Hotărârea nr. 428/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA IANUARIE-AUGUST 2019HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Spcrrtiv „Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada ianuarie - august 2019

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de ____31,k>. W__          '         '   '

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 199026/15.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.:L de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul.Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, precum și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 202854/21.10.2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 228/13.10.2018 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 437.520 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada ianuarie - august 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: împotrivă,___» abțineri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Anexă la HCL nr.

Premieirea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale în perioada 01.01.2019 - 25.08.2019

Nr. crt.

Numele si prenumele

Rezultat obțin ut

Suma conform HCL 228/2015 (LEI)

Total (LEI)

CAMPIONATELE EUROPENE DE TINERET (U23) - ATLETISM - GAVLE (SUEDIA) - 11-14.07.2019

1

GRECU IRĂZVAN -CRISTIAN

sportiv - locul V -triplusalt

700

700

2

COJOCARU DANIEL

antrenor principal al sportivului Grecu Răzvan - Cristian Maria Bianca

700

700

CAMPIONATELE EUROPENE DE SENIORI - CULTU SANTA SUSANNA (SPANIA) - 01-06.C

RISM ȘI FITNESS -15.2019

1

IANCU COSMIN CRISTIAN

sportiv - locul II -bodybuilding clasic

5.500

5.500

2

CRISTEA BOGDAN LUCIAN

sportiv - locul III -fitness băieți

3.700

3.700

3

LĂCĂTÂRU DE LI A BEATRICE

sportiv - locul VI -fitness fete

1.350

1.350

4

MIHĂII.ESCU CRISTIAN

antrenor principal al sportivilor Iancu Cosmin Cristian, Cristea Bogdan Lucian, Lăcătaru Delia Beatrice

5.500

5.500

CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICĂ AER< JUNIORI - BAKU (AZERBAIDJAN) - 24-2

JBICĂ - SENIORI ȘI

6.05.2019

Seniori

1

BOGATI ANDREEA

sportiv - locul I -grup

9.250

22.150

sportiv - locul II -echipe

5.500

sportiv - locul III -cuplu

3.700

anexă u ]

hclm

j

sportiv - locul III -trio

3.700

2

BARNA DACIAN NICOLAE

sportiv - locul I -grup

9.250

18.450

sportiv - locul II -echipe

5.500

sportiv - locul III -cuplu

3.700

3

BOC!: ER GABRIEL

sportiv - locul I -grup

9.250

18.750

sportiv - locul II -echipe

5.500

sportiv - locul IV -trio

2.150

sportiv - locul V -individual

1.850

4

BRCITEI DORIN MARIAN

sportiv - locul I -grup

9.250

18.450

sportiv - locul II -echipe

5.500

sportiv - locul III -trio

3.700

5

BECZE MARIA BIANCA

sportiv - locul II -echipe

5.500

9.200

sportiv - locul III -aerobic dance

3.700

6

MILEA TEEA GABRIELA

sportiv - locul II -echipe

5.500

9.200

sportiv - locul III -aerobic dance

3.700

7

FU MEA MARIA

antrenor principal al sportivilor Bogati Andreea, Barna Dacian Nicolae, Bocser Gabriel, Brotei Dorin Marian, Becze Maria Bianca, Milea Teea Gabriela

22.150

22.150

Juniori

1

MAMITA LEONARD MARIAN

sportiv - locul II -echipe

1.850

5.300

sportiv - locul II - trio

1.850

sportiv - locul IV -grup

900

sportiv - locul V -individual

700

2

1

i,

SCUI'RA TRAIANA

VICTORIA

sportiv - locul II -echipe

1.850

4.600

sportiv - locul II -aerobic dance

1.850

sportiv - locul IV -

900

grup

3

CALIiNICI IOANA PAULA

sportiv - locul II -echipe

1.850

3.700

sportiv - locul II -aerobic dance

1.850

4

STRĂI.ICIUC NICOLE CĂTĂLINA

sportiv - locul II -echipe

1.850

3.700

sportiv - locul II -aerobic dance

1.850

5

DULGHEROIU CRISTIANA

antrenor principal al sportivilor Manta Leonard Marian, Scupra Traiana Victoria, Calenci Ioana Paula, Străliciuc Nicole Cătălina

5.300

5.300

JOI

2URILE EUROPENE DE GI (BELAR

MNASTICĂ AEROBICĂ - SENIORI - MINSK US) - 21-30.06.2019

1

BOGATI ANDREEA

sportiv - locul II -cuplu

4.500

7.500

sportiv - locul III -grup

3.000

2

BARNA DACIAN INICOLAE

sportiv - locul II -cuplu

4.500

7.500

sportiv - locul III -grup

3.000

3

BRUTEI DORIN MARIAN

sportiv - locul III -grup

3.000

3.000

4

BOCSER GABRIEL

sportiv - locul III -grup

3.000

3.000

5

FU MEA MARIA

antrenor principal al sportivilor Bogati Andreea, Barna Dacian Nicolae, Bocser Gabriel, Brotei Dorin Marian

7.500

7.500

CAMPIONAT MONDIAL DE Jl (UNGAF

JNIORI - GIMNASTICĂ ARTISTICĂ HA) - 27-30.06.2019

L-GYOR

1

STĂNCXULESCU IOANA ANDREEA

sportiv - locul IV -echipe

1.100

2.100

sportiv - locul V -barna

1.000

2

SFIRINGU GHEORGHE SILVIANA MARIA

sportiv - locul IV -echipe

1.100

1.750

sportiv - locul VI - sol

650

3

1

FORNIINTE NICOLAE

antrenor principal al sportivilor Stănciulescu Ioana Andreea, Sfîringu Gheorghe Silviana

2.100

2.100

Maria

FESTIVALUL OLIMPIC AL TINERETULUI EUR

(AZERBAIDJAN) - 21-27.07.201

OPEAN - BAKU

9

1

STÂNCI ULESCU IOANA ANDREEA

sportiv - locul II -echipe

920

3.440

sportiv - locul II - sol

920

sportiv - locul III -paralele

650

sportiv - locul IV -individual compus

500

sportiv - locul V -sărituri

450

2

SFIRIhIGU GHEORGHE SI LV IAN A MARIA

sportiv - locul II -echipe

920

3.140

sportiv - locul II -bârnă

920

sportiv - locul III - sol

650

sportiv - locul III -sărituri

650

3

FORMINTE NICOLAE

antrenor principal al sportivilor Stănciulescu Ioana Andreea, Sfiringu -Gheorghe Silviana Maria

3.440

3.440

CAMPIONATUL EUROPEAN DE SENIORI - DRAGON BOAT- KAIAC CANOE - MOSCOVA (RUSIA) - 17-21.07.2019

1

MERCUR ANGELO CĂTĂLIN

sportiv - locul I - 500 m

9.250

20.250

sportiv - locul II -

200 m

5.500

sportiv - locul II -

2000 m

5.500

2

AFTENIE GABRIEL

antrenor principal al sportivului Mercur Angelor Cătălin

20.250

20.250

CAMPIONAT MONDIAL DE KARATE WSF - SENII

(ROMÂNIA) - 23-26.05.2019

ORI -BUCUF

IEȘTI

1

COTOBAN ANDREEA

i

sportiv - locul I -categoria 61 kg -shobu ippon

13.900

41.700

sportiv - locul I -categoria 61 kg -shobu sanbon

13.900

sportiv - locul I -categoria 61 kg -kumite WKF

13.900

2

CO TOBAN LIVIA

sportiv - locul I -categoria 68 kg -shobu sanbon

13.900

30.550

i

sportiv - locul II -categoria 68 kg -kumite open

9.250

sportiv - locul III -categoria 68 kg -kumite WKF

7.400

3

COSTANDACHE

sportiv - locul III -categoria 55 kg -shobu ippon

7.400

14.800

ANDREEA MIHAELA

sportiv - locul III -categoria 55 kg -shobu sanbon

7.400

4

VASILE VALENTIN

sportiv - locul III -categoria 75 kg -kata individual

7.400

14.800

DANIEL

sportiv - locul III -categoria 75 kg -shobu ippon

7.400

5

MUȘAT VALERIAN

antrenor principal al sportivilor Cotoban Andreea, Cotoban Livia, Constandache Andreea Mihaela, Vasile Valentin Daniel

41.700

41.700

CAMPIONATUL EUROPEAN Dl

- NOVI SAD

E LUPTE GRECO - ROMANE - SENII [SERBIA) - 04-10.03.2019

ORI-U23

1

TIȚA FLORIN

sportiv - locul II -categoria 55 kg

5.500

5.500

2

ARNĂUT RĂZVAN

sportiv - locul II -categoria 60 kg

5.500

5.500

3

GRIGC RE GHEORGHE

antrenor principal al sportivilor Tița Florin, Arnăut Răzvan

5.500

5.500

CAMPIONATUL EUROPEAN DE LUPTE GRECO - ROMANE - SENII

- BUCUREȘTI (ROMÂNIA) - 08-14.04.2019

ORI-U23

1

TIȚA FLORIN

sportiv - locul II -categoria 55 kg

5.500

5.500

2

GRIGQRE GHEORGHE

antrenor principal al sportivului Tița Florin

5.500

5.500

JOCURILE EUROPENE - LUPTE - SENIORI - MINSK (BELARUS) - 21-30.06.2019

1

ARNĂUT RĂZVAN

sportiv - locul V -categoria 60 kg

1.500

1.500

2

GRIGORE GHEORGHE

11

antrenor principal al sportivului Arnăut Răzvan

1.500

1.500

CAMPIONATUL EUROPEAN TINERET- SAMBO - LIMASSOL (CIPRU) - 11-i                  15.04.2019

CHIISS DANIELA MIHAELA

sportiv - locul II -categoria 48 kg

1.850

3.200

sportiv - locul III -

1.350anexă la

HCLM


echipe

GÂSCĂ VIOREL

antrenor principal al sportivei Chiss Daniela Mihaela

3.200

3.200

JC

ICURILE EUROPENE -SAMBO - SENIORI - MINSK (BELARUS) - 21-30.06.2019

CHISS DANIELA MIHAELA

sportiv - locul V -categoria 48 kg

1.500

1.500

IONESCU CODRINA MIHAELA

sportiv - locul V -categoria 60 kg

1.500

1.500

GÂSCĂ VIOREL

antrenor principal al sportivelor Chiss Daniela Mihaela, Ionescu Codrina Mihaela

1.500

1.500

CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI (I și II)-OSTRAVA (CEHIA) - 07-16.07.20

TENIS DE MASĂ -

19

1

ZAHARIA ELENA ADRIANA

sportiv - locul I -individual - jun II

1.450

3.550

sportiv - locul I -dublu F - jun II

1.450

sportiv - locul III -echipe - jun II

650

2

MITROFAN LUCIANA CAMELIA

sportiv - locul V -echipe - jun I

700

1.400

sportiv - locul V -dublu F - jun I

700

3

URÎTU ALEXANDRA DENISA

echipe - locul V -echipe - jun I

700

700

4

FILIMCIN VIOREL

antrenor principal al sportivelor Zaharia Elena Adriana, Mitrofan Luciana Camelia, Urîtu Alexandra Denisa

3.550

3.550

TOTAL

437.520

437.520


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE