Hotărârea nr. 110/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND LISTA DE PRIORITĂȚI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CO^STAA/r^ ROMÂNIA

I, W' a JUDEȚUL CONSTANȚA

F ■ 7 municipiul constanța

^•1 tegf IM CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind lista de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului

Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 68248/23.04.2020, procesul-verbal din data de 28.02.2020 al comisiei, raportul nr. 5225/23.04.2020 al Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 401/2019, privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, modificată și completată prin H.C.L. 11/2020, privind modificare și completarea H.C.L. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 24/2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia, în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă lista de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,   —~ împotriva , -— abțineri.

La data adoptării sunt in funcție XJp'consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE 9EDINȚĂ,

EAZĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/iENERAÎ


CONTRASE


FULVIA ANTQWBLA D1NESCU


FULVIA ANT<


iLA


cP^sTAr^ românia

« JUDEȚUL CONSTANȚA

pl MUNICIPIUL CONSTANȚA

P 'MK1 f ' i] CONSILIUL LOCAL

Ww5. H *• r

La H.C.L. nr.

LISTĂ PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE

NR.

CRT

NUMELE

SI

PRENUMELE

NR.

ÎNREGISTRA

RE CERERE

NR.

PERS.

VARSTA

STADIU

DOSAR

CRITERII DE IERARHIZARE

PUNCTAJ

1

Mirea Giorgiana

2007.07.09/1

389

4

35

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

94

2

Burlacelu

Aurelia Silvia

2007.12.17/2

220

4

34

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

81

3

Ibraim Elena

2016.08.05/8

109

4

26

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

69

4

Ghinea

Andreea

Simona si

Adrian-

Valentin

2017.01.31/7

63

3

23

CRITERII DE

ACCES

ÎNDEPLINITE

65

5

Ozdemir

Elena-

Ruxandra

2017.09.29/1

0949

3

28

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

64

6

Amaxinoaiei

Mihaela

2018.05.14/6

218

5

34

CRITERII DE

ACCES

ÎNDEPLINITE

63

7

Dragomir-

Cofei Liliana

2019.10.01/1

6025

4

31

CRITERII DE

ACCES

ÎNDEPLINITE

62

8

EJitica (fosta Mihailescu) Mihaela luliana

2013.09.26/1

0507

3

30

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

59

9

Mihalache

Marin-

Alexandru

2019.06.03/8

397

4

32

CRITERII DE

ACCES

ÎNDEPLINITE

59

10

Pitran Cosmin

2015.12.22/1

3680

1

26

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

57

11

Lozneanu

Diana luliana

2017.05.04/4

774

1

26

CRITERII DE

ACCES

ÎNDEPLINITE

56

12

Necula

Georgiana

2017.12.06/1

4031

1

28

CRITERII DE

ACCES

ÎNDEPLINITE

56

13

Garofil

Steliana

2018.05.24/6

751

3

29

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

56

14

Ștefan Elena

2018.03.29/4

3

25

CRITERII DE

55

Mihaela

299

ACCES ÎNDEPLINITE

15

Herda Liliana Mihaela

2018.10.25/1

4567

1

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

55

16

Pavel

Costina-

Cornelia

2018.11.23/1

6070

4

35

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

55

17

Nenec Ionela

2019.04.16/5

825

4

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

55

18

Florea Tiberiu Iulian

2017.07.28/8

413

1

29

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

54

19

Borlan

Madalina

2018.04.13/4

887

3

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

54

20

Babusanu

Claudiu

2019.10.03/1

6097

3

28

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

54

21

Tudor Georgiana Viorica

2017.10.20/1

1798

1

36

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

53

22

Ștefan Elena Cristina

2018.03.29/4

301

2

33

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

53

23

Tudor Denisa Marilena

2018.05.15/6

259

3

35

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

53

24

Macovei

Ramona

2017.02.07/1 012

3

35

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

52

25

Atlas (fosta Olteanu) Eugeni-Beatrice

2018.05.03/5

744

3

28

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

52

26

Coriu

Ramona

Gabriela

2019.03.15/3

807

2

27

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

52

27

Micu Andreea Georgiana

2017.05.04/4

765

1

26

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

51

28

Enache lanis

2017.10.20/1

1761

1

21

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

51

29

Panait Maria-Alexandra

2018.09.07/1

2188

3

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

51

30

Socianu lonut Gabriel

2018.03.06/3

164

1

26

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

50

31

Mustatea Alexandru

2018.11.23/1

6128

1

30

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

50

32

Stamate George Laurentiu

2018.11.28/1

6423

1

33

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

50

33

Tirnoveanu Ciprian Nicu

2019.02.22/2

527

1

34

CRITERII DE ACCES

50

ÎNDEPLINITE

34

Suchea Stefania Alexandra

2019.03.27/4

612

1

24

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

50

35

Tiris-Nita Claudia

2019.08.14/1

3350

2

24

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

50

36

Nepotu

Andreea-

Raluca

2019.09.17/1

5054

1

27

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

50

37

lordache-

Datcu Ioana

2014.07.11/9

533

4

29

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

49

38

Condorache Cati

2015.04.21/4

403

3

31

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

49

39

Memet Cidem-Denisa

2019.05.21/7

494

4

24

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

49

40

Mucianu Aspasia-Giorgiana

2015.09.01/9

448

3

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

48

41

Diaconu

Andreea

2017.09.15/1

0314

2

37

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

48

42

Filip Andrei

2018.12.21/1

7712

1

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

48

43

Popescu Cristina-Mihaela

2019.09.26/1

5770

1

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

48

44

Chiriches

Bianca Claudia

2019.10.23/1

4944

1

21

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

48

45

llie Adelina Georgiana

2016.03.01/1

985

1

25

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

47

46

Leu Alexandra-Mihaela

2019.11.06/1

8127

2

21

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

47

47

Onofrei Ana-Maria

2017.06.16/6

672

1

31

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

46

48

Banescu Bogdan-Nicu

2018.01.19/7

49

1

29

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

46

49

Cazan Andreea Narcisa

2018.08.21/1

1230

3

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

46

50

lasar Emrah

2019.12.19/2

0591

1

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

46

51

Hristu Ana-Maria

2016.09.05/9

233

2

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

44

52

Sponte Carmen

2017.11.01/1

2276

1

27

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

44

53

Mazilu Madalina-Stefana

2017.12.08/1

4142

1

25

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

44

54

Sevdu Simona

2018.06.19/8

212

4

36

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

43

55

Tudoran

Gabriela

2018.11.23/1

6127

1

31

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

42

56

Botez Isabela

Oana

2019.07.26/1

2125

2

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

42

57

Dragomir Samuel-Lucian

2018.04.18/5

113

1

28

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

41

58

Panait Alina-Cristina

2018.07.26/1 0179

3

33

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

41

59

Ciulei Marius Constantin

2018.07.31/1

0480

1

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

40

60

llie Denisa Elena

2018.08.14/1

1106

1

28

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

40

61

Stochita Paula

2018.10.17/1

4068

3

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

40

62

Apostol Alexandru

2018.04.18/5

088

1

20

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

38

63

Matei Janina

2019.03.27/4

615

1

29

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

38

64

Burdusanu luliana

2016.06.02/5

646

3

37

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

37

65

Vasi Crina

2017.06.09/6

336

1

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

36

66

Bileca George Valentin

2018.02.23/2

602

1

23

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

36

67

Onu Nicoleta

2018.08.03/1 0663

1

36

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

36

68

Baranescu

Gabriela

2019.01.16/7

71

4

32

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

36

69

Olteanu Georgiana

2016.09.08/9

410

3

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

35

70

Musledin

Niliser

2018.10.01/1

3219

2

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

35

71

Giurgea

Elena si

Ștefan

Emanuel

2019.01.29/1

360

4

31

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

35

72

Gidea Cosmin

2019.03.12/3

476

2

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

35

73

Stan Dimitrie

Constantin

2017.01.20/4

94

1

24

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

34

74

Solcan Florin Emanuel

2018.12.03/1

6707

1

23

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

34

75

Postea lonut Alexandru

2017.01.17/3

48

3

31

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

33

76

Olteanu

Mihaela

2017.05.19/5

491

3

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

32

77

Lipan Liviu

2017.05.25/5

721

1

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

32

78

Parpala Ancuta

2017.05.25/5

722

3

26

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

33

79

Tunaru Mihail

2018.08.23/1

1362

1

33

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

33

80

Cojocaru Petronela

2015.03.10/2

825

3

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

31

81

Pirvu Mihai

2018.06.19/8

235

1

31

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

31

82

Nastase Stefan-Daniel

2017.08.21/9

139

1

27

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

29

83

Memet Irhan

2019.03.05/3

041

4

31

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

29

84

Marinescu lonut Adrian

2019.04.18/6 016

1

29

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

29

85

Militaru Constantin

Gabriel

2019.07.05/1 0757

3

26

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

29

86

Sterpu Adrian

2018.02.08/1

680

3

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

28

87

Suliman

Țechin

2018.05.07/5

846

1

31

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

28

88

Aii Ercin

2019.04.10/5

574

4

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

28

89

Dinu Ana-Maria

2018.08.30/1

1860

3

23

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

27

90

Ibraim Ezghiul

2019.03.14/3

691

3

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

27

91

Schvab

Andrei Csaba

2017.09.04/9

781

2

34

CRITERII DE ACCES

26

ÎNDEPLINITE

92

Petrencu

Simona-Paraschiva

2018.08.21/1

1284

1

25

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

26

93

lordache

Cristina

2018.05.16/6

318

1

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

24

94

Alecu Silvana Crina

2019.02.27/2

714

1

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

24

95

Badea Mircea Gabriel

2019.05.14/7

140

1

27

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

24

96

Maduta Danielusa-Gabriela

2019.09.17/1

5078

2

28

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

24

97

Baciu Mirela

Madalina

2018.01.12/3

52

1

35

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

23

98

Ancuta Madalina Gabriela

2019.03.07/3

203

1

21

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

22

99

Gitu Simona

2016.02.12/1

445

3

31

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

21

100

Tocitu Izabela Maria

2018.03.14/3

469

1

23

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

21

101

Galii Sena

2017.07.19/8

065

3

22

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

18

102

Voinea

Valentin

2016.09.02/9

195

1

22

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

17

103

Chiciuc (Dobre) lulia

2017.06.26/6

953

2

23

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

16

104

Barsan Nicoleta

2017.07.07/7

610

2

34

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

16

105

Tutuianu lonelia Cornelia

2017.09.12/1

0185

2

29

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

16

106

Tanes Simona

2017.01.13/2

52

1

29

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

14

107

Sandu Marian Cristian

2017.12.27/1

4981

1

26

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

14

108

Mitrofan Petre

2017.12.28/1

5118

1

30

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

14

109

Niculaie lonela-Luciana

2018.09.03/1

1964

1

31

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

13

110

Dan Cătălin

Marian

2018.11.15/1

5628

2

26

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

13

111

Onceanu Oana-Alexandra

2018.11.19/1

5840

2

31

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

13

<112

Ismail Denisa

2018.04.25/5

399

1

24

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

11

113

Croitorii Antonela Mihaela

2018.05.03/5

747

1

25

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

11

114

Alexandru Daniel Gheorghe

2018.05.16/6

334

1

26

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

11

115

Mihaes Octaviana

2018.05.23/6

671

1

32

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

11

116

Arif Elif

2018.07.04/9

150

1

23

CRITERII DE

ACCES ÎNDEPLINITE

11

117

Orazali Sevda

2018.07.10/9

434

1

28

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

11

118

Coleasa

Silvana

Roxana

2018.07.18/9

809

1

31

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

11

119

Condrea Alexandru

Cătălin

2018.11.05/1

5086

1

25

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

11

120

Ziadin Elvir

2019.03.29/4

828

1

23

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

9

121

Bolat Elif

2019.08.28/1

4048

1

35

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

9

122

Corcoz Andreea Claudia

2019.10.28/1

7483

1

24

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

9

123

Dobrea

Marian

2019.10.08/1

6386

1

25

CRITERII DE ACCES ÎNDEPLINITE

8CONTRAS SECRETA FULVIA

LADIMESCU