Proces verbal din 28.05.2021

215. proces-verbal sedintă din data 28.05.2021

coNSTANr^ românia

£ .A JUDEȚUL CONSTANȚA

m KTIW municipiul constanța

Ui dl 1 ll CONSILIUL LOCAL

TOUlS co«sr*NTi**

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 28.05.2021, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată prin Dispoziția nr. 2652/21.05.2021 a primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință/

La ședință participă: 16 consilieri din 27 de consilieri în funcție (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl, Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu), dl. primar Vergii Chițac și d-na secretar general Georgiana Gospodaru. Ședința este condusă de doamna consilier Adriana-Teodora Câmpeanu numită președinte de ședință prin HCL nr. 80/26.03.2021.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Bună ziua! Stimați consilieri, declar deschisă ședința ordinară a Consiliului local municipal Constanța din data de 28.05.2021. Dau cuvântul doamnei secretar pentru a face prezență.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

(se face prezența - 16 consilieri prezenți) Cvorumul este întrunit.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul ordinii de zi.

Dl. Costln-Ioan Răsăuțeanu

Doamna secretar dacă îmi permiteți, vreau să am o scurtă intervenție și ca o recomandare sau o propunere ca pe viitor ședințele să le ținem în formă fizică.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

înainte de a supune ordinea de zi la vot, rog ca domnii consilieri și invitații care doresc să ia cuvântul la punctele de pe ordinea de zi să se înscrie acum.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Doamna președinte eu doresc la punctul 24, 25 de pe ordinea de zi.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul ordinii de zi.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 16 voturi pentru ordinea de zi.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul ordinii suplimentare.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 17 voturi pentru ordinea suplimentară (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl, Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, di. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

Doamna președinte dacă îmi permiteți să intervin.

Domnul Caragheorghe Dumitru, liderul grupului USR - PLUS m-a contactat să mă anunțe că grupul USR - PLUS nu va fi prezent în cadrul ședinței ordinare de azi. Argumentul va fi comunicat public. Mulțumesc!

D-na Adrlana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Domnule Costin Răsăuțeanu dacă aveți luări de cuvânt la ordinea suplimentară vă rog să mi le comunicați.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Sigur doamna președinte pe ordinea suplimentară la punctul 3 și punctul 6. Aș vrea să o întreb pe doamna secretar de ce tocmai acum vă sună liderul de grup să vă spună că grupul USR - PLUS nu participă la o ședință a consiliului local extrem de importantă pentru orașul nostru, pentru deciziile pe care le luăm, pentru aprobarea unor rectificări bugetare. Este inadmisibil să pui interesul de partid înaintea interesului constănțenilor.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Domnule Răsăuțeanu îmi cer scuze că intervin, eu nu pot să răspund în numele grupului USR PLUS.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Cereți-le să vă spună de ce nu intră în ședință că avem treabă de făcut aici, să votăm pentru legile orașului, nu să ne jucăm. Mulțumesc!

Dl, lonuț Rusu - viceprimar

Doamna președinte, dacă îmi dați voie să spun și eu câteva cuvinte.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Vă rog domnule viceprimar.

Dl. lonuț Rusu - viceprimar

Vroiam să vă spun......să îi salut și pe colegii mei și că noi ne aflăm azi aici pentru a asigura stabilitatea guvernării locale, să facem ce ne-am propus și să ne ținem de promisiuni în fața constănțenilor și bineînțeles unul din atributele noastre este să fim prezenți aici.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

O să trecem să supunem la vot primul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre numărul unu: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 16 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul doi „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020"

inițiator: primar Vergii Chițac                                 1

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

16 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Daniel-Gigi Tatu, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavîan Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul trei: „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale RADET Constanța" inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru,dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul patru: „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS SA" inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. Costln-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Vă rog frumos doamna președinte, am o rugăminte. Știu că băieții de la IT sunt băieți destoinici și aș dori să le comunicați să respecte numerotarea din convocator și la sondaj, e o modificare simplă.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Domnule Răsăuțeanu vă răspund eu și vă asigurăm că vom modifica. Mulțumim pentru interes!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul cinci: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS SA" inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

16 voturi pentru (dl, lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Daniel-Gigi Tatu, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul șase: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual al Consilului de administrație privind activitatea CT BUS SA, în anul 2020"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul șapte: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 42/2021 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, di. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul opt: „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 și a Anexei 3 Ia HCL nr. 105/2019 privind aprobarea înființării „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia" în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța, cu două servicii adresate persoanelor fără adăpost: "Adăpost de noapte" și "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

16 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul nouă: „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru (dl, lonuț Rusu, dl, Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavlan Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință.

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul zece: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2020"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna,. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinlan, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul unsprezece: „Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor SC Confort Urban SRL în anul 2020"

Inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul doisprezece: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnîco-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treisprezece: „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru 2021"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihailescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adrian a-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul paisprezece: „Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Handbal Club Dobrogea Sud prin HCL nr. 248/2020 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive ale structurilor sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020 -2021"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihailescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul cinșprezece: „Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "CNI" SA, a amplasamentului obiectivului de investiții „Sală polivalentă" și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia"

Inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl, lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marîan-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul șaisprezece: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța" inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl.

Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, di. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeahu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul șaptisprezece: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța" și a cheltuielilor aferente"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gosoodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul optisprezece: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economicî pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Danlel-Gîgi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul nouăsprezece: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul douăzeci: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării valabilității HCL nr. 306/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și refuncționalizare imobil P+1E

în unitate alimentație publică S+P+1E+M, str. Alexandru cel Bun nr. 2, teren în suprafață de 250 mp, proprietate SC Vasto Conpress SRL"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul douăzeci și unu: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării valabilității HCL nr. 534/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală service auto P+1E, stație carburanți și imobile birouri P+1E, str. Verde nr. 17A, teren în suprafață de 15028.03 mp, proprietate SC Păltiniș Leasing SA"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul douăzeci și doi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Primăria municipiului Constanța și Asociația Generală a Inginerilor din România - Sucursala Constanța, Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân", Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul douăzeci și trei: „Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de renegociere nr. 86911/11.05.2021 și a actului adițional la contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall)"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru (dl, lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl, Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul douăzeci ș'i patru: „Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului "Port Tomis" din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, di. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

Doamna președinte pentru proiectele următoare, de la douăzeci și patru la treizeci inclusiv treizeci, vor fi retrase pentru că nu întrunesc majoritatea necesară adoptării acestora.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Atunci trecem la punctul numărul treizeci și unu:,. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța cu modificările și completările ulterioare"

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl, Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Doamna președinte o singură completare dacă permiteți. Ar fi trebuit ca proiectele care au fost retrase să fie retrase la începutul ședinței pentru a vota ordinea de zi, acum inițiatorul ar trebui să ne spună de ce le retrage. Mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Domnule consilier permiteți-mi să intervin, aceste proiecte au fost amânate pentru că nu întrunesc majoritatea calificată necesară adoptării proiectelor de înstrăinare a patrimoniului municipiului.

Dl, Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Doamna secretar asta știu și vă mulțumesc pentru asta dar trebuia să se facă la începutul ședinței pentru că la începutul ședinței am știut ce prezență avem. De ce nu s-au retras atunci când s-a votat ordinea de zi?

Dl, Vergii Chițac - primar

Domnule Răsăuțeanu credeți că este așa important, e așa un capăt de țară din povestea asta. E clar că sunt proiecte de patrimoniu care necesită majoritate calificată.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru proiectul numărul treizeci și unu - 18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș

Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și doi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996 în anul 2021, situate pe raza municipiului Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și trei: „Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniei-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și patru: „Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța"

, inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și cinci: „Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodarii - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl, Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și șase: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare Piața agroalimentară Tic Tac"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl, Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și șapte: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Ne bucurăm că se continuă acest proiect demarat de administrația social-democrată și vă dorim succes în implementare.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, di. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

Dl, Vergii Chițac - primar

Mulțumim domnule Răsăuțeanu nu șiu ce mă făceam dacă nu mi-ati fi urat.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și opt: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Constantin Brătescu nr. 74, parter, Lot 2 către Aii Demirgean, ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 11709/28.05.1988 prelungit până la data de 26.06.2019, încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 2026/26.02.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 26117/212/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2088/11.12.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul treizeci și nouă: „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea domeniului Public și Privat Constanța, pentru anul 2020"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Danîel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul patruzeci: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor"

inițiator: primar Vergii Chițac

O să vă rog să faceți propuneri.

Dl, lonut Rusu - viceorimar

Doamna președinte dacă îmi permiteți din partea grupului PNL o propunem pe doamna Adriana Arghirescu și supleant pe subsemnatul lonuț Rusu.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Mulțumesc!

Vă rog să îmi transmiteți dacă nu ați primit sondajul.

Supunem la vot proiectul în integralitate.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

18 voturi pentru proiectul în integralitate (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem Ia punctul numărul patruzeci și unu: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

Aici vom avea comisii o să vă rog să faceți propuneri!

Dl. lonuț Rusu - viceprimar

Doamna președinte dacă îmi permiteți din partea grupului PNL pentru Comisia de concurs pentru directorul financiar-contabil propunerile sunt domnul Teodor Popa și subsemnatul lonuț Rusu, pentru Comisia de concurs pentru director medical propunerile sunt domnul Ateș Casimceali și doamna Mihaela Andrei, pentru Comisia de contestații pentru directorul financiar-contabil propunerile sunt domnul Nazîru Alexandru și domnul Cristian Omocea și pentru Comisia de contestații pentru director medical propunerile sunt domnul Costin Avătavului și domnul Daniel-Gigi Tatu, Mulțumesc doamna președinte!

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru proiectul în integralitate (di. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul patruzeci și doi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul patruzeci și trei: „Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS SA" Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. lonut Rusu - viceprimar

Doamna președinte dacă îmi permiteți din partea grupului PNL îl propunem din nou pe domnul lorgu Paraschiv.

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

P/oiectul a fost aprobat.

în continuare supunem la vot proiectele de pe ordinea suplimentară:

Punctul numărul unu de pe ordinea suplimentară: „Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.04.2021"

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costi n-Va Ieri u Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședința

Proiectul a fost aprobat.

Punctul numărul doi de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al Termoficare Constanța SRL"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl Tatu Daniel-Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Punctul numărul trei de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Constanța și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene „Adoptă un spațiu verde!"

inițiatori: Grupul consilierilor PNL

La proiectul numărul trei de pe ordinea suplimentară avem o înscriere la cuvânt, domnul Costin loan Răsăuțeanu. Un minut vă rog dacă se poate.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Proiectul numărul trei de pe ordinea suplimentară vine să ne propună un protocol, un parteneriat, o colaborare. într-adevăr proiectul este inițiat de grupul consilierilor PNL, îmi pare rău că domnul primar nu își asumă acest proiect sau poate ar fi trebuit să prevină această situație neplăcută pentru că în sine așa cum se dorește el a fi proiectul este un proiect cu caracter normativ, adică în spate ar trebui să fie un regulament care să spună cum se atribuie, care este regimul juridic al spațiilor verzi, nu reiese din conținutul proiectului cum intră în posesia operatorului economic patrimoniul orașului tocmai de aceea încalcă legea. Proiectul în sine poate fi implementat și poate fi aprobat doar cu condiția ca acest regulament să intre într-o dezbatere publică sau transparență decizională pe legea nr. 52/2003. Deci acest proiect încalcă legea și iată un viciu de procedură și m-aș fi așteptat să nu se promoveze. Grupul PSD se abține la acest proiect chiar dacă în spirit el este unul constructiv dar nu respectă legea. Mulțumesc!

Dl. Vergii Chițac - primar

Aș vrea și eu să am o intervenție.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Vă rog domnule primar!

Dl, Vergii Chițac - primar

Domnule Răsăuțeanu și eu aș fi vrut să existe un Regulament privind ocuparea temporară a domeniului public, cu toate astea nu există, nu a existat niciodată și ocupări temporare a domeniului public au existat, slavă Domnului, ani de zile la rând în Mamaia. în ce privește proiectul acesta, pot să vă spun așa,

există la Cluj și se pune în operă printr-o dispoziție de primar, iar ceea ce vedeți în față este nu neapărat identic, dar mai mult decât similar cu ceea ce se întâmplă la Oradea în momentul de față. Nu este problema că noi dorim să înstrăinăm patrimoniul, cred că expresia asta este eronată și nu cred că trebuie să o însușiți, înstrăinăm domeniul public, nu, noi vrem să aducem lângă noi, lângă comunitate, operatorii economici și pentru asta le oferim următoarea facilitate, dacă domniile lor îngrijesc spațiu verde atunci le putem oferi și cred că nu este nimic rău în toată povestea asta, să le oferim o publicitate pentru companiile domniilor lor pe gratis, atâta tot. Nu facem decât să aducem aproape operatorii economici, nu că nu am avea bani, nu despre asta este vorba, acțiunea nu se încadrează în conceptul ăsta că nu avem noi bani să întreținem spațiile publice, că doar vă aparține sintagma: „Orașul Constanța este un oraș bogat!", vrem să aducem și aportul lor în comunitate, al operatorilor economici, atâta tot, nimic altceva. Mulțumesc!

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Domnule primar am înțeles și am zis că în spirit suntem de acord, dar trebuie să promovăm proiecte de consiliu local care se încadrează în lege. Nu putem face greșeli elementare, de ABC în administrația publică locală. Eu am înțeles.

Dl, Vergii Chitac - primar

Eu tocmai v-am dat două exemple care sunt vii.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Domnule primar vă rog să mă lăsați să termin și stabilim ulterior cine are dreptate sau nu. Să știți că și legea privind publicitatea vă intersectați cu alte legi care au alte reglementări, deci nu tebuie sa mergem din greșeală în greșeală. Rugămintea mea este să reveniți cu acest proiect după ce va fi pus în dezbatere publică pe legea 52 și un Regulament cum se atrcu parcele sau terenuri puse la dispoziție.

Dl. Vergii Chitac - primar

Domnule consilier sunt niște panouri care au un metru pe zero cinci și cu picioarele de zece centimetri care se pun exact pe spațiu verde.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Sunt niște taxe de publicitate.

Dl, Vergii Chitac - primar

Credeți-mă că nu se încadrează în regulamentul privind publicitatea pe care tocmai ce l-am adoptat, iar dacă dumneavoastră considerați că proiectul este ilegal asta ne va spune prefectul, pentru că vom fi scanați din punct de vedere legislativ la prefectură și dacă prefectul ne face observații....dar e păcat să nu îi dăm drumul așa cum e că sunt oameni care chiar vor să îngrijească spații verzi.

Dl, Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Da, dar nu trebuie să ne grăbim. Proiectul în sine are un caracter normativ tocmai de aceea trebuie supus transparenței decizionale asta vroiam să vă spun. Lege nr. 24/2007 care face referire la spațiile verzi vă spune că nu aveți voie, iar cea cu publicitatea vă spune că nu aveți voie să puneți panouri publicitare pe spațiu verde. Deci trebuie gândită nu să ne grăbim, atâta tot. E păcat să promovăm o hotărâre care să fie greșită din punct de vedere juridic. Mulțumesc mult!

Dl, lonut Rusu - viceprimar

Doamna președinte dacă îmi permiteți să intervin.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Vă rog domnule viceprimar.

Dl. lonut Rusu - viceprimar

Acest regulament nu se referă la un regulament care trebuie dezbătut public ci are doar rolul de a arăta cum se va aranja spațiul verde iar protocolul la care facem referire este un protocol astfel încât cei care vor cheltui bani, pentru că știți

foarte bine că se vor cheltui bani, vor putea să își deducă la rândul lor aceste cheltuieli. Noi practic creăm cadrul legal pentru a putea cheltui acești bani și dați-mi voie să fac referire că ați pus mai devreme o întrebare la ce articol din OUG 21 și vă spun^art. 16 alin. 2 face referire exact la ce ați întrebat dumneavoastră mai devreme. în clipa de față.........

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Legea nr. 24 face referire. Nu am o problemă cu spiritul proiectului atenție, doar din punct de vedere procedural. E păcat să pierdem timpul și să promovăm proiecte care pot fi întoarse de la prefect, s-a mai întâmplat și vreau să evităm acest aspect. Pentru a atribui aceste spații avem nevoie de un regulament pentru a știi cum se va face. Nu apare nicăieri în conținutul proiectului cum intră terenul în îngrijirea operatorilor economici pentru că într-adevăr este nevoie de un cadastru, o formă de predare corectă și curprinzătoare încât aceste cheltuieli să fie deduse în contabilitate. Toate aceste lucruri trebuie prinse cumva în niște articole.

Dl. lonut Rusu - viceprimar

Domnule consilier dacă îmi dați voie, noi nu predăm terenul ci predăm lucrările, este o diferență majoră. Noi nu predăm terenul către o altă entitate ci predăm lucrările și anume întreținerea lor, este o paradigmă absolut diferită.

Dl. Vergii Chitac - primar

Mai mult decât atât regulamentul nu are caracter normativ pentru că nu naște nicio obligație față de nimeni, nu se răsfrânge asupra tuturor membrilor comunității.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Ați citit proiectul că există și niște obligații pentru agenții economici. Deci nu e suficient că vin oamenii cu banii lor și amenajează spații publice.

Dl, Vergii Chitac - primar

De acord dar numai dacă vor.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Nu trebuie să ne grăbim. Este un proiect care poate fi promovat dar nu trebuie să ne grăbim, să nu greșim. Mulțumesc!

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Dacă nu mai sunt luări de cuvânt, să trecem la vot.

Dl. lonuț Rusu - viceprimar

Doamna președinte dați-mi voie să fac o ultimă remarcă. în guvernările trecute și RAJA punea câte o plăcuță, cum este plăcuța de la Fântâna de lângă Muzeul de Artă și cred că nu a mai fost această dezbatere pe Legea nr. 24.

Dl, Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

A fost dată în administrare pentru a putea fi amenajată.

Apropo proiectul de la București care vrea să cuprindă aceeași poveste este în dezbatere publică. Eu asta vă spun. Haideți să facem lucrurile conform legii tocmai pentru a putea avea rezultate și să nu pierdem timpul. Mulțumesc!

D-na Cristina Caracoti - funcționar Direcția gestionare servicii publice -Serviciul gestionare spatii verzi

Bună ziua! îmi cer scuze că intervin dacă îmi permiteți.

Acest protocol reglementează doar modalitatea de a atribui lucrările de întreținere către un operator economic nicidecum de o predare a suprafeței. El va desfășura acele lucrări pe o suprafață de teren aparținând domeniului public deci nu este vorba de o predare în baza acestui protocol. Legat de remarca domnului Răsăuțeanu cu privire la amplasarea acelor panouri, legea spațiilor verzi spune să nu afecteze spațiul verde, aceste panouri nu au o structură betonată, sunt de structură ușoară, cu caracter temporar și nu afectează integralitatea spațiului verde.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Unde scrie că este un panou cu caracter temporar? De aceea ne trebuie un Regulament care să prevadă procedura juridică, cum ajunge în întreținere. Să naștem o hotărâre bună ce nu poate fi atacată de nimeni. Mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului pentru punctul numărul trei de pe ordinea suplimentară este: 9 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru) și 8 abțineri (dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nu a fost adoptat.

Trecem la punctul numărul patru de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl, Vergii Chitac - primar

Doamnă președinte eu cred că proiectul a fost adoptat. Este majoritate simplă, de cvorum, din cei prezenți.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Să nu aveți nevoie de două treimi.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Este nevoie de majoritate absolută, de 14 voturi pentru.

Dl. Vergii Chițac - primar

Unde scrie?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Scrie în art. 139 alin. 3, lit. G - hotărțri privind administrarea patrimoniului.

Dl, Vergii Chitac - primar

Dar noi nu votăm administrarea patrimoniului aici. Ce am transmis noi ceva în administrare? Sunt lucrări de întreținere.

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Nu este nevoie de jumătate plus unu?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Este nevoie de jumătate plus unu,rde 14 voturi pentru.

Dl. Vergii Chitac - primar

Din cei prezenți.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Nu este nevoie de majoritate simplă ci de majoritate absolută.

Dl. Vergii Chitac - primar

Cum s-a ajuns la concluzia asta? Noi nu vorbim aici de administrarea patrimoniului.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Proiectele cu majoritate simplă sunt proiectele pentru aprobarea proceselor-verbale de ședință sau pentru aprobarea ordini de zi și a listei suplimentare a ședințelor.

Dl, Tincu Cristian - consilier local

Chiar și așa au fost 9 voturi pentru și nu 10 voturi pentru ca să fie jumătate plus unu din cei prezenți. Verificați vă roglCineva nu a votat.

Dl, Vergii Chitac - primar

Deci doamna secretar ne-am lămurit sau nu?

Cum facem?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Eu îmi mențin punctul de vedere.

Dl. Vergii Chitac - primar

Deci după părerea dumneavoastră dacă erau altele votate la fel erau anulate în momentul de față?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Da.

Dl, Vergii Chitac - primar

Erau anulate toate?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Din punctul meu de vedere da.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Deci nu trecea nici un proiect domnule primar dacă nu votam noi.

Dl, Vergii Chitac - primar

Mă rog, asta este atunci. Am reținut.

Dl, Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

A votat cineva împotrivă.

Dl. lonuț Rusu - viceprimar

Nu a votat nimeni împotrivă ci domnului consilier Tatu nu i-a apărut. Dacă ne aude domnul Tatu să ne spună vă rog frumos.

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Au apărut 9 voturi pentru de aceea v-am spus.

Dl, Vergii Chitac - primar

Să depășim momentul.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot punctul numărul patru de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța"

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule Tatu vă rog să ne spuneți cum votați vă rog frumos!

Dl. Tatu - Daniel Gigi

Votez pentru. Mulțumesc!

Dl, Vergii Chitac - primar

Domnule Tatu la cea anterioară cum votați?

Dl. Tatu - Daniel Gigi

Am votat la ambele pentru.

Dl, Vergii Chitac - primar

Să înțeleg că sunteți al zecelea la cea anterioară, care ați votat.

Dl, Tatu - Daniel Gigi

Al zecelea da.

Dl, Vergii Chitac - primar Ok.

Dl, Tincu Cristian - consilier local

Bine că este înregistrată ședința.

Dl. Tatu - Daniel Gigi

Am probleme tehnice și de aceea nu am reușit.

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

Rezultatul votului pentru punctul numărul patru de pe ordinea suplimentară este: 17 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel - Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul numărul cinci de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii programului „Constanța Coffee Break", privind instituirea unei zone de promenadă pe bd. Tomis, tronsonul cuprins între intersecția bd.Tomis/bd.Mamaia (zona Capitol) și intersecția bd. Tomis /str, Traian (zona Lupoaică), prin restricționarea traficului rutier."

inițiatori: Grupul consilierilor PNL

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului pentru punctul numărul cinci de pe ordinea suplimentară este: 18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, di. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel - Gigi, dna Irinela Nicoiae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, dl. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul numărul șase de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității achiziționării sau construirii unui spațiu necesar desfășurării activității departamentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanța."

inițiator: primar Vergii Chițac

Avem o luare de cuvânt a domnului Răsăuțeanu. Vă rog un minut.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Mulțumesc, doamna președintei

Domnule primar aici cred că, inițierea acestui proiect chiar dacă poate are un argument, cel al nevoii, noi considerăm că nu este oportun. Cred că acești bani pe care doriți să îi cheltuiți pe construirea sau închirierea unei clădiri pot fi direcționați către gospodărirea orașului, să o faceți mai bine decât ați făcut-o până acum sau mai bine spus nu ați făcut-o, deci spații verzi, drumuri, străzi neasfaltate, sunt cartierele noi care au foarte multe lucruri de îndreptat și de făcut acolo.

Cred că nu este un moment potrivit după pandemie să aruncăm banii pe fereastră și mai degrabă să îi redirecționăm către nevoile constănțenilor, către nevoile orașului astfel încât cheltuiala să fie chibzuită. Vă mulțumesc!

Dl, Vergii Chitac - primar

Doamna președinte dacă îmi permiteți. Domnule consilier vă dați seama că eu înainte de a face propunerea aceasta m-am documentat și documentul pe care îl am în față făcut de direcția de specialitate, Direcția tehnic-administrativ, relevă faptul că anuai pe chirii, plătite investitorilor imobiliari, unii foarte apropiați de cei

care au condus primăria, plătim într-un an de zile opt sute de mii de euro. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să mai stăm așa și să umplem buzunarele unora pe chirii în loc să folosim acești bani pentru o rată anuală de maxim doi, trei ani astfel încât să construim pentru primărie un sediu. Eu nu am nimic de exclus, însă eu trebuie să le prezint constănțenilor realitatea și realitatea este că și aici unde ați locuit și dumneavoastră și unde ați avut biroul, oamenii stau în condiții improprii, în clădirea asta noi avem probleme cu certificarea ISU și în multe alte clădiri și cu toate acestea noi plătim chirii către rechinii imobiliari unde să stea primăria. Am ajuns la situația absurdă în care RAEDPP-ul care este o regie ce exploatează domeniul public, adică aceste clădiri stă și ea în chirie.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Domnule primar mai devreme ați promovat o hotărâre a unor rechini imobiliari, haideți să fim sinceri, nu demagogi. Nu este un mmoment potrivit să facem așa ceva. Spuneți de opt sute de mii de euro, păi spuneți cât o să ne coste să facem această primărie, că poate ne costă și cinci milioane de euro.

Dl, Vergii Chitac - primar

Eu vreau să aprobați acum oportunitatea.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Haideți să orientăm acești bani către oraș.

Dl. Vergii Chitac - primar

Eu am venit în fața dumneavoastră să vă prezint... Eu pot să nici nu mai discut cu dumneavoastră, dar vă rog ascultați-mă. Nu am venit în fața dumneavoastră să vă prezint un preț, când voi prezenta un preț, dumneavoastră aveți tot dreptul să faceți toate aceste alegații.

Eu vă prezint o oportunitate de a cumpăra sau de a construi un sediu pentru primăria Constanța, o oportunitate în condițiile în care cheltuim opt sute de mii pe an.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Mai devreme ați spus că dăm banii pe chirii acum vreți să închiriem iar.

Dl. Vergii Chitac - primar

Eu am spus să cumpărăm sau să construim, așa cum scrie în hotărâre.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Domnule primar sunt de acord că primăria are nevoie de un sediu dar nu este momentul potrivit, avem foarte multe proiecte în implementare lăsate la cheie de către noi, avem foarte multe nevoi pe cartiere noi unde trebuie să asfaltăm, să continuăm asfaltările începute de noi și dumneavoastră vreți să băgați banii în nu știu ce sedii. Haideși să avem grijă de oraș și după aia să avem grijă de sediul primăriei. Mulțumesc!

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem proiectul la vot.

D-na Georgiana Gosoodaru - secretar general

Rezultatul votului pentru punctul numărul șase de pe ordinea suplimentară este: 11 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel - Gigi, dl. Dede Perodin) 7 voturi împotrivă (dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul numărul șapte de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea sesizării instanței în vederea anulării parțiale

a HCL nr. 183/2020 privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de Sars-cov-2 și a actelor administrative subsecvente"

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

Rezultatul votului pentru punctul numărul șapte de pe ordinea suplimentară este: 11 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceaii, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel - Gigi, dl. Dede Perodin) și 7 abțineri (dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

Dl, Vergii Chitac - primar

Doamna secretar de ce nu a fost adoptat?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru că și pentru acest proiect avem nevoie de majoritate absolută pentru că este un proiect care se referă la impozite și taxe locale. La niște taxe speciale locale aprobate în ședința de anul trecut prin HCL nr. 183/2020.

Dl, Vergii Chitac - primar

Nu se referă la impozite și taxe ci se referă la aprobarea sesizării instanței. Nu anulam și nu facem nimic altceva, noi sesizăm instanța.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Domnule primar Codul fiscal la art. 486 spune altceva decât ce vreți dumneavoastră să faceți prin această hotărâre de consiliu. Consiliul local nu poate aproba reduceri în anumite situații.

Dl. Vergii Chițac - primar

Eu înțeleg ca secretarul general poate cenzura din punct de vedere al legalității în anumite situații dar eu primarul Constanței nu sunt de acord și va trebui să facem o cercetare privind înscrierea celor 2 proiecte, atât cel cu spațiile verzi cât și acesta, la proiectele care au nevoie de majoritate absolută. Nu scrie nicăieri în articolul din Codul administrativ 139, la majoritate absolută nu se încadrează aceste proiecte, asta este opinia mea și va trebui să cercetăm. Până una alta luăm nota că la acela s-a votat cu zece și opt iar aici avem unsprezece și șapte și trebuie să ținem cont de lucrul ăsta.

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Acela s-a votat cu nouă și opt.

Dl. Vergii Chitac - primar

Zece. A revenit domnul Tatu și a spus că a votat.

Noi aici vorbim de recuperarea unui prejudiciu de două sute cincizeci și cinci de lei acordat prin dispoziție de primar în mandatul dumneavoastră ilegal.

Dl, Dede Perodin - consilier local

La proiectul numărul șapte eu am votat abținere. Vă rog să mai dați încă o dată buletinele de vot.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Doamna președinte dacă îmi permiteși să intervin. La proiectul numărul șapte am anunțat că este majoritate absolută am cerut confirmare de la prefectură dacă este într-adevăr așa, îmi cer scuze am greșit eu, trebuie majoritate simplă. în acest caz proiectul a întrunit numărul de voturi necesare deci proiectul este aprobat.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Trecem la punctul numărul opt de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța SRL" inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Doamna președinte domnul Dede Perodin va rugat mai devreme ceva.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Domnule Tincu am întrebat și domnul Dede a votat cu pentru, sondajul este înregistrat cu pentru. Putea să ne spună verbal doar dacă în sondaj nu apărea nimic.

Dl. Costin-Ioan Răsăuteanu - consilier local

Se întâmplă să greșească omul, dacă va rugat să îl reluați, reluați-1.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Ar fi trebuit dacă ne-ar fi spus înainte de a ne anunța dar dânsul nu ne-a spus înainte. De fiecare dată v-am întrebat dacă vă apare sondajul. înțelegeți care este diferența între a nu îți apărea sondajul și a vota greșit, dânsul a votat greșit.

Dl. Dede Perodin - consilier local

Doamna secretar fac și eu ca dumneavoastră, am greșit îmi cer scuze și vă rog să reluați votul.

Dl, lonut Rusu - viceprimar

Doamna președinte am o rugăminte dacă doamna secretar a făcut referire la proiectul numărul trei și a revenit, să ne spună care este părerea dumneaei și la punctul numărul trei. Mulțumesc mult!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

La proiectul numărul trei îmi mențin majoritatea pe care am anunțat-o, adică de majoritate absolută, în sensul că mă încadrez la art. 139 lit. f) hotărâri privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine. Protocolul dumneavoastră constă în asocierea cu o persoană juridică, fie agent economic, fie ONG, fie ce tipuri de persoane juridice mai avem.

Dl, Vergii Chitac - primar

Ați schimbat temeiul doamna secretar general, prima dată ne-ați spus altceva.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Prima dată am greșit încadrarea dar este majoritate absolută. îmi cer scuze și îmi asum greșeala privind încadrarea dar îmi mențin majoritatea absolută.

Dl. Dede Perodin - consilier local

La fel am greșit și eu doamna secretar.

Dl. Tincu Cristian - consilier local

La fel a greșit și domnul Tatu și s-a reluat votul.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Domnul Tatu nu avea sondajul.

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Doamna președinte a anunțat nouă voturi pentru și opt abțineri.

Dl Tatu Daniel-Gigi

Nu am avut sondajul.

DL Tincu Cristian - consilier local

Tocmai de aceea am spus că se poate greși, poate fi o eroare informatică s.a.m.d., mă gândesc că ar fi ok să reluăm votul la punctul șapte. Mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului pentru punctul numărul opt de pe ordinea suplimentară este: 18 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na

Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel - Gigi, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu, di. Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Dl. Dede Perodin - consilier local

Vă rog frumos să reluați votul la punctul șapte.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Domnule Perodin am să fac în felul următor, am să reiau votul la punctul șapte și ia proiectul trei.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului pentru punctul numărul trei de pe ordinea suplimentară este: 11 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel - Gigi, dl. Marian-Octavian Șerbănescu) și 7 abțineri (dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Dede Perodin)

Pentru proiectul numărul șapte de pe ordinea suplimentară se reia votul.

Rezultatul votului pentru punctul numărul șapte de pe ordinea suplimentară este: 11 voturi pentru (dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, d-na Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dna. Adriana Arghirescu, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru, dl. Tatu Daniel - Gigi, dl. Marian-Octavian Șerbănescu) și 7 abțineri (dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl, Dede Perodin)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Dl. lonuț Rusu - viceprimar

Doamna președinte nu ați anunțat la punctul trei dacă a fost adoptat sau nu.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Având în vedere discuțiile care s-au iscat și am primit și eu informații de la un prieten jurist care âmi spune că nu este asociere în spiritul art. 139 lit. f ceea ce susșine domnișoara secretar, eu anunț că proiectul se adopta, iar dacă lucrurile nu vor sta așa probabil că prefectura va lua act de acest lucru. îmi pare rău că există o astfel de situație, care nu s-a mai întâlnit până acum, însă având ân vedere că m-am documentat și am primit niște mesaje vă spun că acest proiect se adoptă. Mulțumesc!

Dl, Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Sunt niște probleme tehnice înțeleg. Colegii mei au votat abținere dar apare pentru. Umblă cineva la butoane?

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Domnule consilier eu vă asigur că nu umblă nimeni la butoane. Un coleg de al dumneavoastră a votat pentru. Se poate să deschidem camerele și să ridicăm mâna și numărăm bob cu bob atunci.

Dl, Vergii Chitac - primar

Să trecem mai departe că devenim neserioși, nu se poate așa ceva.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Este inadmisibil ce se întâmplă. Eu înțeleg că vreți să vă ascundeți după aceste ședințe on-line și să faceți abuzuri și cenzură.

Dl. Marian - Octavian Serbănescu

Am niște probleme tehnice. La punctul trei de pe ordinea suplimentară am votat pentru, poziția mea era abținere.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Am reluat votul pentru același lucru care i s-a întâmplat domnului Dede Perodin, nu pot să cred că vi se întâmplă și dumneavoastră același lucru. Sincer nu știu ce să cred, avem chef de joacă sau ce.

Dl, Tincu Cristian - consilier local

Nu are nimeni chef de joacă mi s-a întâmplat și mie.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

O să reiau votul și o să vă rog să îmi spuneți nominal cum votați.

Dl, Tincu Cristian - consilier local

Vă mulțumim!

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

O să reluăm votul pentru punctul numărul trei de pe ordinea suplimentară:

 • - dna. Mihaela Andrei - pentru și înțeleg că dacă sunt 10 la 8 proiectul trebuie să treacă;

 • - dna. Adriana Arghirescu - pentru;

 • - dl. Costin-Valeriu Avătavului - pentru;

 • - dl. Ateș Casimceali - pentru;

 • - d-na Adriana Teodora Câmpeanu - pentru;

 • - dl. Dede Perodin - abținere;

 • - dna. Ioana Claudia Dobre - abținere;

 • - dl. Liviu Merdinian - abținere;

 • - dl. Cristian Mihăilescu - abținere;

 • - dl. Alexandru-Marian Nazîru - pentru;

 • - dna Irinela Nicolae - abținere;

 • - dl. Cristian Omocea - pentru;

 • - dl. Teodor Popa - pentru;

 • - dl. Costin loan Răsăuțeanu - abținere;

 • - dl. lonuț Rusu - pentru;

 • - dl. Marian-Octavian Șerbănescu - abținere;

 • - dl. Tatu Daniel - Gigi - pentru;

 • - dl. Cristian Tincu - abținere.

Zece voturi pentru și opt abțineri. Proiectul a fost adoptat. Mulțumesc! închei ședința și vă doresc weekend plăcut!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Avem zece voturi pentru și opt abțineri, doamna președinte eu îmi mențin punctul de vedere, că pentru acest proiect avem nevoie de majoritate absolută.

Dl, Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Mai este și proiectul numărul șapte de pe ordinea suplimentară.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință^

Proiectul numărul șapte a fost anunțat că a fost adoptat. îmi pare rău dar nu ați fost atenți. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții, închei ședința!

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Doamna președinte mai devreme ați spus că se reia votul pentru proiectele trei și șapte că așa e corect.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

S-a reluat votul pentru proiectul numărul trei, apoi s-a reluat votul pentru proiectul numătul șapte. La proiectul numărul șapte am anunțat că a fost adoptat, domnul viceprimar a intervenit și a spus că nu am anunțat cum s-a votat ia

proiectul numărul trei și am reluat votul și domnul Marian Șerbănescu a votat cu un „Da", deci 11 pentru și atunci am supus încă o dată proiectul numărul trei prin a se citi prezența și fiecare să spună cum se votează.

Dl, Tincu Cristian - consilier local

Nu a votat nimeni cu „Da" doamna președinte, colegii de la IT se joacă cu noi.

Dl. lonuț Rusu - viceorlmar

Doamna președinte îmi dați voie să intervin și eu. Ce trebuie să facem, să venim la dumneavoastră, să ridicăm două degete, să țopăim....

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Să fim prezenți fizic în sală.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu ~ președinte de ședință

Domnule Tincu, vă asigur că am văzut cu ochii mei votul pentru și nu se joacă nimeni. Am înțeles că se poate greși, de aceea am reluat votul.

Dl. lonuț Rusu - vlceprimar

Eu cred că este același sistem pe care l-ați folosit și dumneavoastră și dacă dumneavoastră nu ați reușit să umblași la butoane când erați la conducere în mod cert noi nici nu ne dorim să facem acest lucru.

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Nu am vrut, nu că nu am putut. Doamna președinte ce vă deranjează să reluăm votul la punctul numărul șapte.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Domnule Cristian Tincu, aveți o propunere că nu înțeleg pentru ce mai avem această discuție.

Dl. Tincu Cristian - consilier local

Colegul meu insistă și vă spune că a greșit sistemul pentru că dumnealui a votat „abținere" șl i-a apărut vot „pentru". V-am rugat să supuneți la vot încă o dată punctul șapte.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

O să îl reiau deși nu se schimbă nimic, proiectul oricum o să fie adoptat. îl reiau în aceeași manieră. O să vă strig pentru că altă soluție nu am și din câte observ ca să eliminăm extratereștrii și alte.....

Dl, Tincu Cristian - consilier local

Doamna secretar, vă rog frumos public, vă cerem un punct de vedere cu privire la punctul numărul trei, să ne trimiteți și nouă oficial. Mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

Domnule consilier Tincu vă voi transmite oficial punctul de vedere, repet îmi mențin punctul de vedere referitor la acest proiect, cu majoritate absolută. Vă mulțumesc!

Dl. lonuț Rusu - viceprimar

Doamna președinte am o rugăminte, în momentul în care doamna secretar așa cum a spus că își menține punctul de vedere și nu se schimbă nimic și în punctul de vedere pe care ni-1 trimite tuturor consilierilor să facă referire și la articolul la care face referire doamna, așa mi se pare cel mai corect din punct de vedere juridic, astfel încât suntem toți la curent cu fiecare decizie care se ia în consiliul local. Vă mulțumesc frumos!

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Doamna secretar va auzit și o să ia act de ceea ce ați propus.

O să supun ia vot din nou proiectul numărul șapte.

Proiectul se supune la vot prin strigarea nominală a membrilor prezenți:

 • - dna. Mihaela Andrei - pentru;

 • - dna. Adriana Arghirescu - pentru;

 • - dl. Costin-Valeriu Avătavului - pentru;

 • - dl. Ateș Casimceali - pentru;

 • - d-na Adriana Teodora Câmpeanu - pentru;

 • - dl. Dede Perodin - abținere;

 • - dna. Ioana Claudia Dobre - împotrivă;

 • - dl. Liviu Merdinian - abținere;

 • - dl. Cristian Mihăilescu - abținere;

 • - dl. Alexandru-Marian Nazîru - pentru;

 • - dna Irinela Nicolae - abținere;

 • - dl. Cristian Omocea - pentru;

 • - dl. Teodor Popa - pentru;

 • - dl. Costin loan Răsăuțeanu - abținere;

 • - dl. lonuț Rusu - pentru;

 • - dl. Marian-Octavian Șerbănescu - abținere;

 • - dl. Tatu Daniel - Gigi - pentru;

 • - dl. Cristian Tincu - abținere.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul: zece voturi pentru, unul împotrivă și șapte abțineri.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Proiectul a fost aprobat. Declar ședința închisă. Weekend plăcut!

Președinte ședință, Adriana Teodora Câmpeanu

Secretar general, Georgiana Gospodaru


Elaborat, consilier Corina-Despjna Iorgovan