Hotărârea nr. 7/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind apobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de (kQ Ă        2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.6766/14.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților .cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.7078/14.01,2020;

Văzând H.C.L. nr. 235/2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTAR A Ș T E :

Art.l. Se aprobă nomenclatorul stradal al municipiului Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data prezentei hotărâri, H.C.L. nr.235/2010, își încetează aplicabilitatea.                     

Art.3. Compartimentul relații' consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției .patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției financiare și Serviciului Public, de Impozite și Taxe în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost . votată de consilierii locali astfel:         pentru,         împotrivă, f abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 2/1— consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL ENOMENCLATOR STRADAL

MUNICIPIUL CONSTANȚA 2019

Nr. Crt.

ARTERĂ

DENUMIRE

ACTE

1

B-DUL

1 DECEMBRIE 1989

2

B-DUL

1 MAI .

3

B-DUL

1 MAI (vechi)      .

4

FUNDĂTURA

1 MAI

5

INTRAREA

1 MAI

6

STRADA

23 AUGUST

7

PRELUNGIREA

8 MARTIE

8

STRADA

8 MARTIE

9

STRADA

9 MAI

10

STRADA

A.D. XENOPOL

HG 469/2014

11

STRADA

A.S. PUȘKIN.

12

STRADA

ABRUD

13

STRADA

ADAMCLISI

14

STRADA

ADRIAN RĂDULESCU (fost Crângului)

15

ALEEA

AFINEI

16

STRADA

AFINELOR (strada A)

17

STRADA

AGATULUI (strada C)

18

STRADA

AGRICULTORI

19

STRADA

ALBA IULIA

20

STRADA

ALBASTRĂ (fost Constantin Bratescu)

21

ALEEA

ALBĂSTRELELOR

22

ALEEA

ALBATROSULUI. :

23

STRADA

ALBINELOR

24

STRADA

ALCEU

25

STRADA

ALECU RUSSO

26

STRADA

ALEXANDRIA'

HCL 205/2012

27

ALEEA

ALEXANDRU ALEXANDRIDI (aleea E)

HG 469/2014

28

STRADA

ALEXANDRU BOGZA (str N)

HG 469/2014

29

STRADA

ALEXANDRU CELBUN

30

STRADA

ALEXANDRU ODOBESCU

31

PRELUNGIREA

ALEXANDRU SAHIA

32

ALEEA

ALEXANDRU SAHIA

33

STRADA

ALEXANDRU SAHIA

HCL 23/2010

34

STRADA

ALEXANDRU ȘTEFLEA (str D)

HG 469/2014

35

STRADA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

36

B-DUL

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

37

STRADA

ALMAȘ

38

STRADA

ALUNIȘ        .

39

ALEEA

ALUNULUI

40

STRADA

AM ALIA

HCL 165/2012

41

STRADA

AMETISTULUI (strada 2)

42

STRADA

AMIRAL VASILE URSEANU (strada J)

43

STRADA

AMSTERDAM (DE 263)

44

STRADA

AMURGULUI

45

ALEEA

AMZACEA

HCL 61/2016

46

STRADA

AMZACEA

47

STRADA

ANA

HCL 219/2019

48

STRADA

ANA IPĂTESCU

49

STRADA

ANASTASIA

HCL 165/2012

50

STRADA

ANCOREI :

51

STRADA

POET ANDREI MUREȘANU

52

FUNDĂTURA

ANDROMEDA

53

ALEEA

ANDROMEDA .

54

PRELUNGIREA

ANDROMEDA,

55

STRADA

ANDROMEDA

56

ALEEA

ANINULUI

HCL 121/2018

57

STRADA

ANTIM IVIREANU 7:

58

ALEEA

MITROPOLIT ANTIM IVIREANU

59

STRADA

ANTON CEHOV (strada 6)

60

STRADA

ANTON PANN

61

STRADA

APICULTORILOR (DE 541/84, strada B)

62

STRADA

APRODUL PURICE

63

INTRAREA

APUSULUI

64

STRADA

APUSULUI

65

STRADA

ARCADIA

66

ALEEA

ARCAȘULUI

67

STRADA

ARCULUI

68

STRADA

ARDEALULUI

69

ALEEA

ARGEȘ

70

ALEEA

ARGOS

HG 469/2014

71

STRADA

ARHIEPISCOPIEI (fost Muzeelor)

72

ALEEA

ARIEȘ

73

STRADA

ARNOTA (str 9) ••

HG 469/2014

74

STRADA

ARONPUMNUL

75

STRADA

ARON VODĂ

76

ALEEA

ARȚARULUI (Aleea 8)

77

STRADA

ARȚARULUI (strada C)

HG 469/2014

78

STRADA

ARTILERIEI '

79

STRADA

ATELIERELOR (fost 6 Martie 1945)

80

STRADA

ATENA

HCL 228/2019

81

STRADA

AUGUSTUS

82

B-DUL

AUREL VLAICU

83

STRADA

AURORA

CONSTAN7’^

$ tă4 ?

84

STRADA

AUSTRULUI

85

ALEEA

AVIATOR HORIA AGARICI

86

STRADA

AVIATOR VASILE CRAIU

87

STRADA

AVIATOR ION MUNTENESCU

88

STRADA

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU (strada H)

HG 469/2014

89

STRADA

AVIATOR N. BELGHIRU

90

STRADA

AVIATOR ROMEO POPESCU

91

STRADA

AVIATOR TRAIAN VASILE (strada N)

92

STRADA

AVIATORILORȚstr G)

93

ALEEA

AVIAȚIEI .

nou înființată

94

STRADA

AVRAM IANCU

95

STRADA

BABA NOVAC    .

96

STRADA

BADEA CÂRȚAN

97

ALEEA

BAHLUI

98

INTRAREA

BALADEI

99

ALEEA

BALADEI (aleea D)

100

STRADA

BALADEI (strada D)

101

STRADA

BANU MĂRĂCINE

102

STRADA

BANU MIHĂLCEA . '

103

STRADA

BĂRĂGAN (LINIȘTEI)

104

STRADA

BARBU CATARGI (DE491/16 - str 16)

HG 469/2014

105

STRADA

BARBU DĂNESCU

HCL 201/2018

106

STRADA

BARBU LĂUTARU

107

STRADA

BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

108

STRADA

BARCELONA (DE 275)

109

STRADA

BASARABI

110

STRADELA

BASARABI

111

STRADA

BAZA III PETROL

112

INTRARE

BAZĂ PETROL

113

STRADA

BEGA (DE418/4)

114

STRADA

BELȘUGULUI

115

STRADA

BELVEDERE

116

STRADA

BERLIN (DE 373, DE 286)

117

STRADA

BERNA       1 ?

HCL 205/2012

118

ALEEA

BERZEI

119

STRADA

BIBESCU VODĂ

120

STRADA

BICAZ

121

STRADA

BIRUINȚEI

122

ALEEA

BISTRIȚA

123

STRADA

BOBÎLNA (DE 451/81)

124

STRADA

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

125

INTRAREA

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

126

STRADA

BOGDAN VODĂ

127

STRADA

BRADULUI

128

STRADA

BRATISLAVA (strada 12)

129

STRADA

BRAVILOR

130

STRADA

BRAZDEI

131

STRADA

BREAZA (str 6) .

HG 469/2014

132

STRADA

BREBENEI (DE420/4)

133

STRADA

BREST (DE 279, DE 270)

134

ALEEA

BRÂNDUȘELOR

135

STRADA

BRISTOL

HCL 288/2019

136

STRADA

BRIZEI

137

STRADA

BUCIUMULUI :

138

PRELUNGIREA

BUCOVINEI

139

STRADA

BUCOVINEI

140

STRADA

BUCUREȘTI . ,

141

STRADA

BUCURIEI, ,

142

STRADA

BUDAPESTA

143

STRADA

BUJORENI (str 16). .

144

STRADA

BUJORULUI . -

145

STRADA

BUSUIOCULUI

146

STRADA

C. A. ROSETTI

147

STRADA

CĂIUȚI

148

ALEEA

CALAFATULUI

149

INTRARE

CALAFATULUI

150

STRADA

CALAFATULUI . .

151

ALEEA

CAVALERIEI

nou înființată

152

STRADA

CĂLĂRAȘI

153

STRADA

CALLATIS

154

STRADA

CĂLIMAN .

155

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

156

STRADA

CĂLUGĂRENI

157

ALEEA

CĂLUȘARILOR

158

ALEEA

CAMELIEI

159

STRADA

CAMIL RESSU (DE 453/11)

HG 469/2014

160

STRADA

CÂMPULUI

161

INTRAREA

CÂMPULUI 1

162

ALEEA

CAPIDAVA '

163

ALEEA

CĂPRIOAREI

164

STRADA

CAPȘA NICOLAE (strada P)

165

PRELUNGIREA

CARAIMAN'

166

STRADA

CARAIMAN

167

STRADA

CĂREI (str 19)

168

STRADA

CAȘIN

169

STRADA

CASTANILOR..

170

STRADA

CĂTINEI

HCL 250/2010

171

STRADA

CEDRULUI

HCL 121/2018

172

ALEEA

CELLA DELAVRANCEA (aleea I)

HG 469/2014

173

STRADA

CELULOZEI

174

ALEEA

CERBULUI

175

STRADA

CERCETAȘ ALEXANDRU BUZATU

176

STRADA

CERCETAȘ ION CRĂCANĂ

177

STRADA

CERNA (DE420/8) .

178

STRADA

CERNICA (str 11)

HG 469/2014

179

STRADA

CETĂȚII

180

ALEEA

CETI N EI

181

STRADA

CEZAR BOLLIAC

182

STRADA

CHARLES DARWIN ,

183

STRADA

CHIHLIMBARULUI (strada 4)

184

STRADA

CHILIEI (fosta Achile Mihail)

185

STRADA

CIBINULUI .

186

STRADA

CICEU (DE422/1)

187

STRADA

CIMBRULUI

HCL 250/2010

188

ALEEA

CÂMPINEI           •'•••

189

STRADA

CÂMPINEI

190

PRELUNGIREA

CÂMPINEI . .

191

INTRAREA

CÂMPINEI           

192

FUNDĂTURĂ

CÂMPINEI ' l?:      ;

193

STRADA

CINCINAT PAVELESCU

194

STRADA

CIOCÎRLIEI .

195

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

196

STRADA

CIREȘILOR

197

ALEEA

CIȘMELEI

198

STRADA

CIȘMELEI. L?' ' .

199

ALEEA

CIULEANDRA '

200

STRADA

CLĂBUCET

201

STRADA

CLAUDIUS

202

STRADA

CLOPOȚEILOR (str k)

HG 469/2014

203

STRADA

CLOȘCA

204

STRADA

CODRILOR (DE421/8, strada M)

205

ALEEA

COLINDELOR (aleea IV)

HG 469/2014

206

ALEEA

COMANDOR GHEORGHE MOCANU

nou înființată

207

STRADA

comarnic

208

STRADA

COMPOZITOR DUMITRU LUPU

HCL 404/2017

209

ALEEA

CONDORULUI    ’

210

ALEEA

CONSTANTIN BOBESCU

HG 469/2014

211

STRADA

CONSTANTIN BOBESCU (strada X)

HG 469/2014

212

STRADA

CONSTANTIN BRATESCU (fost Mihai Dumitru)

213

STRADA

CONSTANTIN BRÂNCUSI (7 Noiembrie 1917)

214

STRADA

CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA

215

STRADA

CONSTANTIN GODEANU

216

STRADA

PUBLICIST CONSTANTIN N. SARRY

HCL 112/2017

217

STRADA

CONSTANTIN SANDU-ALDEA

218

STRADA

CONSTANTN BRÂNGOVEANU

219

STRADA

CONSTANTIN HURMUZACHE

220

STRADA

CONTRAAMIRAL HORI A MACELLARIU

nou înființată

221

STRADA

CONTRAAMIRAL NICOLAE NEGRU (fost Ghe. Stroici)

222

STRADA

COPENHAGA (strada 1)

223

STRADA

CORĂBIEI

224

STRADA

CORBULUI

225

STRADA

CORNELIU BABA (DE459/19)

HG 469/2014

226

STRADA

CORNELIU COPOSU (DE461)

HG 4692014

227

STRADA

COSTACHE NEGRUZZI

228

STRADA

COSTACHE STAMATE

229

STRADA

COTMEANCA (str 17)

230

STRADA

COZIA (str 14)

231

STRADA

CPT. AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU

HCL 278/2003

232

STRADA

CPT. CONSTANTIN PUREC

233

STRADA

CPT. VASILE ȚURCANU

234

STRADA

CPT. DOBRILĂ EUGENIU

235

STRADA

CPT. GRIGORE. IGNAT

236

STRADA

CPT. RANG. II ION ȘERCĂIANU (fost Liudmil Stoianov si fost Victor Tulbure)

237

STRADA

CPT. ROMULUS PETRE

238

STRADA

CRĂIȚEI

239

STRADA

CRÂNGULUI

240

STRADA

CRASNA (str 5)

HG 469/2014

241

STRADA

CRINULUI

242

STRADA

CRIȘANEI

243

STRADA

CRISTEA GEORGESCU

244

STRADA

CRIȘUL REPEDE .

245

STRADA

CRIȘUL ALB

246

STRADA

CRIȘUL NEGRU

247

STRADA

CRIȘUL PIETROS

HCL 321/2016

248

STRADA

CRIȘULUI

249

STRADA

CRIVĂȚULUI

250

ALEEA

CRIZANTEMELOR

251

STRADA

CUARȚULUI (strada 3)

252

STRADA

CUMPENEI

253

STRADA

CURCUBEULUI

254

ALEEA

CUTEZĂTORI

255

STRADA

CUTEZĂTORI

256

STRADA

CUZA VODĂ

257

STRADA

DACIA

258

STRADA

DAFINULUI

259

ALEEA

DALIEI

260

STRADA

DĂM BO VIȚA

261

ALEEA

DEALULUI

262

STRADA

DECEBAL

263

STRADA

DELFINULUI

264

STRADA

DELTEI (DE 417/8)

265

ALEEA

DEMOCRAȚIEI

266

STRADA

DEMOCRAȚIEI

267

STRADA

DEPOZITELOR.’/,

HCL 253/2017

268

STRADA

DESPOT VODĂ

269

STRADA

DEZROBIRII

270

STRADA

DIAMANTULUI (strada 1)

271

STRADA

DIMITRIE ANGHEL '

272

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

273

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

274

STRADA

DIMITRIE CU.CLIN (strada Z)

HG 469/2014

275

ALEEA

DIMITRIE ONCIU (aleea A)

HG 469/2014

276

STRADA

DINU LIPATTI (str I, H)

HG 469/2014

277

STRADA

DIONISIE CEL MIC (Petru Groza)

278

STRADA

DISPENSARULUI

279

INTRAREA

DOAMNEI

280

STRADA

DOAMNEI (DE415/7)

281

STRADA

DOBRICH

HCL 205/2012

282

STRADA

DOBRINEȘTI

nou înființată

283

STRADA

DOBROGEI

284

INTRAREA

DOCHERILOR

285

STRADA

DOCHERILOR .

286

STRADA

DOINEI        /

287

ALEEA

DOMIȚIAN

288

ALEEA

DOMNICA

HCL 336/2019

289

STRADA

DORNA

290

STRADA

DOROBANȚILOR /!

291

STRADA

DORULUI

292

STRADA

DR. ALEXANDRU'SIMION MARCOVICI

293

ALEEA

DR. ALEXANDRU .SIMION MARCOVICI

294

STRADA

DR. ARISTIDE KARATZALI

295

STRADA

DR. CAROL DA VILA

296

STRADA

DR. FRANCISC REINER

297

ALEEA

DR. GHEORGHE..VINTILĂ .

298

STRADA

DR. N. SADOVEANU

299

ALEEA

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCU

c0NSTAN7^

300

STRADA

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCU

301

INTRAREA

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCU

302

STRADA

DR. PROF. ION CANTACUZINO

303

STRADA

DR. ȘTEFAN STÂNCĂ

304

STRADA

DR. VICTOR BABEȘ

305

STRADA

DR. VICTOR CLIMESCU (Mareșal Tolbuhin)

306

STRADA

DR. ALEXANDRU PESAMOSCA

307

STRADA

DRĂGAICA (aleea 9)

HG 469/2014

308

INTRAREA

DRAGOȘ VODĂ

309

STRADA

DRAGOȘ VODĂ

310

STRADA

DRAGOSLAVELE.

311

STRADA

DREPTĂȚII

312

STRADA

DRESDA

HCL 288/2019

313

ALEEA

DUBLIN

HCL 288/2019

314

STRADA

DUILIU ZAMFIRESCU

315

INTRAREA

DUILIU ZAMFIRESCU

316

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

317

STRADA

DUMBRĂVENI /? Ț

318

STRADA

DUMITRU KIRIAC (strada 0)

HG 469/2014

319

STRADA

DUMITRU MARINESCU

320

STRADA

DUNĂRII    :       .

321

STRADA

ECATERINA TEODOROIU

322

STRADA

ECATERINA VARGA \

323

STRADA

EDMOND DEDA

HG 469/2014

324

STRADA

EDUARD CAUDELLA (s.tr C )

HG 469/2014

325

PRELUNGIREA

EDUARD CAUDELLA (strada E)

HG 469/2014

326

STRADA

EGALITĂȚII    .

327

ALEEA

EGRETEI

328

STRADA

ELENA CUZA

329

STRADA

ELIBERĂRII

330

ALEEA

ELIBERĂRII'

331

B-DUL

ELISABETA (fost Carpați)

332

STRADA

EMANOIL SAVA

333

STRADA

EMIL CIORAN

HCL 337/2019

334

STRADA

EMIL GÎRLEANU

335

STRADA

EMIL RACOVIȚĂ

336

STRADA

ENACHIȚĂ VĂCĂRESCU

337

INTRAREA

ENERGIEI

338

STRADA

EREMIA MOVILĂ

339

STRADA

EROILOR    :   .

340

STRADA

EUGEN LOVINESCU (DE491/5)

HG 469/2014

341

STRADA

EUGEN TANȚA

342

STRADA

EVELIN

HCL 495/2018

343

STRADA

FĂGETULUI

cO*trr6A“'T»***

344

STRADA

FARULUI

345

STRADA

FĂT FRUMOS

346

STRADA

FELDIOAREI

347

B-DUL

FERDINAND (fost Republicii)

348

STRADA

FILARET BARBU (str B)

HG 469/2014

349

STRADA

FÎNTÎNELE

350

STRADA

FLAMÎNDA ..

351

ALEEA

FLAMINGO

352

STRADA

FLAVIA

HCL 165/2012

353

STRADA

FLORENȚA (strada 2)

354

STRADA

FLORILOR Z

355

ALEEA

FLUTURILOR

356

ALEEA

FRAGILOR ...

357

STRADA

FRANKFURT (strada 3)

358

ALEEA

FRASINULUI

nou înființată

359

STRADA

FRASINULUI     ’

360

STRADA

FREAMĂTULUI

361

STRADA

FRIGULUI

362

INTRAREA

FRUMOASĂ

363

ALEEA

FRUMOASEI ' -

364

STRADA

FRUNZELOR   '

365

STRADA

FUIORULUI (D.E401/8, DE399/20, DE404/4)

366

STRADA

FULGERULUI

367

STRADA

GARABET IBRĂILEANU

368

STRADA

GARDENIEI (DE413/7)

369

ALEEA

GARDENIEI (DE413/8)

370

FUNDĂTURA

GĂRII

371

INTRAREA

GĂRII

372

STRADA

GĂRII

373

ALEEA

GAROFIȚEI

374

STRADA

GAVRIL MUZICESCU

375

STRADA

GENERAL IOAN CULCER

HCL 75/2011

376

STRADA

GENERAL MR. TOMA ZOTTER (str F)

377

STRADA

GENERAL CONSTANTIN HÂRJEU

HCL 143/2013

378

STRADA

GENERAL DE BRIGADĂ IOAN EREMIA

379

STRADA

GENERAL EREMIA GRIGORESCU

380

STRADA

GENERAL GHEORGHE.ANGHELESCU

nou înființată

381

STRADA

GENERAL(R) GHEORGHE CONSTANTIN

nou înființată

382

STRADA

GENERAL IOAN DRAGALINA (strada C)

383

STRADA

GENERAL LT. LEONARD MOCIULSCHI (str I)                

384

STRADA

GENERAL MÂNU (ANTON NITESCU)

385

STRADA

GENERAL ȘTEFĂNESCU AMZA

HCL 143/2013

ooNsTANy^ ROMÂNIA

«L JUDEȚUL CONSTANTA jW MUNICIPIUL CONSTANTA R consiliul local

386

STRADA

GENERAL VASILE MILEA (strada F)

387

ALEEA

GENIULUI

nou înființată

388

STRADA

GENOVA

HCL 205/2012

389

STRADA

GEORGE COȘBUC

390

STRADA

GEORGE ENESCU

391

STRADA

GEORGE TOPÂRCEANU (DE487/40)

HG 469/2014

392

ALEEA

GHEORGHE DUMITRESCU (aleea Ș)

HG 469/2014

393

STRADA

GHEORGHE ASACHI

394

STRADA

GHEORGHE BARIȚIU

395

STRADA

GHEORGHE DIMA

HG 469/2014

396

STRADA

GHEORGHE DOJA

397

STRADA

GHEORGHE DUMITRAȘCU (fosta Dianei)

398

STRADA

GHEORGHE LAZĂR

399

INTRARE

GHEORGHE RUSOVICI

400

STRADA

GHEORGHE SION

401

STRADA

GHINDEI (DE402)

402

STRADA

GHIOCEL

403

STRADA

GÎNDULUI

404

STRADA

GLADIOLEI

405

STRADA

GLASGOW   ;

HCL 288/2019

406

STRADA

GLIEI (DE398/17, DE399/19, DE403/2)

407

STRADA

GOSPODĂRIEI

408

STRADA

GOVORA (str lO)

HG 469/2014

409

ALEEA

GRĂDINILOR

410

ALEEA

GRANATULUI

411

STRADA

GRĂNICERULUI1

412

INTRAREA

GRĂNICERULUI

413

STRADA

GRIGORE ALEXĂNDRESCU

414

STRADA

GRIGORE TOCILESCU (Mihai Eminescu)

415

ALEEA

GRÂULUI (aleea E) •

416

STRADA

GRÂULUI (strada E) .

417

STRADA

GRI VIȚEI

418

STRADA

GROZEȘTI

419

STRADA

GRUIA (strada 2)

420

ALEEA

HADRIAN

421

STRADA

HAGA

HCL 288/2019

422

STRADA

HAIDUCULUI

423

STRADA

HAMBURG

HCL 288/2019

424

STRADA

HANOVRA (strada 13)

425

STRADA

HARICLEEA DARCLEE (str R)

HG 469/2014

426

PRELUNGIREA

HATMANUL LUCA ARBORE

427

STRADA

HATMANUL LUCA ARBORE

428

STRADA

HAVANA (strada inel B)

429

STRADA

HELSINKI

HCL 288/2019coNstaW7>j

4. ® 1

430

STRADA

HENRY COANDĂ (DE490/1)

HG 469/2014

431

ALEEA

HERACLEEA.

432

ALEEA

HERACLEEA

433

INTRAREA

HISTRIA

434

STRADA

HOREA

435

STRADA

HORIA AGARICI (fosta Grădiniței)

436

STRADA

HORIA GRIGORESCU (str F)

HG 469/2014

437

ALEEA

HORTENSIEI

438

ALEEA

I.C BRĂTIANU

439

INTRAREA

I.C. BRĂTIANU

440

B-DUL

I.C. BRĂTIANU (fost l.Filimon Sarbu 2,Șos I.C.Brătianu)

441

STRADA

I. GH. DUCA

442

FUNDĂTURA

IALOMIȚEI

443

ALEEA

IALOMIȚEI

444

ALEEA

IASOMIEI

445

STRADA

IEDERII

446

STRADA

ILARIE VORONCA

447

STRADA

ACTOR ILARION CIOBANU

HCL 112/2017

448

STRADA

ILEANA COSÂNZEANA

449

STRADA

ILINCA

HCL 495/2018

450

SOSEAUA

INDUSTRIALĂ

451

STRADA

INDUSTRIEI

452

ALEEA

INFANTERIEI

nou înființată

453

STRADA

ÎNFRĂȚIRII

454

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

455

STRADA

ING. ARH. VLADIMIR SIMU (DE396)

456

INTRAREA

ING.ARH. VLADIMIR SIMU

457

STRADA

INSTITUTOR GHEORGHE TĂNĂSESCU

458

STRADA

INSTITUTOR ION TITORIAN

459

STRADA

INTERIOARĂ 1

460

STRADA

INTERIOARĂ 2

461

STRADA

INTERIOARĂ 3

462

STRADA

INTERIOARĂ 4

463

STRADA

INULUI (Naționalizării)

464

STRADA

IOAN BORCEAȚMarin Dincă)

465

STRADA

IOAN D. CHIRESCU (Dumitru Donciu)

466

STRADA

IOAN N. ROMAN (Francisc Panett)

467

STRADA

IOAN SLAVICI

468

INTRARE

IOAN URSU

469

STRADA

IOAN URSU (C. Pariano)

470

STRADA

ION ADAM

471

STRADA

ION ANDREESCU (Andrei Ionescu)

472

STRADA

ION BĂNESCU

cONSTAWy^j

. 1

473

STRADA

ION CASIAN (Constantin Codeanu)

474

STRADA

ION CORVIN

475

STRADA

ION CREANGĂ

476

STRADA

ION GHICA

477

STRADA

ION HELIADE RĂDULESCU

478

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

479

STRADA

ION LAHOVARI (Costache Burcă)

480

STRADA

ION LUCA CARAGIALE (fosta 1 .Viitorului,

2.Petre Carp, 3.Stabilizării)

481

STRADA

ION NECULCE

482

STRADA

ION NENIȚESCU

483

STRADA

ION PĂUN PIN CIO

484

STRADA

ION POPOVICI BĂNĂȚEANU

485

STRADA

ION RAȚIU

486

PRELUNGIREA

ION RAȚIU

487

STRADA

ION ROATĂ

488

PRELUNGIREA

ION ROATĂ

489

STRADA

ION TĂUTU

490

STRADA

ION THEODORESCU VALAHU

(l.Vânatorilor, 2.Episcop Ilarie, 3.Luntrei)

491

STRADA

ION VIDU

492

STRADA

ION VODĂ

493

STRADA

ION VOICU

HG 469/2014

494

ALEEA

ION VOICU

HG 469/2014

495

STRADA

IONEL PERLEA

HG 469/2014

496

STRADA

IONEL TEODOREANU (DE 484/20)

HG 469/2014

497

STRADA

IOSIF ISER (DE456/8)

HG 469/2014

498

STRADA

IOSIF IVANOVICI (str M, F)

HG 469/2014

499

ALEEA

IOSIF SAVA (aleea III)

HG 469/2014

500

STRADA

ISLAZ (DE 451/82)

501

ALEEA

ITACA

HG 469/2014

502

STRADA

IULIU MANIU (DE465/2)

HG 469/2014

503

INTRAREA

IULIU MANIU (strada R)

504

STRADA

IZMIR

HCL 205/2012

505

STRADA

IZVORULUI

506

ALEEA

JADULUI

507

STRADA

JEAN BART (strada S)

HCL 142/2013

508

STRADA

ACTOR JEAN CONSTANTIN

HCL 112/2017

509

STRADA

JIULUI

510

STRADA

JUPITER

511

STRADA

JUSTIȚIEI

512

STRADA

KIEV

513

STRADA

KRAKOVIA (DE 371, DE288)

514

STRADA

KRIKOR ZAMBACCIAN (fostă Vântului,

Mării)

515

INTRAREA .

LABIRINT

516

STRADA

LABIRINT

517

ALEEA

LĂCRĂMIOARELOR

518

STRADA

LACULUI

519

STRADA

LAIC VODĂ

520

ALEEA

LALELELOR

521

ALEEA

LAMÂIȚEI (aleea 7)

HG 469/2014

522

ALEEA

LAMIA

HG 469/2014

523

STRADA

LANULUI

524

PRELUNGIREA

LANULUI

525

STRADA

LEANDRILOR

HCL 250/2010

526

STRADA

LEBEDEI

527

STRADA

LETIȚIA

HCL 336/2019

528

STRADA

LIBERTĂȚII

529

ALEEA

LICURICI

530

STRADA

LICURICILOR

531

STRADA

LILIACULUI

532

PRELUNGIREA

LILIACULUI

533

INTRAREA

LIMANULUI

534

STRADA

LIMANULUI

535

ALEEA

LIREI

536

STRADA

LIREI

537

STRADA

LISABONA (strada 15)

538

ALEEA

LIVEZILOR

539

STRADA

LIVEZILOR

540

STRADA

LIVIU REBREANU (DE483/15)

HG 469/2014

541

STRADA

LOCOMOTIVEI

542

STRADA

LONDRA (strada 14)

HCL 288/2019

543

ALEEA

LOTCA

544

ALEEA

LOTUS

545

STRADA

LT. DUMITRU LEMNEA

546

STRADA

LT. FLORIN PROTOPQPESCU

547

STRADA

LT. GHEORGHE BURICESCU

548

INTRAREA

LT. GHEORGHE HANEȘ

549

STRADA

LT. HORIA HULUBEI (str G)

550

STRADA

LT. MIRCEA BERBEREANU

551

STRADA

LT. PETRE MĂNOIU

552

STRADA

LT. ȘTEFAN PANAITESCU

553

STRADA

LT. COL. ION JALEA (str H)

HG 469/2014

554

STRADA

LUCEAFĂRULUI

555

STRADA

LUCERNEI

556

STRADA

LUCIAN BLAGA (DE 485/5)

HG 469/2014

557

ALEEA

LUGOJANA

qOHSTAN7-^

1 © »

558

ALEEA

LUMINII

559

STRADA

LUMINIȘULUI

560

ALEEA

LUNII

561

STRADA

LUNTRAȘULUI

562

ALEEA

LUPENI

563

STRADA

LUPTĂTORI

564

STRADA

LYON (DE 369, DE290)

565

STRADA

MĂCEȘULUI

566

ALEEA

MACILOR

567

STRADA

MĂCINULUI

568

STRADA

MADRID (DE 599)

569

ALEEA

MADRIGALULUI (aleea II)

HG 469/2014

570

ALEEA

MAGNOLIEI

571

STRADA

MĂGURAN

572

STRADA

MAIOR AVIATOR ȘTEFAN SĂNĂTESCU (str.L)

573

STRADA

MAIOR GHEORGHE ȘONȚU

574

STRADA

MAIOR ION PORUMBARU

575

STRADA

MAIOR MUREA GHEORGHE

576

STRADA

MAIOR ȘOFRAN

577

INTRAREA

MAIOR ȘOFRAN

578

ALEEA

MĂLINULUI

579

B-DUL

MAMAIA (V.I.LENIN)

580

INTRAREA

MANGALIEI

HCL 76/2011

581

ȘOSEAUA

MANGALIEI

582

STRADA

MARAMUREȘ

583

STRADA

MĂRĂȘEȘTI

584

STRADA

MĂRĂȘTI

585

ALEEA

MARATHON

586

STRADA

MARCUS AURELIUS

587

STRADA

MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU (str A)

HG 469/2014

588

STRADA

MAREȘAL ION ANTONESCU (str B)

589

STRADA

MARGARETEI

590

ALEEA

MĂRGĂRITARELOR

591

STRADA

MARIN PREDA

HCL 3367/2019

592

STRADA

MARINEI

HCL 166/2012

593

STRADA

MARȚIAN NEGREA

594

STRADA

MĂRȚIȘOR

595

ALEEA

MĂRȚIȘORULUI

596

STRADA

MĂRULUI (DE397/1)

597

STRADA

MATEI MILO

598

ALEEA

MECANIZATE

nou înființată

599

STRADA

MEDEEA

600

ALEEA

MEDUZEI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

601

ALEEA

MEGARA

602

ALEEA

MELODIEI

603

STRADA

MERCUR

604

STRADA

MERIȘOR

605

STRADA

MESTEACĂNULUI

HCL 250/2010

606

PRELUNGIREA

MEȘTERUL MANOLE

HG 469/2014

607

STRADA

MEȘTERUL MANOLE

608

ALEEA

MICENE

HG 469/2014

609

STRADA

MICȘUNELELOR

610

STRADA

MIDIA (DE422)

611

STRADA

MIHAELA

HCL 495/2018

612

STRADA

MIHAI EMINESCU ( Friedrich Engels)

613

STRADA

MIHAI VITEAZU

614

STRADA

MIHAIL CAPȘA (str H)

615

STRADA

MIHAIL DRUMEȘ

HCL 142/2013

616

STRADA

MIHAIL JORA (str L)

HG 469/2014

617

STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU

618

STRADA

MIHU COPILU

619

STRADA

MILANO (DE 366, DE 292)

620

STRADA

MILITARĂ

621

STRADA

MIMOZELOR

622

ALEEA

MIMOZELOR

623

STRADA

MIORIȚA

624

STRADA

MIRCEA CEL BĂTRÂN

625

STRADA

MIRCEȘTI

626

STRADA

MIRON COSTIN

627

STRADA

MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA (strada O)

628

STRADA

MITROPOLIT DOSOFTEI

629

INTRAREA

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE

630

STRADA

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE

631

STRADA

MOLDOVEI

632

STRADA

MONACO

633

ALEEA

MORILOR (aleea 3)

HG 469/2014

634

STRADA

MOSKOPOLE

nou înființată

635

STRADA

MOȚILOR

636

STRADA

MUGURULUI

637

STRADA

MUNCEL

638

STRADA

MUNCII

639

STRADA

MUNTENIEI (13 Decembrie)

640

STRADA

MUNȚII CARPAȚI

641

STRADA

MUNȚII DOBROGEI

642

STRADA

MUNȚII TATRA

643

ALEEA

MURELOR

644

STRADA

MUREȘULUI

c0NSTAN7^

< o «


cOnstan7>} românia

4 t® £ JUDEȚUL CONSTANTA mETInî MUNICIPIUL CONSTANTA II?       CONSILIUL LOCAL

645

STRADA

MUȘCATELOR

646

STRADA

MUSCEL (str 12)

HG 469/2014

647

ALEEA

MUZICII

648

STRADA

NADA FLORILOR (strada G)

649

ALEEA

NALBEI

650

STRADA

NAPOLI (DE 276)

651

STRADA

NARCISELOR

652

STRADA

NĂVALNICULUI

653

STRADA

NĂVODULUI

654

FUNDĂTURA

NĂVODULUI

655

ALEEA

NEAJLOV

656

STRADA

NEATÂRNĂRII

657

STRADA

NEGRU VODĂ

658

STRADA

NEHOIULUI

659

STRADA

NERVA

660

STRADA

NICOLAE BĂLCESCU

661

STRADA

NICOLAE FILIMON

662

PRELUNGIREA

NICOLAE FILIMON

663

STRADA

NICOLAE IORGA (fosta Valea Albă si 30 Decembrie)

664

STRADA

NICOLAE KIRCULESCU

HCL 119/2016, HG 455/2007

665

STRADA

NICOLAE MĂNDOI

666

STRADA

NICOLAE TITULESCU

667

INTRAREA

NORDULUI

668

STRADA

NOUĂ

669

STRADA

NOVACI (DE419/2)

670

STRADA

NUCILOR

671

ALEEA

NUFĂRULUI

672

STRADA

OBORULUI

673

STRADA

OCTAVIAN GOGA (DE489/9)

HG 469/2014

674

STRADA

ODESSA

HCL 205/2012

675

STRADA

OITUZ

676

STRADA

OLARI (DE399/7, DE399/6)

677

STRADA

OLEG DANOVSKI (fosta Ecoului)

678

STRADA

OLTENIEI

679

STRADA

OLTULUI

680

ALEEA

OLYMPIA

HG 469/2014

681

STRADA

ONEȘTI

682

STRADA

OPALULUI (strada D)

683

STRADA

OPEREI

HG 469/2014

684

ALEEA

ORHIDEELOR

685

STRADA

ORIENT

686

STRADA

ORIZONTULUI

687

STRADA

OSLO

688

STRADA

OSTROV

689

STRADA

OTOPENI (str 13)

690

STRADA

OVIDIU

691

STRADA

PĂCII

692

STRADA

PAJUREI

693

STRADA

PALAS

694

STRADA

PALERMO

HCL 288/2019

695

STRADA

PANAIT CERNA

696

STRADA

PANAIT HOLBAN

697

STRADA

PANAIT MOȘOIU

698

ALEEA

PANDURULUI

699

STRADA

PANDURULUI

700

ALEEA

PANSELEI

701

STRADA

PĂPĂDIEI (DE 384)

702

STRADA

PARÂNG

703

STRADA

PARIS (strada 5)

704

ALEEA

PARTIZANILOR

705

STRADA

PARTIZANILOR

706

STRADA

PASAJULUI

707

STRADA

PĂSTORULUI (DE 451/90)

708

STRADA

PATRIEI

709

STRADA

PAUL CONSTANTINESCU (strada T)

HG 469/2014

710

STRADA

PĂULIȘ (str D)

711

ALEEA

PELICANULUI

712

ALEEA

PELINULUI

HCL 250/2010

713

STRADA

PENEȘ CURCANUL

714

ALEEA

PERINIȚEI

715

STRADA

PERLEI (strada E)

716

STRADA

PESCARILOR

717

STRADA

PESCĂRUȘ

718

STRADA

PEȚA

719

STRADA

PETRE DASCĂLU

720

STRADA

PETRE ISPIRESCU

721

STRADA

PETRE LICIU

722

STRADA

PETRE PONI

723

STRADA

PETRU CERCEL

724

STRADA

PETRU RAREȘ

725

STRADA

PETRU VULCAN

726

STRADA

PIAȚA CHILIEI (fost Piața Achile Mihail)

727

STRADA

PIAȚA GRIVIȚEI

728

STRADA

PIAȚA OVIDIU

729

STRADA

PIATRA CRAIULUI

730

ALEEA

PICTOR NICOLAE TONITZA

c0NSTAN7^

«i o ®

731

INTRAREA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

732

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

733

STRADA

PICTOR THEODOR AMAN

734

ALEEA

PIERSICULUI

735

ALEEA

PINULUI

736

STRADA

PIONIERULUI

737

ALEEA

PITARULUI (aleea 10)

738

STRADA

PLANTELOR

739

ALEEA

PLATANULUI

740

STRADA

PLEȘU

741

STRADA

PLEVNEI

742

STRADA

PLOPILOR

743

STRADA

PLUGULUI

744

STRADA

PLUGUȘORULUI

HCL 166/2012

745

STRADA

PODULUI

746

ALEEA

POET ALEXANDRU GHERGHEL

747

STRADA

POET VASILE CÂRLOVA

748

STRADA

POIANA MARE (DE 541/80)

749

STRADA

POIENEI

750

STRADA

POMPILIU ELIADE

751

STRADA

POPA FARCAȘ

HCL 75/2011

752

STRADA

POPA ȘAPCĂ

753

STRADA

POPORULUI

754

STRADA

PORTIȚEI

755

ALEEA

PORTULUI NOU

756

STRADA

POSADA (str 1)

HG 469/2014

757

STRADA

POȘTEI

758

STRADA

PRAG A (strada 4)

759

INTRAREA

PRAHOVEI

760

STRADA

PRAHOVEI

761

STRADA

PREDA BUZESCU

762

STRADA

PRIETENIEI

763

INTRAREA

PRIMĂVERII

764

STRADA

PRIMĂVERII

765

STRADA

PRISLOP (str 7)

HG 469/2014

766

STRADA

PRODUCTELOR

767

STRADA

PROF. GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI

768

STRADA

PROF. NICOLAE TEODOREANU (Brotăcei)

769

STRADA

PROF. SAVU TIMARIU (Bucegi)

770

STRADA

PROGRESULUI

771

STRADA

PROLETARĂ

772

STRADA

PRUTULUI

773

STRADA

PUTNA (str 4)

HG 469/2014

774

STRADA

RĂCHITAȘI

775

STRADA

RADU CALOMFIRESCU

776

STRADA

RADU LOGOFĂT

777

STRADA

RAHOVA (str 22)

778

STRADA

RAPSODIEI (str A)

HG 469/2014

779

FUNDĂTURA

RARIȘTEI

780

STRADA

RĂSĂRITULUI

781

STRADA

RĂSCOALA DIN 1907

782

INTRAREA

RĂSURI

783

STRADA

RĂSURI

784

STRADA

RĂZBOIENI

785

STRADA

RĂZOARE

786

STRADA

RĂZVAN VODĂ

787

STRADA

RECOLTEI

788

PRELUNGIREA

RECOLTEI

HG 469/2014

789

STRADA

REMIZEI

790

ALEEA

REMUS

791

STRADA

REMUS OPREANU-ACCES PORT

792

STRADA

REMUS OPREANU

793

STRADA

RENAȘTERII

794

INTRAREA

RETEZAT

795

STRADA

REVOLUȚIEI DIN 22 DEC. 1989 (fost Karl Marx)

796

ALEEA

RHODOS

797

STRADA

RIENI

798

STRADA

RIGA

HCL 288/2019

799

STRADA

RÎNDUNELELOR

800

INTRAREA

RODICA

801

ALEEA

RODICA

802

STRADA

RODICA

803

STRADA

ROMA (strada 6)

804

STRADA

ROMANĂ

805

STRADA

ROMANIȚA

HCL 219/2019

806

ALEEA

ROMANIȚEI

807

ALEEA

ROMULUS

808

STRADA

ROTTERDAM (strada inel A)

809

STRADA

ROVINE

810

STRADA

ROZELOR (DE 388)

811

STRADA

ROZMARINULUI

HCL 250/2010

812

STRADA

RUBINULUI (strada A)

813

STRADA

RUGULUI

HCL 250/2010

814

STRADA

SABIN DRĂGOI (strada U)

HG 469/2014

815

STRADA

SABINELOR

816

STRADA

SAFIRULUI (strada F)

817

ALEEA

SALAMINA

HG 469/2014

________

818

STRADA

SALCÂMILOR

819

STRADA

SĂLCIILOR

820

STRADA

SALONIC

821

STRADA

SALVIEI (DE 386)

822

STRADA

SAMUEL MICU KLEIN

823

STRADA

SANTOS

HCL 205/2012

824

STRADA

SARMISEGETUZA

825

STRADA

SASU DUMITRU

826

STRADA

SASU VASILE

827

ALEEA

SATELITULUI

828

ALEEA

SATURN

829

ALEEA

SCAFANDRILOR

830

STRADA

SCÂNTEII

831

STRADA

SCHEIA (str 3)

HG 469/2014

832

STRADA

ȘCOLII

833

STRADA

SECERIȘULUI

834

FUNDĂTURA

SEMĂNĂTORULUI

835

STRADA

SEMĂNĂTORULUI

836

PRELUNGIREA

SENTINELEI

HG 469/2014

837

INTRAREA

SENTINELEI

HCL 166/2012

838

STRADA

SENTINELEI (DE423/1, DE450)

839

STRADA

SEPTIMIUS SEVERUS

840

STRADA

ȘERBAN VODĂ

841

STRADA

SERELOR

842

STRADA

SERGENT ION OLTEANU

843

STRADA

SERGENT NICOLAE GRINDEANU

844

PRELUNGIREA

SERGENT NICOLAE GRINDEANU

845

STRADA

SERGENT SCARLAT DRĂGAN

846

STRADA

SERGIU CELIBIDACHE (str D)

HG 469/2014

847

STRADA

SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN (strada S)

HG 469/2014

848

STRADA

SHANGHAI

849

STRADA

SIMION BĂRNUȚIU

850

ALEEA

SÂNZIENELOR (aleea 6)

HG 469/2014

851

STRADA

ȘIPOT

852

ALEEA

SIRACUZZA

HG 469/2014

853

STRADA

SIRENEI

854

STRADA

ȘIRETULUI

855

STRADA

SIUTGHIOL (DE439)

856

STRADA

SLT. ABDULACHIM CHIAZIM

857

STRADA

SLT. ACHILE SARY

858

STRADA

SLT. BASARAB

859

INTRAREA

SLT. BOGDAN VASILE

HG 469/2014

860

STRADA

SLT. BOGDAN VASILE

861

INTRAREA

SLT. CHIOSE SANDU

co«stan^ românia

<    « JUDEȚUL CONSTANTA

m El m municipiul constanta CONSILIUL LOCAL

862

STRADA

SLT. CHIOSE SANDU

863

STRADA

SLT. CONSTANTIN MUGUREANU

864

STRADA

SLT. EUGEN TĂUTU

865

STRADA

SLT. GH. ECONOMU

866

STRADA

SLT. GHEORGHE POPA

867

FUNDĂTURA

SLT. GHEORGHE SASU

868

STRADA

SLT. GHEORGHE SASSU

869

INTRAREA

SLT. GHEORGHE SASSU

870

INTRAREA

SLT. ION ALEXANDRESCU

871

STRADA

SLT. GHEORGHE N. DUMITRESCU

872

STRADA

SLT. NICOLAE ROȘCULEȚ

873

STRADA

SUBLOCOTENENT MARIUS-DANIEL FRIPIȘ

HCL 403/2017

874

STRADA

SLT. TEMELIE ANGHELESCU

875

STRADA

SLT. TITUS BUDAC

876

STRADA

SLT. FURTUNĂ COSMIN (fost Dr. Nicolae Bagdazar)

HCL 251/2010

877

STRADA

SLT. ION ALEXANDRESCU

878

PRELUNGIREA

SLT. ION ALEXANDRESCU

879

STRADA

SLT. ION GHICULESCU

880

STRADA

SLT. PETRE PAPADOPOL

881

STRADA

SMARALDULUI (strada B)

882

INTRAREA

SMÂRDAN

883

STRADA

SMÂRDAN

884

STRADA

SOARELUI

885

STRADA

SOCULUI (DE 389/7)

886

STRADA

SOFIA (strada 7)

887

STRADA

ȘOFRANULUI

HCL 250/2010

888

STRADA

SOLDAT N.PREDESCU

889

STRADA

SOLIDARITĂȚII

890

STRADA

SOMEȘ

891

STRADA

ȘOSEAUA DIN VII

892

STRADA

SOVEJA

893

STRADA

SPĂTARUL NICOLAE MILESCU

894

STRADA

SPICULUI (strada B)

895

STRADA

SPIRU HARET

896

STRADA

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

897

ALEEA

STADIONULUI

898

STRADA

STADIONULUI

899

ALEEA

STÂNJENEILOR

900

STRADA

STEAGULUI

901

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

902

STRADA

ȘTEFAN DĂRĂSCU (DE456/9)

HG 469/2014

903

STRADA

PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN

904

STRADA

ȘTEFAN MIHĂILEANU

f0^STAN7>|

;1 ® *

905

INTRAREA

ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ

906

STRADA

ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ

907

STRADA

STEJARULUI

908

STRADA

STELIAN TOMA

909

STRADA

STELUȚEI

910

STRADA

STRĂJERULUI

911

ALEEA

STUDENȚILOR

912

STRADA

STUPILOR (DE 451/85)

913

STRADA

SUCEAVA

914

STRADA

SUDULUI

915

STRADA

SULFINEI

916

STRADA

SULMONA

917

STRADA

TABLA BUȚII

918

STRADA

TACHE IONESCU (DE469)

HG 469/2014

919

STRADA

TALAZULUI

920

ALEEA

TATAIA

921

STRADA

TEIULUI

922

STRADA

TELEAJEN (str 2)

HG 469/2014

923

ALEEA

TELIȚA

924

STRADA

TEODOR PALADY (DE454/1)

HG 469/2014

925

STRADA

ȚEPEȘ VODĂ

926

STRADA

TERMELE ROMANE (Marinarilor)

927

STRADA

THEODOR BURADA

928

STRADA

THEODOR NECULUȚĂ

929

STRADA

THEODOR D. SPERANȚIA

930

INTRAREA

THEODOR D. SPERANȚIA

931

ALEEA

THERMA

932

STRADA

TIBERIU BREDICEANU (str G)

HG 469/2014

933

STRADA

TIBERIUS

934

STRADA

TIMIȘANEI

935

STRADA

TIMONEI

936

STRADA

TIMPURI NOI

937

STRADA

TINERETULUI

938

ALEEA

TÎRNAVA

939

STRADA

TISEI

HCL 121/2018

940

ALEEA

TISMANA

941

ALEEA

TITUS

942

STRADA

TITUS CERGĂU (str P)

HG 469/2014

943

INTRAREA

TOAMNEI

944

STRADA

TOAMNEI

945

STRADA

ACTOR TOMA CARAGIU

HCL 112/2017

946

B-DUL

TOMIS (fost Carol, I.V Stalin, 23 August)

947

INTRAREA

TOMIS

948

STRADA

TOPASCA

949

STRADA

TOPAZULUI (strada G)

950

ALEEA

TO POLOG

951

STRADA

TOPOLOG

952

STRADA

TOPOLOVENI (str 8)

HG 469/2014

953

STRADA

TOPRAISAR

954

STRADA

TORINO

HCL 104/2015

955

PRELUNGIREA

TRACTORULUI

956

STRADA

TRACTORULUI

957

PRELUNGIREA

TRAIAN

958

STRADA

TRAIAN

959

STRADA

TRAIAN VUIA

960

STRADA

TRANDAFIRULUI

961

STRADA

TRANSILVANIEI

962

ALEEA

TRANSMISIUNI

nou înființată

963

STRADA

TRAPANI (strada inel C)

964

STRADA

TRIFOIULUI (DE398/1)

965

ALEEA

TROIA

966

STRADA

TROTUȘ

967

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

968

ALEEA

TUIEI

HCL 121/2018

969

STRADA

TULCEA

970

PRELUNGIREA

TULCEI

971

STRADA

TUNELULUI

972

STRADA

TURDA

973

ALEEA

ULMULUI

974

ALEEA

UMANITĂȚII

975

STRADA

UMBREI

976

ALEEA

UMBREI

977

STRADA

UNIRII

978

PRELUNGIREA

UNIRII

979

ALEEA

UNIVERSITĂȚII

980

STRADA

VALEA ALBĂ

981

STRADA

VALEA MORII (DE 451)

982

ALEEA

VALENCIA

HCL 288/2019

983

STRADA

VALUL LUI TRAIAN

984

STRADA

VALULUI

985

INTRAREA

VALULUI

986

STRADA

VÂNĂTORI

987

STRADA

VÂRFUL CU DOR

988

STRADA

VARȘOVIA (strada 8)

989

STRADA

VASILE LUCACIU (Iosub Kahane)

990

STRADA

VASILE ALECSANDRI

991

STRADA

VASILE CANARACHE

992

STRADA

VASILE CONTA

993

STRADA

VASILE LUPU

994

STRADA

VASILE PÂRVAN

995

ALEEA

VÂNĂTORI DE MUNTE

nou înființată

996

STRADA

VENEȚIA (strada 9)

997

STRADA

VENUS

998

INTRAREA

VERDE

999

STRADA

VERDE

1000

STRADA

VERONA (strada 10)

1001

STRADA

VERONICA MICLE (strada K)

1002

STRADA

VESPASIAN

1003

ALEEA

VETERANILOR (str E)

1004

STRADA

VICEAMIRAL IOAN MURGESCU (Pândele Becheanu)

1005

STRADA

VICTORIA

HCL 165/2012

1006

STRADA

VIDIN (str 20)

1007

STRADA

VIENA (strada 11)

1008

STRADA

VIFOR HAIDUCUL (Ștefan Donciu)

1009

STRADA

VIFORULUI

1010

PRELUNGIREA

VIILOR (DE406)

1011

STRADA

VIILOR

1012

STRADA

VIITORULUI

1013

STRADA

VINTILĂ BRĂTIANU (DE 468/12)

HG 469/2014

1014

STRADELA

VÂNTULUI

1015

STRADA

VIOLETELOR

HCL 60/2016

1016

PRELUNGIREA

VIORELELOR

HCL 224/2016

1017

STRADA

VIORELELOR

1018

STRADA

VIRGIL COMAN

HCL 44/2017

1019

STRADA

VIRTUȚII

1020

ALEEA

VÂSCULUI (aleea 5)

HG 469/2014

1021

STRADA

VIȘINILOR

1022

STRADA

VOIEVOZILOR (str B)

HG 469/2014

1023

STRADA

VOINEASA (str 18)

1024

STRADA

VOINICULUI

1025

ALEEA

VOINICULUI

1026

INTRAREA

VOINICULUI

1027

ALEEA

VRÂNCIOAIEI (aleea 4)

HG 469/2014

1028

STRADA

VULTURULUI

1029

STRADA

WALTER MĂRĂCINEANU

1030

STRADA

YOKOHAMA

1031

STRADA

ZAGREB

1032

STRADA

ZAMFIRA

HCL 165/2012

1033

STRADA

ZĂVOIULUI (DE382)

1034

STRADA

ZBURĂTORULUI

1035

STRADA

ZEFIRULUI

1036

STRADA

ZENO VANCEA (A)

HG 469/2014

1037

STRADA

ZILOT ROMÂNUL

1038

STRADA

ZIMBRULUI

1039

STRADA

ZMEUREI

1040

STRADA

ZORELELOR

1041

STRADA

ZORILOR

Jj'IJ        11 -li

TOTAL STRĂZI = 1041