Proces verbal din 29.01.2021

210. proces verbal ședința din data 29.01.2021

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 29.01.2021, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată prin Dispoziția nr. 756/22.01.2021 a primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință.

La ședință participă: 26 de consilieri din 26 de consilieri în funcție, dl. primar Vergii Chițac și d-na secretar general Georgiana Gospodaru. Ședința este condusă de doamna consilier Mirela Garip numită președinte de ședință prin HCL nr. 2/21.01.2021.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Bună ziua, domnule primar, bună jiua doamnelor și domnilor consilieri. Declar ședința de consiliu local deschisă. îi voi da cuvântul doamnei secretar pentru a efectua prezența.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

(se face prezența) Sunt prezenți toți cei 26 de consilieri locali. Cvorumul este întrunit. Până la validarea de către Judecătoria Constanța a candidaturii următorului membru supleant din partea PNL, suntem 26 de consilieri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

înainte de a supune la vot ordinea de zi vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria fostului consilier local municipal domnul Dănuț Moisoiu -Cetățean de onoare al municipiului Constanța. Vă mulțumesc.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței consiliului local. Vă invit să votați. Am rugămintea, dacă nu apare pe monitorul dvs. chestionarul să spuneți că aveți o dificultate și să oprim procesul de vot pentru a-l relua. Mulțumesc.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Să supunem la vot și ordinea de zi suplimentară.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru ordinea suplimentară

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Primul punct pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.12.2020;

Vă rog votați. Mulțumesc.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 2 - Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul de hotărâre.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul acesteia;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul de hotărâre.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să votăm. Mulțumesc.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2021-2022;

inițiatori: consilieri locali Adriana-Teodora Câmpeanu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian

Dau cuvântul consilierului local și președinte al comisiei de specialitate nr. 4, doamna Adriana-Teodora Câmpeanu.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu prezintă proiectul de hotărâre

Bună ziua, stimați colegi. Față de proiectul de hotărâre pe care deja l-ați analizat și care este încărcat pe site, venim cu o modificare, și anume, la poziția 50, Grădinița cu program normal nu mai este „structură", ci este „nivel de învățământ", lucrul acesta constatându-se în urma corespondenței pe care am avut-o cu Colegiul Național Pedagogic și cu Inspectoratul Școlar. Prin urmare, vă rog să aveți în ve'dere la proiectul pe care îl veți vota această modificare. Vă mulțumesc.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să votați. Mulțumesc.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

inițiatori: consilieri locali Adriana-Teodora Câmpeanu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian

Dau cuvântul doamnei Adriana-Teodora Câmpeanu

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu prezintă proiectul de hotărâre

La acest proiect am să fac o singură precizare: la poziția 14 din anexă și pozițiile lăsate libere din anexa 1 și 2, a sau b, vor fi ocupate de următorul consilier care va fi validat pe lista PNL în următoarea ședință. Am lăsat loc liber tocmai ca să nu mai facem un proiect de hotărâre separat pentru următorul care intră pe listă.

Dl. primar Vergii Chitac

Doamna președinte, vreau să am și eu o intervenție.

îi rog pe toți reprezentanții consiliului local, atât în consiliile de administrație ale școlilor, cât și în comisiile de asigurare a calității în învățământul preuniversitar (de asemenea, o discuție voi purta și eu cu reprezentanții primarului și o să emit o decizie în sensul acesta), îi rog să se implice efectiv în viața școlilor; trăim vremuri complicate care, vedeți și dumneavoastră, au reconfigurat total stilul de a se preda, de a se învăța. Este previzibil, din punctul meu de vedere, că standardele de calitate se vor schimba în contextul în care învățământul onlîne, din păcate, a devenit regula și nu excepția, și atunci trebuie să fim atenți și să-i ajutăm pe cei din școli. Pentru că avem un interes comun. Pe de altă parte, fiți atenți și la deciziile administrative pe care le iau [...]. Rog insistent implicarea consilierilor locali și ai primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să votați. Mulțumesc.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 Ia HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

întrebări, amendamente? Dacă nu sunt, vă invit să votăm proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța";

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Mulțumesc, urmează votul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

Doamna președinte, dacă îmi permiteți, proiectul nr. 9 a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiatorul proiectului, domnul primar Vergii Chițac. Mulțumesc frumos.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

Doamna președinte, dacă îmi permiteți, nu vreau să las lucrurile așa. Pe viitor să încercăm să retragem proiectele de pe ordinea de zi înainte de a fi supusă la vot aprobarea ordinii de zi, pentru a avea lucrările ședinței în regulă.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

De acord, domnule Răsăuțeanu. Vă anunț încă de pe acum că^vor fi retrase de pe ordinea de zi și proiectul cu nr. 13, dar și proiectul cu nr. 15. îmi cer scuze pentru această scăpare, pe viitor le vom anunța la începutul ședinței. Mulțumesc.

Dl. primar Vergii Chitac prezintă motivele retragerii proiectelor de hotărâre.

D-na Mihaela Andrei

Vreau să intervin și să îl felicit pe domnul primar pentru că în 4 ani de zile de când sunt consilier local nu am ascultat niciodată o motivație sau să ni se motiveze de ce s-au retras proiectele de pe ordinea de zi și mă bucur că acest mod de lucru a fost schimbat. Vă mulțumesc.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă mulțumesc tuturor și vă invit să votăm proiectul de hotărâre.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice prîmare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să votăm.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost votat. Mulțumesc.

Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să votăm.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost votat. Mulțumesc.

Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană", depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI";

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă mai sunt întrebări sau dacă există amendamente, vă rog să le formulați acum. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu

Doamna președinte, o scurtă intervenție vreau, doar, în virtutea adevărului. Domnule primar, este un proiect care a fost inițiat de vechea administrație și mă bucur că acest proiect și această inițiativă are continuitate.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință Vă invit să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Mulțumesc. Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța";

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Alte întrebări sau alte intervenții, amendamente. Supun la vot proiectul de hotărâre. D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța";

inițiator: primar Vergii Chițac

DL primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Mulțumesc. Are cineva de făcut vreun amendament? Vă invit să votați,

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța" - actualizare indicatori tehnico-economici la faza proiect tehnic;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

Drna Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă aveți întrebări sau amendamente, vă rog să luați cuvântul. Vă invit să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2021;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

E vorba despre programul „Respect", aprobat încă din 2016, care s-a derulat și anul trecut și am să vă prezint câteva cifre ca să știți impactul bugetar pentru anul 2020; la capitolul venituri s-au alocat fonduri în valoare de 12,445 mii. lei, în 2020 s-au acordat 8 tranșe de tichete valorice pentru un număr mediu de 30.721 de beneficiari, impactul bugetar real a fost de 13,83 mii. de lei. Ce vrem noi este să continuăm acest program și în anul 2021, impactul bugetar estimat la momentul acesta va fi de 13,3 mii. lei. Prin urmare, vă rog să fiți de acord să continuăm acest program.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă aveți întrebări sau de formulat amendamente, vă rog să luați cuvântul.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

Mulțumesc. Domnule primar, mă bucur că se continuă acest program inițiat de administrația PSD și îmi aduc aminte că era foarte aspru criticat [...]. Voiam să vă întreb, pentru că nu am găsit în corpul hotărârii, care este numărul de beneficiari înregistrați/înscriși. Este foarte important pentru că știu că ați modificat procedura de înregistrare, dar voiam să mă asigur de numărul de beneficiari înregistrați astăzi, dacă este cel care ar trebui să fie, adică un număr care să răspundă nevoii reale.

Dl. primar Vergii Chitac

Domnule consilier, o să vă dau un răspuns. Colega mea, doamna Monica Poptile de la DGAS poate interveni. Vă spun așa: numărul acesta este variabil - în anul 2020 am avut 8 tranșe și în tranșa a 4-a am avut 30667 de beneficiari, în tranșa a 5-a am avut 30889 de beneficiari și în ultima tranșa am avut 30751 de beneficiari. Deci, nu am niciun motiv să cred că în prima tranșă a anului 2021 nu vor fi 30751 de beneficiari. Repet, numărul acesta este variabil, depinzând de mulți factori pe care dumneavoastră îi intuiți și nu vreau să-î numesc. în principiu, noi plecăm de la ultima cifră, cea corespunzătoare a tranșei 8, de 30751 de beneficiari. Este îmbucurător că acest program continuă, ce este trist, este numărul mare de oameni care au nevoie - 30751. Asta ar trebui să ne ridice tuturor, deopotrivă, care suntem în opoziție sau la putere în administrația locală, niște întrebări.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

Așa este. Domnule primar, eu voiam doar să știu și să vă atrag atenția că ar trebui să vă aplecați un pic mai mult. De ce? Pentru că posibilitatea de a se înscrie în anul ce a trecut în acest program a fost pe WhatsApp, pe mijloace media, Online, ceea ce s-ar putea ca ... foarte mulți potențiali beneficiari să nu fi aplicat și să nu fi știut cum să se înscrie. Iar, legat de numărul mare de potențiali beneficiari, cred că trebuie să vorbiți la București, la guvern, că dacă ar fi respectat legea să mărească pensiile, mulți nu s-ar mai fi încadrat la acest ajutor.

Dl. lonut Rusu - viceorimar îi răspunde domnului Costin-Ioan Răsăuțeanu

DL Costin-Ionut Avătavului ia cuvântul

D-na Monica Poptile - director DGAS

Dacă îmi permiteți să fac o precizare: prin acest proiect de hotărâre noi propunem, în conformitate cu art. 5 din Hotărârea nr. 24/2016, doar cuantumul, valoarea unui tichet, care se menține la 50 de lei, aceeași valoare ca și anul trecut. în ceea ce privește condițiile și modalitatea în care beneficiarii au putut accesa acest program, aceste condiții au fost determinate de pandemie și am încercat să permitem accesul tuturor potențialilor beneficiari la acest program.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

Doamna director, bineînțeles, situația este de așa natură, nu v-a acuzat nimeni că s-au depus cereri oniine, asta e situația și trebuia să facem așa ceva. Eu vreau să știu, și cred că toată lumea vrea să știe, câți beneficiari ați reușit să înregistrați prin această metodă oniine.

(Au loc discuții referitoare la numărul de beneficiari ai programului).

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă nu sunt amendamente, v-aș invita să trecem la vot. Mulțumesc.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal" în perioada iulie-decembrie 2020;

inițiator: primar Vergii Chițac

DL primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

întrebări, amendamente? Trecem la vot.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

-D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii modalității de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate și care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul de hotărâre.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul de hotărâre.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2021;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chițac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă are cineva vreo întrebare sau de formulat vreun amendament, îi dau cuvântul. Consilierii votează în acest moment proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Mulțumesc. Proiectul este aprobat.

Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2021;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Amendamente dacă sunt.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

Doamna președinte, eu aș dori ... o intervenție. Anul trecut știu că valoarea pentru persoanele dependente de ajutor era undeva la 2650 de lei și iată că astăzi ni se propune o creștere Ia 4200 ... o diferență foarte mare, cred că aproape imposibil de plătit, aproape 1000 de euro să coste 1 lună de zile pentru a putea avea acces. Domnule primar, ați găsit o variantă pentru a diminua acest cost sau aveți soluții pentru a putea sprijini din punct de vedere financiar. Sunt peste 50 de persoane care astăzi beneficiază, dar cred că este un cost foarte mare de 4200 de Iei pentru persoanele dependente să poată avea o șansă de acces la căminul de persoane vârstnice.

Dl. primar Vergii Chitac

Cred că nu am fost suficient de explicit, una este cît plătește persoana și alta este costul de întreținere. Eu v-am expus costul de întreținere. Persoana va plăti nu mai mult de 60% din pensia ei. Dacă este o persoană dependentă și are o pensie de 2000 de lei ...

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

întrebarea mea era: de ce anul trecut persoana dependentă avea un cost de 2650 de Iei pe lună și astăzi ÎI urcăm la 4200?

D-na Monica Poptile - director DGAS

Dacă îmi permiteți să intervin. în conformitate cu prevederile art. 25 alin. 4 din Legea nr. 17/2000, costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardului minim de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre de guvern. Prin HG nr. 426/2020 standardul este de 4213 lei. Prin urmare, modificarea acestui cuantum pentru persoahe dependente este conform standardului aprobat prin hotărâre de guvern. Acesta este motivul pentru care a fost determinată o creștere față de nivelul anului trecut.

Dl. lonut Rusu - viceprimar

O scurtă intervenție: „Unde-i lege nu-i tocmeală."

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă nu sunt alte întrebări și nu formulează nimeni amendamente am să vă invit să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 și limite cadastrale, inițiator Ameropa Grains SA;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să vă spuneți punctul de vedere sau amendamente, dacă aveți. Supun la vot proiectul de hotărâre.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, str. Alexandru Bogza nr. 4, investitor Neicu Traian;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mihaela Andrei - consilier local

Dacă îmi permiteți, avem și noi un amendament în cadrul Comisiei de urbanism: „fațadele noii construcții nu vor prezenta calcane vizibile din circulațiile publice". Mulțumesc frumos.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vom supune la vot amendamentul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru, 1 vot împotrivă

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Consilierii votează proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost votat, mulțumesc.

Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală cu cabinet medical, str. Răsuri nr. 2, investitor Fildan Ana;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl, primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mihaela Andrei - consilier local

Dacă îmi permiteți, și la acest proiect consilierii municipali din Comisia de urbanism au un amendament: „retragerile noii construcții față de limitele parcelei vor fi după cum urmează - față de limita de vest, construcția se va retrage minim 5m, față de limita din sud-sud-vest, construcția se va retrage minim 2m (acolo unde există calcane vecine)". Mulțumesc frumos.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vom supune la vot amendamentul comisiei de specialitate. Consilierii vor vota acum amendamentul. Mulțumesc.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar genera!

23 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Consilierii votează acum proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Dl. primar Vergii Chitac

Pentru că n-aș fi dorit să se interpreteze că am vreo ingerință în vot. Constanța a ajuns, așa, o varză urbanistică și PUZ-urilea astea derogatorii au sluțit orașul și cred că aveți dreptate dumneavoastră, consilierii de la Comisia 2, când vreți să faceți ordine, însă, cred eu, că nu trebuie să trecem dintr-o extremă în alta. Vorbim de o locuință individuală și cred, dar e dreptul domniilor dvs. să votați cum credeți și cum vă dictează conștiința, că ar trebui să fim mult mai atenți la locuințele acestea, colective, la PUZ-urile de 8-10 etaje sau PUZ-uri care se fac în cartiere, tip dormitor și la o locuință P+l sau P+2 etaje, nu știu dacă e tocmai nimerit să intervenim.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, zona Campus Universitar, str. Topazului nr. 3, investitor Găzdaru Aurel;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chîtac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă există amendamente, vă rog să le formulați.

D-na Mihaela Andrei - consilier local

Da, vreau să intervin. Și aici avem un amendament, la fel ca la 26, „fațadele noii construcții nu vor prezenta calcane vizibile din circulațiile publice". Mulțumesc frumos.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vom vota amendamentul Comisiei nr. 2

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Amendamentul a fost aprobat, iar acum consilierii vor vota proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și IE 211047, inițiator Goșu Stila;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl, primar Vergii Chițac prezintă proiectul consilierilor locali.

Este un PUZ pentru edificarea de locuințe colective care are avizul negativ atât de la arhitectul șef, cât și de la comisia de specialitate nr. 2. Obiecțiunea este că se introduce prin acest PUZ funcțiunea urbanistică de locuințe colective într-o zonă unde nu există această funcțiune, adică în acea zonă sunt numai locuințe individuale. Datoria mea a fost să îl pun pe ordinea de zi după ce și-a urmat traiectul, așa cum v-am spus are 2 avize negative, motiv pentru care vă rog să votați. Cum credeți. D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să formulați amendamente sau întrebări dacă aveți.

Dl. Rusu lonut - consilier local

Noi, consilierii PNL, nu vom vota anormalități urbanistice. Prin urmare, votul nostru pentru acest proiect va fi unul negativ. De fapt, acest vot este al constănțenîlor care spun tare și clar „Stop construirii blocurilor între case". Mulțumesc.

Dl. Caragheorghe Dumitru - consilier local

Consilierii USR-PLUS sunt oameni care s-au activat politic, unul din motive fiind și acela al haosului urbanistic din Constanța. De aceea, și noi vom vota categoric împotriva acestui proiect.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

în zonă există un regim de înălțime P+2, iar, odată cu modificarea Legii 50, beneficiarul poate avea dreptul să supraetajeze cu 20%. în zonă sunt, de altfel, clădiri care se duc chiar la P+3. Problema nu este a regimului de înălțime, nu este un bloc, ci se pune problema schimbării funcțiunii. Dar, dacă se vor asigura locurile de parcare așa cum spune legea și cum noi am votat un regulament în sensul acesta, în 2017, de a veni cu locurile de parcare obligatorii, fără de care nu poți obține autorizația de construire, este o altă discuție. Deci, cred că se exagerează un pic și se exploatează politic acest subiect. [...] Cred că ceea ce dorește beneficiarul este un drept și, bineînțeles, rămâne la latitudinea consiliul local.

D-na Mirela Gario - președinte de ședință

Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul în integralitatea lui. Consilierii votează acum.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

2 voturi pentru, 16 voturi împotrivă și 8 abțineri

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nu a fost aprobat.

(Sunt discuții referitoare la transparența votului/afișarea electronică a rezultatului și la reluarea votului.)

Reluăm votul, în acest caz. Consilierii votează acum.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi împotrivă și 8 abțineri

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost respins. Vă mulțumesc.

(se atașează la prezentul proces verbal fișierul cu rezultatul votului exprimat electronic)

Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Am să îl întreb pe dl. Rusu lonuț dacă are vreo propunere din partea PNL pentru comisie?

DL Rusu Ionul - consilier local

Din partea PNL va fi propusă doamna Mihaela Andrei - membru titular

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Din partea USR - PLUS, propunerea este domnul Iulian Călin.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

Nu sunt propuneri, mulțumesc.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Pentru comisia de contestație.

DL Rusu lonut - consilier local

îl propunem pe dl. Costin Avătavului

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Din partea USR - PLUS, propunerea este doamna Cerasela-Aura Badea.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu

Nu avem propuneri, mulțumesc.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Propunerea pentru comisia de vânzare - supleant

DL Rusu lonut - consilier local

Propunerea noastră este dl. Cristian Omocea.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Propunerea alianței USR - PLUS este doamna Cristiana Popescu.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu

Nu avem propuneri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Propunerea PNL pentru comisia de contestații - supleanti.

Dl. Rusu lonuț - consilier local

Propunerea noastră este dl. Alexandru Nazîru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Propunerea alianței USR - PLUS este dl. Cătălin lacob.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Nu avem propuneri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot componența comisiei. Consilierii vor vota acum.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru dl. Iulian Călin - 25 de voturi pentru

Pentru d-na Mihaela Andrei - 25 de voturi pentru, 1 împotrivă

Pentru dl. Cristian Omocea - 26 de voturi pentru

Pentru d-na Cristiana Popescu - 25 de voturi pentru

Pentru d-na Aura Cerasela Badea - 26 de voturi pentru

Pentru dl. Costin-Valeriu Avătavului - 26 de voturi pentru

Pentru dl. Florin-Cătălin lacob - 26 de voturi pentru

Pentru dl. Alexandru-Marian Nazîru - 26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Propunerile au fost aprobate. Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Consilierii votează acum.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, obiectivelor și funcționării Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC aflată pe malul lacului Siutghiol.

inițiator: consilier local Mihai Ochiuleț

Dl. Mihai Ochiuleț prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

îl invit pe dl. Rusu să spună dacă are vreo propunere privind componența Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA

DL Rusu lonut - consilier local

Propunerea noastră este dl. Teodor Popa.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Din partea alianței USR - PLUS propunerile sunt: dl.Mihai Ochiuleț și d-na Cristiana Popescu.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu

Dl. Cristian Tincu este propunerea noastră.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supunem la vot componența Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

dl. Teodor Popa.- 25 de voturi pentru

dl. Mihai Ochiuleț - 25 de voturi pentru

dna. Cristiana Popescu - 24 de voturi pentru, 1 împotrivă

dl. Cristian Tincu - 24 de voturi pentru, 1 împotrivă

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnul Mihai Ochiuleț aveți cuvântul.

Domnul Mihai Ochiulet - consilier local

Este vorba despre doamna Bălă Mariana - șef birou investiții CT BUS, doamna Răduțoiu luliana - consilier juridic, Primăria municipiului Constanța și doamna Gherasim Sorina - director executiv adjunct, Primăria municipiului Constanța, Direcția patrimoniu. Menționez că la sfârșit vom face un raport și vom veni cu el într-o ședință de consiliu local.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

dna Bălă Mariana - 25 de voturi pentru

dna Răduțoiu luliana - 25 de voturi pentru

dna Gherasim Sorina - 25 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Acestea au fost propunerile și în continuare vom vota proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru. Dl. Stavăr-Vergea Romeo m-a anunțat că nu mai poate participa la ședința ordinară.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat. Trecem la punctele de pe ordinea de zi suplimentară și am să dau citire proiectului cu nr. 1:

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 455/2020 privind aprobarea revocării consiliului de administrație numit prin HCL nr. 302/2019 și numirea unor membri provizorii în consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

-inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Am să întreb liderii de grup despre propunerea membrului provizoriu în consiliul de administrație.

Dl. Rusu lonut - consilier local

Propunerea PNL este dl. Alexandru Marius Timofte.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Alianța USR - PLUS nu are nicio propunere.

Dl, Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Nicio propunere.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vom vota acum propunerea membrului provizoriu în consiliul de administrație.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

dl. Alexandru Marius Timofte - 17 voturi pentru și 8 împotrivă

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Acum votăm proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru și 8 împotrivă

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 2 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare

inițiator: primar Vergii Chițac

DL. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

Dl. viceprimar Rusu lonuț face câteva precizări cu privire la proiectul de hotărâre

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă sunt amendamente sau întrebări.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 3 - privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -etapa 1" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă sunt amendamente sau întrebări. Consilierii votează acum.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 4 - privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța -etapa 2" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă nu există nîciun amendament, invit consilierii să voteze.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședința

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 5 de pe ordinea suplimentară

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

La proiectul de hotărâre nr. 5 a survenit o modificare în titlul acestuia din considerente de acuratețe juridică. Astfel, proiectul de hotărâre se va intitula: „Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 175/2019 privind închirierea prin licitație publică a cuvetei Lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent pentru desfășurarea de activități de agrement, divertisment, culturale și sportive"

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. primar Vergii Chitac prezintă proiectul consilierilor locali.

Doamna președinte, vă rog, înainte să supuneți votului, după ce veți fi făcut discuțiile dumneavoastră în consiliu, o modificare la hotărârea consiliului local așa cum o aveți în față, în sensul în care la art. 1 nu mai spunem „se constată încetarea efectelor HCL nr. 175/2019" și o să spunem „se constată încetarea valabilității HCL nr. 175/2019", din aceleași considerente despre care a vorbit secretarul general, respectiv pentru acuratețe juridică.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul va fi supus la vot cu mențiunile făcute de secretarul general și de primar, respectiv „se constată încetarea valabilității HCL nr. 175/2019". Dacă sunt întrebări sau amendamente, vă rog. Consilierii votează acum.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 6 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local a municipiului Constanța

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na secretar general prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Există întrebări? Consilierii votează acum proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

24 de voturi pentru (domnul Cristian Mihăilescu nu a votat, a rămas fără conexiune la internet)

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat. Declar ședința încheiată.

Președinte ședință, Mirela Garip


Secretar general, Georaiana GoÂpodafu

întocmit,

cor^ilier Daniela Schell