Hotărârea nr. 211/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚAHOTARARE

privind transmiterea în folosință gratuită către Direcția generală de asistență socială Constanța a unor imobile ce constituie domeniul public al municipiului Constanța

_ Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de C0*0*T  2019:

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.93595/14.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.93701/14.05.2019;

Luând în considerare adresele nr. 21124/10.04.2019, nr.15564/14.03.2019 si referatul nr. 16823/21.03.2019 privind retragerea dreptului de administrare a cabinetelor de medicină generală din municipiul Constanța pe perioada executării lucrărilor de reparație eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială Constanța;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr.453/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.185/2015 referitoare la înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 124 și art. 115 alin.l lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a cabinetelor școlare de medicină generală aflate în incinta unităților școlare pe durata executării lucrărilor de reabilitare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea bunurilor menționate la art. 1 se va face în baza unui proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Direcția Generală de Asistență Socială Constanța.

Art. 3 - După finalizarea lucrărilor de reabilitare, la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, cabinetele școlare de medicină generală aflate în incinta unităților școlare revin în administrarea unităților de învățământ.

Art. 4 - Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Direcției financiare, Direcției patrimoniu și cadastru și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

împotrivă, 1 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR.O /    (XȚz2019

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Nr. Crt.

Unitate Școlară/incinta unde funcționează cabinetul de medicină generală

Suprafață Cabinet Medical (Mp)

Suprafață Sală Tratamente (Mp)

Suprafață Izolator (Mp)

Suprafață Sală

Așteptare (Mp)

Suprafață Totală (Mp)

1.

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU/STR. TRAIAN NR.19

9,56

___

___

9,56

2.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.28 DAN BĂRBI LI AN/STR. DECEBAL NR.15

17,48

___

___

___

17,48

3.

COLEGIUL COMERCIAL CAROL I/STR. DECEBAL NR.15

14,21

___

___

9,28

23,49

4.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.36 DIMITRIE STIUBEI/ALE. FRAGILOR NR.l

18,13

___

___

___

18,13

5.

LICEUL TEHNOLOGIC

VIRGIL MADGEARU/ALE. MELODIEI NR.3

17,40

___

___

___

17,40

6.

LICEUL TEORETIC G.CALINESCU/ STR. CPT.

DOBRILĂ

EUGENIU NR.6

13,64

___

___

13,64

7.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.29 MIHAI VITEAZUL/STR. CIȘMELEI NR.13

14,50

___

___

___

14,50

8.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.51/STR. BADEA CÂRȚAN

17,16

___

___

17,16

NR.8

ANEXA

LA     1

h \ r n os Ti

9.

COLEGIUL TEHNIC TOMIS/BD. TOMIS NR.153

17,39

___

___

HCLM NK. ja

7,59

24,98

10.

LICEUL GEORGE EMIL PALADE/STR. NICOLAEIORGA NR.87

9,10

___

___

9,10

11.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30 GHEORGHE TITEICA/STR.

FLĂMÂNDA NR.13

15,85

___

___

15,85

12.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.6/ALEEA

MĂLINULUI NR.5

11,55

___

5,45

___

17,00

13.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12

B.P.HASDEU/STR.

B.P.HAȘDEU

NR.98

16,62

16,62

14.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6 NICOLAE TITULESCU/ALE. CAMELIA NR.2

12,37

___

...

6,51

18,88

15.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ZUBEYDE HANIM/STR. DELFINULUI NR.2

15,28

___

10,05

___

25,33

16.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.9 TOM DEGETEL/STR. DELFINULUI NR.2

7,94

___

___

___

7,94

17.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.48 GULLIVER/STR. B.P. HAȘDEU NR.98

8,85

___

9,96

___

18,81

18.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.13 NOROCEL/ALE. IASOMIEI NR.3

8,37

___

7,36

___

15,73

19.

LICEUL TEHNOLOGIC

17,09

___

___

___

17,09

GHEORGHE DUCA (C.F.R.)/STR. VIFOR HAIDUCUL NR.34

HC

ANEXAL

LMNR.2H

i—

O

i 1

20.

COLEGIUL TEHNIC PONTICA (AGRICOL)/BD. I.C. BRĂTIANU NR.248

12,64

___

___

___

12,64

21.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31/ BD. I.C. BRĂTIANU NR.141

18,62

___

___

18,62

22.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.14 CASUTA DE TURTA DULCE/ALE. DEALULUI NR.l

8,70

___

5,90

___

14,60

23.

GARDINITA CU PROGRAM NORMAL/PRELUN GIT NR.10/ALE. TOPOLOG NR.6

7,88

___

3,09

___

10,97

24.

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC/BD. MAMAIA NR.284

17,70

___

___

17,70

25.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU/ STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR.3A

17,64

___

—-

17,64

26.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.45/STR.

UNIRII NR.68

8,36

___

___

___

8,36

27.

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC C-TIN

BRATESCU/STR.

RĂSCOALA DIN 1907 NR.42

16,01

7,93

___

___

23,94

28.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU/STR.

ION CORVIN NR.2

17,69

___

17,69

29.

ȘCOALA

8,24

___

___

___

8,24

GIMNAZIALA

NR.ll DR. C-TIN ANGELESCU/STR.

CĂLĂRAȘI NR.48

ANEXAL

:lmnr.

30.

LICEUL TEHNOLOGIC IOAN N. ROMAN/STR. CUZA VODĂ NR.80

16,98

___

___

16,98

31.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 ION JALEA/STR. GRIVIȚEI NR.70

11,84

___

___

10,20

22,04

32.

LICEUL TEHNOLOGIC C.A.ROSETTI (SNC)/BD. 1 MAI NR.44

18,80

___

___

8,51

27,31

33.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ROSETTI/BD. 1 MAI NR.44

___

___

3,94

___

3,94

34.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.42/BD. 1 MAI NR.48

7,11

3,59

___

10,70

35.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.57/ȘOS.

MANGALIEI NR.74

11,34

___

2,99

___

14,33

36.

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE REGINA MARIA/BD.

LĂPUȘNEANU

NR.ll

9,61

9,61

___

19,22

37.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10 MIHAIL KOICIU/STR. IZVOR NR.26

18,70

___

___

___

18,70

38.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.46 AZUR/STR.

ALUNIȘ NR.2bis

9,13

___

___

9,13

39.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.22

I.C.BRATIANU/ST

R. RĂZVAN VODĂ

NR.6

18,30

___

---

___

18,30

40.

GRĂDINIȚĂ CU

5,40

___

5,24

___

10,64

PP. NR.2/STR. ALBA IULIA NR.5

ANEX2

HCLMNR..S

^LA

AL/m

41.

GRĂDINIȚĂ PP. NR.49 LUMEA COPIILOR/ALE. PELICANULUI NR.2

10,15

___

___

___

10,15

42.

COLGIUL TEHNIC DE MARINA A.I.CUZA/ȘOS. MANGALIEI NR.126

18,06

___

___

___

18,06

43.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.40 AUREL VLAICU/ALE. PELICANULUI NR.2A

16,59

___

___

___

16,59

44.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.53/BD. 1

MAI NR.101-103

19,81

___

6,64

26,45

45.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37/STR. ARCULUI NR.8

17,98

___

___

___

17,98

46.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ANGHEL SALIGNY/ALE. NARCISELOR NR.2

17,08

___

___

___

17,08

47.

LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA (AUTO)/ALE. PELICANULUI NR.2

12,90

___

___

4,08

16,98

48.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.19 DUMBRAVA MINUNATA/STR. PROGRESULUI NR.7

8,38

___

5,97

___

14,35

49.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.33/STR.

PRELUNGIREA

LILIACULUI NR.12

8,14

___

3,75

___

11,89

50.

LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE MIRON COSTIN/BD.

13,37

6,60

___

___

19,97

AUREL VLAICU

NR.86

ANEXA LA

HCLMNR.i2J|l /2QKț

51.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.39 NICOLAE TONITZA/STR.

SOLIDARITĂȚII

NR.8

16,09

___

___

---

16,09

52.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.36

STELUȚELE MARII/STR.

CORBULUI NR.2

8,06

___

7,78

___

15,84

53.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.47 LUMEA POVEȘTILOR/ STR. SOLIDARITĂȚII NR.8

10,41

___

9,45

19,86

54.

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA/STR.

MĂRȚIȘORULUI

NR.3-5

18,84

___

___

___

18,84

55.

GRĂDINIȚĂ CU PP. PERLUTELE MARII/STR. MIHAI VITEAZU NR.56

9,24

___

8,84

___

18,08

56.

GRĂDINIȚĂ CU PP. NR.8/ALE. LĂCRĂMIOAREI NR.2

4,09

___

6,40

___

10,49

57.

GRĂDINIȚĂ CU

PP. NR.44/STR.

LABIRINT NR.52

8,41

___

___

___

8,41

TOTAL SUPRAFEȚE

917,49

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE^


gW )«20l °\