Proces verbal din 29.10.2020

191. proces verbal sedinta din data 29.10.2020

2°^ ... ROMÂNIA


JL JUDEȚUL CONSTANȚA ^MUNICIPIUL CONSTANȚA jUcONSILIUL LOCAL AUnf. 165960/29.10.2020

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 și art. 116 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Constanța în data data de 29.10.2020, ora 16:00, sala „Remus Opreanu" a Consiliului județean Constanța.

La ședință participă domnul prim-ministru Ludovic Orban, domnul prefect Silviu-Iulian Coșa, domnul subprefect Șenol Aii, domnul Vergii Chițac, primarul ales al municipiului Constanța, doamna consilier Daniela Schell, care are delegate prin Dispoziția primarului nr. 4404/27.10.2020 atribuțiile secretarului general al municipiului Constanța, 25 de consilieri locali din cei 26 validați prin încheierea pronunțată de Judecătoria Constanța în data de 16.10.2020 - mandatul supleantului Partidului Social Democrat fiind validat de instanță prin încheierea din data de 27.10.2020 și aflându-se în termenul exercitării căii de atac, invitați: Chițac Simona, Chițac Octavian, Gheorghe Roxana, Jianu Nadia, Gafar Samir, Ovanesian Felicia, lordache Dana, Huțucă Bogdan, Bourceanu Septimiu, Niculescu George, Banias^Mircea, Delicoti Vasilică, Marinescu Cristina, Lupu Mihai, Drugă Bogdan.

în sală au fost asigurate măsurile ce se impun pentru protecția și prevenirea transmiterii virusului SARS Cov2.

Domnul prefect Silviu-Iulian Cosa

Bună ziua, mă numesc Silviu Coșa, sunt prefectul județului Constanța, și mă bucur că sunt astăzi în fața dumneavoastră cu ocazia ședinței de constituire a consiliului local municipal. Este un moment extrem de important pentru orașul nostru, care va începe un nou ciclu prin învestirea consiliului local care va avea loc astăzi și prin depunerea jurământului de către primarul municipiului Constanța. în continuare, voi da citire unor repere numerice în conformitate cu prevederile Codului administrativ. Astfel, numărul consilierilor locali stabiliți prin ordinul prefectului 27, numărul de consilieri locali aleși la data de 27 septembrie 2020 - 27, numărul consilierilor aleși, prezenți la ceremonie, 25, numărul consilierilor absenți la ceremonie 2. Constat că este îndeplinit cvorumul necesar, conform condițiilor prevăzute la art. 116 alin (1) din Codul administrativ. Menționez că, la ceremonie, participă 16 invitați. Cel mai în vârstă consilier local, domnul Dede Perodin, născut în 1954, va fi președintele de vârstă și va prelua conducerea ședinței. De asemenea, el va fi ajutat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali validați, respectiv domnul Șerbănescu Marian-Octavian și domnul Avătavului Costin-Valeriu, ambii născuți în 1989.

^oHSTAA/^ R0M£niaîn continuare, voi preda conducerea ședinței președintelui de vârstă, astfel încât secretarul general să poată da citire hotărârii de validare a consilierilor aleși. Mulțumesc.

Președintele de vârstă

Bună ziua doamnelor, bună ziua domnilor, stimați invitați. îmi revine onoarea de a conduce ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local al municipiului Constanța, alături de doi colegi mai tineri, dl. Avătavului Costin-Valeriu și dl. Șerbănescu Marian-Octavian. O rog pe doamna consilier să ne prezinte încheierea instanței privind validarea mandatului consilierilor locali declarați aleși, apoi veți fi invitați să depuneți jurământul pe rând, în ordine alfabetică.

D-na Daniela Schell - consilier

La ședință sunt prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consjlieri locali validați. Domnul Stavăr-Vergea Romeo este absent motivat. Prin încheierea pronunțată în data de 16.10.2020 în dosarul nr. 23.362/212/2020, instanța a dispus următoarele:

„Admite cererea formulată de către petenta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANTA - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA prin SECRETARUL GENERAL.

Dispune validarea mandatului următorilor consilieri locali declarați aleși:

 • 1. Rusu lonuț

 • 2. Câmpeanu Adriana-Teodora

 • 3. Arghirescu Adriana

 • 4. Avătavului Costin-Valeriu

 • 5. Andrei Mihaela

 • 6. Omocea Cristian

 • 7. Nazîru Alexandru-Marian

 • 8. Hira Stere

 • 9. Popa Teodor

 • lO. Tatu Daniel-Gigi

 • ll. Caragheorghe Dumitru

 • 12. Cocargeanu Florin-Daniel

 • 13. Garip Mirela

 • 14. 0chiuleț Mihai

 • 15. 1acob Florin-Cătălin

 • 16.Popescu Cristiana

 • 17.Badea Aura-Cerasela

 • 18.Stavăr-Vergea Romeo

 • 19 .Călin Iulian

 • 2O .Răsăuțeanu Costin-Ioan

 • 21 .Nicolae Irinela

ons a/vf^ RC)Mânia

 • 22 .Dede Perodin

 • 23 .Merdinian Liviu

 • 24 .Dobre loana-Claudia

25,Tincu Cristian

 • 26 .Șerbănescu Marian-Octavian

Dispune invalidarea mandatului următorului consilier local declarat ales: Pîrvulescu Gabriel-Valentin."

D-na Daniela Schell - consilier

(Sunt invitați consilierii locali, în ordine alfabetică, să depună jurământul. Jurămintele sunt semnate de cei care le depun și de președintele de vârstă). Doamna Andrei Mihaela va invit sa depuneți jurământul.

D-na Andrei Mihaela

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

D-na Arghirescu Adriana.

D-na Arqhirescu Adriana

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Avătavului Costin-Valeriu.

Dl. Avătavului Costin-Valeriu

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

D-na Badea Aura-Cerasela.

D-na Badea Aura-Cerasela

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Caragheorghe Dumitru.

Dl. Caragheorghe Dumitru

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Călin Iulian.

Dl. Călin Iulian

O^STA/v/^ românia st _____


M,

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

D-na Câmpeanu Adriana-Teodora.

D-na Câmpeanu Adriana-Teodora

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Cocargeanu Florin-Daniel.

Dl. Cocargeanu Florin-Daniel

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Dede Perodin.

Dl. Dede Perodin

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța." D-na Daniela Schell - consilier

D-na Dobre loana-Claudia.

D-na Dobre loana-Claudia

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

D-na Garip Mirela.

D-na Garip Mirela

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Hira Stere.

Dl. Hira Stere

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. lacob Florin-Cătălin.

Dl. lacob Florin-Cătălin

oțA Nt4 ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA ^MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

4Nr. 165960/29.10.2020

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Merdinian Liviu.

Dl. Merdinian Liviu

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Nazîru Alexandru Marian.

Dl. Nazîru Alexandru Marian

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

D-na Nicolae Irinela.

D-na Nicolae Irinela

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Ochiuleț Mihai.

Dl. Ochiulet Mihai

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Omocea Cristian.

Dl. Omocea Cristian

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Popa Teodor.

Dl, Popa Teodor

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

D-na Popescu Cristiana.

D-na Popescu Cristiana

coN A/r^ R0MANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Nr. 165960/29.10.2020

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța." D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Răsăuțeanu Costin-Ioan.

Dl. Răsăuteanu Costin-Ioan

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Rusu lonuț.

Dl. Rusu lonut

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Șerbănescu Marian-Octavian.

Dl. Serbănescu Marian-Octavian

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Tatu Daniel Gigi.

Dl. Tatu Daniel Giqi

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

D-na Daniela Schell - consilier

Dl. Tincu Cristian.

Dl. Tincu Cristian

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

Președintele de vârstă, domnul Dede Perodin

Având în vedere că ceremonia de constituire a Consiliului local s-a încheiat, îl rog pe domnul Avătavului Costin-Valeriu să ne prezinte încheierea instanței având ca obiect validarea primarului municipiului Constanța.

Domnul Avătavului Costin-Valeriu, consilier local

Prin încheierea pronunțată în data de 15.10.2020 în dosarul nr. 23280/212/2020, instanța a dispus următoarele:


JUDEȚUL CONSTANȚA

^MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Nr. 165960/29.10.2020

„Admite cererea formulată de petentul Chițac Vergii, având ca obiect validare primar.

Dispune validarea alegerii petentului Chițac Vergii în funcția de primar al municipiului Constanța, județul Constanța, conform rezultatului alegerilor locale din data de 27.09.2020."

Președintele de vârstă, domnul Dede Perodin

îl invit pe pe domnul primar Vergii Chițac să depună jurământul și, dacă dorește, să se adreseze Consiliului local.

Domnul Vergii Chițac

(Depune jurământul, primește eșarfa de la domnul prefect și adresează un mesaj noului consiliu)

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(Domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța s-a adresat Consiliului local al municipiului Constanța.)

(Domnul prim-ministru Ludovic Orban s-a adresat Consiliului local al municipiului Constanța.)

în urma desfășurării ședinței au fost constatate următoarele:

 • - numărul consilierilor locali stabiliți prin ordinul prefectului conform art. 112 alin. 1 din Ordonanța de urgența a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ -27;

 • - numărul consilierilor locali validați de instanță în data de 16.10.2020 - 26;

 • - numărul consilierilor locali prezenți la ședință - 25;

 • - 1 consilier local este absent motivat;

 • - numărul consilierilor locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local - 25;

 • - nu sunt consilieri care au refuzat să depună jurământul;

 • - nu au fost consilieri locali absenți nemotivat;

- mandatul supleantului Partidului Social Democrat, ca urmare a invalidării mandatului domnului Pîrvulescu Gabriel-Valentin, a fost validat de instanță prin încheierea din data de 27.10.2020, fiind în termenul exercitării căii de atac.

O^STA/V/^ românia


V3/V,     «•

& JUDEȚUL CONSTANȚA ^MUNICIPIUL CONSTANȚA Hconsiliul local

«Nr. 165960/29.10.2020

De asemenea, au fost aduse la cunoștință aleșilor locali reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și dispozițiile art. 227-230 din Ordonanța de urgența a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sens în care reglementările sus menționate au fost înmânate primarului, iar consilierilor locali le-au fost trimise pe adresa de corespondență electronică.

Președintele de vârstă

Declar închisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Constanța.

S-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare originale, din care unul se comunică Instituției prefectului județului Constanța în vederea emiterii ordinului prevăzut de art. 118 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.

Președintele de vârstă,

Dede Perodin