Indexul documentelorHcl.usr.ro indexează hotărârile de consiliu local pentru a vă permite să căutați cu ușurință actele normative relevante pentru un anumit subiect, după cuvinte cheie.

În prezent, primăriile publică hotărârile de consiliu local în format PDF scanat, ceea ce face imposibilă indexarea lor în motoarele de căutare.

Pentru a rezolva această problemă, am construit hcl.usr.ro. Documentele oficiale sunt descărcate de pe site-urile primăriilor, apoi transformate din pdf în format text, cu ajutorului unui software OCR, apoi încărcate pe site și indexate folosind un motor de căutare local.

Punem astfel în același loc un număr impresionant de acte normative locale și oferim un plus de transparență în administrația publică locală. Cetățenii câștigă timp prețios și se pot informa mult mai bine pe subiectele de interes.


Harta transparenței

Harta transparenței este un instrument pentru monitorizarea și prezentarea modului în care primăriile își îndeplinesc obligațiile legale referitoare la publicarea Monitorului Oficial Local.

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Administrativ în iulie 2019, a devenit obligatorie publicarea de către fiecare primărie a unui Monitor Oficial local, cuprinzând propunerile de hotărâri de Consiliu Local și hotărârile emise. Acesta trebuie identificat distinct în cadrul site-ului propriu iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice trebuie să preia linkurile pe pagina sa. Din păcate, la momentul de față (martie 2020), mai puțin de jumătate din primării respectă prevederile de mai sus iar pagina de pe site-ul Ministerului este în construcție.

Pentru a verifica gradul de respectare al legii, membrii USR au analizat toate unitățile administrativ-teritoriale din România, pentru a vedea dacă au site și dacă publică propunerile și hotărârile de Consiliu Local.

Oferim astfel o imagine a respectării legii și un set de informații care pot fi folosite public (lista primăriilor, datele de contact, paginile cu hotărârile de Consiliu Local). Folosind aceste informații, Partidul Uniunea Salvați România luptă pentru o mai bună guvernare locală.

Cetățenii fiecărei comunități au dreptul de a fi informați cu privire la procesul decizional și să-l îmbunătățească prin depunerea unor inițiative cetățenești și participarea la dezbaterile publice legate de proiectele de hotărâri. Dintre uat-urile analizate, doar 20% respectă aceste drepturi și informează cetățenii înainte de a discuta și lua hotărâri importante pentru comunitate. USR este apărătorul acestor drepturi.

Transparentizarea procesului decizional la nivel local este o condiție esențială atât în adoptarea de către autorități a celor mai bune soluții pentru comunitate, cât și pentru implementarea cu succes a oricăror decizii ale autorităților locale. USR sprijină transparența în administrație.

Pentru ca hotărârile locale să producă un efect real și pozitiv asupra comunității, cetățenii trebuie să cunoască proiectele administrației, să se implice în dezbateri și, odată ce aceste prevederi sunt adoptate, să le poată găsi cu ușurință. USR sprijină bunele practici în guvernarea locală, dezvoltarea spiritului civic și digitalizarea.