Proces verbal din 31.08.2015

121.proces verbal sedinta din data 31.08.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTÂNȚA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 31.08.2015, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 26 de consilieri (25 prezenți la începutul ședinței și 26 de la punctul 7 de pe ordinea de zi când a venit și dl.Pârvulescu Valentin, iar dl.Șurghie Valentin este absent) d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică și va fi condusă de d-na consilier Onciu Carmen, conform HCL nr. 114/2015.

D-na Carmen Onciu

Bună ziua! Suntem prezenți 25 de consilieri. Ședința este statutară. Declar deschise lucrările ședinței de azi și începem cu ordinea de zi, ce va fost comunicată, de pe care se retrage punctul 22.

Supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Avem și ordine suplimentară, cu un singur punct.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

începem. Punctul 1 de pe ordinea de zi:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.07.2015.”

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanța pe anul

2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: d-na Tușa, dl.Roman și dl.Gima.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2015”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: d-na Tușa, dl.Roman și dl.Gima.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al RADET Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 139/2015 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri prevăzut în anexa IA la HCL nr. 135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.6, va fi cu buletine de vot:

“Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 199/2012 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache

Eu zic să se voteze, că mai avem un proiect cu buletine de vot, și când se va deschide

urna...

D-na Carmen Onciu

Da, vom reveni asupra punctului nr.6. Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv „Handbal Club Dobrogea Sud Constanța” în anul competițional 2015-2016.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Dl.Radu Bogdan Matei

Clarificări. De ce sunt două...?

D-na Carmen Onciu

De la cine solicitați clarificări?

Dl .Radu Bogdan Matei

De la inițiatorul proiectului.

Dl.Decebal Făgădău

Sărut mâna! Bună ziua! După cum știți, nu doar criza economică ci și schimbările legislative au afectat, nu doar în Constanța ci în toată țara, modul în care cluburile sportive sunt finanțate. Cred că ați văzut, peste tot, tot felul de probleme, tot felul de interpretări. Acest lucru nu a rămas fără efect și la nivelul municipiului Constanța unde echipa noastră fanion, Handbal Club Municipal Constanța, a intrat în imposibilitatea de a putea aceesa în continuare fonduri, atât de la Consiliul Județean cât și, ulterior, din partea municipiului Constanța, iar soluția, pe care au găsit-o cei care au compus H.C.M.Constanța, a fost aceea de a se separa și de a-și stabili obiective diferite. Am avut întâlniri și discuții cu reprezentanții ambelor cluburi. Unii își propun să facă performanță și să acceadă în Liga 1 și, ulterior, să crească în performanță, iar ceilalți își doresc să acopere parte de juniori, de tineret, astfel încât, cel puțin din cele afirmate la discuțiile inițiale, să se transforme într-o pepinieră care să cultive handbalul constănțean în rândul tinerilor. Evident că este greu să accepți, o dată, că ai avut o echipă de... hai să-i spunem, de talie internațională și, dintr-o dată, avem două echipe care pleacă la drum în Liga a Il-a. Cu toate acestea, noi neam propus să nu ne transformăm noi în niște arbitri sau în niște judecători a, o dată, situației generate; doi, a unui obturator de viitor. Tocmai de aceea, am propus ca ambele echipe să fie finanțate urmând ca anul viitor, în funcție de rezultate, unii să rămână, dacă vor accede în Liga I, în finanțarea pe Legea 69 privind finanțarea sportivă de performanță, iar ceilalți, dacă rămân în Liga a Il-a, să acceadă la finanțare pentru sportul de masă. în momentul primirii solicitărilor, ne-a fost destul de greu să ne substituim noi managerilor unei echipe de handbal și să vedem ceea ce ar trebui să facă fiecare dintre ei. Cred că și-au făcut niște calcule corecte, plecând de la obiective. Principala noastră preocupare a fost aceea de a nu ieși din suma alocată finanțării activităților sportive. Din punctul acesta de vedere, Handbal Club Dobrogea Sud a venit cu un proiect puțin mai ambițios, dar cu o cofinanțare, atrasă de la sponsori, de la alte entități, mai mare, astfel încât cam 35% reprezintă ceea ce noi urmează să finanțăm din total buget club. Celălalt club, de copii, de juniori, și-a propus ca mai mult să fie finanțat de la Consiliul local, pentru că atunci când pornești la drum, e destul de greu să capeți parteneri care să aibe încredere într-un proiect. Asta nu înseamnă că ei nu vor face eforturi în a găsi surse de finanțare complementare finanțării pe care noi o acordăm. Noi am avut alocată suma de 2 milioane de lei pentru handbal. Acești bani nu se mai duc la HCM ci vor fi distribuiți: 1 milion către Handbal Club Dobrogea Sud și, aproximativ, 800 de mii, șapte sute și ceva de mii de lei, către Habdbal Club Farul Constanța. Eu le doresc mult success ambelor echipe Mi-aș dori să ajungem să avem chiar o competiție, în prima etapă, și o colaborare în etapa a doua, pentru că sunt convins că nu vor uita, nici nii, nici ceilalți, că reprezintă Constanța și că, în momentul de față, cu orice competitor întră într-o luptă, termenul de referință este H.C.M.-ul. Așa că eu vă doresc să ajungeți cât mai repede la performanțele HCM-ului și să depășiți...hai să-i spunem, animozitățile care au dus la această separare a managementului. Mult succes! Sper că sunteți mulțumit, domnule consilier.

D-na Ana Marcu

încă ceva, vă rog frumos! Alocarea sumelor se va face pe baza de documente justificative...

Dl.Decebal Făgădău

Evident.

D-na Ana Marcu

Deci, cum putem să știm, doamna Frigioiu...?

Dl.Decebal Făgădău

Stimată doamnă, evident că nu doar prin prisma ultimelor întâmplări, în ceea ce privește finanțarea cluburilor sportive, dar faptul că noi nu am avut, niciodată, nicio problemă, atunci când am fost auditați nu doar de Curtea de Conturi ci de toate instituțiile statului, vă dați seama că plecăm la drum cu premise nu de legalitate ci de ultralegalitate și transparență.. Eu îmi propun ca toate elementele de decont să fie făcute publice și să fie publicate pe site-ul Primăriei, astfel încât toată lumea să poată să vadă unde și cum se cheltuiește banul public. Și asta nu doar în activitatea sportivă!

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă am înțeles corect, Handbal Club Dobrogea Sud Constanța este cea care se adresează sportului de masă, juniorilor și...?

Dl.Decebal Făgădău

Nu, de performanță.

Dl.Radu Bogdan Matei

Invers, Dobrogea Sud Constanța e de performanță. Da?

Dl.Decebal Făgădău

Exact.

Dl.Radu Bogdan Matei

întreb pentru că ar fi normal ca un oraș să aibă o singură emblemă sportivă, să știm cum să ne raportăm la...

Dl.Decebal Făgădău

Asta ați spus-o gândindu-vă la Milano?

Dl.Radu Bogdan Matei La mai toate marile orașe.

Dl.Decebal Făgădău

Că tocmai au...Sau, cumva la Londra sau la Manchester?

Dl.Radu Bogdan Matei

La marile orașe care...

Dl.Decebal Făgădău

Haideți să lăsăm viața și competiția sportivă să selecteze cine și unde ne reprezintă. Eu sunt convins că, indiferent de liga în care vor juca, Liga 1, Liga a Il-a, cel mai important este să avem viață sportivă. Unul la mână. Doi la mână, să-i încurajăm pe cei care fac performanță și să nu-i descurajăm pe cei care vor să crească copii frumoși.

D-na Carmen Qnciu

Spuneți, domnu’ Gima.

Dl.Stelian Gima

Cu o singură completare....O singură întrebare, dacă se poate. Să înțeleg că prin apariția Handbal Club Farul Constanța lăsăm de-o parte CSS1 și investiția europeană?

Dl.Decebal Făgădău

Exclus.

Dl.Stelian Gima

Păi, au aceeași bază de recrutare: școlile.

Se fac comentarii în sală.( E vorba de competiție...)

Dl.Decebal Făgădău

Domnu’ consilier, în momentul de față, dacă citiți structura bugetului municipal, veți vedea că una este finanțarea pe care noi o acordăm instituțiilor de învățământ unde se regăsește, inclusiv, clubul sportiv, așa cum se regăsește și liceul cu program sportiv “Nicolae Rotaru” și alta este finanțarea echipelor care se înscriu în competiții organizate de către federațiile de specialitate. Clubul sportiv nu a intrat în această competiție. Mai mult decât atât, sunt de acord că baza este aceeași, dar exact asta ne dorim să facem, să naștem o competiție. Asta nu înseamnă că nu vom finanța clubul sportiv. Clubul sportiv, dacă vorbim de Clubul sportiv nr. 1, are, în schimb o altă problemă. Este o investiție guvernamentală nefinalizată și în momentul de față facem eforturi să completăm ceea ce le lipsește la nivelul...hai să-i spunem, restrâns, urmând ca, după ce se finalizează investiția, să venim în fața dumneavoastră și să propunem, transparent, o alocare. Puteți face, atunci, orice propunere, orice amendament la buget. Vă mulțumesc!

D-na Carmen Qnciu

Mulțumesc! Supun la vot proiectul.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Sunteți prezenți 26 de consilieri. A venit și dl.Pîrvulescu. Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut dl.Aii Denis.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv „Handbal Club Farul Constanța” în anul competițional 2015-2016.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație deținute de RAEDPP Constanța pentru persoanele încadrate în grad de handicap.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vă rog!

Dl.Radu Bogdan Matei

Aș vrea să fac un amendament la acest proiect de hotărâre. Vă propun să fie incluse în acestă măsură și asociațiile care au profil de activitate susținerea persoanelor cu handicap.

Dl.Decebal Făgădău

Le avem identificate? Pentru că un amendament trebuie să aibe la bază o analiză a acestor asociații și fundații. Doi: să analizăm impactul bugetar. Și, de principiu, cel puțin în calitate de inițiator, nu am nimic împotrivă. Urma să facem această completare în ședințele următoare după ce radiografiam care sunt acest asociații. Dacă facem doar așa, de principiu, tară să facem o analiză bugetară, încălcăm etica și, de asemenea, tehnica legislativă. Vă propun să studiați.Veniți cu un amendament ferm și aveți, cel puțin, susținerea mea și a grupului PSD în unanimitate.

Dl.Radu Bogdan Matei

Aparatul de specialitate al primarului să vină cu acest lucru, dacă spuneți că sunteți de acord, de principiu, cu măsura. Să vină cu...

Dl.Decebal Făgădău

îmi place asta “Haidem să muncim, da’ muncește tu”!

Dl.Radu Bogdan Matei

Păi, eu, în calitate de consilier nu am...

Dl.Decebal Făgădău

Păi, nu puteți să veniți și să spuneți: asociația x, ONG-ul x, fundația x? Cam ce credeți că instrument are la îndemână aparatul executivului să facă acest lucru?

Dl.Radu Bogdan Matei

Mai multe resurse decât mine în calitate de consilier.

Dl.Decebal Făgădău Vă subestimați, domnu’ consilier!

D-na Carmen Onciu

Bun. Supun la vot...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Supuneți la vot propunerea....Supuneți la vot amendamentul.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 8 voturi pentru. Nu a trecut amendamentul.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot punctual nr.9 în totalitate.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 256/2014 privind statul de funcții și organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.ll:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 257/2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța pentru anul 2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.12 va fi cu vot secret:

“Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Propun să trecem la punctul 13:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin HCL nr. 88/2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra unor imobile din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnule viceprimar, vă rugăm!

Dl.Decebal Făgădău

Da. Ulterior promovării proiectelor de hotărâre, prin care delegam Confort Urban și le stabileam tarifele cu care ei vor lucra, a apărut modificarea Codului fiscal, prin care CASS-ul a scăzut de la 20,8 la 15,8% la angajator. Tocmai de aceea, anexa care ne dă structura de deviz s-a modificat și vom intra ori de câte ori va fi nevoie cu aceste actualizări de anexă, astfel încât să avem toate tarifele, cu care confort Urban operează, stabilite, prin ședințe, de consiliul local. Eu mi-aș dori ca asemenea ajustări să facem în permanență, pentru că, în cele din urmă, facem o reducere de la 8.225 de lei/lună la 7.906 de lei/lună. Mi-aș dori ca, cu noul Cod fiscal, toate acestea să se modifice în sens descrescător. Vă supun la vot amendamentul.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot amendamentul

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot hotărârea în întregime. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.19;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobilețterenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 233/2005 privind concesionarea fără licitație publică a imobilelor în care funcționează cabinete medicale aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 244/2010 privind Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, cu toate modificările și completările ulterioare.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Da, doamna...

D-na Ana Marcu

Numai puțin! Nu neapărat legat de această hotărâre, dar vroiam să-l întreb pe domnul vieprimar dacă cunoaște situația piețelor sau în ce s-au transformat piețele din Constanța. Deci, probabil că ar fi trebuit să tratăm această problemă la capitolul diverse. Domnul Pripiși, am înțeles, nu este. Activitatea de lângă piețe, și chiar din interior, s-a deteriorat într-un mod...nu am cum să-l calific. Și întrebarea mea era către dl.Pripiși...știu că se află în reorganizare, știu că organigrama nu este suficientă, știu că nu sunt oameni, dar, totuși există o comparație față de anul trecut sau față de sezonul trecut : este mai rău, nu mai bine Ori, în condițile acestea, dacă domnul Pripiși își propune să facă ceva?! Piața tomis III se transformă într-un loc de gunoi! Deci, are de gând domnul Pripiși să acționeze, cu oamenii pe care îi are la dispoziție sau nu? Deci, nu este legată de acest proiect de hotărâre, dar, dacă va trebui într-adevăr, dacă nu putem acționa decât în baza unor hotărâri, chiar și la problemele evidente ale Constanței, atunci vom iniția o hotărâre de consiliu prin care anumiți oameni din Primărie să-și facă treaba! Mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău

Da. Vă mulțumesc pentru observație. Intr-adevăr, nu are legătură cu modificarea propusă de noi. Povestea, într-adevăr, se generalizează plecând de la Piața Tomis III. Dar vreau să vă spun așa: Anul acesta nu au mai fost autorizate cele 129 de puncte de vânzare pepeni, pe ici, pe colo. Unu. Doi.Toate tonetele de vânzare legume-fructe au fost retrase, conform dispozițiilor Consiliului local, la distanțe suficiente, astfel încât să nu mai existe această concurență. Trei. Avem în elaborare tema de proiectare și, cu 1 septembrie, va fi lansat un concurs pentru desenul pentru “proiectul tonetelor de legume-fructe și al florilor”. Este un concurs extrem de consistent, pentru că premiul I are 5 mii de euro. Celelalte două premii, însumate, sunt, aproape egale, ca valoare. Asta înseamnă că ne dorim să schimbăm radical modul în care comerțul cu legume-fructe și flori se va face. Revenind la problema de fond, Tomis III, că restul piețelor nu arată atât de rău; Piața Griviței a intrat în modernizare;ușor, ușor, asupra tuturor piețelor ne vom apleca. De îndată ce ele sunt cauterizate de această, hai să-i spunem, căpușare de jur împrejur, Piața Tomis III va fi subietul unei hotărâri distincte de consiliu local. în momentul de față, cu colegii mei de la RAEDPP, de la Poliția locală, de la alte instituții ale statului care, de asemenea, au monitorizat activitatea și au făcut nenumărate controale, acolo nu putem stopa acel fenomen decât dacă venim și le oferim un cadru civilizat. Pentru asta, vă vom propune, pentru bugetul anului viitor, realizarea unei investiții, a unei piațete, prin care să demolăm toate cașcarabetele acelea și să venim să facem un loc absolut civilizat, cum ar trebui să fie Piața Tomis III. Acolo, problema este că cei care vând pe trotuar, pe stradă sunt neautorizați.

Se fac comentarii în sală. (Poliția locală ce face. de exemplu?)

Dl.Decebal Făgădău

Foarte multe controale, doamnă. Dar, vă rog, că mă adresez, deocamdată, consilierilor locali. Avem conferința de presă, după.

Se fac comentarii în sală. (Este o guerilă, acolo. Vine Poliția, fug; pleacă Poliția, se întorc.)

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Marcu, vă invit ca împreună să elaborăm proiectul de hotărâre, pentru luna octombrie, întrucât în luna septembrie nu vom putea face acest lucru. Mă bazez atât pe faptul că dumneavoastră ați identificat problema, cât și pe experiența dumneavoastră pentru a găsi soluții.

D-na Ana Marcu

Până când nu vom emite acea hotărâre de consiliu, să înțeleg că problema nu se va rezolva?

Dl.Decebal Făgădău

Ba da, facem controale zilnice, dar nu mă aștept să se modifice dintr-o dată efectul acestor controale.

D-na Carmen Qnciu Supun la vot punctul nr. 21.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.22, retras. Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare a municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Radu Bogdan Matei

O secundă! Aș vrea să știu dacă e posibil, pentru data ședinței ulterioare de consiliu, un raport de activitate al operatorului serviciului de salubritate. Nu a fost prezentat până acum și aș vrea...

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilir, dumneavoastră puteți cere un raport direcției de specialitate, nicidecum operatorului. Dacă vreți să o faceți în calitate de consilier local, puteți să vă adresați operatorului în scris. Noi, în momentul de față, suntem ținuți de o relație contractuală care prevede foarte clar drepturile și obligațiile părților. Așa că, dacă vreți, faceți această solicitare către direcția de specialitate a Primăriei și, în mod evident, așa cum toate direcțiile v-au prezentat rapoarte de activitate, se va prezenta și acest raport.

D-na Carmen Qnciu

Mulțumesc!

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă se poate, data viitoare?!

D-na Carmen Qnciu

Deci, dumneavoastră puteți solicita direct, în scris, prin secretariat. Faceți o cerere, o depuneți la secretariat și veți obține...

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Qnciu

Bun. Supun la vot proiectul nr.23.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.” inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vă rog să faceți propuneri.

Dl.Decebal Făgădău

O propun pe doamna consilier Marcu.

D-na Carmen Qnciu

Alte propuneri? Supun la vot propunerea domnului viceprimar.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.l:

“Proiect de hotărâre privind avizarea atribuirii denumirii “Jean Constantin” Centrului multifuncțional educativ pentru tineret.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Avem rezultatele votului secret de la cele două proiecte de hotărâri. La proiectul de la punctul nr.6, doamna Trandafir Raluca Andreea a obținut 25 de voturi pentru; 0 voturi împotrivă, 0 buletine anulate. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

La proiectul de hotărâre de la punctul 12, pentru doamna Tălpălaru Mihaela rezultatul este următorul: 24 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 buletin de vot anulat.

Supun la vot hotărârea.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Carmen Onciu

SECRETAR,

Marcela Enache


13