127 din data de 28 mai 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizii nr.237/2020 şi 238/202
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.126 din data de 28 mai 2020 - privind vânzarea prin licitaţie a terenului in suprafaţă de 306 mp proprietatea Municipiului Făgăraş identic cu cel inscris in CF.106354 Făgăraş cu nr.top.106354,situat in Făgăraş str.Livezii nr.10A
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA NR.125 din data de 28 mai 2020 - privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 54/26.02.2020 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în si
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA nr. 124 - privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alim
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr 123 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publica deschisa a unui teren in suprafaţa de 8,50 mp, din suprafaţa totala de 21.117 mp, inscris in C.F.nr. 106002 - teren aflat in proprietatea publica a Municipiul
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.122 din data de 28 mai 2020 v/V M( ,.0< k -privind revocarea H.C.L. nr. 82 din data de 31.03.2020 privind aprobarea concesionarii directe către dl. Piticas Marcel Danut, administrator al S.C Ascari Comimpex S.R.L, a unui teren in suprafaţa de
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTARAREA nr.121 din data de 28 mai 2020 \ '< »m v - privind modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din HCL nr 151 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - C
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr. 120 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARAS
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.119 din data de 28 MAI 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pentru anul 2020
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂRE Nr.118 Din data de 28 Mai 2020 - privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA NR.117 din data de 28 mai 2020 -privind validarea mandatului de consilier local al d-nei DOBREA ADINA IONELA
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTARAREA nr.ll6 din data de 28 mai 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020 (ordinara)
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2020

  HOTĂRÂREA nr.115 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara, precum şi ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA nr.114 din data de 30 aprilie 2020 - privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat la poziţia 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 34.242 mp, înscris în CF nr. 106338 Făgăraş, situat în Făgăraş, Şo
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA nr.113 din data de 30 aprilie - privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat'l'âTpoziţia 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 3.536 mp, înscris în CF nr. 100075 Făgăraş, situat în Făgăraş, Şos. C
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA NR.112 din data de 30 aprilie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( MAI 2020)
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA nr.111 din data de 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de .exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparţinând domeniului privat şi aîeştâreă apartenenţei la dome
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTARAREA NR.110 din data de 30 aprilie 2020 - privind modificarea şi completarea Art. 1 din HCL nr. 47 /19.02.2020 precum şi acoperirea parţială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energ
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTARAREA NR.109 din data de 30 aprilie 2020 - privind modificarea şi completarea Anexei la HCL 227/2015 în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici în Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTARAREA nr.108 din data de 30 aprilie 2020 - privind angajarea unui avocat in Dos nr.3069/226/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brasov Municipiul Făgăraş, are calitatea de apelant in contradictoriu cu ACHIMESCU OCTAYIÂN VASILE-Obiectul dosarului fiind fon
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA NR.107 din data de 30 aprilie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferentă proiectului
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA NR.106 din data de 30 aprilie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.182/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferentă proiectului
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA Nr. 105 Din data de 30 Aprilie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA nr. 104 Din data de 30 Aprilie 2020 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe tele două secţiuni pentru trimestrul I 2020 la data de 31.03.2020 Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit îmşedihţă Ordinară
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 30 aprilie 2020 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie comunicat de Ministerul Finanţelor Publice
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTĂRÂREA nr.102 din data de 30 aprilie 2020 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2020 (ordinară)
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.04.2020

  HOTÂRÂREA nr.101 din data de 30 aprilie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara, precum şi ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.ioo din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea asocierii între Municipiul Făgăraş şi Ambasada Statelor Unite ale Americii Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Grădiniţă Făgăraş”
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.99 din data de 31 martie 2020 - privind rectificarea cu suma de 547.460 lei a Calendarului Manifestărilor Cultural - Educative, Sportive şi Artistice de interes municipal, prin diminuarea sumelor/şi anularea unor activităţi aprobate prin HCL n
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.98 din data de 31 martie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( APRILIE 2020)
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.97 din data de 31 martie 2020 -privind înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală -Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.96 din data de 31 martie 2020 - privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.95 din data de 31 martie 2020 - privind modificarea Organigramei, statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”Făgăraş
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTARAREA NR.94 din data de 31 martie 2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”Făgăraş
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.93 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2020
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.92 din data de 31 martie 2020 - privind alegerea a doi consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă 2020
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.91 din data de 31 martie 2020 - privind desemnarea d-nei MAGDALENA FLORINA CENŢIU ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. NITROPARC Fagaras
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.90 din data de 31 martie 2020 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.89 din data de 31 martie 2020 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tme^i^desţin'âteânchirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str.; Câmpului, bl. A, D, E, G, H şi I aprobarea val
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.88 din data de 31 martie 2020 - privind modificarea şi completarea art.i din HCL nr. 264/31.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ne
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.87 din data de 31 martie 2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie, situat în Făgăraş, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Braşov, înscris în CF nr. 105822 Făgăraş, imobil ce va
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.86 din data de 31 martie 2020 - privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului construcţie ”Pod rutier”, situat în Făgăraş peste râul Olt, în suprafaţă construită d
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.85 din data de 31 martie 2020 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraş, al imobilului construcţie - apartament cu 2 (două) camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Braşov,
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr. 84 din data de 31 martie 2020 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, situat în Făgăraş, str. Ghioceilor, nr.i, înscris în CF nr. 105759-C4-U1 Făgăraş
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.83 din data de 31 martie 2020 - privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraş
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.8i din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.8o din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap.19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.79 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.78 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.77 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.76 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap. 16, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.75 din data de 31 martie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Doctor loan Şenchea tronson I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 15.756 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul pub
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.74 din data de 31 martie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Morii”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.390 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăr
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr. 73 din data de 31 martie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Iazul Morii tronson II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.449 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTARAREA nr.72 din data de 31 martie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Iazul Morii tronson I”, imobil situat în Făgăraş^îh suprafaţă de 2.202 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public.al Mun
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTARAREA nr.71 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/202O/3/3.I/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţ
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR. 70 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare/ autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice specializate in vederea obţinerii calitatii de admini
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.69 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.68 din data de 31 martie 2020 - privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi în^Consiliul de Administraţie al SC Salco Serv SA
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTARAREA NR.67 din data de 31 martie 2020 -privind acordarea de facilitaţi fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C. Transylvanie Imob S.R.L., prin reducerea de la plata impozitului pe clădiri ca urmare a executării investiţiei „Extindere hala d
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTARAREA nr.66 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a taxei de folosinţă teren aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.65 din data de 31 martie 2020 - privind amanarea termenului de plata a taxei de salubritate pentru anul 2020 pana la data de 30 iunie 2020
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.64 din data de 31 martie 2020 -privind luare act de prevederile OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- bugetare cu referire la prorogarea termenului de plata a impozitului pe clădiri, terenuri, auto si a bonificaţiei aferente, pana la
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.63 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pentru anul 2020
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA NR.62 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş, pentru anul 2020
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOT ARARE A Nr. 61 Din data de 31 Martie 2020 privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş p6 anul/2020
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂRE A nr.60 din data de 31.03.2020 - privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului Pintea Cornel Octavian
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREAnr.58 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020 (ordinară)
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Făgăraș - 31.03.2020

  HOTĂRÂREA nr.57 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.56 din data de 26 februarie 2020 - privind continuarea activitatii pentru salariaţii S.C. ECOTERM S.A., ca urmare a transferului activităţii de către Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făg
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2020

  HOTARAREA NR.55 din data de 26 februarie 2020 - privind stabilirea de principiu a preţului local pentru serviciul de alimeniare^enîralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sis
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.54 din data de 26 februarie 2020 - privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie te
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Făgăraș

  HOTARAREA NR.53 din data de 26 februarie 2O20X', privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii servicMiuj^hVcie alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu S.C. ECOTERM S.A
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2020

  HOTĂRÂREA nr. 52 din data de 26 februarie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2020
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.51 din data de 19 februarie 2020 - privind transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTARAREA nr.50 din data de 19 februarie 2020 ^ y privind modificarea şi completarea art. 2 şi 3 H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul'de investiţii ” Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Municipiul Făgăraş”
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.49 din data de 19 februarie 2020 - privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea Parcului Regina Maria“ şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ’’Integrare socială
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.48 din data de 19 februarie 2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraş şi înfiinţare Centru Cultural Făgăraş” şi a indicatorilor tehnico - economici
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.47 din data de 19 februarie 2020 - privind acoperirea parţiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în p
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.46 din data de 19 februarie 2020 - privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL- EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraş şi evidenţier
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Făgăraș

  HOTARAREA Nn 45 Din data de 19 Februarie - privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.44 din data de 19 februarie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( MARTIE 2020)
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.43 din data de 19 februarie 2020 privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2020 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” Făgăraş, în vederea acordăr
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.42 din data de 19 februarie 2020 -privind aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii, precum şi stabilirea salariilor de bază pentru anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal"Făgăraş
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.41 din data de 19 februarie 2020 - privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIŢEI pentru artera stradală nou creată din Şoseaua Combinatului
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.40 din data 19 februarie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferentă proiectului “Mo
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTARAREA NR. 39 din data de 19 februarie 2020 - privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalităţii juridice de către “ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICRO REGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI”
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA NR.38 din data de 19 februarie 2020 privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitareaferente sistemului de transport public local în M
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.37 din data de 19 februarie 2020 - privind modificarea şi completarea HCL 106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.36 din data de 19 februarie 2020 - privind modificarea si completarea HCL 68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură si condiţiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgă
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.35 din data de 19 februarie 2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere canalizare menajera strada Salcâmului din Municipiul Fagaras”
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTARAREA nr.34 din data de 19 februarie 2020 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelorxcohsţ'ruit'e"d.in>fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş,' strl Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F,
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTARAREA nr.33 din data de 19 februarie 2020 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafaţă de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraş, proprietatea d-lui Golaşiu Corneliu şi a d-nei Golaşiu
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.32 din data de 19 februarie 2020 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraş, situat ăn Făgăraş, str. Podului, nr.l, ap.2, proprietatea d-nei Trif Claudia, c
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.31 din data de 19 februarie 2020 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafaţă de 306 mp, situat în Făgăraş, Al. Livezii, nr. 10A, înscris în CF 106354 Făgăraş, proprietatea Municipiului
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTARAREA nr.30 din data de 19 februarie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 15.262 mp şi prima înscriere a imobilului ’’Stadion - lotul II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr.29 din data de 19 februarie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020 (ordinară)
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA Nr.28 din data de 19 februarie 2020 - privind luare act de prevederile Ordinului Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov nr. 155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier l
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2020

  HOTĂRÂREA nr. 27 din data de 19 februarie 2020 -privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020, precum si ordinea de zi suplimentară
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA NR.26 din data de 30 ianuarie2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA NR.25 din data de 30 ianuarie 2020 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( FEBRUARIE 2020)
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTARAREAnr.24 din 30.01.2020 privind aprobarea acordării elevilor preşcolari şi elevilor din clasele l-VIII din Municipiul Făgăraş de miere poliflora, în fiecare luna de curs frecventat
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA NR. 23 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA NR.22 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Municipiului Făgăraş ”
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  Hotararea nr 21 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA Nr.20 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA NR.19 din data de 30 ianuarie 2020 - privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA NR.18 din data 30 ianuarie 2020 -privind angajarea unui avocat in Dosar nr.5945/226/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş in care Municipiul Făgăraş, are calitatea de pârât in contradictoriu cu ŞAPTE SPICE S.A.-Obiectul dosarului fiind acţiune
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTARAREA NR.17 din data de 30 ianuarie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş m Dosar nr.4483/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA NR.16 din data de 30 ianuarie 2020 - privind atribuirea de numere administrative imobilelor situate pe strada Prunului
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA NR.15 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTARAREA NR.14 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA nr.13 din data de 30 ianuarie 2020 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţa de serviciu
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 30 ianuarie 2020 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTARAREA nr.11 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂRE Anr.10 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Statutului Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTARAREA NR. 9 din data de 30 ianuarie 2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice/contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTARAREA nr. 8 Din data de 30 Ianuarie 2020 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul IV 2019 la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA nr.7 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020 (extraordinara)
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA nr.6 din data de 30 ianuarie 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 DECEMBRIE 2019 (extraordinara- de indata)
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA nr.5 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 DECEMBRIE 2019 (ordinară)
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2020

  HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Făgăraș - 08.01.2020

  HOTĂRÂREA NR.3 din data de 8 ianuarie 2020 - privind numirea începând cu luna ianuarie 2020 a persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale şi încetarea efectelor produse de H.C.L. nr.65/2010 res
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Făgăraș - 08.01.2020

  HOTĂRÂREA nr. 2 Din data de 8 Ianuarie 2020 - privind aprobarea sumei de 3.500.144,30 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al anului 2019, precum şi acoperire
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Făgăraș - 08.01.2020

  HOTĂRÂREA nr. 1 Din data de 8 Ianuarie 2020 - privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casă