Proces verbal din 18.12.2015

125.proces verbal sedinta din data 18.12.2015

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18.12.2015, orele 14°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 21 de consilieri (absenți: dl.Ali Denis, dl.Dede Perodin, dl.Lixandru Virgil, dl.Stan Gabriel și d-na Tușa Sorina) d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, precum și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică.

Ședina este condusă de domnul consilier Dobre Mircea, conform HCL nr.199/2015.

Înainte de deschiderea lucrărilor, întrucât suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, corul Colegiului Național “Mircea cel Bătrân”, condus de domnul profesor prezintă un program artistic alcătuit din colinde specifice Crăciunului..

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumim pentru momentul deosebit oferit de acești copii frumoși, cărora le dorim să aibă succes în continuare și să crească tot așa ca și până acum! La mulți ani, vă dorim din toată inima și, din partea Consiliului local, vă rugăm să primiți câte o pungă cu cadouri!

Bună ziua! A fost convocată ședința Consiliului local care la ordinea de zi principală are 24 de puncte, din care inițiatorul retrage punctul 23. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă,

Cine este pentru? Mulțumnesc!

Dl.Decebal Făgădău

Prezența, doamna secretar?

Dl.Mircea Dobre

Dacă este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Sunteți prezenți 21 de consilieri.

Dl.Mircea Dobre

Suntem 21 de consilieri prezenți la ședința de astăzi.

D-na Marcela Enache

Trei absenți motivat și doi absenți nemotivat.

Dl.Mircea Dobre Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Avem și o ordine suplimentară cu 5 puncte.

Cine este pentru?

Da, poftiți, dl.Matei!

Dl.Radu Bogdan Matei

Grupul liberal se va abține.

Dl.Mircea Dobre

Poftiți?

Dl.Radu Bogdan Matei

Grupul liberal se va abține și vreau să motivez: ultimul punct de pe ordinea de zi suplimentară ne-a parvenit de-abia acum câteva minute. Nu e suficient timp să analizăm. Nu putem vota în necunoștință de cauză.

Dl.Mircea Dobre

Da, e corectă observația dumneavoastră, dar astea n-au venit din vina...

Dl.Radu Bogdan Matei

Se putea convoca o ședință, de urgență.

Dl.Mircea Dobre

Da, sunt niște chestiuni care trebuie rezolvate până la sfârșitul anului, care nu depind de noi. Supun la vot ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 4 abțineri: dl.Roman, d-na Trandafir, dl.Gima și dl.Matei; 17 voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot întreaga ordine de zi.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Intrăm în ordinea de zi. La primul punct avem:

„Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 27.11.2015.”

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 2:

„Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 07.12.2015.”

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 3:

„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” domnului Voicu Marin.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache

Avem buletine de vot.

Dl.Decebal Făgădău

Invitați-l pe domnul decan să spună câteva cuvinte.

Dl.Mircea Dobre

Domnul profesor, domnul decan Stoica, îl invităm să ne adreseze câteva cuvinte.

Dl.Adrian Stoica-Constantin

Bună ziua, domnule primar, domnule peședinte, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați! Domnul profesor universitar, dr.Marin Voicu, constănțean, de-al nostru, este o personalitate complexă a vieții juridice contemporane. Colectivul profesoral al Facultății de drept și științe administrative din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța, nu de mult, a propus acordarea titlului onorific de “doctor honoris causa” a Universității “Ovidius” din Constanța, titlu onorific care i-a fost conferit acum cîteva săptămâni în urmă. Eu, în calitate de reprezentant al Facultății de drept și științe administrative din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța, nu pot decât să mulțumesc inițiatorilor acordării acestui titlului de cetățean de omoare.. .de fapt, al acestei propuneri de cetățean de onoare al municipiului Constanța, deoarece domnul profesor universitar dr.Marin Voicu este, așa cum am spus și mai devreme, o figură complexă a vieții juridice, un magistrat de prestigiu, cu o carieră de aproape 40 de ani, carieră pe care și-a început-o în anul 1967, an în care a absolvit Facultatea de drept din București, și pe care și-a încheiat-o în 2005. Vreau să fac precizarea că domnul profesor, dr.Marin Voicu a fost primul președinte al noi înființatei Curți de apel din Constanța, în anul 1993, calitate care a deținut-o până în anul 2001 când a fost promovat, ca judecător, la Înalta Curte de Casație și Justiție. De semenea, domnul profesor universitar dr.Marin Voicu a deținut calitatea de judecător, a fost primul judecător, al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de la Strassbourg, în perioada 1993-1997. Meritele profesionale pe latura profesiei de magistrat sunt evidente și notorii, însă, domnul profesor are și o carieră didactică remarcabilă, care a fost ilustrată din numeroasele articole de specialitate, în domeniul legislației europene, dar, cu precădere, în domeniul dreptului maritim. Dânsul este promotorul și susținătorul elaborării Codului maritim al României. Bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, în momentul de față, România este printre puținele state europene care nu deține un cod maritim în dreptul intern, iar domnul profesor universitar dr.Marin Voicu este cel mai înfocat susținător al elaborării unui asemenea act normativ.

În calitate de decan al Facultății de drept și științe administrative, pentru mine a fost o onoare să particip la acordarea titlului de doctor honoris causa, cum, de altfel, este o onoare, să spun, dublă, de a fi prezent aici și de a face parte, eu știu, din această ședință și de a fi alături, aici, alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumim pentru cuvintele adresate! Avem și rezultatul votării, procesul-verbal încheiat astăzi, 18.12.2015, de către Comisia de numărare a voturilor, care a stabilit că dl.Marin Voicu are 20 de voturi pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Constanța și un vot împotrivă. Mulțumim!Supun hotărârea la vot.

Cine este pentru acordarea acestui titlu? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Trecem la punctul 4:

„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 199/2012 privind

constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului

Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Avem buletine de vot. Rog comisia să-și intre în atribuțiuni.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Așteptăm până când, că așa....Domnii consilieri care fac parte din Comisia de numărare a voturilor, ne-au solicitat să nu trecem mai departe până când dânșii nu-și finalizează activitatea, în așa fel încât să participe și dânșii la votarea celorlalte hotărâri de pe ordinea de zi.

- X-

Dl.Mircea Dobre

Avem procesul-verbal încheiat astăzi, prin care, după cum știți și dumneavoastră, din cuprinsul hotărârii, d-na Cioceanu Paula a fost propusă să facă parte din Comisia 1 și a întrunit 19 voturi pentru și două (2) împotrivă.

Supun la vot hotărârea.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău S-a abținut doamna Paula.

D-na Marcela Enache

N-am observat. Îmi cer scuze! Deci, 20 de voturi pentru și o abținere.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 5:

„Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul

2016. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnul viceprimar Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

Sărut mâna, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Îmi permit să vă fac o trecere în revistă a ambelor proiecte de hotărâri, 5 și 6, întrucât ele sunt legate organic unul de celălalt. Proiectul de taxe și impozite a fost publicat pe site-ul Serviciului public de impozite și taxe în data de 29 octombrie. Am discutat cu conducerea SPIT-ului să fie menținut pe site nu doar termenul legal de 30 de zile, ci cât mai mult, tocmai pentru a primi propuneri, sesizări sau orice altă opinie legată de proiectul postat de noi pe site. Am avut, cred că, două sau trei propuneri, dacă nu mă înșel. Una, ca de obicei, din partea Camerei de comerț, industrie, navigație și agricultură a județului Constanța, întrucât dânșii, an de an, studiază cu atenție proiectul nostru de taxe și impozite și proiectul de buget și fac propuneri de îmbunătățire a activității noastre, lucru pentru care le mulțumesc!

Înainte de a trece la ceea ce vreau să vă spun, aș vrea să felicit Serviciul public de impozite și taxe și, în egală măsură, să le mulțumesc constănțenilor pentru că și-au plătit taxele și impozitele locale. Iar rezultatul este următorul. Față de ceea ce am estimat la începutul anului, Serviciul public de impozite și taxe a încasat 104%, iar față de ceea ce era programat, pentru că, an de an, ceea ce nu se încasează se reportează, ca și debit, suntem la un grad de încasare de peste 98%, ceea ce face ca serviciul nostru public să fie unul dintre cele mai performante din țară și constănțenii unii dintre cei mai buni cetățeni ai României. Le mulțumesc, atât colegilor, cât și constănțenilor, în egală măsură!

Față de proiectul de taxe și impozite, pe care l-am propus.. .l-am publicat în formă brută așa cum a rezultat el din taxele din anul anterior și din modificările născute din aprobarea Codului fiscal, vreau să vă fac câteva propuneri. De asemenea, vă voi spune și ce impact va avea modificarea Codului fiscal, nu ca decizie a noastră, a autorității locale, ci ca respectare a prevederilor Codului fiscal de către toți locuitorii municipiului Constanța. Și aici, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre persoane juridice, ăsta este Codul fiscal și trebuie să-l respectăm. Vă repet, este un Cod fiscal asumat de toate partidele politice, votat în Parlamentul României și care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Am analizat ceea ce presupune din punct de vedere al impozitelor pe proprietate și am constatat că aplicarea Codului fiscal va genera niște creșteri ale impozitelor. De exemplu, pentru terenul de sub imobile, de sub case, până acum nu se plătea impozit. Începând cu 1 ianuarie 2016, se plătește. Doi. Pentru terenurile din intravilanul localității, indiferent de destinație, primii 400 de metri se consideră a fi „curs construcții”. Asta înseamnă că, dacă cineva avea teren agricol de 1 ha, din acei 10 mii de metri, primii 400 de metri vor fi impozitați ca și cum ar fi pretabili pentru construcție. Analizând influența acestor creșteri la persoanele fizice, m-am uitat și vin cu o propunere politică, pe care am discutat-o cu colegii mei, pe care am discutat-o cu cetățeni și pe care am discutat-o și cu reprezentanții mediului de afaceri, și invit Consiliul local ca acesta să fie modul de lucru, față de toate proiectele importante publicate pe site toate partidele politice să vină și să facă amendamente sau propuneri, iar Consiliul local să se transforme în for de dezbatere și, ulterior, de decizie. Pe scurt, ce vă propun. Pentru persoane fizice, taxa de salubritate, care până acum era în funcție de nivelul de venituri, 3 lei, 4 lei, 5 lei, 8 lei, 10 lei, vă propun să instituim această taxă pentru anul viitor de 3 lei pe lună, de persoană. Această decizie va afecta, în sensul că vor plăti mai puțin 215229 de constănțeni; cei mai mulți dintre aceștia, 138295 plăteau, până acum, 10 lei pe lună.

Așa că, prima mea propunere, primul meu amendament este să aprobăm o taxă de 3 lei, de persoană, pe lună, pentru taxa de salubritate.

A doua propunere, taxa pentru spații verzi. Am avut întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri din Mamaia și Sat Vacanță, întrucât ei plăteau această taxă, și vă propun eliminarea acestei taxe.

Taxa de promovare, pe care o plăteau cei din stațiunea Mamaia și din Satul de Vacanță, indiferent că vorbim despre persoane fizice sau juridice, vă propun să o modificăm după cum urmează: să eliminăm această taxă pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, după o analiză pe care am făcut-o din punct de vedere al veniturilor și al cheltuielilor, putem să o reducem la 50%.

Mai mult decât atât, terenurile de sport din stațiunea Mamaia erau încadrate la centre de agrement și anul acesta, în 2015, au plătit o taxă de promovare de 4 mii de lei, astfel încât între terenurile sportive și alte centre de agrement nu era, practic, nici o diferență. Întrucât ne dorim să avem cât mai multe terenuri de sport în stațiunea Mamaia, și trebuie să acordăm un fel de bonificație pentru a le menține destinația de terenuri sportive, propun să instituim o taxă de 50 de lei. În loc de 4 mii de lei, o taxă simbolică de 50 de lei, întrucât, indirect, dânșii beneficiază de promovarea stațiunii Mamaia, dar, în egală măsură trebuie să păstrăm și terenurile din stațiunea Mamaia.

De asemenea, după ce am analizat taxa de liniște am constat că erau niște discrepanțe uriașe, la nivelul suprafețelor, în sensul că pragurile erau destul de strânse. Altfel spus, și vă dau un exemplu, spațiul comercial cu suprafața mai mică de 100 de metri, plătea 11 lei; spațiul comercial cu suprafața între 100 și 200 de metri pătrați, plătea 1105 lei. De la 11 lei la 1105 lei e o creștere uriașă. Același lucru se întâmpla și la unitățile de alimentație publică, la centrele comerciale ce desfășoară activitate comercială cu suprafața utilă deținută, unde erau niște bariere. Am propus o reașezare în funcție de suprafețe, astfel încât, trebuie să vă spun impactul, 1297 de unități: de spații comerciale, prestări servicii, sediu social, puncte de lucru, cu suprafața utilă între 100 și 150 de mp vor plăti, în loc de 1140 de lei, respectiv 1411 lei, vor plăti 500 de lei. Același lucru se întâmplă pentru 96 de puncte de alimentație publică, 473 depozite comerciale și 319 sedii cu altă destinație, aici intrând societăți de tranzacționare, brokeraj, agenții de asigurare și așa mai departe. Una peste alta, introducând acest prag intermediar, nu facem altceva decât să venim în întâmpinarea agenților economici. Și aici vreau să mulțumesc încă o dată Camerei de comerț prin intermediul căreia am organizat o primă întâlnire a Consiliului consultativ economic. Ne-am întâlnit, în această sală, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și am discutat politica de taxe și impozite pe anul viitor, la nivel de amendament politic, pe care îl inițiez și vi-l propun spre aprobare.

Și ultimul amendament pe care vreau să-l fac, face referire tot la taxa de liniște. Practic, vă propun eliminarea taxei de liniște pentru toate societățile comerciale, toți operatorii ce își au sediul social sau punctele de lucru pe raza Portului Constanța. Ei deja plătesc, indirect, către Administrația Portului, prin acea taxă de utilizare, prin contractul de concesiune, și servicii ce le asigură lor paza.

Dl.Iustin Fabian Roman

Aici am o întrebare. E valabil și pentru Portul Agigea?

Dl.Decebal Făgădău

Dacă aș putea să termin înainte și după aceea vă stau la dispoziție. Asta pentru a păstra o coerență a discursului.Mulțumesc frumos! Revenim. Amendamentele pe care vi le voi propune sunt următoarele:

-    taxa de salubritate: 3 lei/lună/persoană;

-    eliminarea taxei pentru spații verzi;

-    eliminarea taxei pentru creșterea gradului de liniște pentru sediile/ punctele de lucru ale contribuabililor, puncte situate în Portul Constanța;

-    modificarea încadrărilor privind taxa pentru creșterea gradului de liniște și siguranță din municipiul Constanța, precum și cuantumul acesteia, după cum v-am spus, introducând o repartizare, în funcție de spațiu, intermediară, pentru a evita creșterea de la 11 lei la 1400 de lei. Am uitat să vă spun ceva, chiar cea de 11 lei am propus diminuarea ei la 10 lei.

-    diminuarea taxei pentru promovarea turismului în stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță cu 50% și eliminarea acestei taxe pentru persoanele fizice;

-    instituirea taxei pentru terenurile sportive, o taxă simbolică - 50 de lei.

Aceste amendamente vi le propun acum dezbaterii, după care, ulterior, votului, și le voi înainta doamnei secretar al municipiului Constanța. Mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre

Ați ascultat expunerea domnului viceprimar. Dacă aveți comentarii? Poftiți, domnul consilier! Domnul Matei. Dumneavoastră, da? Poftiți, domnu'...!

Dl.Iustin Fabian Roman

Domnule viceprimar, dacă sunteți amabil, dacă este valabil, vizavi de .... eliminarea taxei pentru agenții care sunt în cadrul APC, în zona Portului Constanța, dacă este valabil și pentru Agigea, că știu că acolo sunt niște probleme, vizavi de UAT-uri și.

Dl.Decebal Făgădău

Da, evident, atâta vreme cât noi avem hotărâri ale instanței, născute din rapoartele Curții de Conturi prin care toți agenții economici din Constanța Sud au obligativitatea de a fi impuși de către Serviciul public de impozite și taxe. Asta înseamnă că ei sunt pe raza municipiului Constanța. Inclusiv asupra lor operează această scutire, de fapt, eliminarea taxei de liniște pentru operatorii din Constanța Sud.

Dl.Mircea Dobre Poftiți, domnu' Chesoi!

Dl.Tudorel Chesoi

Mulțumesc, domnule președinte! Vroiam să fac o trimitere la ceea ce-a remarcat și domnul primar Decebal Făgădău, și anume, faptul că e o noutate în legea finanțelor publice, referitor la taxe și impozite, aceea de a impozita și terenul de sub case. Din punctul meu de vedere, este o dublă impozitare, pentru că plătim impozitul pe locuință și, binențeles că, aceasta ocupă o suprafață de teren. Această taxă este de natură să afecteze și pe cei mai săraci, în special care locuiesc la blocuri. Sigur, suprafața care le revine, de teren, este destul de mică, dar, consider că este o taxă imorală. Și, m-am interesat, este adevărat că n-o putem respinge...

Dl.Decebal Făgădău

Elimina.

Dl.Tudorel Chesoi

Elimina.

Dl.Mircea Dobre

Legiuitorul a.

Dl.Tudorel Chesoi

Dar aș dori, aș dori ca noi, Consiliul local, când avem de-a face, să spun așa, într-un mod.cu astfel de situații, ar trebui să avem și o reacție. Și o astfel de reacție aș dori să avem, printr-un mod, de principiu, al Consiliului local și vizavi de.vizavi de modul în care se repartizează bugetul către învățământ. Pentru că a se repartiza, așa cum ne-ați explicat și dumneavoastră, domnule primar, bugetul per cap de elev și a nu ține cont de programul prelungit, cum au anumite licee, grădinițe și școli, iarăși, nu este un lucru corect. Și din acest punct de vedere aș vrea să înaintăm Guvernului o adresă, printr-un mod, de principiu, al Consiliului local, prin care să îl sesizăm, că poate să fie o greșeală, mă rog, și acolo se poate greși, nici o problemă, și să.Poate vor ține cont, membri Guvernului, de propunerea pe care o face Consiliul local Constanța.

Dl.Decebal Făgădău

Vă mulțumesc, domnule consilier! Da, și eu mi-aș dori să aveți o poziție, pentru că, până la urmă, Consiliul local este decident politic local, dar, vă asigur că, din punct de vedere al executivului, al administrației avem nu o adresă ci mai multe adrese, cu neconcordanțe născute din aplicarea Codului fiscal la nivelul taxelor și impozitelor locale, pe care le-am trimis către Ministerul finanțelor, pe care le-am trimis către Comisiile de buget-finanțe ale Parlamentului și sperăm ca, în înțelepciunea sa, Parlamentul României, la un moment dat, să repare aceste mici inadvertențe. Dar, într-adevăr, mă bucură propunerea dumneavoastră și inițiativa dumneavoastră prin care Consiliul local să fie mai activ. Contrasemnez, dacă dumneavoastră veți scrie o scrisoare către, din partea Consiliului local, către Guvernul României, cu mare plăcere. Sau către Parlament, către cine doriți dumneavoastră.

Dl.Tudorel Chesoi

Dar împreună cu dumneavoaastră.

Dl.Decebal Făgădău

Am spus, cu mare drag, contrasemnez.

D-na Ralucam Andreea Trandafir

Da. Domnule primar, ați spus, foarte frumos, la un moment dat, că, constănțenii sunt niște oameni minunați. Noi suntem întru-totul de acord. Sunt oameni minunați, ați spus, ținând cont să își plătesc taxele în proporție de 98%. Și ne-ați făcut o invitație, legată de amendamente la buget. Noi avem, grupul PNL, o rugăminte în care... că noi nu putem să venim cu amendamente, da?, pentru că.

Dl.Decebal Făgădău

De ce?

D-na Ralucam Andreea Trandafir

De ce? Pentru că, în primul rând, nu mai avem pe nimeni în Comisia de buget-finanțe, sunteți singurul partid cu reprezentanți în Comisia de buget finanțe și pentru că este nevoie de o dezbatere în cadrul Consiliul local. Legat de buget, da? Înainte de toate, avem nevoie de o dezbatere și poate că prioritățile acelea, pe care le-ați pus în capitolul 6, punctul 6, legat de prioritățile Constanței, poate că putem, împreună, da?, să conlucrăm asupra priorităților Constanței.

Dl.Decebal Făgădău

100% de acord, dar, nu am ajuns încă la buget! Unul, la mână. Doi, la mână, vă rog să mă credeți că nu reușesc să înțeleg de ce alți constănțeni, care nu sunt membri ai partidelor politice, reușesc să parcurgă bugetul și să facă propuneri concrete, iar dumneavoastră, partid politic, chiar dacă nu aveți reprezentant în Comisia de buget-finanțe, pe site e același proiect și pentru membri Comisiei de buget-finanțe și pentru toți constănțenii, nu reușiți să faceți același lucru. Faceți propuneri, veniți cu amendamente, le supunem dezbaterii. Vă voi susține în orice este de interes pentru cetățean. Pentru că atunci când voi veni cu proiectul final de buget, astăzi noi votăm un buget provizoriu, vă asigur că și eu voi veni cu amendamente, în momentul de față având doar un buget născut din însumarea solicitărilor direcțiilor de specialitate și ale regiilor. Politic, el nu este filtrat. Tocmai ăsta este rolul Consiliului local, tocmai de aceea facem alegeri, ca ambele sau toate partidele să studieze proiectul, să vină cu listă de proiecte, amendamente, chiar negocieri. Vă aduc aminte că, în Parlament, colegii dumneavoastră au participat la negocieri, pe amendamente. Asta înseamnă democrația!

D-na Ralucam Andreea Trandafir

Corect, dar ideea era.

Dl.Decebal Făgădău

Vă stau la dispoziție. Dar, vreau să vă asigur ceva. Toate amendamentele pe care eu le voi iniția, vor fi născute dinspre cetățean înspre administrație și cât mai ferite de influențe politice. Vă invit să faceți și dumneavoastră exact același lucru, pentru a nu transforma o bătălie de amendamente într-o bătălie politică.

D-na Ralucam Andreea Trandafir

Nu, tocmai asta era ideea.

Dl.Decebal Făgădău

Vă cunosc și am încredere că veți veni cu propuneri de proiecte serioase.

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumesc! Mai dorește cineva? Poftiți!

Dl.Iustin Fabian Roman

Domnule viceprimar, colega mea a solicitat, în alte cuvinte, o transparență mai mare în discuțiile anterioare și în comisiile Consiliului local. V-ați exprimat că ne-ați consultat pe noi. Eu nu știu, eu, personal...

Dl.Decebal Făgădău

Nu, domnule consilier, pe dumneavoastră nu v-am consultat. Ascultați-mă! Ați avut pe site, ca toți constănțenii, proiectele.

Dl.Iustin Fabian Roman

Este adevărat, dar noi am vrea.

Dl.Decebal Făgădău

Ce, trebuia să vă sun pe dumneavoastră, personal, că nu înțeleg?!

Dl.Iustin Fabian Roman

Păi, nu ne-ați consultat.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, nu m-am consultat cu dumneavoastră, m-am consultat cu președin.

Dl.Iustin Fabian Roman

Și colegii mei.?

Dl.Decebal Făgădău

Este treaba mea politică cu cine mă consult, când vin și propun amendamente politice.

Dl.Iustin Fabian Roman

Am înțeles!

Dl.Decebal Făgădău

Eu m-am consultat cu oamenii de faceri, m-am consultat cu președinți ai asociațiilor de locatari.

Dl.Iustin Fabian Roman

V-ați consultat cu oamenii de faceri și.

Dl.Decebal Făgădău

Cu președinți ai asociațiilor patronale..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Da, exact același lucru l-am făcut. Nu am spus că m-am consultat cu dumneavoastră și nici nu-mi doresc acest lucru, s-o fac.

Dl.Iustin Fabian Roman

Același lucru...

Dl.Decebal Făgădău

Vreau să facem dezbatere în Consiliul local, altfel.

Dl.Iustin Fabian Roman

Noi ne dorim lucrul acesta.

D-na Ralucam Andreea Trandafir

Este vorba, exact, despre dezbatere.

Dl.Decebal Făgădău

O.K.!

Dl.Radu Bogdan Matei

Îmi dați voie?

Dl.Mircea Dobre

Poftiți!

Dl.Radu Bogdan Matei

Revenim, puțin, la cuantumul taxelor. Cred că suntem toți de acord cu amendamentele propuse de domnul viceprimar, sunt binevenite, dar mi se pare că ele maschează, puțin, schimbările de fond din propunerea aceasta de taxe și impozite pentru 2016.

Dl.Decebal Făgădău

Adică?

Dl.Radu Bogdan Matei

Cuantumul total pare să crească, din ce am văzut eu. Celelalte niveluri de taxe acoperă.

Dl.Decebal Făgădău

Da, evident, tocmai asta v-am spus. Am propus aceste amendamente care scad totalul de plată din înștiințările pe care le va primi populația, tocmai pentru că, analizând cu atenție și făcând simulări, din taxele născute din noul Cod fiscal, mi-am dat seama că acestea vor crește. Crescând impozitele pe proprietate, eu așa am început prezentarea mea, trebuie să scad ceva., astfel încât oamenii să-și plătească în continuare și să menținem aceeași performanță. Să ajungem în 98%. Da, într-adevăr, cresc impozitele pe teren, cresc impozitele pentru imobilele deținute de persoane fizice dar cu destinație nerezidențială. Și aici, iarăși mulțumesc Camerei de comerț, pentru că ne-am consultat în ce mod să implementăm această modificare a Codului fiscal. Deci, în spatele propunerilor care le-am făcut, credeți-mă, că se ascund zile de muncă, de întâlniri, de dezbateri, de simulări. Eu am, invlusiv, simulări pentru fiecare tip de

apartament, cât va plăti fiecare om, cum am făcut noi ponderări, pentru că noul Cod fiscal îți permite între 0,2 și 1,5. Noi am mers la 0,2, astfel încât să păstrăm nivelul de impozite ca și anul trecut. Dacă vreți, explicații tehnice, n-am nici un fel de problemă.

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu, nu, chiar despre asta vroiam să vorbesc. Mi s-a părut că acolo unde am avut de ales între o marjă, Codul fiscal a prevăzut o marjă, mi s-a părut că am ales marja maximă.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, într-un singur loc am ales marja maximă. Și chiar vă rog să vă fundamentați afirmația când spuneți că noi peste tot am ales marja maximă, pentru că eu vă răspund în felul următor. Noi, peste tot am ales marja minimă, cu o singură excepție, la imobilele, proprietate persoană fizică, cu activitate eminamente economică, adică nerezidențiale. Cu alte cuvinte, dacă la parterul unui bloc sunt două apartamente ce au fost transformate în spații comerciale, unul deținut de o persoană juridică, de o firmă care își plătește taxele și impozitele conform Codului fiscal, iar celălalt este deținut de o persoană fizică și are exact aceeași activitate, farmacie sau salon de înfrumusețare, cum să plătească ca și locuință? Asta, vă spun, că am făcut 1,3 cu 0,2 , am mers în 1,5, la fel ca la persoanele juridice, tocmai pentru a nu interfera, prin forma de deținere a spațiului, mediul economic. Din punctul de vedere al Consiliului concurenței, vreau să vă spun că vom primi aviz, și felicitări pentru acest lucru. Doi. Din punct de vedere al imobilelor, întrucât noi vorbim de 3343 de cazuri de persoane fizice ce dețin imobile și le utilizează nerezidențial, aici mai este o situație, și erau îngrijorarea Camerei de cormeț, spunând că multe firme sunt pe apartament. Cu alte cuvinte, pentru a-și face o activitate economică, și-au făcut sediul social acasă. Și aici, urmare discuțiilor pe care le-am avut cu colegii de la SPIT și cu cei de la Camera de comerț, am ajuns la următoarea impunere. Dacă acea firmă trăiște printr-un contract de comodat, își are sediul social într-un apartament, are un contract de comodat, nu-și deduce nici o cheltuială și este pur formal pentru ființarea societății, plătește ca și rezidență, ca și impozit pe apartament. Dacă își deduce cheltuieli pentru funcționarea acelui apartament, vine și face dovada contabilă că din trei camere își deduce pentru o cameră și este impus doar pentru o cameră. Dar, dacă în integralitate este utilizat pentru activități economice, cum v-am dat exemplu cu coaforul de la parterul blocului, este taxat la fel ca și o persoană juridică. Acestea sunt regulile pieței și mă așteptam ca dumneavoastră, ca liberal, să le apreciați.

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu, dar facilitatea fiscală....

Dl.Decebal Făgădău

Nu, revenind, m-a deranjat “că noi, întotdeauna, am mers la limita maximă”! Nu, vă repet, noi am mers la limita minimă. Este singura situație în care am mers la 1,5.

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă tot suntem aici, ați spus că discutăm și bugetul și.

Dl.Mircea Dobre Nu, n-am ajuns la buget.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, n-am ajuns la buget.Pot să beau puțină apă? Hai să votăm, întâi, amendamentele.

Dl.Mircea Dobre

Da. Aș vrea să aduc și eu o lămurire în legătură cu chestiunea ridicată de dumneavoastră, că n-ați adus amendamente la buget, că n-ați...că nu aveți reprezentant în comisia de buget-finanțe. Vă readuc aminte.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilier, îmi cer scuze! O să fac eu o propunere politică, în următoarea ședință. Voi retrage un membru PSD din comisia de buget-finanțe și vă invit să faceți parte din comisia de buget-finanțe, tocmai pentru a nu avea această scuză.

Dl.Mircea Dobre

Vă readuc aminte că toate ședințele comisiei de buget-finanțe, ca de fapt la toate comisiile.

Dl.Decebal Făgădău

Sunt publice.

Dl.Mircea Dobre

Sunt publice și oricând sunteți binevenit, cu orice propunere, care o putem discuta în această comisie. Da? Mulțumesc, mult! Supun la vot amendamentele făcute de domnul viceprimar Decebal Făgădău.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot întreaga hotărâre, așa cum a fost ea amendată.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 4 abțineri, da?

Dl.Mircea Dobre

Deci, înțeleg că nu sunteți de acord cu.

Dl.Decebal Făgădău

Nu sunt de acord cu.. Cu amendamentele mele, da, dar nu sunt de acord cu proiectul.

Dl. Iustin Fabian Roman

Suntem de acord cu amendamentele dumneavoastră.

D-na Marcela Enache

Dar nu sunt de acord cu proiectul.

Se fac comentarii în sală.

Dl. Iustin Fabian Roman

Care este fundamentul reducerii taxei de salubrizare?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu amendamentele, dar nu sunteți de acord cu proiectul, nu știu cum le putem...cum ar putea deveni viabile aceste amendamente. Da' mă rog!

Dl. Iustin Fabian Roman

Domnul consilier, eu vă întreb care este fundamental reducerii taxei de salubrizare.

Dl.Mircea Dobre

Bun, chestiunea s-a discutat. Mulțumesc.

Dl.Decebal Făgădău

Dacă ați fi făcut și dumneavoaastră calcule pe proiecțiile bugetare, ați fi văzut cât anume ne permitem. Eu știu exact cât încasăm de la fiecare persoană, sunt date publice, se găsesc pe site-ul SPIT-ului. Am făcut calcule și am văzut cât anume putem să economisim. Pur și simplu, despre asta vorbim.

D-na Marcela Enache

Sunt 17 voturi pentru, pentru impozite ți taxe. Proiectul a trecut.

Dl.Mircea Dobre

Înainte să trecem la proiectul următor v-aș ruga, în luările de cuvânt, următoare, să vă concentrați asupra subiectelor, să nu mai revenim de trei ori. Același consilier să revină de trei, patru ori cu luare de cuvânt să vorbim aceleași lucruri.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Rugămintea mea este, că așa este și în regulamentul de desfășurare al ședințelor, se ia cuvântul o singură dată pentru un proiect. Numai în mod cu totul excepțional, luați și a doua oară cuvântul. Da? Mulțumesc mult!

Proiectul nr.6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul

2016.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnul viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Da, aș vrea să fac și aici o prezentare. Noi nu suntem obligați să aprobăm un buget provizoriu. Puteam să așteptăm, foarte bine, aprobarea și publicarea bugetului național. Am aflat că, astăzi, domnul președinte, dacă vreți, și-a dat ultimul aviz înainte de publicarea bugetului. A promulgat legea, o vom avea în Monitorul Oficial și avem un termen de 45 de zile pentru aprobarea bugetului național, conform legii. De ce am propus un buget provizoriu? Pentru că eram sigur că proiectul de taxe și impozite va fi judecat prin populism, prin an electoral și toată lumea va spune: dar se naște un buget sustenabil, dacă noi reducem taxa de salubritate, eliminăm taxa de liniște pentru cei din Port, dacă eliminăm taxa de spații verzi și așa mai departe? Tocmai de aceea am construit un buget provizoriu și am vrut să vă arăt că am construit un buget sustenabil. De ce? Cifrele sunt următoarele. La nivelul taxelor și impozitelor, aprobate cu amendamentul meu, vom realiza venituri de 583 de milioane de lei. În acest buget provizoriu, nu am inclus fondurile europene, nu am inclus alți bani pe care ar putea să ni-i dea Guvernul, de exemplu din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale, sau să crească IVG dacă va crește salariul mediu pe economie, sau, dacă ni se vor da ajutoare, așa cum am văzut că în altă parte s-au mai dat, și am făcut un buget realist, bazându-ne fix pe veniturile noastre proprii și păstrând la același nivel transferurile de anul trecut. În propunerea de buget, născută, repet, din ce-au propus toate direcțiile de specialitate și regiile, au rezultat cheltuieli de 768 de mii de lei. Teoretic, am avea un buget cu deficit; o diferență între 583 venituri și 768 cheltuieli înseamnă deficit. În realitate, avem un excedent pe anul în curs, care nu doar că va acoperii acest deficit, ci, din contră, va face...am convingerea că bugetul final, pe care îl vom aproba în luna ianuarie, cred, va depăși prognoza noastră. Priotrități în buget, pe lângă protecție socială: educație, sănătate, cultură, sport, transport și investiții. O mențiune aparte: am făcut simularea pe cheltuiala cu creșterea PUG, siguranța și ordinea publică, ținând cont de amendamentele pe care vi le-am propus, și vă mulțumesc că le-ați votat. Dar, în aceeași sumă am găsit resurse să monitorizăm și să păzim17 noi intersecții din municipiul Constanța, împotriva cerșetoriei, vânzărilor ambulanți și așa mai departe. Am propus o suplimentare la cheltuieli de personal, la cheltuielile autorități publice, cum le veți regăsi dumneaoastră, pentru că ne propunem să angajăm încă 40 de polițiști locali. La investiții, dacă vreți, vă dau niște detalii despre drumuri noi, de investiții noi: - vom asfalta 21 de străzi noi; vom reabilita podul de la “butelii”, după cum îl știe lumea; vom cofinanța proiectul “sală polivalentă cu 5000 de locuri”; vom realiza o sală dedicată performanței celor care fac tenis de masă, de la liceul cu program sportiv “Nicolae Rotaru” și de la toate cluburile, dar acolo s-a creat o polarizare. Vom premia sportivii. Iar, pentru elevi, am propus o creștere a sumei alocate burselor. Nu am, încă, o repartizare a sumelor pentru cheltuieli de materiale pentru școli, pentru că aștept excedentul și o analiză pe fiecare școală în parte. Mai mult decât atât, aștept și arieratele. Vă spun că, din nefericire, suntem înregistrați cu arierate în luna decembrie, pentru că a venit sezonul rece și sunt unități școlare care nu-și permit plata facturii. Și atunci, va trebui să vedem câți bani alocăm pentru stingerea arieratelor, câți alocăm pentru investiții.

În ceea ce privește programele culturale și sportive ale municipalității, pentru anul viitor, în proiectul de buget, avem așa: finanțarea campionatului de șah feminin, care va avea loc în luna martie, în Mamaia, în Constanța, o competiție, repet, de talie europeană; regata Mării Negre, ediția a doua; o tabără internațională de ceramică; festival de teatru; festival de muzică; festivalul etniilor dobrogene; festival național de muzică; zilele municipiului Constanța; ziua copilului; reînființarea revistei “Tomis”; triathlon challenge Mamaia, după cum bine știți, cel mai vizibil triathlon din România și în top ten înEuropa; plus, de asemenea, spectacole estivale grupate pe categorii de vârstă.

Evident, avem și o cofinanțare pentru construirea de locuințe sociale penru chiriașii evacuați și locuințe sociale, atât prin programele pe care le desfășurăm împreună cu ministerul, cât și prin programele proprii, ale Consiliului local. În linii mari, cam acesta este bugetul, repet, provizoriu pe care vi-l propun. Vă invit ca, de la aprobarea acestui buget provizoriu până la adoptarea bugetului definitiv, amendamente, propuneri, dezbateri. Nu cred că e nevoie de vreo invitație specială.

Dl.Mircea Dobre

Mulțumesc, domnule viceprimar! Dacă mai sunt intervenții? Poftiți, domnule consilier!

Dl.Radu Bogdan Matei

Da. Eu am parcurs Legea nr.273//2006, legea finanțelor locale și nu am reținut nicăieri conceptul ăsta de buget provizoriu. Ce înseamnă buget provizoriu? Și, dacă nu e specificat acolo, întrebăm și noi pe cineva de la juridic, avem voie să votăm așa ceva?

Dl.Decebal Făgădău

Evident, dumneavoastră sunteți la primul mandat, dar era o obișnuință, întrucât niciodată bugetul național nu era aprobat până la sfârșitul anului și atunci, majoritatea UAT-urilor din România funcționau pe acest buget provizoriu pe care și-l aprobau, astfel încât să nu rămână închistați în plafonul de cheltuieli de 1/12 din bugetul anului anterior. Este nu numai legal, din punctul meu de vedere este și oportun să aprobăm acest proiect, tocmai pentru a putea planifica programe de achiziții și tot ceea ce urmează să facă executivul.

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumesc! Domnul Chesoi!

Dl.Tudorel Chesoi

Domnule președinte, domnule primar, domnilor colegi consilieri, pentru că urmează să fac un amendament la hotărârea de aprobare a bugetului provizoriu, mă simt dator să aduc niște argumente de natură să vă facă colegii și pe dumneavoastră să înțelegeți situația pe care o susțin sau amendamentele pe care le voi face. În ce privește liceul „C.A.Rosetti” acolo sunt două probleme majore și prioritare, evident, și anume, pe de-o parte...

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilier, susțin amendamentele dumneavoastră. Spuneți suma, capitolul, le

votăm.

Dl.Tudorel Chesoi

Mulțumesc foarte mult! Atunci, trec la propuneri concrete, și anume, la liceul „C.A.Rosetti”, pentru reabilitarea căminului și montarea de centrale termice pe gaz, este necesară o sumă de 776 mii lei, iar pentru grădinița „Perluțele Mării”, pentru montarea bucătăriei de care depinde autorizarea și funcționarea acestei grădinițe, este necesară suma de 129 de mii lei. Acestea sunt amendamentele.

Dl.Mircea Dobre

Prima sumă de cât este, că nu.?

Dl.Tudorel Chesoi

De 776 mii lei.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilier, vă propun următoarea abordare. Întrucât noi prindem degeaba acum 776 mii lei, vă propun ...

Dl.Tudorel Chesoi

Da?

Dl.Decebal Făgădău

Vă propun să prindem 200 de mii de lei, să-și facă studiul de fezabilitate și devizul, și le aprobăm după aceea suplimentarea cu suma exactă, născută din deviz. Acea sumă, de 776 de mii, este făcută doar printr-o simplă consultare. M-am uitat prin ce materiale mi-ați lăsat. Au întrebat o firmă, cât costă. Le-au făcut și ăia un deviz. După ce începe procedura legală, vom ajunge la o realitate. Așa că, haideți să le punem bani cât să înceapă procedura de achiziție pentru proiectul tehnic. Din proiectul tehnic va rezulta, fără echivoc, o sumă totală a investiției și aveți garanția mea că susțin, așa cum susțin și acum amendamentul, ca să suplimentăm cu o sumă exactă. Altfel, dacă punem 776 de mii acum, vă spun eu că îi ținem blocați jumătate de an.

Se fac comentarii în sală.(_Mai mult de jumătate de an.)

Dl.Tudorel Chesoi

Da, de acord domnule primar, dar.

Dl.Decebal Făgădău

Haideți să punem 200 de mii de lei, și n-am nici un fel de problemă.

Dl.Tudorel Chesoi

Da, de acord domnule primar, dar cu excepția grădiniței „Perluțele Mării” unde există

deviz.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, acolo, am văzut.

Dl.Tudorel Chesoi

E O.K.!

Dl.Decebal Făgădău

Acolo e fundamentat. Acolo, cu bucătăria și cantina e în regulă.

Dl.Tudorel Chesoi Mulțumesc foarte mult!

Dl.Mircea Dobre

Deci, ați făcut amendament, pentru „C.A.Rosetti” și pentru grădinița.

Dl.Tudorel Chesoi

„Periuțele Mării”.

Dl.Mircea Dobre

“Steluțele Mării”.

Se fac comentarii în sală. (“Perluțele Mării”.)

Dl.Mircea Dobre

“Periuțele Mării”. Bun. Deci, supun la vot amendamentele făcute de domnul.. .Doriți să luați cuvântul?

Dl.Stelian Gima

Două secunde!

Dl.Mircea Dobre

Vă rog! Poftiți!

Dl.Stelian Gima

O să avem o rugăminte, pentru că suntem toți membri comisiei de educație și cultură prezenți.O să avem o rugăminte față de colegul nostru, dl.Chesoi, ca, fiind vorba, totuși.

Dl.Decebal Făgădău Să treacă și prin comisie.

Dl.Stelian Gima

Exact. Sunt foarte multe instituții în situația aceasta și nu mi se pare normal să ajungem în această instituție..Suntem puși în fața faptului împlinit. Mulțumesc!

Dl.Tudorel Chesoi

La celălalt..când votăm bugetul definitiv.

Dl.Mircea Dobre

Fiind un buget provizoriu, între timp, se face procedura legală și o să ajungă în toate comisiile de specialitate.

Dl.Decebal Făgădău

Eu mă bucur să văd că pentru educație există această dezbatere. Vedeți că avem pe ordinea de zi și un proiect cu repartizarea consilierilor în consiliile de administrație. Chiar vă rog, culegeți problemele din școli, întâlniți-vă și, ulterior, discutăm suma pe care o alocăm, pe cheltuieli materiale, pentru școli.

Dl.Stelian Gima E cel mai corect așa.

Dl.Decebal Făgădău

Evident că nu vom ajunge să acoperim toate solicitările, dar mă bucur că

dumneavoastră veți înțelege, efectiv, de unde provine subfinanțarea.

Dl.Mircea Dobre

Da. Mulțumesc! Supun la vot amendamentele domnului Chesoi.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Două abțineri, la amendament, d-na Trandafir și dl.Gima. Restul au votat pentru.

Dl.Mircea Dobre

Două abțineri. Supun la vot...

Dl.Decebal Făgădău

Domnul Matei vroia să ia cuvântul.

Dl.Mircea Dobre

Ei, nu. A vorbit odată. Deci, proiect. Supun.

Dl.Decebal Făgădău

Vă rog.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Respectăm regulamentul sau nu-l respectăm? Bine, poftiți!

Dl.Decebal Făgădău

E ultima ședință. Fiți îngăduitor, domnule prședinte.

Dl.Radu Bogdan Matei

Domnule președinte, suntem aici ca să facem o dezbatere, nu ca să vorbim o dată, pe rând, fiecare.

Dl.Mircea Dobre

Domnule, dacă ne sistematizăm ideile, putem să facem o singură intervenție.

Dl.Radu Bogdan Matei

Păi, e cea mai stufoasă.

Dl.Mircea Dobre

Tocmai de aceea, trebuie să venim cu lecția de acasă, învățată.

Dl.Radu Bogdan Matei

Eu vreau să facem aici o dezbatere, ca o moțiune. Vreau să subliniez faptul că o să fie timpul când vom veni cu probleme similare din școli și problema de bază e lipsa din buget a

unei subfinanțări, în educație, mai serioasă. Dacă era prevăzută din start, nu mai trebuia să votăm noi că are nevoie „C.A.....sau...

Dl.Decebal Făgădău

Stați puțin! Ce facem, acum? Transformăm într-o discuție politică? Pe ce vă bazați când vorbiți despre subfinanțarea din bugetul local. Hai să ne uităm la procentul alocat învățământului, cu tot cu cheltuieli materiale, burse, reduceri și așa mai departe, că n-am nici o problemă să discutăm tehnic. Dar, așa, doar să facem declarații politice, nesusținute de nimic, chestia asta, vă rog să mă credeți, că n-o permit.

Dl.Radu Bogdan Matei

Domnule viceprimar, știți că nu vin aici să fac declarații politice. Când spun ceva, mă bazez pe niște fapte. Am văzut bugetul. În cofinanțarea aia apar numai niște probleme specifice pentru câteva unități de educație.Celelalte nu sunt prinse.

Dl.Decebal Făgădău

Exact. Și eu v-am explicat rațiunea. Pentru că vreau să vedem cu ce excedent închidem anul și când aprobăm bugetul definitiv.Până atunci, faceți dezbaterea, faceți lista de proiecte și stabilim atunci procentele. Așa, de exemplu, nu este prins nimic pentru fonduri europene. Nimic. În bugetul provizoriu.

Dl.Mircea Dobre

Da. Mulțumesc! Supun aprobării.Poftiți?

Dl.Alexandru Bajdechi

Îmi dați, vă rog, cuvântul, în temeiul Legii 52/2003, pentru a-mi expune un punct de vedere pe proiectul de buget provizoriu?

Dl.Mircea Dobre

Cum vă numiți?

Dl.Alexandru Bajdechi Alexandru Bajdechi, din partea.

Dl.Mircea Dobre

Domnu' Bajdechi, dumneavoastră ați avut pe site acest proiect de buget și era indicat să depuneți în scris observațiile dumneavoastră, ca să poată fi analizate punctual și primeați răspunsul on-line. Acum, dacă dumneavoastră veniți să faceți propuneri să modificăm bugetul, vă spun că este prematură..este tardivă intervenția dumneavoastră. Dați-mi voie să vorbesc eu, acum! Este tardivă intervenția dumneavoastră. Totuși, eu supun aprobării consilierilor solicitarea dumneavoastră de a lua cuvântul.

Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău

Domnule președinte, dacă-mi permiteți.

Dl.Radu Bogdan Matei

Cum să supuneți la vot dacă îi dați cuvântul. Dacă ați fi citit legea înainte, ați fi știut cui să dați cuvântul și cui nu!

Dl.Decebal Făgădău

Poftiți?

Dl.Radu Bogdan Matei Votăm cui dăm cuvântul, aici?

Dl.Mircea Dobre

Da, domnu'..., pentru invitați. Domnu' consilier, citiți-o dumneavoastră! Pentru invitați, se ia aprobarea consilierilor. Vă rog frumos! Da?

D-na Marcela Enache

Scrie în regulamentul de funcționare al Consiliului.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule președinte, haideți, că e ultima ședință de consiliu pe anul acesta. Am votat proiecte și vom vota proiecte importante pentru municipalitate. Rugămintea mea este să-i dăm cuvântul tânărului și vedem ce vrea să ne... Eu nu cred că este tardivă, că n-am votat bugetul definitiv. Chiar, vă rog, spuneți-ne! În schimb, sunt de acord și cu ceea ce a spus domnul președinte, tocmai de aceea noi toate proiectele le punem, pentru transparență decizională, pe site. Faceți amendamente. N-am nici un fel de problemă.

Dl.Alexandru Bajdechi

Mulțumesc, domnule viceprimar! Chiar am apreciat, și în scrisoarea pe care v-am adresat-o ieri, transparența privind publicarea bugetului pe site . Mă numesc Alexandru Bajdechi. Ne-am mai întâlnit. Sunt din partea Consiliului tineretului din România. Noi desfășurăm un proiect în care încercăm să convingem autoritățile locale de respectare a Legii 350/2006 privind activitățile de tineret. Am observat că în bugetul anului pe 2016, cel propus și pe site, ca și buget provizoriu, nu sunt prevăzute sume pentru activitățile de tineret. De aceea, așa cum am făcut și în scris.

Dl.Decebal Făgădău

Alexandru, numai puțin! Nu am primit scrisoarea ta.

Dl.Alexandru Bajdechi

Ieri am pus-o.

Dl.Decebal Făgădău

Unu. Doi. Pentru activitățile de tineret, născute din 350, am avut discuții cu: dl.Valentin Coman, dacă sunteți în sală, cu dl.Victor Maxim și cu alți câțiva tineri, și unii dintre ei voluntari ai Primăriei municipiului Constanța. Deci, au venit și au făcut contract de voluntariat, și le mulțumesc pentru asta. Am propus o sumă, pe care, de asemenea, în bugetul final vroiam să o trec ca și amendament, da?, de o sută de mii de Euro, care să finanțeze 20 de proiecte de câte 5 mii de Euro. Nu am găsit, însă, forma în care putem acorda acești bani. Dacă propunerea ta este să ne convingi, ei, află că voință există. Rugămintea mea este: zi-mi și cum. Dacă tot elaborați un studiu la nivel național, vezi care este buna practică și, te rog, dă-mi, și propunem.

Dl.Alexandru Bajdechi

O să mă interesez și la ceilalți colegi din țară, v-o trimitem...

Dl.Decebal Făgădău

Chiar te rog. N-am nici un fel de problemă. Mă bucur și apreciez.

Dl.Alexandru Bajdechi

Aceasta a fost propunerea noastră. Mă bucur că ați acceptat-o și vă mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău

O.K.!

Dl.Mircea Dobre

Mulțumesc! Supun la vot proiectul nr.6. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Cu amendament.

Dl.Mircea Dobre

Cu amendamentul domnului Chesoi, care a fost aprobat.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Deci, avem 4 abțineri: dl.Roman, d-na Trandafir, dl.Matei și dl.Gima; 17 voturi pentru au fost. Bugetul a trecut.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.7:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.481.756 lei

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.8:

„Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate și înregistrate la unitățile administrativ-teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.9:

„Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Da, domnu' viceprimar, poftiți!

Dl.Decebal Făgădău

Da. Vreau să vă spun că și aici am avut o dezbatere, tot prin intermediul Camerei de comerț, industrie, navigație și agricultură, în mai multe foruri, inclusiv în prima ședință a Consiliului consultativ economic. Noi puteam să aprobăm până la 73,3. Întrucât trebuie să înțelegem că statul, indiferent de forma sa de organizare, că-i autoritate centrală sau locală, nu trebuie să aibă comportament de bancă și interesul nostru este ca toți contribuabilii să-și plătească baza, ceea ce datorează, strict, ca și impunere, bugetului local. Nu vreau să ne mai raportăm de la an la an sume neîncasate născute din dobânzi și penalități, statul fiind și o bancă scumpă. Tocmai de aceea am propus plafonul maxim de reducere, adică 73,3%. Evident, cu niște condiții. Colegii de la SPIT vor explica procedura, întrucât se răspunde la cerere, cine vine și ne notifică - vreau să beneficiez de Ordonanța 44, este înscris. Ulterior, trebuie să se încadreze în două termene de plată, datoria de bază plus dobânzile și penalitățile. Dar toată această procedură, vă spun de pe acum, va fi pe site-ul Serviciului public de impozite și taxe, pe facebook, transparent.

Dl.Mircea Dobre

Poftiți, domnu' consilier!

Dl.Iustin Fabian Roman

Ați pronunțat „Consiliul consultativ economic”? N -am înțeles despre ce este vorba.. .Nici nu știu despre ce este vorba.. ..Spuneți-ne...

Dl.Decebal Făgădău

Păi, nici nu e nevoie, întrucât este un Consiliu consultativ al primarului.

Dl.Iustin Fabian Roman

Doar al primarului?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Păi, da' spuneți-ne și nouă despre ce este vorba.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Ați încheiat, da? Mulțumesc! Supun la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut doamna Cioceanu.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.11:

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău

Vrea, domnul Ciorbea.

Dl.Valentin Ciorbea

Domnu' peședinte..

Dl.Mircea Dobre

Da, poftiți, domnu' profesor!

Dl.Valentin Ciorbea

Aș vrea să fac o apreciere și o propunere. Mulțumesc! Eu l-am citit cu foarte multă atenție, aș putea spune că l-am parcurs de două ori, pentru că privesc din prisma profesiei mele, cum ne vor vedea peste 50 de ani cei care vor scrie istoria orașului nostru, din punct funcțional. Regulamentul, din punctul meu de vedere, este foarte bine structurat. Ceea ce trebuie realizat de fiecare compartiment este clar, concis, îl văd ca un motor de funcționare al aparatului și, dacă lucrurile merg cum scrie acolo, primarul și viceprimarii pot fi mai liniștiți. Totuți, aparatul de specialitate este în contaqct și cu consilierii și cu publicul. Am intrat de foarte multe ori în acest spațiu. Intri într-un birou și nu ști cui să te adresezi. Nu știi cine-i șeful. Nu știi dacă-i șef de serviciu.. .Și. da, acum trebuie să caut o doamnă...Și dacă nu e Tramudana, e greu s-o găsesc. Știu serviciul, dar n-o s-o recunosc. Primăria este o instituție serioasă și aș propune să găsim suma necesară și începând de la anul fiecare angajat de aici să poarte ecuson. Cei care sunt șefi de serviciu, cu o anumită culoare; cei care sunt.

Dl.Decebal Făgădău

100% de acord. Formulați amendament...la regulament.

Dl.Valentin Ciorbea

Îl formulez, să știți. Și eu îmi doresc, domnule viceprimar să am ecuson pe care să scrie consilier local și atunci când intru în birou să știe toată lumea...

Dl.Decebal Făgădău

Domnule profesor, sper că știe toată lumea că sunteți consilier local.

Dl.Valentin Ciorbea

Ei, mai sunt și.

D-na Marcela Enache

Aveți legitimație.

Dl.Valentin Ciorbea

Mai sunt, doamnele de pe sus, care nu participă la ședință și nu mă cunosc. O să formulez amendamentul.

Dl.Decebal Făgădău Sau, vorbim în ianuarie.

Dl.Valentin Ciorbea Da, pentru ianuarie, sigur.

Dl.Decebal Făgădău

Foarte bună propunerea. Mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre

Am reținut propunerea domnului profesor, care urmează s-o materializăm în anul următor, în 2015. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.12:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 58/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției locale Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.13:

„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională „Campionatul European de Tenis de Masă - seniori -Ekaterinburg/Rusia”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.14:

„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut în anul 2015 performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.15:

„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională „Campionatul European de Gimnastică Aerobică - seniori și juniori -Elvas/Portugalia”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Domnu' președinte, o ultimă intervenție!

Dl.Mircea Dobre

Poftiți!

Dl.Valentin Ciorbea

Este minunat că premiem sportivii, însă, chiar astăzi, ați văzut, ați consultat presa din nou, elevii noștri, olimpici internaționali, au strălucit din nou, de data aceasta la Londra. Propun ca

în ianuarie, să găsim o formulă, mă pot angaja pentru un proiect, și să-i premiem și pe cei care au rezultate excepționale...

Dl.Decebal Făgădău

Domn' professor, nu doar pentru elevii care acum au obținut, ci pentru toți elevii, dacă dumneavoastră găsiți o formulă. Uite, poate vorbiți și cu consiliul județean al elevilor, că văd că sunt în sală. Da? Sau cine.Sunt niște tineri. Găsiți formula prin care să facem această premiere. N-am nici un fel de problemă.

Dl.Valentin Ciorbea

O să studiem, atunci. Mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre

Deci, am trecut la proiectul nr.16:

„Proiect de hotărâre privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Aici avem buletine de vot.

D-na Marcela Enache

Și pentru care dorim propuneri. În cuprinsul hotărârii, un articol se referă la constituirea și stabilirea componenței comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, această comisie fiind alcătuită din dumneavoastră, reprezentanți ai Consiliului local și, din partea Serviciului juridic, un jurist. Am să rog și de la Direcția administrație publică să facă o propunere de consilier juridic, iar pentru dumneavoastră, vă rog să faceți propuneri. Deci, pentru președinte.

Dl.Decebal Făgădău

Câți consilieri?

D-na Marcela Enache

Șase consilieri.

Dl.Decebal Făgădău

Șase consilieri: 3 cu 2 cu 1. E bine?

Dl.Iustin Fabian Roman

Foarte bine.

Dl.Decebal Făgădău

Domnul Roșu.

D-na Marcela Enache

Deci, eu o să notez propunerile. Întâi pentru președinte și după aceea pentru membri.

Dl.Decebal Făgădău

Domnul Roșu, dl.Chesoi, dl.Dede Perodin.

D-na Marcela Enache

Care nu este, dar nu-i nici o problemă. Altcineva?

Dl.Decebal Făgădău

Dl.Gima, dl.Candindatu. Mai trebuie?

D-na Marcela Enache

Încă unul și un membru de la juridic. Sunt șase. Încă un domn consilier.

Dl.Mircea Dobre

Domnul profesor Ciorbea, propun eu.

D-na Marcela Enache

Și dl.Ciorbea, da? Se la Serviciul juridic, vă rog frumos, este cineva?

D-na Irina Pînzariu

Oana Iordache.

Dl.Decebal Făgădău

Dar am o întrebare, doamna Enache. De ce trebujie să nominalizăm noi un consilier juridic din direcție, când pot să-l dau prin dispoziție de primar? Și de câte ori se schimbă consilierul juridic, schimb hotărârea de consiliu local?

D-na Marcela Enache

Este stabilit în componenta...

Dl.Decebal Făgădău

Scrieți un consilier juridic ce va fi desemnat prin dispoziție de primar, și am rezolvat problema. Dacă pleacă, mâine, consilierul juridic din primărie, trebuie să modific hotărârea consiliului local? Ne dăm singuri de lucru!

D-na Marcela Enache

Așa au stabilit-o cei de la RAEDPP, cei care au elaborat proiectul.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, doamnă, scrieți acolo: reprezentant direcția juridică. Bănuiesc că sunt de acord domnii consilieri, ca să.

D-na Marcela Enache

Deci, să nu nominalizăm și să lăsăm să fie desemnat.

Se fac comentarii în sală. (Absolut.)

Dl.Decebal Făgădău

Se va desemna prin dispoziție de primar.

D-na Marcela Enache

Deci, sunt șapte. Va trebui să scriem buletinele de vot.

Dl.Mircea Dobre

Le scrieți și mergem în continuare.

D-na Marcela Enache

Și mergeți mai departe. Da. Le facem la xerox. Și pentru punctul 17, ca între timp să poată multiplica.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 17:

„Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Ce avem aici?

D-na Marcela Enache

Tot o comisie alcătuită din consilieri locali.

Dl.Decebal Făgădău

Câți?

D-na Marcela Enache

Tot la fel, șase, și consilierul juridic, șapte. Deci, va fi cu număr impar. Consilierul juridic, am înțeles că este...

Dl.Decebal Făgădău

Aici va trebui să fie și dl.Dobre, nu?, că este vorba de repartizarea spațiilor.

Dl.Mircea Dobre

Eu sunt la „Henri Coandă”.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, hai să facem altfel. Faceți dumneavoastră propuneri.

Dl.Tudorel Chesoi

Domnul președinte de ședință, dl.Dobre.

Dl.Decebal Făgădău

Dl.Dobre. De la dumneavoastră, de la PNL, cine mai e? Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Dați case, domnu' Roman.

Dl.Iustin Fabian Roman

Stați puțin, că...!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Faceți propuneri?

Dl.Iustin Fabian Roman E vorba de stabilirea criteriilor.

Dl.Mircea Dobre

Da, și mie mi-e un pic.Nu prea sună...nu prea seamănă a comisie.

Dl.Decebal Făgădău Așa se numea hotărârea.

D-na Marcela Enache

Așa se cheamă hotărârea, iar în componența.prin această hotărâre stabilim și componența comisiei care se va ocupa de repartizarea spațiilor.

Dl.Mircea Dobre Aplicând acele criterii.

D-na Marcela Enache

Da.

Dl.Iustin Fabian Roman

Am înțeles.

Dl.Mircea Dobre

Vă rog, propuneri!

Dl.Decebal Făgădău

Dl.Roman, dl.Chesoi. Mai departe!

Dl.Mircea Dobre

Dl.Vișan.

Dl.Decebal Făgădău

Da.

D-na Marcela Enache

Încă două propuneri, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Cioceanu, pentru că știe cazuri sociale.

D-na Marcela Enache

Și încă una.

Dl.Decebal Făgădău

Și dl.Dede Perodin. Dacă tot lipsește, să-l alegem.

D-na Marcela Enache

Face parte și din cealaltă comisie. Nici o problemă. L-am trecut.

Dl.Decebal Făgădău Doamna Onciu, atunci.

Dl.Mircea Dobre

Treceți-o pe doamna Onciu, că dânsul face parte și din cealaltă comisie și să nu le amestece.

D-na Marcela Enache

Este și în comisia cu cabinetele medicale, doamna Onciu.

Dl.Decebal Făgădău

Păi, și? Consilierii trebuie să facă parte din comisii. Nu-i normal?!

D-na Marcela Enache

Atunci, spuneți care este al șaselea. Cine rămâne, dl.Dede sau d-na Onciu? Sau pe altcineva!

Dl.Decebal Făgădău

Dl.Roșu. Autopropuneți-vă! Salvați-ne!

D-na Marcela Enache

Dl.Roșu?

Dl.Mircea Dobre

Da.

D-na Marcela Enache

Dl.Roșu.

Dl.Mircea Dobre

Până se completează buletinele de vot, mergem în continuare și revenim asupra lor.

Punctul 18:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea

contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului

public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre

Punctul 19:

„Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Constanța ca parte civilă în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție București.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Dl.Decebal Făgădău Vedeți că s-a modificat titlul.

D-na Marcela Enache

Da, s-a completat.

Dl.Mircea Dobre

De la oficiul juridic, un punct de vedere.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Pînzariu.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Pînzariu, vă rog!

D-na Irina Pînzariu Noi am făcut o informare...

Se fac comentarii în sală. (Veniți la microfon.)

D-na Irina Pînzariu

Bună ziua! Conform solicitării dumneavoastră de rândul trecut, noi am făcut o prezentare juridică, pe care v-am transmis-o prin e-mail odată cu proiectul de hotărâre, cu privire la temeiul legal, referitor la constituirea ca parte civilă, atât în procesul penal, cât și pe cale separată, prin acțiune civilă. Dacă ați citi informarea.

Dl.Mircea Dobre

Dacă aveți întrebări? Nelămuriri?

D-na Irina Pînzariu

Raportul de expertiză, însoțit de această informare, v-a fost transmis prin e-mail.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, pe CD-uri.

D-na Marcela Enache

Pe CD-uri. S-au ridicat CD-urile, sigur că da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Au f'ost.. .Dar nu toată lumea...

Se fac comentarii în sală.

D-na Irina Pînzariu

Legat de constituirea ca parte civilă? Ce înseamnă constituirea ca parte civilă? Deci, potrivit codului de procedură penală, acțiunea civilă poate fi exercitată în cadrul procesului penal, prin constituirea părții vătămate ca parte civilă. Aceasta reprezintă un mijloc legal prin care partea vătămată, în cadrul procesului penal, cere repararea prejudiciului produs ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. Constituirea ca parte civilă se poate face în cadrul procesului penal, și acțiunea are un caracter accesoriu acțiunii penale. Adică, atunci când judecătorul judecă și cercetează fapta penală, va admite acțiunea civilă numai în măsura în care va constata că există vinovăția inculpaților cu privire la săvârșirea infracțiunii și cu privire la producerea prejudiciului. Constituirea ca parte civilă în procesul penal se poate face.În faza în care suntem noi, deja, cred că toată lumea cunoaște, dosarul a fost trimis în instanță pe data de 9 decembrie, și în această fază ne putem constitui parte civilă doar până la termenul la care judecătorul va citi actul de sesizare, respectiv rechizitoriul. Cu ocazia formulării cererii de parte civilă, o condiție esențială este aceea de a indica natura și cuantumul pretențiilor. În cazul în care, în lipsa îndeplinirii acestei condiții, partea vătămată nu se mai poate constitui ca parte civilă în dosarul penal. Cu privire la sarcina probei - în cadrul procesului penal, sarcina probei cu privire la vinovăția inculpaților cu privire la producerea prejudiciului, la legătura de cauzalitate între prejudiciu și infracțiunea săvârșită revine, în exclusivitate, procurorului. Binențeles că și partea vătămată poate administra probe. Dar, în cazul acțiunii civile formulată pe cale separată, putem formula și pe cale separată, sarcina probei revine, în exclusivitate reclamantului, adică municipalității, în cazul în care alegeți să ne constituim pe cale separată. În această situație, toate probele, legat de vinovăția inculpatului, de săvârșirea infracțiunii, posibilei infracțuni, de legătura de cauzalitate între prejudiciul produs revine reclamantului, adică municipiului Constanța. Deci, există două posibilități, ori în cadrul procesului penal, ori pe cale separată. Un aspect foarte important, care trebuie avut în vedere, este cel referitor la prescripție în cazul în care suntem decăzuți din dreptul de a ne mai constitui în procesul penal, nu ne mai putem constitui parte civilă; în acțiunea civilă, termenul de prescripție este de trei ani de la data la care păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască producerea prejudiciului. Și aici lucrurile pot fi interpretate. Ce înseamnă trei ani de la data la care a cunoscut prejudiciul? Pot lua în calcul data la care DNA-ul ne-a transmis raportul de expertiză sau, cel mai devreme, data la care am primit eu solicitarea din partea DNA-ului cu privire la..prin care am fost informați că se fac cercetări cu privire la legalitatea contractului de salubrizare.

Dl.Mircea Dobre

Doamna directorare, deci, înțeleg că noi trebuie să ne constituim parte civilă cu suma respectivă., nu putem merge pe o sumă pe care o va stabili instanța.

D-na Irina Pînzariu

Este tardiv. S-ar putea ca procesul să dureze foarte mult.

Dl.Mircea Dobre

Da.

D-na Irina Pînzariu

S-ar putea ca judecătorul să aprecieze că proba administrată, respectiv raportul de

expertiză întocmit acum este suficient și să nu mai dispună întocmirea unui alt raport sau, din contră, s-ar putea să considere că e necesar să se întocmească un alt raport de expertiză.

Dl.Mircea Dobre

Bun.

D-na Irina Pînzariu

Termenul...

Dl.Mircea Dobre

Aici, vreau să vă consult dacă noi putem, eu, cel puțin, sau un alt coleg, să propunem un amendament ca avocatul Consiliului local să propună o expertiză instanței, care să.

Dl.Decebal Făgădău

Să solicite.

Dl.Mircea Dobre

Să solicite o expertiză instanței din care să reiasă prejudiciul.

Dl.Decebal Făgădău

Mai mare sau mai mic.

Se fac comentarii în sală.

D-na Irina Pînzariu

Sigur că da. În cadrul procesului, ca parte vătămată sau parte civilă, putem propune administrarea oricărei probe. Important e momentul la care ne constituim. Dacă nu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, nu, te-a întrebat altceva domnul consilier.

Dl.Mircea Dobre

Eu v-am întrebat dacă această.

Dl.Decebal Făgădău

Dacă noi putem să-i solicităm avocatului Consiliului local.

D-na Irina Pînzariu

Da?

Dl.Decebal Făgădău

Ca el, mai departe, să solicite instanței...

D-na Irina Pînzariu

Da, sigur că da, sunt apărări care...

Dl.Decebal Făgădău

Păi, asta te-a întrebat. Deci, răspunsul e da sau nu.

D-na Irina Pînzariu

Da.

Dl.Decebal Făgădău

Formulați amendament, dacă doriți.

Dl.Mircea Dobre

Da, o să formulez eu un amendament. Deci, mai avem discuții, ceva nelămuriri? Deci, amendamentul meu este ca, Consiliul local să solicite avocatului, care ne reprezintă, să solicite instanței aprobarea unui raport de expertiză care să stabilească prejudiciul. E mai mare, e mai mic, nu știm.

Dl.Tudorel Chesoi

Să constate, poate nu există prejudiciu.

Dl.Mircea Dobre

Da, asta am propus. Poftiți, vă rog!

Dl. Radu Bogdan Matei

Credeți că o să venim cu un prejudiciu mai mare decât cel estimat acum de DNA?

Dl.Mircea Dobre Păi, eu de unde să știu?

Se fac comentarii în sală.

D-na Irina Pînzariu

Poate fi un prejudiciu mai mare, poate fi un prejudiciu mai mic sau poate să nu existe nici un prejudiciu.

Se fac comentarii în sală.

D-na Raluca-Andreea Trandafir

Important este să ne constituim parte civilă, despre asta este vorba.

Dl.Mircea Dobre

Asta este.

Dl.Decebal Făgădău

Corect

Dl.Mircea Dobre

Sigur că da.

D-na Raluca-Andreea Trandafir

Asta este esența, să ne constituim parte civilă și un leu dacă avem prejudiciu. Punctul nostru de vedere este că trebuie să ne constituim parte civilă.

Dl.Mircea Dobre

Da, asta este.

Dl.Decebal Făgădău

Aici, suntem de acord.

Dl.Mircea Dobre

În totalitate.

D-na Marcela Enache

Atunci, mai votăm amendamentul, pentru că, oricum, asta va face parte din apărare, e clar asta.. .din strategia de apărare..

Dl.Mircea Dobre

Deci, nu mai votăm amendamentul?

Dl.Decebal Făgădău

Nu.

D-na Marcela Enache

Nu văd sensul.

Dl.Decebal Făgădău

E redundant.

Dl.Mircea Dobre

Îl retrag. E mai bine, da, doamna avocat? Da?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Bun. Atunci, retrag amendamentul. Doamna directoare spune că face parte din apărare, și în derularea procesului probabil că se va solicita acest lucru de către avocatul Consiliului local, și supun spre aprobare, atunci, proiectul de hotărâre privind constituirea municipiului Constanța ca parte civilă în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție București.

Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău

Numărați voturile.

D-na Marcela Enache

Dacă este cineva împotrivă, că-mi este mai ușor așa.

Dl.Mircea Dobre

Da. Este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem, împotrivă, 4 voturi. Deci, împotrivă, 4 voturi, și avem așa: dl.Georgescu, dl.Pîrvulescu, dl.Papari și d-na Cioceanu. Da? Cu 17 voturi, proiectul a trecut.

Dl.Mircea Dobre

Mulțumesc! Trecem mai departe.

D-na Raluca-Andreea Trandafir

Așteptați, vă rog!

D-na Marcela Enache

Se numără voturile la cele două proiecte, 16 și 17.

Dl.Mircea Dobre Da, așteptăm, atunci.

- X-

Dl.Mircea Dobre

Avem rezultatul votului la proiectul nr.16. toți cei propuși au obținut 21 de voturi pentru, în afară de dl.Gima care are 20 pentru și are1 (unul) împotrivă.

Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus:

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

În întregime, da?

Dl.Mircea Dobre

Da.

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumesc! Avem și pentru proiectul nr.17. toți cei propuși au fost votați în unanimitate. Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 20:

„Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului urbanistic general al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, în temeiul Legii

nr. 303/2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Da, domnu...

Dl.Radu Bogdan Matei

Am o întrebare legată de legalitatea proiectului pe care îl votăm acum. Aș ruga-o oe doamna de la juridic să ne facă o interpretare a legii în baza căreia noi prelungim acum Planul urbanistic general. Din interpretarea mea, dar nu sunt jurist, e posibil să nu avem voie să prelungim decât o dată PUG-ul, și vreau să știu dacă o singură dată de la modificarea legii sau per total. Vreau să ne asigurăm că ce votăm acum este legal.

D-na Marcela Enache

Păi, a apărut modificarea legii. Deci, a apărut modificarea legii, în care ne dă posibilitatea să prelungim încă cu trei ani...

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu scrie în lege.

D-na Marcela Enache

Scrie, că am verificat.

Dl.Radu Bogdan Matei

Avem voie să prelungim o singură dată, scrie.

D-na Marcela Enache

Păi, o singură dată, că nu putem să prelungim mai mult decât este prevăzut.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna secretar.

D-na Marcela Enache

.în ultima modificare a legii.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna secretar, întrucât acest proiect a primit toate avizele, vă rog să solicitați, în mod expres, aviz de legalitate, prefectului, pentru acest proiect de hotărâre, dacă el va deveni hotărâre.

Dl.Mircea Dobre

Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre...

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă-mi permiteți?

Dl.Mircea Dobre

Da.

Dl.Radu Bogdan Matei

Mulțumesc frumos! Aș fi vrut, totuși, o explicație, să știm și noi de ce.

Dl.Mircea Dobre

Aveți hotărârea..aveți proiectul de hotărâre, aveți toate explicațiile acolo. Dacă aveți nelămuriri și vreți să contestați proiectul de hotărâre, aveți calea legală. Da?

Dl.Radu Bogdan Matei

Este o situație foarte sensibilă, nu avem cum să blocăm toate investițiile în oraș până nu se știe când, dar am vrea totuși să știm cum s-a ajuns în situația asta, de a putea rămâne.

Dl.Mircea Dobre

Domnu' consilier, aveți toate documentele în proiectul de hotărâre, da? Eu supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el prezentat.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru. Deci, prin lege a fost prorogat termenul. Dl.Decebal Făgădău

Doamna secretar, cereți avizul prefectului și aia e!

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 21:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Poporului, str. Talazului, str. Barbu Lăutaru și alee carosabilă, inițiatori Gudi Marioara și Hașoti Mihaela.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 22:

„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 23 este retras. Proiectul 24:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.” - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Dl.Tudorel Chesoi

Domnule președinte...

Dl.Mircea Dobre

Poftiți!

Dl.Tudorel Chesoi

O rugăminte, domnu' președinte!

Dl.Mircea Dobre

Vă rog!

Dl.Tudorel Chesoi

Când am luat cuvântul la hotărârea de buget provizoriu și la cea a taxelor, v-am rugat să solicitați plenului Consiliului local un vot de principiu, pentru a da mai multă greutate adreselor ce urmează să le depunem, împreună cu domnul primar, către Guvern sau către minister. Vă rog frumos, dacă doriți să supuneți la vot propunerea mea.

Dl.Mircea Dobre

Ce să.propun.?

Dl.Tudorel Chesoi Să votăm, de principiu.

D-na Marcela Enache

S-a consemnat în procesul-verbal.

Dl.Tudorel Chesoi

Să luăm un vot de principiu din partea Consiliului local cu privire la adresele.

Dl.Mircea Dobre

Nu e.

Dl.Tudorel Chesoi

Ba da...

Dl.Mircea Dobre

Nu, dar nu e uzual...

Dl.Tudorel Chesoi

Sunt la al teilea mandat.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Enache, putem face asta?

Dl.Tudorel Chesoi

S-a mai procedat.S-au luat astfel de.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

S-a consemnat în procesul-verbal și în baza procesului-verbal, se va face adresa.

Dl.Tudorel Chesoi

O.K.! Mai există vot de principiu când, din practică vă spun, și dumneavoastră, doamna Enache, știți foarte bine că în celelalte consilii, din 96-2000 - 2004, așa, s-au luat voturi de principiu. Dar, nu-i nici o problemă, dacă se ia în considerare.

D-na Marcela Enache

S-a consemnat în procesul-verbal.

Dl.Tudorel Chesoi

.tot ce s-a scris în procesul acesta. Eu n-am nici o pretenție, dar era bine ca în adresă să subliniem faptul că există un vot de principiu pentru susținerea .

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' consilier!

Dl.Tudorel Chesoi

Da, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Da' punem adresa, s-o semneze cine dorește din Consiliul local .

Dl.Tudorel Chesoi

De acord.

Dl.Decebal Făgădău

Și atunci ce vot de principiu să dăm? Îți asumi...

D-na Marcela Enache Cine dorește, s-o semneze.

Dl.Mircea Dobre

Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Dl.Georgescu, poftiți!

Dl.Daniel Georgescu

Eu îl propun pe dl.Vișan.

Dl.Mircea Dobre

A fost propus dl.George Vișan. Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu. Ne mai fiind alte propuneri, supun la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Ordinea de zi principală a fost epuizată. Trecem la ordinea suplimentară.

Punctul 1:

„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța.”

- inițiatori: Cojoc Marioara, Ciorbea Valentin, Trandafir Raluca-Andreea, Gima Stelian;

Dacă aveți comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl.Decebal Făgădău

Am eu.

Dl.Mircea Dobre

Vă rog, domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Am eu un amendament de făcut: dl.Costin Răsăuțeanu să fie retras din toate consiliile de administrație.

D-na Marioara Cojoc

Este retras.

Dl.Decebal Făgădău

A, O.K.! N-am știut că ați ținut cont. Varianta pe care o văzusem eu... Îmi cer mii de

scuze!

Dl.Mircea Dobre

Da. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.2:

„Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local

Constanța în dosarul de insolvență al clubului sportiv „Handbal Club Municipal Constanța”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache

Aici avem buletin de vot. Trebuie să propuneți o persoană care să ne reprezinte în toate procedurile care urmează.

Dl.Decebal Făgădău

Fac apel la dumneavoastră, domnilor consilieri, ca unul dintre dumneavoastră care are fie cunoștințe juridice, fie cunoștințe economice să reprezinte Consiliul local, întrucât HCM Constanța a intrat în insolvență și noi, ca și membru fondator, trebuie să avem un reprezentant care să țină legătura cu administratorul special și administratorul judiciar. Dacă nu mă înșel, sunt două persoane care se ocupă în situațiile acestea. Normal că nu putem să punem din partea executivului, așa că, vă rog, o persoană din rândul dumneavoastră, cu cunoștințe de specialitate, să țină legătura și să aducă la cunoștința consilierilor ce se întâmplă.

Dl.Mircea Dobre

Propuneri.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Păi, cine are cunoștințe juridice.

Se fac comentarii în sală. (Domnu' Roșu.)

Dl.Radu Bogdan Matei

Îl propune pe dl.Papari, dl.Roșu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' Roșu, poftim.

Dl.Mircea Dobre

Domnul Roșu.

D-na Marcela Enache

Domnu' Roșu? Ca să știu să-l trec pe buletinul de vot.

Dl.Decebal Făgădău

Păi, mai e nevoie?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Domnul Matei l-a propus pe dl.Papari.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Nu, domnu'Roșu. Dacă sunt două propuneri...

D-na Marcela Enache

Le trecem pe amândouă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Nu, rămâne domnu' Roșu, da?

Dl.Decebal Făgădău

E nevoie prin buletin de vot?

D-na Marcela Enache

Da, că-i cu privire la persoană.

Dl.Decebal Făgădău

Faceți buletin de vot.

Dl.Mircea Dobre

Atunci, dl.Roșu va fi trecut pe buletinul de vot, da?

D-na Marcela Enache

Domnul Roșu. Atât, da?

Dl.Mircea Dobre

Da. Se pregătesc buletinele de vot. Până atunci, noi mergem mai departe. Proiectul 3:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din surse proprii a activităților estimate a nu se finaliza până la sfârșitul implementării proiectului în vederea obținerii obiectivelor/rezultatelor și indicatorilor pentru proiectul „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanta - Balchik cross border region by bike-BSB.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

.    Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr.4:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea accesului între municipiul constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 5:

„Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.296/2015”.

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Radu Bogdan Matei

Domnule președinte, o singură întrebare. Nu știm despre ce este vorba. Ce votăm?

D-na Marcela Enache

Explicați-le că este vorba de sala polivalentă unde cheltuielile noastre sunt reduse cu o anumită sumă...

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilier, haideți să vă spun eu. Este vorba de proiectul „Sală polivalentă -5000 de locuri”, investiție a Companiei Naționale de Investiții care, urmare a Consiliului tehnico-economic, a ajustat indicatorii tehnico-economici. Pe cale de consecință, cofinanțarea autorității locale, a noastră, ne-a fost transmisă ieri și necesită avizul nostru, pentru a ne. în sensul micșorării.

Dl.Mircea Dobre

E mai mică.

D-na Marcela Enache

Se micșorează.

Dl.Decebal Făgădău

Modificarea e în sensul micșorări. Și, în sensul acesta, ne solicită hotărârea Consiliului local, să aprobăm noua structură de deviz. Despre asta este vorba. Întrucât am primit solicitarea ieri, astăzi am supus-o hotărârii Consiliului local, pentru că, până în ianuarie, poate reușim să împingem puțin lucrurile.

Dl.Mircea Dobre

Da? Supun la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

Dl.Mircea Dobre

Așteptăm rezultatul de la proiectul nr.2.

Dl.Decebal Făgădău

Înainte, aș vrea să...Dacă tot.. .aș vrea să avem și o discuție.

Dl.Mircea Dobre

Da, poftiți!

Dl.Decebal Făgădău

Stimați colegi, la festivitate, la închidere și așa mai departe, eu aș vrea să vă propun constituirea unei comisii, formată din consilieri locali, care să facă parte din toate partidele care sunt reprezentate în Consiliul local, care să analizeze contractul dintre municipalitate și Polaris, modul în care acesta se desfășoară, și prin prisma votului pe care dumneavoastră l-ați dat astăzi.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Expertiza face referire la.de fapt, expertizele, pentru că vorbim de mai multe expertize, una, care stabilește un prejudiciu și patru sau cinci, care spun că nu este prejudiciu. Cu toate acestea, vorbim despre un contract în derulare. Am auzit voci, inclusiv din partea dumneavoastră, a opoziției, care spuneau să rupem contractul. Nu e nici un fel de problemă, atâta vreme cât dumneavoastră, Consiliul local, hotărâți. Noi, executivul, aplicăm ceea ce hotărâți dumneavoastră; ceea ce spune legea și hotărârea consiliului local. Dar, vă rog să constituiți o comisie care să analizeze acest contract, cu bune, cu rele, cum este el. Să discute cu juriștii, să discute cu reprezentanții Polaris, să discute cu cetățenii. Da' nu lăsați doar executivul, care n-a făcut altceva decât să organizeze licitații, să încheie contracte și așa mai departe, mandatat de către consiliul local acest executiv, sau, executivul din 2008.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

.să facă. Ce? Așa că, vă propun să în ființăm o comisie și ne asumăm cu toții. Ne uităm la contract. E bun, e rău, fiecare își exprimă poziția în cadrul acestei comisii.

D-na Paula Cioceanu

Dacă-mi permiteți, domnule primar, am înțeles de la doamna director de finanțe, în ședința de consiliu pe care am avut-o săptămâna trecută, contractul, în continuare, este același. Deci, noi, de ani de zile mergem pe același contract. Și atunci, ce să discutăm. De aceea...A fost unul dintre motivele pentru care am votat împotrivă și mai am vreo două în minte. Dar ăsta-i unul dintre ele.

Dl.Decebal Făgădău

Doamnă, haideți...Eu fac această propunere, de înființare a comisiei, nu neapărat prin prisma votului din Consiliul local, ci, mai mult, ca o...ca un rezultat al trimiterii sale în instanță. Da? Pentru că, dincolo de poziția noastră, a Consiliului local, dacă ne constituim sau nu parte civilă, dosarul este în instanță, iar noi, executivul, trebuie să știm ce avem de făcut. Noi am făcut ceea ce a spus Consiliul local și, în continuare, vrem să știm ce facem. De aceea vă propun să înființăm această comisie, care să analizeze dosarul.contractul cu Polaris. Vă rog, domnu' consilier!

Dl.Tudorel Chesoi

Propun ca din această comisie să facă, neapărat, parte și unul sau doi reprezentanți din compartimentul juridic.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule Chesoi, dacă dumneavoastră.dacă formăm această comisie, tot executivul, nu doar departamentul juridic, vă pune la dispoziție toate documentele, toate informațiile, tot ceea ce-i cereți.

Dl.Tudorel Chesoi

Exact. Pentru că trebuie să avem o mare grijă, să citim cu atenție prevederile contractului, să nu ne grăbim să încercăm să reziliem un contract care poate produce eventuale efecte.prejudicii majore bugetului local. Sunt convins că acolo sunt clauze de penalități de reziliere și intrăm într-un proces prin care s-ar putea să ne fie foarte afectat bugetul Primăriei.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Deci, domnul viceprimar a făcut această propunere, de constituire a unei comisii formate din cinci membri, consilieri.

Dl.Decebal Făgădău Reprezentanții tuturor partidelor.

Dl.Mircea Dobre

Reprezentanții tuturor partidelor, care să studieze, să analizeze contractul și să dea un punct de vedere. Dacă sunteți de acord cu această propunere:

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

Consilierii au fost de acord.

Dl.Mircea Dobre

Propunerile concrete le facem acum?

Dl.Decebal Făgădău

Da.

Dl.Mircea Dobre

Deci, așteptăm propuneri din partea partidelor.

Dl.Decebal Făgădău

De la PNȚCD e simplu.

Dl.Mircea Dobre Dl.Chesoi este primul propus.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Poftim?

Dl.Decebal Făgădău

Dl.Roșu de la UNPR.

Dl.Mircea Dobre

Dl.Roșu de la UNPR. De la PNL?

Se fac comentarii în sală. (Dl.Matei.)

Dl.Mircea Dobre Dl.Matei. Și de la PSD?

Dl.Decebal Făgădău Păi, sunt trei până acum.

Dl.Mircea Dobre

Da. Mai trebuie de la PSD, doi.

Se fac comentarii în sală. (Nu vrea nimeni.)

Dl.Decebal Făgădău

Nu există „nu vrea nimeni”.

Dl.Mircea Dobre

Poftiți?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Nu mai vrea nimeni de la PNL?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

De la PSD.

Dl.Decebal Făgădău

Lasă că, nu te ocupa tu de PSD, că e treaba noastră. Vorbesc de PNL.Mai sunt alte propuneri de la PNL, întreb? Că, dacă nu mă înșel, un coleg de-al dumneavoastră a cerut ruperea contractului. Vedeți, la partid, până la urmă. Mai aveți altă propunere?

Dl.Iustin Fabian Roman Întrebați de la PSD, nu de la PNL.

Dl.Mircea Dobre

Nu, nu, lăsați PSD-ul...

Dl.Decebal Făgădău

Mai aveți vreo altă.

Dl.Mircea Dobre

Deci, faceți un punct de vedere pe partidul dumneavoastră, da? Dl.Radu Bogdan Matei

Doamna Trandafir, ca să ocupăm unul din cele două locuri.

Dl.Decebal Făgădău

D-na Trandafir. O.K.!

Dl.Mircea Dobre

Și unul de la PSD.

Dl.Decebal Făgădău

De la PSD? Vă rog, colegi!

Se fac comentarii în sală. (George Vișan.)

Dl.Decebal Făgădău

O.K.! S-au făcut 5 poziții?

Dl.Mircea Dobre

Da. Îi repetăm. Au fost propusi: dl.Chesoi, dl. Roșu, dl.Matei, d-na Trandafir și dl.Vișan. Dacă sunteți de acord cu cei propuși de dumneavoastră:

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

Consilierii sunt de acord.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Enache, e o propunere ad-hoc. Vă rog să o redactați, să o aduceți la cunoștință domnilor consilier. Ca și obiectiv: analiza contractului cu Polaris, modul de lucru.

Se fac comentarii în sală. (Prin vot deschis?)

Dl.Decebal Făgădău

Am făcut prin vot deschis, da. E o propunere ad-hoc.

D-na Marcela Enache

S-a consemnat în procesul-verbal.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Nu, nu va fi hotărâre. Se consemnează în procesul-verbal și comisia poate să-și înceapă activitatea.

Dl.Mircea Dobre

Fiind ultima ședință, vă urez „La mulți ani!”, iar anul 2016 să fie un an care să ne aducă numai gânduri bune!

D-na Marcela Enache

Așteptăm și rezultatul votului pentru punctul 2 de la ordinea suplimentară, ca să supunem, după aia, hotărârea în întregime. Vă rugăm să nu plecați!

Dl.Mircea Dobre

Da, vă rugăm să nu plecați.

- X-

Dl.Mircea Dobre

Vă rugăm să luați loc, ca să putem să numărărm voturile, că, după aceea, invalidăm proiectul de hotărâre. Avem procesul-verbal al comisie. Dl.Roșu a fost votat de 18 consilieri.

Deci, 18 voturi pentru, 1 împotrivă, unul anulat. Supun aprobării proiectul de hotărâre

nr.2.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru. A plecat dl.

Dl.Mircea Dobre

Declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Mircea Dobre

SECRETAR,

Marcela Enache


50