• Hotărârea 542/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 55/2018 PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Hotărârea 541/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 540/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI CU 500% PENTRU CORPUL C1 ȘI CU 300% PENTRU CORPUL C2, AFERENTE IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL IC BRĂTIANU NR. 28, PROPRIETATEA SC ROMMEGA SRL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 539/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SULMONA NR. 30, PROPRIETATEA DOMNULUI MUNTEANU MARIUS, A DOAMNEI MUNTEANU DENISE ROXANA ȘI A SC MODEL CONSTANȚA SA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 538/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ARHIEPISCOPIEI NR. 22, PROPRIETATEA DOAMNEI ODOBESCU MIHAELA, A DOAMNEI POPA ILEANA, A DOMNULUI LESCOVAR EUGEN ȘERBAN ȘI A DOMNULUI HOLBAN DINU ȘTEFAN, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 537/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MARCUS AURELIUS NR. 10, PROPRIETATEA DOMNULUI COMAN GEORGE FLORIN ȘI A DOMNULUI COMAN GHEORGHE, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 536/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ECATERINA VARGA NR. 34, PROPRIETATEA SC IDEEA CONTRAST SRL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 535/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ARHIEPISCOPIEI NR. 20, PROPRIETATEA SC TĂNASE CADASTRU SRL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 534/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ARHIEPISCOPIEI NR. 11, PROPRIETATEA SC CORAL SRL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 533/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 5-7, PROPRIETATEA DOAMNEI BARI SELMA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 532/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU DETALIEREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI PRIVIND ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI AUTORIZATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, APROBAT PRIN HCL NR. 113/2017
 • Hotărârea 531/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE PATRU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E, STR. SENTINELEI NR. 25A, INVESTITOR CONSTANTIN MARIUS-TUDOREL ȘI ASĂVOAIEI GEORGIANA
 • Hotărârea 530/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 121/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA – MODIFICARE HCL NR. 129/2001, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 207,74 HA, APARȚINÂND PERSOANELOR FIZICE, JURIDICE, DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 529/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. MAMAIA, STR. UNIRII, STR. RĂCHITAȘI ȘI STR. GROZEȘTI, INIȚIATOR GORE GHEORGHE
 • Hotărârea 528/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ALBU VASILE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 527/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA STAȚIE DE EPURARE CONSTANȚA NORD, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
 • Hotărârea 526/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA A AUTOBUZELOR DIESEL EURO 6 ȘI A ECHIPAMENTELOR CONEXE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE
 • Hotărârea 525/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. DUMBRAVA ROȘIE NR. 53
 • Hotărârea 524/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 523/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 522/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. AVRAM IANCU NR. 61, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP, CĂTRE RĂILEANU NICULAE ȘI RĂILEANU OTILIA
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, RESTAURANT SIRENA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1657 MP, CĂTRE SC SALVATOR SRL
 • Hotărârea 520/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, B-DUL MAMAIA NR. 271, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 76 MP
 • Hotărârea 519/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SPIRU HARET NR. 39A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 194,15 MP
 • Hotărârea 518/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 187962/02.11.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE AL IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. CUZA VODĂ NR. 31A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 79 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 517/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A OUG NR. 74/2018 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 211/2011 PRIVIND REGIMUL DEȘEURILOR, A LEGII NR. 249/2015 PRIVIND MODALITATEA DE GESTIONARE A AMBALAJELOR ȘI A DEȘEURILOR DE AMBALAJE ȘI A OUG NR. 196/2005 PRIVIND FONDUL PENTRU MEDIU, PRIN ADIȚIONAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRIN CONCESIUNE CU NR. 70717/09.05.2008
 • Hotărârea 516/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A OUG NR. 74/2018 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 211/2011 PRIVIND REGIMUL DEȘEURILOR, A LEGII NR. 249/2015 PRIVIND MODALITATEA DE GESTIONARE A AMBALAJELOR ȘI A DEȘEURILOR DE AMBALAJE ȘI A OUG NR. 196/2005 PRIVIND FONDUL PENTRU MEDIU, PRIN ADIȚIONAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 5/14.12.1994
 • Hotărârea 515/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANȚA”
 • Hotărârea 514/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADIȚIONĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 5299/08.11.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA ȘI SC VODAFONE ROMÂNIA SA
 • Hotărârea 513/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 409/2018 PRIVIND STATUL DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 512/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 3 LA HCL NR. 41/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA AUDITORULUI STATUTAR AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA, PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE 2018, 2019 ȘI 2020
 • Hotărârea 510/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE, PE DURATA MANDATULUI, AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 509/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2018
 • Hotărârea 508/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COTIZAȚIEI ANUALE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA ASOCIAȚIA AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV – BUCUREȘTI – CONSTANȚA, PRECUM ȘI A COTIZAȚIEI AFERENTE LUNII DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 507/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 136/2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎNCEPÂND CU ANUL 2019
 • Hotărârea 506/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN PENTRU ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CONSTÂND ÎN REDUCEREA CU 60% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI A IMPOZITULUI PE TERENURILE AFERENTE ACESTORA, UTILIZATE PENTRU PRESTAREA DE SERVICII TURISTICE PENTRU O PERIOADĂ DE CEL PUȚIN 6 LUNI ÎNTR-UN AN CALENDARISTIC
 • Hotărârea 505/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBUL ȘI REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul Constanța - 19.12.2018

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL „SMART CT”, COD SIPOCA 551/COD MYSMIS 126409
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 MARIN IONESCU DOBROGIANU, COD SMIS 123335
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 157/2006 PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI COMISII SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 353/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A SC CT BUS SA
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE CAROSABILE APROBATE PRIN HCL NR. 198/2018
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+4E LOCUINȚĂ COLECTIVĂ, STR. BERLIN NR. 13, INVESTITOR SC MAGENTA CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E CU GARAJ ȘI BIROU LA PARTER, STR. COSTACHE STAMATE NR. 29, INVESTITOR GURGUI ADRIANA DANIELA
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E, B-DUL MAMAIA NR. 412, INVESTITOR BUICLI ALEXANDRA
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. SMÂRDAN, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN ȘI ALEI CAROSABILE, INIȚIATOR POPESCU TRAIAN
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI TOMA DUMITRU, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI JARNEA EMIL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI GANEA GELU, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ANDRIEȘ IOAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI IRIMIA PETRU, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SC SOMACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 342/2018 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ION LAHOVARI NR. 7, PARTER, AP. 1, CĂTRE NUCU ERICA MARIA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 16756/26.10.2012 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR. 381/11.06.2013 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 966/212/2012
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 341/2018 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STRADA ARHIEPISCOPIEI NR. 1, ETAJ 1, CĂTRE TUFEANU VICTORIA ȘI TUFEANU CONSTANTIN, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 10448/29.09.2017 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 104448/29.09.2017 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 3113/212/2017
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 340/2018 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 1-3, PARTER, CĂTRE DAMIAN PROFIREL, DAMIAN MARIANA, DAMIAN SILVIU ȘI DAMIAN AURELIA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 5210/07.05.2015 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR. 1155/04.12.2015 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 14524/212/2014
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 339/2018 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STRADA TRAIAN NR. 20, ETAJ 2, AP. 6, CĂTRE COMAN MITICĂ ȘI MIU RADA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 13393/13.11.2015 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 32203/212/2014
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 338/2018 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STRADA MERCUR NR. 11, ETAJ 1, AP. 4, CĂTRE HARALAMBESCU MIHAIL ȘI HARALAMBESCU PAULINA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 3230/22.03.2017 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 13344/212/2016
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 258/2018 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. OVIDIU NR. 5, ETAJ 1, AP. 2, CĂTRE ENACHE MARIANA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 17329/04.11.2009 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 10935/212/2008
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA MAL LAC SIUTGHIOL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 622,00 MP CĂTRE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, INTRAREA SLT. BOGDAN VASILE NR. 11, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31,00 MP
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA POPORULUI NR. 143A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33,00 MP
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STRADA TRAIAN NR. 98A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,00 MP
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE CABINET MEDICAL ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 105,22 MP, PENTRU SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL I.C. BRĂTIANU NR. 47, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII MEDICALE ÎN SISTEM DE TURĂ/CONTRATURĂ
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE CABINET MEDICAL ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 69,72 MP, PENTRU SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL I.C. BRĂTIANU NR. 47, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII MEDICALE ÎN SISTEM DE TURĂ/CONTRATURĂ
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 181162/24.10.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA COMPLEX MODERN, MAGAZIN 294, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 26 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE SC ALLIANCE QWEST COMPANY SA
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 181155/24.10.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA COMPLEX CLEOPATRA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE S.C. MAMAIA 2000 SRL
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 181150/24.10.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ORIZONTULUI NR. 34A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 18 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE ZAHARIA GINA
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 158532/21.09.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 809/05.09.2003, ADIȚIONAT, NR. 980/05.07.2004, ADIȚIONAT, NR. 1782/12.10.2004, ADIȚIONAT ȘI NR. 1325/29.08.2008
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „SISTEMATIZARE A CIRCULAȚIEI ȘI REPARAȚII PE B-DUL AUREL VLAICU PE SECTORUL STRADA ALBA-IULIA - B-DUL TOMIS, MUNICIPIUL CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - CARTIER PALAZU MARE AMENAJARE PRELUNGIREA RECOLTEI
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 65/2011 PRIVIND „PROGRAMUL DE CONSTRUIRE UNITĂȚÍ LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” – CAMPUS SOCIAL HENRI COANDĂ – STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 266/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 10 M”
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI SPITALUL MUNICIPAL, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC DECEBAL, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC TRAIAN, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA HĂRȚII STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL CONSTANȚA, CARTIERUL PALAZU MARE ȘI STAȚIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA „PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ”
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE AUTOTURISME PENTRU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DESFĂȘURATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 185/2015 PRIVIND ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA TRANȘEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA IUNIE-OCTOMBRIE 2018
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA IUNIE-OCTOMBRIE 2018
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2018
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA VEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANTE ȘI EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC, 2017-2019 - RABLA PLUS ȘI ASIGURAREA CONTRIBUTIEI PROPRII NECESARE ACHIZITIONARII AUTOVEHICULELOR NOI ÎN CADRUL PROGRAMULUI
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 375/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR.350/2016 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA JUDEȚEANA CONSTANTA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA” DOAMNEI ANAID TAVITIAN
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOAMNEI EUGENIA JIANU
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RATC CONSTANȚA
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A SENTINȚEI CIVILE NR. 862/06.05.2015 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR.10027/118/2007, RĂMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+9E - LOCUIRE COLECTIVĂ CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, PALAZU MARE, PARCELA VN 361/1, LOT 1, INVESTITOR SC ERIMAR BUILDING SRL
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - MODIFICARE HCL NR. 36/2012 AFERENT IMOBIL STR. TRAPANI 17-17A, INVESTITOR IVAȘCU ANCA
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P - LOCUIRE COLECTIVĂ, CENTRU RECREERE SPA ȘI PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. EUGEN LOVINESCU NR. 27, LOT 1, INVESTITOR PARFENIE DANIEL
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. EDMOND DEDA NR. 14, INVESTITOR BRÎNZARIU CONSTANTIN
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. VASILE PÂRVAN, STR. EROILOR, STR. MIHAI EMINESCU, INIȚIATOR DONE ANICA
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1E, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, PALAZU MARE, PARCELA A 468/11/1, INVESTITOR CIORANU IRINA MAGDALENA
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE INTERSECȚIA STR. IL CARAGIALE CU STR. ELIBERĂRII, INIȚIATOR S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L.
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. ION ROATĂ, STR. DUMITRU MARINESCU, INCINTA MARVIMEX ȘI STR. ELIBERĂRII, INIȚIATOR S.C. FIVE HOLDING S.A.
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT, PÂNĂ LA INTRAREA ÎN VIGOARE A NOULUI PLAN URBANISTIC GENERAL, ÎN TEMEIUL OUG NR. 51/2018
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RATC CONSTANȚA
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚI HCL NR.311/2016 PRIVIND APROBAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE DE CĂTRE SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI APARȚINÂND MUNICIPIULUI CONSTANTA, ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE ELECTRICE ȘI VEHICULE HIBRID
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 307/2018 PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 304/2018 PRIVIND APROBAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE, CU SULTĂ, ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. THEODOR SPERANȚIA NR. 73, LOT 1
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CUARȚULUI NR. 2, ZONA MAL LAC SIUTGHIOL
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR BUNURI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HCL NR. 53/2011 PRIVIND TRANSMITEREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13.936 MP SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA FALEZĂ NORD, STR. LT. GH. ECONOMU - STR. CIPRIAN PORUMBESCU, APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CN „APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA DE APĂ DOBROGEA LITORAL, MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 315/2017
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 31, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 142,63 MP, CĂTRE CIOCAN GABRIEL;
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 147845/06.09.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 19, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 45,61 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE NACEE DIMCIU
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150306/11.09.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ZORELELOR NR. 64, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,25 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE ARDELEANU VICTORIA
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 158525/21.09.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 93/20.01.2004 ȘI NR. 982/30.03.2018
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 147850/06.09.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 950/17.10.2003 ȘI NR. 1314/07.09.2017
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CONSTRUCȚII ȘCOLI” COD MYSMIS 125158 ȘI A ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U.- LIDER DE PROIECT ȘI MUNICIPIUL CONSTANȚA - PARTENER, PRECUM ȘI CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ PROPRIE A FIECĂREI PĂRȚI LA BUGETUL PROIECTULUI, AFERENT INVESTIȚIEI ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 MIHAIL KOICIU
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CONSTRUCȚII ȘCOLI” COD MYSMIS 125158 ȘI A ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U.- LIDER DE PROIECT ȘI MUNICIPIUL CONSTANȚA - PARTENER, PRECUM ȘI CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ PROPRIE A FIECĂREI PĂRȚI LA BUGETUL PROIECTULUI, AFERENT INVESTIȚIEI ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 CIPRIAN PORUMBESCU
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE STIMULENTE FINANCIARE LUNARE PERSONALULUI MEDICAL ȘI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 288/2018 PRIVIND STATUL DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, ORGANIZAREA UNEI LINII DE GARDĂ, SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE TERAPIE INTESIVĂ, PRECUM ȘI A UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 274/2018 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN CONSTANȚA IN ANUL COMPETIȚIONAL 2018-2019
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR FINANCIARE ACORDATE PRIN HCL NR. 75/2018 DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA ÎN ANUL 2018
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR CAPELEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI, SFANTUL PROOROC ILIE TESVITEANUL, SFANTUL APOSTOL ANDREI ȘI SFANTA MUCENIȚĂ SOFIA”
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI I”
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL”
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „SF. IERARH NECTARIE TAUMATURGUL ȘI SF. M.MC. TEODOR TIRON”
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI SFINȚII PATRU MUCENICI DE LA NICULIȚEL
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - CARTIER BABA NOVAC - ETAPA I
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - CARTIER COMPOZITORI – ETAPA I
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE RIDICARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE PARTEA CAROSABILĂ DE PE RAZA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 78/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE APĂ ȘI CANALIZARE „APĂ-CANAL CONSTANȚA” ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA OPERATORUL REGIONAL SC RAJA SA CONSTANȚA ȘI A CONTRACTULUI CADRU DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE FURNIZARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FOLOSIRE A COMPLEXULUI STADION „GHEORGHE HAGI”
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNOR SPAȚII CU DESTINAȚIA DE SEDIU ADMINISTRATIV PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII STRUCTURILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE ADMINISTRAȚIE SOCIAL-COMUNITARĂ
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA PROGRAMUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII AERULUI ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, UTILIZÂND VEHICULE MAI PUȚIN POLUANTE ÎN TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PERSOANE” ȘI ASIGURAREA SURSELOR FINANCIARE NECESARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII CONTRIBUȚIEI PROPRII ȘI CHELTUIELILOR NEELIGIBILE, ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTUL VA FI SELECTAT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE AUTORITATE
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 55/2018 PENTRU APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOMNULUI SAVU FLORIN CRISTIAN
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI DRAGNEA GABRIELA
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIAȚI LA OLIMPIADELE SAU CONCURSURILE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE ȘI PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 66/2018 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII RATC PRIN TRANSFORMARE ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI CU DENUMIREA DE „CT BUS S.A”.
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANTA PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL RADET CONSTANȚA
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANTA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PRETULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE ÎN PERIOADA 01 OCTOMBRIE 2018-30 APRILIE 2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA.
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 280/2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETRAREA HCL NR. 233/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 279/2018 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 232/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA”
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACCES ÎN ZONA PENINSULARĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 510/2004 PRIVIND APROBARE PUD – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1-2E, STR. MARCUS AURELIUS NR. 35 COLȚ CU STR. ARISTIDE KARATZALI NR. 3A, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 203 MP, PROPRIETATE STOICA DĂNUȚ ȘI MARIA
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT HCL NR. 259/2014 PRIVIND APROBARE PUZ DELIMITAT DE STRĂZILE N. IORGA, BOGDAN VODĂ, MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI, TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ, BENEFICIAR TOMA CĂTĂLIN;
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 100/2015 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR.ION CORVIN, LA VEST ȘI NORD DE TERENURI AFLATE ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ ȘI LA EST DE STR. AGRICULTORI, INIȚIATOR MOCIANU SORIN;
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE INTR. PASAJULUI, BD.AUREL VLAICU ȘI BD. I.C. BRĂTIANU, INIȚIATOR SC OPREMI MEDFARM SRL;
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE CAROSABILE APROBATE PRIN HCL NR. 316/2013;
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3-4E - LOCUIRE COLECTIVĂ CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU NR. 44A, INVESTITOR SC SOLID HOUSE SRL;
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+1E-LOCUINȚĂ INDIVIDUAL, STR. RIENI NR. 2, INVESTITOR TOȘCU PETRE ȘI NICOLETA;
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE IMOBIL P+M LA P+1-2E – CU FUNCȚIUNEA DE SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER ȘI CAZARE LA ETAJE, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO, TERASA 5, LOT 1, INVESTITOR VANDRA ANDY IOAN
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, BD. TOMIS NR. 49A, INVESTITOR SC BUENO COMP S.R.L.;
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+8-9E - LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. LIVIU REBREANU NR. 40, INVESTITOR SC TRIBECA MANAGEMENT SRL;
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. CONSTANTIN HURMUZACHE, STR. COSTACHE NEGRUZZI, STR. GHEORGHE SION ȘI STR. EMIL GÂRLEANU, INIȚIATOR SC MEDICAL CERMED SRL
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT;
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VASILE PÂRVAN NR. 10, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ;
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI S.C. ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L.;
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 196/2017 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA METRO 2, DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MIHAI EMINESCU FN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 180 MP;
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ/STR. PRELUNGIREA DELAVRANCEA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3124 MP;
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CHILIEI NR. 50, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 MP;
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL AUREL VLAICU NR. 125, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 149 MP;
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA TERASA ȚĂRĂNEASCĂ, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 32,00 MP;
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TURDA NR. 6, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75,75 MP;
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SIRETULUI NR. 4, AP. 1, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 31,42 MP;
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ION LAHOVARI NR. 7, PARTER, AP. 1, CĂTRE NUCU ERICA MARIA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 16756/26.10.2012 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR. 381/11.06.2013 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 966/212/2012;
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ARHIESCOPIEI NR. 1, ETAJ 1, CĂTRE TUFEANU VICTORIA ȘI TUFEANU CONSTANTIN ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 10448/29.09.2017 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR. 299/22.02.2018, PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 3113/212/2017;
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 1-3, PARTER, AP. 2, CĂTRE DAMIAN PROFIREL, DAMIAN MARIANA, DAMIAN SILVIU ȘI DAMIAN AURELIA ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 5210/07.05.2015 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR. 1155/04.12.2015, PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 14524/212/2014;
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TRAIAN NR. 20, ETAJ 2, AP. 6, CĂTRE COMAN MITICĂ ȘI MIU RADA ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 13393/13.11.2015 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR. 435/14.04.2016, PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 32203/212/2014;
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MERCUR NR. 11, ETAJ 1, AP. 4, CĂTRE HARALAMBESCU MIHAIL ȘI HARALAMBESCU PAULINA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 3230/22.03.2017 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, ÎN DOSARUL CIVIL NR. 13344/212/2016;
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII CLAUZELOR CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 51393/13.10.1999, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANȚA CU SC DORALY MALL SRL ÎN BAZA HCL NR. 276/29.04.1999
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULARIZĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 45063/07.04.2003, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI PERCSI LETIȚIA LIGIA
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LITERA B DIN HCL NR. 417/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII DE CĂTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA A CONTRACTULUI DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE A CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT DIN DATA DE 2 FEBRUARIE 2011, ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA DE 30 APRILIE 2015 CU JUDEȚUL CONSTANȚA, RAJA S.A. ȘI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE FĂCUTĂ DE ASOCIAȚIA UMA ED ROMÂNIA CONSTÂND ÎN PATRU OPERE DE ARTĂ DE CERAMICĂ MONUMENTALĂ
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI ASOCIAȚIA UMA ED ROMÂNIA
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE CONSULTANȚĂ/ASISTENȚĂ/REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 2711/99/2016 AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL IAȘI, PRECUM ȘI ÎN LITIGIILE GENERATE DE DERULAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU S.C. POLARIS M.HOLDING S.R.L. NR.125251/29.09.2017, PÂNĂ LA DATA DE 03.10.2019
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2018
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 352/2017 PRIVIND APROBAREA NORMATIVULUI PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE CE DESERVESC STRUCTURI ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 263/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL „INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA” ȘI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILORI PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ „CAMPIONATUL EUROPEAN DE CANOTAJ PENTRU JUNIORI DESFĂȘURAT LA GRAVELINES - FRANȚA"
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PRIMA PARTE A ANULUI 2018
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 75/23.03.2018 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL 2018
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV CLEOPATRA MAMAIA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018-2019
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI „CLUBUL SPORTIV FRONTIERA TOMIS CONSTANȚA” ÎN ANUL 2018
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PREMIEREA ELEVILOR CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIAȚI LA OLIMPIADELE SAU CONCURSURILE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE ȘI PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2018;
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA IEȘIRII DIN INDIVIZIUNE, CU SULTĂ, A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VICTOR BABEȘ NR. 15
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 164/2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECOSAL S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 57/2018 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIILOR PROPUSE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIN ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA ÎN PERIOADA 2014-2020(VERSIUNEA IUNIE 2018)
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI TUDOROIU CONSTANTIN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI TISMĂNARU STAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIUL CONSTANȚA, BDUL. MAMAIA NR. 284, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA IEȘIRII DIN INDIVIZIUNE, CU SULTĂ, A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PANDURULUI NR. 26
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA IEȘIRII DIN INDIVIZIUNE, CU SULTĂ, A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. IOAN BORCEA NR. 30
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA IEȘIRII DIN INDIVIZIUNE, CU SULTĂ, A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. THEODOR SPERANȚIA NR. 73, LOT 1
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA IEȘIRII DIN INDIVIZIUNE, CU SULTĂ, A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MARAMUREȘ NR. 60
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.C. BRĂTIANU ȘI ALEI DE ACCES, INIȚIATOR SC MAX IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. CUZA VODĂ NR. 31A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 79 MP
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA COMPLEX MODERN, MAGAZIN 294, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 26,00 MP
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA COMPLEX CLEOPATRA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29,00 MP
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ORIZONTULUI NR. 34A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 18,00 MP
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SIRETULUI NR. 17, ETAJ 1, AP. 3 ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 25,40 MP, COTE PĂRȚI COMUNE DE 12,04 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN COTĂ INDIVIZĂ DE 11,88 MP
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SERGENT NICOLAE GRINDEANU NR. 68, BL. E8, SC. A, AP. 17 ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 38,43 MP, BALCON ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3,08 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,44 MP.;
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 94840/08.06.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI AUTENTIFICAT SUB NR. 2829/21.10.2005
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZELOR GENERALE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - CARTIER COMPOZITORI - ETAPA I ȘI CARTIER BABA NOVAC - ETAPA I
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 350/2017 PRIVIND STATUL DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, PRECUM ȘI APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 253/2015 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN CONFORMITATE CU OUG NR. 70/2011 PRIVIND MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 302/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 275/2016 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR SINGURE CARE SE ÎNCĂLZESC CU LEMNE DE FOC ȘI ENERGIE ELECTRICĂ
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 24/2016 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI „RESPECT”
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE CREȘĂ DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASUPRA UNOR AMBARCAȚIUNI CU VELE ȘI ACCESORIILE AFERENTE, ACORDAT CLUBULUI NAUTIC ROMÂN CONSTANȚA PRIN HCL NR. 204/2013
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAȚIEI ANUALE AFERENTE CALITĂȚII MUNICIPIULUI CONSTANȚA DE MEMBRU AL CLUBULUI INTERNAȚIONAL AL MĂRII NEGRE
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 233/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA "
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA"
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV PHOENIX CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018 -2019
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOMITANII CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018 -2019
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV ȘTIINȚA CONSTANȚA ÎN ANUL 2018
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI SPORTIVE BASCHET CLUB ATHLETIC CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018-2019
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018-2019
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI SPORTIVE HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018-2019
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOP STAR TT CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018-2019
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOP VOLEI 05 CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018-2019
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV ACADEMIA DE VOLEI TOMIS CONSTANȚA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII A UNEI ETAPE DE CAMPIONAT NAȚIONAL DE SENIORI LA VOLEI PE PLAJĂ FEMININ ȘI MASCULIN
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 227/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI "CERTOUR II" FOR A BETTER SME MANAGEMENT" ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL "ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M"
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL "ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 10 M"
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE A INCUBATORULUI DE AFACERI CREAT ÎN CADRUL PROIECTULUI „INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA”
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA”, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „ INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA”
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV - BUCUREȘTI – CONSTANȚA
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDUL DE NUMIRE AL PERSOANELOR PROPUSE SĂ EXERCITE CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU LA R.A.T.C. CONSTANȚA
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 52/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECOSAL S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. OVIDIU NR. 5, ETAJ 1, APARTAMENT 2, CĂTRE ENACHE MARIANA, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 17329/04.11.2009 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 10935/212/2008
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN BD. FERDINAND NR. 43, ETAJ 1, APARTAMENT 5, CĂTRE DATCU ȘTEFAN, ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 2617/09.03.2017, RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN SENTINȚA CIVILĂ NR. 141/30.01.2018 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA, ÎN DOSARUL CIVIL NR. 25600/212/2015
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 83108/18.05.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. VERDE NR. 46, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE SUMAN ELENA
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 78618/10.05.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 4092/01.11.2004 ADIȚIONAT PRIN CONTRACTUL AUTENTIFICAT SUB NR. 2367/17.11.2016
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 258/2017 PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 121/2011 - REACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE III
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA UNOR PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 109/2017 - "ACTUALIZARE PUZ ZONA CAMPUS UNIVERSITAR "
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E, STR. SIRETULUI NR. 40-42, INVESTITOR ARMEANU DAN
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E+TERASĂ CIRCULABILĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ZORELELOR NR. 39B, INVESTITOR IONESCU ȘTEFANIA CARMEN
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN STR. INTERIOARĂ NR. 2 FORMAT DIN PARCELELE IDENTIFICATE IE 226722, IE 226721 ȘI IE 222436, INIȚIATOR BĂLĂȘOIU CĂTĂLIN CONSTANTIN
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONFORMARE ACCES ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E, STR. AMALIA NR. 8A, INVESTITOR FRUJINOIU DUMITRU
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. COMARNIC, STR. FÂNTÂNELE, DE 1088/1 ȘI DE 1086, INIȚIATORI RUSU MIHAI ȘI RUSU CRISTINA LAVINIA
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. CLĂBUCET, STR. ELENA CUZA, STR. RĂZVAN VODĂ ȘI STR. ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU, INIȚIATORI HUȚANU PETRICĂ ȘI ELENA
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E, STR. AMETISTULUI NR. 3, INVESTITOR BEIOGLU ANTONIU GEORGE
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E - COMERȚ, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI CAZARE, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO TERASA 15+16, INVESTITOR SC TEO DOI SRL
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI PARIȘ AUREL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI NAE GHEORGHE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI FLORESCU ALEXANDRU, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DUMITRACHE VERGIL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI STAMULE HRISTU, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA ȘI PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII LOTULUI DE 223 DE VEHICULE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONFORM LEGII NR. 421/2002
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA"
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA"
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LINIILOR DE SUBVENȚIONARE PRIORITARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE PENTRU ANUL 2019, RESPECTIV UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI PENTRU CARE ASOCIAȚIILE, FUNDAȚIILE ȘI CULTELE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, POT SOLICITA SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 2018-2023
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA DE ACTIVITĂȚI FESTIVE ANUALE CU PRILEJUL ZILEI DE 14 NOIEMBRIE, ZIUA DOBROGEI
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVULUI CONSTĂNȚEAN ȘI A ANTRENORULUI PRINCIPAL CONSTĂNȚEAN DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ "CAMPIONATUL EUROPEAN DE TINERET U 21 LA TENIS DE MASĂ - MINSK/BELARUS"
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV FIANCHETTO CONSTANȚA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH PENTRU COPII ȘI JUNIORI
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE ÎNTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. ÎN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTĂ ȘI S.C. ECOSAL S.R.L. ÎN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITĂ
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA STUDIULUI PRIVIND NECESITATEA REORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII, A ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AFERENTE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎN INTEGRALITATE A PLANULUI DE ADMINISTRARE CU AMBELE COMPONENTE (MANAGERIALĂ ȘI DE ADMINISTRARE) AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII NUMĂRULUI DE AUTOBUZE URBANE ADJUDECATE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ORGANIZATE ÎN BAZA CONTRACTULUI DE FINANȚARE RAMBURSABILĂ EXTERNĂ ÎNCHEIAT CU BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DISPONOBILITATEA TEMPORARĂ A FONDURILOR PÂNĂ LA RAMBURASAREA ACESTORA DIN PROGRAMUL INTERREG V A ROMÂNIA-BULGARIA PRIVIND PROIECTUL ”JOINT ROMANIAN-BULGARIAN CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE-MINIATURE PARK”
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR.335/2017 PRIVIND APROBAREA PLĂȚII CONTRIBUȚIEI AFERENTE PROIECTULUI „ JOINT ROMANIAN - BULGARIAN CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE - MINIATURE PARK”
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE TEREN, PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. I.C. BRĂTIANU NR. 145, PROPRIETATEA DOMNULUI VELICU CRISTIAN, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE TEREN NEÎNGRIJIT.
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 8, PROPRIETATEA DOMNULUI AIFTINCĂI LUCIAN ȘI A DOAMNEI AIFTINCĂI MIHAELA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 27, PROPRIETATEA SC P&R CONT SOLUTIONS SRL, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 45, PROPRIETATEA DOMNULUI CIONCA SORIN, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 184/2013 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA MEDIULUI, ÎNTREȚINERE ȘI ÎNFRUMUSEȚARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 44/2004 PRIVIND SERVICIILE REGULATE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI;
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI SAU REGIM DE ÎNCHIRIERE
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 276/2015 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL FURNIZORILOR DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 189/2017 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND NORMELE PENTRU LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI UTILIZAREA TRAMEI STRADALE ÎN ZONA PIETONALĂ A AUTOVEHICULELOR CARE TRANSPORTĂ MATERIALE DE CONSTRUCȚII
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 260/2010 PRIVIND REGULAMENTUL DE SIGNALISTICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 427/2017 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA PARTENER, ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM IN THE BLACK SEA BASIN”, ACRONIM CULTOUR-BSB, CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE 117 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020;
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN INTRODUCEREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ISO 9001”, COD SMIS 109686;
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR „STRADA BARBU DĂNESCU" ȘI „STRADA GENERAL (R) GHEORGHE CONSTANTIN", CIRCULAȚIILOR PUBLICE CAROSABILE APROBATE PRIN HCL NR. 316/2013;
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+6E, PALAZU MARE, BD. TOMIS NR. 425, LOT 21/2, INVESTITORI HALEP COSTEL ȘI CAMBOIANU VALENTIN
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. FERDINAND, STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, STR. CUZA VODĂ ȘI STR. GEORGE ENESCU, INIȚIATOR SC LASER VISION MED SRL
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. COMARNIC, DE 1095/110, DE 1095/38, DE 1088/1, DE 1093/6, DE 1090 ȘI PARCELA A 1093/2 SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA SERE;
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. CRINULUI NR. 103, INVESTITOR BARZECU PANAIT
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE HALĂ REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE AUTOVEHICULE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. SEPTIMIUS SEVERUS NR. 11, INVESTITOR SC DINU EXPEDITION SRL
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA PREȚULUI PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE DEPOZIT PENTRU DEPOZITAREA MIJLOACELOR FIXE ȘI A OBIECTELOR DE INVENTAR;
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECȚIEI LOCALE DE EVIDENȚĂ PERSOANE
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PROMOVAREA ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI/ACORDULUI COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA;
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBUL ȘI REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎNCEPÂND CU 01.05.2018 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALEAPROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE REGIEI AUTONOME DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA ÎNCHEIATE LA 31.12.2017
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2017 ALE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2017 ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2018
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC OVIDIUS, CONSTANȚA”, COD SMIS 110301
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIIFICAREA HCL NR.177/2018 PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A UNEI DELEGAȚII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGERULUI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 220/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE SAU ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A UNEI DELEGAȚII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 52/15.02.2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECOSAL S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUSȚINEREA „DECLARAȚIEI DE UNIRE CU REPUBLICA MOLDOVA”
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE DELEGARE, PRIN CONCESIUNE, A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AFERENTE PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+8E, STR. EUGEN LOVINESCU NR. 27, INVESTITOR SC GFT INTERTRADE LOGISTIC S.R.L.
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, STR. TINERETULUI NR. 15, INVESTITORI CATERINICI GEORGE ADRIAN ȘI CATERINICI ALEXANDU DANIEL
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E+M, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. MIHAI EMINESCU NR. 2A, INVESTITORI BOSÎNCEANU ANDREI ȘI BOSÎNCEANU ANCA ELISABETA
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – AMPLASARE STRUCTURĂ METALICĂ PENTRU ACOPERIRE ȘI ÎNCHIDERE TERENURI DE FOTBAL, STR. MIHAIL DRUMEȘ NR. 13, INVESTITOR FOTU MIHAI
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, PISCINĂ DESCOPERITĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. NICOLAE KIRCULESCU NR. 19, INVESTITOR BRĂILA GEORGIANA SIMONA
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. MAMAIA ȘI ALEI ACCES, ZONA LUNA PARC, INIȚIATOR S.C. OIL DEPOL S.R.L.
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA.
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.451/2017 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PRELUNGIREA CARAIMAN NR. 2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 46 MP.
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ZORELELOR NR. 64, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,25 MP.
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, SAT VACANȚA, CASA TĂRĂNEASCĂ VASLUI, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 198,76 MP
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PREȚULUI DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SOVEJA NR. 55A, BL. I7, SC.B, AP. 14, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CONDRACHE MARIANA ÎN CONFORMITATE CU SENTINȚA CIVILĂ NR. 3859/03.04.2015 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR.7462/212/2014, DEFINITIVĂ
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 61929/13.04.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2961/25.07.2003 LA BNPA IOSIF MARIANA
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 57648/04.04.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 836/19.02.2004 LA BNP CRISTINA BUDEI
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 57641/04.04.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 1207/13.11.2002 LA BNP DARIE RUXANDRA-LUMINIȚA
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 55036/30.03.2018 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 1355/2008 LA BNP CIPRIAN ALEXANDRESCU
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 49324/23.032018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SENTINELEI NR. 25A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 74,67 MP., ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CONSTANTIN MARIUS TUDOREL ȘI ASĂVOAIE GEORGIANA
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE TEREN, PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL I.C. BRĂTIANU NR. 225, PROPRIETATEA DOAMNELOR COMAN ELENA, GHENESCU MARIA, RUIANU MARIA, MODOIANU FLORICA ȘI A DOMNULUI MODOIANU ION, CA URMARE A CONSTATĂII STĂRII TEHNICE DE TEREN NEÎNGRIJIT
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE TEREN, PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. IZVOR NR. 34, PROPRIETATEA DOMNULUI ZICA DIMA, CA URMARE A CONSTATĂII STĂRII TEHNICE DE TEREN NEÎNGRIJIT
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SĂRBĂTOAREA ZILEI LIMBII TĂTARE”
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE BASCHET CONSTANȚA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII TURNEULUI DE BASCHET „CONSTANȚA QUALIFIER 3X3”
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN ANUL 2017
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR FINANCIARE ACORDATE PRIN H.C.L. NR. 233/2017 DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOMITANII ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 – MARIN IONESCU DOBROGIANU CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI „SNAPSHOT FROM THE BORDERS – SMALL TOWNS FACING THE GLOBAL CHALLENGES OF AGENDA 2030” ȘI A COFINANȚĂRII AFERENTE PROIECTULUI;
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 214/2017 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR LA BILETE ȘI ABONAMENTE, A TARIFULUI SOCIAL ȘI A COMISIOANELOR AFERENTE VÂNZĂRILOR LUNARE DE BILETE ȘI/SAU ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ÎN COMUN;
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL R.A.T.C. CONSTANȚA
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZARE DEVIZ GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE STR. TERMELE ROMANE+STR. TRAIAN PE SECTORUL POARTA 1 PORT CONSTANȚA-BD. TOMIS, MUNICIPIUL CONSTANȚA"
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. PE ANUL 2017
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. ECOSAL S.R.L. CONSTANȚA LA DATA DE 31.12.2017
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 416/2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎNCEPÂND CU ANUL 2019
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACODULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ”SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMANIA”
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE PRIVIND FINANTAREA ȘI FUNCTIONAREA PUNCTELOR DE INFORMARE ȘI PROMOVARE PENTRU CAMPANIA NAȚIONALĂ A CONSUMULUI DE CARNE ȘI PRODUSE DIN CARNE PROVENITE DE LA SPECIA OVINE
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.60/2018 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD.1 MAI NR.101 LOT 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ÎN VEDEREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, ÎNCEPÂND CU ANUL 2018, PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 65, PROPRIETATEA DOMNULUI STANCĂ NICULAE ȘI A DOAMNEI STANCĂ CONSTANȚA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ.
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, ÎNCEPÂND CU ANUL 2018, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MAIOR ȘOFRAN NR. 18, PROPRIETATEA S.C. INTERCONST 2005 S.R.L, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, ÎNCEPÂND CU ANUL 2018, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU NR. 4, PROPRIETATEA DOMNULUI SIMIZEANU RADU MARIUS, DOAMNEI SIMIZEANU NINA VIVANCE GABRIELA ȘI A DOAMNEI CIOBANU SIMONA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, ÎNCEPÂND CU ANUL 2018, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MIHAI VITEAZU NR. 20, PROPRIETATEA DOMNULUI TALPEȘ GEORGE GIULIANO ȘI A DOAMNEI TALPEȘ MARIA CRISTINA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, ÎNCEPÂND CU ANUL 2018, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CPT. PETRE ROMULUS NR. 2, PROPRIETATEA DOMNULUI ȘTEFANIAN ROBERTO ȘI A DOAMNEI ȘTEFANIAN DIANA ELENA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ ;
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. I.C. BRĂTIANU ȘI ALEILE INTERIOARE LOTIZĂRII APROBATE PRIN HCL NR. 32/2015, INIȚIATOR S.C. GEMINI ESTATE S.R.L.;
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN PLANUL DE REGLEMENTĂRI AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 305/2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+1E, STR. POPORULUI NR. 13, INVESTITOR SC CAO EXPEDITION SRL;
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN PLANUL DE REGLEMENTĂRI AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 51/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, DELIMITAT DE STR. SARMISEGETUZA, STR. ȘTEFAN CEL MARE, B-DUL. TOMIS, STR. RĂSCOALA DIN 1907, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15.949 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE;
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTAȚIEI ANEXĂ LA HCL NR. 41/2011 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, DELIMITAT DE STR. SECERIȘULUI, BL. LE 19, STR. POPORULUI, BD. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16350 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI ANEXĂ LA HCL NR. 260/2014 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PENTRU ZONA DELIMITATĂ BD. MAMAIA LA VEST, STR. UNIRII LA EST, STR. PESCĂRUȘ LA NORD, STR. FĂGETULUI LA SUD, TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI ANEXĂ LA HCL NR. 80/2011 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.C. BRĂTIANU, STR. LABIRINT, STR. OBORULUI, STR. TH. BURADA, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15250,00 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE;
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 167/2012;
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+5-6E, BD. MAMAIA NR. 226 LOT 2, INVESTITOR S.C . BLACK SEA ESTATE S.R.L.;
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULARIZĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 94901/13.07.2001, ADIȚIONAT PRIN ACTUL NR. 82808/06.07.2016;
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ȘOSEAUA MANGALIEI NR. 148, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 194 MP;
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. OLTENIEI NR. 25, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 648 MP;
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 19, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 45,61 MP;
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE CABINET MEDICAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. I.C. BRĂTIANU NR. 47
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 33561/28.02.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MERCUR NR. 17, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MIHALE MARIA;
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 32309/27.02.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MEȘTERUL MANOLE NR. 36, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 55 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE PUȘCAȘU ALEXANDRU-DENIZ;
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI TOMESCU ATANASE EUGEN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI TALĂ CONSTANTIN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ȘUȚU GHEORGHE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI STĂNCIULESCU EUGEN-GHEORGHE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ȘOVARU PAUL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI POPESCU PAOL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI PARPALĂ DUMITRU, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ONILĂ ROMEU, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI NICOLESCU MIHAI, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI NICOLA MARIN-FLORIAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI NEAGU AUREL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOAMNEI NDENGEYE LILIANA, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI MUNTEANU MATEI, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOAMNEI ITU STELA, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE ATRIBUIREA IN PROPRIETATE DOMNULUI IONESCU BOGDAN, REVOLUTIONAR, A UNEI SUPRAFETE DE TEREN REPREZENTAND LOC DE VECI IN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI GRIGORAȘ GHIORGHE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI FLORESCU MARCIEL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ENACHE CONSTANTIN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DUMITROF CONSTANTIN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DICU NICOLAE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI CURELESCU CONSTANTIN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI BABU MIRCEA, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ANGHEL PANAIT, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOAMNEI ANGHEL DIANA, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 233/2016 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA S.C. R.A.J.A. S.A CONSTANȚA A UNOR FÂNTÂNI ARTEZIENE
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P CONSTANȚA A UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUATE ÎN CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ, STR. ZMEUREI NR. 3 LOT 2;
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 196/2017 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA STR. TINERETULUI NR. 23, PALAZU MARE
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 176/2017 PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CARAIMAN, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 175/2017 PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BADEA CÂRȚAN, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 56/2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIILOR PROPUSE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIN “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA ÎN PERIOADA 2014-2020”
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL 2018
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE DE INTERES GENERAL FINANȚATE DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 227/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 383/2017, PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RATC CONSTANȚA
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA ASOCIAȚIA XARXA FP ȘI PLATA COTIZAȚIEI ANUALE AFERENTE
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 214/2017 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR LA BILETE ȘI ABONAMENTE, A TARIFULUI SOCIAL ȘI A COMISIOANELOR AFERENTE VÂNZĂRILOR LUNARE DE BILETE ȘI/SAU ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ÎN COMUN
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA;
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT;
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 341/2017 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT;
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2017;
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018;
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE “CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOAMNEI IOANA GIUCĂL
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.398/2017 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICĂ PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DEDEZINSECȚIE, DERATIZARE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, A CAIETULUI DE SARCINI, ACORDULUI CADRU ȘI CONTRACTULUI SUBSECVENT
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, B-DUL 1 MAI NR.101, LOT 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ÎN VEDEREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART.1 AL HCL NR.4/2018 PRIVIND FUZIUNEA PRIN ABSORBTIE A SC ECOSAL SRL CONSTANTA DE CATRE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȚI ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIILOR PROPUSE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIN ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA SA CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚIOLR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚAPENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, BD. 1 MAI NR. 101, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR.335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECOSAL S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU 2018
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RATC CONSTANȚA ȘI PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. EGRETEI NR. 13
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE SEDIU ADMINISTRATIV, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 200-250 MP. PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI AUTORITATE TUTELARĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REPARTIZĂRII ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REPARTIZĂRII UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADERAREA UNEI NOI UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ APĂ-CANAL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APĂ-CANAL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVULUI CONSTĂNȚEAN ȘI A ANTRENORULUI PRINCIPAL CONSTĂNȚEAN DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ „CAMPIONATUL EUROPEAN DE TENIS DE MASĂ JUNIORI – RIVA DEL GARDA/ITALIA
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE HANDBAL CONSTANȚA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII TURNEULUI „FINAL FOUR CUPA ROMÂNIEI” – HANDBAL MASCULIN
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN A DOUA PARTE A ANULUI 2017
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA PE ANUL 2017;
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA PE ANUL 2018;
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU RENEGOCIEREA CHIRIILOR SPAȚIILOR FOLOSITE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CU DESTINAȚIA DE SEDII ADMINISTRATIVE ȘI CU ALTĂ DESTINAȚIE, GESTIONATE DE DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN REGULAMENTUL PRIVIND ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI AUTORIZATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA APROBAT PRIN HCL NR. 113/2017
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – REGLEMENTARE TEREN SITUAT ÎN STR. I.L. CARAGIALE NR. 47A, ÎN BAZA SENTINȚEI CIVILE NR. 3219/2013
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E - LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POPORULUI NR. 63 COLȚ CU STR. ION LAHOVARI NR. 151, INVESTITOR SC DAKONIS IMOBILIAR SRL
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+4E - LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. BARBU CATARGI NR. 18A, INVESTITOR MALCEA ALEXANDRU
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - BIROURI ȘI DEPOZIT FARMACEUTIC, BD. AUREL VLAICU, PARCELA A 592/20/1, INVESTITOR SC ALFA MEDICAL SRL
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. MILANO, STR. NAPOLI, STR. ALEXANDRIA ȘI STR. MADRID, INIȚIATOR SC MAURER IMOBILIARE LAND CONSTANȚA SRL
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 83/2007 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI – LITORAL
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150841/23.11.2017 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, ZONA PIAȚA TOMIS II
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VERDE NR. 46, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENURILOR AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. VASILE PÂRVAN NR. 10, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 343/2017 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PRIMA PARTE A ANULUI 2017
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE EVALUARE ANUALĂ A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ȘI A MODELULUI FIȘELOR DE EVALUARE PENTRU PERSONALUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREȘE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2017
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 214/2017 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR LA BILETE ȘI ABONAMENTE, A TARIFULUI SOCIAL ȘI A COMISIOANELOR AFERENTE VÂNZĂRILOR LUNARE DE BILETE ȘI/SAU ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ÎN COMUN
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA ÎNDREPTĂRII ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HCL NR. 352/2017 PRIVIND APROBAREA NORMATIVULUI PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE CE DESERVESC STRUCTURI ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ACCESULUI ȘI A ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ACCESULUI ȘI A ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA FUZIUNII PRIN ABSORBȚIE A SC ECOSAL SRL DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎNCEPÂND CU 01.01.2018 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „MĂSURI INTEGRATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ„, COD SMIS 114654 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020;