Hotărârea nr. 248/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2020 ȘI SEZONUL COMPETIȚIONAL 2020 - 2021

ROMÂNIA

| JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA

1 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive ale structurilor sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020-2021

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 2.0. #*.2#IC,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 110152/21.07.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe 'și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 112201/24.07.2020;

Având în vedere raportul final al sesiunii de selecție de proiecte sportive în cadrul programului „Promovarea Sportului de Performanță" înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.105739/13.07.2020, prin care au fost declarate admise proiectele care au obținut în urma evaluării minim 65 de puncte și au fost stabilit sumele care urmează a fi alocate structurilor sportiye pentru finanțarea activităților sportive ale acestora în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020-2021;

Văzând prevederile art,18Al alin.(2) și (3), ale art.67Al alin.(3) și ale art.69 alin.(l), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 7.000.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va a loca, în tranșe, suma de 3.500.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 3.500.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.2 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.200.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Baschet Club Athletic Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va^aloca, în tranșe, suma de 600.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 600.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.3 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.200.000 de lei, cu TVA inclus, Clubului Sportiv Phoenix Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va^aloca, în tranșe, suma de 500.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 700.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.4 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 600.000 de lei, cu TVA inclus, Clubului Sportiv Universitar Neptun pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va^aloca, în tranșe, suma de 200.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 400.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.5 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 400.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Club Sportiv Top Star Table Tennis Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, suma de 185.075 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 214.925 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.6 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 600.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Club Sportiv Academia de Volei Tomis Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, suma de 300.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 300.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.7 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 500.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Club Sportiv Selena S.N. Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, suma de 250.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 250.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.8 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000.000 de lei, cu TVA inclus, Clubului Sportiv Tomitanii pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va^aloca, în tranșe, suma de 400.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 600.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.9 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.000.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Fotbal Club Farul Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va^aloca, în tranșe, suma de 2.000.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 2.000.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.10 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 500.000 de lei, cu TVA inclus, Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va^aloca, în tranșe, suma de 250.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 250.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.ll - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 150.000 de lei, cu TVA inclus, Clubului Sportiv „Fly Oc" Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2020-2021, incluzând și perioada precompetițională. în anul 2020, structurii sportive i se va^ aloca, în tranșe, suma de 75.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020. în anul 2021, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 75.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2021.

Art.12 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 550.000 de lei, cu TVA inclus, Clubului Sportiv Farul Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în anul competițional 2020.

Art.13 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 500.000 de lei, cu TVA inclus, Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în anul competițional 2020.

Art.14 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 130.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Club Sportiv Frontiera Tomis Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în anul competițional 2020.

Art.15 - Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestor sume se vor încheia contracte între municipiul Constanța și structurile sportive.

Art.16 - Salariul net al conducătorilor structurilor sportive (președinți, vicepreședinți, manageri, directori), decontat de instituția finanțatoare, nu va depăși valoarea cumulată a patru salarii minime brute pe economie.

Art.17 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

/7 împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție s?

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANȚA     '

^consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

FU LVI A          DINESCU