Proces verbal din 31.07.2015

120.proces verbal sedinta din data 31.07.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 31.07.2015, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 de consilieri (absenți: dl.Șurghie Valentin-Mihai și dl.Vișan George), d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică și va fi condusă de d-na consilier Onciu Carmen, conform HCL nr. 114/2015.

D-na Carmen Onciu

Bună ziua! Se poate puțină liniște? Ca să putem începe ședința de astăzi, o să rog doamnele consilier și domnii consilieri să ocupe locurile rezervate dânșilor. La fel, presa și aparatul de specialitate, să-și ocupe locurile rezervate dânșilor. Mulțumec!. Suntem prezenți, astăzi, 24 de consilieri din 26. Ședința este statutar constituită și atunci începem cu aprobarea convocatorului. Vă anunț retragerea punctului 21 de pe ordinea de zi și îi dau cuvântul doamnei secretar, pentru câteva precizări.

D-na Marcela Enache

Da, vreau să fac câteva precizări cu privire la titlurile a trei proiecte din convocator care au fost puțin corectate, modificate. Este vorba de proiectul de hotărâre de la punctul 8, care are denumirea corectă: „privind majorarea tarifului social, pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa IA la Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete”. Deci, acesta este titlul corect.

La punctul 20, titlul corect este „privind revocarea HCL nr.100” și nu anularea. Deci, în loc de „anularea" este „revocarea”, și este corect. Și la proiectul de hotărâre de la punctul 30, titlul corect este: „privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului public administrare creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, aprobate prin HCL nr.65/2015”. Deci, rog consemnare în procesul-verbal.

D-na Carmen Onciu

Cu aceste precizări, supun convocatorul la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Mai puțin punctul 21.Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.l:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 02.06.2015.”

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.2:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 08.06.2015.”

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a doamnei Trandafir Raluca-Andreea.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Comisia de validare, vă rog!

D-na Marcela Enache

Dl.Papari, dl.Dobre, d-na Tușa și dl.Gerogescu sunt invitați să studieze puțin documentele.

- X-

D-na Carmen Onciu

Comisia a constatat că nu sunt probleme și atunci, o invităm pe doamna Trandafir Raluca-Andreea să depună jurământul.

D-na Raluca-Andreea Trandafir

Subsemnata Trandafir Raluca Andreea, consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile art.32, alin.l din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Vă mulțumesc!

D-na Carmen Qnciu

Felicitări, doamnei consilier! Din acest moment, Consiliul local are un număr de 27 de membri, 25 prezenți.

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Horia-Vlad Tecău.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Aici avem buletin de vot. Ii dau cuvântul domnului viceprimar Decebal Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

Sărut mâna! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt extrem de onorat că am putut să inițiez acest proiect de hotărâre. Trebuie să recunosc că aveam mai de mult programat să fac acest lucru, ca o recunoaștere pentru cei care duc numele Constanței departe, pe tot ce înseamnă mapamond; fac acest lucru cu mândrie, cu cinste, cu onoare și fac ca despre Constanța și despre România să se audă și lucruri bune. într-adevăr, nu doar sportul este un domeniu de activitate care se transformă într-un ambasador și care vine și leagă punți între civilizații, între continente și între oameni, dar, întrucât rezultatele excepționale din ultima vreme ale lui Horia au apărut, aș îndrăzni să zic, așteptat și meritat, am inițiat acest proiect de hotărâre. Și trebuie să vă recunosc că am conspirat, oarecum, cu doi oameni pe care îi prețuiesc foarte mult. Primul este domnul Romeo Tecău, cel care a susținut toată munca și toată performanța lui Horia și, de asemenea, conduita sa decentă, civilizată și care face onoare orașului nostru. De asemenea, am fâcut acest lucru împreună cu doamna Elena Frâncu, un om care se identifică cu tot ce înseamnă sport constănțean și pentru că dânsa m-a ajutat în culegerea de documente necesare pentru a iniția acest proiect de hotărâre, dânsa fiind una dintre persoanele care-1 cunoaște pe Horia, de-a lungul carierei sale, îndeaproape, mi-aș permite să o invit ca dînsa să facă acest binemeritat laudațio.

D-na Elena Frâncu

Bună ziua! Vă mulțumesc! Este o mare onoare pentru mine, care mă prezint ca voluntar în toată această perioadă, să văd că supuneți spre aprobare un nou “Cetățean de onoare” din familia sportului constănțean. Horia Tecău, spre surprinderea multora, este născut la Brașov. Probabil că de acolo i se trage înălțimea performanțelor. Este fiul colegului meu de administrație și de sport Romică Tecău, care, nu știu câți, fiindcă suneți foarte tineri, știți că a jucat baschet, componenta lotului național și care a vrut cu tot dinadinsul ca măcar unul din cei doi băieți să facă mare performanță. Primul Wimbledon al lui Horică a fost în 2002, la juniori, apoi, în 2003. Pentru mine, care eram director al Direcției de Sport Constanța, și Tineret, a fost o mare performanță. în 2005, Clubul Sportiv 1DU, deși Idu a fost handbalist, dar s-a...a tăcut, așa, un mariaj performant cu tenisul. La organizarea primului turneu de 50 de mii de Euro, Ion Țiriac spunea atunci că Mergea și cu Horia Tecău vor fi una din cele mai frumoase și performante echipe de lucru a tenisului mondial. Au fost împreună mulți ani, după care viața i-a despărțit și, la seniori, indiferent ce partener a luat, Horică al nostru a participat la trei turnee finale de Wimbledon. La cel de al patrulea tatăl a rămas acasă și el l-a câștigat. Pentru noi, este înălțător că a urmat cursurile școlii...liceului cu program sportiv “Nicolae Rotaru”, că primul antrenor a fost Ioan Macavenciuc, constănțean, cu multe performanțe în tenisul românesc și constănțean și că Nicolae Rotaru, urmat de Andrei Szemerjai, niciodată nu au coborât ștacheta, la juniori, la performanță. De aceea, domnule viceprimar, domnilor..... doamnelor și domnilor consilieri, mă iertați, eu, din cauza bisericii, întâi spun domnilor, pentru mine, Constanța, indiferent prin ce situație mai grea trece în această perioadă, a însemnat o echipă puternică, care a stat la baza performanțelor sportive constănțene și românești. Și o spun cu mult respect, mai ales în aceste zile când trei foști mari sportivi: Buricea, Stănescu și Tomiță vor să continue ceea ce au învățat de la Aii Nurhan ca administrație și echipa de la HCM. De aceea, domnule viceprimar, vă mulțumesc! Ca “Cetățean de onoare” al acestui municipiu și eu, Elena Frâncu, am datoria să fiu mereu lângă dumneavoastră, să reprezint Constanța, ca voluntar, oriunde sunt și să stau alături de aceste valori, valori de renume mondial, și care sunt “Cetățeni de onoare”: Hagi, Răzvan Florea și acuma Horia Tecău, și care au știut să întoarcă Constanței câte ceva din ceea ce au învățat la școala sportului constănțean. De aceea. Romică, aș vrea să, cu permisiunea prezidiului și a domnilor și doamnelor consilieri, să vii lângă mine cu trofeul fiului tău, să transmiți gândurile lui. Și...n-aș vrea să spun mai multe, pentru că fiecare aveți în mapă și nu vreau să vă răpesc din timpul prețios, aveți în mapă C.V.-ul lui Horică. Și dacă spun că din 46 de consursuri, 26 le-a câștigat, și a avut numai victorii la nivel mondial și că acolo, la Wimbledon, de un an de zile scrie: Horia Tecău-Constanța-România, asta ar urma să ne înalțe și ne dă speranța că împreună vom rămâne cel mai frumos, cel mai puternic municipiu și județ al României. Vă mulțumesc!

D-na Carmen Onciu

O secundă! O secundă, vă rog , înainte de a vă da cuvântul !Aș vrea să rog Comisia de numărare a voturilor să procedeze la deschiderea urnei. Vă rog. dl.Tecău!

Dl.Romeo Tecău

Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, mă aflu aici în postura de mesager al fiului meu, care, din păcate, în urmă cu câteva zile a trebuit să plece în Statele Unite pentru a onora anumite competiții, dar a vrut să fie prezent prin acest trofeu, aici, alături de dumneavoastră, pentru a mulțumi domnului primar, dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri, pentru onoarea deosebită care i s-a făcut, aceea de a i se acorda titlul de “Cetățean de onoare”. Totodată, m-a rugat să vă transmit că nu se va limita la acest titlu onorific de “Cetățean de onoare”, ci va dori să fie un “Cetățean de onoare” activ, prin aceea că vrea să dea înapoi orașului multe din lucrurile pe care le-a învățat, și anume, tinerilor, copiilor iubitori ai sportului. Vă asigur că va fi un “Cetățean de onoare” activ al orașului Constanța...al municipiului Constanța și că întotdeauna va onora calitatea de “Cetățean de onoare” în toate competițiile la care va participa, încă o dată, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, vă mulțumim pentru această onorantă calitate. Mulțumim, Constanța!

D-na Carmen Onciu

Domnu'Tecău, vă rog frumos să rămâneți puțin, să obținem și rezultatul votului de la Comisia de numărare.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule Tecău, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Știm activitatea lui Horia. Aș vrea să profit de această pauză până se numără buletine de vot, pentru a adresa mulțumirile mele, sincere, pepinierei de excelență care este liceul cu program sportiv “Nicolae Rotaru”, tuturor profesorilor de acolo, care au creat, nu doar valori recunoscute la nivel mondial ci și modele demne de urmat în viață. Din punctul acesta de vedere, așa cum colegii consilieri au încuviințat, liceul cu program sportiv va intra într-un program de reabilitare totală cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice. De asemenea, vreau să le mulțumesc și celor care au susținut, necondiționat, performanța lui Horia, clubului sportiv “IDU” și tuturor celor care v-au fost aproape, pentru că nu este ușor să participi la competiții peste tot în lume și să asiguri toată logistica necesară. Toate celelalte domenii rămân de interes pentru Consiliul local și cred că prezența dumneavoastră, astăzi, aici, trebuie să fie un motor către Consiliul local în a-și căuta valorile și a le răsplăti așa cum se cuvine. Eu apreciez, la Horia, foarte mult, modestia, în primul rând, și în al doilea rând faptul că menționează peste tot că perfomanța i se datorează orașului și familiei. Vă mulțumesc! Și, dacă este gata rezultatul votului....

D-na Carmen Onciu

Da. O să anunț rezultatul votului: 25 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, niciunul

anulat.

Dl.Decebal Făgădău

O să vă rog ca, în numele municipiului Constanța și a colegilor mei consilieri, și cred că în asentimentul tuturor cetățenilor, să vă ofer titlul de "'Cetățean de onoare” .

Dl.Romeo Tecău

Mulțumesc, mult! Suntem onorați de această calitate.

Dl.Decebal Făgădău

Și, de asemenea, așa cum este obiceiul nostru, vreau să-i acord și cheia orașului, pentru a deschide și mai mult orașul către tot ceea ce înseamnă universalitate. Vă rog, domnule Tecău!

Dl.Romeo Tecău Vă mulțumim foarte mult!

Dl.Decebal Făgădău

Este momentul dumneavoastră. Transmiteți-i lui Horia că suntem alături de el și îl încurajăm să aibe performanțe din ce în ce mai înalte.

Dl.Romeo Tecău

Vă mulțumim! Permiteți-mi să mă retrag.

D-na Carmen Onciu Continuăm. Proiectul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul

2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru și 3 împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Roman, d-na Tușa și dl.Gima.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Confort Urban SRL Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.623/2008 privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.C.Confort Urban SRL.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vom împărți buletine de vot.

Proiectul nr.8, cu titlul modificat, așa cum a fost precizat anterior:

“Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului social, pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa IA la Hotărârea Consiliului Local nr.135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Iustin Fabian Roman

Scuze! Numai două secunde. La punctul 7 am o întrebare. Domnul Florian Constantin Andrei este aici?

Se fac comentarii în sală. (A fost prezent la Comisia 3.)

Dl.Iustin Fabian Roman

A fost la comisie?

Dl.Decebal Făgădău

Da. A parcurs absolut toate etapele.

Dl.Iustin Fabian Roman

La toate?

Dl.Decebal Făgădău

La toate comisiile la care a fost solicitat.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind încetarea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al R.A.D.E.T.Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii salariate cu 12% pentru salariații aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și ai instituțiilor publice subordonate.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.l 1:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat a, municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.15:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupre terenului situat în municipiul Constanța, str.Mihai Viteazu, zona Parc Primărie, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a sediului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului județean Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local municipal a terenului în suprafață de 3462 mp situat în Constanța, zona Universității Maritime.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P.Constanța asupra unor imobile din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea unor suprafețe de teren aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța aferente obiectivelor “Piețe” situate în municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.100/2013 privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și Costea Mihale și Ene Nicușor.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.21 a fost retras. Proiectul nr.22 :

“Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului situat în municipiul Constanța, bd.Mamaia colț cu str.Războieni în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.23;

“Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.24:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din HCL nr.46/2015 privind aprobarea unor măsuri referitoare la cantinele de ajutor social.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență.” inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Da, domnul Roman!

Dl.lustin Fabian Roman

Aș dori să știu pe ce perioadă se acordă aceste ajutoare.

D-na Carmen Qnciu

Nu sunt pe perioadă. Sunt ajutoare de urgență și se acordă o singură dată, cu un anumit scop, bine definit, conform listei care a fost prezentată.

Dl.Decebal Făgădău

Numai puțin, doamna consilier! Vreau și eu proiectul nr.25.

D-na Marcela Enache

Se aduce imediat.

Dl.Decebal Făgădău

Haideți să mergem mai departe. Nu-1 supunem la vot. Vă dau explicațiile necesare și revenim. Da?

din punctul meu de vedere, viața, sănătatea, respectiv performanța oricărui constănțean va trebui să fie pe agenda noastră, a Consiliului local. Sper că v-am răspuns întrebării, domnule consilier.

D-na Carmen Qnciu

Supun la vot punctul 25.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Să ne întoarcem la punctul 7, unde numărarea voturilor s-a încheiat și rezultatul este următorul, pentru dl.Andrei Constantin Florian: 22 de voturi pentru , 3 voturi împotrivă, niciunul anulat.

Supun la vot întregul proiect.

D-na Marcela Enache

Punctul 7.

D-na Carmen Qnciu

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.28:

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vom avea buletine de vot.

D-na Marcela Enache

Da. Trebuie făcută și propunere, în locul domnului Popescu Răducu care nu mai este consilier local. în această comisie. Deci, propuneri pentru această comisie.

Dl.Decebal Făgădău

Ii rog pe colegii de la PNL să facă această propunere.

D-na Carmen Onciu

Colegii de la PNL sunt rugați să facă propuneri pentru această comisie.

D-na Sorina Tușa

Eu îl propun pe dl.Stelian Gima.

D-na Carmen Onciu

Alte propuneri mai sunt? Deci, se vor emie buletine de vot cu numele domnului Stelian

Gima.

D-na Marcela Enache

Da. Să trecem la punctul următor, până se completează și se distribuie buletinele.

D-na Carmen Onciu

Trecem la punctul următor, punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.l la HCL nr.15/2015 privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Căminul pentru persoane vârstnice Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.30, cu titlul modificat conform precizărilor de la începutul ședinței:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului public administrare creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța,, aprobate prin HCL nr.65/2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.31:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele din cadrul Serviciului public administrare creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, pentru perioada 01.09.2015-31.12.2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.221/2014.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții “Construire locuițe sociale și lucrări tehnico-edilitare, finanțate conform Legii nr.l 14/1996.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Este tot cu buletine de vot. Vom reveni după ce se numără voturile de la punctul 28.

Proiectul nr.34:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în etapa proiect ethnic, detalii de execuție, caiete de sarcini aferente obiectivului de investiții “Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare, finanțate conform Legii nr.l 14/1996” str.Zmeurei nr.3, lot 2/3, din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.35:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.222/2014.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.36:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții “Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform OUG 74/2007”.

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Este tot cu buletine de vot și vom reveni.

Proiectul nr.37:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în etapa proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini aferente obiectivului de investiții “Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare -finanțate conform OUG 74/2007”, str.Zmeurei nr.3, Iot 2/2 din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.38:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții “Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino Albatros”, inclusiv devizul general aferent.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.39:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.104/2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Parcul Seniorilor”.

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.40:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.181/2012 privind aprobarea contractării unei Finanțări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei.’’

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.41:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art.l din HCL nr.604/2007 cu privire la acordarea de pachete copiilor din municipiul Constanța cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui și a celor de iarnă.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.42:

“Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale și sportive.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Vasile Chirondojan

Vă rog frumos, o întrebare pentru domnul primar. Domnule primar, ați dat ordin să schimbe traseul, care l-a fixat de dl.Radu Ștefan Mazăre, din piața Perla înspre Cazino? Deci, cel galben din carele alegorice care au mai rămas. Deci, e vorba de Bellagio. Deci, pleacă de la Aqua Magic și trece la....și exact zona cea mai aglomerată, deci zona noastră de acolo, începând cu Perla, Select, Monte Carlo, Cleopatra și așa mai departe...Deci. pleacă....și fuge lumea, vinerea, sâmbăta și duminica...pleacă și fuge lumea după el...Deci, nu se poate! Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați schimbat traseul carului alegoric care a mai rămas, din păcate, unul singur. Și e...într-adevăr, că e montat foarte frumos, e elegant și fuge lumea...turiștii....mai ales vinerea, sâmbăta și duminica...și nu vreau să-mi pierd...

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilier, dacă-mi permiteți să vă răspund, voi începe așa:

Reușiți să mă surprindeți de fiecare dată, cât de puțin cunoașteți administrația. împreună am votat faptul că nu mai există obligativitatea organizării defilărilor carelor alegorice, din partea Primăriei ca și organizator, și că lăsăm la inițiativa cluburilor sau celor care doresc să defileze. Autorizarea nu o dă, exclusiv, primarul sau dispune primarul, ci se analizează. Se face, inclusiv, o interogare a comisiei de circulație și, întrucât pe lângă o caravană organizată de Asociația Litoral împreună cu cei care au dorit să participle la acea caravană, a fost autorizată de toate instituțiile, clubul Bellagio a dorit să defileze, așa cum noi, Consiliul local, am încuviințat, de sine stătător. Dacă în calitate de operator economic aveți de făcut o sesizare, vă rog să o adresați Poliției locale. Dacă aveți o sesizare legată de trafic, o faceți către Poliția rutieră. Dacă aveți nelămuriri despre cum funcționează stațiunea, aveți dreptul la inițiativă. Veniți, propuneți un regulament, propuneți ore de acces. Fiți activ! Pentru că și așa ne ceartă toată lumea, numai să mă certați dumneavoastră nu mai aveam dispoziție.

Dl.Vasile Chirondojan

A fost o întrebare, domnu' primar...

Dl.Decebal Făgădău

Dar sunt disponibil în fiecare zi, cu atât mai mult cu cât faceți parte din același grup de consilieri locali cu mine. Și credeți-mă că mă deranjează teribil faptul că nu mai avem un dialog normal și profitați de ședințele de consiliu local pentru a face un spectacol! Puteți să faceți câte declarații doriți, dar, credeți-mă, vreau să vă văd activ, nu doar așa, să ne întrebați “Ce-ați făcut voi?”! Că, de fapt, nu face nici primarul, nici aparatul executiv, ci asta hotărăște Consiliul local. Sper că v-am răspuns întrebării.

Dl.Vasile Chirondojan

Mulțumesc! Mă scuzați, dacă credeți că v-am jignit sau... dar n-a fost cu intenție, mai ales că sunt agent economic și sunt de mult în stațiunea Mamaia, domnule primar, și să știți că am un aport foarte mare...

Dl.Decebal Făgădău

Nu contest, și vă felicit pentru acest lucru, dar una-i una, alta-i alta. Aici suntem într-o ședință a Consiliului local și nu trebuie să profităm de asta ca să ne transformăm în preocuparea de agent economic. Păi, așa, hai să-i chemăm pe toți agenții economici, că sunt ședințele publice.

D-na Carmen Qnciu

Lucrurile fiind lămurite, rog frumos Comisia de numărare a voturilor să vină să numere voturile pentru punctul cu nr.28.

- X-

D-na Carmen Qnciu

Vă rog frumos! S-a transmis, către consilieri, planul de eficientizare a activității RADET. De aceea, dacă aveți întrebări către reprezentanții RADET-ului, să le adresați.

Da, doamna Marcu.

D-na Ana Marcu

Este un prim pas. In privința planului de eficientizare a activității RADET, apreciez faptul că, pentru prima dată, cred. de când fac parte din Consiliu local, s-a respectat termenul de prezentare. O singură observație, peste care se poate trece. Deci, mă aștept ca după acest plan de măsuri, să urmeze o urmărire consecventă, da?, a îndeplinirii măsurilor propuse în acest proiect și mă aștept, de azi, la fel, la cuantificarea măsurilor. S-a specificat, într-un mod general, despre creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor. Vrem cifre exacte. La ce ne așteptăm Ia sfârșitul acestui an, da!? Nu vrem surprize. Nu vrem să constatăm, la încheierea bilanțului anului 2015, că vom avea parte, cu tot planul nostru de măsuri, de cifre care să ne contrazică și care să ne dovedească că tot ce am trecut noi pe hârtie nu se poate implementa. Deci, avem nevoie de cifre și de o urmărire consecventă a îndeplinirii planului. Vă urez succes!

D-na Carmen Onciu

Mulțumim frumos! Avem rezultatele pentru punctul 28. voturi pentru dl.Gima Stelian 20; împotrivă 5. Supun la vot proiectul în întregime.

Cine este pentru? împotrivă? Mulțumesc frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

De asemeni, avem rezultatul votului pentru punctul 33. Rezultatul votului este următorul:

-    d-na Nanu Daniela    - 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;

Au votat doar 24 de consilieri.

-    d-na Borali    Veaveghiul    - 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0    anulate;

-    d-na Udrea    Valeria Elisabeta    - 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0    anulate;

-    dl.Tudoran    Răzvan    - 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0    anulate;

. Supun la vot proiectul nr.33 în întregime.

Cine este pentru? împotrivă? Mulțumesc frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Și ultimul proiect, pentru nr.36. Rezultatul votului este următorul:

-    d-na    Nanu Daniela    -    25    de voturi    pentru,    0 împotrivă, 0    anulate;

-    d-na    Borali Veaveghiul    -    25    de voturi    pentru,    0 împotrivă, 0    anulate;

-    dl.Tudoran Răzvan    -    25    de voturi    pentru,    0 împotrivă, 0    anulate;

-    d-na    Ion Denisa Maria    -    25    de voturi    pentru,    0 împotrivă, 0    anulate.

Cine este pentru proiectul nr.36?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Vă mulțumesc! în felul acesta am parcurs întreaga ordine de zi. O mențiune. Domnul viceprimar Gabriel Stan a avut o propunere pe care nu am putut-o prezenta pentru a nu strica momentul festiv de la începutul ședinței de astăzi. Propunerea domnului viceprimar este de a ține un moment de reculegere în memoria consilierului județean Nicolae Fronescu.

Se ține un moment de reculegere.

D-na Carmen Onciu

Avem o solicitare din partea domnului Andrei Chivu, inițiatorul proiectului piste de biciclete, care ar dori să vă prezinte o parte a proiectului său. De acea, întrebare este: sunteți de acord să-i dăm cuvântul pentru o mică prezentare?

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Domnu’ Chivu, poftiți, dar cu rugămintea de a fi extrem de concis!

Domnul Andrei Chivu reclamă faptul că nu s-a implementat proiectul “Piste de biciclete” inițiat în urmă cu un an și prezentat domnului viceprimar Decebal Făgădău. De asemenea, a revenit cu o propunere, acum două luni de zile, pe tronsonul Casa de cultură -Parcul Tăbăcăriei. Propunerea din proiect este de a se renunța la o bandă destinată circulației autovehiculelor.

Rugămintea dumnealui este ca autoritatea locală să trateze cu maximă seriozitate acest proiect ce privește atât scăderea nivelului de poluare, cât și creșterea gradului de siguranță a populației, proiect ce constituie o condiție minimă, un prim pas către o lume civilizată.

D-na Carmen Onciu

Bun. Mulțumim! Cu aceasta, declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc

frumos!

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Carmen Onciu

SECRETAR.

Marcela Enache


D-na Marcela Enache

Putem să luăm o pauză, să se deschidă urna pentru a se număra voturile de la punctul nr.7.

D-na Carmen Onciu

Rog comisia de numărare a voturilor să procedeze la deschiderea urnei și numărarea voturilor.

D-na Marcela Enache

Mai avem proiecte cu buletine de vot și trebuie să eliberăm urna.

- X-

Dl.Decebal Făgădău

Dacă-mi permiteți, atâta vreme cât Comisia de numărare a voturilor analizează buletinele de la punctul nr.7, domnule consilier, vă voi face, așa, o prezentare, de ce a fost necesară, din punctul meu de vedere ca și inițiator, includerea acestui proiect pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. întrucât, după cum știți, mulți constănțeni se află în situații nefericite și trec prin clipe destul de dificile, apelează, așa cum este și normal, la autoritatea locală. Până acum. a existat și există în continuare un fond pentru acordarea acestor ajutoare. Procedura este una clar definită. Se efectuează anchete sociale, se identifică necesarul financiar, integral sau parțial, astfel încât oamenii, constănțenii să poată depăși acea problemă. Mi-este greu să vă cataloghez situațiile acestea urgente și neprevăzute, dar vă pot spune că sunt de la ajutoare medicale până la asigurare la mijloace de subzistență pentru semeni de-ai noștri. Dacă până acum a fost, exclusiv, apanajul primarului de a acorda aceste ajutoare, am simțit nevoia de a plafona până la un anumit palier, acela care este menționat în hotărârea de consiliu local, adică, până în 4500 lei, asta urmând să...

Dl.Iustin Fabian Roman

Cumulat.

Dl.Decebal Făgădău

Cumulat. Asta urmând să limiteze ceea ce poate dispune primarul, ca ajutor, iar restul situațiilor, așa cum este normal, să fie aduse., din punctul meu de vedere, să fie aduse la cunoștința dumneavoastră, la cunoștința consilierilor locali și împreună, o dată, să vedem dacă sunt problemele mari ce au tendința să devină sistemice, poate gândim niște proiecte.... facem niște politici publice și niște proiecte pentru prevenirea lor; doi, pentru a vedea că ajutorul pe care-1 acordă, nu doar municipalitatea ci și Consiliul local, este unul clar, transparent și eficient utilizat. Vă spun că, de multe ori, este greu să alegi între o participare la un concurs internațional pentru un elev olimpic român, constănțean, pentru că familia care l-a încurajat și l-a susținut să atingă această performanță nu-și permite un bilet de avion și o operație care ține de viață sau de moarte, pentru că știm foarte bine că sistemul medical costă din ce în ce mai mult. Așa că eu am vrut să vin în fața dumneavoastră și să vă spun: doresc să limităm ceea ce poate să facă executivul până la concurența sumei de 4500 de lei, iar celelalte cazuri să vă fie prezentate, tocmai pentru a înțelege mai bine și a strânge legătura cu locuitorii municipiului Constanța. Evident, vor apărea și niște situații de urgență. Nu am reglementat acest aspect, pentru că apar tot felul de...hai să-i spunem situații neplăcute în viața cuiva și trebuie să plece într-o săptămână, să spun. și să beneficieze de o anumită sumă. în acel moment îmi voi permite să vă convoc în ședințe extraordinare, de îndată, pentru că, din punctul meu de vedere, viața, sănătatea, respectiv performanța oricărui constănțean va trebui să fie pe agenda noastră, a Consiliului local. Sper că v-am răspuns întrebării, domnule consilier.

D-na Carmen Qnciu

Supun la vot punctul 25.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Să ne întoarcem Ia punctul 7, unde numărarea voturilor s-a încheiat și rezultatul este următorul, pentru dl.Andrei Constantin Florian: 22 de voturi pentru , 3 voturi împotrivă, niciunul anulat.

Supun la vot întregul proiect.

D-na Marcela Enache

Punctul 7.

D-na Carmen Qnciu

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.28:

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vom avea buletine de vot.

D-na Marcela Enache

Da. Trebuie făcută și propunere, în locul domnului Popescu Răducu care nu mai este consilier local, în această comisie. Deci, propuneri pentru această comisie.

Dl.Decebal Făgădău

Ii rog pe colegii de la PNL să facă această propunere.

D-na Carmen Onciu

Colegii de la PNL sunt rugați să facă propuneri pentru această comisie.

D-na Sorina Tușa

Eu îl propun pe dl.Stelian Gima.

D-na Carmen Onciu

Alte propuneri mai sunt? Deci, se vor emie buletine de vot cu numele domnului Stelian

Gima.

D-na Marcela Enache

Da. Să trecem la punctul următor, până se completează și se distribuie buletinele.

D-na Carmen Onciu

Trecem la punctul următor, punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.l la HCL nr.15/2015 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Ia Căminul pentru persoane vârstnice Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.30, cu titlul modificat conform precizărilor de la începutul ședinței:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului public administrare creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța,, aprobate prin HCL nr.65/2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.31:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele din cadrul Serviciului public administrare creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, pentru perioada 01.09.2015-31.12.2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Punctul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.221/2014.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții “Construire locuițe sociale și lucrări tehnico-edilitare, finanțate conform Legii nr.l 14/1996.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Este tot cu buletine de vot. Vom reveni după ce se numără voturile de la punctul 28.

Proiectul nr.34:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în etapa proiect ethnic, detalii de execuție, caiete de sarcini aferente obiectivului de investiții “Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare, finanțate conform Legii nr.l 14/1996” str.Zmeurei nr.3, lot 2/3, din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.35:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.222/2014.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.36:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții “Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform OUG 74/2007”.

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Este tot cu buletine de vot și vom reveni.

Proiectul nr.37:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în etapa proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini aferente obiectivului de investiții “Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare -finanțate conform OUG 74/2007”, str.Zineurei nr.3, lot 2/2 din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.38:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții “Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino Albatros”, inclusiv devizul general aferent.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.39:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.104/2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Parcul Seniorilor”.

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.40:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.181/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 Iei.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.41:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art.l din HCL nr.604/2007 cu privire ,a acordarea de pachete copiilor din municipiul Constanța cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui și a celor de iarnă.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Proiectul nr.42:

“Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale și sportive.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Vasile Chirondojan

Vă rog frumos, o întrebare pentru domnul primar. Domnule primar, ați dat ordin să schimbe traseul, care l-a fixat de dl.Radu Ștefan Mazăre, din piața Perla înspre Cazino? Deci, cel galben din carele alegorice care au mai rămas. Deci, e vorba de Bellagio. Deci, pleacă de la Aqua Magic și trece la....și exact zona cea mai aglomerată, deci zona noastră de acolo, începând cu Perla, Select, Monte Carlo, Cleopatra și așa mai departe...Deci, pleacă....și fuge lumea, vinerea, sâmbăta și duminica...pleacă și fuge lumea după el...Deci, nu se poate! Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați schimbat traseul carului alegoric care a mai rămas, din păcate, unul singur. Și e...într-adevăr, că e montat foarte frumos, e elegant și fuge lumea...turiștii....mai ales vinerea, sâmbăta și duminica...și nu vreau să-mi pierd...

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilier, dacă-mi permiteți să vă răspund, voi începe așa:

Reușiți să mă surprindeți de fiecare dată, cât de puțin cunoașteți administrația. împreună am votat faptul că nu mai există obligativitatea organizării defilărilor carelor alegorice, din partea Primăriei ca și organizator, și că lăsăm la inițiativa cluburilor sau celor care doresc să defileze. Autorizarea nu o dă, exclusiv, primarul sau dispune primarul, ci se analizează. Se face, inclusiv, o interogare a comisiei de circulație și, întrucât pe lângă o caravană organizată de Asociația Litoral împreună cu cei care au dorit să participle la acea caravană, a fost autorizată de toate instituțiile, clubul Bellagio a dorit să defileze, așa cum noi, Consiliul local, am încuviințat, de sine stătător. Dacă în calitate de operator economic aveți de făcut o sesizare, vă rog să o adresați Poliției locale. Dacă aveți o sesizare legată de trafic, o faceți către Poliția rutieră. Dacă aveți nelămuriri despre cum funcționează stațiunea, aveți dreptul la inițiativă. Veniți, propuneți un regulament, propuneți ore de acces. Fiți activ! Pentru că și așa ne ceartă toată lumea, numai să mă certați dumneavoastră nu mai aveam dispoziție.

Dl.Vasile Chirondojan

A fost o întrebare, domnu’ primar...

Dl.Decebal Făgădău

Dar sunt disponibil în fiecare zi, cu atât mai mult cu cât faceți parte din același grup de consilieri locali cu mine. Și credeți-mă că mă deranjează teribil faptul că nu mai avem un dialog normal și profitați de ședințele de consiliu local pentru a face un spectacol! Puteți să faceți câte declarații doriți, dar, credeți-mă, vreau să vă văd activ, nu doar așa, să ne întrebați “Ce-ați făcut voi?”! Că, de fapt, nu face nici primarul, nici aparatul executiv, ci asta hotărăște Consiliul local. Sper că v-am răspuns întrebării.

Dl.Vasile Chirondojan

Mulțumesc! Mă scuzați, dacă credeți că v-am jignit sau... dar n-a fost cu intenție, mai ales că sunt agent economic și sunt de mult în stațiunea Mamaia, domnule primar, și să știți că am un aport foarte mare...

Dl.Decebal Făgădău

Nu contest, și vă felicit pentru acest lucru, dar una-i una, alta-i alta. Aici suntem într-o ședință a Consiliului local și nu trebuie să profităm de asta ca să ne transformăm în preocuparea de agent economic. Păi, așa, hai să-i chemăm pe toți agenții economici, că sunt ședințele publice.

D-na Carmen Onciu

Lucrurile fiind lămurite, rog frumos Comisia de numărare a voturilor să vină să numere voturile pentru punctul cu nr.28.

- X-

D-na Carmen Onciu

Vă rog frumos! S-a transmis, către consilieri, planul de eficientizare a activității RADET. De aceea, dacă aveți întrebări către reprezentanții RADET-ului, să le adresați.

Da, doamna Marcu.

D-na Ana Marcu

Este un prim pas. In privința planului de eficientizare a activității RADET, apreciez faptul că, pentru prima dată, cred, de când fac parte din Consiliu local, s-a respectat termenul de prezentare. O singură observație, peste care se poate trece. Deci, mă aștept ca după acest plan dc măsuri, să urmeze o urmărire consecventă, da?, a îndeplinirii măsurilor propuse în acest proiect și mă aștept, de azi, la fel, la cuantificarea măsurilor. S-a specificat, într-un mod general, despre creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor. Vrem cifre exacte. La ce ne așteptăm la sfârșitul acestui an, da!? Nu vrem surprize. Nu vrem să constatăm, la încheierea bilanțului anului 2015, că vom avea parte, cu tot planul nostru de măsuri, de cifre care să ne contrazică și care să ne dovedească că tot ce am trecut noi pe hârtie nu se poate implementa. Deci, avem nevoie de cifre și de o urmărire consecventă a îndeplinirii planului. Vă urez succes!

D-na Carmen Onciu

Mulțumim frumos! Avem rezultatele pentru punctul 28. voturi pentru dl.Gima Stelian 20; împotrivă 5. Supun la vot proiectul în întregime.

Cine este pentru? împotrivă? Mulțumesc frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

De asemeni, avem rezultatul votului pentru punctul 33. Rezultatul votului este următorul:

-    d-na Nanu Daniela    - 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;

Au votat doar 24 de consilieri.

-    d-na Borali    Veaveghiul    - 24    de voturi pentru, 0 împotrivă, 0    anulate;

-    d-na Udrea    Valeria Elisabeta    - 24    de voturi pentru, 0 împotrivă, 0    anulate;

-    dl.Tudoran    Răzvan    - 24    de voturi pentru, 0 împotrivă, 0    anulate;

. Supun la vot proiectul nr.33 în întregime.

Cine este pentru? împotrivă? Mulțumesc frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Și ultimul proiect, pentru nr.36. Rezultatul votului este următorul:

-    d-na    Nanu Daniela    - 25    de    voturi    pentru,    0    împotrivă, 0 anulate;

-    d-na    Borali Veaveghiul    - 25    de    voturi    pentru,    0    împotrivă, 0 anulate;

-    dl.Tudoran Răzvan    - 25    de    voturi    pentru,    0    împotrivă, 0 anulate;

-    d-na    Ion Denisa Maria    - 25    de    voturi    pentru,    0    împotrivă, 0 anulate.

Cine este pentru proiectul nr.36?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Vă mulțumesc! în felul acesta am parcurs întreaga ordine de zi. O mențiune. Domnul viceprimar Gabriel Stan a avut o propunere pe care nu am putut-o prezenta pentru a nu strica momentul festiv de la începutul ședinței de astăzi. Propunerea domnului viceprimar este de a ține un moment de reculegere în memoria consilierului județean Nicolae Fronescu.

Se ține un moment de reculegere.

D-na Carmen Qnciu

Avem o solicitare din partea domnului Andrei Chivu, inițiatorul proiectului piste de biciclete, care ar dori să vă prezinte o parte a proiectului său. De acea, întrebare este: sunteți de acord să-i dăm cuvântul pentru o mică prezentare?

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

D-na Carmen Qnciu

Domnu' Chivu, poftiți, dar cu rugămintea de a fi extrem de concis!

Domnul Andrei Chivu reclamă faptul că nu s-a implementat proiectul “Piste de biciclete” inițiat în urmă cu un an și prezentat domnului viceprimar Decebal Făgădău. De asemenea, a revenit cu o propunere, acum două luni de zile, pe tronsonul Casa de cultură -Parcul Tăbăcăriei. Propunerea din proiect este de a se renunța la o bandă destinată circulației autovehiculelor.

Rugămintea dumnealui este ca autoritatea locală să trateze cu maximă seriozitate acest proiect ce privește atât scăderea nivelului de poluare, cât și creșterea gradului de siguranță a populației, proiect ce constituie o condiție minimă, un prim pas către o lume civilizată.

D-na Carmen Qnciu

Bun. Mulțumim! Cu aceasta, declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc

frumos!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Carmen Onciu

SECRETAR,

Marcela Enache


19