• Hotărârea 80/2021 - Municipiul Făgăraș

  Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipului Făgăraş - 2021 (partea 4)
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Făgăraș - 26.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.79 din data de 26 februarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinară-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 FEBRUARIE 2021
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.78 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 276 / 2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Bra
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.77 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 275 / 2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.76 din data de 25 februarie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (MARTIE 2021)
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.75 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTARAREA NR.74 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea art.26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş, aprobat prin HCL nr.298/2020 şi modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipa
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.73 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv prin Asociaţia Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării şi desfăşurării "Raliului
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.72 din data de 25 februarie 2021 - privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.71 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea art.33 din Anexa 1 la HCL nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş precum şi stabilirea procedur
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA Nr.70 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.69 din data de 25 februarie 2021 - privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalităţii juridice de către “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A M
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.68 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 80/42 cu suprafaţa de 4139 mp, De 118 cu suprafaţa de 351 mp şi De 150/49 cu suprafaţa de 3261 mp, ap
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.67 din data de 25 februarie 2021 privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTARAREA nr.66 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.65 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2089/10.06.2005, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare cumpărare nr. 55/20.01.2021
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.64 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4784/01.10.2008, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare nr. 1739/20.11.2020
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr. 63 din data de 25 februarie 2021 privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 149, în suprafaţă de 2.325 mp, înscris în CF nr. 100881 Fă
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.62 din data de 25 februarie 2021 - privind însuşirea dreptului de proprietatea asupra imobilului teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului - Cartier Mioriţa, înscris în CF nr. 101254 Făgăraş, în suprafaţă de 10.765 mp, având destinaţia de ”dr
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.61 din data de 25 februarie 2021 - privind prima înscriere a imobilului tronson 9 având categoria de folosinţă ”drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, imobil situat
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.6o din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.6, compus din: 4 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 61 mp şi identificat în Inventarul domeniului p
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.59 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. .Ciocanului, nr. 16, parter, ap.5, compus din: 1 cameră, în suprafaţă utilă de 18 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipi
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.58 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.4, compus din: 4 camere, hol şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 62 mp şi identificat în Inventarul domeniului p
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.57 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.3, compus din: 1 cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 26 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.56 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.2, compus din: 2 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 43 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr. 55 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.i, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 34 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.54 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 8, sc. B, ap. 3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.53 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap. 14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.52 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Plopului, bl. 6A, sc. A, ap. 14, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.51 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 12G, ap. 77, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.50 din data de 25 februarie 2021 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl. 3A, sc. B, ap.i, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA NR.49 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.Salco Serv SAFăgăraş
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.48 din data de 25 februarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ordinară)
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Făgăraș - 25.02.2021

  HOTĂRÂREA nr.47 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 25 FEBRUARIE 2021
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.46 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu O.N.G. “Asociaţia Romilor din Făgăraş” în cadrul proiectului „Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi Creşterea Incl
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.45 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 134/2/13, De 149/22, De 134/1/25 şi De 134/1/26, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţe
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.44 din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea HCL 103/2020 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.43 din data de 28 ianuarie 2021 - privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( FEBRUARIE 2021)
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.42 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR.41 din data de 28 ianuarie 2021 - privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.40 din data de 28 ianuarie 2021 - privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare “Primul ghiozdan”
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR.39 din data de 28 ianuarie 2021 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de licitaţie pentru inchirieri, concesiuni sau vanzari de terenuri si spatii cu alta destinaţie decât locuinţa ce apar
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.38 din data de 28 ianuarie 2021 - privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Municipale Fagaras prin transformarea postului de bibliotecar studii PL în bibliotecar studii S, ca urmare a absolvirii examenului organizat în data de 12
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.37 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgă
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.36 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care solicită subvenţii de la bugetul local si a Grilei de evaluare a acestora
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.35 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea procedurilor şi a condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.34 din data de 28 ianuarie 2021 -privind modificarea şi completarea H.C.L. nr/303 din data de 22 decembrie 2020 privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.33 din data de 28 ianuarie 2021 -privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea şi schimbul locuinţelor din fondul locativ aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.32 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.31 din data de 28 ianuarie 2021 •V,) ) I i V V - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.30 din data de 28 ianuarie 2021 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta - Sâmbăta de S
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.29 din data de 28 ianuarie 2021 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi - Pojorta - Sâmbăta de S
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.28 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1200 şi nr. 1208 din Inventarul
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.27 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor c
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.26 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor c
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.25 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 871 din Inventarul bunurilor ce a
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.24 din data de 28 ianuarie 2021 " J ► w t i - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1205 şi nr. 1207
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.23 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1201 şi nr. 1203 din Inventaru
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.22 din data de 28 ianuarie 2021 - privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 873 din Inventarul bunurilor ce a
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.21 din data de 28 ianuarie 2021 - privind prima înscriere a imobilului teren şi construcţii (platformă beton incintă staţie Pojorta şi 4 rezervoare semiîngropate Pojorta), ce fac parte
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.20 din data de 28 ianuarie 2021 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica/
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr. 19 din data de 28 ianuarie 2021 privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţa de serviciu a
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.18 din data de 28 ianuarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către S
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR.17 din data de 28 ianuarie 2021 - privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situatăîn municipiul Fagaras, str. Dr.Titu Pertea, nr. 13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, ca urmare a con
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOT ARAREA nr.16 din data de 28 ianuarie 2021 - privind modificarea şi completarea HCL 35/2015 privind Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Integrata a Fagarasului
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA nr.15 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ Acţiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor, inclusiv aprobarea proiectului şi
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.14 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de membru la constituirea „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”, aprobarea ac
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTARAREA NR. 13 din data de 28 ianuarie 2021 - privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgă
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr. 12 Din data de 28 IANUARIE 2021 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2020 la data de 31.12.2020
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.11 din data de 28 ianuarie 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Co
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.1o din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.9 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (extraordinară-de îndată)
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.8 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (extraordinară)
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.7 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ordinară)
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Făgăraș - 28.01.2021

  HOTĂRÂREA nr.6 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, precum şi ordinea de zi suplimentară din data de 28 IANUARIE 2021
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTĂRÂREA NR.4 din data de 6 ianuarie 2021 - privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTARAREA nr. 3 Din data de 06 Ianuarie 2021 - privind aprobarea sumei de 3,170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al anului 2020, precum şi acoperir
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTĂRÂREA nr. 2 Din data de 06 Ianuarie 2021 - privind utilizarea sumei de 1.500.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea golurilor de casă
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Făgăraș - 06.01.2021

  HOTĂRÂRE Anr.i din data de 6 ianuarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021