Proces verbal din 11.06.2021

218. proces verbal sedință din data 11.06.2021

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 11.06.2021, ora 1000, în ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată de grupul consilierilor USR prin adresa nr. 113365/07.06.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.

La ședință participă: 26 de consilieri din 26 de consilieri în funcție și dna secretar general Georgiana Gospodaru. Ședința este condusă de dl consilier Costin-Valeriu Avătavului ales președinte de ședință prin HCL nr. 180/09.06.2021. Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Bună ziua, invitați! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului local, ședință convocată de grupul consilierilor USR în temeiul art. 133 alin. (2) lit. b) și art. 134 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

(se face prezența) Domnule președinte, din cei 26 de consilieri locali sunt prezenți 25. Cvorumul este întrunit.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Ordinea de zi de astăzi conține un singur proiect de hotărâre, vom supune la vot proiectul ordinii de zi.

Dl Dumitru Caragheorghe - consilier tocai

Domnule președinte, înainte de a supune la vot o să vă rog să îmi permiteți o scurtă alocuțiune pe marginea proiectului.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

După ce vom supune ordinea de zi, vom permite fiecărui consilier să se înscrie la vot. Votăm proiectul ordinii de zi. Domnul Răsăuțeanu cum votați?

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local Pentru.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Doamna Arghirescu?

Dna Adriana Arghirescu ~ consilier local

Pentru.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru ordinea de zi 22 de voturi pentru și 3 abțineri (dl Marian Octavian Șerbănescu, dl Cristian Tincu, dl Cristian Mihăilescu).

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Vom face înscrieri la cuvânt pentru proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. (se fac înscrieri la cuvânt). Dau cuvânul domnului Caragheorghe.

Dl Dumitru Caragheorghe - consilier local

Dl Dumitru Caragheorghe - consilier local

După cum bine știți consilierii USR PLUS sunt cei care au inițiat acest proiect de hotărâre privind modificările aduse regulamentului de gospodărire spații verzi prin HCL 77/2021. Din punctul nostru de vedere dispozițiile legilor naționale și mai ales a Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor sunt clare și neinterpretabile. Obligația întreținerii spațiilor verzi publice aferente cvartalelor de blocuri este limitată strict la aspecte ce privesc proprietatea comună deținută de aceștia, Din păcate ne aflăm în situația ingrată în care administrația primăriei a ajuns să notifice asociațiile de proprietari dând termene pentru îndeplinirea unor obligații în baza unor prevederi locale care din punctul nostru de vedere sunt ilegale și care contravin clauzelor menționate anterior. Astfel, noi venim cu modificări în regulament, mai exact o să dau citire modificărilor pe care dorim să le inserăm în acest regulament din HCL 77, la articolul 5 alineatul 2 vom înlocui sintagma de început "să asigure curățenia" cu "să mențină curățenia" conform prevederilor legale naționale, la alineatul 5 la enumerarea instituțiilor, avem instituții publice și persoane juridice și venim cu intervenția "cu excepția asociațiilor de proprietari" pentru a nu se mai face abuzul de a fi considerate asociațiile de proprietari persoane juridice în sarcina cărora intervin obligații care nu le sunt atribuite prin legea națională și deasemena același lucru îl facem și la punctul 7 unde intervenim cu aceeași modificare "cu excepția asociațiilor de proprietari". Acestea sunt elementele pe care dorim să le aducem ca și modificări la regulament astfel încât asociațiile de proprietari să nu mai fie nevoite să intre în chestiuni care le depășeșc atribuțiile pentru că în acest moment administrația publică locală nu reușește să facă față întreținerii spațiilor verzi nu atât numai la nivelul acestor locații din preajma blocurilor dar și în locații din parcuri sau chestii care nu pot fi nicidecum interpretabile ca fiind măcar în atenția asociațiilor de locatari. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc frumos.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Mulțumesc domnule consilier.

Dl Cristian Tincu - consilier local

O scurtă intervenție pot să am și eu? O secundă!

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Nu acum. Domnul Tincu haideți să respectăm.

Dl Cristian Tincu - consilier local

Voiam să întreb USR-ul dacă este ilegal, de ce au votat?

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Domnul Tincu să nu mai intervenim, vom respecta ordinea de la înscrierea la cuvânt.

Dl Dumitru Caragheorghe - consilier local

In regulă noi am votat acest regulament considerând că prevederile sunt fix aceleași prevederi din HCL 184/2013. Au trecut 7-8 ani de la aplicarea acelui HCL. Nu s-au întâmplat absolut niciun fel de intervenții din partea administrației publice care să aducă în atenția publicului că există aceste clauze nelegale în cadrul regulamentului. Din pacate am ajuns în acest an, 2021, când administrația a decis să aplice niște norme care odată aduse în atenția publicului ne-au atras atenția că ele încalcă principii de drept. Mai mult decât atât ele au fost constatate și de către instanță în cadrul unui proces de la Oradea, unde o asociație de locatari a dat în judecată administrația publică aproximativ pe aceeași temă. Mulțumesc!

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Dau cuvântul domnului Răsăuțeanu.

Dl Costin loan Răsăuțeanu - consilier local

Este incredibil să asistăm la un astfel de moment, care devine ridicol. Grupul PSD solicită abrogarea HCL 77/2021. Mi-aș dori să se înțeleagă foarte clar poziția pe care o avem astăzi în ședința de consiliu local. Este foarte important să ne întoarcem cu fața către oraș, cu fața către cetățeni și solicităm inițierea deijnersului legal, cum spune Ordonanța 21/2002, care într-adevar a avut niște modificări, rămâne o ordonanță care se aplică pentru a putea avea un regulament care să fie discutat cu toată lumea. Deci Ordonanța 21 cu mofidicările ne spune că trebuie să stăm de vorbă și să consultăm cetățenii fie că vorbim de asociațiile de pro'prietari, de instituții publice, de agenți economici, de cetățeni și așa mai departe. Toți trebuie să fie consultați când iei o astfel de decizie extrem de importantă. Avem asociații cu proprietari care sunt pensionari, care au pensii modeste, carețnu sunt chiar în putere. Este sub orice critică să acceptăm ca asociațiile de proprietari să aibă anumite obligații care depășeșc cadrul legal. Trebuie să ne gândim și să plecăm de Ia oameni, de la nevoi, de la ce spun oamenii și cum trebuie să aplicăm astfel de reglementări pe care ni le dorim. în prima variantă, ați încălcat legea atunci când ați venit cu acest proiect de hotărâre unde noi nu l-am votatjl pentru că nu respecta legea. O să spun de ce nu respecta legea. De aceea nu arn votat proiectul. Acum văd că USR vine cu niște amendamente, și aici mi se pare strigător la cer și destul de grav. Veniți cu niște amendamente populiste. înțeleg că în continuare nu ați citit legea dar în același timp am văzut un comunicat de presă pe care l-ați dat și invocați niște articole de lege care dovedesc practic că acest regulament la momentul în care dumneavoastră l-ați votat încalcă legea! Dar în continuare veniți cu niște amendamente pe un regulament care a încălcat legea atunci când a fost votat sau când a fost propus către a fi votat. Deci dumneavoastră încercați să reparați o greșeală colosală pe care ați făcut-o când ați votat acest regulament și continuați să nu înțelegeți că legea nu a fost respectată. Deci amendamentele astea nu au valoare pe un regulament care nu a respectat niște pași procedurali. Și o să vreau să vă citesc, dacă îmi permiteți domnule președinte, din Ordonanța 21, care a fost parțial abrogată, modificată și completată priți Legea 273/2020, acolo ne spune foarte clar la articolul 12: "Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a localităților ... integral sau parțial prin contribuția cetățenilor". La literia e) și f) spune: "amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea rezidurilor menajere și a gunoaielor, curățarea și amenajarea locurilor virane". La articolul 13, și aici este foarte important, aici s-a încălcat legea, dragi consilieri și dragi colegi, aici nu ați înțeles când ați propus acest proiect în martie, nu ați înțeles că nu ați respectat legea, aici ați încălcat legea și tocmai de aceea instanța din Oradea a dat dreptate, pentru că articolul 13 spune: "obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit articolului 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condițiile legii împreună cu modalitățile de efectuare a contribuției". Articolul 14, respectiv articolul 16 spune că: "pentru realizarea lucrărilor aprobate prin referendum în condițiile articolului 13, primarul va consulta instituțiile publice și agenții economici". Dumneavoastră veniți cu un amendament care face rjeferire doar la asociațiile de proprietari, care este foarte important. Dar ce facem cu agenții economici, cu instituțiile publice? încă o dată, vreau să se înțeleagă că trebuie să continuăm să acceptăm ideea. Trebuie să consultăm operatorii economici, instituțiile publice, asociațiile de proprietari. O astfel de decizie trebuie să fie luată împreună. împreună cu oamenii. E o decizie importantă peijtru că implică niște obligații serioase. Noi nu putem să ne exprimăm pe un regulament care nu respectă legea, oameni buni. Și vă rog, nu vă ascundeți neputința în responsabilități pe care le dați cetățenilor. Este treaba primăriei să facă treabă. Eu știu că așa ați promis în campanie, să faceți treaba mai bine ca noi. Se vede că nu

puteți să o faceți. Ați omis să spuneți că îi obligați pe cetățeni să vă facă treaba, îmi pare rău că ne aflăm într-un astfel de moment, dar pentru numele lui Dumnezeu trebuie să învățăm cum să propunem hotărâri de consiliu, regulamente, astfel încât să respectăm legea și să facem un regulament care într-adevăr să fie corect, echilibrat și făcut cu cap. Deci, închid, aceste amendamente pe care le aveți sunt corecte? Ele trebuiau gândite înainte. Acum răul este făcut și nu se poate repara decât prin introducerea unui nou regulament.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Mulțumesc. Domnul Caragheorghe aveți cuvântul.

pl Dumitru Caragheorghe - consilier local

îi mulțumesc domnului Răsăuțeanu că afirmă că avem într-adevăr aceste modificări, sunt pertinente, vizavi de acest regulament. Pe de altă parte îi reamintesc că propunerea pe care o are dânsul de a abroga acest regulament nu face decât să ne pună în ipostaza de a ajunge la aplicarea vechiului regulament care are fix aceleași prevederi. Vechiul regulament aprobat în anul 2013, cu o majoritate covârșitoare a consilierilor locali la acel moment, a fost votat inclusiv de domnul Răsăuțeanu. Haideți să ne recunoaștem greșelile cu toții și haideți să ne îndreptăm astfel încât cetățenii să fie cei care beneficiază cu adevărat de rodul muncii noastre în consiliul local. Acestea fiind spuse, vă invit dragi consilieri, să dați curs unui vot pozitiv pentru amendamentele care sunt așa cum a spus și domnul Răsăuțeanu, corecte și pertinente și ele vizează să avem în vedere asociațiile de proprietari fix pe prevederile legilor naționale. Pentru partea de agenți economici există alte prevederi ale legislației naționale.

Dl Costin loan Răsăuțeanu - consilier local

Domnule Caragheorghe, dumneavostra continuați să fiți așa într-o prăpastie a necunoștinței, nu înțelegeți că nu respectați legea cu acest regulament și ați votat prost atunci.

Dl Dumitru Caragheorghe - consilier local

Sunt aceleași prevederi ca în 2013.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Vă mulțumim. Haideți să dăm dreptul la replică ultimului înscris la cuvânt, lonuț Rusu.

Dl lonut Rusu - viceorimar

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, bună ziual înainte de a începe câteva lucruri pe care le-am notat aici, aș vrea să o întreb pe doamna secretar general, de ce majoritate este nevoie pentru ca aceste amendamente să treacă?

Dna Georgiana Gospodara - secretar general

Vreau să vă informez că mergem pe articolul 139 lit. g, referitor la hotărâri privind administrarea patrimoniului. Este fix aceeași majoritate absoluta pe care am invocat-o și la proiectul grupului PNL care nu a fost aprobat.

Dl lonut Rusu - viceorimar

Dar acest regulament cu ce majoritate s-a aprobat?

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

Cu majoritate absolută domnul Rusu, doar că la acel proiect de hotărâre au fost prezenți și cred că mai puțin cei de la PSD nu au votat. Cei de la PSD s-au abținut. Dl lonut Rusu - viceorimar

Vă mulțumesc frumos doamna secretar. Aș fi vrut să spun că din administrație, așa cum a spus colegul nostru domnul Caragheorghe, fac parte și eu consilier votat ca viceprimar de către colegii noștri consilieri și domnul Florin Cocargeanu, și dânsul viceprimar tot consilier votat de restul colegilor. Vreau să vă spun câteva

.1

lucruri pe care mi le-am notat și aș începe că domnii inițiatori pretind că exista diferențe majore între HCL 77/2021 și reglementarea anterioară fără a se aduce niciun argument în acest sens, precizez că articolul 5 din HCL 77/2021 este copia fidelă a articolului 43 din HCL 184/2013 care la punctul 2 referitor la întreținerea spațiilor verzi stabilește expres această obligație în sarcina asociației de proprietari. Inițiatorii proiectului, analizând articolul 2 din Legea 196^2018 a asociațiilor de proprietari, ajung la concluzia că aceastea au obligația de întreținere doar a proprietății comune. Inițiatorii proiectului ignoră dispozițiile exprese ale articolului 35 fix din aceeași lege care stabilește că reprezintă părți consune din condominiu curțile, grădinile și căile de acces ceea ce înseamnă că asociațiile de proprietari au obligații legate de acestea. în acest sens, sunt dispozițiile articolelor 6, 12 și 29 din Ordinul 1058/2019 care privește funcționarea asociațiilor de proprietari. Tot inițiatorii proiectului ignoră și dispozițiile articolului 96 din OUG 195/2005 care califică drept contravenție încălcarea obligației deținătorilor de terenuri cu sau fără titlu de a întreține spațiile verzi, gardurile vii. Este normal ca spațiile verzi să fie calificate drept părți comune ale condominiilor câtă vreme cel puțin din 1973 există Ordinul 157 care obligă ca la edificarea fiecărui condominiu să fie amenajate spații verzi pentru fiecare construcție nou edificată este preluată în regulamentul local de urbanism al Constanței, în hotărârea consiliului județean 152/2013 și bineînțeles în toate PUZ-urile locale, fiind vorba de spații^yerzi aferente condominiilor, ele trebuie întreținute de asociațiile de proprietari. ÎCCJ a stabilit prin decizia 2665/2015 că orice bun care îndeplinește criteriul esențial] de a fi destinat să servească folosinței comune a clădirii pentru toți proprietarii, rju poate primi altă calificare decât aceea de bun coproprietate forțată în administrarea asociațiilor de proprietari conform Legii 196/2018. Și acum referitor la] decizia Curții de Apel Oradea, aceasta este inaplicabilă regulamentului de la Constanța, deoarece a sancționat faptul că regulamentul de la Oradea transmitea în întreținerea^ asociațiilor de proprietari spațiile publice, ceea ce nu este jcazul la Constanța. în final, în orice situație primează legea cea mai nouă care abrogă sau modifică implicit textele mai vechi.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Mulțumesc domnule Rusu. Propun să trecem la vot. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Dl Dumitru Caragheorghe - consilier local

Da, mai este domnul lacob.

Dl Florin Cătălin lacob - consilier local

Instanța de recurs constată că prin nerespectarea condiției supunerii aprobării locuitorilor prin referendum local a trecerii obligației de întreținere a spațiilor verzi din sarcina autorităților locale în sarcina asociațiilor de proprietari, s-a pricinuit o încălcare a dispoziției legale cu forță superioară și deasemenea a normelor de tehnică legislativă ce impun respectarea limitelor și normelor pe care egea le ordonă.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Domnul Răsăuțeanu? 1 minut.

Dl Costin loan Răsăuteanu - consilier local

Acesta este aspectul de nelegalitate pe care trebuia să îl sesizați și să nu votați hotărârea 77.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Mulțumesc, trecem la vot. Domnul Răsăuțeanu cum votați?

Dl Costin loan Răsăuteanu - consilier local

Abținere.

Dl Costin-Valeriu Avatavului - consilier local

S-a încheiat procesul de votare. 9 voturi pentru, 9 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut. Acestea fiind zise, declar ședința închisă.

Președinte ședință, Costin-Valeriu Avatavului


Secretar general, Georgiana GOSPODARII


Elaborat, consilier lulia-Crîstina NENU