Proces verbal din 13.10.2015

122.proces verbal sedinta din data 13.10.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 13.10.2015, orele 12°°, ca urmare a convocării pentru ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 20 de consilieri (dl.Stan a venit după anunțarea prezenței; absenți: dl.Ene Valeriu-losif, dl.Gima Stelian, dl.Lixandru Virgil, dl.Pîrvulescu Gabriel-Valentin, dl.Șurghie Valentin-Mihai și d-na Tușa Sorina) d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, precum și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 19 consilieri, deci ședința este statutară și se poate ține. Pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței Consiliului local de astăzi, trebuie să alegem un președinte de ședință și rog pe cineva dintre dumneavoastră să facă propunere în acest sens.

Dl.Daniel Georgescu

îl propun, din partea grupului PSD. pe dl.Mircea Dobre.

D-na Marcela Enache

Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate.

Domnu’ Dobre, sunteți invitat aici, la prezidiu, pentru a prelua conducerea ședinței. Vă

rog!

Dl.Mircea Dobre

Bună ziua! Astăzi, la ședința Consiliului local, avem la ordinea de zi, pe ordinea principală avem 55 de proiecte de hotărâri din care inițiatorii retrag trei proiecte, respectiv 19, 42, 49. Dacă sunteți de acord cu retragerea acestor proiecte:

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru. A venit și dl.Stan.

Dl.Mircea Dobre

De asemenea, avem și o ordine suplimentară cu două puncte la ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.291/2014 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliției locale Constanța și

2.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca membru în Consiliul de administrație al RADET Constanța.

Dacă sunteți de accord cu ordinea suplimentară:

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Supun votului dumneavoastră întreaga ordine de zi, așa cum a fost aprobată.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 avem:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.08.2015.”

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre La punctul 2 avem:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 09.09.2015.”

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul nr. 3 s-a votat. La punctul 4 avem:

„Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

II supunem la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 196/2012 privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Avem...

D-na Marcela Enache

Aici trebuie făcute propuneri...

Dl.Decebal Făgădău In locul doamnei Marcu.

D-na Marcela Enache

în locul doamnei Marcu și în locul domnului Popescu Răducu. Deci, două propuneri trebuie făcute.

Dl.Mircea Dobre

Așteptăm, din partea dumneavoastră, propuneri pentru Comisia de numărare a voturilor. Și doamna Tușa?

D-na Marcela Enache

Doamna Tușa este în concediu medical. Doar două propuneri, atât.

Dl.Mircea Dobre

Cine face propuneri, în locul doamnei Marcu? Poftiți, domnu’ consilier!

Dl.Iustin-Fabian Roman

O propun pe doamna Raluca Trandafir.

Dl.Mircea Dobre

Da. A fost propusă doamna Raluca Trandafir. Supun la vot propunerea făcută, pentru doamna Raluca Trandafir.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Unanimitate.

Dl.Mircea Dobre

în locul domnului Popescu?

Dl.Decebal Făgădău

Dl.Aii Denis.

Dl.Mircea Dobre

Deci, a fost propus dl.Aii Denis. Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 de voturi pentru. S-a abținut dl.Aii Denis.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot proiectul în totalitate, cu cele două propuneri aprobate.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanța pe anul 2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnu’ viceprimar, poftiți!

Dl.Decebal Făgădău

Sărut mâna! Bună ziua! Aș vrea să fac două amendamente la proiectul de buget. Primul, întrucât abia ieri am primit situația Grădiniței cu program prelungit nr.6, de la Ispectoratul Școlar Județean, care a fost arondată Grădiniței cu program prelungit nr.8 până la începerea anului școlar 2015-2016, pentru a putea funcționa trebuie să rectificăm bugetul și să luăm sumele dintr-o parte și să le punem în altă parte. Tocmai de aceea, vă propun următorul amendament: de la Grădinița cu program prelungit nr.8 suplimentăm, cu 148.816, Grădinița cu program prelungit nr.6, pentru bunuri și servicii 1445 de lei și 103 de mii pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, din venituri proprii nu din finanțarea complementară. Amendamentul l-am depus la doamna secretar. Acesta este primul amendament și o să vă rog, domnule președinte, să-l supuneți la vot, distinct.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Poftiți, domnu’...Vă abțineți?

Se fac comentarii în sală. (Nu.)

Dl.Radu Bogdan Matei

Pentru. Dar am o întrebare, legat de...

Dl.Mircea Dobre

Numai o secundă!

Dl.Decebal Făgădău

Al doilea amendament face referire la o solicitare pe care am primit-o, acum două zile, de la Electrocentale S.A., adică CET Constanța. După cum știți, CET-ul nu trece prin cele mai bune momente și nu au bani pentru achiziționarea de combustibil pentru furnizarea apei calde, în continuare. Deocamdată nu se pune problema de agent termic. Tocmai de aceea, vă propun să rectificăm bugetul nostru, să luăm din prevederea bugetară actuală, de la disponibilul către RADET, unde noi mergeam pe ajutoare, și să-l transferăm pe subvenție. De asemenea, să facem mici corecții, în ceea ce privește energia electrică, buteliile și lemnele, astfel încât să ajungem să punem pentru subvenție 10,5 milioane de lei, adică 10.501.996 lei. Amendamentul sună în felul următor: La capitolul 68 - asigurări și asistență socială, diminuăm titlul la „asistență socială” cu 1082 mii lei, iar la capitolul 81- combustibili și energie, la subvenții diminuăm alineatul „alte subvenții” cu suma de 9.420 mii lei și la subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif majorăm cu suma de 10.502.000 mii lei. Acesta este cel de-al doilea amendament, pentru a putea transfera sumele către CET.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Poftiți, domnule consilier!

Dl.Radu Bogdan Matei

O întrebare. La capitolul 70 al bugetui - locuințe, servicii și dezvoltare publică, punctul 2, apare aici un subpunct - proiectarea și realizarea statuii „Mamaia Style”. E o eroare de redactare sau chiar facem o statuie...?

Dl.Mircea Dobre

O s-o rugăm pe doamna directoare să ne dea o explicație.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Așa apare aici, proiectarea și realizarea statuii „Mamaia Style”.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Capitolul 70, punctul 2.

Dl.Decebal Făgădău

Și face parte din rectificarea asta?

Dl.Radu Bogdan Matei

Apare în bugetul pe care l-am primit. Nu știu dacă e varianta inițială sau rectificarea propusă, dar apare la capitolul 70, punctul 2 - proiectarea și realizarea statuii „Mamaia Style”. Nu știu dacă e o eroare de redactare sau...

D-na Marcela Frigioiu

La ce pagină?

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu știu pagina. Capitolul 70, punctul 2. Haideți, că vă arăt!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu’ consilier, această propunere este în rectificarea bugetară, în proiectul de hotărâre pe care îl vedeți astăzi?

Dl.Radu Bogdan Matei

Păi, asta mă gândesc, să nu fie o modificare, pentru că...

Dl.Decebal Făgădău

Păi, nu, formulați-vă dumneavoastră în mod corect întrebarea. Pe ce vă fundamentați? Este în proiectul de hotărâre această poziție? Da sau nu?

Dl.Radu Bogdan Matei

Este prinsă în lucrare această poziție ca anexă și diferă față de bugetul aprobat în februarie ...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

O fi în anexa 3, la investiții? Verificați în original, vă rog frumos!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Dați-mi și mie proiectul de hotărâre, vă rog!

D-na Marcela Enache

Acum îl aduce.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre Poftiți, domnu’ consilier!

Dl.Tudorel Chesoi

Până se verifică documentele care sunt puse în discuție, vizavi de rectificarea bugetară, aș vrea să vă declar că, în mod firesc, ca și consilier, susțin alocarea fondurilor pentru unitățile de educație, și din acest punct de vedere știm că a fost un amendament al domnului primar vizavi de susținerea unităților școlare, mai ales că ne aflăm, acuma, în prag de iarnă, și are legătură cu ceea ce vreau să vă prezint ca material. Propun, tuturor consilierilor și domnului primar Decebal Făgădău, să...la următoarea rectificare, dacă nu se poate în această ședință, să țină cont de lista de priorități, pe care o urmăresc pentru a fi văzută, la liceul “C.A.Rosetti”, unde sunt comenzi deosebite, mai ales că începe iarna și e vorba de o centrala termică.

Dl.Mircea Dobre

Acum, în niciun caz, nu se poate introduce o nouă rectificare. O să dăm sectorului economic, să studieze. Să vedem, în funcție de sursele care le are, dacă putem să vă satisfacem solicitările. Da?

Dl.Tudorel Chesoi

Da. Mulțumesc, mult! Poftiți, domnu' consilier!

Dl.Iustin Fabian Roman

Dacă-mi permiteți, profit de pauza asta să propun domnului viceprimar ca în bugetul pentru 2016, având în vedere că suntem la buget, alocarea unei sume, în cadrul Poliției locale...

Se fac comentarii în sală.(8 milioane.)

Dl.Iustin Fabian Roman

Pentru a crea un departament, un centru de comandă cu supraveghere în municipiul Constanța, în special, în zona școlilor și în intersecțiile mari...

Dl.Decebal Făgădău

Domnule consilier, uitați, acesta este bugetul. Arătați-mi unde ați văzut ce-ați văzut...

Dl.Iustin Fabian Roman

Aș vrea să fac propunerea asta, ca să ne gândim cu toții, să vedem dacă putem să prindem în bugetul pe 2016 această sumă. Cam în toate orașele mari, europene, există acest centru de comandă, în cadrul consiliilor locale.Da?De supraveghere. Putem să optimizăm și deplasările polițiștilor locali și mașinile...Asta este propunerea.

Dl.Mircea Dobre

Eu v-aș ruga, dacă sunteți documentat în această chestiune, să faceți o propunere în

scris...

Dl.Iustin Fabian Roman

Da, da.

Dl.Mircea Dobre

Să faceți și o evaluare a costurilor...

Dl.Iustin Fabian Roman

Da, cu siguranță.

Dl.Mircea Dobre

Și aceasta o depuneți la sectorul economic, care acum lucrează la bugetul pentru 2016 și, sigur, în măsura posibilităților putem discuta orice...

Dl.Iustin Fabian Roman

Da, nu știu dacă m-a auzit și domnul viceprimar...

Dl.Mircea Dobre

Da, sigur că da, v-a auzit. Domnu’ consilier, v-ați lămurit cum este?

Dl.Radu Bogdan Matei

Da.

Dl.Mircea Dobre

Da. Mulțumesc! Supunem la vot întreaga hotărâre așa cum a fost ea modificată cu cele două amendamente.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 18 voturi pentru și 2 abțineri. S-au abținut dl.Matei și dl.Roman.

Dl.Mircea Dobre

La punctul 7 avem:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța pe anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău:

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 9:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Loca, Constanța pentru anul 2016.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău:

Supun la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 10:

„Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform Legii 114/1996” str. Zmeurei nr. 3, lot 2/3, din municipiul Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnu’ Decebal Făgădău, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Atât la punctul 10 cât și la punctul 11 am același amendament. întrucât s-a modificat legea între timp, Legea nr.10, și prevede alte cote de plată către Inspectoratul de stat în construcții, vă propun să înlocuim anexele la proiectele de hotărâre sus menționate unde, la capitolele „taxe” se modifică taxa de 0,5 din valoarea autorizată la care se adaugă cota de 0,1% prevăzută de Legea nr.50/91. Adică, față de momentul în care s-a făcut proiectarea, venim cu amendamendarea acestei taxe. Acesta este amendament atât la punctul 10 cât și la punctul 11.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot proiectul nr. 10 așa cum a fost modificat.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

Dl.Mircea Dobre

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform OUG 74/2007” str. Zmeurei nr. 3, lot 2/2, din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Supun la vot același amendament, care l-a făcut domnul viceprimar și la acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat cu amendament.

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru și 3 abțineri. S-au abținut: dl.Roman, dl.Matei și d-na Trandafir.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 12:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău ;

Cine este pentru? Da, poftiți...!

Dl.Radu Bogdan Matei

Vreau să propun ca amendament retragerea anexei nr.2 din hotărârea aceasta, pentru că anexa nr.2 face referire la două suprafețe mici de teren din Complexul Flămânda. Complexul Flămânda avea o anumită destinație când a fost construit acum multă vreme și, dacă începem să vindem fașiuțe din el, își pierde potențialul de spațiu de servicii pietonale. Nu e...e o anexă mică, acolo, dar mi se pare că e relevantă ca gest. Dacă începem să dezmembrăm toate rămășițele care ne-au fost lăsate de regimul comunist, s-ar putea să ajungem într-un loc în care să nu mai avem nici un pic de servicii pietonale, mai ales că sunt....

Se fac comentarii în sală. (Are dreptate!)

Dl.Radu Bogdan Matei

Deci, propun numai retragerea anexei nr.2.

Dl.Mircea Dobre

Da, are o propunere. Supun la vot propunerea făcută de domnul consilier.

Cine este pentru?

Dl.Mircea Dobre

Trei voturi...Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi împotrivă.

Dl.Mircea Dobre

A fost respinsă propunerea făcută de dumneavoastră. Supun la vot proiectul de hotărâre

nr.12.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 13:

“Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 184/2015 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin HCL nr. 88/2015.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 14:

„Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, aprobată prin HCL nr. 184/2014.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Aici avem cu buletine de vot. Trecem mai departe, până se numără voturile.

Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2016 a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 33/2013 privind stabilirea comisiei pentru renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează Cluburile pentru pensionari. »

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Și aici, probabil că avem buletine de vot, da?

D-na Marcela Enache

Da. Trebuie să facem o propunere aici.

Dl.Mircea Dobre O singură propunere?

D-na Marcela Enache

Da.

Dl.Decebal Făgădău

Cine era în comisie?

D-na Marcela Enache

Tot în locul doamnei Marcu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Dacă e cu buletine de vot, atunci, trecem mai departe.

D-na Daniela Schell Trebuie golită urna de vot.

Dl.Mircea Dobre

Atunci, rog Comisia de numărare a voturilor să numere voturile de la punctul 14.

-X-

D-na Marcela Enache

Da, în locul doamnei Marcu, trebuie făcută propunere, că dumneaiei era în comisia

aceasta.

Dl.Mircea Dobre

Și trebuie să facem buletine de vot?

D-na Daniela Schell

Sunt făcute, doar să le completăm cu propunerea.

Dl.Mircea Dobre

Rog colegii, de la liberali, să facă o propunere în locul doamnei Marcu, în comisia de...care renegociază chiriile la cluburile pentru pensionari.

Dl.Iustin Fabian Roman

Ne acordați un timp pentru consultări?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

O treceam pe buletinele și mergeam mai departe.

Dl.Decebal Făgădău

Durează mult?

Dl.Mircea Dobre

Vă rog!

Dl.Iustin Fabian Roman

II propun pe domnul Radu Matei.

Dl.Mircea Dobre

Da, a fost propus domnul consilier Radu Matei, care va fi trecut pe buletinul de vot. Dacă mai sunt și alte propuneri? Nemaifiind, mergem mai departe.

Punctul 17:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național -Programul Rabla 2015”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 18:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 89/2015 privind statul de funcții și organigrama Muzeului de Artă Populară. »

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 19 a fost retras. Proiectul 20:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 120/2012.»

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 21:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 262/2014.»

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 22:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 260/2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică la nivelul municipiului Constanța. »

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 23:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - delimitat de str. Avram Iancu, bloc L 101, bloc L99, sediul Alpha Bank, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Nejloveanu Nicolae. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 24:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - pentru zona delimitată de str. Salcâmilor, str. Barbu Delavrancea, bl. Al. Lăpușneanu, terenuri proprietate publică și privată, inițiator SC DDN Global SRL. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 25:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Crișana, str. Chiliei, str. Ion Vodă, inițiator Tudose Măricel. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 26:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+4E, locuințe colective cu spații comerciale Ia parter, bd. Mamaia nr. 23, inițiator Bittar Ahmad. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 27:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - delimitat de str. B.P. Hașdeu, aleea B.P. Hașdeu, str. Farului și str. Ciocârliei, inițiator Anefi Ersun. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 28:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată Ia sud de str. Sabinelor, la est de str. I.G. Duca, Ia vest de str. Avram Iancu, inițiator Bara Dumitru. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 29:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 30:

“Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.»

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 31:

“Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Numai un pic! Domnu' Matei, aveți o problemă? Da, poftiți!

Dl.Radu Bogdan Matei

Prezenta propunere mi se pare un pic cam vagă și aș vrea să propun ca amendament ca această propunere să privească numai achiziția serviciilor juridice pentru apărarea intereselor SC Confort Urban SRL în procesele de pe rol, actuale.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Pentru că e un cârd în alb pentru a-și achiziționa orice fel de servicii juridice, pentru orice perioadă, pentru orice scop. Deci, propun să le acorda dreptul de a-și achiziționa...

Dl.Decebal Făgădău

Domnu’ consilier, am o rugăminte la dumneavoastră. Cred că ați citit horoscopul. Noi nu putem să facem angajamente bugetare pentru cheltuieli viitoare. Asta unul la mână. Este ca o regulă a administrației. Așa că, amendamentul dumneavoastră este fără noimă. Dacă vreți să-l susțineți și să vă faceți de râs, vă rog!

Dl.Mircea Dobre

Se referă, concret, la aceste servicii juridice pentru procesele în curs.

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă spuneți că așa se citește hotărârea, sigur. Am vrut doar să o clarificăm puțin.

Dl.Mircea Dobre

Nu. E clar, da?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 32:

„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club de Volei Municipal Tomis Constanța, în anul competițional 2015-2016. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 33:

„Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe

deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali care au contribuit ,a realizarea acestor performanțe. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 34:

„Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali ai acestora, din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională „Baku 2015 European Games”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 35:

„Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație făcută de S.C. Imobilia Lease S.R.L. pentru bunul imobil sens giratoriu, situat pe DJ 156 intersecție cu DN3AC.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 36:

„Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație făcută de S.C. Kaufland S.R.L. pentru două suprafețe de teren situate în municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 28-30.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 37:

„Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.T.C. Constanța asupra unor bunuri mobile din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 38:

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 39:

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 40:

„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 41:

„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 42 a fost retras. Proiectul 43:

„Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile din municipiul Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 44:

„Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna amplasat pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr.13

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 45:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 46:

„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 47:

„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.452/2004 privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea transmiterii unor imobile (terenuri+construcții) din administrarea Consiliului local în administrarea Consiliului Județean Constanța.”

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 48:

„Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Titulescu nr.13. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 49 a fost retras. Proiectul 50:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 284, lot 4. »

inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 51:

„Proiect de hotărâre privind declararea lunilor aprilie și octombrie ca „Luna curățeniei”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Poftiți, domnul consilier!

Dl.Radu Bogdan Matei

Aici am doar de făcut o scurtă remarcă. Noi suntem pentru acest proiect de hotărâre, în schimb, ar fi corect să transmitem mesajul corect. în anexa acestei propuneri de hotărâre de consiliu municipal, apar niște activități care nu sunt obligatorii pentru toți cetățenii Constanței. Anexa este, de fapt, o scurtă oglindă a hotărârii de gospodărie municipală. Aici, ar fi corect ca Primăria să aibă un adevărat serviciu de Poliție locală care să vegheze asupra aplicării prevederilor hotărârii de gospodărie municipală pe tot parcursul anului, nu numai în lunile aprilie și octombrie ci și în iulie și în august...Deci, suntem pentru, dar e corect să transmitem mesajul corect.

Dl.Mircea Dobre

Da, cred că mesajul e destul de corect. Nu cred că este greșit că reamintim, tuturor cetățenilor, obligațiile care le au. Mi se pare chiar o chestie normală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu, da’ mi-era frică să nu fie...un mesaj...

Dl.Decebal Făgădău Nu vă mai fie așa frică!

Dl.Radu Bogdan Matei

Așa, doar o chestie.. .de campanie...

Dl.Mircea Dobre

Nu, este o inventarie, așa, a obligațiilor cetățenești, pe care trebuie să ni le facem toți. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 52:

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2015-2016 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.»

- inițiator: viceprimar Dcccbal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 53:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire imobil P+2-3E, spațiu comercial și servicii, teren proprietatea SC Sunlights Trade SRL. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 54:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru amenajare restaurant existent P+ M și extindere terasă, teren proprietatea SC Giorgio Fast SRL.»

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Proiectul 55:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 98/2015. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Revenim la punctul 14. Au fost propuse doamnele Cojoc Marioara și Leu Aurelia, care au obținut fiecare câte 20 de voturi pentru, niciunul împotrivă, niciunul anulat. Supun la vot proiectul de hotărâre în totalitate.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Am epuizat ordinea principală. Trecem la ordinea suplimentară. Avem, Ia primul

punct:

„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca membru în Consiliul dc administrație al RADET Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Avem buletine de vot și aici.

Se fac comentarii în sală.( Mai avem punctul 16.)

Dl.Mircea Dobre

Da, așteptăm rezultatul votului. Trecem la următorul punct. La punctul 2 al ordinii suplimentare avem:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.291/2014 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliției locale Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Supun la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Așteptăm rezultatul votului la primul punct al ordinii suplimentare.

- X-

Dl.Mircea Dobre

Revenim la punctul nr.16, privind stabilirea comisiei pentru renegocierea chiriilor pentru spațiile în care funcționează cluburile de pensionari . Domnul Radu Bogdan Matei a obținut 20 de voturi pentru, niciunul împotrivă, niciunul anulat; și doamna Iordache Oana - 17 voturi pentru, 1 împotrivă, două anulate.

Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 16.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre Poftiți, domnu’ Chesoi!

Dl.Tudorel Chesoi

Socoteala nu cred că mai iese la ultima votare secretă anunțată, pentru că acolo sunt mai multe voturi decât consilieri.

Dl.Mircea Dobre

Unde?

Dl.Tudorel Chesoi

La comisia de renegociere a chiriilor, cu Radu Matei și Oana Iordache. Unii au votat și acolo și acolo.

Dl.Mircea Dobre

Sunt două propuneri, domnu’ consilier!

Dl.Tudorel Chesoi

Am auzit 17 pentru la unul și 20 la celălalt...

Dl.Mircea Dobre

Păi, dacă sunt două propuneri!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Avem și rezultatul votului pentru reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în consiliul de administrație de la RADET. Domnul Valentin Stan a primit 20 de voturi pentru, niciunul împotrivă, niciunul anulat. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumim!

Se fac comentarii în sală. Un cetățean solicită cuvântul după încheierea lucrărilor ședinței. Consilierii părăsesc sala.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Mircea Dobre    SECRETAR,

Marcela Enache

22