Hotărârea nr. 115/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!