Proces verbal din 31.01.2019

169. proces verbal sedinta din data 31.01.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

1 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 31.01.2019 orele 1200, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, (absenți fiind: d-na Raluca-Andreea Trandafir și d-na Cristina Andreea Văsii ), dl. primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică și este condusă de domnul consilier Tincu Cristian, conform HCL nr. 443/31.10.2018.

Dl, Cristian Tincu

Joi, 31 ianuarie 2019 se convoacă ședința de consiliu local, ședință ordinară. Avem pe ordinea de zi 37 de puncte, iar pe ordinea suplimentară un punct, înainte să începem aș vrea să îi dau cuvântul domnului primar.

Dl. Decebal Făgădău

Sărut-mâinile, bună ziua! Așa cum am anunțat la finele anului trecut, atunci când cred că pentru prima dată în mandatul nostru și cred că după multă vreme am convocat ședința consiliului local mai departe decât în locul consacrat. Mi-am propus ca anul acesta să începem să mergem cu ședințele cât mai aproape de cetățeni, să mergem în viața orașului și tocmai de aceea am ales ca prima ședință a Consiliului local municipal din anul 2019 să aibă loc aici, la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", un loc ce reprezintă o școală de formare de caractere și de elite pentru orașul nostru și pentru România. Pemiteți-mi ca în numele dumneavoastră să îi mulțumesc pentru găzduire domnului director Nicoară și prin dânsul întregului colectiv al Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" care de la școala generală până chiar după ce intră copiii la facultate clădesc viitorul orașului nostru și ne reprezintă cu cinste, ne fac onoare, pe toate colțurile acestei planete de la NASA până la olimpiade internaționale și cred că Mircea cel Bătrân este camera mare a sălii de tezaur a municipiului Constanța. Domnule director, vă mulțumesc mult de tot pentru găzduire, vă rog să îl aplaudăm împreună pe domnul director.

Dl. Vasile Nicoară

Mulțumesc foarte mult! Mă simt obișnuit să vorbesc in fața auditoriului școlar fără microfon, mi-ar crea emoții suplimentare. Doamnelor, domnilor consilieri, domnule primar, suntem bucuroși de venirea dumneavoastră aici, consider că este o venire în rândul cetățenilor și cu siguranță sunteți într-una din cetățile științei și culturii din lume, astăzi tot în mai multă dezvoltare. Dacă toate instituțiile ar contribui așa cum fără să exagerez contribuie școala noastră la dezvoltarea umanității, probabil că am conduce lumea. Așa conducem doar o parte din ea și e foarte bine că acest bastion școlar numit cândva bastilia este astăzi ancora Constanței. Vă mulțumim pentru ceea ce reușiți să faceți pentru noi, avem și nemulțumiri pentru ceea ce nu reușiți, vă dorim succes să le reușiți pe toate. Vă mulțumesc domnule primar și dați-mi voie să fiu încântat să văd aici foarte multe fizionomii de mirciști de odinioară, ceea ce este o garanție a calității încă o dată a activității noastre. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Cristian Tincu

Vă mulțumim, domnule director!

D-na Marcela Enache

25 de consilieri prezenți. D-na Trandafir și d-na Văsii sunt absente.

Dl. Cristian Tincu

25 de consilieri prezenți, ședința este statutară. Avem o înscriere la cuvânt pentru punctul 4 și 31 din partea Grupului Civic Baricada Verde - dl. Belu Sorin. Propun înainte sa votăm ordinea de zi și ordinea suplimentară. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Domnul Belu, 2 minute pentru fiecare punct sunt suficiente.

Dl. Sorin Belu

Vreau sa aduc la cunoștință că am primit răspuns de la Primăria Constanța în legătură cu punctul 4 în care spune foarte., citez acum: „Vă facem cunoscut că Primăria Constanța nu a prelungit avizele pentru linia de maxi taxi. Deci este un răspuns negru pe alb în care sunt bucuros că primăria organizează fostul ITC , dar cum rezolvăm noi problema cu componența ... liniei de maxi taxi care nu are licență în 2019 dar închidem ochii că sunt aceste mijloace de transport prin orașul Constanța.

Dl. Cristian Tincu

Care este legătura cu punctul 4?

Dl. Sorin Belu

Păi cum organizăm CT BUS și în același timp lăsăm un privat care nu are licența să circule în orașul Constanța. în legătură cu punctul nr. 31 aș dori să spun că dl. consilier Merdinian până acum câțiva ani de zile mergea la toate televiziunile și am mers împreună, în care spunea de un PUZ pe o stradă aproape de General Mânu în care era nemulțumit că încerca să se construiască un P+3, aici pe General Mânu dacă observăm avem P+6 într-un cartier de case de P+l maxim P+2. Aș dori dacă se poate acest punct să fie ori retras, ori să nu fie votat. Mulțumesc.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 1: "Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 19.12.2018".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 2: "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

6 abțineri (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin) și 19 voturi pentru. Proiectul a trecut.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 3: "Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

6 abțineri (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin) și 19 voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 4: "Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea „CT BUS SA". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 5: "Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local - preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat, începând cu data de 01.01.2019 în municipiul Constanța". D-na consilier vrea să ne adreseze câteva cuvinte, vă rog d-na consilier.

D-na Adriana Arghirescu

Acum 2 luni am fost convocați pentru o situație de criză și pentru a modifica tarifele practicate de Regia de Distribuire a Energiei Termice. Consilierii Partidului Național Liberal nu sunt de acord cu cele două proiecte de hotărâri pentru că nu ni s-a prezentat niciun fel de strategie, ce dorim să facem, ce ne propunem să facem. La ultima ședință de consiliu s-au comis niște întâlniri la Ministerul Energiei care am înțeles că s-au și derulat dar din păcate în cadrul comisiei domnul director nu s-a prezentat pentru a putea discuta aceste proiecte și am putea primi și noi informații. Deci până când nu se vor lua, sau nu se vor propune niște măsuri pe termen mediu și lung să vedem cum ieșim din această spirală păguboasă pentru toată lumea noi nu vom mai fi de acord cu astfel de proiecte de hotărâri. Mulțumesc!

Dl. Cristian Tincu

Așadar proiectul nr. 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

7 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin, dl. Andrei Popescu), 3 abțineri (dl. Secil-Givan Cantaragiu, dl. Cătălin-Florin Papuc, dl. Alexandru Zabara) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut.

Dl, Cristian Tincu

Punctul nr. 6: "Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019 - 30.04.2019 în municipiul Constanța."

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

7 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin, dl. Andrei Popescu), 3 abțineri (dl. Secil-Givan Cantaragiu, dl. Cătălin-Florin Papuc, dl. Alexandru Zabara) și 15 voturi pentru.

Dl, Romeo Caius Rezeanu

Această creștere a gigacaloriei cu 20% înseamnă de fapt o echilibrare a condițiilor și față de cetățenii care plătesc gaz; cei care nu sunt racordați la sistemul centralizat, au centrale pe gaz. Știți foarte bine că prețul la gaz a crescut în medie cam cu 24% așa că toți ceilalți cetățeni ai acestui oraș vor plăti mărite facturile la gaz cu 24%. Ori practic, prin creșterea prețului la gigacalorie cu doar 20% se face doar o egalizare, altfel am face o discriminare față de ceilalți cetățeni.

Dl. Cristian Tincu

Mulțumim, domnule consilier.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 7: "Proiect de hotărâre privind închirierea a trei locuințe pentru victimele violenței în familie".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 8: "Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 9: "Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl, Cristian Tincu

Punctul nr. 10: "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și. a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl, Cristian Tincu

Punctul nr. 11: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Muzeului de Artă Populară Constanța".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 12: "Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

6 abțineri (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin) și 19 voturi pentru. Proiectul a trecut.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 13: "Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

18 voturi pentru și 7 abțineri (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, tina Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin, dl. Andrei Popescu). Proiectul a trecut.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 14: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 241/2017 privind actualizarea HCL nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5288 mp, situat în zona Palazu Mare - ANL 1, în vederea construirii unui ansamblu de locuințe".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 15: "Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanta, str. Vasile Pârvan nr. 10".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 16: "Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, ștr. Ion Adam nr. 61". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 17: "Proiect de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 18: "Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis Nord". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 19: "Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic George Emil Palade a unui mijloc fix ce constituie domeniul public al municipiului Constanța".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 20: "Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E - Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului. în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

6 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin); 3 abțineri (dl. Secil-Givan Cantaragiu, dl. Cătălin-Florin Papuc, dl. Alexandru Zabara) și 16 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 21: "Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3493/09.01.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2852/17.11.2003, rectificat, și nr. 497/21.04.2004".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 22: "Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219988/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Turda nr. 6, în suprafață de 75,75 mp, în vederea vânzării directe către Tănăsie Lidia".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

La proiectul nr. 23 avem un amendament.

D-na Marcela Enache

Amendamentul se referă la art. 2, în care inițial s-a menționat că poate să îl cumpere cu achitarea integrală a prețului, însă Legea 112 în temeiul căreia se va face vânzarea spune că poate să plătească și în rate sau integral și atunci modificarea constă în următoarea reformulare: "Achitarea prețului de vânzare se va face în rate sau integral în conformitate cu prevederile art. 19, art. 20 ale hotărârii de consiliu nr. 261/2017, inclusiv TVA, datorat conform prevederilor Codului fiscal înainte de semnarea actului juridic în formă autentică". Deci atât s-a modificat, s-a completat că poate fi achitat și în rate.

Dl. Cristian Tincu

Așadar, supun votului dumneavoastră amendamentul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Supun la vot proiectul nr. 23: "Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219986/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Șiretului nr. 17, etaj 1, ap. 3, în suprafață utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 11,88 mp (integral construit), în vederea vânzării directe către Memet Sadife". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 24: "Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 214367/ 10.12.2018 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefăniță Vodă/str. Prelungirea Delavrancea, în suprafață de 3.124 mp, precum și a caietului de sarcini". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 25: "Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Voinicului nr. 22, în suprafață de 49 mp".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 26: "Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 27: "Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr. 10, în suprafață de 84 mp, către Aziz Mariana și Aziz Daniar". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 28: "Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Valului nr. 5B, în suprafață de 29 mp, către Nistorescu Iulian Ion".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 29: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

1 abținere - dl. Popescu și 24 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 30: "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții - extindere Delfinariu."

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

1 abținere - dl. Popescu și 24 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Punctul nr. 31: "Proiect de hotărâre privind completarea documentației anexă la HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ - construire imobil S+D+P+M+4-6E+T - locuințe și spații comerciale, str. General Mânu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRL".

Vă rog, domnule consilier.

Dl. Romeo Caius Rezeanu

Stimați colegi, următoarele două proiecte presupun construcția unui P+l pe 200 și ceva de mp, aici se dorește un P+6 pe aceeași suprafață, în centrul orașului. Știți bine cum stau acum mașinile pe străzile din centru; stau una peste alta. V-aș ruga acum din respect pentru cetățenii acestui oraș, astfel de proiecte să nu le mai votăm niciodată. Mulțumesc frumos!

Dl. Cristian Tincu

Proiectul nr. 31. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

12 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin, dl. Andrei Popescu, dl. Secil-Givan Cantaragiu, dl. Cătălin-Florin Papuc, dl. Alexandru Zabara, dl. Romeo-Caius Rezeanu, dl. Horia-Marius Căliminte) și 13 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.

Dl. Cristian Tincu

Proiectul nr. 32: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

1 abținere - dl. Popescu și 24 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Proiectul nr. 33: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Building Development SRL." Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

1 abținere - dl. Popescu și 24 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Proiectul nr. 34: "Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța."

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

7 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, dl. Costin Avătavului, d-na Adriana Câmpeanu, d-na Mihaela Andrei, dl. Ioan Solomon, dl. Victor Constantin, dl. Horia-Marius Căliminte) și 18 voturi pentru. Proiectul a trecut.

Dl. Cristian Tincu

Proiectul nr. 35: "Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor societății RAJA SA".

Avem propuneri aici?

Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu

Grupul PSD îl propune pe domnul consilier local municipal Teodor Patrichi.

Dl. Cristian Tincu

Așadar pentru PSD domnul consilier Teodor Patrichi. Mai sunt și alte propuneri? Avem buletine de vot, mergem mai departe.

Proiectul nr. 36: "Proiect de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al SC Ecosal SRL Constanța".

Avem buletin de vot și aici.

Avem rezultatele celor două proiecte. La proiectul nr. 35 - dl. Teodor Patrichi 16 voturi pentru^ 2 împotrivă, 3 anulate. Așadar supun la vot proiectul nr. 35. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

22 de voturi pentru și 3 abțineri (dl. Secil-Givan Cantaragiu, dl. Cătălin-Florin Papuc, dl. Alexandru Zabara).

Dl. Cristian Tincu

La proiectul nr. 36.

Dl. Petre Mihai - 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 4 anulate;

Dobre Oana - 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 anulate.

Proiectul nr. 36, cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

22 de voturi pentru și 3 abțineri (dl. Secil-Givan Cantaragiu, dl. Cătălin-Florin Papuc, dl. Alexandru Zabara).

Dl. Cristian Tincu

Ultimul proiect de pe ordinea de zi. Proiectul nr. 37: "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință."

Propuneri?

Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu

Grupul PSD o propune pe d-na consilier local municipal Mărioara Cojoc.

Dl. Cristian Tincu

D-na Mărioara Cojoc - PSD, alte propuneri?

Supun la vot proiectul nr. 37. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.


Dl. Cristian Tincu

Pe ordinea suplimentară, un singur proiect.

"Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular din municipiul Constanta în anul școlar 2018-2019."

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Dl. Cristian Tincu

Vă mulțumim pentru participare, vă urez o zi bună! Declar ședința închisă.