Proces verbal din 15.02.2019

170. proces verbal sedinta din data 15.02.2019


coV4STAA/7>j românia


IL r JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 15.02.2019 orele 13°°, în ședința de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri din 27 de consilieri în funcție (absenți fiind dl. Căliminte Horia-Marius, dl. Constantin Victor, dl. Popescu George-Andrei) dl. primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică și este condusă de doamna consilier Marioara Cojoc, conform HCL nr. 34/31.01.2019.

D-na Marioara Coioc

Bună ziua! Azi, vineri, 15 februarie 2019 a fost convocat Consiliul local al municipiului Constanța. Este vorba despre ședință de îndată. Ați primit convocatorul, supunem la vot convocatorul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

24 de voturi pentru. Facem precizarea că sunt prezenți 24 de consilieri, deci ședința este statutară.

D-na Marioara Cojoc

De asemenea a apărut și un punct pe ordine suplimentară, cred că ați intrat în posesia proiectului de hotărâre. Supun la vot ordinea suplimentară. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Avem abțineri? D-na consilier Trandafir, ați ridicat mâna la abținere? Mi s-a părut?

D-na Raluca-Andreea Trandafir

Nu.

D-na Marioara Cojoc Nu. Din greșeală.

D-na Marioara Coioc înainte de a trece la primul proiect de pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului primar Decebal Făgădău.

Dl. Decebal Făgădău Sărut-mâna, bună ziua! în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezență, am convocat ședința de îndată a Consiliului local municipal din motive ce țin de aspecte importante pentru viața orașului nostru. încep prin a vă spune că primul proiect vizează un subiect care frământă așa comunitatea de multă vreme, este cel legat de Cazino. Pentru a vă face o prezentare în vederea înțelegerii urgenței acestui proiect, vreau să vă spun că după trei ani de zile în care am asistat la trei licitații anulate, conform jegii în vigoare, procesul de actualizare a documentației trebuie reiterat. între timp s-a modificat aproape toată legea, nu mai este în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 28 și ar trebui să ne conformăm legislației aplicabile la momentul în care s-a anulat cea de-a treia licitație, tocmai de aceea conform sondajului de opinie pe care l-am făcut și conform înțelegerii pe care am avut-o ulterior cu reprezentanții autorității centrale și Companiei Naționale de Investiții, am înțeles că în mandatul pe care mi l-au dat constănțenii este acela de a-continua colaborarea cu Compania Națională de Investiții, dar sub alte auspicii. Tocmai de aceea am separat lucrurile astfel încât să nu reiterăm acest proces de actualizare a documentației la nesfârșit, pentru că timpul este necruțător și cât facem noi licitații și actualizăm studii, starea fizică a Cazinoului se schimbă de la o zi la alta. Tocmai de aceea, pe parcursul anului trecut ne-am asumat punerea în siguranță a Cazinoului astfel încât să stopăm degradarea acestuia; lucru care s-a realizat și întrucât existau interpretări asupra legislației care spuneau că odată ce am dat în administrare bunul-proprietatea municipiului către Compania Națională de Investiții, nu ar fi fost legal să utilizăm sumele pe care noi le aveam disponibile în bugetul local. M-am bucurat să văd că o companie a venit și a făcut această ofertă, de a realiza pe propria cheltuială lucrările de punere în siguranță și de conservare ale Cazinoului nostru. Lucrările sunt aproape finalizate în sensul că în data de 20 decembrie am semnat un ordin de sistare, lucrările rămase de executat sunt: demontarea a două candelabre pe care vrem să le facem în timp, cu răbdare, tocmai pentru a avea elemente de conservare pe care să le replicăm în procesul de restaurare, nu să facem în grabă această operațiune destul de sensibilă; mai sunt 34 de candelabre depozitate în cutii în interiorul clădirii și trebuie să le luăm, să le conservăm, să prelevăm mulaje, să realizăm randări 3d, astfel încât să avem martori pentru procesul de restaurare și de asemenea să finalizăm curățarea jgheaburilor, o operațiune ce necesită niște specializări aparte, alpiniști, lucrul la înălțime și am preferat să facem această operațiune după ce trece sezonul rece. între timp, Compania Națională de Investiții a lansat o procedură conform legislației în vigoare pentru actualizarea DALI-ului, adică a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, s-a semnat contractul, s-a dat ordinul de începere și în cursul zilei de ieri am primit din partea Companiei Naționale de Investiții noul deviz. Noul deviz are atât investiția de bază - consolidarea și restaurarea Cazinoului, lucrare asumată de către Compania Națională de Investiții, dar și o serie de lucrări perimetrale ce cad în sarcina municipalității. Aici vorbim nu doar de racorduri la rețeaua de utilități, vorbim și de sistematizarea terenului - suntem într-o zonă de faleză și de punerea în siguranță a acestui taluz. întrucât în cursul săptămânii viitoare documentația, dacă prezentăm și hotărârea de consiliu local prin care ne însușim partea de cheltuieli adiacente investiției de bază, va fi aprobată, în cursul săptămânii viitoare va avea loc ședința CTE-ului ministerial, parcursul este ulterior. Un consiliu tehnico-economic interministerial la care participă toate instituțiile statului, avizul ministerului culturii și promovarea prin hotărâre de guvern a noilor indicatori tehnico-economici. Cu această documentație completă se purcede la cea de-a patra licitație, sper ca data aceasta să fie cea cu noroc. Mă bucur că în anul 2018 s-a dezbătut foarte mult pe tema Cazinoului și lucrul acesta a cuprins 3 paliere: un palier local, un palier național și un palier internațional. De la includerea în lista monumentelor periclitate aflate sub atenția Comisiei Europene - "7 most endangered monuments of Europe" până la fotografi, cineaști, artiști, din toate colțurile lumii, Cazinoul a captat atenția și a pus presiune astfel încât, procese care ar fi durat, procese de achiziții, de elaborare de documentații care ar fi durat ca în trecut luni sau ani, iată că s-au accelerat și astăzi vă propun să fim cei care suntem cei mai activi, pentru că suntem cei mai interesați în calitate de reprezentanți ai unității constănțene, să aprobăm structura devizului așa cum ne-a fost ea prezentată de proiectantul de specialitate ce a câștigat licitația organizată de către Compania Națională de Investiții. Al doilea motiv pentru a convoca această ședință de îndată ține de administrarea regiei noastre, ale RAEDPP-ului și în loc să prelungim mandatele cu încă două luni cum ar fi fost firesc și la îndemâna mea, am preferat să vin în fața dumneavoastră și să vă spun că procedura de selecție pentru membrii permanenți ai consiliului de administrație este în desfășurare dar nu cred că se va finaliza în următoarele două luni de zile. Cu alte cuvinte, am preferat să vin astăzi și să vă propun să dăm un mandat de 4 plus maxim 2 luni celor trei membrii din consiliul de administrație cărora le-a încetat mandatul și până la finele mandatului dânșilor să avem un consiliu de administrație definitiv, nu provizoriu pentru că regia noastră nu are nevoie de provizorat, are nevoie să se așeze pe un fundament solid, să intre într-o planificare și într-o previziune și să nu mai avem situații cum am mai întâlnit; știți foarte bine cât ne-am chinuit cu Edil Urban. Totodată, în cursul serii de ieri și în cursul dimineții de astăzi am elaborat încă un proiect de hotărâre ce vizează un subiect important care a captat atenția publicului la nivel național și care în mod evident a născut la nivelul comunității locale^un interes deosebit; fac referire la decizia pronunțată săptămâna trecută de înalta Curte de Casație și Justiție. Tocmai de aceea, am considerat că nu trebuie să așteptăm împlinirea termenelor legale de comunicare a hotărârii, de convocare a consiliului local într-o ședință ordinară, ci îmi doresc să avem o atitudine deschisă, proactivă și transparentă și am venit în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre prin care vă propun să achiziționăm servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru a pune în executare hotărârea nr. 32 din 07.02.2019 pronunțată în dosarul penal din 2008. Acestea sunt cele 3 proiecte de hotrărâre pe care vi le propun, cred că dacă la primele două urgența ce a necesitat convocarea dumneavoastră într-o ședință de îndată ține de aspecte administrative, cred că cea de-a treia ține de aspecte de oportunitate și de moralitate. Tocmai de aceea vă rog domnilor consilieri, vă rog d-na președinte, demarați dezbaterile și vă rog să supuneți votului cele trei proiecte de hotărâre. Mulțumesc!

D-na Marioara Cojoc

Mulțumim și noi, domnule primar. înainte de a trece la vot pentru primul punct de pe ordinea de zi, dacă sunt întrebări sau puncte de vedere, dezbateri?

D-na Mihaela Andrei

Domnule primar, ce conține hotărârea nr. 32/2019? Ce scrie în dispozitivul acestei hotărâri? Proiect din 7 februarie 2019. Despre ce este vorba? ‘

Se fac comentarii în sală. (Despre domnul Mazăre care a fost condamnat.)

D-na Marioara Cojoc

Sunteți mulțumită doamna consilier? Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot primul punct de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "CNI" SA a imobilului - teren și construcție "Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

24 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Trecem la punctul nr. 2, de asemenea dacă sunt întrebări, dezbateri, puncte de vedere? Avem și buletine de vot. „Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța." Veți primi buletinele de vot.

Trecem la ordinea suplimentară, între timp dumneavoastră veți vota, veți primi buletinele de vot. Supun la vot "Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul penal nr. 6536/2/2008". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos.

D-na Marcela Enache

24 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Așteptăm buletinele de vot și apoi supunem la vot. Vă citesc rezultatul votului pentru proiectul nr. 2.

Solom Cristian - 17 voturi pentru, 7 împotrivă, 0 anulate; Ionescu Sorin Lucian - 16 voturi pentru, 8 împotrivă, 0 anulate; Gheorghe Florin - 17 voturi pentru, 7 împotrivă, 0 anulate.

Supun la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

24 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc Mulțumesc frumos. Ședința a luat sfârșit.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Marioara Cojoc

SECRETARJ Marcela Enact