• Hotărârea 460/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR.219/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN VEDEREA COMPLETĂRII COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN BAZA LEGII NR. 550/2002;
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1, ANEXEI NR. 2 ȘI ANEXEI NR. 3 LA H.C.L. NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIEI SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ/ASISTENȚĂ/ REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI APROBAREA ACORDURILOR CADRU ȘI A CONTRACTELOR SUBSECVENTE PRIVIND SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ/ASISTENȚĂ/REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA.
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ȘI A MODELULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE MANAGEMENT A MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA ;
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI CONSULTATIV PENTRU ATRIBUIREA TITLULUI DE COLEGIU, UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT LICEULUI TEORETIC GEORGE EMIL PALADE;
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. TUDOR VLADIMIRESCU, STR. ION LAHOVARI, STR. DIMITRIE BOLINTINEANU ȘI STR. MIRON COSTIN, INIȚIATOR RAMAZAN ALPER;
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION ADAM NR. 61, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ;
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2018;
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI SPAȚIU DE DEPOZITARE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ;
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE TEREN, PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL I.C. BRĂTIANU NR.14, PROPRIETATEA S.C. TECTONICS PROJECT S.R.L., CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE TEREN NEÎNGRIJIT;
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL TOMIS NR.34, PROPRIETATEA DOMNULUI NICOLAE VASILE ȘI A DOAMNEI NICOLAE ANCA MIHAELA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PETRU RAREȘ NR.1, PROPRIETATEA DOMNULUI RADU IULIAN ȘI A DOAMNEI RADU ZOE PAULA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GHEORGHE DUMITRAȘCU NR. 4 (FOSTĂ STR. DIANEI NR.4), PROPRIETATEA DOAMNEI RADU ANA MARIA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ;
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150838/23.11.2017 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. DORULUI NR. 11B;
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150836/23.11.2017 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. FLĂMÂNDA NR.19A, RESPECTIV ÎN STR. FLĂMÂNDA NR.19B;
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150833/23.11.2017 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN BD. MAMAIA NR. 431D (STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA BAR PINGUIN);
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MIRCEA BERBEREANU NR. 23, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 156,52 MP;
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MERCUR NR. 17, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP;
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MEȘTERUL MANOLE NR. 36, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 55 MP;
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP;
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SENTINELEI NR.25A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 74,67 MP;
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150830/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 791/04.09.2003 LA BNP DARIE RUXANDRA LUMINIȚA;
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150825/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENURILOR CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE, ADIȚIONAT, AUTENTIFICAT SUB NR. 4827/13.12.2002 LA BNPA MARIANA IOSIF ȘI CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR.4542/06.12.2004 LA BNPA MARIANA IOSIF;
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150823/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2134/09.10.2007 LA BNP MARIANA LAMBRINO;
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150814/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 3080/31.07.2007 LA BNPA MARIANA IOSIF;
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150810/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2097/31.07.2007 LA BNP CIPRIAN ALEXANDRESCU;
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150807/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 1454/23.04.2003 LA BNPA MARIANA IOSIF, ADIȚIONAT;
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150805/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENURILOR CE AU FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE, ADIȚIONAT ȘI AUTENTIFICAT SUB NR. 235/24.02.2005 LA BNP DARIE RUXANDRA LUMINIȚA ȘI CONTRACTULUI DE VÂNZARE AUTENTIFICAT SUB NR. 1182/31.05.2016 LA BIN GEORGE GROSU;
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150803/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 370/25.02.2014 LA BNPA MARIANA IOSIF;
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 150800/23.11.2017 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 430/13.02.2013 LA BNPA MARIANA IOSIF, ADIȚIONAT;
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBUL ȘI REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 238/31.07.2017 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV CLEOPATRA MAMAIA ÎN ANUL COMPETIȚONAL 2017-2018;
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC ȘI PLATA COTIZAȚIEI ANUALE AFERENTE;
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA INDEMNIZAȚIILOR MEMBRILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE ALE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ȘI REGIILOR AUTONOME AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII DE CONTROL A LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2017;
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL R.A.D.E.T.;
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. ECOSAL S.R.L. CONSTANȚA PENTRU ANUL 2017;
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPATIU DE LOCUIT CONSTRUIT DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU EVALUAREA NOULUI PROIECT DE MANAGEMENT A MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REINNOIREA MANDATULUI DOMNULUI UNGUREANU GHEORGHE PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.335/2017 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA HCL NR.115/2017 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA A UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A UNOR CONSTRUCTII AFLATE IN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. FERDINAND NR.100 ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE, CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA(APARTAMENTAREA) UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. ARDEALULUI NR. 2-4, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA A UNUI IMOBIL SITUAT IN CONSTANTA, STR. STEAGULUI NR.45
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII CIRCULATIEI PUBLICE CAROSABILE SITUATA IN CARTIERUL PALAZU MARE DIN FUNDATURA NAVODULUI IN STRADA MOSKOPOLE
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „STRADA COMPOZITOR DUMITRU LUPU CIRCULATIEI PUBLICE CAROSABILE PARALELA CU STRADA ACTOR JEAN CONSTANTIN SI CU STR ACTOR TOMA CARAGIU
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „ STRADA SUBLOCOTENENT MARIUS-DANIEL FRIPIS” CIRCULAȚIEI PUBLICE CAROSABILE DELIMITATA DE STR. FANTANELE SI MARESAL ALEXANDRU AVERESCU
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 102/30.04.2015 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATA DE B-DUL AUREL VLAICU, STR. SOVEJA, B-DUL ALEXANDRU LAPUSNEANU, ALEEA UMBRELOR SI ALEEA MELODIEI, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA, INITIATOR SC AGEXCOM INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR.CALAFATULUI, SOSEAUA DIN VII SI STR. MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE, INITIATORI DOBRE MONICA SI DOBRE SORIN
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „ CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI ILIE FLOROIU”
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE DEZINSECTIE, DERATIZARE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, A CAIETULUI DE SARCINI, ACORDULUI CADRU ȘI CONTRACTULUI SUBSECVENT
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITAREA, MODERNIZAREA SI MANSARDAREA CRESEI NR.5, ALEEA MIMOZELOR NR.4, MUNICIPIUL CONSTANTA”
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITAREA, MODERNIZAREA SI MANSARDAREA CRESEI NR.2, ALEEA MALINULUI NR.4, MUNICIPIUL CONSTANTA”
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITAREA, MODERNIZAREA SI MANSARDAREA CRESEI NR.1, STR. ADAMCLISI NR.1, MUNICIPIUL CONSTANTA”
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PREDAREA-PRIMIREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE ÎN ETAPA D.A.L.I. - AFERENTE CRESEI NR. 1, CRESEI NR. 2 SI CRESEI NR. 5, INTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA SI MUNICIPIUL CONSTANTA”
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI MANSARDAREA CRESEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR.4, MUNICIPIUL CONSTANTA”
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII : „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CRESEI NR. 2, ALEEA MALINULUI NR.4, MUNICIPIUL CONSTANTA„
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CRESEI NR. 1, STR. ADAMCLISI NR.1, MUNICIPIUL CONSTANTA”
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTARI, PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, MATRICEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/ MATRICEI PROFILULUI CANDIDATULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTARI, PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/MATRICEI PROFILULUI CANDIDATULUI REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EVALUARII FINALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE OBIECTIVE PENTRU MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCTII ALE SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR, FUNDATIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMANIA, ACREDIATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECTIONATE ÎN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR.78/2017 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU NEGOCIEREA/RENEGOCIEREA CHIRIILOR SPATIILOR IN CARE FUNCTIONEAZA CLUBURILE PENTRU PENSIONARI, PRECUM SI ALTA DESTINATIE LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE AFERENTE CALITATII MUNICIPIULUI CONSTANTA DE MEMBRU AL ASOCIATIEI MUNICIPIILOR DIN ROMANIA
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA LA ASOCIATIA LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA SI PLATA COTIZATIEI ANUALE AFERENTE
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REORGANIZAREA ACTIVITATII SI TRANSFORMARII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN DIN CONSTANTA IN SOCIETATE POTRIVIT LEGII NR.31/1990 A SOCIETATILOR
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2017
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A SENTINTEI CIVILE PRONUNTATA DE TRIBUNALUL CONSTANTA IN DOSARUL NR.4665/118/2017
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A SENTINȚEI CIVILE PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANTA IN DOSARUL NR.4664/118/2017
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI MERDINIAN LIVIU
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE CONSULTANTA/ASISTENȚA/REPREZENTARE JURIDICA ÎN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI ALE COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 ÎN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA, AVAND CA OBIECT ACȚIUNI ÎN CONSTATAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE ȘI NEPATRIMONIALE ȘI ALTE ACTIUNI SIMILARE OBIECTULUI CONTRACTULUI
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE CONSULTANTA/ASISTENȚA/REPREZENTARE JURIDICA ÎN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI ALE COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 ÎN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA, AVAND CA OBIECT LEGILE PROPRIETATII, CONTESTATII LA EXECUTARE ȘI ALTE ACTIUNI SIMILARE OBIECTULUI CONTRACTULUI
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȚI REGLEMENTAREA ZONEI DELIMITATA DE DN3C, B-DUL AUREL VLAICU ȘI CALEA FERATA, INITIATOR APTI ORHAN
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN CEEA CE PRIVESTE PREVEDERILE ZRB3 ÎN VEDEREA REALIZARII PROIECTELOR DE UTILITATE PUBLICA
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI VOLUNTAR PENTRU ÎMBUNATATIREA COLECTARII SEPARATE DE LA POPULAȚIE A DESEURILOR DE AMBALAJE, A DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE, A DEȘEURILOR DE BATERII ȘI ACUMULATORI, PRECUM ȘI A RECICLARII ACESTORA LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA.
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANTA SI PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A UNOR IMOBILE SITUATE IN IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. AVRAM IANCU NR.32
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.282/2013 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A TERENURILOR AFERENTE PUNCTELOR TERMICE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SPIRU HARET NR. 23, PROPRIETATEA DOMNULUI PORUMBĂ MARIAN ȘI DOAMNEI PORUMBĂ PETRA ISABELA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PANAIT MOSOIU NR. 3, PROPRIETATEA DOMNULUI DESPINA GHEORGHE, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, PENTRU CLĂDIREA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL 1 MAI NR. 75, PROPRIETATEA DOMNILOR TUDORAN CRISTIAN ȘI VELICU ALEXANDRU ȘI A DOAMNEI VELICU ELENA, CA URMARE A CONSTATĂRII STĂRII TEHNICE DE CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA FUNCTIONARII ADAPOSTULUI PENTRU SITUATII DE URGENȚA IN PERIOADA SEZONULUI RECE, IN INCINTA CLUBULUI PENTRU PENSIONARI DIN CONSTANTA, SOS MANGALIEI NR. 86A
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI POPESCU DIANA-FLORENTINA
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI DRAGNEA GABRIELA
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA NORMATIVULUI PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULELE CE DESERVESC STRUCTURI ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE DEPOZIT PENTRU DEPOZITAREA MIJLOACELOR FIXE SI A OBIECTELOR DE INVENTAR
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICARII HCL NR.274/2017 PRIVIND STATUL DE FUNCTII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA, PRECUM SI APROBAREA UNOR MASURI REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PROMOVAREA ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII FINALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA SI A COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE SI SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ACTIVITATII MEMBRILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SOCIETATILOR COMERCIALE SI REGIILOR AUTONOME AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTANTENI SI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTANTENI DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „ NICOLAE ROTARU ” CONSTANTA CARE AU OBTINUT PERFORMANTE DEOSEBITE LA COMPETITIILE INTERNATIONALE OFICIALE DIN PRIMA PARTE A ANULUI 2017
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTANTENI SI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTANTENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „ FARUL” CONSTANTA CARE AU OBTINUT PERFORMANTE DEOSEBITE LA COMPETITIILE INTERNATIONALE OFICIALE DIN PRIMA PARTE A ANULUI 2017
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMARULUI SI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI SCOLAR 2017-2018 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA VALORII TRANSEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PRETULUI LOCAL PENTRU POPULATIE AL ENERGIEI TERMICE IN SEZONUL RECE 2017-2018 IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANTA”
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PROROGAREA EFECTELOR HCL NR.332/2017 PENTRU APROBAREA TRANZACTIEI JUDICIARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA ȘI SOCIETATEA POLARIS M HOLDING SRL IN SCOPUL STINGERII LITIGIULUI CE FORMEAZA OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR. 2711/99/2016 AFLAT PE ROLUL CURTII DE APEL IASI
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII AFERENTE PROIECTULUI „ JOINT ROMANIAN - BULGARIAN CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE - MINIATURE PARK ”
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ JOINT ROMANIAN - BULGARIAN CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE - MINIATURE PARK” ÎN FAZA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO - ECONOMICA ( STUDIU DE FEZABILITATE, DOCUMENTAȚIE OBȚINEREA AVIZELOR)
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA INCHEIERII TRANZACTIEI JUDICIARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI SOCIETATEA POLARIS M HOLDING SRL IN SCOPUL STINGERII LITIGIULUI CE FORMEAZA OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR. 2711/99/2016 AFLAT PE ROLUL CURTII DE APEL IASI
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE CONSULTANTA/ASISTENTA/REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOSARUL CIVIL NR. 27711/99/2016 AFLAT PE ROLUL CURTII DE APEL IASI, PRECUM SI IN LITIGIILE GENERATE DIN DERULAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU SC POLARIS M HOLDING SRL
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 SI ANEXEI NR. 3 LA HCL NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI, ATRIBUTIILOR SI FUNCTIONARII COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SOCIALE IN BAZA LEGII NR.114/1996
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI, ATRIBUTIILOR SI FUNCTIONARII COMISIEI DE REPARTIZARE LOCUINTE SOCIALE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATI SAU CARE URMEAZA A FI EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 DIN HCL NR. 209/2016 PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PRIVIND ACCESUL LA LOCUINTELE CONSTRUITE DE ANL DESTINATE INCHIRIERII, STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR PRECUM SI REPARTIZAREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 6 DIN HCL NR. 324/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A SPATIILOR DE LOCUIT
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LINIILOR DE SUBVENTIONARE PRIORITARE IN DPMENIUL ASISTENTEI SOCIALE PENTRU ANUL 2018, RESPECTIV UNITATILE DE ASISTENTA SOCIALA SI CAPITOLELE DE CHELTUIELI PENTRU CARE ASOCIATIILE, FUNDATIILE SI CULTELE RECUNOSCUTE IN ROMANIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, POT SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA GRILEI DE EVALUARE SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR, FUNDATIILOR SI CULTELOR RECUNOSCUTE IN ROMANIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII SI CARE SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL, IN BAZA LEGII NR.34/1998
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART.3 LIT. A) DIN H.C.L. NR. 24/2016 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI „RESPECT”
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, VILA NR. 11, PROPRIETATEA DOAMNEI TANASE IOANA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA, INCEPAND CU ANUL 2017
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE TEREN PE TERENUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, MAL LAC TABACARIE, PROPRIETATEA DOMNULUI GIURGIUCANU GEORGICA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE TEREN NEINGRIJIT, INCEPAND CU ANUL 2017
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU TERENUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. THEODOR AMAN NR. 8, PROPRIETATEA DOMNULUI OANCEA IONUT, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE TEREN NEINGRIJIT, INCEPAND CU ANUL 2017
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE IN FAVOAREA E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ASUPRA UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, PENTRU RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1109 MP SITUAT IN CONSTANTA, SOASEAUA MANGALIEI, ZONA BILLA CATRE ARHIEPISCOPIA TOMISULUI IN VEDEREA EDIFICARII UNUI LACAS DE CULT
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.53/2011 PRIVIND TRANSMITEREA PE PERIOADA DETERMINATA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 13936 MP SITUAT IN CONSTANTA, ZONA FALEZA NORD, STR. LT. GH. ECONOMU - STR. CIPRIAN PORUMBESCU, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CN APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 115/2017 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA A UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU IESIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 53
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA CATRE UNIVERSITATEA „ OVIDIUS ” DIN CONSTANTA A UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA STR. ION VODA NR.58
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, STR. I.G. DUCA , STR. DACIA ȘI BD. MAMAIA, INITIATOR SC ADRIA ROX IMOBILIARE SRL
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, STR. BERNA NR.13, INVESTITOR MOLAMET FEUZI
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINTE P+ 1E, ÎN PARCELA A 486/5, INVESTITOR ABDURAIM MEDET
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P+1E, STR. POPORULUI NR.13, INVESTITOR SC CAO EXPEDITION SRL
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. MESTERUL MANOLE NR. 76, LOT 1/2 INVESTITOR GEAMBASU LILIAN SORIN
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 228/2017 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI SUPORTER SPIRIT CUB SPORTIV FARUL CONSTANTA IN ANUL 2017
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PENTRU BENEFICIARII LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBOLULUI LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANTA
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI PUBLICE SI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CATRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA LA EUROCITIES - RETEAUA MARILOR ORASE EUROPENE SI PLATA COTIZATIEI ANUALE AFERENTE
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI DEVIZULUI GENERAL, REVIZUIT, AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZAREA PASAJULUI CUMPENEI”
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.174/2017 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. PRIMAVERII NR. 2-11 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI IN DOMENIUL PUBLICAL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRE-ACORDULUI DE FINANȚARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA SI BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE ASISTENTA TEHNICA DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI BANCA MONDIALA
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2017
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR.76/31.03.2017 PRIVIND APROBAREA ADERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA CA MEMBRU AL CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV IN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2017
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE IN FAVOAREA E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ASUPRA UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA PENTRU RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. TINERETULUI NR. 23
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA H.C .L. NR.211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU LOTURILE ADIACENTE STR. ALEXANDRIA PANA LA INTERSECTIA CU STR. MADRID, INITIATOR MATICIUC ION
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII „ REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC ”
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA - CARTIER BABA NOVAC - ETAPA I: ALEEA VASCULUI, STRADA BREAZA, STRADA CRASNA, STRADA PRISLOP, STRADA ALEXANDRU STEFLEA, STRADA HORIA GRIGORESCU - TRONSON 2, STRADA GOVORA - TRONSON 2, STRADA ARNOTA, PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII PENTRU MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.194/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 SI ANEXEI NR.2 LA HCL NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.188/2017 PRIVIND STATUL DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA, PRECUM SI APROBAREA UNOR MASURI REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBUL SI REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBUL ȘI REPARTIZAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDARTEA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIATI LA OLIMPIADELE SAU CONCURSURILE SCOLARE INTERNATIONALE SI PROFESORILOR INDRUMATORI
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.66/31.03.2017 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL SC CONFORT-URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 120/2011 - ACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE NORD - CARAGEA DERMEN PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR LEGALE DE REGLEMENTARE A SITUATIEI JURIDICE PENTRU CRIPTA PALEO-CRESTINA, PARTE DIN NECROPOLA ORASULUI ANTIC TOMIS SI IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR DE FINANTARE IN VEDEREA PROTEJARII, CONSERVARII, RESTAURARII SI PUNERII IN VALOARE A ACESTEIA
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI SF. ANTONIE CEL MARE SI SF IOSIF MANTUITORUL
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI ADORMIREA MAICII DOMNULUI I
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN H.C.L. NR.121/2011
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE AL. MURELOR, STR. STEFANITA VODA, AL AFINEI, ALEE ACCES, INITIATOR GAFAR SEREN SILBER
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR. ELIBERARII SI ALEI DE ACCES, INITIATOR BUCUR COSTICA NICOLAE
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR. PANDURULUI, STR. THEODOR SPERANTIA SI STR. MICSUNELELOR, INITIATOR FLORIA NICOLAE
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1-2E - COMERT EN-GROS, DEPOZITARE, SPATIU EXPOZITIONAL, BIROURI SI IMPREJMUIRE TEREN, BD. AUREL VLAICU NR. 271, INVESTITOR S.C. MPM REAL ESTATE
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „ STRADA DEPOZITELOR” CIRCULATIEI PUBLICE CAROSABILE SITUATA IN ZONA INDUSTRIALA, CU ACCES LA SOSEAUA INDUSTRIALA
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR. AVRAM IANCU, ALEEA GAROFITEI SI TERENURI PROPRIETATE PRIVATA, INITIATOR MARDARE CEZAR
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUSPENDAREA HCL NR.383/2016 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 384/2013 PRIVIND APROBAREA O.G. NR.31/2013 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA OUG NR.196/2005 PRIVIND FONDUL PENTRU MEDIU
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNUI BUN IMOBIL CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. NICOLAE IORGA NR.87
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT A UNOR IMOBILE, PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA PRELUARII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MONUMENTULUI MITROPOLITULUI ANDREI SAGUNA, AMPLASAT PE BDUL ALEXANDRU LAPUSNEANU NR.13 DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 763 MP SITUAT IN STR. SOVEJA, PARCUL TABACARIEI, CATRE ASOCIATIA „ASEZAMINTELE SFANTULUI MARE MUCENIC MINA”
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 763 MP SITUAT IN STR SOVEJA, PARCUL TABACARIEI, CATRE PAROHIA SFANTUL MARE MUCENIC MINA
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA H.C.L. NR.712/2005 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA A IMOBILULUI ”SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE” CE CONSTITUIE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE UNITATII SANITARE PUBLICE
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA HCL NR. 629/2002 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE DURATA EXECUTARII LUCRARILOR, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5288 MP., SITUAT IN ZONA PALAZU MARE - ANL 1 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART.6 ALIN. (1) DIN HCL NR.65/2011 PRIVIND APROBAREA „ PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA, STR. STEFANITA VODA
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV SELENA S.N. CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV CLEOPARTA MAMAIA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV PHOENIX CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI CLUB SPORTIV TOP VOLEI 05 CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI CLUB SPORTIV TOMITANII IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI SPORTIVE BASCHET CLUB ATHLETIC CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI CLUB SPORTIV TOP STAR TT CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2017-2018
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV FARUL CONSTANTA IN ANUL 2017
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ASOCIATIE JUDETENE DE SAH CONSTANTA IN VEDEREA ORGANIZARII CAMPIONATULUI EUROPEAN DE SAH CONSTANTA PENTRU JUNIORI 2017
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANTA IN ANUL 2017
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANTARI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE ORGANIZATE IN BAZA LEGII EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI NR.69/2000
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MENTINEREA ALOCARII DIN BUGETUL LOCAL A VALORII COFINANTARII AFERENTA PROIECTULUI „SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTAIN PERIOADA 2014-2020”
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI CU PRIVIRE LA PUBLICAREA HARTII OFICIALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZBILITATE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA-CARTIER COMPOZITORI-ETAPA I: STR. CONSTANTIN BOBESCU, STR. SERGIU CELIBIDACHE, STR. BARBU FILARET, STR. TIBERIU BREDICEANU, ALEEA GHEORGHE DUMITRESCU, STR. GHEORGHE DIMA, STR. MIHAIL JORA, STR. OPEREI, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PRECUM SI A STRAZII RECOLTEI( TRONSON STR.GEORGE TOPIRCEANU- STR.TACHE IONESCU) - CARTIER PALAZU MARE
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC ECOSAL SRL
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI SI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CATRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REALIZAREA UNUI PROIECT PILOT DE TRANSFORMARE A PUNCTULUI TERMIC 31 SITUAT PE STRADA MUNCEL NR.24- ZONA FALEZA NORD, IN STATIE DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE DIN SURSE NECONVENTIONALE, RESPECTIV ENERGIE TERMICA DIN BIOMASA SI ENERGIE SOLARA
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PRETULUI LOCAL DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN REGIM CENTRALIZAT INCEPAND CU 01.07.2017 IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII JURIDICE SPECIALIZATE DE CONSULTANTA, DE ASISTENTA SI/SAU DE REPREZENTARE IN VEDEREA REORGANIZARII REGIEI DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA IN SOCIETATE COMERCIALA SI INCHEIERII CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 LIT. C PCT. 7 DIN ANEXA LA HCL NR. 71/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN SENSUL MAJORARII PLAFONULUI DE PENSIE PENTRU PENSIONARII CARE BENEFICIAZA DE ACESTE FACILITATI
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA TARIFELOR LA BILETE SI ABONAMENTE, A TARIFULUI SOCIAL SI A COMISIOANELOR AFERENTE VANZARILOR LUNARE DE BILETE SI/SAU ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL IN COMUN
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZA CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE DOMNULUI DUMITRU LUPU
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIATI LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE SCOLARE INTERNATIONALE SI ALE PROFESORILOR INDRUMATORI
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PREMIEREA ELEVILOR CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENAUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT ȘI A PROFESORILOR INDRUMATORI
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI TULICA MARIUS
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI GAVRILA FLORIN TUDOR
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE CATRE SC TIMONA SRL
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.TRAIAN NR.11, PROPRIETATEA DOMNULUI PETU MIHAI MARIO, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. TRAIAN NR.4, PROPRIETATEA DOMNULUI ANTONIEWICZ CRISTIAN IOAN SI DOAMNEI ANTONIEWICZ PENA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. MAMAIA NR.217, PROPRIETATE A SC K-PUBLICITATE MARKETING-CONSULTANTA SRL, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. ION CORVIN NR.45, PROPRIETATEA DOMNULUI TARANU PETRICA, DOAMNEI HUSANU LUCIA SI DOAMNEI TURUHANO NICULINA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. GRIVITA NR.44, PROPRIETATEA SC TUR-YAP GROUP SRL, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. VASILE ALECSANDRI NR.14, PROPRIETATEA SC AGEXCOM INTERNATIONAL LTD. SRL, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE INGRIJITA
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A UNOR SUPRAFETE DE TEREN AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANTA CATRE UAT ORAS NAVODARI, PE TERMEN DETERMINAT
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA A UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTATIEI ANEXA LA HCL NR.96/2008 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL PARTER - GARAJ, ATELIER AUTO SI STATIE SPALARE CAMIOANE, STR. INTERIOARA NR.4
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTATIEI ANEXA LA HCL NR.95/2008 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU -SUPRAETAJARE IMOBIL BIROURI P+1E CU 2E+M, STR.INTERIOARA NR.4
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU- SUPRAETAJAREA CU TREI NIVELE IMOBIL PARTER EXISTENT - SPATIU COMERCIAL, BIROURI SI SERVICII, STR.ELIBERARII NR.2 D, INITIATOR SC INTERCOM TOPAZ SRL
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTAȚIEI ANEXA LA HCL NR.260/2014 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE BD. MAMAIA, STR.UNIRII, STR. FAGETULUI, STR.PESCARUS
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND NORMELE PENTRU LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA, APROBATE PRIN HCL NR.81/2017, PRECUM SI APROBAREA UNOR MASURI REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MENȚINERII ALOCARII DIN BUGETUL LOCAL A VALORII COFINANTARII AFERENTA PROIECTULUI ”FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN REGIUNEA CONSTANTA-IALOMITA”
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.71/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.314/2015 PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 40.481.756 LEI
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIILOR PROPUSE IN MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020” (VERSIUNEA MARTIE 2017)
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA A UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA A UNO MIJLOACE FIXE REPREZENTAND INSTALATII DE UTILIZARE GAZE NATURALE AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINTE SOCIALE, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.ZMEUREI NR.3
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.50/2017 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA A UNOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, SITUATE IN STR. ZMEUREI NR.3
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. CARAIMAN DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA BADEA CARTAN DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. PRIMAVERII NR.2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU IESIREA DIN INDIVIZIUNE, CU SULTA, ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. FLORILOR NR.10
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU IESIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , STR. ION VODA NR.6
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU IESIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. INFRATIRIINR.20 BIS- STR.BIRUINTEI NR.131
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE IN FAVOAREA E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, PENTRU RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR.55/2012 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR.SPIRU HARET, STR.MEDEEA, STR.CERCETAS ALEXANDRU BUZATU, STR. SLT EUGENIU TANTA
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTATIEI ANEXA LA HCL NR.109/2017 PRIVIND ACTUALIZARE PUZ CAMPUS UNIVERSITAR
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENURILE SITUATE IN STR.MR.SOFRAN NR.24B-24C, INITIATOR PUIU NICOLAE
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE ALEEA CAMELIEI, STR. PICTOR STEFAN LUCHIAN, SCOALA SPORTIVA NR.1 SI SCOALA GENERALA NR.6, INITIATOR TAPANGEA DECEBAL
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR.UNIRII, STR. CAIUTI SI STR.ZORELELOR , INITIATORI SIMASCHEVICI HORIA,BUZU BEATRICE SIMONA SI VANGHELICI APOSTOL
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE ZONA SCOLII GENERALE NR.12, PUNCT TERMIC NR.55 SI BLOC L1A, INITIATORI GHITA HRISTU SI ORBAN LUCIAN
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR.BARAGAN, STR.LABIRINT SI ALEEA APUSULUI, INITIATOR BUCULEASA MARIUS ROMEO
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR.71/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU INCHIRIEREA UNUI NUMAR DE DOUA SPATII ADMINISTRATIVE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII UNOR COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.323/2015 PRIVIND ADMINISTRAREA SI REPARTIZAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR FINANCIARE ACORDATE PRIN HCL NR.215/2016, DIN BUGETUL LOCAL, PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANTA , IN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ALE SC ECOSAL SRL CONSTANTA LA DATA DE 31.12.2016
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PRETULUI LOCAL DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT INCEPAND CU 01.05.2017 IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2016 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL AL REGIEI DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2017
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”CONSTRUIRE UNITATI-LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE CAMPUS SOCIAL HENRI COANDA ”ZONA II- CONSTRUIRE 10 BLOCURI STR. STEFANITA VODA- CONSTANTA
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, DOBROGEA GRUP SA SI CONFORT URBAN SRL, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI ”AMENAJARE BRETEA DE ACCES DIN BD.1 DECEMBRIE 1918, PE PLATFORMA DIN STR. INDUSTRIEI NR.1”
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA UNEI ERORI MATERIALE DIN HCL NR.71/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.28, PROPRIETATEA NUMITILOR MIHAIL AUREL SI ILIESCU CAMELIA, CA URMARE A CONSTATARII SARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. SABINELOR NR.2, PROPRIETATEA DOAMNEI SORESCU MIOARA CRISTINA, CA URMARE A CONSTATARII SARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.GENERAL MANU NR.26, PROPRIETATEA DOMNULUI CHIRCORIAN HACIC SI A DOAMNEI IONESCU BEATRICE, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI, PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.ION LAHOVARY NR.27 PROPRIETATEA DOMNULUI BITA CONSTANTIN SI A DOAMNEI BITA DANIELA ROXANA, CA URMARE A STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. SIRETULUI NR.17, PROPRIETATEA DOMNULUI CARADIMA STERIE, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA,STR. IZVOR NR.34 - CORP C1 ȘI CORP C2, PROPRIETATEA DOMNULUI ZICA DIMA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA,STR. RASARITULUI NR.3, PROPRIETATEA DOAMNEI NANCU SULTANA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI, PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA,STR. BABA NOVAC NR.42, PROPRIETATEA DOAMNEI CUMITU MARIA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA,STR. BUJORULUI NR.21, PROPRIETATEA DOMNULUI NANU FLORIN, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. MEDEEA NR.24, PROPRIETATEA DOMNULUI TANASE TRAIAN SI DOAMNEI TANASE ECATERINA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, SAT VACANTA(CASA SIBIU), PROPRIETAR S.C. MARCO CHIM SRL, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, SAT VACANTA (STATIE GARA TRENULET, SAT VACANTA), ZONA LUNA PARK NR.23, PROPRIETAR S.C. CITY PARK SRL , CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.GHEORGHE MARINESCU NR.77, PROPRIETATEA SC FAREMA CONSTRUCT SRL, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.GHEORGHE MARINESCU NR.1, PROPRIETATEA DOMNULUI TURCA IULIAN, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.GAVRIL MUZICESCU NR.23, PROPRIETATEA DOMNULUI LUCIU IONUT, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.LT STEFAN PANAITESCU NR.34,PROPRIETATEA DOMNULUI LUCIU IONUT, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.ION RATIU NR.106, PROPRIETATEA DOMNULUI IBRAIM GHIULBERAN, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 400% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.MAIOR SOFRAN NR.18,LOT 2, PROPRIETATEA DOMNULUI MARIN CRISTIN, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. MAMAIA NR.132, PROPRIETATEA DOAMNEI PASITONIU AURELIA, DOMNULUI CUSU TANASE SI DOAMNEI CUSU TRAIANA, DOMNULUI GHENCEA DANUT, DOAMNEI LECA EUGENIA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. NICOLAE IORGA NR.77, PROPRIETATEA DOMNULUI MUCIU DAN, CA URMARE A STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.DOBROGEI NR.42, PROPRIETATEA DOAMNEI MUSTEGEP SEHEL, CA URMARE A STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CU 300% A IMPOZITULUI PE CLADIRI, PENTRU CLADIREA SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. VASILE LUCACIU NR.31, PROPRIETATEA DOAMNEI GANERA EMILIA, CA URMARE A CONSTATARII STARII TEHNICE DE CLADIRE NEINGRIJITA
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.5 LA HCL NR.201/23.06.2016 PRIVIND CONSTITUIRE COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A ASOCIATIEI CLUB SPORTIV TOMITANII IN ANUL COMPETITIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EVALUARII ANUALE A MANAGERULUI MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII ANUALE A MANAGERULUI SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA SI A COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE SI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.184/2013 PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE, PROTECTIA MEDIULUI, INTRETINERE SI INFRUMUSETARE A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ASIGURAREA NUMARULUIN MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII SI AMENAJARI AUTORIZATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULATIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR.45/2011 IN ZONA FALEZA NORD
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR.MUGURULUI, STR. MESTERUL MANOLE, STR. HATMAN LUCA ARBORE SI STR. VALEA ALBA, INITIATOR LUPSA NICOLAE
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE BD.MAMAIA, STR.MIHAI VITEAZU, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, STR. MIRON COSTIN, INITIATOR GEORGESCU MARIUS
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM ACTUALIZARE PUZ ZONA CAMPUS UNIVERSITAR, INITIATOR PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR.286/2016 PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE DOMNULUI MATACHE EMIL, REVOLUTIONAR, A UNEI SUPRAFETE DE TEREN REPREZENTAND LOC DE VECI IN BAZA LEGII NR.341/2004
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ALE RAEDPP CONSTANTA INCHEIATE LA 31.12.2016
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCL NR.306/2016 PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS IN FAVOAREA SC INTER VIP SRL, ASUPRA TERENULUI SITUAT IN STATIUNEA MAMAIA, AFERENT ACTIVULUI ”TEREN TENIS CARAIMAN”, IN SUPRAFATA DE 2691 MP.
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULARIZARII SUPRAFETELOR DE TEREN CE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE INCHEIATE DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU TERTII, CA URMARE A DIFERENTELOR INTERVENITE INTRE SUPRAFETELE INSCRISE IN DOCUMENTATIILE CADASTRALE
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI REFERITOARE LA CANTINELE DE AJUTOR SOCIAL DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMARULUI SI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II SI ANULUI SCOLAR 2016-2017 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE DELEGARE A ATRIBUȚIEI DE SELECTARE STRATEGICĂ A FIȘELOR DE PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 "SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE" A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 ȘI PENTRU ÎNFIINȚAREA AUTORITĂȚII URBANE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ANALIZA A MODULUI IN CARE S-A RESPECTAT LEGISLATIA PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL DE CATRE CULTELE RELIGIOASE AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI S.C. NEVERSEA SRL
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDURILOR CADRU ȘI A CONTRACTELOR SUBSECVENTE, PRIVIND SERVICIILE DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRECUM ȘI ALE COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991, ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. FERDINAND NR. 97, BLOC B1-PARTER-ETAJ 1, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR FINANCIARE ACORDATE PRIN HCL NR. 216/2016 DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSȚINEREA ACTIVIĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR FINANCIARE ACORDATE PRIN HCL NR. 215/2016 DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSȚINEREA ACTIVIĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. B.P.HAȘDEU, STR. ION ALEXANDRESCU, STR. ȘERBAN VODĂ ȘI STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ, INIȚIATOR MUȘU CRISTIAN
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ, UNITATE MILITARĂ, TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ, INIȚIATOR ORBAN STELUȚA DANIELA
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA "SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 55/2017 ȘI APROBAREA ACORDULUI-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII JURIDICE ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR S.C.CONFORT URBAN S.R.L.
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 258/2016 ȘI HCL NR. 326/2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 367/2016 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU NEGOCIEREA/RENEGOCIEREA CHIRIILOR SPAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBURILE PENTRU PENSIONARI PRECUM ȘI ALTĂ DESTINAȚIE LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA"
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA MEMBRU AL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI AGRICULTURĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA ASOCIAȚIA INOMAR CLUSTER
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ȘI UTILIZAREA SIGLEI OFICIALE A EVENIMENTELOR ORGANIZATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR ȘI CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI SOCIAL PENTRU PENSIONARI ȘI PERSOANE PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI, PREVĂZUT ÎN ANEXA 1 A LA HCL NR. 72/2016 PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI SOCIAL PENTRU PENSIONARI ȘI PERSOANE PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREȘE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA PACHETULUI ANUAL CU RECHIZITE ȘCOLARE CU OCAZIA ÎNCEPERII CURSURILOR PRECUM ȘI A CADOURILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ PENTRU PREȘCOLARII ȘI ȘCOLARII DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANTA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN PE ANUL 2017
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2016
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE INTRETINERE PENTRU PERSOANELE VARSTNICE DIN CADRUL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA A ACTIVITATII SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REPARATII CAPITALE SI MODERNIZAREA PASAJULUI CUMPENEI” APROBAT PRIN HCL NR.309/2015
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR.46/2016 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SCOLII CU CLASELE I-VIII NR.4 , CONSTANTA ( STRUCTURA A COLEGIULUI NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN)”
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A UNOR MIJLOACE FIXE REPREZENTAND CENTRALE TERMICE SI SANITARE AFERENTE, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR.ZMEUREI NR.3
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA A UNOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SITUATE IN STR. ZMEUREI NR.3
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA S.C.ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PENTRU RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR.121/2013 PRIVIND APROBARE PUZ STATIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII DIANEI, SITUATA PE RAZA ADMINISTRATIV -TERITORIALA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN „STRADA GHEORGHE DUMITRASCU”
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”STRADA VIRGIL COMAN” CIRCULAȚIEI PUBLICE CAROSABILE PARALELĂ CU STR.UNIRII, SITUATĂ INTRE INTERSECȚIA CU STR.UNIRII, SITUATĂ ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR.ZORELELOR ȘI STR. CAȘIN
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ÎNREGISTRATREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN SISTEMUL NAȚIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ONLINE A TAXELOR LOCALE UTILIZÂND CARDUL BANCAR, PRECUM ȘI STABILIREA MODULUI ÎN CARE ESTE STABILIT COMISIONUL BANCAR
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SCHIMBUL ȘI REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA NORMATIVULUI PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE CE DESERVESC SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII PENTRU MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 262/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE MODIFICAREA HCL NR. 28/2017 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE ACORDAREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI TRAIAN PETCU
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI TINCU CRISTIAN
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR. 47/2016 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANȚA", ÎN SENSUL MODIFICĂRII ANEXEI PRIVIND DEVIZUL GENERAL
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ȘI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, MAUNDIER FIDES SRL ȘI CONFORT URBAN ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIETIVULUI "AMENAJARE ACCES INCINTA CLĂDIRII COMERCIALE PRIN REALIZAREA UNUI SENS GIRATORIU DIN ȘOSEAUA MANGALIEI, FN, ZONA POD DORALLY MALL"
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII "C.N.I." S.A. A IMOBILULUI - TEREN ȘI CONSTRUCȚIE "CAZINO CONSTANȚA" ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA AFLATE ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI BOLEA COSTICĂ REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI MANEA CONSTANTIN REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TRAIAN FĂRĂ NR. VIS-A-VIS DE JUDECĂTORIA CONSTANȚA, PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN VEDEREA CREĂRII UNEI CĂI DE ACCES PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN STR. B.P.HAȘDEU NR. 71
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. CORBULUI (NE), STR. ILCARAGIALE(NV) ȘI CIMITIRUL TURCESC(S-SV), INIȚIATOR S.C. EURO HOUSE CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. INDUSTRIEI MICI, INCINTA KAUFLAND, BD. 1 DECEMBRIE 1918 ȘI STR. ARDEALULUI, INIȚIATOR SC DOBROGEA GRUP S.A.
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. CĂLĂRAȘI, STR. MIHAI VITEAZUL, STR. CĂLUGĂRENI ȘI STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, INVESTITOR EPURE ELENA
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ D+P+1E, STR. TABLA BUȚII NR. 70, INVESTITORI RADU IONUȚ ȘI FLORENTINA
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-EXTINDERE IMOBIL C2-SPAȚIU COMERCIAL, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CASINO SUD-TEATRUL DE VARĂ, INVESTIȚIE REALIZATĂ DE SC SEVDA IMPEX SRL
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI NUMĂR DE 2 SPAȚII ADMINISTRATIVE PENTRU DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII UNOR COMPARTIMENTE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 12/2016 PENTRU APROBAREA NORMATIVELOR PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE CE DESERVESC PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILA AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV “FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ “CAMPIONATUL EUROPEAN DE TINERET-HALTERE-EILAT/ISRAEL” ;
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 278/30.09.2016 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANȚĂ A ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE, ACTELOR DE EXECUTARE ȘI A ALTOR ACTE EMISE DE ORGANUL FISCAL LOCAL
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 11/30.01.2007 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNOR SPAȚII AFERENTE CLUBURILOR PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2016
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 1A LA HCL NR. 72/2016 PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI SOCIAL PENTRU PENSIONARI ȘI PERSOANE PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 73/2016 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 245/2015 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016