Proces verbal din 09.06.2021

217. proces verbal sedință din data 09.06.2021

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 5^7/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 09.06.2021, ora 1500, în (ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată prin Dispoziția primarului municipiului Constanța nr. 2753/08.06.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconfețință.

La ședință participă: 26 de consilieri din 26 de consilieri în funcție, dl primar Vergii Chițac și dna secretar general Georgiana Gospodaru. Ședirjța este condusă de dna secretar general până la alegerea președintelui de ședință și de dl consilier Costin-Valeriu Avătavului ales președinte de ședință prin HCL nr. 180/09.06.2021.                                                       I

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

(se face prezența) Sunt prezenți toți cei 26 de consilieri. Dl Ochiuleț îmi solicită să îi retransmit invitația, stabilim legătura cu dumnealui, deci sunt 25, după ce ne confirmă și dl Ochiuleț că a primit invitația, cvorumul este întrunit. Supun la vot ordinea de zi.

(se votează) Domnule Ochiuleț să îmi spuneți cum votați.

Dl Mihai Ochiuleț - consilier local

Pentru.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general Doamna Mirela Garip vă rog să îmi spuneți cum Supunem la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea privind alegerea președintelui de ședință. Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

votați. 26 de voturi pentru, de zi: Proiect de hotărâre


am făcut un amendament la


Aici aș avea un amendament. In cadrul Comisiei 5 _______________________________

acest proiect de hotărâre pentru că mandatul de președinte al doamnei Adriana

Câmpeanu s-a încheiat mai devreme, mandatul de președinte de ședință să fie pentru o lună de zile, doar de data aceasta.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

Supunem la vot amendamentul. 24 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere (dl Marian Octavian Șerbanescu, dl Liviu Merdinian). Amendamentu a fost adoptat. înainte de a supune la vot proiectul numărul 1, îl rog pe domnul viceprimar lonuț Rusu să facă propunerea în calitate de lider de grup al PNL.

Dl lonuț Rusu - viceprimar

Propunerea noastră este dl Costin Avătavului.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

Vom supune la vot proiectul numărul 1 cu propunerea făcută, în calitatea domnului Costin Avătavului, în calitate de consilier local din partea PNLj| înainte de a transmite buletinul de vot aș vrea să îl rog pe dl Răsăuțeanu dacă are propuneri și deasemenea pe dl Caragheorghe din partea USR.

Dl Costin loan Răsăuțeanu - consilier local

Nu avem.

Dl Dumitru Caragheorghe - consilier local Nu avem.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

Atunci supunem la vot proiectul numărui 1. 26 de voturi pentru. Proiectu a fost adoptat. II invit pe d! consilier Costin Avătavului să preia conducerea ședinței. Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Trecem la punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirare a duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Adriana Teodora Câmpeanu și vaca'ntarea locului de consilier local deținut de aceasta. Dacă sunt intervenții, dacă nu trecem la vot.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general 26 de voturi pentru.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local

Proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către SC Termoficare Constanța SRL. Dacă sunt intervenții. Trecem Ia vot. Dl Ochiuleț cum ați votat?

Dl Mihai Ochiulet - consilier local Pentru.

Dna Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru.

Dl Costin-Valeriu Avătavului - consilier local                                |

Proiectul a fost adoptat. Ordinea de zi fiind epuizată declar ședința închisă. Vă mulțumesc!

Președinte ședință, Costin-Valeriu Avătavului


Secretar general, Georgiana GOSPODARII


Elaborat, consilier lulia-Cristina NENU