• Hotărârea 383/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 384/2013 PRIVIND APROBAREA OUG NR. 31/2013 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA OUG NR. 196/2005 PRIVIND FONDUL DE MEDIU
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA HARTII STRATEGICE DE ZGOMOT SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PRECUM SI ALE COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991, IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 316/2016 PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATEA DOMNULUI FILIPESCU IOAN, A UNEI SUPRAFETE DE TEREN REPREZENTAND LOC DE VECI IN BAZA LEGII NR. 341/2016
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA, PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA A IMOBILULUI PUNCT TERMIC NR. 71
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 85/2010 PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA HCL NR.211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREADE DENUMIRI CIRCULATIILOR PUBLICE CAROSABILE IDENTIFICATE IN ZONA STUDIATA PRIN PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 122/11.04.2012
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULATIILOR PUBLICE CAROSABILE IDENTIFICATE IN ZONA STUDIATA PRIN PUZ ZONA VALU LUI TRAIAN-DN3
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 209/2016 PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PENTRU ACCESUL LA LOCUINTELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE INCHIRIERII, STABILIRII ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR, PRECUM SI REPARTIZAREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU AFERENT UNUI NOU CLUB PENTRU PENSIONARI
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 277/2016 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV FARUL CONSTANTA IN ANUL 2016
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTANTENI SI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTANTENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV "FARUL" CONSTANTA CARE AU OBTINUT PERFORMANTE DEOSEBITE LA COMPETITIILE INTERNATIONALE OFICIALE DIN A DOUA PARTE A ANULUI 2016
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE MODIFICAREA HCL NR.301/2016 PENTRU APROBAREA NUMARULUI SI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I ANULUI SCOLAR 2016-2017 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND OCUPAREA TEMPORARA A FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2017 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2016
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE CREDIT, IN VALOARE DE PÂNĂ LA 100.000.000 LEI, A CONTRACTULUI DE IPOTECĂ PE VENITURI, PRECUM ȘI A CONTRACTULUI PRIVIND CONTUL DE REZERVÂ ÎNCHEIATE ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 355/2016 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII ȘI GARANTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE EXTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 100.000.000 LEI
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE EXTERNE IN VALOARE DE PANA LA 100.000.000 LEI
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 52/2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA SITUATA IN PRELUNGIREA STR. BUCOVINA, DELIMITATA LA NORD DE TEREN APARTINAND MUNICIPIULUI CONSTANTA, LA EST DE TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLAT IN ADMINISTRAREA ABADL, LA SUD SI VEST DE PROPRIETATI PRIVATE, INITIATORI NEJLOVEANU NICULAE SI VICTORIA
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+4E-7E RETRAS - LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, PENTRU TERENUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. UNIRII NR. 19 B
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE DOMNULUI PALAZ MIHAI ANGHEL, REVOLUTIONAR, A UNEI SUPRAFETE DE TEREN REPREZENTAND LOC DE VECI IN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE DOMNULUI UNGUREANU AUREL, REVOLUTIONAR, A UNEI SUPRAFETE DE TEREN REPREZENTAND LOC DE VECI IN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA REFERITOARE LA ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA, RESTRUCTURAREA SI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN HCL NR. 82/2016
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ȘI SCHIMBUL UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE, DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI DRAGNEA GABRIELA
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE POST - MORTEM AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI FRIPIS MARIUS-DANIEL
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOAMNEI ELENA PLOSCARIU
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 316/2005 PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 511,30 MP, NUMITULUI OCTAVIAN BELLU, CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 33/2013 PRIVIND STABILIREA COMISIEI PENTRU RENEGOCIEREA CHIRIILOR SPAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBURILE PENTRU PENSIONARI
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI FLORIN BOLOVAN
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI IONEL–EUGEN BIDA
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE STABILIREA VALORII TRANȘEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA GRILEI DE EVALUARE ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR CARE ACORDĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CARE SOLICITĂ SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL, ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LINIILOR DE SUBVENȚIONARE PRIORITARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE PENTRU ANUL 2017, RESPECTIV UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI PENTRU CARE ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE POT SOLICITA SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND UNELE MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 258/2016 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 216/2016 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 215/2016 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INITIERII DEMERSURILOR DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 322/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „STRADA CRIȘUL PIETROS” CIRCULAȚIEI PUBLICE CAROSABILE PARALELĂ CU STR. MĂGURAN ȘI STR. ALMAȘ, SITUATĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI VICOL GHEORGHE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DAMASCHIN GHEORGHE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ANGHEL IULIAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI FILIPESCU IOAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOAMNEI FILIPESCU ELENA, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI CORDONESCU GABRIEL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI GHEORGHE MIHAI, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI ȚUȚUIANU PETRE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE DE CĂTRE S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI APARȚINÂND MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE ELECTRICE ȘI VEHICULE HIBRID PLUG-IN
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN B-DUL TOMIS NR. 153, PRELUAREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI TEHNIC “TOMIS” CONSTANȚA
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A REZERVEI DE TEREN AGRICOL IDENTIFICATE ÎN BAZA LEGII NR. 165/2013
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR BUNURI IMOBILE CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE ÎN PERIOADA 01 OCTOMBRIE 2016 – 30 APRILIE 2017 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA
 • Hotărârea 301/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE EXTERNE IN VALOARE DE PANA LA 25 MILIOANE DE EURO
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A INCHEIERII DE CATRE RADET CONSTANTA A UNUI CONTRACT DE CREDIT PE TERMEN SCURT PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII CURENTE A RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOMITANII ÎN ANUL 2016
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ȘI SCHIMBUL UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI INFORMARE JURIDICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, RESTRUCTURAREA ȘI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRE-ACORDULUI DE FINANȚARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI JUSTIȚIEI
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN VEDEREA VÂNZĂRII UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUII CONSTANȚA
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI MANEA PETRE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI GRAMA EMANOIL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI GRAUR IOAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI URSACHE VASILE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI MATACHE EMIL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DRĂGAN NICOLAE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INSUȘIREA ȘI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI ȘI A REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. STEAGULUI, STR. BIRUINȚEI, ALEE ACCES ȘI STR. SOVEJA, INIȚIATORI CONDURAT CLAUDIU MARIAN ȘI BRĂILEANU EDUARD ANTONIO
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE AL. HORTENSIEI ȘI STR. CPT. DOBRILĂ EUGENIU, INIȚIATOR COJOCARU DIANA
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. FĂGETULUI, STR. CHILIEI, STR. AV. ROMEO POPESCU ȘI STR. GARABET IBRĂILEANU, INIȚIATOR POALELUNGI TUDOREL
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE BD. MAMAIA, STR. ONESTI SI STR. GROZEȘTI, INIȚIATORI VURAL HACI ȘI NURTEN
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN CONSTANTA IN ANUL COMPETITIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV "FARUL" CONSTANTA IN ANUL 2016
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 166/2015 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU VERIFICAREA SITUATIILOR DE LUCRARI SI A STADIULUI FIZIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE - FINANTATE CONFORM OUG 74/2007"
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE SE INCALZESC CU LEMNE DE FOC SI ENERGIE ELECTRICA
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA SI CARE SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA GARANȚIEI NECESARE RATC IN VEDEREA ESALONARII LA PLATA A DATORIILOR CATRE BUGETUL DE STAT
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 632/2008 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA UNOR CATEGORII DE PENSIONARI, CA MASURA DE PROTECTIE SOCIALA
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 5 LA HCL NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA” CONSTANȚA
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 288/2015 PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI DE SERVITUTE CĂTRE S.C. ENGIE ROMANIA S.A. ASUPRA UNUI TEREN, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ZMEUREI NR. 3, PENTRU AMPLASAREA UNUI BRANȘAMENT ȘI POST DE REGLARE;
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN VEDEREA COMPLETĂRII COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN BAZA LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR ÎN COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZĂ ȘI VERIFICARE A MODULUI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILELOR DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 81/2016 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE, PRECUM ȘI MODIFICAREA HCL NR. 269/2015 PRIVIND ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND OCUPAREA TEMPORARĂ A FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ALIN. 1 AL ART. 6 DIN HCL NR. 65/2011 PRIVIND APROBAREA ”PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE ” – CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ, ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ;
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 34/2016 PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI LUNARE DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 317/2015 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE UTILIZARE A SISTEMULUI DE BIKE-SHARING DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI STAȚIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 62/2014 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI ȘI/SAU CLĂDIRI) APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 2 DIN HCL NR. 108/2015 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI MODIFICAT ȘI COMPLETAT AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA” ȘI A MODIFICĂRILOR CARE DECURG DIN CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND ÎNCASAREA DE CĂTRE SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL A TAXELOR GESTIONATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR CONSTANȚA
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 5, CAP. VII DIN HCL NR. 312/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE SPECIALITATE A UNUI EXPERT PARTE CARE SĂ ASIGURE APĂRAREA INTERESELOR MUNICIPALITĂȚII ÎN DOSARUL CIVIL NR. 2711/99/2016 AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI IAȘI, ÎN VEDEREA EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL R.A.D.E.T. CONSTANȚA
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANȚA PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2016
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI VIRGIL COMAN
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI MIHĂILESCU CRISTIAN
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 307/2015 PRIVIND APROBAREA DATEI FINALIZĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITĂȚI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 306/2015 PRIVIND APROBAREA DATEI FINALIZĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA ȘI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC” ȘI A CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 305/2015 PRIVIND APROBAREA DATEI FINALIZĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL “PARCUL SENIORILOR” ȘI A CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA S.C. R.A.J.A. S.A. CONSTANȚA A UNOR FÂNTÂNI ARTEZIENE
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ CONSTANȚA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8 MP SITUAT ÎN STR. DECEBAL NR. 13C
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA A UNOR IMOBILE AFERENTE OBIECTIVULUI PIAȚA ABATOR
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 173/2016 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN STR. RĂSCOALEI DIN 1907, NR. 4-8
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA STR. ȘOSEAUA DIN VII NR. 44-46
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, AFERENT ACTIVULUI COMPLEX DOTĂRI FELIX, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT ÎN FAVOAREA S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 60/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA VIORELELOR, CĂII DE ACCES SITUATĂ ÎN PRELUNGIREA STRĂZII CU ACELAȘI NUME, AFLATĂ ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ZONA BILLA – DORALY MALL
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII „STR. NEATÂRNĂRII”, SITUATĂ PE RAZA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ZONA TOMIS NORD, ÎN „STR. DR. ALEXANDRU PESAMOSCA”
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 18/2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ȘI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE SAU ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN VEDEREA COMPLETĂRII COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN BAZA LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2016
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV “FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PRIMA PARTE A ANULUI 2016
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 89/2016 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 317/2015 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA GHIOZDANELOR ȘI A RECHIZITELOR PENTRU COPIII PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI ACHIZIȚIONATE ÎN TEMEIUL HCL NR. 604/2007, MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 171/2015, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017, CU OCAZIA ÎNCEPERII CURSURILOR
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII A DOUĂ SPAȚII AFERENTE UNOR CLUBURI PENTRU PENSIONARI
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR ȘI TARIFELOR LOCALE DE PRODUCERE, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA PRACTICATE DE CĂTRE R.A.D.E.T. CONSTANȚA ȘI STABILIREA PREȚULUI LOCAL DE FACTURARE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2016 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PRIVIND ACCESUL LA LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII, STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR, PRECUM ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 323/2015 PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI REPARTIZAREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 324/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A SPAȚIILOR DE LOCUIT
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART. 1 AL HCL NR. 110/2016 PRIN CARE SE APROBĂ DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STR. SCHEIA, DIN CARTIERUL BABA NOVAC, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 10 DIN HCL NR. 312/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. PE ANUL 2015
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR A UNUI CONSILIER LOCAL
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR A UNUI CONSILIER LOCAL
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMARARE A VOTURILOR
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL IN VEDEREA PARTICIPARII IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR AL MUNICIPIULUI CONSTANTA REPREZENTAT PRIN PRIMAR, LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI REVISTA TOMIS
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL IN VEDEREA INCHEIERII PROTOCOLULUI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI DE REABILITARE, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE A SCOLII GIMNAZIALE NR. 10 "MIHAIL COICIU"
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL IN VEDEREA INCHEIERII PROTOCOLULUI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI DE REABILITARE, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE A SCOLII GIMNAZIALE NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU"
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU APROBAREA MODIFICARII ART. 1 DIN HCL NR. 305/2015 PRIVIND APROBAREA DATEI FINALIZARII CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "PARCUL SENIORILOR" SI A CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZARII ACESTUIA
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA MODIFICARII ART. 1 DIN HCL NR. 306/2015 PRIVIND APROBAREA DATEI FINALIZARII CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL " REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC " SI A CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZARII ACESTUIA
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU APROBAREA MODIFICARII ART. 1 DIN HCL NR. 307/2015 PRIVIND APOBAREA DATEI FINALIZARII CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL " REABILITAREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN UNELE LOCALITATI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANTA" SI A CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZARII ACESTUIA
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERILAE DIN CUPRINSUL ART. 1 AL HCL NR.98/2015 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, PENTRU STRADA LIVIU REBREANU DIN CARTIERUL PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANTA, PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 276/2015 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL FURNIZORILOR DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA.
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 149/2014 ÎN SENSUL ACTUALIZĂRII ȘI REVIZUIRII CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC;
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 119/2014 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU FUNDAMENTAREA ȘI STABILIREA SOLUȚIILOR OPTIME DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ȘI REGULAMENTUL SERVICIULUI DELEGAT DE ILUMINAT PUBLIC;
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI CALIMINTE VASILE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI TURINEAC MIHAI SORIN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI GHEORGHIU ADRIAN VICTOR, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI COȘERIN FLORINEL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI TURCU GHEORGHE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI CUȘA NICOLAE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI PICU VIOREL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI BUZATU CONSTANTIN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE NUMITULUI PĂUN GRIGORE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004;
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN STR. RĂSCOALEI DIN 1907 NR. 4-8;
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA PALAS DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A DECIZIEI CIVILE NR. 411/19.06.2013 A TRIBUNALULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A SENTINȚEI CIVILE NR. 1614/CA/2015 A TRIBUNALULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REAMENAJARE A LOCURILOR DE JOACĂ EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎN FAZA DALI
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGERULUI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE AMORTIZATE LA 31.12.2015, ALE R.A.D.E.T. CONSTANȚA
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI LEGATE DE ADMINISTRAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE ÎN REGIM A.N.L
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU UNITĂȚILE LOCATIVE DEȚINUTE DE R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA, AFLATE ÎN FOLOSINȚA PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRAD GRAV ȘI ACCENTUAT DE HANDICAP
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PRIVIND ACCESUL LA LOCUINTELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL, DESTINATE INCHIRIERII, STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR, PRECUM SI REPARTIZAREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 125/2012 PRIVIND APROBAREA SEDIULUI SOCIAL ȘI A PUNCTELOR DE LUCRU ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA PE ANUL 2015
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANȚULUI CONTABIL AL R.A.T.C. CONSTANȚA PE ANUL 2015
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2016
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2015
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A DISPOZITIVULUI SENTINȚEI CIVILE NR.70/CA A TRIBUNALULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 62/2014 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE(TERENURI/CLĂDIRI) APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 233/2015 PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANȚA ASUPRA UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL PERLA
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU FUNDAMENTAREA ȘI STABILIREA SOLUȚIILOR OPTIME DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PE TERITORIUL JUDEȚULUI CONSTANȚA ÎN CADRUL PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ABROGAREA HCL NR. 337/2003 MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 262/2004 PRIVIND LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CARE CONSTITUIE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART. 3 AL HCL NR. 91/2016 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI SPAȚIU AFERENT UNUI NOU CLUB PENTRU PENSIONARI
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA A SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI/SAU REPREZENTARE;
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "BLACK SEA BIKE - DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANȚA - BALCHIK CROSS BORDER REGION BY BIKE- BSB";
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE UTILIZARE A PARCĂRII SUPRAETAJATE DIN ZONA SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRIN GESTIUNE DIRECTĂ
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND OCUPAREA TEMPORARĂ A FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR GENERAL AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANȚA
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 82/2016 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ÎN COMUN PENTRU STUDENȚI
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SCIL CONFORT URBAN PE ANUL 2016
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN STAȚIUNEA MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 92/2015 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA ASUPRA ACTIVELOR AMPLASATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PLAJA MODERN
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16.815 MP, SITUAT ÎN BD. MAMAIA, PAVILION EXPOZIȚIONAL
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV “NICOLAE ROTARU” A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN ZONA BADEA CÂRȚAN – ZONA BLOCURI BC11, BC10, BC8
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA ASUPRA UNUI TEREN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRICIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT - ANEXA 2 LA HCL NR. 244/2011, PRECUM ȘI RESTUL REVIZUIT AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE LOCUINȚE IEFTINE PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII, ZONA BABA NOVAC”
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE ȘI LUCRĂRI TEHNICO–EDILITARE - FINANȚATE CONFORM OUG 74/2007” , STR. ZMEUREI NR. 3, LOT 2/2, MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE - FINANȚATE CONFORM LEGII 114/1996”, STR. ZMEUREI NR. 3, LOT 2/3, MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI/SAU CLĂDIRI) CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII CRÂNGULUI, SITUATĂ ÎN ZONA PENINSULARĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ÎN STR. ADRIAN RĂDULESCU
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 455/2007 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI DE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎN SENSUL CORECTĂRII DENUMIRII STRĂZII NICOLAE KIRKULESCU ÎN STR. NICOLAE KIRCULESCU
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, STR. ȚEPEȘ VODĂ ȘI STR. I.G. DUCA, INIȚIATORI OTEI DOGAN ȘI TURCEHAN, AHMET IMREN
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – ÎMPREJMUIRE TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. FRIGULUI NR. 10A, INVESTITORI COPCIUC VASILE ȘI DANIELA IRINA
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SUPLIMENTAREA FONDURILOR ACORDATE PRIN HCL NR. 178/2015, DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV ”HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA”, ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2015-2016
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE, PROGRAME ȘI ACȚIUNI DE INTERES GENERAL, DIN DOMENII CULTURALE, SPORTIVE SAU PENTRU ALTE CATEGORII, FINANȚATE DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRAZI DIN MUNICIPIUL CONSTANTA-ALEEA VRÂNCIOAIEI, CARTIER, BABA, NOVAC, PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRAZI DIN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. VOIEVOZILOR, CARTIER BABA NOVAC, PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA TOPOLOVENI, CARTIER BABA NOVAC , PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA SCHEIA - TRONSON I, CARTIER BABA NOVAC, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA PRELUNGIREA MEȘTERUL MANOLE – TRONSON 1, CARTIER VETERANI, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA HORIA GRIGORESCU, CARTIER BABA NOVAC, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMETAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA GOVORA - TRONSON I, CARTIER BABA NOVAC, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA AL. ALEXANDRIDI - TRONSON I, CARTIER BABA NOVAC, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI;
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA MAREȘAL AL. AVERESCU – TRONSON 1, CARTIER VETERANI, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – STRADA A.D. XENOPOL, CARTIER BABA NOVAC, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU STRADA ALEXANDRU SAHIA (SECTORUL DE LA DN 2A LA STR. GOSPODĂRIEI), DIN CARTIERUL PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU STRADA GOSPODĂRIEI, DIN CARTIERUL PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU STRADA MĂCINULUI, DIN CARTIERUL PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA LUCIAN BLAGA, DIN CARTIERUL PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA GEORGE TOPÂRCEANU (SECTORUL DE LA STR. CORNELIU BABA LA DN2A), DIN CARTIERUL PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA LIVIU REBREANU, DIN CARTIERUL PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA RAPSODIEI (SECTORUL STR. PAUL CONSTANTINESCU LA STR. MIHAIL JORA), DIN CARTIERUL COMPOZITORILOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA TITUS CERGĂU, DIN CARTIERUL COMPOZITORILOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA IOSIF IVANOVICI, DIN CARTIERUL COMPOZITORILOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA DINU LIPATTI, DIN CARTIERUL COMPOZITORILOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECON
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA HARICLEEA DARCLEE, DIN CARTIERUL COMPOZITORILOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI;
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU STRADA CAUDELLA EDUARD + PRELUNGIRE (SECTORUL DE LA ALEEA CAUDELLA LA STR. MIHAIL JORA), DIN CARTIERUL COMPOZITORILOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRECUM ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI SPAȚIU AFERENT UNUI NOU CLUB PENTRU PENSIONARI
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR, DE SOLUȚIONARE A SITUAȚIILOR IDENTIFICATE ȘI DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE, COPIILOR PROVENIND DIN FAMILII DEFAVORIZATE ȘI CARE FRECVENTEAZĂ ÎN MOD REGULAT UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 317/2015 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR CARE ACORDĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CARE SOLICITĂ SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 58/2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE CONSTANȚA
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA, IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 185/31.08.2015 REFERITOARE LA INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 253/2012 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, APROBATE PRIN HCL NR. 184/2015
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 269/2015 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 321/2008 PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN VEDEREA COMPLETĂRII COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN BAZA LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE/MECANISMUL DE TARIFARE PRACTICAT DE OPERATORUL REGIONAL SC RAJA SA CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 2021-2029
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE APĂ SI CANALIZARE ”APĂ-CANAL CONSTANȚA” ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA OPERATORUL REGIONAL SC RAJA SA CONSTANȚA ȘI A CONTRACTULUI CADRU DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE FURNIZARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIILOR PROPUSE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIN ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI AJUTOR DE MINIMIS AD-HOC PENTRU CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR CONSTANȚA
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND REDUCEREA DE LA PLATA OBLIGAȚIILOR FISCALE CONFORM DISPOZIȚIILOR ART. 456 ALIN. (4) ȘI ART. 464 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND REDUCEREA DE LA PLATA OBLIGAȚIILOR FISCALE CONSTÂND ÎN REDUCEREA CU 50% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI A IMPOZITULUI PE TEREN DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERI CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STABILIT PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE PENTRU PRESTAREA DE SERVICII TURISTICE ȘI TERENURILE AFERENTE ACESTORA UTILIZATE PENTRU PRESTAREA DE SERVICII TURISTICE
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI SOCIAL PENTRU PENSIONARI ȘI PERSOANE PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI, PREVĂZUT ÎN ANEXA 1A LA HCL NR. 135/2013 PRIVIND REDUCEREA TARIFELOR DE CĂLĂTORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE RATC CONSTANȚA ȘI STABILIREA NIVELELOR COMISIOANELOR PENTRU VÂNZAREA DE BILETE
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 252/2015 PRIVIND APROBAREA PREȚULUI LOCAL AL ENERGIEI TERMICE FACTURATĂ POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU SEZONUL RECE 2015-2016
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A UNEI DELEGAȚII FORMATE DIN DOI CONSILIERI LOCALI PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2015
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI ADRIAN BAVARU
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI VICTOR CIUPINĂ
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL R.A.E.D.P.P CONSTANȚA ASUPRA UNUI TEREN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI PENTRU POSTUL DE MEDIC ȘEF LABORATOR ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ALEEA AMZACEA PENTRU ALEEA PARALELĂ CU STR. DEZROBIRII, ÎNTRE STR. AMZACEA ȘI STR. SPĂTAR NICOLAE MILESCU
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA VIORELELOR CĂII DE ACCES SITUATĂ ÎN PRELUNGIREA STRĂZII CU ACELAȘI NUME, AFLATĂ ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ZONA BILLA-DORALY MALL
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ DELIMITAT DE STRADA FLORILOR, STRADA FULGERULUI, STRADA DEZROBIRII, STRADA BUCURIEI, INIȚIATOR SC STEJARUL SRL
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE LACUL SIUTGHIOL, RAJA, DRUM DE EXPLOATARE, LAC SIUTGHIOL ȘI LOT 2, INIȚIATOR SC NEW HOME CONSTRUCT SA
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 102/2015 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. AUREL VLAICU, STR. SOVEJA, BD. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, AL. UMBRELOR ȘI AL. MELODIEI
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+6 E – LOCUIRE COLECTIVĂ, PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA PALAZU MARE, STR. LUCIAN BLAGA NR. 15, INVESTITOR SCÂNTEIE SERGIU
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, DELIMITATĂ DE STR. SMÂRDAN, STR. ȘTEFAN CEL MARE, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN ȘI STR. MIHAI EMINESCU, INIȚIATORI PETRE MIRCEA MIHAI ȘI MARIA, SC EUROTRANZIT 2000 SRL
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. SERELOR, STR. MARGARETEI, STR. VÂRFUL CU DOR ȘI STR. DEMOCRAȚIEI, INIȚIATORI COHAL ION ȘI MARIANA
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 254/2013 ÎN VEDEREA SUPRAETAJĂRII CU P+3-4E CORP PARCARE 2S EXISTENT LA CENTRUL COMERCIAL CITY PARC MALL SITUAT ÎN BD. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR. 116C INIȚIATOR SC NEPI FIVE PROPERTY DEVELOPMENT SRL
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA SITUATĂ ÎN PRELUNGIREA STR. BUCOVINA, DELIMITATĂ LA NORD DE TEREN APARȚINÂND MUNICIPIULUI CONSTANȚA, LA EST DE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA ABADL, LA SUD ȘI VEST DE PROPRIETĂȚI PRIVATE, INIȚIATORI NEJLOVEANU NICULAE ȘI VICTORIA
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ALEE ACCES PARCARE CENTRU DE AGREMENT LAKE VIEW, ALEE BETON, BD. MAMAIA ȘI ALEE PROMENADĂ MAL LAC TĂBĂCĂRIE, INIȚIATOR S.C. DEPOL SERVICE S.R.L
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, DELIMITATĂ DE STR. SARMISEGETUZA, STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, STR. DACIA ȘI STR. GEORGE ENESCU, INIȚIATOR ROMAN GRETA ELENA
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 62/2014 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI ȘI/SAU CLĂDIRI) APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN HCL NR. 279/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ’’CNI S.A.’’ A AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ’’SALĂ POLIVALENTĂ’’ ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 80/2015 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ’’REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU’’, CONSTANȚA, ÎN SENSUL MODIFICĂRII ANEXEI PRIVIND DEVIZUL GENERAL
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ’’REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLII CU CLASELE I-VIII NR. 4, CONSTANȚA
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 231/2004 PRIVIND APROBAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE DE CĂTRE SC ENEL DOBROGEA SA ASUPRA UNOR TERENURI APARȚINÂND MUNICIPIULUI CONSTANȚA, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR POSTURI DE TRANSFORMARE PE TOATĂ DURATA DE EXISTENȚĂ A CAPACITĂȚII ENERGETICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 712/2005 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A IMOBILULUI SPITAL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE UNITĂȚII SANITARE PUBLICE
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. PIAȚA OVIDIU NR. 9;
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚULUI CHIRIEI NEGOCIATE PENTRU SPAȚIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PLEVNEI NR. 4 CU DESTINAȚIA DE ARHIVĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE ȘAH CONSTANȚA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CAMPIONATULUI INDIVIDUAL FEMININ DE ȘAH 2016
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV CLEOPATRA MAMAIA, ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016-2017
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTAȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV NR. 1 CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT ÎN ANUL 2015 PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI LUNARE DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2016
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREȘE CONSTANȚA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2016-31.12.2016
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND UNELE MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 11/30.01.2007 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNOR SPAȚII AFERENTE CLUBURILOR PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2015
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1A LA HCL NR. 135/2013 PRIVIND REDUCEREA TARIFELOR DE CĂLĂTORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA ÎN SENSUL REDUCERII COTEI DE TVA LA 20%
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA PERSOANELOR BENEFICIARE ȘI A MODALITĂȚII DE DISTRIBUIRE A LEMNELOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE TĂIERE A ARBORILOR USCAȚI DE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE ÎNCADRARE A IMOBILELOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR ȘI TERENURILOR NEÎNGRIJITE
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC ÎNCADRAT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 3/2002 REFERITOARE LA ACORDAREA UNEI SUME FIXE PERSOANELOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 80 DE ANI ȘI CUPLURILOR CARE ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "RESPECT"
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI SERGHEI FLORIN;
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI IN LEGATURA CU CONTRACTUL NR. 70717/09.05.2008 INCHEIAT CU SC POLARIS M HOLDING SRL
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL 312/2015 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREAART. 1 DIN HCL 638/2008 PRIVIND STABILIREA MODALITATILOR SI A DATELOR DE ACORDARE A PACHETELOR CU HRANA PENTRU PENSIONARII CU PENSII PANA LA 1000 LEI, PERSOANELOR PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZA VENIT, PERSOANELOR CU HANDICAP SI CATEGORIILOR DE PERSOANE CARE BENEFICIAZA DE ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE DE ASOCIATII SI FUNDATII
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ȘI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A PREVEDERILOR SENTINTEI CIVILE NR. 3882/2013 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL CONSTANTA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIVE SI FISCAL IN DOSARUL CIVIL NR. 1223/212/2013
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI CONSTÂND ÎN TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.528,96 MP., REPREZENTÂND LOTUL 25, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA VETERANI-ENERGIA
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 18/2015 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII SPAȚIULUI SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. PLEVNEI NR. 4, CU DESTINAȚIA DE ARHIVĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NORMATIVELOR PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE CE DESERVESC PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI SERVICIILE/INSTITUȚIILE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT INCEPAND CU DATA DE 01.01.2016 IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANTA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANTA PE ANUL 2015
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RATC CONSTANTA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RADET CONSTANTA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SCIL CONFORT URBAN SRL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2016
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2015
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Constanța - 19.01.2016

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADERAREA UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA TERITORIUL ELIGIBIL AFERENT PARTENERIATULUI GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Constanța - 19.01.2016

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI PENTRU ȘEDINȚA DIN DATA DE 19.01.2016