• Hotărârea 568/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIE TERMICE CONSTANTA A RETELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 567/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 112/2013 PRIVIND SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A CAMPUSULUI DE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE HENRI COANDĂ
 • Hotărârea 566/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 4 DIN HCL NR. 222/2017 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 565/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. NICOLAE IORGA, AL. CRIZANTEMELOR, AL. LĂCRĂMIOAREI ȘI BLOC J2, INIȚIATOR SC SIGMA PREMIUM SA
 • Hotărârea 564/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 95/2008 ȘI HCL NR. 192/2017
 • Hotărârea 563/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. MUNȚII TATRA, STR. LT. PETRE MĂNDOI, INCINTA LICEULUI CFR ȘI CALEA FERATĂ, INIȚIATOR ARHIEPISCOPIA TOMISULUI
 • Hotărârea 562/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. ION RAȚIU, STR. LAIC VODĂ, STR. PETRU VULCAN ȘI STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, INIȚIATOR PRICOPIE MARIUS
 • Hotărârea 561/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, PLAJĂ ȘI STR. CAȘIN, INIȚIATOR PUFLEANU DUMITRU
 • Hotărârea 560/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. VÂRFUL CU DOR, INCINTA SERE ȘI LIMITA INTRAVILANULUI, INIȚIATOR SC ELEMO SRL
 • Hotărârea 559/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 286/2006
 • Hotărârea 558/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER, STR. NĂVALNICULUI NR. 13, INVESTITOR PELCEA CRISTIAN CONSTANTIN
 • Hotărârea 557/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXTINDEREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 352/2016 PÂNĂ LA DATA DE 29.11.2022
 • Hotărârea 556/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII DORIS TRADING SRL
 • Hotărârea 555/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 554/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 553/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INTERZICEREA UTILIZĂRII PRODUSELOR DIN PLASTIC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ÎN CADRUL ACȚIUNILOR DE PROTOCOL ȘI EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 552/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI ȘTEFAN ZOIȚA
 • Hotărârea 551/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI TUDOR OTILIA - LOREDANA
 • Hotărârea 550/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORULUI PRINCIPAL CONSTĂNȚEAN DIN CADRUL ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV MARINA CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA MAI – OCTOMBRIE 2019
 • Hotărârea 549/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ȘI A REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AFERENTE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE
 • Hotărârea 548/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1, NR. 2 ȘI NR. 3 LA HCL NR. 417/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 547/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 7 DIN HCL NR. 65/2011 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” – CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ – STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 546/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PRIN MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 453/2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 185/2015 PRIVIND ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 545/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 544/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI DE ALIMENTARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA”
 • Hotărârea 543/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZELOR GENERALE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER COMPOZITORI – ETAPA I, CARTIER BABA NOVAC – ETAPA I ȘI CARTIER PALAZU MARE – AMENAJARE STRADA PRELUNGIREA RECOLTEI
 • Hotărârea 542/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU AMENAJARE STRADA AMSTERDAM – TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE BD. TOMIS ȘI STR. MADRID - ȘI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM ȘI STR. ALEXANDRU SAHIA
 • Hotărârea 541/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER COMPOZITORILOR - STRADA SABIN DRĂGOI, STRADA PAUL CONSTANTINESCU, STRADA ION VOICU, ALEEA ION VOICU, ALEEA IOSIF SAVA, ALEEA COLINDELOR, STRADA CLOPOȚEILOR, STRADA DIMITRIE CUCLIN, STRADA ALEEA MADRIGAL, STRADA ALEEA MUZICII, STRADA CONSTANTIN BOBESCU, STRADA NICOLAE KIRKULESCU, STRADA IONEL PERLEA, STRADA HARICLEEA DARCLEE, STRADA EDMOND DEDA
 • Hotărârea 540/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER PALAZU MARE - STRADA CAMIL RESSU, STRADA STEFAN DĂRĂSCU, STRADA TACHE IONESCU, STRADA THEODOR PALLADY ȘI STRADA ROZELOR
 • Hotărârea 539/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER VETERANI - STRADA PRELUNGIREA MEȘTERUL MANOLE
 • Hotărârea 538/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER BABA NOVAC - STRADA PUTNA, STRADA TELEAJEN, STRADA SCHEIA, STRADA DRĂGAICA, PRELUNGIREA ALEEA MORILOR, ALEEA LĂMÂIȚEI, ALEEA SÂNZIENELOR, STRADA MUSCEL, STRADA POSADA
 • Hotărârea 537/2019 - Municipiul Constanța - 19.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS S.A. PE ANUL 2019;
 • Hotărârea 536/2019 - Municipiul Constanța - 10.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL CT BUS SA CONSTANTA
 • Hotărârea 535/2019 - Municipiul Constanța - 10.12.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 534/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.112/30.04.2013
 • Hotărârea 533/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ELABORAT ÎN TEMEIUL SENTINȚEI CIVILE NR. 63/2016 RĂMASĂ DEFINITIVĂ, INIȚIATOR MIHAI VALENTIN FLORIN
 • Hotărârea 532/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 327/2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI, ATRIBUȚIILOR ȘI FUNCȚIONĂRII COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996
 • Hotărârea 531/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNOR MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL
 • Hotărârea 530/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 302/2019 CU UN MEMBRU PROVIZORIU REPREZENTANT AL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA
 • Hotărârea 529/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A UNUI POST VACANT DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 528/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 527/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎNȘIRUITE, STR. ALEXANDRU ȘTEFLEA NR. 2, INVESTITOR FILIMON IULIUS
 • Hotărârea 526/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATĂ PRIN HCL NR. 338/2019
 • Hotărârea 525/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. MAMAIA NR. 195, INVESTITOR MATEI MARIUS DORIN
 • Hotărârea 524/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INTRAREA SMÂRDAN FN, ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 114 MP, RESPECTIV 95 MP ȘI 19 MP
 • Hotărârea 523/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 65, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 410 MP, PE CARE EXISTĂ CONSTRUCȚIA DEȚINUTĂ ÎN PROPRIETATE DE CĂTRE STANCĂ NECULAE ȘI STANCĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 522/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BOGDAN VODĂ NR. 59, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP, CĂTRE BUCOVALĂ MIHAI ȘI BOCEA
 • Hotărârea 521/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION LUCA CARAGIALE NR. 50, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, CĂTRE ȘTEFĂNICĂ IOANA, MITEA CONSTANTIN ȘI MITEA FLORIN
 • Hotărârea 520/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 352 MP, CĂTRE SC PROMEDAS MAMAIA SRL
 • Hotărârea 519/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 218959/12.11.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 1188/31.07.2004, ADIȚIONAT PRIN ACTUL AUTENTIFICAT SUB NR. 2661/12.09.2008, RECTIFICAT PRIN ÎNCHEIEREA NR. 3144/19.05.2009
 • Hotărârea 518/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 296/2017 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA EUROCITIES – REȚEAUA MARILOR ORAȘE EUROPENE ȘI PLATA COTIZAȚIEI ANUALE AFERENTE
 • Hotărârea 517/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR. 6 LA HCL NR. 466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE SC RAJA S.A. CONSTANȚA
 • Hotărârea 516/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 515/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ATELIERELOR NR. 9 DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 514/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 513/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 512/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 511/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 425/2019 PRIVIND ACORDAREA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIAȚI LA OLIMPIADELE SAU CONCURSURILE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE ȘI PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI
 • Hotărârea 510/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ȘCOALA PROFESIONALĂ ÎN SISTEM DUAL DIN CONSTANȚA”
 • Hotărârea 509/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTENERIATULUI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA ÎN VEDEREA INIȚIERII ȘI DERULĂRII PROIECTULUI „ȘCOALA PROFESIONALĂ ÎN SISTEM DUAL DIN CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 508/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMISIEI DE IDENTIFICARE ȘI INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 507/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2020
 • Hotărârea 506/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI DRAGNEA GABRIELA
 • Hotărârea 505/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOMNULUI SAVU FLORIN CRISTIAN;
 • Hotărârea 504/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA O.U.G. NR. 74/2007
 • Hotărârea 503/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA O.U.G. NR. 74/2007
 • Hotărârea 502/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV
 • Hotărârea 501/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996
 • Hotărârea 500/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 384/2018 PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN PRIN TRANSFORMAREA ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI CU DENUMIREA DE „CT BUS S.A.”
 • Hotărârea 499/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 350/2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE RESTRUCTURARE A OBLIGAȚIILOR FISCALE LA 31.12.2018 AL SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 498/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 497/2019 - Municipiul Constanța - 28.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2019
 • Hotărârea 496/2019 - Municipiul Constanța - 18.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA DURATEI EFECTIVE A CONCEDIULUI SUPLIMENTAR DE ODIHNĂ PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 495/2019 - Municipiul Constanța - 18.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN HCL NR. 442/2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT , CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 494/2019 - Municipiul Constanța - 18.11.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 493/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 492/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 33/2019 CU UN ADMINISTRATOR PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 491/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ/ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI REPREZENTARE, CONFORM LEGII NR. 51/1995, ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ALE PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, REZULTATE DIN DERULAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU SOCIETATEA POLARIS M. HOLDING SRL
 • Hotărârea 490/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ATELIERELOR NR. 30, PROPRIETATEA SC DOBROGEA GRUP SA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 489/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SIRETULUI NR. 75, PROPRIETATEA SC MG FISCAL ADVISOR SRL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 488/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 116, PROPRIETATEA DOMNULUI GUICIN COSTEL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 487/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. REVOLUȚIEI DIN 22 DECEMBRIE 1989 NR. 27, PROPRIETATEA DOMNULUI ȚIȚEI PAUL ȘI A DOAMNEI ȚIȚEI ALINA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 486/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ZONELOR PROTEJATE - PUZ STAȚIUNEA MAMAIA APROBAT PRIN HCL NR. 121/2013
 • Hotărârea 485/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN, PARCELA A 116/9, INIȚIATOR MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN
 • Hotărârea 484/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND RECTIFICAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 294/2019
 • Hotărârea 483/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ CU COMERȚ LA PARTER, BD. MAMAIA NR. 161, INVESTITOR SC BLUE BIKE DEVELOPMENT SRL
 • Hotărârea 482/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU LA PARTER, STR. LUPTĂTORI NR. 30-32, INVESTITOR BOCA ANDREI
 • Hotărârea 481/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. ZENO VANCEA NR. 11, INVESTITOR BECKER MIHAELA SIMONA
 • Hotărârea 480/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. DOBROGEI NR. 5, INVESTITOR ACHIM IULIAN
 • Hotărârea 479/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. RĂSCOALEI DIN 1907, STR. CONSTANTIN BRĂTESCU, STR. GENERAL MANU ȘI STR. SARMISEGETUZA, INIȚIATOR VĂLEANU VALERICA
 • Hotărârea 478/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 510,60 MP CĂTRE SC MIG 2000 SRL
 • Hotărârea 477/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „PARCUL REGINA MARIA” PARCULUI SITUAT ÎN ZONA CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR CONSTANȚA
 • Hotărârea 476/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49 MP
 • Hotărârea 475/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TRAIAN NR. 27, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP
 • Hotărârea 474/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, RESTAURANT TURIST, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 722 MP, CĂTRE SC BALCAN EXPRES SRL
 • Hotărârea 473/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA ZORELELOR NR. 39B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 MP, CĂTRE IONESCU BOGDAN LIVIU
 • Hotărârea 472/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MUGURULUI NR. 63, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,29 MP, CĂTRE BOERU GABRIELA ȘI CATRANGIU IOANA
 • Hotărârea 471/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 194330/09.10.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. VALTER MĂRĂCINEANU NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49,15 MP
 • Hotărârea 470/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 194230/08.10.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PETRE DASCĂLU NR. 10C, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP
 • Hotărârea 469/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 178493/17.09.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN ȘOSEAUA DIN VII NR. 44-46, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 65 MP
 • Hotărârea 468/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 178486/17.09.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN ZONA POARTA 1, AFERENT CHIOȘC 401, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 110 MP
 • Hotărârea 467/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 205652/24.10.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 93/20.01.2004 ȘI NR. 982/30.03.2018, A CONVENȚIEI AUTENTIFICATE SUB NR. 218/22.02.2018 RECTIFICATĂ PRIN ÎNCHEIEREA NR. 12/25.02.2019, PRECUM ȘI A CONTRACTULUI DE VÂNZARE AUTENTIFICAT SUB NR. 392/01.04.2019
 • Hotărârea 466/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI CIOBANU FLOREA, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 465/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA METRO 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI
 • Hotărârea 464/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 463/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 462/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 342 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. MAMAIA NR. 284, ÎN FAVOAREA NUMITULUI STAN MARIN
 • Hotărârea 461/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 170 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. MAMAIA NR. 284, COMPLEX GRUP GOSPODĂRESC, DEPOZIT 7, ÎN FAVOAREA NUMITULUI STAN MARIN
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,36 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. TOMIS NR. 334, BL. ST8, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. TOMIS NR. 211, BL. TS6, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 458/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,20 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. I.C.BRĂTIANU NR. 98, BL. SR3, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 457/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,90 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. 1 MAI NR. 82A, BL.104, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 456/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,94 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TULCEI NR. 10, BL. TM3, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 455/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,83 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. AUREL VLAICU, BL. C5, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 454/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4,06 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA DALIEI NR. 18, BL. L119, SC. E, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5,56 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR. 104, BL. TS15II, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,92 MP, COTĂ INDIVIZĂ, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SOVEJA NR. 106, BL. 40A, PARTER, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 211 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. AMZACEA NR. 5A, ÎN FAVOAREA NUMITULUI DRĂGHICI DUMITRU
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 109 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BIRUINȚEI NR. 164, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII VEPAN SA
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DURATA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE CE AU CA OBIECT IMOBILE DIN FONDUL LOCATIV AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR DE FRUCTE ȘI/SAU LEGUME PROASPETE ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 260/2019 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ȘEF LABORATOR, VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE ȘEF SECȚIE, PRECUM ȘI MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA APROBAT PRIN HCL NR. 513/2018
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA – SAFE CITY 20 PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM OPERAȚIONAL INTEGRAT DE MONITORIZARE” – ETAPA STUDIU DE PREFEZABILITATE (SPF)
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL”, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 SI ART. 2 DIN HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL 390/2018 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 213/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA VALORII TRANȘEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2020
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 140/2019 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 229/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII NR. 69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR FINANCIARE ACORDATE PRIN HCL NR. 318/2019 DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV SELENA SN CONSTANȚA PENTRU ÎNCHEIEREA SEZONULUI COMPETIȚIONAL 2019-2020
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA IANUARIE-AUGUST 2019
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN LUNA MAI 2019
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIAȚI LA OLIMPIADELE SAU CONCURSURILE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE ȘI PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2019
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RADET CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Constanța - 31.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2019
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI MUNICIPIUL SOLIDARIDAD, STATUL QUINTANA ROO DIN STATELE UNITE MEXICANE
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 CU UN MEMBRU PROVIZORIU, REPREZENTANT AL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA;
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR. 269/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA” CONSTANȚA
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SACET DE CĂTRE RADET CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.11.2019-30.04.2020 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Constanța - 14.10.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 298/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC OVIDIUS, CONSTANȚA” – ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI;
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI ROMANO CATOLICE SFÂNTUL ANTON CONSTANȚA
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI I” CONSTANȚA
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR” CONSTANȚA
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SFINȚII EPICTET ȘI ASTION” CONSTANȚA
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SFÂNTUL GHEORGHE” CONSTANȚA
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE ȘI SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL” CONSTANȚA
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PENTRU ACCESUL LA LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR, PRECUM ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDUL DE NUMIRE A PERSOANEI PROPUSE SĂ EXERCITE CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU LA REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA DIN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REÎNNOIREA MANDATULUI UNUI MEMBRU DIN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎMPUTERNICIRII PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL SĂ ÎNDEPLINEASCĂ TOATE FORMALITĂȚILE NECESARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 261/2019 PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE CONSULTANȚĂ/ASISTENȚĂ/REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 2711/99/2016 AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL IAȘI, PRECUM ȘI ÎN LITIGIILE GENERATE DE DERULAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU SC POLARIS M HOLDING SRL NR. 125251/29.09.2017, PÂNĂ LA DATA DE 03.11.2019
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 249/2008 PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 401/2005 PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI PUD - LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE, ZONA CĂMINULUI DE PENSIONARI
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AL. LICURICI NR. 4, INVESTITOR ROIBU DANIEL ASDRUBAL
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI CAZARE, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO, TERASA 7-8, INVESTITOR SC EDILSERVIS SRL
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. BRAZDEI NR. 19E, INVESTITOR STANCU MARIANA
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, STR. GENOVA NR. 6, INVESTITOR SC BLACK SEA ESTATE SRL
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ S+P, STR. STEAGULUI NR. 28, INVESTITOR ABDUL GHIULER
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. DORULUI NR. 117B LOT 1 - 117C LOT 2, INVESTITOR TRANDAFIRESCU IULIAN IOAN
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL CONDOR, INVESTITOR PACEA ION
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU ȘI STR. PODULUI, INIȚIATOR OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PREVEDERILE ZONELOR DE REGLEMENTARE ZRL4 ȘI ZRL5
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 181266/19.09.2019 ÎN VEDEREA STABILIRII CUANTUMULUI CHIRIEI PENTRU ÎNCHIRIEREA DE CĂTRE UAT CONSTANȚA A SPAȚIULUI AFERENT GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MICA SIRENĂ” ȘI PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 117569/02.09.2014, ADIȚIONAT
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 178506/17.09.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TABLA BUȚII, ZONA FALEZĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 109 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE ILIE IONUȚ
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 160857/22.08.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MIHAI EMINESCU FN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 180 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 159787/21.08.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PRELUNGIREA CARAIMAN NR. 2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 46 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MARCUS AURELIUS NR. 9, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 149 MP
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TABLA BUȚII FN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 76 MP, CĂTRE MUHSCINĂ SORIN
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 280/2019 PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA SITUAT ÎN STR. NICOLAE KIRCULESCU NR. 42, LOT 42
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MEDEEA NR. 25A, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VALORILOR DE INVENTAR PENTRU BUNURI CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SOCIETATEA CT VMA CONSTRUCȚII SRL
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SOCIETATEA IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN BD. TOMIS NR. 425, LOT 112, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 887 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO CASTEL, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII LORD UNIC SRL
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, GRUP SANITAR ALBATROS, ZONA CLUB CASTEL, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII D&D MIXT COM SRL
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 555 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. HATMAN ARBORE NR. 45E, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII DINU-Z-PRESTCOM SRL
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 648 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. OLTENIEI NR. 25, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII DIA AUTO SRL
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 136 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 310C, PIAȚA TOMIS 3, ZONA PUNCT TERMIC 117, ÎN FAVOAREA NUMITEI ANDRONACHE MARIANA
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 1, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR TALPEȘ GEORGE-GIULIANO ȘI TALPEȘ MARIA CRISTINA
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 86 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 2, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR TALPEȘ GEORGE-GIULIANO ȘI TALPEȘ MARIA CRISTINA
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 515/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ”;
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE B-DUL TOMIS, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE B-DUL MAMAIA ȘI STR. ION RAȚIU, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 324/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A SPAȚIILOR DE LOCUIT, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 207/2016
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 323/2015 PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI REPARTIZAREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 208/2016
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 146/2018 PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 7/2018 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ACCESULUI ȘI A ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007;
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2019 ALE RAEDPP CONSTANȚA
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 200/2019 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI SOCIAL PENTRU PERSOANELE VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE „CENTRUL DE GĂZDUIRE SFÂNTA SOFIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 302/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 3 LIT. A DIN HCL NR. 24/2016 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI „RESPECT”
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 76/2017 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA MEMBRU AL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI AGRICULTURĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Constanța - 30.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL FORT LAUDERDALE, STATUL FLORIDA DIN STATELE UNITE ALE AMERICII
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Constanța - 23.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE RESTRUCTURARE A OBLIGAȚIILOR FISCALE LA 31.12.2018 AL SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Constanța - 10.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A DOMNULUI CONSILIER LOCAL TEODOR PATRICHI PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Constanța - 10.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA REORGANIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Constanța - 10.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Constanța - 10.09.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA STUDIULUI PRIVIND „STABILIREA MODALITĂȚII OPTIME DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TABLA BUȚII, ZONA FALEZĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 109 MP, CATRE ILIE IONUT
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE EXPLOATARE ASUPRA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE CĂTRE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROGRAMUL DE DEZVOLTARE EDILITARĂ URBANĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA - CARTIER “SANTA MARIA BAY” SITUATĂ ÎN ZONA FALEZĂ NORD CONSTANȚA
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A CAPACITĂȚILOR ENERGETICE DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE, RESPECTIV REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE ȘI REȚEA ELECTRICĂ DE CURENȚI SLABI DIN ZONA CARTIER “SANTA MARIA BAY”-FALEZĂ NORD CONSTANȚA CĂTRE E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HCL NR. 156/2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 141/2014 PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. BRAVILOR NR. 1
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 733 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 41, BL. FZ12, SCĂRILE E ȘI F, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII STEJARUL SRL
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALA DIN 1907 ȘI STR. GENERAL MANU, INIȚIATOR IONESCU NICOLAE
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 58/2016
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 248/2018
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 390/2007
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 417/2004
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION URSU FN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII”, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN HCL NR. 203/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 101/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14, PALAZU MARE, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA” – CORP CANTINĂ ȘI CORP INTERNAT
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA” – CORP INTERNAT
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI MAXIM DE AUTOVEHICULE NECESARE PENTRU ACTIVITĂȚI PROPRII ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE DESFĂȘURATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 41/2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ȘI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Constanța - 29.08.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PREMIERII ELEVILOR CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CUMPĂRĂRII REțELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DE LA ELECTROCENTRALE CONSTANțA S.A.(ÎN INSOLVENțĂ)
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV SELENA S.N. CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 -2020
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV FRONTIERA TOMIS CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV ACADEMIA DE VOLEI TOMIS CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV ȘTIINȚA CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOP VOLEI 05 CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOP STAR TABLE TENNIS CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV CLEOPATRA MAMAIA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV PHOENIX CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI BASCHET CLUB ATHLETIC CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV TOMITANII ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 229/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA CU MEMBRI PROVIZORII
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A UNUI CONSILIER LOCAL PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 220/2015 PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. MAMAIA, STR. CRIȘANA, STR. CHILIEI, STR. ION VODĂ
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL 415/2003 - ACTUALIZARE PUZ LAC TĂBĂCĂRIE
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR. 120/2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI „MODIFICARE HCLM NR. 127/2003 PENTRU ACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE NORD-CARAGEA DERMENI PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,77 HA, APARȚINÂND PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE” ȘI A HCL NR. 264/2017 PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 120/2011
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU FUNCȚIUNI LIBERALE, STR. SOVEJA NR. 19A, INVESTITOR MANU MONICA
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARĂ LA PARTER, STR. CRINULUI NR. 109, INVESTITOR DAMCALIU DUMITRU
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. MADRID ȘI STR. BREST, INIȚIATOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA, STR. POPORULUI, STR. EREMIA MOVILĂ ȘI ZONA BLOCULUI LE36, INIȚIATOR STERIU DINCĂ
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER, STR. IOAN BORCEA NR. 35A, INVESTITOR BABU COSTEA
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 13, INVESTITOR PÎRA CARMEN
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. TOMIS NR. 425, PARCELA VN 289 LOT 4, INVESTITOR NICEAEV DANIEL ȘTEFAN
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. AUREL VLAICU, PREL. STR. NICOLAE FILIMON, DE 656/13 ȘI STAȚIA DE POMPARE PALAS, INIȚIATORI ORBAN LUCIAN ȘI ASOCIAȚIA SEAWOLVES
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 23/2018
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VALTER MĂRĂCINEANU NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49,15 MP, CĂTRE BABU CONSTANTIN ȘI BABU CHERAȚA
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA POARTA 1, AFERENT CHIOȘC 401, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 110 MP, CĂTRE CUȘU IANCU
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ȘOSEAUA DIN VII NR. 44-46, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 65 MP, CĂTRE MOLDOVEANU VASILE
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 120107/21.06.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 1751/29.12.2006 ȘI SUB NR. 594/13.03.2012
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 115 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SUCEAVA NR. 5, ÎN FAVOAREA NUMITEI CIOLACU DUMITROULA-SIMONA
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 501 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INTERIOARĂ 3 NR. 1, ÎN FAVOAREA NUMITEI CALUDA ELENA
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. NICOLAE KIRCULESCU NR. 42, LOT 42
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. MEDEEA NR. 25A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HCL NR. 57/2018 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR.221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 457/2018 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚE DE JUDEȚ
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 58/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII”, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 168/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REAMENAJARE A LOCURILOR DE JOACĂ EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN FAZA DALI
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. JUPITER NR. 7A
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP GRAV, ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2019
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LINIILOR DE SUBVENȚIONARE PRIORITARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE PENTRU ANUL 2020, RESPECTIV UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI PENTRU CARE ASOCIAȚIILE, FUNDAȚIILE ȘI CULTELE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, POT SOLICITA SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 69/2017 PRIVIND ACORDAREA PACHETULUI ANUAL CU RECHIZITE ȘCOLARE CU OCAZIA ÎNCEPERII CURSURILOR, PRECUM ȘI A CADOURILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ PENTRU PREȘCOLARII ȘI ȘCOLARII DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PRACTICAT DE CĂTRE RADET CONSTANȚA, ÎNCEPÂND CU 01.07.2019 PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMULUI POPULAȚIEI (CASNIC) ȘI PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMATORILOR NONCASNICI
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CARE BENEFICIEAZĂ CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2019
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Constanța - 10.07.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI GOMOIU MARIAN-TRAIAN
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Constanța - 10.07.2019

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI FRANGOPOL T. PETRE
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL RADET CONSTANȚA ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ȘEF LABORATOR, VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE ȘEF SECȚIE, PRECUM ȘI MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA APROBAT PRIN HCL NR. 513/2018
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 169/2019 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DE INTERES LOCAL “SALĂ SPORT POLIVALENTĂ – 5000 LOCURI”, MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA, REALIZAT PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNI” SA
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE SC RAJA SA CONSTANȚA
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 82/2019 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. GRIVIȚEI NR. 56
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚA DE 410,28 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 65, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR STANCĂ CONSTANȚA ȘI STANCĂ NICULAE
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 160/2019 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 116/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 220/2002 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 493/2001 ȘI APROBAREA P.U.D. - “EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT” PE TERENUL SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA PIAȚA TOMIS III
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CALATIS NR. 25A, FOST NR. 27
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA RADET A IMOBILULUI PUNCT TERMIC 71
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL 233/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA″;
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL 232/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA″
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 397/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 393/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”; INIȚIATOR: PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 396/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 2, ALEEA MĂLINULUI NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 392/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 2, ALEEA MĂLINULUI NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 395/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 1, STR. ADAMCLISI NR. 1, MUNICIPIUL CONSTANȚA’’;
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 391/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 1, STR. ADAMCLISI NR. 1, MUNICIPIUL CONSTANȚA’’
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. UNIRII, STR. LT. GHE. ECONOMU ȘI LIMITELE CADASTRALE, INIȚIATOR SC MOTECO SRL
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 23/2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. MILANO, STR. NAPOLI, STR. ALEXANDRIA ȘI STR. MADRID, INIȚIATOR SC MAURER IMOBILIARE LAND CONSTANȚA SRL
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL RECONFIGURARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ, STR. BABA NOVAC NR. 165, INIȚIATOR SC STERK PLAST SRL
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. LUCIAN BLAGA NR. 15, INVESTITOR SC VDT CONSTRUCT IMPEX SRL
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 113982/11.06.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PESCARILOR NR. 69B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1718 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE SC SOLID HOUSE SRL
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 113990/11.06.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. BOGDAN VASILE NR. 121, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CONSTANTIN IOAN
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA “ANALIZEI POTENȚIALULUI TURISTIC DIN REGIUNEA SUD-EST A ROMÂNIEI” ÎN CADRUL PROIECTULUI “DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM IN THE BLACK SEA BASIN – CULTOUR-BSB” – BSB-117 ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII NOTIFICĂRILOR FORMULATE ÎN BAZA LEGII NR. 10/2001
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 399/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE RIDICARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE PARTEA CAROSABILĂ DE PE RAZA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2018
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII NR. 69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 73/2017 PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR ȘI CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE RATC CONSTANȚA A SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI/SAU DE REPREZENTARE
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 353/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 65/2011 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” - CAMPUS SOCIAL HENRI COANDĂ - STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ;
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 361/2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+8-9E - LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. LIVIU REBREANU NR. 40, INVESTITOR SC TRIBECA MANAGEMENT SRL;
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. INDUSTRIALĂ, STR. CELULOZEI ȘI ALEI DE ACCES, INIȚIATOR SC MEDIA OUTPOST SRL
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, STR. GRIVIȚEI, STR. ATELIERELOR ȘI STR. ȘTEFAN CEL MARE, INIȚIATORI HALEP GEORGE ȘI HALEP COSTICĂ
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 120/2012
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 41, BL. FZ12, SCARA E ȘI F, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 733 MP, CĂTRE SC STEJARUL SRL
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 88600/07.05.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 1944/14.12.2005 ȘI SUB NR. 80/10.02.2017
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 88603/07.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 88G, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MĂNIȚIU VICTOR
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85738/02.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE PERCSI LETIȚIA LIGIA
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85736/02.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. LILIACULUI NR. 7, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CIOCÎRLAN DUMITRU-FLORIN ȘI CIOCÎRLAN MIHAELA
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 261/2017 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA A UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR BUNURI, ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 220/2016 MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 178/2018 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE SAU ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 109/2019 PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI INFORMARE JURIDICĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, RESTRUCTURAREA ȘI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 262/36/2019 AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL CONSTANȚA
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILU PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL BATUMI, REPUBLICA AUTONOMĂ ADJARA DIN GEORGIA
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI SOCIAL PENTRU PERSOANELE VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE „CENTRUL DE GĂZDUIRE SFÂNTA SOFIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 451/2018 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII DESTINAȚIEI SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT SITUAT LA ADRESA ȘOSEAUA MANGALIEI NR. 86
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 49/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE RAEDPP CONSTANȚA ÎNCHEIATE LA 31.12.2018
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE AȘTEPTĂRI, PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, MATRICEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, MATRICEI PROFILULUI CANDIDATULUI ȘI A PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2018 ALE RADET CONSTANȚA
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 214/2017 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR LA BILETE ȘI ABONAMENTE, A TARIFULUI SOCIAL ȘI A COMISIOANELOR AFERENTE VÂNZĂRILOR LUNARE DE BILETE ȘI/SAU ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ÎN COMUN
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 136/2019 PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC ECOSAL SRL CONSTANȚA LA DATA DE 31.12. 2018
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2018 ALE RATC CONSTANȚA
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL-APARTAMENT , STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PINGUIN, INVESTITOR SC REAL ESTATE INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ANEXELOR LA HCL NR. 41/2019 PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI MEREUȚĂ ALEXANDRU
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 37/2019 CU UN ADMINISTRATOR PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 33/2019 CU UN ADMINISTRATOR PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HCL NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A CUVETEI LACULUI SIUTGHIOL ȘI A LUCIULUI DE APĂ AFERENT PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DE AGREMENT, DIVERTISMENT, CULTURALE ȘI SPORTIVE
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 69B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1718 MP, CĂTRE SC SOLID HOUSE SRL
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP, CĂTRE SC DORIS TRADING SRL
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 115/2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP, CĂTRE SC DORIS TRADING SRL
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BOGDAN VASILE NR. 121, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP, CĂTRE CONSTANTIN IOAN
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 71873/05.04.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. VALULUI NR. 5B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE NISTORESCU IULIAN ION
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 7, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA STR. PRIMĂVERII NR. 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI, ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 7
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RADET CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 14
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2136 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA - STR. DIONISIE CEL MIC NR. 50A, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA - BD. MAMAIA INTERSECȚIE CU BD. AUREL VLAICU, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CAPELEI „BUNA VESTIRE” ȘI „SFÂNTA CUVIOASĂ MARIA EGIPTEANCA”
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 414/2001 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 1500,00 MP SITUAT ÎN CONSTANTA, ZONA TOMIS III, ALEEA VOINICULUI ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNUI LĂCAȘ DE CULT
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ACORDAT ARHIEPISCOPEI TOMISULUI ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1870 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. LT. PETRE MĂNOIU COLȚ CU STR. MUNȚII TATRA
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 116/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 220/2002 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 493/2001 ȘI APROBAREA PUD – „EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT” PE TERENUL SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA PIAȚA TOMIS III
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 500/2001 PRIVIND TRECEREA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 45,07 MP SITUAT ÎN CONSTANȚA ZONA TOMIS III, ÎN APROPIEREA PT NR. 117 ȘI PT NR. 171
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 118/2019 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 141/2014 PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BRAVILOR NR.1
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE BD. MAMAIA, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE STR. I.G. DUCA ȘI STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 49/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43, FERDINAND, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, REMUS OPREANU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMNISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „CNI” S.A. A IMOBILULUI – TEREN ȘI CONSTRUCȚIE „CAZINO CONSTANȚA” ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SĂRBĂTOAREA ZILEI LIMBII TĂTARE”
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERĂRII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ LA REȚEAUA SOCIALĂ EUROPEANĂ – EUROPEAN SOCIAL NETWORK (ESN)
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 385/2018 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2020
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RADET CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - ETAPA II”ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGERULUI SPITALULUI DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, STR. SIRETULUI NR. 26-28, INVESTITOR ITOAFĂ FLORIAN
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. MANGALIEI, INTR. MANGALIEI, CALEA FERATĂ ȘI INCINTA SC CARMECO SA, INIȚIATOR SC EVER GREEN RECYCLING SRL
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+8E - HOTEL-APARTAMENT, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL CARAIMAN, INVESTITOR BUCUREANU ANCA
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI OPREA DOREL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DANA ȘTEFAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, POLIGON 3, POLIGON 4, LOT 1/3, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA UNOR BUNURI MOBILE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RATC CONSTANȚA
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 52504/14.03.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 248/19.03.2004, RECTIFICAT ȘI SUB NR. 249/19.03.2004, RECTIFICAT
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULARIZĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 29005/25.02.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SC 2X2 CAMEN COMERȚ SRL
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 37114/22.02.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, AFERENT RESTAURANT SIRENA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1657 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE SC SALVATOR SRL
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 262/2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL FURNIZORILOR DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA;
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI INFORMARE JURIDICĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, RESTRUCTURAREA ȘI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT;
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA” REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DIRECTORULUI SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR PROCEDURI DE ÎNREGISTRARE DOCUMENTE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA ȘI BANCA TRANSILVANIA
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII „CENTRULUI PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST SFÂNTA FILOFTEIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – DIRECȚIA SPRIJIN COMUNITAR, ÎN CADRUL CĂRUIA VOR FUNCȚIONA DOUĂ SERVICII ADRESATE PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST: „ADĂPOST DE NOAPTE” ȘI „CENTRU DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ”
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET OLEG DANOVSKI” – ETAPA DALI
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN PROIECTUL „ALT/BAU TRANSFER NETWORKS, ALTERNATIVE BUILDING ACTIVATION UNITS” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL URBACT III 2014-2020
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA PROGRAMUL „WIFI4EU PROMOVAREA CONECTIVITĂȚII LA INTERNET ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE, ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 PALAZU MARE, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA” – FAZA DALI
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA” – FAZA DALI
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BULEVARDUL 1 MAI - ȘOSEAUA MANGALIEI” – FAZA DALI
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI TULICĂ MARIUS
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI GAVRILĂ FLORIN TUDOR
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL”, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - PARȚIAL
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DETALIERII PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 36/2015
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 40030/26.02.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR.3160/18.11.2003 ȘI NR. 1130/12.06.2006
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 5/2019 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SACET DE CĂTRE RADET CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019-30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI IULIAN ION CĂPĂȚÂNĂ
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOAMNEI ELENA BUHAIEV (POST-MORTEM
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI GHEORGHE STANCIU
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNIȘOAREI NICOLETA DANIELA SOFRONIE
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA ȘI A COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E– DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA RESTAURANT AURORA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; INIȚIATOR: PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GRIVIȚEI NR. 56
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI NEAGU NICULAE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTULUI POLITICA DE PARCARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, BD. TOMIS NR. 97, INVESTITOR CETI NICOLAE
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BD. TOMIS, INCINTA RAJA ȘI DRUMURI DE EXPLOATARE, ZONA PALAZU MARE, INIȚIATOR SC MAS PUBLISHING & PARTNERS SRL
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+6E - LOCUIRE COLECTIVĂ CU SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI LA PARTER, BD. AUREL VLAICU NR. 315F, INVESTITOR VLĂDOI STANCU
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-4E, STR. EUGEN LOVINESCU NR. 21, INVESTITOR SC STROLZ DRILLING SRL
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - CABINETE MEDICALE, STR. OPALULUI NR. 14, INVESTITOR VASILE OVIDIU ADRIAN
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 230/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORIȚA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, STR. PRIMĂVERII, STR. ILEANA COSÎNZEANA
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 81/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.G. DUCA, STR. GRIVIȚEI, STR. SABINELOR, STR. AVRAM IANCU ȘI STR. ATELIERELOR
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII CLAUZELOR CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 94901/2001, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANȚA CU SC PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA TABĂRĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 149 MP
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP, CĂTRE PERCSI LETIȚIA LIGIA
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA PERLA – CHIOȘC POLIEDRAL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP, CĂTRE CUȘU TĂNASE ȘI CUȘU TRAIANA
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 88G, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, CĂTRE MANIȚIU VICTOR
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. LILIACULUI NR. 7, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP, CĂTRE CIOCÎRLAN DUMITRU-FLORIN ȘI CIOCÎRLAN MIHAELA
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18803/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TRAIAN NR. 98A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18811/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. CHILIEI NR. 50, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI;
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 13649/22.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SERGENT NICOLAE GRINDEANU NR. 68, BL. E8, SC. A, ET. 4, AP. 17, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 38,43 MP, BALCON ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3,08 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE BASARAB VIORICA
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18816/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 31, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 142,63 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CIOCAN GABRIEL;
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18806/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. INT. SLT. BOGDAN VASILE NR. 11, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CREȚU GENOVEVA ȘI NISTOR MIHAELA;
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 190694/06.11.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CĂPITĂNIE, MAL LAC SIUTGHIOL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 622 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 203/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 266/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 10 M";
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M"
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI SOCIAL „SĂ AJUTĂM ÎMPREUNĂ”
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A DOMNULUI CONSILIER LOCAL LIVIU MERDINIAN PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2018
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ PENTRU PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRII NR. 32/07.02.2019, PRONUNȚATĂ DE ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „CNI” SA A IMOBILULUI - TEREN ȘI CONSTRUCȚIE „CAZINO CONSTANȚA” ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNUVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII RAJA SA
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 184/2013 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA MEDIULUI, ÎNTREȚINERE ȘI ÎNFRUMUSEȚARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 12, INVESTITOR SC MARINII BUILDING DEVELOPMENT SRL
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 13, INVESTITOR VASILE NICOLAE
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – EXTINDERE DELFINARIU
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. CUMPENEI, STR. SPIRU HARET, INCINTA MECONST ȘI CALEA FERATĂ, INIȚIATOR SC TRANSEVREN SRL
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VALULUI NR. 5B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29 MP, CĂTRE NISTORESCU IULIAN ION
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PETRE DASCĂLU NR. 10, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP, CĂTRE AZIZ MARIANA ȘI AZIZ DANIAR
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MOȚILOR NR. 8, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP CĂTRE GHELDIAGI CHENAN ȘI GHELDIAGI ERDAN
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VOINICULUI NR. 22, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49 MP
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 214367/ 10.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ/STR. PRELUNGIREA DELAVRANCEA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.124 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219986/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SIRETULUI NR. 17, ETAJ 1, AP. 3, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 25,40 MP, COTE PĂRȚI COMUNE DE 12,04 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN COTĂ INDIVIZĂ DE 11,88 MP (INTEGRAL CONSTRUIT), ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MEMET SADIFE
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219988/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TURDA NR. 6, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75,75 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE TĂNĂSIE LIDIA
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3493/09.01.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2852/17.11.2003, RECTIFICAT, ȘI NR. 497/21.04.200
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA LICEULUI TEORETIC GEORGE EMIL PALADE A UNUI MIJLOC FIX CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS NORD
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN FOLOSINȚA GRATUITĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION ADAM NR. 61
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VASILE PÂRVAN NR. 10
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 241/2017 PRIVIND ACTUALIZAREA HCL NR. 629/2002 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5288 MP, SITUAT ÎN ZONA PALAZU MARE – ANL 1, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RESTAURAREA MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA”
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA A TREI LOCUINȚE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN S.A.C.E.T. DE CĂTRE R.A.D.E.T. CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019 – 30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL – PREȚ FORMAT DIN PREȚUL DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ȘI TARIFELE SERVICIILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 384/2018 PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PRIN TRANSFORMARE ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI CU DENUMIREA „CT BUS SA”
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018