Proces verbal din 25.04.2019

172. proces verbal sedinta din data 25.04.2019


PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 25.04.2019 orele Îl00, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 26 de consilieri, din TI de consilieri în funcție, (absentă fiind: d-na Văsii Cristina Andreea), dl. primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică și este condusă de doamna consilier Marioara Cojoc, conform HCL nr. 34/31.01.2019.

D-na Marioara Cojoc

Bună ziua! Azi, joi 25 aprilie 2019, ora 11:00, Consiliul local al municipiului Constanța a fost convocat în ședință ordinară în sala "Sergiu Celibidache" a Colegiului Național de Arte "Regina Maria" Constanța. începem cu înscrierile la cuvânt, dl. Negoi Remus pentru punctele 2 și 49, dl. Claudiu Palaz pentru punctul 49 și dl. Focșa Ciprian. Supun la vot înscrierile la cuvânt, 2 minute pentru fiecare punct. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Dl. Remus Negoi.

Dl. Remus Negoi

Pentru punctele 2 și 49. Punctul nr. 2 se referă la buget, bineînțeles e un buget ca de obicei foarte artificial făcut.

Se fac comentarii în sală. ( Cine spune asta?)

Dl. Remus Negoi

Eu spun asta! Am timp limitat?

D-na Marioara Cojoc

Da, 2 minute.

Dl. Remus Negoi

Atunci opriți cronometrul atunci când mă întrerupe cineva.

Avem excedentul de anul trecut, totuși bugetul este pe pierdere, câteva scurte observații foarte scurte, nu aș vrea să intru pentru că probabil orice propunere aș face nu s-ar lua în considerare, dar aș vrea să punctez câteva chestiuni: atragerea de fonduri europene aproape de sfârșitul exercițiului 2014-2020 - 1,5 milioane euro, incredibil de puțin, cheltuieli de capital - am adunat cheltuielile de capital din diversele puncte ale bugetului, ies în total 3,5% - cheltuieli de capital înseamnă de fapt cheltuielile pentru. investiții, extrem de puțin. Ne-a atras atenția o frază din descrierea bugetului, aceea care se referă la stadionul "Farul" redenumit "Gheorghe Hagi", lucrările la stadion vor începe, e aceeași frază la viitor, vom face și vom drege. Din păcate, în momentul acesta arată absolut la fel ca până acum. Iar la punctul nr. 49 - vânzarea directă către cine altcineva decât Solid House, nu am înțeles de ce se tot rostogolește aproape de la o ședință la alta acest punct, atâta timp cât inclusiv luna aceasta comisia nr. 5 a dat aviz nefavorabil. Atât. Mulțumesc frumos.

D-na Marioara Cojoc

Vă mulțumim. Domnul Claudiu Palaz.

Dl. Claudiu Palaz

Domnule primar, domnilor consilieri, poziția mea este legată de punctul nr. 49 de pe ordinea de zi, vânzarea prin negociere directă a unui teren din Faleză Nord către societatea Solid House pe motiv că aceasta deține acea structură care este.pe malul mării. Situația sau istoricul acestei clădiri este că a fost cumpărată de la fostul IPMLC și la data când a fost cumpărată există Hotărâre de Guvern prin care a fost trecută în domeniul public. Ne aflăm în al doilea caz Belina II, nu putem la ora aceasta, pentru că am făcut denunț la Parchetul General legat de modul în care a fost cumpărat acest teren, această clădire și este o anchetă în desfășurare. Nu există Hotărâre de Guvern prin care a fost trecută din domeniul public al statului în domeniul privat ca să poată fi înstrăinate, iar canalele navigabile au refuzat, ANR-ul a refuzat să ne comunice pe Legea 544 contractul de vânzare-cumpărare prin care această clădire a fost înstrăinată către societatea care a fost cumpărătoare. Din punctul nostru de vedere ne aflăm în cazul referitor la construcție, de vânzare a unui bun aflat în proprietatea publică a statului către un privat. Nu cred că trebuie să ne intimidăm că de-a lungul contractelor succesive de vânzare-cumpărare se află socrul procurorului general din Constanța, Ștefan Valentin. Eu cred că trebuie să dați votul respectând legea și nicidecum de cei care au suscedat la diversele ... cumpărători, indiferent dacă aceștia s-ar putea considera ca fiind de bună credință. Cred că mai întâi până la rezolvarea acestui caz și până legea își spune cuvântul, este bine ca acest proiect să fie măcar amânat, nu vă cer să fie un vot negativ pentru a fi scos de pe ordinea de zi, că toată lumea este egală în fața legii indiferent că sunt politicieni, cetățeni sau procurori. Vă mulțumesc mult de tot.

D-na Marioara Cojoc Mulțumim și noi. Domnul Focșa Ciprian.

Dl, Focsa Ciorian

Bună ziua, domnule primar. Legat de punctul nr. 7 - stabilirea impozitelor. A-mi să-mi cer scuze pentru că este prima dată când particip la o ședință de acest gen și am emoții. Este vorba de mărirea taxei de salubritate de la 5 lei la 7,5 lei și am sesizat într-o justificare din proiectul respectiv că se subliniază, am să spun exact ce scrie aici: "în ceea ce privește estimarea costurilor aferente serviciilor de salubrizare, trebuie avut în vedere creșterea considerabilă a cheltuielilor generate de instituirea prin prevederile din OUG 74/2018" și aici este sesizarea mea: "a contribuției pentru economia circulară"; economia circulară știți foarte bine că au fost și niște reportaje pe tema asta, nu are legătura directă cu, costurile pe care trebuie să le plătească cetățeanul deoarece și am să citesc de aici din lege, din OUG spune așa: este vorba, la unul din puncte, de răspunderea extinsă a producătorului și multe altele.' Deci din punctul meu de vedere nu este justificat acest cost, mai ales pentru că va fi implementată într-adevăr în 2020 dar nu cred eu că până atunci în orașul Constanța se vor putea implementa modul de colectare selectivă, investițiile pe partea aceasta, cred că mai trebuie o consultare și o reflectare mult mai aprofundată la acest punct, pe partea aceasta. Mulțumesc frumos.

D-na Marioara Cojoc

Și noi vă mulțumim. Azi suntem onorați de prezența elevelor Ioana și Mara Berechet, câștigătoare a numeroase premii naționale și internaționale, prin urmare începem cu intonarea imnului de stat al României și imnul Dobrogei.

Se intonează imnul României și al Dobrogei.

D-na Marioara Cojoc

Voci de excepție ale Constanței și ale României. înainte să trecem la aprobarea convocatorului, d-na Enache: prezența și înțeleg că aveți câteva precizări de făcut.

D-na Marcela Enache

Astăzi sunt prezenți 26 de consilieri, avem un singur absent - d-na Văsii care a anunțat că este plecată din țară. Vreau să fac două precizări cu privire la punctul nr. 15, titlul corect al proiectului este: "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 43, Ferdinand, Constanța". Deci acesta este titlul corect.

Se aude din sală: Ce s-a modificat?

D-na Marcela Enache

Titlul. Era trecut ca "reabilitare școală gimnazială..", dar este "creșterea eficienței energetice...", iar la punctul nr. 51 s-a strecurat o greșeală, corect este: domnul Gavrilă este propus pentru comisia 2 și domnul Tulică pentru comisia 1, invers cum au fost menționați. Ne cerem scuze. Iar la punctul nr. 52 corect este: modificarea și completarea HCL nr.33/2019 în loc de HCL nr. 313/2018. Atât și mulțumesc frumos.

D-na Marioara Cojoc

Vă mulțumim și noi. De pe ordinea de zi se retrag următoarele puncte: 23, 42, 43, 44 și 45. Supun la vot ordjnea de zi și ordinea suplimentară, ați intrat în posesia acesteia. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Domnule primar, vă rugăm.

Dl. Decebal Făqădău

Sărut-mâinile doamnelor consilier, doamnelor prezente la această ședință, am onoarea să vă salut domnilor consilieri și stimați domni. întrucât probabil vom intra în dezbateri aprinse, vreau să profit de prezența dumneavoastră și de faptul că suntem în Joia Mare și să vă urez de pe acum sărbători pascale cu bine, Paște fericit și știu că nu doar credincioșilor ortodocși trebuie să le urez acest lucru, pentru că la Constanța întreaga comunitate sărbătorește atunci când este un moment fie pentru comunitatea musulmană, fie pentru catolici, fie pentru ortodocși. Deci cred că urarea se adresează tuturor constănțenilor. în al doilea rând, știu că este o ședință extrem de importantă și mă aștept la dezbateri fructuoase după ședința de astăzi, nu intenționam să fac acest lucru, dar tocmai pentru că am respectat întotdeauna poziția pe care a avut-o Partidul Mișcarea Populară și profit de prezența domnului președinte Claudiu Palaz la ședința noastră, vreau să fac câteva precizări legate de punctul nr. 49. Cred că toată lumea a avut acces la întreaga documentație, astfel încât să vadă evoluția acestui imobil și fac referire la acest imobil - proprietatea noastră, a municipiului Constanța la teren. Știți foarte bine ca de-a lungul vremii, diferite instituții ale statului, sau societăți ce au fost de stat și ulterior s-au transformat, au beneficiat de folosință gratuită. Noi ne-am propus, ca odată ce s-a modificat codul civil să fructificăm patrimoniul municipiului Constanța, fie prin a vinde terenul cum a fost cazul CERONAV, fie prin a încheia contracte de superficie cu sultă, adică toată lumea care stă și nu este scutit conform legii de plata pentru terenul pe care îl ocupă, să plătească ceva către municipiu. Din punctul meu de vedere, pot fi probleme legate de acea structură și sunt convins că așa cum ne-a adus la cunoștință dl. președinte al Partidului Mișcarea Populară, fiind și o anchetă pe rol, probabil că lucrurile în cele din urmă se vor desluși. Știți că am mai’intrat pe ordinea de zi cu acest proiect de hotărâre, de îndată ce Partidul Mișcarea Populară mi-a adus la cunoștință elemente legate de înscrierea în domeniul public, noi am retras acest proiect de pe ordinea de zi și l-am adus la cunoștință celor care astăzi sunt proprietarii acestei structuri; nu cred că este rolul nostru să stabilim dacă ei sunt cumpărători de bună-credință, dacă ei sunt într-adevăr proprietari sau ce nereguli sunt în acest circuit de intrare în patrimoniul unei companii a acestei clădiri. Cert este că noi trebuie să ne urmărim interesul nostru, al orașului nostru, adică interesul acela de a fructifica terenul; ori noi astăzi nu luăm o decizie de vânzare, ci astăzi, prin proiectul de hotărâre analizăm oportunitatea vânzării acestui teren. Eu nu am niciun fel de problemă să luăm o pauză de un minut, două minute, să se întâlnească reprezentanții partidelor politice reprezentate în consiliul local și dacă hotărâți să retrageți și să amânăm acest punct, nu am niciun fel de problemă, dar cred că datele nu se vor schimba până la o proximă ședință a consiliului local. De altfel, societatea Solid House ne-a depus în data de 19 aprilie o adresă, care face de fapt o revenire la o altă adresă din data de 06.03.2019 ce este semnată de reprezentantul societății, dar este elaborată de avocat. Nu vă ascund faptul că au venit la mine în audiență, discuția mea nu a fost atât cu reprezentantul societății, cât cu avocatul, este o doamnă avocat din Constanța cu notorietate. Dânsa mi-a prezentat răspunsuri oficiale pe care le-au primit de la Autoritatea Navală Română și de asemenea ne-au prezentat un înscris în care Serviciul Tehnic Investiții al ANR aprobă sistarea investiției, scoaterea din funcțiune, evaluarea structurii cu un expert evaluator în vederea valorificării acestuia în conformitate cu legile în vigoare. Aceasta a fost hotărârea în 2003; ori noi astăzi ne aflăm la 16 ani de la acel moment; nu știu dacă s-au respectat toate aspectele legate de formă, de radiere prin hotărâre de guvern, cert este că la baza circulației acestui imobil s-au făcut tranzacții succesive și verificări; chiar astăzi avem un extras de carte funciară actualizat, care certifică că proprietatea acestei clădiri aparține societății Solid House. Ori, eu nu am niciun parti-pris, nu s-au făcut niciun fel de presiuni la adresa mea, nici din partea procurorului care a avut socrii, care au fost la un moment dat pe lanț și nici din partea altcuiva. Eu am inițiat acest proiect de hotărâre așa cum am inițiat toate proiectele de hotărâre atunci când am avut o solicitare de cumpărare și vă propun dumneavoastră consilierilor locali, să analizați oportunitatea vânzării prin negociere directă a terenului de sub casa omului, așa cum am procedat cu toate solicitările. Deci vreau să vă asigur domnule președinte Palaz, că nu este niciun tratament discriminatoriu, nu este niciun interes ascuns din partea mea sau din partea consiliului local și mă bucur că există aceste dezbateri, mi-aș dori să existe la toate subiectele, important este ca dumneavoastră să luați o decizie în cunoștință de cauză; așa că eu am retras punctele 23, 42, 43, 44 și 45 în calitate de inițiator, iar dacă dumneavoastră și o să o rog pe doamna Arghirescu liderul grupului politic PNL, pe dl. Andrei Popescu - consilier independent, pe dl. Răsăuțeanu și pe dl. Secii Cantaragiu, să se retragă un minut și dacă hotărâți de comun acord să amânăm pentru o ședință acest punct, eu nu am niciun fel de problemă. Toate documentele, vă repet, toate documentele sunt publicate inclusiv contractele, inclusiv extrasele de carte funciară, punctul de vedere al celor din aparatul nostru de specialitate, punctul de vedere al reprezentanților companiei care astăzi are în proprietate acest imobil, dar vreau să facem foarte clar distincția între casă care nu e a noastră și teren care aparține municipiului Constanța, iar deciziile în ceea ce privește acest teren se iau cu votul consiliului local. Deci vă rog, luați 30 de secunde, 1 minut pauză și spuneți-mi, nu am niciun fel de problemă, nu cred că trebuie să naștem cu înverșunare o dezbatere pe acest subiect, întrucât nu cred că are vreunul dintre noi vreun interes mascat.

D-na Adriana Arghirescu

Noi suntem hotărâți domnule primar, nu trebuie să ne mai consultăm.

Dl. Decebal Făgădău

Vă rog.

D-na Adriana Arqhirescu

Vom vota favorabil acest proiect.

Dl, Decebal Făgădău

Dl. Popescu?

Dl, Andrei George Popescu

îmi mențin poziția, votez împotrivă.

Dl. Secii Givan Cantaragiu Noi vom vota împotrivă.

Dl, Decebal Făgădău

Bun. în această situație nu voi retrage acest punct de pe ordinea de zi, fără niciun fel de supărare, ați văzut am făcut lucrul acesta neregizat și sunt convins că am adus atât dumneavoastră cât și eu la cunoștință tuturor doamnelor și domnilor consilieri cât și publicului larg, am tras semnalul de alarmă asupra pericolului ca în tranzacția referitoare la casă nu la teren, să fie o anchetă penală în desfășurare. Cred că ne-am făcut amândoi datoria domnule președinte Palaz, eu vă mulțumesc în primul rând că sunteți prezent la ședința noastră. Vă rog doamna președinte.

Am uitat să îmi fac o datorie de onoare. în primul rând să mulțumesc gazdei noastre, Colegiului Național de Arte "Regina Maria", doamnei director Chilea, o doamnă director și de asemenea să mulțumesc surorilor Berechet care duc Constanța nu doar în suflet, ci și cu vocea peste tot; la concursuri internaționale, la târguri internaționale de turism, așa cum a fost cazul și cred că ar trebui să căutăm cât mai multe asemenea talente și să le aducem în fața reprezentanților comunității, adică a consilierilor locali. Vreau să le mulțumesc celor de la Colegiul "Regina Maria" pentru activitatea extrem de rodnică pe care o au și există aici o cameră a tezaurului constănțean de talente. Vreau să le mulțumesc în egală măsură celor ce alcătuiesc corpul profesoral dar și copiilor și mai ales părinților, pentru că într-o lume în care este mult mai ușor să alegi o carieră cu științe exacte, încurajează creativitatea și sunt convins că pepiniera aceasta a actului cultural constănțean pe viitor va rodi și va face Constanța nu doar ceea ce a fost, ci mai mult decât atât.

D-na Marioara Cojoc

Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: "Aprobarea procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.03.2019".

Dacă sunt întrebări? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 2: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019".

întrebări? Vă rog doamna consilier.

D-na Mihaela Andrei

Mulțumesc domnule primar pentru această dorință și vreau și eu să urez tuturor colegilor Paște fericit! Domnule primar, consilierii municipali ai Partidului Național Liberal așa cum știți de altfel, votează împotriva acestui proiect. Nu se regăsesc prinse în buget până la ora actuală niciun proiect depus de consilierii municipali ai Partidului Național Liberal, viziunea administrației locale este o viziune, care nu creează premizele unei dezvoltări în sensul atragerii investitorilor și domnule primar, un al treilea punct pe care vreau să îl aduc în atenția dumneavoastră, am văzut domnule primar o repartizare a banilor publici pentru proiecte, pentru aceleași proiecte care se regăsesc în bugetul din 2017, 2018 și 2019 și am aici câteva exemple: "Proiect privind elaborarea documentației tehnico-economice aferent obiectivului de investiții amenajarea unei piste de bicicliști, alei de promenadă și spații pentru activități sportive în jurul lacului Tăbăcăriei"; acest proiect are o valoare totală de 200 de mii de lei în 2017, decontat 0 în 2017; în 2019 probabil este o greșeală, valoarea totală a acestui proiect este 1000 lei, cred că d-na Frigioiu poate să verifice dacă este o greșeală sau nu. Deci domnule primar, este o elaborare a unei documentații tehnico-economice care se regăsește și în 2017 și în 2018 și în 2019; avem actualizarea planului urbanistic general, valoarea totală în 2017 -900.000 lei, în 2019 - valoarea totală a acestui proiect este de 9.330.000 lei, în 2017 - 0 decontat, în 2018 - 0 decontat și în 2019 - 0 decontat. Și mai avem, am luat câteva exemple care sunt pentru mine mai sensibile ca să spun așa, dar sunt foarte multe proiecte care se regăsesc și în 2017 și în 2018 și în 2019, mai este și "Elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiție creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrului de Stat Constanța", tot o documentație economică, mai este o documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiție acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța, tot o documentație. Am o întrebare domnule primar, cât durează o documentație tehnico-economică? Asta ar fi prima întrebare, iar a doua domnule primar, ce înseamnă asistență tehnică și expertiză specializată în domeniul dezvoltării urbane a municipiului Constanța, pentru care municipiul Constanța dorește să plătească 4.140.000 lei? Mulțumesc.

D-na Adriana Câmpeanu

Domnule primar, eu nu vreau să vă adresez nicio întrebare, vreau să am o rugăminte către dumneavoastră. Am studiat cu precădere subiectul care mă interesează, capitolul sănătate, am observat cu tristețe că acolo sunt alocați doar 2,42% din banii bugetului, având în vedere că una din prioritățile constănțenilor așa cum reiese și din chestionarul pe care dumneavoastră și municipalitatea l-a adus în vedere, faptul că, constănțenii dau mare importanță sănătății și anume își doresc un spital regional, asta a fost prima prioritate a lor, nu mă gândeam că am să găsesc și am să observ în buget alocare financiară pentru un nou spital, însă mă gândeam că totuși pentru singurul spital care îl avem în subordine să existe bani pentru dotare, reabilitare, modernizare, extindere. Rugămintea mea este ca la următoarea rectificare bugetară să regăsim sume și pentru acest subiect care este unul important. în anul 2019 încă sunt oameni care mor de gripă, de meningită. Vă mulțumesc frumos.

Dl. Georqe-Andrei Popescu

Domnule primar, dragi consilieri, ar fi păcat să lăsăm orașul nefuncțional, vreau să susțin acest buget, dar trebuie să ne gândim puțin și la viitor și aș avea propunerea prin care trebuie ajustat cuantumul burselor pentru elevi, am putea găsi împreună o soluție.

D-na Marioara Cojoc

Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, domnul primar este dispus să răspundă la întrebările dumneavoastră, ca întotdeauna de altfel.

Dl. Decebal Făgădău

Bun. înainte de a răspunde punctual, aș vrea să discutăm despre buget pentru că am văzut tot felul de păreri în spațiul public, emanate de oameni care în viața lor nu ac făcut un buget, cred că nici măcar pe cel al familiei. Ori, bugetul Constanței, ca bugetul oricărei unități administrativ-teritoriale are două surse: taxe și'impozite locale, taxele pe proprietate - apartament, teren, mașini și așa mai departe care incid atât asupra persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice și venit din impozitul generat din locurile de muncă; cu cât locurile de muncă sunt mai multe și cu cât nivelul salariilor este mai mare, cu atât cota parte ce revine bugetului local este mai îndestulătoare. în mod evident, de îndată ce românii au votat o alianță de guvernare care și-a propus să crească salariile românilor, acest lucru a validat subsecvent și un program de guvernare; acest program de guvernare spune foarte clar că dorința este aceea de a crește nivelul salariilor în România astfel încât să nu ne mai plece oamenii afară, pentru că de fapt cred că aceasta este cea mai mare criză a României în momentul de față, iar în centrele urbane și Constanța nu face notă discordantă, lipsa forței de muncă este cea mai mare problemă și o regăsim în toate domeniile. Tocmai de aceea, ne-am alăturat de voie, de nevoie, acestui efort; pentru a pune în practică creșterile de salarii, salariul minim, salariile pe ramură, salariile medicilor, au trebuit să fie compensate pentru angajator niște costuri, tocmai de aceea s-a redus cota din impozitul pe venit de la 16% la 10%, o scădere cu 37,5% ce nu a putut fi compensată integral din bugetul de stat, o măsură care în mod evident a defavorizat centrele urbane unde sunt multe locuri de muncă, dar în schimb a avantajat toți românii, pentru că nu cred că este român care să nu beneficieze de servicii de sănătate și știți foarte bine la ce nivel sunt în momentul de față salariile în sănătate și cred că municipiul Constanța susține acest lucru, tocmai d-na Câmpeanu spunea cât de importantă este sănătatea în opinia constănțenilor. Pe cale de consecință, bugetul municipiului Constanța a scăzut la capitolul venituri din impozitul pe venit și nu din alte cauze, nu că nu și-ar plăti constănțenii taxele și impozitele locale, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice, pe de altă parte au crescut cheltuielile, cheltuielile nu doar cu salariile așa cum am văzut că se spune în spațiul public, pentru că salariile ca să înțeleagă toată lumea, sunt stabilite prin lege pentru primari și viceprimari și prin hotărârea consiliului local pentru cei din aparatul de specialitate al primarului, deci nu sunt ca la o companie privată unde negociem și hai să vedem cât, cum ne înțelegem. în ceea ce privește cheltuielile care au crescut, cred că știe toată lumea că au crescut cheltuielile cu combustibilul și gândiți-vă că noi alocăm sume consistente pentru transportul public, că au crescut cheltuielile cu combustibilul și noi în componenta tarifară pentru toate lucrările pe care le facem cu societatea noastră, a Constanței - Confort Urban, chiar dacă se numește Confort Urban SRL pentru domnii care au mai puține informații sau mai puțină carte, să știți că este societatea orașului, nu este un SRL al cuiva și duce cineva banii acasă, eventual dacă generează profit, acesta vine către bugetul municipiului; mai mult, salariile pe ramura de construcții au crescut, salariul minim a ajuns la 3000 lei, prețul la gaze a crescut, toate aceste costuri au dus la o creștere a cheltuielilor și o scădere a veniturilor ce nu a putut fi compensată; în plus, pentru că lumea tot nu înțelege de ce am închis anul trecut în deficit, de parcă noi ducem banii și îi îngropăm undeva. Ca să înțeleagă toată lumea, noi am plătit 58 milioane de lei subvenție la încălzire, doar în sezonul rece 2018-2019, vă repet, 58 milioane de lei -bani pe care nu îi aducem de nicăieri din altă parte; de asemenea, s-au plătit hotărâri de instanță, vă repet, hotărâri de instanță, către Fin.Co.Ge.R.o, alte entități, persoane fizice sau juridice, care de-a lungul vremii au avut procese cu municipalitatea, ori dacă vedeți că noi nu am avut de unde să punem acești bani din altă parte ci doar din bugetul local, îi invit pe toți constănțenii să-și imagineze că gestionează bugetul orașului ca și cum ar fi bugetul propriu. De asemenea, legat de burse, mi s-a părut corectă observația domnului consilier Andrei Popescu, este nevoie să susținem educația, cred că nu a fost ședință a consiliului local în care să nu vedeți proiecte pentru modernizarea școlilor, pentru proiecte europene -creșterea eficienței energetice, tot felul de proiecte, dar vreau să știe toată lumea că din ceea ce plătesc constănțenii persoană fizică impozit pe casă, pe mașină sau pe teren peste un sfert, adică peste 25% merge către burse. Vă voi prezenta, am cerut în timp ce avea intervenția dl. consilier, am cerut o situație pe care o am pe birou în permanență, este situația burselor și vreau să vă spun așa: pentru anul acesta avem 12.104.000 lei, anul trecut am avut 11.035.000 lei plătite efectiv, cu un a'n înainte am avut 7.929.000 lei, cu un an înainte 3.681.000 lei, cu un an înainte întrucât am prins doar câteva luni din anul școlar 2015-2016 - 694.000 lei. Deci, din toamna anului 2015 de când am început să dăm burse am crescut alocarea bugetară de la 694.000 lei la 12.104.000 lei; deci de la 0,6 milioane la 12 milioane, sau să luăm un an fiscal, un an bugetar, preferențial, anul 2016 care a cuprins semestrul II al anului școlar 2015-2016 și semestrul I al anului școlar 2016-2017 când noi am plătit 3,6 milioane, am făcut de 4 ori această creștere pentru că scopul a fost să crească numărul bursierilor pe toate categoriile de burse și vreau să vă citesc așa: doar în semestrul II al anului școlar 2018-2019 cel pentru care noi astăzi aprobăm cuantumul burselor avem 2952 de beneficiari, numărul cel mai mare din momentul în care am început să acordăm burse. în momentul de față nu pot identifica o soluție pe loc domnule consilier, dar vă asigur că este o preocupare constantă și mă bucur că și dumneavoastră aveți această preocupare să creștem cuantumul burselor. Vă invit ca după ce vom avea un buget, ne așezăm la masă și pe măsură ce, fie ne cresc veniturile, fie facem economii pe anumite capitole bugetare, să creștem bursele pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020; puteți să luați această declarație acum ca pe o promisiune și o invitație la dialog, nu doar către dumneavoastră ci și către reprezentanții celorlalte partide din consiliul local municipal. Legat de neînțelegerea dumneavoastră d-na Mihaela Andrei, eu vreau în primul rând să vă mulțumesc, știți că îmi place să vă aud citindu-mi ceea ce noi scriem în buget, chiar mi-a fost dor ședința anterioară de dumneavoastră, cred că v-au transmis colegii; știm foarte bine ce includem în buget și de ce s-au diminuat aceste sume și aici nu vreau să vă simțiți insultată, nu este scopul meu, se vede că nu operați în fiecare zi cu legislația în domeniul administrației; dacă anterior erai obligat să ai întreaga sursă în momentul în care demarai o procedură de achiziție publică, să spunem o licitiație pentru elaborare PUG și puneai suma respectivă, demarai procedura, nu se finaliza, în cele din urmă raportai un excedent că nu o cheltuiai, între timp guvernarea PSD-ALDE a modificat legislația și putem face achiziții cu clauză suspensivă, noi am prevăzut aceste sume minimale doar să avem poziție bugetară, dăm drumul la licitații și pe măsură ce avem contractele semnate venim și punem valorile reale pentru că dacă vă aduceți aminte la toate investițiile noi aprobam o sumă fixă să spunem 100 lei, care era rezultată dintr-un studiu de fezabilitate, iar urmare licitației veneau cu 60 lei, 61,14 lei și tot timpul făceam rectificări și puneam câte un bănuț câte un bănuț; tocmai de aceea, pentru pozițiile unde dumneavoastră aveți această nedumerire, le-am inclus în lista de studii, proiecte sau investiții în continuare, pentru a putea demara procedurile de achiziție și de îndată ce avem sumele concrete voi veni în fața dumneavoastră cu propunere de rectificare și de alocare a sumei exacte, rezultată în urma licitației pentru că această modificare a legislației vă repet, ne permite acest lucru și mi se pare înțelept să putem gestiona banii în funcție de cum se finalizează licitațiile ca să dau și un răspuns la întrebarea nepusă de comisia 5 în referire la bugetul RAEDPP; este un exemplu foarte bun, începând din 2015 din momentul în care am ajuns cu votul consilierilor locali primar interimar și am continuat în 2016 după ce am primit votul constănțenilor ca primar al municipiului Constanța, am alocat anual câte un milion de euro, vă repet, câte un milion de euro astfel încât RAEDPP-ul să înceapă să renoveze imobilele din zona centrală a Constanței; toate procedurile de achiziție, pentru că e necesar să faci studiu, expertiză, studiu istoric, avize, cine a avut de a face cu un imobil în zona centrală a Constanței, în zona protejată istoric, știe cam cât de grea este această procedură, tocmai de aceea nu au cheltuit; pentru a nu le mai da bani și pentru a vedea că avem, la fiecare sfârșit de an îi luăm înapoi, discuția cu conducerea executivă și cu Consiliul de administrație al RAEDPP, a fost una extrem de clară și de pragmatică; faceți-vă licitațiile și pe măsură ce semnați contractele venim și vă alocăm sumele necesare pentru renovarea caselor, că ne interesează că nu sunt casele nici ale RAEDPP nici ale lui Făgădău ci sunt patrimoniul municipiului Constanța, deci acesta este motivul pentru care eu nu am pus cei 3,5 milioane cât rezultau din studiile RAEDPP în buget, nu d-na Frigioiu; am văzut că și dumneavoastră ați menționat-o, până una alta sunt primarul municipiului Constanța, generez proiectul de buget și mi-l asum; d-na Frigioiu centralizează solicitările tuturor direcțiilor, tuturor societăților sau serviciilor publice și prezintă situația; cel care ia decizia și dacă vă uitați cel care semnează acolo este primarul să nu credeți că se face un buget de care eu nu știu, d-na Frigioiu cred că vă poate confirma că știu fiecare capitol bugetar și bugetul pe fiecare direcție, dacă vreți putem să îl detaliem, oricând vă reiterez invitația la cafea pentru că sunt convins că pe lângă nedumeririle exprimate, mai aveți și altele, vă invit să le deslușim împreună la mine în cabinet. Doamnelor și domnilor consilieri, nu este cel mai bun buget al Constanței, dar vă asigur că este un buget chibzuit, este un buget realist și care ține cont atât de gestionarea prezentului cu potențialul și cu riscurile pe care le presupune dar de asemenea este un buget care se gândește la viitor; am auzit critici legate de absorbția de fonduri europene și aș vrea să văd o comparație între polii de creștere care au un tratament diferențiat, unde sunt sume directe alocate și am văzut că lumea nu înțelege ce înseamnă fonduri structurale, confundă fie cu granturi elvețiene, fie cu orice altceva; vă repet, municipiile, cei 8 poli naționali de creștere au o alocare distinctă și noi nu putem participa pentru proiecte în competiție până când nu ne punem toate proiectele pe alocările dedicate, fac referire la 4.1 axa de mobilitate, 4.2, toate axele, oricând vreți vă stau la dispoziție cu această informare. Ghidurile de finanțare s-au lansat ultimele și aș vrea nu exemplul municipiului Oradea pe care îl apreciez maxim și știți foarte bine, nu mi-am ascuns niciodată simpatia și respectul față de domnul primar Bolojan, dar din ceilalți 7 poli naționali de creștere aș vrea să văd cine este într-o situație mai favorabilă decât Constanța pentru că toți am mers exact după aceleași reguli. Am mai fost întrebat de ce anul acesta începem să rambursăm creditul pentru BERD pentru autobuze și de ce nu am luat bani europeni, pentru că nu a luat nimeni bani europeni și să spunem că Făgădău PSD-istul cel de la ciuma roșie este iresponsabil, dar în egală măsură vreau să vă anunț că dl. primar Scripcaru de la Brașov, d-na Astrid Fodor de la Sibiu, dl. Mihai Chirică de la Iași, toți au accesat împrumuturi de la BERD pentru că ce să vezi, autobuzele din Cluj s-au luat cu granturi elvețiene nu din fonduri structurale, ori în spațiul public veți vedea multe lucruri vehiculate de oameni care fie nu au pregătirea necesară pentru a emite opinii eligibile, fie urmăresc un scop politic, dumneavoastră în calitate de reprezentanți ai urbei puteți să-mi puneți oricând întrebări pentru că ce să vezi, administrația chit că este greoaie, îmbracă aspecte formale și se bazează pe indicarea extrem de acurată a legii articol, alineat, paragraf, așa funcționăm noi, ne place, nu ne place, nu facem acest lucru după ureche și în primul rând din această poziție de primar al municipiului Constanța eu am înțeles responsabilitatea, nu mersul pe la televizor sau interviuri prin ziare. Vă rog să votați în consecință, vă mulțumesc.

D-na Marioara Coioc

Și noi vă mulțumim, domnule primar. Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul nr. 2. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

15 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl. Zabara Alexandru). Deci cu 15 voturi pentru proiectul de buget a trecut pentru că avea nevoie de majoritatea consilierilor în funcție.

D-na Marioara Cojoc

Trecem la punctul nr. 3: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2019".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Stimați colegi, suntem la punctul nr. 3 și am și demarat procedura de- vot, am întrebat dacă sunt întrebări. Reiau. Punctul nr. 3, întrebări? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

23 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă (dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl. Zabara Alexandru).

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 4: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanța pe anul 2019".

Domnilor consilieri, suntem la punctul nr. 4 vă rog să fiți atenți. Sunt întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor). Proiectul a trecut.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 5: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de'venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2019".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 6: "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RADET Constanța pe anul 2019".

O scurtă intervenție d-na consilier, vă rog.

D-na Andrei Mihaela

Domnule primar și acest proiect consilierii municipali liberali vor vota împotrivă. Motivul pentru care îl votează împotrivă domnule primar, este că până în anul 2019 noi nu avem o strategie locală de termoficare și am să vă spun un lucru, am un proces-verbal din 02.10.2018, în perioada în care constănțenii au rămas fără apă caldă și într-o ședință a dumneavoastră unde ați avut un discurs unde., a încăput în 8 pagini aici, la un moment dat ați spus domnule primar, că este timpul să vorbim despre eficiența unui sistem de termoficare și ați mai spus că o să facem un câmp de lucru, aparatul de specialitate, primar, viceprimari, consiliul local și conducerea RADET-ului în sensul acestui punct, să facem o strategie locală de termoficare.

Această întâlnire informală nu a avut loc nici până la ora asta, au trecut 7 luni de zile domnule primar și cred că este cazul, că am văzut că ați făcut și o invitație la cafea, haideți să faceți o invitație dacă tot o faceți, haideți să o faceți punctuală, într-adevăr să ne și întâlnim. Prin analogie domnule primar, în 28 februarie 2019 iarăși ne-ați invitat la o întâlnire informală "să vorbim cu subiect și predicat după data de 15 martie, într-o zi în care o voi conveni cu liderii grupurilor politice din consiliul local în vederea conservării și protejării monumentelor istorice", nici această întâlnire nu a avut loc domnule primar, haideți să punem totuși, să ne strângem și să facem totuși ceva domnule primar că o să treacă și acest punct nebifat și nepunctat și nu o să se întâmple niciodată nici cu vestigiile și nici cu termoficarea. Mulțumesc frumos!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Trecem la vot. Proiectul nr. 6. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Domnilor consilieri, vă rog foarte frumos să fiți atenți la ce votați ca să nu mai facem de 10 ori, să refacem aceeași procedură. Cine este pentru? Suntem la punctul nr. 6. împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor).

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 7: "Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2020".

Intervenții? Domnule consilier Popescu, vă rog.

Dl. George-Andrei Popescu

Stimați consilieri, domnule primar, aș avea aici 3 amendamente pe care, le-am și redactat. Primul constă în rămânerea taxei de habitat la nivelul actual pentru că nu beneficiem de servicii atât de corecte din partea firmei de salubrizare, la punctul nr. 2 aș vrea să propun eliminarea plății taxei pentru folosirea tramei stradale, de la 2,5 tone până la 3,5 tone pentru că nu solicită atât de mult carosabilul și am primit de-a lungul anilor, m-am și judecat cu primăria pe această taxă după cum știți și nu este chiar corect să plătească un om cu o dubiță sau alte autotutilitare de tonaj mic. Iar al treilea amendament constă în... trebuie să aducem bani de undeva, dacă tăiem de la habitat, parcările pentru persoane juridice pentru că noi în oraș dacă vrem să ne facem un abonament la aplicația City parking plătim o taxă de 220 lei/lună, cei care închiriază parcările acestea-persoane juridice, pe lângă faptul că nu sunt obligați ca persoanele fizice să elibereze locurile de parcare între 10:00 si 18:00, plătesc o taxă destul de mică, anume 108 lei/lună și 531 lei/an, propunerea mea fiind de 150 lei/lună și 900 lei/an, respectiv pentru autovehiculele de tonaj de la 230 lei/lună la 300 lei/lună cu 1134 la 1800. O să vin să le și aduc și aș vrea să supunem la vot aceste amendamente.

Dl. Decebal Făgădău

Bun, tocmai pentru a putea realiza aceste propuneri, aș vrea să vă cer permisiunea fie să mergeți mai departe cu votul la următoarele proiecte de hotărâri și să revenim, am chemat Serviciul public de impozite și taxe special pentru a face în timp real aceste dezbateri, sperăm că vor fi mai multe, deci vă rog doamna președinte fie mergeți mai departe și revenim cu votul după ce discutăm pe acest punct, fie dacă nu să luăm o pauză și să pot discuta și cu d-na Frigioiu și cu d-na Aldea. Eu zic să mergeți mai departe și să reluăm pentru punctul 7, dacă sunteți de acord, pentru a câștiga și timp.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 8: "Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 385/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 9: "Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 10: "Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției generale de asistență socială la Rețeaua Socială Europeană - European Social NetWork (ESN)".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 11: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea zilei limbii tătare".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 12: "Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI" S.A. a imobilului - teren și construcție „Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 13: "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 7, Remus Opreanu, Constanța".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 14: "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanța". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Coioc

Proiectul nr. 15: "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 43, Ferdinand, Constanța". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Coioc

Proiectul nr. 16: "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Coioc

Proiectul nr. 17: "Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru. D-na Trandafir a ieșit din sală.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 18: "Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru. D-na Trandafir văd că a ieșit din sală. Și la celălalt proiect? Și la nr. 17.

D-na Marioara Cojoc

Deci avem pentru o scurtă perioadă o altă componență. Proiectul nr. 19: "Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

  • 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 20: "Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de stat în regim de închiriere din recuperări".

D-na Marcela Enache

Am de făcut o precizare. S-a strecurat o greșeală în proiectul de hotărâre, au anunțat colegii de la RAEDPP, la anexa 1 poz. 6 era trecută greșit o adresă, adresa corectă este I. L. Caragiale 49, bloc 12, scara C, et. 4, ap. 38 și persoana căreia i s-a repartizat Negrilă Elena - 1 persoană.

D-na Marioara Cojoc

Supun la vot proiectul nr. 20 cu rectificările făcute de d-na Enache. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

  • 26 de voturi pentru. Văd că a venit și d-na Trandafir.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 21: "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții și modernizare bd. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. I.G. Ducă și str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 22: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL".

Dacă sunt întrebări, dacă nu supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor și dl. George-Andrei Popescu) și 3 abțineri (dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl. Zabara Alexandru). Proiectul nu a trecut.

Se fac comentarii în sală. (Cu 14 voturi nu trece?)

D-na Marcela Enache

Nu, la proiectele de urbanism trebuiesc majoritatea consilierilor în funcție și asta înseamnă minim 15 consilieri, deci avem doar 14 voturi pentru, 3 abțineri - PMP și 9 împotrivă - PNL + dl. Popescu.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 23 este retras. Punctul nr. 24: "Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

Dl, George-Andrei Popescu

Eu mă abțin.

D-na Marcela Enache

Deci 25 de voturi pentru și o abținere - dl. Popescu.

D-na Marioara Cojoc

Suntem la actualizare la punctul nr. 24, actualizarea inventarului.

Dl, George-Andrei Popescu

Păi și la 23 cum a rămas?

D-na Marioara Cojoc

S-a retras.

D-na Marioara Cojoc

Deci la punctul nr. 24 cum votați?

Dl, George-Andrei Popescu

Votez pentru, d-na Enache, mă scuzați.

D-na Marcela Enache

Deci 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 25: "Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 26: "Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 27: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat in str. Bravilor nr. 1".

Supun la vot dacă nu sunt întrebării Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? '

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 28: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 118/2019 privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 29: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța".

întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 30: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 500/2001 privind trecerea în administrarea RAEDPP Constanța a terenului în suprafață de 45,07 mp situat în Constanța zona Tomis III, în apropierea PT nr. 117 și PT nr. 171".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Revenim la punctul nr. 7. Vă rog frumos, domnule primar.

Dl. Decebal Făqădău

Am studiat cu colegii mei cele două amendamente propuse în formă scrisă și vi le citesc și rugămintea mea d-na președinte la dumneavoastră, va fi să supunem la vot amendament cu amendament. Domnul consilier Popescu a formulat un amendament în ceea ce privește scutirea de la taxa de folosire a tramei stradale de către utilaje și autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri după cum urmează: pentru cele ce se încadrează în categoria 2,5 -3,5 tone să eliminăm această taxă; am făcut analiză și nu am încă cifrele exacte dar vreau să înțelegem și despre ce sumă vorbim, ea într-adevăr nu se va regăsi în bugetul anului acesta, ci impactul este asupra bugetului anului viitor. Anul trecut noi am încasat din taxa de tramă suma de 4,3 milioane de lei; cele din categoria 2,5-3,5 tone reprezintă 1,3 milioane de lei, deci practic din 4,3 milioane de lei, 1,3 milioane de lei plăteau cei cu autovehicule sau mașini de transport între 2,5-3,5 tone. Cred că acest 1,3 milioane de lei poate fi compensat și da, este sustenabilă cu atât mai mult cu cât într-adevăr ar trebui să punem taxe, știți că am făcut o echilibrare a taxei, am crescut-o pentru mașinile mai mari și cred că e corect să o compensăm și să o reducem pentru cele mai mici astfel încât să oferim și o balansare; deci este sustenabilă, putem să găsim și argumente pro și argumente contra, dar una peste alta cel puțin îi rog pe colegii din Partidul Social Democrat să susțină acest amendament.

Legat de cel de-al doilea amendament, domnul consilier propune ca pentru persoanele juridice, taxa de rezervare loc de parcare să crească de la cuantumul existent care nu știu cât este.. 108 lei, la 150 lei/lună și pentru autoutilitare de la 233 lei/lună la 300 lei/lună și pe cale de consecință, pe an de la 531 lei pentru autoturisme la 900 lei, ceea ce înseamnă că plătești cum ar veni pentru 6 luni și beneficiezi de scutire 6 luni, mi se pare că este o scutire generoasă, iar pentru autoutilitare de la 1134 lei la 1800 lei, tot așa, bănuiesc că ați rotunjit, ați făcut cu ori 6. Ok, întrucât această taxă de parcare nu trebuie să aibă un caracter discriminatoriu și tocmai aceasta am discutat cu colegii mei, cred că ar trebui să o modificăm și să o actualizăm și pentru persoanele fizice tocmai pentru a nu da un semnal că noi punem biruri doar pe persoanele juridice, ci încurajăm deținerea pe persoane fizice și aici fac o similitudine cu impozitul pe clădiri nerezidențial, persoane juridice versus persoane fizice; țineți minte că acolo s-au născut tot felul de dezechilibre, sunt persoane fizice care și-au ținut hotel sau bloc întreg pe persoană fizică și plătesc mai puțin decât persoanele juridice și avem și un punct de vedere de la consiliul concurenței care dispune că taxele trebuie să nu fie discriminatorii și să le impozităm destinația. Ori, din punctul acesta de vedere vă propun să facem și o ușoară ajustare pentru persoanele fizice, astfel încât proiectul de taxe să nu devină atacabil având un caracter discriminatoriu în instanță. în momentul de față, m-am consultat cu colegii mei și persoanele fizice plătesc 185 lei/an; cred că dacă venim și rotunjim la un 200 lei/an adică să mai punem 15 lei, mai puțin de un pachet de țigări, nu reprezintă o povară, cu atât mai mult cu cât locurile de parcare știți foarte bine nu sunt niciodată suficiente în municipiul Constanța; ori cred că acest amendament poate fi susținut în situația în care eliminăm această să-i spunem creștere care ar putea fi discriminatorie și o corelăm cu creșterea și pentru persoane fizice de la 185 lei eu vă propun un 200 lei, dacă dumneavoastră vreți mai mult nu am nimic împotrivă, dar din punctul acesta de vedere v-aș propune domnule consilier, să completez amendamentul dumneavoastră cu un amendament pe care îl voi face cu o creștere de la 185 lei la 200 lei și pentru persoanele fizice. Acestea sunt cele două amendamente pe care le-ați depus în formă scrisă. Pentru amendamentul pe care l-ați susținut verbal, acela de a păstra cuantumul taxei de habitat la 5 lei, eu vreau să vă spun că noi nu creștem valoarea facturii pe care noi 'o pățim prestatorului; în realitate prețul pe care noi îl plătim în mod real prestatorului serviciilor de salubritate este undeva între 10 și 11 lei; aici intră colectarea deșeului, transportul, depozitarea plus sortarea. De anul acesta, a intervenit o taxă și dl. Popescu spunea foarte bine, o taxă, o economie circulară, s-a găsit această formulă ca să nu-i mai spună taxă penalizatoare pentru neîncadrarea în ținta de sortare, în realitate despre asta vorbim. Majoritatea orașelor din România nu se încadrează în țintele de sortare și atunci au reinventat această taxă pe care noi am plătit-o anul trecut două luni de zile dacă nu mă înșel, d-na Frigioiu ... ianuarie și februarie?!

D-na Marcela Friqioiu

6 luni am plătit!

Dl. Decebal Făgădău

Sau 6 luni și noi am făcut așa un calcul cât ne costă această taxă pe economie circulară pentru anul 2019 ea este undeva la 5 milioane de lei. Ori să păstrăm subvenția pentru salubritate de la 11 lei la 5 lei și totodată să venim și să punem și din bugetul local încă 5 milioane de lei pentru această taxă pe economie circulară, vă spun la modul cel mai sincer că nu avem sursă și oricât de populiști am încerca să fim nu vom avea sursă de unde să acoperim; ea trebuie plătită, vă anunț totodată că inclusiv cel care are groapa de gunoi, compania Tracom, a solicitat majorarea tarifului aferent contractului din 1993. Pe cale de consecință vă propun un compromis, în sensul că dacă noi am făcut calculul, de ce am propus 7,5 lei?! Avem în momentul de față 224.000 de persoane care plătesc taxa de habitat și noi am făcut un calcul, 224.000 ori 2,5 lei ieșeam pe acolo pe la 5 milioane. Dacă o păstrăm 5 lei va trebui să găsim de undeva în viitor 5 milioane. Vă propun un compromis, să mergem undeva la 6,5 lei și în acest moment avem 7,5 milioane de lei pe care îi vom încasa din taxa de habitat versus 3,5 milioane cât încasăm anul acesta, deci 4 milioane, cu alte cuvinte efortul va fi mai mic anul viitor, creștem cu 1,5 lei față de 5 lei, nu mi se pare o creștere semnificativă și în niciun caz nu este proporțională cu creșterea celorlalte prețuri. Deci dacă sunteți de acord, eu voi propune aceste două amendamente, pe lângă cel cu taxa de parcare unde vreau să o balansăm și cu persoanele fizice, taxa de salubritate vă propun să fie undeva la 6,5 lei față de 7,5 lei cât am propus noi și vă repet rațiunea nu a fost aceea de a pune un bir suplimentar, noi ne menținem subvenția dar nu avem de unde să acoperim această taxă indiferent cum se numește ea, ea așa funcționează și asta e valoarea ei, undeva la 5 milioane de lei, pe care o plătim din bugetul local; dacă nu, trebuie să tăiem din altă parte și să punem acești bani, pentru că banii sunt aceiași, pentru la anul. Gândiți-vă că dacă noi creștem așa cum am promis, bursele pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020, în mod evident nu o să poți să le scazi pentru semestrul II, deci toate vor fi în creștere și va fi o presiune și pe bugetul anului viitor, așa că eu vă rog doamna președinte, să supuneți la vot cele 2 amendamente corelate cu cele 2 amendamente pe care le enunț eu: 1. La persoane fizice să creștem de la 185 lei la 200 lei, iar pentru taxa de habitat de la 7,5 lei cât este propunerea în actualul proiect de taxe și impozite, la 6,5 lei.

D-na Marioara Cojoc începem^ cu primul amendament: scutirea la utilizarea tramei stradale. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Deci avem 15 voturi pentru, 0 împorivă și 11 abțineri (d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl. Zabara Alexandru). Amendamentul a trecut.

D-na Marioara Cojoc

în ceea ce privește parcările, scutirile pentru parcări pentru persoane juridice, corelate cu creșterea la persoanele fizice de la 185 lei la 200 lei.

Cine este pentru? Sunt completările pe care le-a adus domnul primar. împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

15 voturi pentru și 11 abțineri (d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl. Zabara Alexandru).

A trecut și acest amendament.

D-na Marioara Cojoc

Și al treilea în ceea ce privește taxa de habitat, o scădere de la 7,5 lei la 6,5 lei. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

15 voturi pentru și 11 abțineri (d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl. Zabara Alexandru).

Au trecut toate amendamentele.

D-na Marioara Cojoc

Bun. Acum supun la vot întregul proiect nr. 7: "Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2020".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

15 voturi pentru și 11 voturi împotrivă(d-na Adriana Arghirescu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, d-na Andrei Mihaela, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl. Avătavului Costin-Valeriu, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl. Zabara Alexandru). Proiectul a trecut.

D-na Marioara Cojoc

Mulțumim frumos. Ne întoarcem la proiectul nr. 31: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 116/2005 privind modificarea HCL nr. 220/2002 privind modificarea HCL nr. 493/2001 și aprobarea PUD - „Extindere și supraetajare spațiu comercial existent" pe terenul situat în Constanța, zona Piața Tomis III".

Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

  • 1 abținere - dl. Popescu George-Andrei și 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 32: "Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Arhiepiscopei Tomisului asupra terenului în suprafață de 1870 mp situat în municipiul Constanța, str. Lt. Petre Mănoiu colț cu str. Munții Tatra".

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 33: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 414/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafața de 1500,00 mp situat în Constanta, zona Tomis III, aleea Voinicului în vederea edificării unui lăcaș de cult".

Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

  • 2 abțineri - dl. Popescu George-Andrei și dl. Constantin Victor și 24 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 34: "Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 300 mp situat în municipiul Constanța - bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii Capelei „Buna vestire" și „Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

2 abțineri - dl. Popescu George-Andrei și dl. Constantin Victor și 24 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 35: "Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 2136 mp situat în municipiul Constanța - str. Dionisie cel Mic nr. 50A, Arhiepiscopiei Tomisului".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

2 abțineri - dl. Popescu George-Andrei și dl. Constantin Victor și 24 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 36: "Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RADET Constanța a imobilului situat în str. Nicolae Bălcescu nr. 14".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

«

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 37: "Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unor imobile situate în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 7".

întrebări? Dezbateri? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 38: "Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța str. Primăverii nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 39: "Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al municipiul Constanța, str. Industrială nr. 7, în vederea înscrierii în Cartea funciară".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 40: "Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

  • 3 abțineri (dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin și dl.' Zabara Alexandru) și 23 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 41: "Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 71873/05.04.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Valului nr. 5B, în suprafață de 29 mp, în vederea vânzării directe către Nistorescu Iulian Ion".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctele nr. 42, 43, 44, 45 sunt retrase. Trecem la punctul nr. 46: "Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vasile nr. 121, în suprafață de 41 mp, către Constantin Ioan".

Supun la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 47: "Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 115/2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL".

Dacă nU sunt întrebări, supun la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

1 abținere - dl. Florea Răzvan-Ionuț și 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Coioc

Punctul nr. 48: "Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL".

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

1 abținere - dl. Florea Răzvan-Ionuț și 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 49: "Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 69B, în suprafață de 1718 mp, către SC Solid House SRL".

Au fost dezbateri, așa că trecem direct la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

  • 4 voturi împotrivă (dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru și dl. Popescu George-Andrei) și 22 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 50: "Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a cuvetei Lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent pentru desfășurarea de activități de agrement, divertisment, culturale și sportive".

Aici avem buletine de vot, și avem nevoie de propuneri.

D-na Marcela Enache

Avem nevoie pentru 2 persoane, 2 consilieri ca membru titular și 2 persoane ca supleant, deci 4 consilieri. Propuneri la punctul nr. 50 - comisia pentru închirierea prin licitație publică a cuvetei lacului Siutghiol.

Dl. Costin Ioan Răsăuteanu

Grupul PSD îl propune pe dl. Teodor Patrichi și pe dl. Marin Aurelian.

D-na Marcela Enache

Titular - dl. Marin Aurelian și supleant - dl. Teodor Patrichi. Alte propuneri? Un titular și un supleant ne mai trebuie.

D-na Adriana Arghirescu

Punem și noi ca titular pe d-na Mihaela Andrei și supleant pe dl. Solomon Ioan.

D-na Marcela Enache

Deci la titular - d-na Andrei Mihaela și supleant - dl. Solomon Ioan. Deci acestea fiind propunerile, o să le dăm să se scrie și să trecem la celălalt punct, la 51 unde trebuiesc inversate deci cele două nominalizări, buletinele de vot sunt corecte da? Buletinele de vot o să vă rog să le împărțiți.

D-na Marioara Cojoc

Deci la punctul nr. 50 ați făcut propunerile și așteptăm buletinele de vot să votăm, punctul nr. 51 au fost făcute modificările și precizate de către d-na Enache, dar așteptăm buletinele de vot.

Domnilor consilieri, vă rog să intrați în sală dacă sunteți pe hol, se împart buletine de vot în continuare și deja avem rezultate pentru ceea ce s-a votat până acum, pentru a supune întregul proiect la vot.

De la punctul nr. 50 nu mai este dl. Avătavului, se va consemna.

Avem rezultatul votului la proiectul nr. 51. Rezultatul votului este următorul:

Comisia nr. 1: dl. Tulică Marius 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate;

Comisia nr. 2: dl. Gavrilă Florin Tudor: 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

Se numără buletinele de vot la punctul nr. 50 și se împart buletinele de vot pentru punctul nr. 52.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr. 50, rezultatul la punctul nr. 50:

Dl. Marin Aurelian 23 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate;

D-na Andrei Mihaela 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 anulate;

Dl. Patrichi Teodor 22 voturi pentru, 0 împotrivă, 3 anulate;

Dl. Solomon Ioan 21 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 anulate.

Supun la vot proiectul nr. 50. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

3 abțineri (dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru) și 22 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 52, rezultatul:

Dl. Pârjol Marian 23 de voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat.

Supun la vot proiectul nr. 52. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr. 53, rezultatul votului:

Dl. Dan Dobrescu 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru, la punctul nr. 53.

D-na Marioara Cojoc

S-au împărțit buletinele și la punctul nr. 55, pentru cetețeanul de onoare, așteptăm rezultatul.

Trecem la punctul nr. 54: "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință".

Avem nevoie de propuneri. Domnul viceprimar Răsăuțeanu, vă rog.

Dl. Costin Ioan Răsăuteanu

Grupul Partidului Social Democrat o propune pe d-na consilier local municipal Irinela Nicolae.

D-na Marcela Enache

D-na Nicolae Irinela da?

D-na Marioara Cojoc

Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu supun la vot pentru următoarele 3 luni de zile președinte de ședință d-na consilier Irinela Nicolae. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Comisia de numărare, vă rog.

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Nu avem împotrivă, nu avem abțineri. Așteptăm rezultatul la punctul nr. 55. Vă propun să trecem la ordinea suplimentară, avem un singur punct: "Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexelor la HCL nr. 41/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020".

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Avem și rezultatul votului la punctul nr. 55. Proiectul nr. 55: "Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Mereuță Alexandru"

Dl. Mereuță Alexandru 25 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.

Supun la vot întregul proiect. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Am epuizat convocatorul și ordinea suplimentară, la revedere, sărbători fericite! Numai bine!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Marioara Cojoc


SECRETAR, Marcela Enacl