• Hotărârea 437/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2018

  HOTĂRÂREA NR.437 din data de 19 decembrie 2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literaf’Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făg
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2018

  HOTĂRÂREA nr.436 din data de 19 decembrie 2018 -privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completările ulterioare, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2018

  HOTĂRÂREA NR.435 din data de 19 decembrie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (IANUARIE 2019)
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2018

  HOTĂRÂREA NR.434 din data de 19 decembrie 2018 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.3352/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2018

  HOTĂRÂREA NR.433 din data de 19 decembrie 2018 -privind aprobarea eşalonării la plata a datoriilor S.C. Decor Building S.R.L.
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2018

  HOTĂRÂREA NR.432 din data de 19 decembrie 2018 - privind aprobarea "Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenta Sociala privind serviciile sociale acordate la nivelul Municipiului Fagaras, pentru anul 2019
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.12.2018

  HOTĂRÂREA nr.431 din data de 19 decembrie 2018 -aprobarea participării Municipiului Fagaras in calitate de partener in proiectul cu titlul ”R0MANIA CRESTE CU TINE - Educaţie timpurie, o investiţie in viitor”,implementat de Asociaţia Centrul Step by Step Pe
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Făgăraș - 18.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 430 din data de 18 Decembrie 2018 - privind modificarea şi completarea anexei nr.l Ia H.C.L. nr. 414/2018 şi rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 429 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 103682 Făgăraş şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - Pădure, situ
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 428 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 103666 Făgăraş şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - Pădure, situ
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 427 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 103683 Făgăraş şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - Pădure, situ
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 426 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 100599 Şoarş şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - Pădure, situat
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 425 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 100600 Şoarş şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - pădure, situat
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 424 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 100603 Şoarş şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - Pădure, situat
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 423 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor privitoare la dreptul de proprietate înscrise la Bl în CF nr. 104587 Făgăraş şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren - parcare amenaj
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr.422 Din data de 13.12.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii, str. Eprubetei tronson II sud, înscris în CF nr. 105899 Făgăraş, nr. top. 105899, în suprafaţă de 1.749 mp,
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 421 Din data de 13.12.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii, str. Eprubetei tronson I nord, înscris în CF nr, 105900 Făgăraş, nr. top. 105900, în suprafaţă de 1.766 mp
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 420 Din data de 13.12.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii, ”Str. Nicovalei tronson II”, înscris în CF nr. 105902 Făgăraş, nr. top. 105902, în suprafaţă de 1.689 mp,
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 419 Din data de 13.12.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii, str. Nicovalei tronson I, înscris în CF nr. 105898 Făgăraş, nr. top. 105898, în suprafaţă de 1.853 mp, avâ
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 418 Din data de 13.12.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii, str. Forjei tronson II, înscris în CF nr. 105905 Făgăraş, nr. top. 105905, în suprafaţă de 1.905 mp, având
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 417 Din data de 13.12.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii, str. Forjei tronson I, înscris în CF nr. 105901 Făgăraş, nr. top. 105901, în suprafaţă de 1.820 mp, având
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 416 Din data de 13.12.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren -parte Parc agrement Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 105620 Făgăraş, nr. top. 105620, în suprafaţă de 3
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA NR.415 din data de 13 decembrie 2018 -privind modificarea Organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literaf’Făgăraş
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.12.2018

  HOTĂRÂREA nr. 414 din data de 13 Decembrie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 413 din data de 28.11.2018 - privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 65 din data de 26.02.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov“ în
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 412 din data de 28.11.2018 - privind revocarea H.C.L nr. 64/2018 şi modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L nr. 58/2018 ca urmare a corelării indicatorilor tehnico-economici conform clarificărilor solicitate de finanţator în cadrul etapei
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 411 Din data de 28 Noiembrie 2018 - privind aprobarea necesarului de aparatura si echipamente medicale la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Fagaras si aprobarea cofmantarii din bugetul local al Municipiului Fagaras a cheltuielilor reprez
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 410 Din data de 28.11.2018 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş, prin înfiinţarea unui post de natură contractuală
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.409 din data de 28 noiembrie 2018 -privind revocarea HCL nr. 370/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Soldat Cristea Vasile”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 3.138 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi a
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 408 Din data de 28.11.2018 privind revocarea HCL nr. 359/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Cetăţii”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.502 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.407 din data de 28 noiembrie 2018 -privind revocarea HCL nr. 361/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Aleea Livezii”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 1.220 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apart
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.406 din data de 28 noiembrie 2018 -privind revocarea HCL nr. 360/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Crinului”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 2.178 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apar
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.405 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii (tribună mică), parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.404 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii (pavilion vestiare şi recuperare), parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făg
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.403 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 100630 Făg
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.402 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 105507 Făg
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.401 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 100080 Făg
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.400 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren (zonă verde, teren fotbal), parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.399 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren - parcare auto, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 100079 Făg
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.398 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 100075 Făgăraş, nr. top.
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.397 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren - teren fotbal, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 100629 Făg
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.396 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 100084 Făg
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.395 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - teren şi construcţii, parte din Baza sportivă/agrement Parc Regina Maria, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 100626 F
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.394 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren situat în Făgăraş, str. Gheorghe Doja tronson III, înscris în CF nr. 106055 Făgăraş, nr. top. 106055, în suprafaţă
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.393 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren extravilan Calea Cohalmului, situat în teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraş, înscris în CF nr. 106042 F
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.392 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii (fosta Unitate Militară), situat în Făgăraş, str. Azotului, nr.lA, înscris în CF nr. 103752 Făgăraş,
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 391 din data de 28.11.2018 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 390 Din data de 28.11.2018 privind acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 389 Din data de 28.11.2018 privind modificarea şi completare a anexei nr.l la HCL nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 201
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 388 din data de 28.11.2018 privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate publica a Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 387 din data de 28.11.2018 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 349/2018 , HCL nr.350/2018 , HCL nr.351/2018 si HCL nr.352/2018
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.386 Din data de 28.11.2018 - privind indreptarea erorii materiale din Anexa nr.l din HCL.354/2018 privind inchirierea prin licitaţie publica deshisa organizata in condiţiile legii, a 5 (cinci) loturi de teren domeniul public al Municipiului Fa
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 385 din data de 28.11.2018 privind modificare şi completarea HCL nr. 247/2018 privind neacordarea scutirii de Ia plata impozitului pentru terenul aferent aflat in coproprietatea dlui Rădulescu Milică, situate in Municipiul Fagaras, str Hurezu
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 384 din data 28.11.2018 modificarea si completarea HCL nr. 206 / 2018 ca urmare a unor modificări de *Sens Unic* în Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA Nr. 383 din data 28.11.2018 - privind modificarea şi completarea Art. 11 din „ Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale si a serviciilor ocazio
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.382 din data de 28 noiembrie 2018 -privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF cu elemente de DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare cantină de ajuto
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA Nr. 381 din data de 28 noiembrie2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de lider de parteneriat, a Direcţiei de Asistenţă Socială în calitate de partener şi a acordului de parteneriat cu Direcţia de Asistentă Social
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 380 din data de 28.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţie Bloc Funcţional în cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraş”
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.379 din data de 28 noiembrie 2018 -privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, se B, ap.20 , în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr.378 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren situat în Făgăraş, str. Gheorghe Doja tronson II, înscris în CF nr. 106205 Făgăraş, nr. top. 106205, în suprafaţă d
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 377 din data de 28.11.2018 privind acordarea de înlesniri - prin scutire de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR. 376 din data de 28.11.2018 privind constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la plata datoriilor
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA NR.375 din data de 28.11.2018 -privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraş
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 374 Din data de 28.11.2018 - privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. în anul 2019
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA Nr. 373 Din data de 28.11.2018 - privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. în anul 2019
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA Nr. 372 Din data de 28.11.2018 - privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.11.2018

  HOTĂRÂREA nr. 371 din data de 28 noiembrie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.370 din data de 31 octombrie 2018 privind aprobarea primei înscrieri a imobilului "Strada Soldat Cristea Vasile", situat în Făgăraş în suprafaţă de 3.138 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes publi
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.369 din data de 31 octombrie 2018 -privind aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Livezii tronson I”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.376 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public l
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.368 din data de 31 octombrie 2018 - privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Fagaras a doua aparate de testare a screeningului auditiv la nou născuţi prin programul derulat de Ministerul Sanatatii si apr
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.367 din data de 31 octombrie 2018 -privind aprobarea bugetului rectificativ de venituri şi cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.366 din data de 31 octombrie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (NOIEMBRIE 2018)
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.365 din data de 31 octombrie 2018 - privind aprobarea aderării Municipiului Făgăraş la „ASOCIAŢIA PROTURISM Ţara Făgăraşului”
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.364 din data de 31 octombrie 2018 - privind modificarea anexei nr. I la HCL nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2018 în Mu
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.363 din data de 31 octombrie 2018 - privind modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Fagaras
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.362 din data de 31 octombrie 2018 -privind scoaterea Ia licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş Cartierele 13 Decembrie şi 1 Decembrie 1918 numerotate de la 1 Ia 574, aferente blocurilor 1,2, 2A. 3A, 4A.4, 5, 6, 7,
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.361 din data de 31 octombrie 2018 -privind aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Aleea Livezii”, situat în Făgăraş în suprafaţă de 1.220 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.360 din data de 31 octombrie 2018 -privind aprobarea primei înscrieri a imobilului ''Strada Crinului'', situat în Făgăraş în suprafaţă de 2.178 mp. în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.359 din data de 31 octombrie 2018 -privind aprobarea primei înscrieri a imobilului "Strada Cetăţii", situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.502 mp. în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.358 din data de 31 octombrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren situat în Făgăraş, str. Gheorghe Doja tronson III, înscris în CF nr. 106055 Făgăraş, nr. top. 106055, în suprafaţă
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.357 din data de 31 octombrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren extravilan Calea Cohalmului. situat în teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraş, înscris în CF nr. 106042 F
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.356 din data de 31 octombrie 2018 -privind modificarea Contractului de concesiune nr. 12764 din 02.12.1997 in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a încheierii- contractului de vanzare -cumpărare nr. 596/2018.
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.355 din data de 31 octombrie 2018 -privind modificarea Contractului de concesiune nr.7028 din 09.03.2009 in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a încheierii- contractului de vanzare -cumpărare nr.465/2018
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.354 din data de 31 octombrie 2018 -privind aprobarea închirierii prin licitaţie publica deshisa organizata in condiţiile legii, a 5 (cinci) loturi de teren domeniul public al Municipiului Fagaras, in suprafaţa de 18 mp fiecare, din suprafaţa t
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.353 din data de 31 octombrie 2018 -privind aprobarea transmiterii in folosinţa gratuita a spaţiului in suprafaţa de 30 mp din imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, strada Republicii, nr.6 , pentru se
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.352 din data de 31 octombrie 2018 -privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de intimat, în Dosar nr.3353/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.351 din data de 31 octombrie 2018 -privind desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de pârât. în Dosar nr.2533/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.350 din data de 31 octombrie 2018 -privind desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de pârât, în Dosar nr.2476/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA NR.349 din data de 31 octombrie 2018 -privind desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Consiliului local, în calitate de pârât, în Dosar nr.2532/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr. 348 din data de 31 octombrie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.10.2018

  HOTĂRÂREA nr. 347 Din data de 31 octombrie 2018 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul Iii 2018 la data de 30.09.2018
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.346 din data de 16 octombrie 2018 - privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren - domeniu public situat în Făgăraş, cvartal 13 Decembrie, în suprafaţă de 31.643 mp, înscris în CF nr. 100719 Făgăraş,
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.10.2018

  HOTĂRÂREA nr.345 din data de 16 octombrie 2018 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilelor - construcţii C3, C4, C5, C6 şi C7, situate în Făgăraş, str. Ion Codru Drăguşanu, nr.17, înscrise în CF nr. 100983
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.10.2018

  HOTĂRÂREA nr. 344 din data de 16.10.2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - Obiectivul Specific 8.1 - Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare ş
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.10.2018

  HOTĂRÂREA nr. 343 din data de 16.10.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.10.2018

  HOTĂRÂREA nr. 342 Din data de 16.10.2018 - pentru modificarea şi completarea HCL Nr, 141 / 2018 privind modificarea si completarea HCL 72/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Compania Naţionala de Inve
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 8 - HOTĂRÂRILE nr.334-341 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 7 - HOTĂRÂRILE nr.323-333 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 6 - HOTĂRÂRILE nr.311-322 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 5 - HOTĂRÂRILE nr.301-310 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 4 - HOTĂRÂRILE nr.293-300 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.292 din data de 27 septembrie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (OCTOMBRIE 2018)
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA nr.291 din data de 27 septembrie 2018 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 23, ap. 8, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 3 - HOTĂRÂRILE nr.281-290 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 2 - HOTĂRÂRILE nr.270-280 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Făgăraș

  Partea 1 - HOTĂRÂRILE nr.258-269 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.257 din data de 27 septembrie 2018 -privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.256 din data de 27 septembrie 2018 -privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.255 din data de 27 septembrie 2018 - privind modificarea si completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.254 din data de 27 septembrie 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.l la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA nr.253 din data de 27 septembrie 2018 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA nr.252 din data de 27 septembrie 2018 -privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţii în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinte închirierii, precum şi aprobarea formul
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.251 din data de 27 septembrie 2018 - privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.250 din data de 27 septembrie 2018 - privind modificarea şi completarea Anexei nr.l la HCL nr. 49 din data de 16.02.2018 privind amplasamentele pentru punctele de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din zonele defavorizate din Mun
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.249 din data de 27.09.2018 - privind aprobarea eşalonării la plata a datoriilor SC Toderavis SRL
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR. 248 din data de 27.09.2018 privind aprobarea eşalonării la plata a datoriilor SC Bunget Invest SRL
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR. 247 din data de 27.09.2018 -privind neacordarea scutirii de la plata impozitului pentru terenul aflat în coproprietatea dlui Rădulescu Milică, situat in Municipiul Fagaras, str. Hurezului, identic cu cel inscris in CF nr. 9062, nr. top 3214/2
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA NR.246 din data de 27 septembrie 2018 - privind revocarea H.C.L. nr 140 din 23.05.2018 si aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini in vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.09.2018

  HOTĂRÂREA nr. 245 din data de 27 septembrie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Făgăraș - 17.09.2018

  HOTĂRÂREA nr. 244 Din data de 17.09.2018 - privind numirea Preşedintelui Clubului Sportiv Municipal Fagaras, aprobarea Contractului de management şi numirea membrilor Consiliului Director al CSM Făgăraş
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Făgăraș - 17.09.2018

  HOTĂRÂRE nr. 243 din data de 17 septembrie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.242 din data de 30 august 2018 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea susţinerii financiare a sportivilor fagărăşeni Bujoreanu Dragoş Ştefan şi Foca Ionut Marian pentru a participa la c
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.241 din data de 30 august 2018 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Romana de Skandenberg ”Brat de Fier „ în vederea susţinerii financiare a sportivului fagarasan Ioan Cristian Puscasu pentru a participa la Campionat
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.240 din data de 30 august 2018 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia ”IIA CĂLĂTOARE” Făgăraş în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 7.098 lei, pentru amplasare de decoraţiuni stradale ’’Harta României - în
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.239 din data de 30 august 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.l la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anul
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂRE Nr. 238 din data de 30 august 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 201
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.237 din data de 30 august 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.236 din data de 30 august 2018 - privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat in Fagaras, sos. Hurezului, nr.7, jud. Braşov compus din clădire -Atelier formare -205A in suprafaţa de 754,5 mp si teren aferent in suprafaţa de 226
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr. 235 din data de 30 august 2018 - privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor de carte funciară (actualizare date imobil) pentru imobilul situat în Făgăraş str.Aleea Livezii nr.lO
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.234 din data de 30 august 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr.2, înscris în CF nr. 100026 Făgăraş, nr. top 1249/1,1250/1/1,1251/1, în suprafaţă
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.233 din data de 30 august 2018 -privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraş, cvartal 13 Decembrie, în suprafaţă de 31.643 mp, înscris în CF nr. 100719 Făgăraş, nr. top. 2412/1/2/2/1
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.232 din data de 30 august 2018 - privind aprobarea apartamentării imobilelor ANL situate în Făgăraş str.Câmpului-Bloc H în 20 apartamente (CF 103346), Bloc I în 20 apartamente (CF 103347), si Bloc J in 20 apartamente (CF 103348)
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.231 din data de 30 august 2018 - privind revocarea H.C.L. nr. 108 din data de 26.04.2018 privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap. 14, jud. Braşov, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decr
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.230 din data de 30 august 2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF “Bazin de inot acoperit in Municipiul Făgăraş“ şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul “Bazin de inot acoperit în Municipiul F
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.229 din data de 30 august 2018 - privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Integrata a Fagarasului aprobat iniţial prin HCL 35/2015
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.228 din data de 30 august 2018 - privind modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Politiei Locale Fagaras
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.227 din data de 30 august 2018 - privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgarăş si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Făgarăş
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.226 din data de 30 august 2018 -privind validarea mandatului de consilier local al D-nei CÂRLAN ANCA
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.08.2018

  HOTĂRÂREA NR. 225 din data de 27.08.2018 privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraş in Dosarul nr. 1767/62/2018 în care Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.08.2018

  HOTĂRÂREA nr. 224 Din data de 23.08.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş în calitate de co - organizator cu Judeţul Braşov, Asociaţia Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului - Ţara Făgăraşului şi Fundaţia Mihai
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.08.2018

  HOTĂRÂREA NR. 223 din data de 23.08.2018 privind constituirea unei comisii în vederea angajării unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraş in Dosarul nr. 1767/62/2018 în care Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat pe rolul T
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.08.2018

  HOTĂRÂRE Nr.222 din data de 23.08.2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.08.2018

  HOTĂRÂREA Nr 221 Din data de 13.08.2018 Modificarea si completarea HCL nr 184/2018 Consiliul local al Municipiului Fagaras intrunit in şedinţa de indata Având in vedere: Expunerea de motive nr. 25100/09.08.2018 a Primarului Municipiului Fagaras în calitate
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Făgăraș - 09.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.220 din data de 09.08.2018 privind promovarea acţiunii de atragere a răspunderii administratorului judiciar, in Dosarul nr. 7164/62/2012 în care Municipiul Făgăraş are calitatea de creditor, aflat pe rolul Tribunalului Braşov având ca obiect i
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Făgăraș - 09.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.219 DIN 9 AUGUST 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI Şl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Şl DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT „CONSTRUCŢII GRĂDINIŢE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151 Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructuri
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Făgăraș - 09.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.218 din data de 9 august 2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul POR 2014-2020, A.P. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 - Investiţii în infrastructu
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Făgăraș - 09.08.2018

  HOTĂRÂREA NR.217 din data de 9 august 2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul POR 2014-2020, A.P. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 - Investiţii în infrastruc
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Făgăraș - 09.08.2018

  HOTĂRÂREA nr.216 din data de 9 august 2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’REABILITARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC I
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Făgăraș - 09.08.2018

  HOTĂRÂRE Nr.215 din data de 09.08.2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Făgăraș - 03.08.2018

  HOTĂRÂREA NR. 214 din data de 3 august 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.l la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anul
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Făgăraș - 03.08.2018

  HOTĂRÂREA nr. 213 din data de 3 august 2018 privind aprobarea încheierii contractului de locaţiune între Municipiul Făgăraş şi ”S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE FĂGĂRAŞ” S.R.L. pentru bunuri imobile - spaţii comerciale, ce aparţin domeniului public al Municipi
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.212 din data de 27 iulie 2018 - privind modificarea IICL 100/2017 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Serviciul Public de Asistenţă Socială Făgăraş, Asociaţia DICTA şi Asociaţia Internaţiona
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr .211 Din data de 27.07.2018 Privind aprobarea trecerii unor imobile - construcţii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului in vederea demolării Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit in şedinţa ordinara
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.210 din data de 27 iulie 2018 - privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completările ulterioare, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr.209 din data dc 27 iulie 2018 privind modificarea, completarea Art.l al Hotărârii Consiliului Local Nr. 160 din data de 28 iunie 2018- privind modificarea prin ajustare a tarifelor pentru activitatea de măturat stradal din contractul de conces
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTARAREA NR.208 din data de 27 iulie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( AUGUST 2018)
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA NR.207 din data de 27 iulie 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.l la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anulu
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA NR.206 din data dc 27 iulie 2018 - stabilirea unor masuri administrative de circulaţie, privind circulaţia rutiera pe străzile: din cartierul Vasile Alecsandri, din cartierul Tudor Vladimirescu intre blocurile A, B si C, str. Stejarului, str. Geo
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr. 205 din data de 27 iulie 2018 - privind modificarea Statului de funcţii si a Organigramei pentru Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure’’ Fagaras
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.204 din data de 27 iulie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure’’ Fagaras
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA NR.203 din data de 27 iulie 2018 - privind înfiinţarea unei Linii de gardă pentru specialitatea Ortopedie-Traumatologie în cadrul Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.202 din data de 27 iulie 2018 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, bl. B, Eşi H
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA NR.201 din data de 27 iulie 2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii -“REABILITARE SI AMENAJ
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Făgăraș

  HOTĂRÂREA nr.200 din data de 27 îuiie 2018 - privind încadrarea în categoria funcţională de drum de interes local a fostului drum DJ 104D, sector 0+000- 1+960 ca urmare a declasării de către Consiliul Judeţean şi schimbarea proprietarului notat la Bl în CF
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.199 din data de 27 iulie 2018 - privind apartamentarea imobilelor ANL bl. F şi bl. G, situate în Făgăraş, str. Câmpului, identice cu cele înscrise în CF nr. 103349 Făgăraş şi CF nr. 103350 Făgăraş
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.198 din data de 27 iulie 2018 - privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş pe de o parte şi Asociaţia Club Sportiv Oltul Făgăraş, pe de altă parte, în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului " Fagaras Summer Cup" în perioad
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.197 din data de 27 iulie 2018 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu, bl. 20, sc. B, ap. 2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.196 din data de 27 iulie 2018 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 5617 din 15.04.2005 si a Actului adiţional nr. 14781 din 24.05.2018 in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a încheierii- contractului de vanzar
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTARAREA NR.195 din data de 27 iulie 2018 - privind infiintarea Direcţiei de Asistenta Sociala Fagaras, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Fagaras, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamen
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.194 din data de 27 iulie 2018 - privind atribuirea in folosinţa gratuita a unui spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Fagaras, str.D-na Stanca, nr.93 - incinta Spitalului Municipal ” Dr.Aurel Tulbure” Fagaras, domeniul pu
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.193 din data de 27 iulie 2018 - privind concesionarea directă a unui teren domeniul public, în suprafaţă de 4,00 mp, din suprafaţa totala de IO.083 mp înscris in C.F.nr.l05940 situat in Fagaras, str. I Decembrie 1918 în vederea construirii uno
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.192 din data de 27 iulie 2018 -privind închirierea directă a unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraş, str.l Decembrie 1918, Bl.56 Ap.2, identic cu cel înscris in CF-.102224-Cl-U6-Făgăraş, fost CF.6710-F
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr.191 din data de 27 iulie 2018 - privind aprobarea rectificării prin radiere, a înscrisurilor de la CI din CF nr. 100337 Şinca, în suprafaţă de 1.208 mp (teren şi construcţii), înscrisuri privitoare la dreptul de administrare operativă a Sfatul
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr.190 din data de 27 iulie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 25/25.06.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie bl.23, ap.27 , aprobat la vânzare
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr.189 din data de 27 iulie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 26/25.06.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.22, ap.4 , aprobat la vânzare
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr.188 din data de 27 iulie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 29/25.06.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12E, ap5, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr.187 din data de 27 iulie 2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/25.06.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str. Tudor Vladimirescu, bl. A Turn, ap. 79, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr.186 din data de 27 iulie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 28/25.06.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str. Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap. 14, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Făgăraș - 27.07.2018

  HOTĂRÂREA nr. 185 Din data de 27 iulie 2018 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul II 2018 la data de 30.06.2018
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr184 Din data de 19.07.2018 Privind retransmiterea unui sector de drum naţional cunoscut sub denumirea “ Varianta ocolitoare Făgăraş” din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului- C.N.A.I.R., în domeniul public
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Făgăraș - 19.07.2018

  HOTĂRÂREA Nr.183 din data de 19 iulie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.182 din data de 28 iunie 2018 - privind aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Harman, Sacele, Hal chiu, Sanpetru Feldioara, Crizbav, Prejmer in cadrul Asociaţiei Direcţia pen
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.181 din data de 28 iunie 2018 - privind desemnarea din cadrul Consiliului Local Fagaras a consilierilor municipali care sa faca parte din comisia de repartizare a locuinţelor Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.180 din data de 28 iunie 2018 - privind stabilirea cuantumului obligaţiei bugetare ce revine d-nei Pal Viorica reprezentând contravaloarei cotei parti din imobilul situat pe str. N. Balcescu nr.53
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr-179 din data de 28 iunie 2018 . . nrafata de 27 mp din - privind aprobarea inchirierii directe in condiţiile legii, a unui spaţiu m sup nublica a imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6 aflat in proprie Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.178 din data de 28 iunie 2018 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI “Modernizarea Parcului Regina Maria“ şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul "Integrare socială prin dezvoltarea activităţilo
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.177 din data de 28 iunie 2018 -privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraş şi înfiinţare Centru Cultural Făgăraş” şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul "Integra
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.176 din data de 28 iunie 2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.175 din data de 28 iunie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA Nr.174 din data de 28 iunie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 22/09.05.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str.Tudor Vladimirescu, bl. 13, sc.B, ap.l, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA Nr.173 din data de 28 iunie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 21/09.05.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str. Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.8, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA Nr.172 din data de 28 iunie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 20/09.05.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.B, ap. 15, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA Nr.171 din data de 28 iunie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 19/09.05.2018 pentru imobilul situat in Fagaras, str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap 19, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.170 din data de 28 iunie 2018 - privind actualizarea de date imobil pentru imobilele terenuri, cu date referitoare la categoria de folosinţă ”drum”, situate în Făgăraş: str. Nicovalei tronson I şi tronson II, imobil înscris în CF nr. 105898 Fă
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.169 din data de 28 iunie 2018 -privind închirierea prin licitaţie publica deschisa organizata in condiţiile legii a următoarelor terenuri aflate in proprietatea publica a Municipiului Fagaras - teren in suprafaţa de 4 mp, situat in Fagaras, st
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.168 din data de 28 iunie 2018 - privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publica deshisa organizata in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 21 mp din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str. Republicii, nr.6 aflat in propriet
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.167 din data de 28 iunie 2018 - privind aprobarea ca oportună şi de interes local, achiziţionarea imobilului - teren intravilan în suprafaţă de 532 mp, înscris în CF 103775 Făgăraş, proprietatea d-nei POPA DIANA - ADINA (fostă VEGHEŞ), imobil
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr.166 din data de 28 iunie 2018 - privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului - teren şi construcţii, în suprafaţă de 588 mp, situat în Făgăraş, Str. D-na Stanca, nr. 33, înscris în CF nr. 105684 Făgăraş, nr. top. 3243/163
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA nr. 165 din data de 28 iunie 2018 - privind stabilirea unui spor personalului specialitate medico - sanitar din cabinetele medicale organizate în scoli, grădiniţe, precum si in Cresa “Mămăruţa” care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebi
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.164 din data de 28 iunie 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.l la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anulu
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.163 din data de 28 iunie 2018 privind aprobarea Listei de repartiţie, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.162 din data de 28 iunie 2018 - privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş Strada Câmpului, blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Strada Titu Perţia, blocurile 3, 4, 5, 7A Strada Teiului, blocurile
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.161 din data de 28 iunie 2018 - privind aprobarea încheierii Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public in Municipiul Fagaras cu SDEE Transilva
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA Nr.160 din data de 28 iunie 2018 - privind modificarea prin ajustare a tarifelor pentru activitatea de măturat stradal din contractul de concesiune începând cu data de 01.07.2018
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR.159 din data de 28 iunie 2018 -privind aprobarea lotului de sportivi - secţia de handbal masculin -liga naţională pentru anul competiţional 2018-2019 al CSM Făgăraş
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA Nr. 158 din data de 28 iunie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Făgăraș - 28.06.2018

  HOTĂRÂREA NR. 157 din data de 28.06.2018 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului LUP LUCIAN GHEORGHE, aflat pe lista Partidului Social Democrat şi declarării vacan
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Făgăraș - 30.05.2018

  HOTĂRÂREA nr. 156 din data de 30.05.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.71/2018 privind aprobarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentand terenuri si constructii, proprietate privata , care se afla in coridoarele de expropriere a l
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.155 din data de 23 mai 2018 - privind aprobarea asocierii MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, cu ASOCIAȚIUNEA TRANSILVANĂ PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ȘI CULTURA POPORULUI ROMÂN ”ASTRA” – SIBIU, în vederea desfășurării în comun de activităților social-culturale
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.154 din data de 23 mai 2018 - privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș pe de o parte și S.C. Moon World S.R.L. pe de alta parte, în vederea promovării reciproce și a organizării Evenimentului Summer Fest – Făgăr
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.153 din data de 23 mai 2018 - privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.152 din data de 23 mai 2018 - privind aprobarea raportului cu privire la propunerile de asigurare a unui pachet de stimulente destinate unor medici
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr.150 din data de 23 mai 2018 - privind actualizarea unor suprafeţe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.149 din data de 23 mai 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.148 din data de 23 mai 2018 - privind modificarea si completarea art. I din HCL nr.111/2018
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr.147 din data de 23 mai 2018 - privind modificarea contractului de concesiune nr. 5617 din 15.04.2005 in sensul schimbarii titularului contractului ca urmare a incheierii contractului de vanzare –cumparare
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr.146 din data de 23 mai 2018 - privind stabilirea ca oportună, a schimbării destinației în locuință de intervenție a imobilului apartament situat în Făgăraș, str. Negoiu, bl. 3A, ap. 19, et. 4, jud. Brașov, imobil ce face parte din domeniul pr
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr.145 din data de 23 mai 2018 - privind închirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului (chiosc alimentar) domeniu public, in suprafata de mp.13,60 mp cu nr. de inventar 85914 din inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Mun
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr.144 din data de 23 mai 2018 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa in conditiile legii a unei parti in suprafata de de 51,77 mp, din suprafata totala de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr.100626 - imobil aflat in proprieta
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr.143 din data de 23 mai 2018 - privind actualizarea noii valori a cofinantarii obiectivului de investitii "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brasov"
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr.142 din data de 23 mai 2018- privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brasov
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.141 din data de 23 mai 2018 - privind modificarea şi completarea HCL Nr.72 / 2018 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” a pe baza de protocol, a terenulu
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.140 din data de 23 mai 2018 - privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini in vederea delegarii gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA nr. 139 din data de 23 mai 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Făgăraș - 23.05.2018

  HOTĂRÂREA Nr. 138 Din data de 23 mai 2018 - privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Făgăraș - 14.05.2018

  HOTĂRÂRE NR.137 din data de 14.05.2018 privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 33/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș”
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Făgăraș - 14.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.136 din data de 14.05.2018 privind modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 32/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș”
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Făgăraș - 14.05.2018

  HOTĂRÂRE NR. 135 din data de 14.05.2018 privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 20/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Făgăraș - 14.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.134 din data de 14.05.2018 privind modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 18/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Făgăraș - 14.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.133 Din data de 14.05.2018 • privind aprobarea documentației Politica de parcare în aria de impact a proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraş”
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Făgăraș - 14.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.132 Din data de 14.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Făgăraș - 14.05.2018

  HOTĂRÂREA NR.131 Din data de 14.05.2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, P
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Făgăraș - 04.05.2018

  HOTĂRÂREA nr. 130 din data de 4 mai 2018 - privind aprobarea salariilor de baza conform Legii nr.153/2017 si stabilirea sporului pentru conditii de munca conform HG nr.153/2018 pentru personalul din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Fagaras
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Făgăraș - 04.05.2018

  HOTĂRÂRE 129 din data de 04.05.2018 privind aprobare Model Contract de administrare Incubator afaceri, pentru proiectul cu titlul “Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș“
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Făgăraș - 04.05.2018

  HOTĂRÂRE 128 din data de 04.05.2018 privind aprobare indicatori conform Ghidului Solicitantului POR 2.1.B – Incubatoare de afaceri, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promov
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Făgăraș - 04.05.2018

  HOTĂRÂREA nr. 127 Din data 04.05.2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) (Cod nr. POR/165/2), Programul Operaţional Regional 20
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.126 din data de 26 aprilie 2018 - privind aprobarea actualizării înscrierilor privitoare la dreptul de proprietate, alipirea imobilelor – teren și aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș,
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.125 din data de 26.04.2018 - pentru aprobarea procedurii de selectie a administratorului infrastructurii de sprijin antreprenorial, incubatorul de afaceri “Clădire de birouri cu structura modulara – INCUBATOR AFACERI”
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.124 din data de 26.04.2018 - privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Școlii Gimnazi
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr. 123 din data de 26.04.2018 - privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF cu elemente de DALI “Modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 7 – Municipiul Făgăraș“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu tit
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr. 122 din data de 26.04.2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1:
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR. 121 din data de 26.04.2018 privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Fagaras nr. 215/2017 privind modificarea Organigramei si a statului de functii ale Politiei Locale Fagaras
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.120 din data de 26 aprilie 2018 - privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele condamnate vor presta activităţi neremunerate în folosul comunităţii pe raza Municipiului Făgăraș
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.119 din data de 26 aprilie 2018 - privind modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 93/29.03.2018 privind actualizarea unor suprafețe din inventarul bunurilr care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG 972/200
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.118 din data de 26 aprilie 2018 -privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului construcție și teren - monument istoric, situat în Făgăraș, str. Mihai Viteazu, nr. 2 și aprobarea radierii înscrisurilor de la C1 din:
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.117 din data de 26 aprilie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR. 116 din data de 26.04.2018 privind stabilirea unui alt sediu destinat încheierii căsătoriilor pe raza MUNICIPIULUI FAGARAS in afara de sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Fagaras
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.115 din data de 26 aprilie 2018- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociatia Club de Dans Sportiv Imperial Fagaras pentru desfășurarea evenimentului CUPA ”CETATEA FĂGĂRAȘULUI” în data 05 mai 2018, in vederea alocarii de la
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.114 din data de 26 aprilie 2018 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului în vederea organizării și susținerii financiare în sumă de 20 000 de lei a concursului caritabil de biciclete ”Bik
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.113 din data de 26 aprilie 2018- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociatia Romana de Skandenberg ”Brat de Fier „ în vederea sustinerii financiare a sportivului fagarasan Ioan Cristian Puscasu pentru a participa la Campion
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR. 112 din data de 26 aprilie 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul a
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.111 din data de 26 aprilie 2018 - privind acordarea unui sprijin material veteranilor de razboi
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr. 110 din data de 26 aprilie 2018 - privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte situate în str. Câmpului, bl. A,B,C,D,E,F,G,H,I și J și
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.109 din data de 26 aprilie 2018 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuinteleconstruite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr. 108 din data de 26 aprilie 2018 -privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Tudor Vladimirescu, bl. 1, Sc.C, ap.14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.107 din data de 26 aprilie 2018 - privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. ATurn, ap.79, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.106 din data de 26 aprilie 2018 - privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 23, ap.27, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.105 din data de 26 aprilie 2018 privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap.4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.104 din data de 26 aprilie 2018 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa organizata in conditiile legii a unei parti in suprafata de 44 mp, din imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in Fagaras,
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.103 din data de 26 aprilie 2018 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa organizata in conditiile legii a unei parti in suprafata de 35 mp, din imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in Fagaras,
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr.102 din data de 26.04.2018 - privind aprobarea modificării și completării Anexei – Fișe de proiect din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraș 2014 – 2020 aprobată prin H.C.L nr. 183 din 01.12.2013
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.101 din data de 26 aprilie 2018 - privind aprobarea Programului municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraş a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, educatie- sănătate si tineret în anul fi
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR.100 din data de 26 aprilie 2018 -privind modificarea anexelor bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2018
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂRE Nr. 99 din data de 26.04.2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA nr. 98 Din data de 26 aprilie 2018 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul I 2018 la data de 31.03.2018
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.04.2018

  HOTĂRÂREA NR. 97 DIN DATA DE 26.04.2018 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.96 din data de 29 martie 2018 - privind însușirea Raportului privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA și aprobarea modelului contractului de mandat și durata acestuia
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.95 din data de 29 martie 2018 - privind modificarea si completarea Art. 2 al HCL nr. 247/2017 privind infiintarea comisiei de verificare si control a activitatii serviciului public de transport persoane in regim de taxi si in regim de inchiri
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.93 din data de 29 martie 2018 -privind actualizarea unor suprafeţe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.92 din data de 29 martie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.91 din data de 29 martie 2018 - privind aprobarea aderării Municipiului Făgăraș la Rețeaua Națională CIVINET ROMÂNIA
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.90 din data de 29 martie 2018 - privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 36/2018 privind transmiterea fara plata si cu titlu gratuit in proprietatea Detasamentului de Pompieri Făgăraș și Asociației de Pompieri Țara Bârsei”a
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.89 din data de 29 martie 2018 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Club Sportiv “ NO STRESS” în vederea desfășurării evenimentului sportiv de ciclism “ Turul Ciclist Al Rezistenței Anticomuniste din Țara Făgărașulu
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA Nr.88 din data de 29 martie 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anulu
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.87 din data de 29 martie 2018 - privind aprobarea listei finale a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii şi a listei de priorităţi
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.86 din data de 29 martie 2018 - privind reglementarea parcarii si circulatiei autovehiculelor pe strazile cu sens unic: str. Trandafirilor, str. Stejarului, str. Iazul Morii, str. Dr. Ioan Senchea, str. Targului, str. Morii, str. 1 Decembrie 1
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.85 din data de 29 martie 2018 -privind modificarea si completarea Art. 3 al HCL nr. 262/2017,, Regulament privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în Mun
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.84 din data de 29 martie 2018 - privind aprobarea dizolvării si lichidării Asociaţiei "Codrii Făgărașului" CUI 16930190 , numirea lichidatorului acestei asociaţii și aprobarea transferului patrimoniului Asociaţiei "Codrii Făgărasului" la Regia
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA Nr.83 din data de 29 martie 2018 - privind aprobarea volumului, destinatiei si a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2018 din fondul forestier proprietate publica UAT Fagaras, aprobarea Regulamentul
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.82 din data de 29 martie 2018 - privind actualizarea de date imobil pentru imobilele terenuri, cu date referitoare la categoria de folosință ”drum”, situate în Făgăraș: str. Chimistului, imobil înscris în CF nr. 105896 Făgăraș și str. Eprubet
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.81 din data de 29 martie 2018 -privind aprobarea inchirierii in conditiile legii, a unei parti in suprafata de 42 mp din imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, strada Republicii, nr.6, pentru sed
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.80 din data de 29 martie 2018 - privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. 1 Decembrie, bl. 12E, ap.5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.79 din data de 29 martie 2018 - privind completarea lotului de sportivi din cadrul secției de handbal masculin al CSM Făgăraș -liga națională pentru anul competițional 2017-2018 , precum și pentru anul competițional 2018-2019 al CSM Făgăraș
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.76 din data de 29 martie 2018 -privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C .Piețe Târguri și Oboare S.R.L. Făgăraș pentru anul 2018
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Făgăraș - 29.03.2018

  HOTĂRÂRE Nr. 75 din data de 29 martie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.74 din data de 13 martie 2018 - privind actualizarea unor suprafeţe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.03.2018

  HOTĂRÂREA Nr. 73 din data de 13 martie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.72 din data de 13 martie 2018 - privind modificarea şi completarea art 1 din HCL Nr.42 / 2018 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A a amplasamentul
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Făgăraș - 13.03.2018

  HOTĂRÂREA nr.71 din data de 13 martie 2018 - privind aprobarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentand terenuri si constructii, proprietate privata , care se afla in coridoarele de expropriere a lucrarilor de utilitate publica, de interes lo
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Făgăraș - 12.03.2018

  HOTĂRÂREA NR.70 din data de 12.03.2018 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru SC Salco Serv SA
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Făgăraș - 12.03.2018

  HOTĂRÂREA NR. 68 din data de 12 martie 2018 - privind emiterea avizului consultativ de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în vederea acordării titlului de ”Colegiu” COLEGIULUI NAȚIONAL DOAMNA STANCA, Str. Doamna Stanca nr. 14, conform Ordinulu
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Făgăraș - 12.03.2018

  HOTĂRÂREA NR. 67 din data de 12 martie 2018 - privind emiterea avizului consultativ de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în vederea acordării titlului de ”Colegiu” COLEGIULUI AUREL VIJOLI, Str. Șoseaua Combinatului nr. 3, conform Ordinului M.
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Făgăraș - 12.03.2018

  HOTĂRÂRE Nr. 66 Din data de 12 martie 2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.65 din data de 26 februarie 2018 - privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.64 din data de 26 februarie 2018 - privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L 58/ 2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidenț
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.63 din data de 26 februarie 2018 - privind modificarea si completarea art. 1 din H.C.L. 308/2017, in sensul insusirii Raportului de evaluare actualizat nr. 16/2017, determinand modificarea valorii cuprinse in raport de la valoarea de 231.000 e
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.62 din data de 16 februarie 2018 - privind actualizarea unor suprafeţe ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.61 din data de 16 februarie 2018 - privind stabilirea modului de întocmire și ținerea la zi a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019 la nivelul Municipiului Făgăraș
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.60 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.59 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2018 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale,
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.58 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Fă
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr. 57 din data de 16 februarie 2018 -privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Făgăraș a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea energetică prin proiectele de reabilitar
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.56 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI (Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3 - Sprijinirea tra
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.55 din data de 16 februarie 2018 - privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş şi evidenţier
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.54 din data de 16 februarie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.53 din data de 16 februarie 2018 - privind modificarea și stabilirea taxei de eliberare a Atestatelor de Producător și a Carnetelor de Comercializare a produselor din sectorul agricol
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.52 din data de 16 februarie 2018 - privind reglementarea regimului juridic contravențional pentru oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraș
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.51 din data de 16 februarie 2018 - privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. B, ap.15, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.50 din data de 16 februarie 2018 - privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap.8, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.49 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea punctelor de colectare a deseurilor municipale si asimilabile din zonele defavorizate din Municipiul Fagaras si din locatiile de desfasurare a activitatii a serviciilor/directiilor din subor
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.48 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea cuantumului chiriei perceputa de SC SALCO SERV SA pentru eurocontainerele de 1,1 mc
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.47 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuintele construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR.46 din data de 16 februarie 2018 -privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor A.N.L. pentru tineri
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.45 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure – modificare
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.44 din data de 16 februarie 2018 - privind relocarea Sectiei de Pediatrie din actuala locatie in cladirea Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» si Policlinica
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA nr.43 din data de 16 februarie 2018 -privind aprobarea documentatiei “Studiu de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din municipiul Făgăraș și achiziția de mijloace de transport ecologice”
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR. 41 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. pe anul 2018
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA NR. 40 din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș pe anul 2018
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Făgăraș - 16.02.2018

  HOTĂRÂREA Nr. 39 Din data de 16 februarie 2018 - privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.38 din data de 31 ianuarie 2018 - privind modificarea, completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însușit prin HCL nr. 17/2000 cu completările ulterioare, atestat prin HG 972/2002
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.37 din data de 31 ianuarie 2018 - privind modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.290 din 20.12.2017 privind rectificarea Cărţii Funciare nr.105607-Făgăraş cu nr.cad.105607, referitor la titularul dreptului de proprietate, prin radierea d
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.36 din data de 31 ianuarie 2018 -privind transmiterea fara plata si cu titlu gratuit in proprietatea Detasamentului de Pompieri Făgăraș și Asociației de Pompieri “Țara Bârsei” a unor bunuri materiale specifice interventiei în situații de urgen
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr. 35 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea Planului de Investitii cu finantare din contul IID al SC Apă – Canal SA pentru anul 2018
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.34 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea documentației “Politica de parcare în aria de impact a proiectului «Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraş »”
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.33 din data de 31 ianuarie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea și pietonizarea zonei centra
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.32 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.31 din data de 31 ianuarie 2018 - privind constituirea unei Comisii mixte de analiză a rezultatelor obținute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura educațională
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.30 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea Regulamentului privind concursul de proiecte de management pentru managementul Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat” Făgăraș, a caietului de obiective, a modelului cadru al contractului
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.29 din data de 31 ianuarie 2018 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.28 din data 31 ianuarie 2018 - privind inchirierea directă a unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraş str.1 Decembrie 1918 Bl.56 Ap.1
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.27 din data de 31 ianuarie 2018 - privind vânzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.10A
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.26 din data de 31 ianuarie 2018 - privind indreptarea erorii materiale cuprinse la Anexa HCL nr.294 din 20.12.2017
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.25 din data de 31 ianuarie 2018 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Făgăraș nr. 27 din data de 27 februarie 2013, privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public (activitatea)
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.24 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, imobil situat în F
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr. 23 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea trecerii terenului in suprafaţă de 42777 mp, identic cu cel înscris în CF.105791-Făgăraş fost 11434 Făgăraş, cu nr.top.2785/3/1/2/5/1, din proprietatea CAP Oltul Făgăraş în proprietatea pri
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr. 22 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea modificarii si completarii Anexei – Fise de proiect din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraş aprobata prin HCL nr 183 din 01.12.2013
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.21 din data de 31 ianuarie 2018 - privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş Strada Campului, blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Strada Campului, blo
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.20 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea coridorului de mobilitate u
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.19 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea documentației „Politica de parcare în aria de impact a proiectului «Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Făgăraş»”
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr. 18 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITAR
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.17 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea cofinantarii proiectului “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.16 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea actualizării documentației “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în Municipiul Făgăraș
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.15 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea însușirii raportului de evaluare nr. 8/2018 întocmit de evaluator autorizat PFA Ing. Oțelea Toma pentru stabilirea valorii de piață în scopul achiziționării imobilelor – terenuri situate în
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.14 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea Raportului privind activitățile sportive pentru anul 2017 și a Indicatorilor/ Obiectivelor de performanță pentru anul 2018
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA Nr.13 din data de 31 ianuarie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 106/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.21, ap. 23, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA Nr.12 din data de 31 ianuarie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 105/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl.9, sc. B, ap. 8, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA Nr.11 din data de 31 ianuarie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 104/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. T. Vladimirescu, bl.14, sc. C, ap. 10, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA Nr.10 din data de 31 ianuarie 2018 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 103/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras, str. T. Vladimirescu, bl.13, sc. A, ap. 17, aprobat la vânzare
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA nr.9 din data de 31 ianuarie 2018 - privind stabilirea numărului de posturi de asistenţi personali corespunzător anului 2018
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.7 din data de 31 ianuarie 2018 - privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat”Făgăraș
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.6 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat” Făgăraș
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA NR.5 din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Făgăraș - 31.01.2018

  HOTĂRÂREA Nr.3 Din data de 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea execuţiei bugetelor intocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul IV 2017 la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Făgăraș - 22.01.2018

  HOTĂRÂRE NR. 2 Din data de 22 ianuarie 2018 - privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL 196 din 28.09.2017
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Făgăraș - 09.01.2018

  HOTĂRÂREA nr. 1 Din data de 09 ianuarie 2018 - privind utilizarea sumei de 3.000.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2017, aprobarea sumei de 2.554.240,43 lei din excedentul bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor fin