• Hotărârea 317/2019 - Municipiul Făgăraș - 23.12.2019

  HOTARAREA Nn 317 Din data de 23 Decembrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăras pentru 2019
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA nr.316 din data de 19 decembrie 2019 • privind aprobarea demarării lucrărilor de reparaţii la întreg imobilul construcţie la +P în Făgăraş zonă centrală a Municipiului Făgăraş , str. Republicii, nr.27, aflat în coproprietatea Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTARAREA nr. 315 din data de 19 decembrie 2019 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020, Acţiunea-cheie 2: Proiecte de parteneriat strategic, inclusiv aprobarea proiectului si a
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 314 Din data de 19 Decembrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA NR.313 din data de 19 decembrie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( IANUARIE 2020)
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA NR.312 din data de 19 decembrie 2019 - privind acordarea pentru anul şcolar 2020 - 2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA NR.311 din data de 19 decembrie 2019 - privind desemnarea unui apărător care să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în calitate de pârât, în Dosar nr.2868/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA NR.310 din data de 19 decembrie 2019 - privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situatăîn municipiul Fagaras, str. Doamna Stanca , nr. 44, coproprietari doamna Roncea Maria Hariet si alţii, ca urmare a constatării stări
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA NR.309 din data de 19 decembrie 2019 -privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situatăîn municipiul Fagaras, str. Republicii, nr.21, proprietatea doamnei Sutter Eva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neî
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTARAREA NR.308 din data de 19 decembrie 2019 - privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea- situată în municipiul Fagaras, str. Dr. Ioan Senchea nr.148, proprietatea domnului Marcu Alexandru-Aurel, ca urmare a constatării stării t
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTARAREA NR.307 din data de 19 decembrie 2019 - privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Fagaras, str. Titu Perţia, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina- Liliana, având o cotă de
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTARAREA nr.306 din data de 19 decembrie 2019 - privind 955 mp, aprobarea ca oportună şi de interes public local, achiziţionar^ipbbTKrm^tereb, în suprafaţă de înscris în CF 104014 Făgăraş, proprietatea d- lui Sfecliş Traian şi d-4rifcî SÎediş Vasilica (so
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA nr.305 din data de 19 decembrie 2019 - privind aprobarea închirierii directe in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 20 mp, din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.5 aflat in proprietatea publica a Municipiului Fa
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA nr.304 din data de 19 decembrie 2019 - privind modificarea Contractului de concesiune nr.663/26.01.1995, in sensul comunicarii contractului ca urmare a incheierii - contractului de vanzare -cumpărărare nr 3478/2019
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2019

  HOTĂRÂREA NR.303 din data de 19 decembrie 2019 - privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr/i2Â, şi a Anexei nr.12 B din Reg
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Făgăraș - 11.12.2019

  HOTARAREA NR.302 din data de 11 decembrie 2019 - privind retransmiterea unui sector de drum cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraş” din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Făgăraş precum si declasarea acestuia din
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Făgăraș - 11.12.2019

  HOTARAREA NR.301 din data de 11 decembrie 2019 -privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor din municipiul Făgăraş prin încredinţare directă nr. 5035/05.03.2008 prin Anexei nr.4
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Făgăraș - 11.12.2019

  HOTĂRÂREA nr.300 din data de 11 decembrie 2019 - privind completarea şi modificarea HCL nr. 275/31.10.2019 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren situ
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Făgăraș - 11.12.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 299 Din data de 11 Decembrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pentru 2019
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.298 din data de 28 noiembrie 2019 - privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Contractul de locaţiune nr. 8/25.06.2012 încheiat între Municipiul Făgăraş şi S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L., având ca obiect locaţiunea
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.297 din data de 28 noiembrie 2019 - privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 Ia Contractul de locaţiune nr. 9/25.06.2012 încheiat între Municipiul Făgăraş şi S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ S.R.L., având ca obiect locaţiunea p
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.296 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea şi completarea HCL nr.5/2019 şi HCL nr.4/2019 prin stabilirea cuntumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi a tarifelor pentru anul 2020
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.295 din data de 28 noiembrie 2019 - privind aprobarea încheierii Contractului de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor Municipiului Făgăraş ce derivă din „Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei elec
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.294 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea şi completarea art. 2 şi 3 din H.C.L. 32/2018 pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi pietonizarea zonei centrale Făgăraş” şi încetarea efectelor H.C.L. 182/2019
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.293 din data de 28 noiembrie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (DECEMBRIE 2019)
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR. 292 din data de 28 noiembrie 2019 -privind modificarea şi completarea anexei nr.l la H.C.L. nr. 81/24.04.2019- privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursu
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.291 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.290 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.289 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, incepand cu luna decembrie 2019
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.288 din data de 28 noiembrie 2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.287 din data de 28 noiembrie 2019 - privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraş aprobat prin HCL nr. 261/2017
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.286 din data de 28 noiembrie 2019 - privind prima înscriere a imobilului ” Strada Negoiu tronson II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1.540 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Mu
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.285 din data de 28 noiembrie 2019 - privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş şi realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren şi construcţie "clădire administrativă”, situat în Făgăraş, st
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.284 din data de 28 noiembrie 2019 - privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 cu obligaţiile de raportare ale operatorului
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA nr.283 din data de 28 noiembrie 2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere canalizare menajera strada Forjei din Municipiul Fagaras”
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.282 din data de 28 noiembrie 2019- privind atribuirea şi încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Făgăraş prin concesionare cu S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.281 din data de 28 noiembrie 2019 —privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. în anul 2019/2020
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 280 Din data de 28 Noiembrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Făgăraș - 04.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.279 din data de 4 noiembrie 2019 - privind darea in administrare a suprafeţei de 248,9 ha reprezentând fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, a suprafeţei de 8,1 ha reprezentând păşune împădurită precum şi unele măsuri r
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Făgăraș - 04.11.2019

  HOTĂRÂREA NR.278 din data de 4 noiembrie 2019 - privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Făgăraş, ale SPCLEP Făgăraş şi ale
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.277 din data de 31 octombrie 2019 -privind constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea- predarea bunurilor de la S.C. ECOTERM S.A.Făgăraş- în faliment
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.276 din data de 31 octombrie 2019 -privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren în suprafaţă de 21.614 mp din suprafaţa totală de 45.662 mp şi aprobarea dem
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.275 din data de 31 octombrie 2019-privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş, realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraş-zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.274 din data de 31 octombrie 2019-privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren ”Parc Regina Maria” - domeniu public, situat în Făgăraş, Şos. Combinatului, nr.iA, în suprafaţă de 29776 mp, înscris în
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.273 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea ca oportună şi de interes public local, achiziţionarea imobilului - teren intravilan, în suprafaţă de 3.687 mp, înscris în CF101405 Făgăraş, proprietatea S.C. CONCEFA S.A. Sibiu, situat în F
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.272 din data de 31 octombrie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (NOIEMBRIE 2019)
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.271 din data de 31 octombrie 2019 -privind modificarea şi completarea anexei nr.i la H.C.L. nr. 81/24.04.2019- privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR. 270 din data de 31 octombrie 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de apelant reclamant, în Dosar nr.4034/226/2017 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.269 din data de 31 octombrie 2019 - privind declararea de utilitate publica a spatiilor in suprafaţa de 270,69 mp, din suprafaţa totala de 2997 mp. a imobilului situat in , str.Republicii, nr.6, aflat in proprietatea publica a Municipiului Fag
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.268 din data de 31 octombrie 2019 -privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B,
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.267 din data de 31 octombrie 2019 -privind prima înscriere a imobilului ” Strada Anton Pann”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 4.112 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiul
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.266 din data de 31 octombrie 2019 -privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Făgăraş în domeniul public al Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 1.500 mp, imobil înscris în CF nr. 106337 Făgăraş, situat
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.265 din data de 31 octombrie 2019 -privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii, situat în Făgăraş, str. Hurezului, nr.i, în suprafaţă de 5.7
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.264 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, în suprafaţă de 7.500 mp din suprafaţa totală de 1
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.263 din data de 31 octombrie 2019 privind aprobarea ca oportună şi de interes public local, achiziţionarea imobilului - apartament 4 (patru) camere, înscris în CF 106402-C1-U2 Făgăraş, proprietatea d- nei Trif Claudia, situat în Făgăraş, str.
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.262 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosinţa clădiri şi teren pentru clădirea utilizată de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Braşov - subfiliala Făgăraş
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.261 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea unor facilitaţi fiscale si a procedurii de acordare a acestora conform prevederilor cap.II din OG 6/2019 privind instituirea unor facilitaţi fiscale
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr. 260 din data de 31 octombrie 2019 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de membru la constituirea „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITIMICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI”, aprobarea actului constitutiv şi a
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr.259 din data de 31 octombrie 2019 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în Municipiul Făgăraş din categoria 1 în categoria VI
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.258 din data de 31 octombrie 2019 -privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş pentru activităţile de producere, de transport, distribuţie şi furnizare a energie
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.257 din data de 31 octombrie 2019 -privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei Municipale de Cultură Făgăraş
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.256 din data de 31 octombrie 2019 -privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" Făgăraş
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.255 din data de 31 octombrie 2019 -privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Făgăraş
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA NR.254 din data de 31 octombrie 2019 -privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 253 Din data de 31 Octombrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2019

  HOTĂRÂREA nr. 252 Din data de 31 octombrie 2019 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul III 2019 la data de 30.09.2019
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.251 din data de 26 septembrie 2019 - privind modificarea şi completarea Art.i pct.4, pct.5 şi pct.6 la HCL nr. 230/ 26.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu pe
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.250 din data de 26 septembrie 2019 - privind numirea Preşedintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraş şi aprobarea Contractului de management
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.249 din data de 26 septembrie 2019 - privind încetarea mandatului din calitatea de administrator special al S.C. ECOTERM S.A. Fagaras, al d-lui Ciprian Nicolae Ţeţiu şi numirea unui alt administrator special la S.C. ECOTERM S.A. Fagaras
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.248 din data de 26 septembrie 2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş care au fost prelungite potrivit Ordonanţei de Urgenţă al Guvernului nr. 43/2014
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA NR.247 din data de 26 septembrie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (OCTOMBRIE 2019)
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA NR.246 din data de 26 septembrie 2019 - privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA NR.245 din data de 26 septembrie 2019 - privind organizarea licitaţiei publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă situate în Municipiul Făgăraş, strada Tăbăcari şi strada Narciselor
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.244 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Cv Cîmpului I,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 350 mp, înscris în CF nr. 102773 F
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.243 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 525 mp, înscris în CF
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.242 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimic - Sere),situat în Făgăraş, în suprafaţă de 323 mp, îns
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.241 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Centrală termică- Cv. Zona Gării,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 200 mp, înscris în CF nr. 10
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.240 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Cv Intersecţie - D-na Stanca - B-dul Unirii,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 220
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.239 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, situat în Făgăraş, str. Teiului, nr. 22A, în suprafaţă de 1.435 mp, înscris în CF nr. 102770 Făgăraş, nr. top. 102770
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA nr.238 din data de 26 septembrie 2019 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - punct termic-Centru IV Tăbăcari,situat în Făgăraş, în suprafaţă de 270 mp, înscris în CF nr. 1027
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA NR.237 din data de 26 septembrie 2019 -privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraş în calitate de pârât, în Dosar nr.3966/226/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA NR. 236 din data de 26 septembrie 2019 -privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş şi Asociaţiei de Dezvoltare Integrată a Făgăraşului la constituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilităţi
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA NR. 235 din data de 26 septembrie 2019 -privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.09.2019

  HOTĂRÂREA NR. 234 din data de 26 septembrie 2019 - privind conferirea Titlului ce Cetăţean de Onoare al Municipiului Făgăraş, Domnului EUGEN OVIDIU CHIROVICI
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Făgăraș - 20.09.2019

  HOTĂRÂREA NR.233 din data de 20 septembrie 2019 - privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru suprafaţa de teren de 8600 mp pe care se află amplasată o statie de pompare ape uzate şi o reţea de cana
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Făgăraș - 17.09.2019

  HOTĂRÂREA NR.232 din data de 17 Septembrie 2019 - privind aprobarea necesarului de aparatura si echipamente medicale la Spitalul Municipal „Dr Aurel Tulbure” Fagaras si aprobarea cofinantarii din bugetul local al Municipiului Fagaras a cheltuielilor reprez
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Făgăraș - 17.09.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 231 Din data de 17 Septembrie 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA Nr.230 din data de 26 august 2019 - privind propunerea de numire a reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA NR 229 din data de 26 august 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (SEPTEMBRIE 2019)
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA NR.228 din data de 26 august 2019 - privind modificarea şi completarea anexei nr.l la H.C.L. nr. 81/24.04.2019 - privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.227 din data de 26 august 2019 - privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăş, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Fagaras si al Direcţiei
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr. 226 din data de 26 august 2019 - privind aprobarea Transportul Public Local cu titlu gratuit, în perioada 16-22 SEPTEMBRIE 2019
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA NR.225 din data de 26 august 2019 - privind organizarea licitaţiei publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă situate în Municipiul Făgăraş, strada Titu Perţia, strada Gării si strada Mihai Viteazul
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.224 din data de 26 august 2019 -privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren şi construcţii situat în Făgăraş - bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafaţă de 15.427 mp, înscris în CF nr. 1
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.223 din data de 26 august 2019 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. A, B,C,E,F,I şi J şi aprobarea
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.222 din data de 26 august 2019 -privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA NR. 221 din data de 26 august 2019 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren domeniu public în suprafaţă de 998,75 mp, parcarea stângă din faţa Cetăţii Fagaras, în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului ”Festi
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA Nr.220 din data de 26 august 2019 -privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 26/27.02.2019 întocmit de către Ing. Dipl. Enuică Viorel pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.21, ap. 6, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.219 din data de 26 august 2019 -privind acordare unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ((ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂŢILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV, în scopul implementării acquis comunitar în domeniul manageme
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 218 din data de 26 august 2019 - privind aprobarea predării prin transfer, fara plata, in patrimoniul privat al Politiei Locale Fagaras a autoturismului 4+1 locuri, marca DACIA LOGAN SL TECHNORED BLUE DCI 95 precum si a sistemului de avertiza
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.217 din data de 26 august 2019 -privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "ÎNFIINŢARE REZERVA DE APA POTABILA LA SPITALUL MUNICIPAL “DR. AUREL TULBURE” DIN MUNICIPIUL FAGARAS, JUD
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.216 din data de 26 august 2019 -privind aprobarea proiectului tehnic de desfiinţare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ” Lucrări de desfiinţare pentru platforma betonată -C2 si bazin inot C3 Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr.215 din data de 26 august 2019 - privind modificarea si completarea HCL176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investiţii „Extindere canalizare in municipiul Fagaras, jud. Braşov”, ca urmare a modificării contribuţiei asigură
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA nr. 214 din data de 26 august 2019 -privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov, ca
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA NR.213 din data de 26 august 2019 - privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.08.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 212 - Din data de 26 August 2019 - - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Făgăraș - 07.08.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 211 Din data de 07 AUGUST 2019 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de transport public local al Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Făgăraș - 07.08.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 210 Din data de 07 AUGUST 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Făgăraș - 07.08.2019

  HOTĂRÂREA nr. 209 Din data de 07.08.2019 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE STR. D-NA STANCA, MUNICIPIUL FAGARAS, JUD BRAŞOV”
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.208 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL 4/2019, aprobarea tarifului aferent activităţilor de colectare, transport sor
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr.207 din data de 30 iulie 2019 privind atribuirea in folosinţa gratuita către Direcţia De Sanatate Publica A Judeţului Braşov, a spaţiului in suprafaţa de 132 mp, din suprafaţa totala de 2253 mp, înscrisa in C.F. nr. 104991 - imobil aflat in pr
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTARAREA nr. 206 Din data de 30 Iulie 2019 privind aprobarea pachetului de stimulente destinate unor medici din cadrul Spitalului Municipal “ Dr. Aurel Tulbure “ Fagaras
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.205 clin data de 30 iulie 2019 -privind acordarea de inlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către persoanele fizice care datoreaza taxa de salubrizare
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.204 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea lotului de sportivi - secţia de handbal masculin - liga naţională pentru anul competiţional 2019-2020 al CSM Făgăraş privind înfiinţarea secţiei de tenis de masă şi afilierea Clubului Sportiv Mu
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA nr. 203 Din data de 30.07. 2019 privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 35/2015 privind Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Integrata a Fagarasului
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.202 din data de 30 iulie 2019 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (AUGUST 2019)
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.201 din data de 30 iulie 2019 -privind modificarea Statului de funcţii, a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr.200 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăş si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Făgăraş
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr.199 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosinţa clădiri pentru clădirea utilizată de Clubul de Turism şi Ecologie „Transmont”
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.198 din data de 30 iulie 2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de recurent pârât, în Dosar nr.205/62/2018 aflat pe rol la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.197 din data de 30 iulie 2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de apelant pârât, în Dosar nr.2518/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.196 din data de 30 iulie 2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate pentru Grădiniţa cu program prelungit „Albinu
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.195 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.194 din data de 30 iulie 2019 aprobarea Contractului-cadru de prestări servicii pentru implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de către organizaţiile licenţiate
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr. 193 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE SALĂ SPORT la Colegiul Naţional "RADU NEGRU" Municipiul Făgăraş"
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr. 192 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea şi completarea art. 2, 3 şi 4 din H.C.L. 344/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR. 191 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 343/16.10.2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului d
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr.190 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea şi completarea art. 2 şi 3 din H.C.L. nr. 65 /2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico - economici conform prevederilor O.U.G 114/2018 pentru proiectului "Creşterea eficienţei energe
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA NR.189 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea si completarea Anexelor nr. IA - 1D la H.C.L. 75/2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii -‘'Creşterea eficienţei energetice a clădi
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr.188 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea şi completarea art.3 şi art.5 din H.C.L. nr. 106/24.04.2019 ca urmare a modificării modelului Regulamentului de Bugetare Participativă pentru procesul de Bugetare Participativă
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr.187 din data de 30 iulie 2019 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare străzi/drumuri în Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov” şi revocarea H.C.L. nr. 21/
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 186 Din data de 30 IULIE 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.07.2019

  HOTĂRÂREA nr. 185 Din data de 30 IULIE 2019 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul II2019 Ia data de 30.06.2019
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.07.2019

  HOTĂRÂREA nr. 184 Din data de 10.07.2019 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure"
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.07.2019

  HOTĂRÂREA nr. 183 Din data de 10.07.2019 privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea impr
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.07.2019

  HOTĂRÂREA nr. 182 din data de 10.07.2019 privind modificarea şi completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 32/2018 pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi pietonizarea zonei centrale Făgăraş" şi încetarea efectelor H.C.L. 136/2018
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.07.2019

  HOTĂRÂREA nr. 181 din data de 10.07.2019 privind modificarea şi completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 18/2018 pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraş" şi încetarea efecte
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.07.2019

  HOTĂRÂREA 180 din data de 10.07.2019 privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 33/2018 pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi pietonizarea zonei centrale Făgăraş" şi încetarea efectelor H.C.L. 137/2018
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 178 Din data de 26 iunie 2019 - privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea şi formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimulente financiare lunare destinate personalului medical şi de specialitate care dores
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.177 din data de 26 iunie 2019 privind modificarea şi completarea” Cap. IV - durata contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr. 100/2017
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr. 176 Din data de 26.06.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl.6, se. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraş; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, însc
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA NR.175 din data de 26 iunie 2019 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (IULIE 2019)
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.174 din data de 26 iunie 2019 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului relaţii internaţionale
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.173 din data de 26 iunie 2019 privind modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenta Sociala Făgarăş, prin transformarea a doua posturi vacante contractuale
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.172 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea modificării poziţiilor 3 si 17 din HCL nr. 81/ 24.04.2019, privind aprobarea Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive şi Artistice de interes municipal, care se vor desfăşura pe
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.171 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea S.C.RJEWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. ROMANIA, situat în Făgăraş str.Azotului FN, identic cu cel înscris în CF. 100872 Făgăraş cu nr.top. 100872 in 2 loturi co
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.170 din data de 26 iunie 2019 modificarea şi completarea art.2 din HCLnr.91 din 24.04.2019 privind insuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor de carte funciară, a unui imobil- teren situat in Fagaras, str. Aleea Livezii nr.
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.169 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului "Strada Negoiu", imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 65.193 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăra
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.168 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului ” Strada Parcului”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 7.491 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgă
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.167 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson III”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 836 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al M
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.166 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.268 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.165 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 13.189 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.164 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului ” Strada Andrei Mureşanu”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 6.010 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiul
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.163 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea inchirierii directe in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 27 mp din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6 aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras-
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.162 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea inchirierii directe in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 27 mp din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6 aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras-
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA NR.161 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea „Regulamentului pentru înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor, de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Fagaras, care nu se supun înmatriculării”
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA nr.160 din data de 26 iunie 2019 privind acordarea unui mandat special in vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Făgăraș - 26.06.2019

  HOTĂRÂREA Nr.159 Din data de 26.06.2019 privind aprobarea Programului municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraş a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, educaţie- sănătate si tineret în anul fiscal 20
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.06.2019

  HOTĂRÂREA NR. 157 DIN DATA DE 10.06.2019 privind aprobarea modificării şi completării art. 3, 4 şi 5 din H.C.L nr. 381 /2018 ca urmare a actualizării devizului general în conformitate cu aplicarea prevederilor legislative ale O.U.G 114/2018 şi ale instrucţ
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.06.2019

  HOTĂRÂREA NR. 156 in data de 10.06.2019 privind stabilirea unor masuri in rezolvarea furnizării energiei termice in Municipiul Fagaras pentru preintampinarea sezonului rece
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.06.2019

  HOTĂRÂREA nr. 155 Din data de 10.06.2019 privind modificarea si completarea HCL 176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investiţii „Extindere canalizare in municipiul Fagarasjud. Braşov”, ca urmare a Instrucţiunii A.N.A.P. NR. 1/2019
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Făgăraș - 10.06.2019

  HOTĂRÂREA nr. 154 Din data de 10.06.2019 privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov, ca urma
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR. 153 din data de 30.05.2019 privind oportunitatea asocierii in participatiune a Municipiului Făgăraş pe de o parte şi ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, în vederea promovării reciproce şi a organizării Evenimentului Summer Fest Făgăra
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR.152 din data de 30.05.2019 privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure ° Făgăraş
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR.151 din data de 30 mai 2019 - privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul "Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme”şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economici
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.150 din data de 30 mai 2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraş a construcţiilor de susţinere a fostei reţele de termoficare a Municipiului Făgăraş - estacade, identificate în Inventarul bunurilor ce
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR.149 din data de 30 mai 2019 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa pentru luna IUNIE 2019
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTARAREA nr. 148 Din data de 30.05.2019 privind transformarea postului de consilier clasa I grad Debutant in consilier clasa I grad asistent
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.147 Din data de 30.05.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii si nivelul salariat ale Serviciului de Transport Local al Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.06.2019

  HOTĂRÂREA nr. 146 Din data de 30.06.2019 privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2019, a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale,
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR. 145 din data de 30.05.2019 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Părinţilor- Radu Negru în vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educaţional şi cu scopul implementării unui proiect
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR. 144 din data 30.05.2019 privind realizarea Transportului Public Local in Municipiul Fagaras prin autobuze urbane achiziţionate de către Municipiul Fagaras si revocarea HCL nr. 87/2019
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.143 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada Dr. Ioan Şenchea - tronson II”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 1.418 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.142 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada George Coşbuc - tronson II”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 902 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Mun
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.141 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului "Strada George Coşbuc - tronson I”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 2.462 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Muni
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.140 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului "Strada Câmpului Vechi", imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.168 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei ia domeniul public al Municipiului Fă
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.139 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada Cerbului”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 1.450 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăra
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.138 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada Aron Pumnu”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 743 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăra
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.137 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada Miron Costin”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 2.554 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Fă
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.136 Din data de 30.05.2019 privind aprobarea inchirierii directe in conditile legii, către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Braşov, Subfiliala Fagaras, a unui spaţiu in suprafaţa de 17,90 mp, din suprafaţa totala de 71,57 mp, inscrisa in C
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA 135 din data de 30.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- cort pentru nunti si anexe situat în Făgăraş zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134-164
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.134 din data de 30 mai 2019 - privind însuşirea dreptului de proprietatea asupra imobilului teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraş, în suprafaţă de 2.051 mp, având destinaţie de ”drum” conform Planului Urb
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA NR. 133 Din data de 30.05. 2019 - privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş str.Tăbăcari Bl.8 Sc A Ap.2,HOTĂRÂREA NR. 133 Din data de 30.05. 2019 - privind conce
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA NR. 132 Din data de 30.05. 2019 - privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş str.Negoiu Bl.6 Sc.D Ap.l
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA NR. 131 Din data de 30.05. 2019 privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş str.Negoiu Bl.6 Sc.D Ap.l
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr. 130 Din data de 30.05.2019 privind criteriile de acces la locuinţe şi ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul F
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr. 129 Din data de 30.05.2019 privind inchirierea prin licitaţie publica deschisa organizata in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, înscrisa in C.F. nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea pu
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.128 Din data de 30.05.2019 privind modificarea Contractului de inchiriere nr. 17880 din 26.06.2018, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii Hotarari Judecătoreşti Dosar nr. 1716/226/2019 privind inscrierea Asociaţi
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR. 127 din data de 30.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 115/2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolu
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA nr. 126 din data de 30.05. 2019 privind angajarea unui avocat in Dos nr.l 812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov in care Municipiul Făgăraş, are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN ŞTEFAN şi DIJMĂRESCEI ADINA MARI
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA nr. 125 din data de 30.05.2019 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul P.O.C.A. 2014-2020 Apel: POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală CP 10/2018,
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Făgăraș

  Hotararea 124 din 2019 - Bunget Invest SRL
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA NR. 123 din data de 30 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA NR. 122 din data de 30mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pentru anul 2019
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 121 Din data de 30 mai 2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2019

  HOTĂRÂRE nr. 120 din data de 28.05.2019 privind aprobarea indicatorilor economici pentru proiectul cu titlul "Măsuri educaţionale integrate pentru copiii şi tinerii în situaţie de risc din judeţele Braşov şi Mureş"
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.05.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 119 din data de 28.05.2019 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de Promotor de Proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii Romilor, finanţat din Granturile SEE şi N
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA NR.118 din data de 16 mai 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124/2018 în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA NR.117 din data de 16 mai 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 /2018 în conformitate cu prevederile OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare si extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 - Municipiu
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.116 din data de 16 mai 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 /.2018 ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 pentru proiectul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de st
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA NR.115 din data de 16 mai 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.114 din data de 16 mai 2019 - privind angajarea unui avocat in Dosar nr.l33l/62/20l9 in care Municipiul Făgăraş, are calitatea de reclamant in contradictoriu cu Mănduc Constantin Sorin, obiectul dosarului fiind pretenţii
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA NR.113 din data de 16 mai 2019 - privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului în vederea organizării, desfăşurării şi a susţinerii financiare de la bugetul local cu suma de 40.000 lei, a concursului
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA nr.112 din data de 16 mai 2019 -privind modificarea şi completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 131/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Făgăraș - 16.05.2019

  HOTĂRÂREA NR. 111 din data de 16 mai 2019 - privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 132/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in z
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.110 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.109 din data de 24 aprilie 2019 - privind modificarea si completarea art. 2 si 3 ale H.C.L 127/04.05.2018 ca urmare a aplicării prevederilor legislative ale O.U.G 114/2018 pentru proiectul cu titlul "Dezvoltare antreprenorială prin înfiinţare
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.108 din data de 24 aprilie 2019 -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA Nr. 107 Din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr. 106 din data de 24 aprilie 2019 -privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetarea participativă la nivelul Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.105 din data de 24 aprilie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (MAI 2019)
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.104 din data de 24 aprilie 2019 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.103 din data de 24 aprilie 2019 -privind prima înscriere a imobilului ”drum exploatare str. Libertăţii + pod Galaţi”, imobil situat în intravilanul Municipiului Făgăraş în suprafaţă de 6.453 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atesta
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.102 din data de 24 aprilie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren - curte grădiniţă, situat în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF nr. 106280 Făgăraş, nr. top. 2411/1/1
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.101 din data de 24 aprilie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr.147, înscris în CF nr. 105393 Făgăraş, nr. top 105393, în suprafaţă de 18.867 mp
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.100 din data de 24 aprilie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str. Dr. I.Şenchea, nr.2, înscris în CF nr. 104173 Făgăraş, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2,
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.99 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului - teren, în suprafaţă de 5.764 mp, situat în Făgăraş, Str. Parcului, nr. 2, înscris în CF nr. 104134 Făgăraş, nr. top. 104134
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.98 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publica deschisa organizata in condiţiile legii, a unui teren din domeniul public, in suprafaţa de 8,00 mp, din suprafaţa totala de 8741 mp, identic cucei inscris in
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.97 din data de 24 aprilie 2019 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii- contractului de vanzare - cumpărare nr. 3744 din 26.10.2018
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.96 din data de 24 aprilie 2019 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 5448 din 27.04.1999, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii- contractului de vanzare nr. 1430 din 12.09.2018
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA Nr.95 din data de 24 aprilie 2019 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 21/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat in Fagaras, str. T. Vladimirescu, bl. 20, sc.B, ap.2, aprobat Ia vânzare
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA Nr.94 din data de 24 aprilie 2019 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 20/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat in Fagaras, str. Narciselor, bl.B, sc.B, ap.20, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA Nr.93 din data de 24 aprilie 2019 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 19/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl. 23, ap.8, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.92 din data de 24 aprilie 2019 -privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului - teren extravilan, situat în Făgăraş, Şos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraş, în suprafaţă de 2.051 mp, având destinaţie de ”dru
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr. 91 din data de 24 aprilie 2019 - privind insuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor de carte funciară , a unui imobil- teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi,înscrierea u
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.90 din data de 24 aprilie 2019 - privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul ”Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme”şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economi
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.89 din data de 24 aprilie 2019 -privind aprobarea Planului local multianual al Municipiului Făgăraş pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, potrivit prevederilor alin.(5), ar
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.88 din data de 24 aprilie 2019 - privind atribuirea in folosinţa gratuita către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spaţiu in suprafaţa de de 33.30 mp, din supraf
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.87 din data de 24 aprilie 2019 - privind, identificarea soluţiei de realizare a transportului public Local in Municipiul Fagaras si modificarea corespunzătoare a Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curs
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.86 din data de 24 aprilie 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de intimat pârât, în Dosar nr.205/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.85 din data de 24 aprilie 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.4183/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.84 din data de 24 aprilie 2019 -privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş pentru asistenţă şi consultanţă juridică în vederea înfiinţării Serviciului Public de Termoficare
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.83 din data de 24 aprilie 2019 - privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ în vederea susţinerii financiare a sportivului făgăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la Campi
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.82 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR. 81 din data de 24.04.2019 - privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR.80 din data de 24 aprilie 2019 - privind acordarea de inlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către domnul Sporis Felician-Severus prin Sporis Mihaela Delia
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA NR. 79 din data de 24 aprilie 2019 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Făgăraș - 24.04.2019

  HOTĂRÂREA nr.78 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul I 2019 la data de 31.03.2019
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.77 din data de 28 martie 2019 privind constituirea unei comisii mixte de analizare a situaţiei chiriaşilor locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Făgăraş, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.76 din data de 28 martie 2019 - privind modificarea şi completarea art. 2 şi ait. 3 din HCL nr. 31/31.01.2018 privind constituirea unei Comisii mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru struct
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.75 din data de 28 martie 2019 - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii -“Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov“ COD SMIS 12095
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr. 74 din data de 28.03.2019 - privind modificarea anexei 2 la HCL nr.410/2018 privind statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgarăş ca urmare a transformării unui post de natura contractuala din muncitor nec
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.73 din data de 28 martie 2019 - privind aprobarea închirierii directe in conditile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 98,80 mp situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.18 aflat in proprietatea publică a Municipiului Fagaras, cu desti
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.72 din data de 28 martie 2019 - privind modificarea art.2 "Obiectul contractului” din Contractul de comodat nr. 25.732/01.09.2016 respectiv diminuarea suprafeţei de la 160 mp la 61,2 mp din suprafaţa totală de 160 mp din imobilul situat în Mun
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA Nr.71 din data de 28.03.2019 privind aprobarea trecerii din domeniului public al Municipiului Fagaras in domeniul public alJudeţului Braşov a suprafeţei de 1.500 mp in vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte P. O. R.
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.70 din data de 28 martie 2019 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului teren înscris în CF nr. 106185 Făgăraş, în suprafaţă de 180 mp, situat în Făgăraş - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legaliz
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.69 din data de 28 martie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor, teren şi construcţii - cu destinaţie sediu, situate în Făgăraş, str. Republicii, nr. 18, înscrise în CF nr. 106315-C1-U2 Fă
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA NR.68 din data de 28 martie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (APRILIE 2019)
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.67 din data de 28 martie 2019 - privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Muzeului Tarii Fagarasului “Vaier LiterafFăgăraş
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.66 din data de 28 martie 2019 - privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2019
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA NR.65 din data de 28 martie 2019 - privind acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C.TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. prin scutirea de la plata impozitului ca urmare a executării investiţiei „Extindere hală producţie şi d
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA NR.64 din data de 28 martie 2019 - privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.63 din data de 28 martie 2019 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. B,C,D,F,G,H,I şi J şi aprobarea
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA Nr.61 din data de 28 martie 2019 - privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA NR.60 din data de 28.03.2019 -privind validarea mandatului de consilier local al D-lui POPARAD GHEORGHE- COSMIN
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Făgăraș - 28.03.2019

  HOTĂRÂREA NR.59 din data de 28.03.2019 -privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Făgăraș - 21.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.58 din data de 21 martie 2019 - privind desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a activitatii managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras, ca urmare a demisiei d-lui Mazilu Alexandru Dorin
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Făgăraș - 21.03.2019

  HOTĂRÂREA NR.57 din data de 21 martie 2019 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF „Bazin de inot, Sos.Combinatului, nr.Cl, Municipiul Făgăraş, jud.Braşov" şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul „Bazin de inot
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Făgăraș - 21.03.2019

  HOTĂRÂREA NR.56 din data de 21 martie 2019 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivulu
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Făgăraș - 21.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.54 din data de 21 martie 2019 - privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Braşov” ca urmare a aprobării proiectului tehnic
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Făgăraș - 21.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.53 din data de 21 martie 2019 - privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Braşov” la nivelul anului 2019
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Făgăraș - 21.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.52 din data de 21 martie 2019 - privind modificarea si completarea HCL176/20I7 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investiţii „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, judeţul Braşov”, ca urmare a finanţării aprobate prin PNDL II
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Făgăraș - 21.03.2019

  HOTĂRÂREA nr.51 din data de 21 martie 2019 - privind modificarea si completarea HCL 20/2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.50 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului teren înscris în CF 100062 situat în Făgăraş. str.Negoiu nr.2
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.49 din data de 27 februarie 2019 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilelor cu destinaţie ^cabinete medicale” din cadrul "Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraş”, situate în Făgăraş,
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.48 din data de 27 februarie 2019 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile terenuri, situate în Făgăraş - zona Combinat, în vederea finalizării proiectului "Legalizarea aşezărilor locuite de romii din Municipiul
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.47 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.46 din data de 27 februarie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (MARTIE 2019)
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.45 din data de 27 februarie 2019 - privind înfiinţarea Parcului Public de Agrement pentru câinii cu stăpân în Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr. 44 din data de 27 februarie 2019 - privind modificarea anexei 2 la HCL nr.410/2018 privind statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgarăş ca urmare a promovării intr-un grad profesional superior a unor func
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.43 din data de 27 februarie 2019 -privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi - Cantina de ajutor social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.42 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.41 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea volumului, destinaţiei si a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica UAT Fagaras; aprobarea preţului de vanzare
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.40 din data de 27 februarie 2019 - privind îndreptarea erorilor materiale în cuprinsul Anexei nr. 1 la HCL 11 din 30.01.2019 în conformitate cu solicitarea de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în etapa de precontractare pentru obie
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.39 din data de 27 februarie 2019 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G,
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR. 38 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.37 din data de 27 februarie 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.3491/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.36 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2019
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA NR.35 din data de 27 februarie 2019 - privind stabilirea taxelor Ia nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor pentru anul 2019
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.34 din data de 27 februarie 2019 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3873 din 22.12.2006, in sensul schimbării titularilor contractului ca urmare a incheierii- contractului de vanzare - cumpărare nr. 213 din 03.02.2017
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.33 din data de 27 februarie 2019 - privind însuşire documentaţie tehnică privind înscrierea actualizării unor informaţii tehnice asupra imobilului situat în Făgăraş, str.D-na Stanca nr.72, in sensul modificării suprafeţei
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.32 din data de 27 februarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren in suprafaţă de 45 mp, situat in Făgăraş str.Dr.I.Şenchea nr.22, identic cu cel inscris in CF. 105658-Făgăraş cu nr
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.31 din data de 27 februarie 2019 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publica deschisă organizata in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 8,50 mp din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str. Republicii, nr.6 aflat in pr
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.30 din data de 27 februarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie Creşa Mămăruţa, situat în Făgăraş, Str. Cerbului, nr.5, înscris în CF nr. 103732 Făgăraş, nr. top. 8
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTARAREA nr.29 din data de 27 februarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii "Liceul Tehnologic Dr. Ioan Şenchea" , situat în Făgăraş, Str. Vlad Ţepeş, nr.l 1B, înscris în CF nr
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Făgăraș - 27.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.28 din data de 27 februarie 2019 - privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completările ulterioare, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Făgăraș - 19.02.2019

  HOTĂRÂREA nr.27 din data de 19 februarie 2019 - privind numirea unui alt administrator special la S.C. ECOTERM S.A. Fagaras
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.26 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care solicită subvenţii de la bugetul local si a Grilei de evaluare a acestora
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.25 din data de 30 ianuarie 2019 - privind actualizarea cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietate publica/pri
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTARAREA nr.24 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii- "Cinematograf Transilvania” situat în Făgăraş, cvartal 13 Decembrie, în suprafaţă de 391 mp din supr
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTARAREA NR.23 din data de 30 ianuarie 2019 privind modificarea si completarea Etapei l din Anexa l la HCL nr 46 din 29.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare, extinderea si optimizarea consumulu
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA NR.22 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini in vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Fagaras si incetarea aplicabilităţii HCL nr 246 din 27.09.201
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA NR.21 din data de 30 ianuarie 2019 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (FEBRUARIE 2019)
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.20 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA NR.19 din data de 30.01.2019 -privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.18 din data de 30 ianuarie 2019 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2019 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţă de intervenţ
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.17 din data de 30 ianuarie 2019 - privind prima înscriere a imobilului "Strada Veteranilor tronson III”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 1.060 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Mu
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.16 din data de 30 ianuarie 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada Livezii tronson I”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.687 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipi
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.15 din data de 30 ianuarie 2019 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului -parte parc, situat în Făgăraş, aflat în faţa imobilului din str. Republicii, nr. administrativ 28, înscris în CF nr. 10620
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.14 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, situat în Făgăraş, parte din str. Cânepii, înscris în CF nr. 104655 Făgăraş, nr. top. 104655, în suprafaţă de 820 mp, fii
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.13 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ” Strada Veteranilor tronson I, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 103238 Făgăraş, nr. top. 2236/32, în suprafaţă de 2.0
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.12 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ” Strada Veteranilor tronson II, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 106239 Făgăraş, nr. top. 2236/33, în suprafaţă de 73
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.11 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibili
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.10 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibili
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.9 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiec
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.8 din data de 30 ianuarie 2019 - privind modificarea şi completarea art. 3 din H.C.L nr. 431/2018 ca urmare a modificării modelului de acord de parteneriat conform solicitării Asociaţiei Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profe
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr.7 din data de 30 ianuarie 2019 - privind avizarea Planului Urbanistic Zonal- cort pentru nunti si anexe situat în Făgăraş zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134-164
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA NR.6 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea delegării prin atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare în Municipiului F
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA NR.5 din data de 30 ianuarie 2019 - stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, modificarea tarifului pentru juridice privind colectare separata si transport deşeuri reziduale si biodegradabile de la agenţii eco
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA NR.4 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, a Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate, precum şi modificarea şi completarea, începând cu da
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 30.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile a flate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş pent
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Făgăraș - 30.01.2019

  HOTĂRÂREA nr. 2 Din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2018 la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Făgăraș - 08.01.2019

  HOTĂRÂREA nr. 1 Din data de 08 ianuarie 2019 - privind utilizarea sumei de 4.000.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea golurilor de casă, aprobarea sumei de 2.044.094,76 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţ