Proces verbal din 16.02.2021

211. proces verbal ședința din data 16.02.2021

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 16.02.2021 ora 1500, în ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată prin Dispoziția primarului municipiului Constanța, nr. 1277/12.02.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.

La ședință participă: 26 de consilieri din 26 de consilieri în funcție, dl. primar Vergii Chițac și d-na secretar general Georgiana Gospodaru. Ședința este condusă de doamna consilier Mirela Garip ales președinte de ședință prin HCL nr. 2/21.01.2021.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

(se face prezența) Sunt prezenți 26 de consilieri locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Suntem 26 de consilieri online. Din acest moment declar deschise lucrările ședinței de Consiliu local.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Avem pe ordinea de zi 5 puncte. Să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

26 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului domnului Ateș Casimceali

îl invit pe domnul Ateș Casimceali să depună jurământul.

Dl. Ates Casimceali

Bună ziua!

Subsemantul ATEȘ CASIMCEALI, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța."

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă mulțumesc! Felicitări! Vă doresc mult succes în activitate și implicare!

Dl. Ates Casimceali - consilier local

Mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Doamna președinte vă anunț că sunt 27 de consilieri prezenți.

D-na Mirela Gario - președinte de ședință

Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța inițiator: primar Vergii Chițac

Are cineva ceva de adăugat?

Dacă nu, vă invit să vă exprimați votul.

A fost transmis buletinul de vot. Vă rog frumos să votați.

Primul sondaj a fost greșit, vă rog să nu îl luați în calcul.

Colegii de la IT încearcă să remedieze această problemă.

Dacă sunteți de acord reluăm votul?

Reluăm votul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

24 de voturi pentru atât pentru Comisia nr. 1 cât și pentru Comisia nr. 3.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul în integralitate.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru.

D-na Mirela Gario - președinte de ședință

Proiect aprobat. Mulțumesc!

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mîrcea cel Bătrân, Constanța" și a cheltuielilor aferente

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte?

Dl. primar Vergii Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte consilierilor locali privind conținutul proiectului.

Dl. consilier Costin Răsăuțeanu întreabă când a fost depus și când a fost aprobat proiectul.

D-na director al Direcției dezvoltare și fonduri europene Ani Viorica Merlă răspunde că proiectul a fost depus în luna aprilie 2020 și aprobat de Minister pe 2 februarie 2021, deci a durat 10 luni precontractarea.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Aveți amendamente sau întrebări? în cazul acesta vă invit să votați proiectul. Vă mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

  • 26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiect aprobat. Mulțumesc!

Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța" și a cheltuielilor aferente.

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte?

Dl. primar Vergii Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte consilierilor locali privind conținutul proiectului.

Dl. consilier Costin Răsăuțeanu întreabă când a fost depus și când a fost aprobat proiectul.

D-na director al Direcției dezvoltare și fonduri europene Ani Viorica Merlă răspunde că proiectul a fost depus în luna aprilie 2020 și aprobat de Minister pe 2 februarie 2021, deci a durat 10 luni precontractarea.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Mulțumesc!

Aveți amendamente sau întrebări?

D-na consilier Mihaela Andrei întreabă dacă acest proiect și cel anterior au fost depuse în același timp.

D-na director al Direcției dezvoltare și fonduri europene Ani Viorica Merlă răspunde că toate cele trei proiecte de pe ordinea de zi au fost depuse în același timp.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să votați proiectul. Vă mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

  • 27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garjp - președinte de ședință

Proiect aprobat. Mulțumesc!

Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 388/2020 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța" și a cheltuielilor aferente.

inițiator: primar Vergii Chițac

Dau cuvântul domnului primar.

Dl. primar Vergii Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte consilierilor locali privind conținutul proiectului.

D-na director al Direcției dezvoltare și fonduri europene Ani Viorica Merlă dă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să votați proiectul. Vă mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiect aprobat. Mulțumesc!

Declar închisă ședința de azi! La revedere! Vă mulțumesc!

Președinte ședință, Mirela jSarip


Secretar general, Georgiană Gospodaru

^ahorat, consilier Corina/MsnLoaJorgovan