Proces verbal din 20.09.2019

PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT AZI, 20 SEPTEMBRIE 2019 IN ŞEDINŢA EXTRAORDINARA

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel:’0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 20 SEPTEMBRIE 2019 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 14:00.

Domnul președinte de ședință - Alexandru Florin: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 15 consilieri, absenți-4 consilieri: dl.Motoc Alexandru, dl.Negrila Ion, dl.Pintea Cornel si dl.Poparad Cosmin.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.viceprimar- Dan Valentin Ciont, d-na secretar general-Laura Elena Giunca si d-na Liliana Boer-Arhitect-sef.

Doamna președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafața de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și o rețea de canalizare -3 cămine menajere reprezentând o extindere a proiectului ” Extinderea și modernizrarea sistemului de canalizare în teritoriul periurban al Municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona Galați”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului teren, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafața de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate și o rețea de canalizare -3 cămine menajere reprezentând o extindere a proiectului ” Extinderea și modernizrarea sistemului de canalizare in teritoriul periurban al Municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona Galați”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului teren, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări.”

Domnul presedinte:”Daca cititi in raportul de specialitate din proiectul de hotarare, se spune ca prin acțiunea ce formează obiectul Dosarului nr.i812//62/2014, reclamantii Dijmarescu Sebastian Ștefan si Dijmarescu Adina au solicitat obligarea Municipiului Fagaras la plata unor despăgubiri, ca urmare a lipsei de folosința a terenului, proprietate privata, pe care se afla amplasata o statie de pompare ape uzate si o rețea de canalizare-3 cămine menajere reprezentând o extindere a proiectului „Extinderea și modernizrarea sistemului de canalizare în teritoriul periurban al Municipiului Făgăraș, județul Brașov- zona Galați”. Daca d-na secretar ne poate da detalii mai multe in acest sens?”

Doamna secretar general:”Din punct de vedere juridic va pot da cateva detalii, iar d-na Liliana Boer-Arhitect-sef- partea tehnica. La un moment dat s-a implementat un proiect de extindere si modernizare in Cartierul Galați. S-a realizat un apendic, o extindere, in sensul ca s-a construit o statie de pompare si inca 3 cămine menajere pe proprietate privata. In anul 2014, proprietarii acelui teren, care inițial si-au dat acordul pentru amplasarea acelei statii de pompare, si-au retras acel mandat, fara ca noi sa fim instiintati. Acest proprietar Dijmarescu care a retras mandatul, a înaintat acțiune in instanța pentru despăgubiri pe considerentul ca noi am amplasat acea statie de pompare care le creaza prejudicii. Ne-am judecat in acest sens, dar noi nu am avut un aparator bun care sa atace expertiza etc, pana la acest moment, drept urmare, am angajat un alt aparator acum.”

Domnul Popa O:”Unde este acel teren?”

Doamna secretar general:”Acel teren se afla in Cartierul Galați. Primul termen de judecata il avem stabilit in data de luni, 23 septembrie a.c. la Curtea de Apel Brașov, încercam astazi sa si definitivam hotararea consiliului local, sa facem o procedura cu America tot astazi, in sensul sa comunicam aceasta hotarare consiliului local prin e-mail si de asemenea, o vom comunica si apărătorului domnilor respectivi, care aparator este la Sibiu si incercam o procedura de expropriere. Avem stabilita evaluarea acestui teren, pe acest raport de evaluare de aproximativ 77 mii euro.”

Domnul Popa O:”Ce suprafața are terenul?”

Doamna secretar generaL’Are o suprfata de 8.600 mp in totalitate, așadar, toata suprafața trebuie s-o expropriem. Cealalta valoare de aproximativ 11 mii euro reprezintă valoarea terenului, de 8.600 mp la acest moment, prejudiciat datorita deversarii/refularii statiei de pompare.

Prin urmare, suma de 77 mii euro reprezintă valoarea terenului, luând in calcul si prejudiciul acestui teren. Poate, de data aceasta, încercarea noastra va fi o reușita in acest sens. Cu siguranța ne vor ataca din punct de vedere al valorii, dar va ramane la latitudinea instanței de un viitor proces, insa cel puțin știm ca facem ceva si intram totuși in niște parametrii legali. De aceea v-am convocat astazi in ședința extraordinara-de indata, întrucât doar astazi am obtinut viza O.C.P.I pentru expropriere.”

Domnul președinte:” Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.233/20.09.2019.

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU FLORIN


SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA GIUNCAPJ/PJ.