Hotărârea nr. 36/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „CNI” SA A IMOBILULUI - TEREN ȘI CONSTRUCȚIE „CAZINO CONSTANȚA” ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA

goHSTa/v^ ROMÂNIA

4   4 JUDEȚUL CONSTANȚA[f^în municipiul constanța consiliul local

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI " S.A. a imobilului - teren și construcție „Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia

. Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Constanța

Nr.


/|ț)-0^-2019