Proces verbal din 13.02.2015

116.proces verbal sedinta din data 13.02.2015

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 13.02.2015, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 19 consilieri, (absenți fiind: dl.Candidatu Gabriel, dl.Dede

Perodin, dl.Dobre Mircea, dl.Gima Stelian, dl.Lixandru Virgil, d-na Marcu Ana, dl.Papari

George și dl.Șurghie Valentin), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

D-na Marioara Cojoc

Bună ziua! Putem începe? Pentru început, fiind prima ședință pe anul acesta, vreau să vă spun la mulți ani, să aveți...să avem cu toții un an așa cum ne dorim! În ceea ce privește întâlnirea de astăzi, ședința este statutară, având în vedere că suntem prezenți 19 consilieri.

Pentru început, aș vrea să amintesc modificarea denumirii punctului 25 din ordinea de zi, cu următoarea denumire: “proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții -reabilitarea, modernizarea și dotarea liceului cu program sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanța, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului național de dezvoltare locală, alte surse de finanțare, subprogramul regenerare urbană a municipiilor și orașelor, și a cofinanțării acestuia.”- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău.

De asemenea, se retrag următoarele puncte: 11, 12, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44 și 49. Și avem o ordine suplimentară cu trei puncte.

Pentru început, supun la vot convocatorul elaborat în conformitate cu prevederile

art.39, alin.1 din Legea nr.215/2001.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Supun la vot ordinea suplimentară.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Da, citesc ordinea suplimentară.

Proiectul nr. 1 :

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.48/2014 privind numirea Consiliului de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța;

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Punctul 2:

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități la transportul public local, ca măsură de protecție socială;

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Proiectul nr. 3 pe ordinea suplimentară:

Proiect de hotărâre privind modificarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată în sistem centralizat, începând cu 01.01.2015, în municipiul Constanța, pentru

consumatorii noncasnici;

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău.

Supun la vot ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Trecem la primul punctpe ordinea de zi, din convocator, punctul nr.1:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 18.12.2014.”

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Proiectul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul

2014.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru și 2 (două) abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanța pe anul

2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Îi dau cuvântul domnului primar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Mulțumesc! Cred că ar trebui, înainte de ceea ce se va face în acest an, 2015, și ceea ce presupun cheltuielile din bugetul pe 2015, cu toate implicațiile lui, de la elevi până la programe sociale și programe europene, dacă vreți, să vă spună doamna Marcela Frigioiu prognoza încasărilor și a cheltuielilor. Dacă vreți, consilierii. Da ? Marcela, te rog frumos, vino până aici să faci o prezentare succintă a valorilor majore din buget, după care o să individualizez eu pe anumite programe care, cred, consider că sunt mai ...suscită interes ceva mai mare.

D-na Marcela Frigioiu

În acest an, în Comisia de buget-finanțe, care s-a desfășurat săptămâna trecută, spre deosebire de alte ședințe, în acest an s-a discutat bugetul pe fiecare capitol bugetar în parte, chiar s-au analizat toate cheltuielile și veniturile, atât vizavi de încasările pe ultimii trei ani, cât și pe prognozele estimate de direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Constanța. Urmare bugetului, veniturile bugetului local sunt formate din venituri proprii, din cote defalcate din venitul pe impozit de venit, din donații și sponsorizări și din sume pe care le primim de la Uniunea Europeană pemtru programele de investiții. În principal, aș dori să fac o referire la veniturile proprii ale Primăriei, pentru că acestea sunt cele care predomină în buget. Veniturile proprii incasate, efectiv, în anul 2014 au fost de 436056 mii lei; veniturile proprii prognozate pentru anul 2015 sunt de 512895 mii lei. Avem o creștere de 17,6% pe buget, pe venituri proprii, specific încă o dată. Asta înseamnă, în sumă absolută, o creștere cu 76839 mii lei. Această creștere care e foarte, foarte importantă, și mare în acest an, se datorează, în primul rând, sumelor alocate de la Consiliul județean, din cote defalcate, care înseamnă 16483 mii lei, datorită noii formule de repartizare a veniturilor secvențiale valabilă numai pentru anul 2015; cote și sumele defalcate din impozitul pe venit în plus de 92126 mii lei, care se datorează faptului că anul trecut, în trimestrul IV nu am încasat cotele defalcate din impozitul pe venit și le-am încasat în luna ianuarie pe toate și atunci am o crestere efectivă de venituri care chiar am și încasat-o;diminuarea veniturilor din dividende, 10411 pe care nu le mai avem; excedentul mai mic la finalul anului 2014 față de finalul anului 2013. Deci, toate sumele astea, adunate și scăzute, dau o majorare, pe veniturile proprii ale bugetului local, de 17,6%.

Vizavi de cheltuieli, cheltuielile de funcționare în anul 2014, dând la o parte două sume importante, care n-aș vrea să le iau în discuție, respectiv cei 19585 mii lei și 19000 mii lei care au venit de la bugetul de stat pentru subvenționarea energiei termice și n-aș dori să infuențeze aceste două sume prognoza de cheltuieli, cheltuielile de funcționare în anul 2014 au fost de 538423 mii lei. Cele prognozate pentru anul 2015 sunt 561365 mii lei. Deci, o creștere de 4,26%. Această creștere de cheltuieli se datorează suplimentării cu 99 de posturi a aparatului administrativ, au plecat foarte mulți și au rămas posturi libere și nu ne mai putem face treaba; creșterea salariului minim pe economie de la 900 de lei la 975 de lei începând cu 1 ianuarie 2015 și la 1050 de lei începând cu 01.06.2015 ; alocația de hrană pentru polițiști; majorarea salariului cu 100 de lei, conform Ordonanței 70, în domeniul asistenței sociale; majorarea alocației de hrană în domeniul social de la 6 lei pe zi la 12 lei pe zi și plata către RAJA a apei meteorice pe care până acum n-am plătit-o. Urmare unei hotărâri de instanță suntem obligați să o plătim începând cu 1.01.2015, care înseamnă o sumă foarte mare, sunt aproximativ 560 de mii de lei pe lună care duce la o creștere a bugetului de cheltuieli cu apoape 7 milioane de lei. Astea ar fi problemele cheltuielilor de funcționare. La cheltuielile de dezvoltare, pentru anul 2015, avem alocată suma de 174539 mii lei, care are o pondere în bugetul total de 24%. Dacă mai sunt și alte întrebări?

Dl.Iustin Roman

N-am înțeles cu RAJA....

D-na Marcela Frigioiu

Păi, cum dumneavoastră, acasă, plătiți apa și canalizarea, trebuie să plătim și noi apa și canalizarea, respectiv apa meteorică care se colectează pe domeniul public: străzi, parcări, parcuri.peste tot, tot ce înseamnă domeniul public. Apa de ploaie. Suntem obligați să o plătim.

Dl.Iustin Roman

Dar a fost o hotărâre de instanță?

D-na Marcela Frigioiu

Hotărâre de instanță.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

E lege, în primul rand. Hotărârea de instanță vine și detaliază modul de calcul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Eu aș vrea să ne dați cîteva detalii vizavi de capitolul locuințe sociale, respectiv pentru cei 46 de milioane de euro alocați...

D-na Marcela Frigioiu

46 de milioane de Euro alocați!?! ...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Era bine.

Dl.Tudorel Chesoi

Mii lei. Și mă interesează, în primul rând, dacă fondurile..când încep lucrările pentru extinderea cartierului Henri Coandă și.

D-na Marcela Frigioiu

Asta, vizavi de când încep, nu știu să vă răspund eu. Eu știu doar să vă spun așa.

Dl.Tudorel Chesoi

Dacă sumele alocate sunt corespunzătoare pentru proiectul pe care l-am avut, de fapt, de anul trecut? Pe de o parte. Și, pe de altă parte, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre capitolul energie termică, dacă influențează creșterea gigacaloriei, faptul că cei de la CET va scumpi gigacaloria și dacă, cumva, domnul primar sau chiar și dumneavoastră, dacă avem în proiect.dacă aveți dumneavoastră în proiect să subvenționăm diferența de preț de la gigacalorie, prețul actual față de eventuala creștere influențată de creșterea gigacaloriei de la CET. Pe de o parte. Și, normal că o spun tot în acest context, ca diferența de preț, eventual, de la gigacalorie să fie.să oferim posibilitatea cetățenilor să plătească această diferență vara, când costurile de întreținere sunt mai mici.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, mulțumesc Marcela!

D-na Marcela Frigioiu

Aș răspunde la una din întrebări. La locuințele sociale s-au prevăzut banii pentru etapa a doua, care se derulează prin licitația de la RAEDPP. S-a prevăzut, în buget, avansul pentru acest proiect. Iar pentru celelalte locuințe sociale care se fac prin programele de la Guvern, partea pe care noi o propunem acolo, dacă o să vă uitați în buget eu am scris “veniturile din vânzări de terenuri nu se trec în buget decât în măsura încasării lor”, iar în

bugetul pe care dumneavoastră îl aveți, aceste sume nu sunt trecute, conform Legii bugetului, atâta vreme cât ele se trec în buget pe măsura încasării lor. Eu, oricum, le-am prognozat în jur de 6 de milioane de lei pentru acest an, care vor fi puși, în exclusivitate, la locuințe pentru partea noastră de cofinanțare, prin suplimentare la banii care vin de la bugetul de stat prin programul național.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hai, ca să fiu eu mai ...puțin mai explicit. Acolo sunt 6 blocuri.. ..Șase sunt, Decebal, nu?. 3+3, unde ne finanțează Guvernul și noi trebuie să finanțăm numai o părticică mică, la asta se referea doamna Marcela.da 33%, și unde sunt în curs de proceduri de licitație. Și, din câte mi-aduc eu aminte, și poate să-mi confirme dacă da sau nu, ar urma, sperăm, să înceapă construcția, pentru cele 6, în .aproximativ, în luna aprilie.

Dl.Decebal Făgădău

Vă pot spune, domnilor consilieri, că licitația s-a ținut, a fost adjudecată, așteptăm semnarea ordinului de ministru pentru alocarea sumelor. Deci, noi, procedura o avem făcută. Deîndată ce ordinul de ministru prin care ni se repartizează sumele pentru anul 2015, pe cele două proiecte, conform Legii 74 și 114 se publică în M.O. sau ni se aduce la cunoștință, noi semnăm ordinul de începere. Deci, este o problemă de săptămâni.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sperăm să ni se mai aloce aceste sume. Deci, acolo, etapa.ca s-o iau de la început, etapa a doua avea 18 blocuri. Șase blocuri, pe programe sociale ale Guvernului, am stabilit, și am discutat, ca să le finanțeze, conform. cu 70%, Guvernul. Da? Pentru aceste 6 blocuri, domnul Făgădău ne spune că este procedura de licitație făcută și așteptăm să se semneze ordinul de ministru ca să dăm drumul banilor, ceea ce ar însemna să începem construcția a 6 blocuri, aproximativ, în luna martie-aprilie. Pentru celelalte 12 blocuri, care au rămas din totalul de 18, banii sunt prevăzuți în buget și RAEDPP urmează să facă procedură de licitație, cu speranța că se va prezenta cineva la licitație, pentru că anul trecut au fost făcute două proceduri de licitație și n-a venit nici o firmă, de frică. Deci, banii există. Facem a treia oară procedura de licitație, în speranța că va veni cineva. Am fost explicit cu casele?

Dl.Tudorel Chesoi

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu C.E.T.-ul. Este o hotărâre, aici, pentru.Deci, la București s-a crescut prețul gigacaloriei. Nu mă întrebați de ce, că asta l-am întrebat și eu pe director: “Măi, nene, zic, da' în condițiile în care prețul petrolului, pe plan mondial, a scăzut la jumătate, prețul gazului urmează să scadă și el, că are o remanență de vreo cinci, șase lui, am înțeles și eu de la petroliștii ăștia, cum, mama măsii, la voi crește prețul?” și a început să-mi înșire: Distrigaz, Romgaz, Comgaz.momgaz.toți au crescut prețul. Ca atare, a crescut prețul la gigacalorie. Nu știu de ce, nu știu nici cum putem interveni. O să.Este mai. la un moment, dat o hotărâre de consiliu cu creșterea prețului aferent. pentru consumatorii noncasnici, cu această creștere pe care a făcut-o Bucureștiul, respectiv CET-ul, și care este de aproximativ.cât la sută, doamna director?

D-na Nela Ștefan

5,5%.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

5,5%. Pentru populație, din suma pe care am primit-o de la Guvern și am reușit să reducem gigacaloria, suma respectivă ne ajunge până în....?

D-na Nela Ștefan

10 martie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Până în 10 martie, ca să acoperim această creștere. Urmează să discutăm noi, în viitoarea ședință de Consiliu local, dacă identificăm bani la buget ca să acoperim diferența din 10 martie până la sfârșit, dacă găsim pe undeva să acoperim, sau dacă creștem prețul pentru populație, având în vedere că a crescut cel de la București. Am fost explicit și aici?

Dl.Tudorel Chesoi

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, pentru populație nu decidem nimica acum.

D-na Sorina Tușa

Și rămâne, pentru populație, de trei sute.?

D-na Nela Ștefan Rămâne ca după 10 Martie..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Rămâne, pentru poluație, exact așa, având bani să ținem această acoperire până în 10 martie și discutăm la următoarea ședință de consiliu.

Dl.Iustin Roman

Da' domn' primar, ați făcut demersuri către Guvern? Cumva, ați avut o discuție cu cineva din Guvern pe tema asta, pe tema problemei gigacalioriei în Constanța?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi i-am mai dat o dată în judecată anul trecut.

Dl.Iustin Roman

Ca să ne mai ajute.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, asta da, face.exact, Decebal Făgădău, poate ne mai ajută. Da, facem demersuri.

Dl.Iustin Roman

Și încă o întrebare, vizavi de buget. Investițiile, văd că au scăzut destul de mult, în condițiile în care veniturile au crescut. Cum considerați.?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu știu, depinde ce înseamnă “au scăzut” și la ce ne referim.

Dl.Iustin Roman

Văd că au scăzut cu 22% sau cu 23%...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spre exemplu, blocurile fiind finanțate de București, n-au mai intrat aici. V-am dat un exemplu, 6 blocuri. Pentru asfalt...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La asfalt.Banii alocați asfaltării sunt cam o dată ..1,7 ori mai mult decît anul trecut. E adevărat că anul trecut n-am lucrat, pentru că firma a intrat în insolvență. Deci, aici banii sunt mai mulți. Nu știu per total. Asta poate să ne excplice doamna Frigioiu. De ce? Păi, nu știu dacă asfaltarea, toată, este trecută la investiții. Că asfaltarea este trecută la reabilitare, mare parte din.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

De unde ați văzut dumneavoastră că au scăzut.

Dl.Iustin Roman

Din buget.

D-na Marcela Frigioiu

Din buget, anul trecut au fost în proporție de 20% din buget și anul acesta sunt de 25,7% cheltuielile de dezvoltare...

Dl.Iustin Roman

În buget, la dezvoltare.așa reiese.

D-na Marcela Frigioiu

În buget? La dezvoltare? Ca sumă? Da, acolo s-ar putea să vă deruteze fondurile europene, pentru că noi, anul trecut, la fonduri europene am derulat sume foarte mari iar anul ăsta, neavând decât finalul unor contracte de finanțare, iar celelalte contracte de finanțare nefiind semnate, nu le-am putut trece în buget și de aceea vi se pare că au scăzut cheltuielile.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Mai mult decât atât, cheltuielile cu studiile pregătitoare nu se regăsesc în capitolul investiții și sunt o cheltuială pură până în momentul în care se transformă în proiecte ce atrag.

D-na Marcela Frigioiu Da, de-aici pleacă diferența.

Dl.Iustin Roman

Da, este posibil. Acuma mai este în buget o diferență, foarte mare, la învățământ.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, păi, când o să ajung să discutăm... Ați luat-o puțin în avans. Diferență în plus sau

în minus?

Dl.Iustin Roman

În plus.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În plus, da.

D-na Marioara Cojoc

Mă scuzați domnu' primar! Domnii conslieri, aveți dreptul la două întrebări, pe ședință, conform regulamentului. Două întrebări, pe ședință!

Dl.Iustin Roman

Ce anume?

D-na Marioara Cojoc

Conform regulamentului de organizare și funcționare, aveți dreptul.

D-na Sorina Tușa

Pe fiecare punct.

D-na Marioara Cojoc

Pe fiecare punct, sigur.

D-na Sorina Tușa

Așa da.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Doriți să vă explic acum sau să vă explice domnul primar de ce e crescută.e mai mare diferența la învățământ pe anul acesta față de anul trecut?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Vor fi, și o să discutăm tot acum în cadrul bugetului, chiar dacă o să le regăsiți, ulterior, ca și hotărâri de consiliu. Deci, cu drumurile v-am lămurit. Suma alocată pentru drumuri.Noi asfaltam, anual, aproximativ, de 11 milioane de Euro. Plăteam 3 milioane și ceva cash și restul dădeam bilete la ordin. Așa erau contractele de până acum. De data asta, pentru că anul trecut nu am putut derula contractul fiindcă firma a intrat în insolvență și au fost chestiuni, pur și simplu, juridice, anul ăsta am prevăzut ca suma pe care Primăria o va investi în reabilitarea dumurilor și în crearea drumurilor noi.. Este, aproximativ, dublu față de suma de anul trecut. Cât e, Marcela, totalul, în Euro?

D-na Marcela Frigioiu

Nu știu să vă spun în Euro.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bine, zi-mi în lei.

D-na Marcela Frigioiu

Deci, suma la capitolul de drumuri e împărțită și de aia nu o regăsiți foarte clar în bugetul local. Cum s-a făcut prognoza pe buget? Noul contract care intră în licitație la Confort Urban, are, aproximativ, 200 de milioane de lei. Această sumă s-a împărțit în trei, adică programul să se execute în trei ani bugetari; o treime executându-se în anul 2013, pentru plată directă de 30% exact cum era cu contractul de drumuri. A fost asigurată în bugetul local pentru a se putea derula procedurile de licitație, adică să se asigure fondurile necesare pentru anul în curs, pentru a se putea încheia contractul și, în plus, întrucât procedurile încă n-au început și în Constanța s-a semnalat că sunt marcaje vechi...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Procedura de licitație? Care licitație?

D-na Marcela Frigioiu

E vorba de programul mare de asfaltare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Programul mare de asfaltare, da? Știu că vă dă amănunte și poate e greu de urmărit. Deci, vom începe procedura de licitație, ca să avem și să derulăm iar programul mare de asfaltare. Acesta va fi pe trei ani de zile. Procedura de licitație, sperăm să înceapă după votarea acestui buget în Consiliul local, numai că, din estimări și din durata procedurilor..Sănătate! Probabil că va fi gata, procedura de licitație, prin august-septembrie.

Se fac comentarii în sală. (Când?!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

August-septembrie, draga mea, conform legislației din România, altfel, pușcărie!, dacă vom avea firmă, și vom avea contestații și așa mai departe! Asta-i legea!

Dl.Iustin Roman

Dar Confort Urban nu poate să asfalteze.?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mă lăsați să termin?

Dl.Iustin Roman

Vă rog!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În programul mare de asfaltare spune așa: asfaltări de 10 milioane de Euro. Noi plătim 3 și 7 finanțează respectivii; cîștigătorul . În paralel s-au prevăzut niște bani pentru reparații. Deci, avem contractul mare care, probabil, sperăm, începe în septembrie și, în paralel, până atunci, întrucât cei de la Confort Urban ne-au spus că pot, fiind societatea Primăriei, să preia banii direct, fără procedură de licitație, vor face ei niște reparații, de o sumă destul de importantă. Cât este?

D-na Marcela Frigioiu

Suma este de 4 milioane de Roni.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Patru milioane de Roni.

Dl.Iustin Roman

Și nu intră în programul total de asfaltare... ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu ce ne întrebați?

Dl.Iustin Roman Ca sumă, în totalul..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum? Din care totalul.?

Dl.Valentin Pîrvulescu

Programul de asfaltare e într-un capitol, reparațiile în altul..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Programul de asfaltare e pe investiții.

D-na Marcela Frigioiu

Deci, e o bucată și pe investiții și pe reparații, de-asta am spus că nu vă pot spune o sumă totală. În jur de 34000 de mii lei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În jur de?

D-na Marcela Frigioiu

34000 de mii lei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, 1 milion de Euro. Dacă v-ați obișnuit constănțenii să se asfalteze de 10 milioane de Euro pe an, ei vor face reparații de 10%, deci de 1 milion , pe această suprafață, pentru că de mai mult nici nu pot să facă! Da? Urmând să așteptăm să înceapă programul mare de asfaltare, după procedurile de licitație, verificate, răsverificate. Ne-am bucura dacă ar veni în comisia de licitație și un reprezentant de.știm noi de unde, ca să nu ne verifice ulterior! Da? Limpede cu asfaltarea ?

Dl.Iustin Roman

Da, da' mă gândeam că...

D-na Marcela Frigioiu

Dacă doriți, după ședință..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Haideți, spuneți, ca să mergem mai departe.

Dl.Iustin Roman

Mă gândeam că dacă am putea prinde suma de 1 milion de Euro în investiții utilaje la Confort Urban, ulterior.

Dl.Decebal Făgădău

Veniți cu un proiect de hotărâre.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Veniți cu un proiect de hotărâre. Ca să cumpere Confort Urban..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știți ceva? Adică ce, să facem ce era înainte, pe vremea comuniștilor? Ca să reușim să asfalteze Confort Urban de 10 milioane de Euro, trebuie să bage în investiții. păi, nu?, cât e programul mare de asfaltare pe an, acolo trebuie să faci investiții de 30 de milioane! Ca să-și ia stații de asfalt, să-și ia de aia.cum se cheamă, bre, ne'a Mugurele.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Freză, de aia care toarnă.deci, nu, e..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unu. Doi.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Nu mai dura atât cu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați să vă mai lămuresc eu ceva, ca să și închidem discuția. La rândul ei, Confort Urban va trebui să facă licitație pentru tot ce cumpără și intră în aceeași procedură. M-ați înțeles? Bun. Pentru că e ban public. Pleacă de la Primărie către Confort Urban și Confort Urban, în momentul în care cumpără, de la utilaje până la piatră, trebuie să facă aceeași procedură de licitație.

Dl.Iustin Roman

Am înțeles că o parte mai mare poate să o facă Confort Urban...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu poate să facă mai mare, că e maximum. Că, altfel, alocam bani mai mulți! Da?

Dl.Iustin Roman

Și, totuși.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și, dacă este parte mai mare..Haideți, domn'e, că nu suntem la clasa a IV-a. V-am mai explicat! Dacă este parte mai mare, Confort Urban trebuie să facă proceduri de licitație și ajunge în aceeași durată de timp.

Dl.Iustin Roman

Nu-i problemă!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum adică “nu-i problemă”! Păi, e problemă! Păi, dacă ajunge în septembrie Confort Urban, cu tot cu investițiile care le-am făcut noi în utilaje, nu mai avem bani să mai asfaltăm.

Dl.Iustin Roman

Eu nu spun neapărat pentru acuma, pentru anul ăsta.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar pentru când?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, haideți să continuăm, pentru cei care au înțeles. N-avem bani, în Constanța, acuma, ca să transformăm Confort Urban într-o firmă mare de asfaltare în România.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Faceți ce propunere vreți, dar o luăm de la început. Nu putem.. firma . Primăria, și bugetul Primăriei, are alte priorități, de la locuințe sociale, subvenții până la programe pentru tineri, nu ca banii constănțenilor să se capitalizeze într-o firmă atât de mare de asfalt în România care să aibe capacitatea să asfalteze de peste 10 milioane de Euro anual. O firmă, ca să aibe această capacitate, trebuie să fie complexă, dotată cu utilaje, cu personal și așa mai departe. Nu putem, din banii constănțenilor să creem una dintre primele firme de asfaltare din România. Pentru asta, sunt firme private, atât naționale cât și internaționale. Mulțumesc că am pierdut timpul. Cu asfaltul v-am lămurit. Haideți să discutăm, pentru că vor veni hotărâri în continuare, în ceea ce privește transportul local unde vom avea niște alocări suplimentare care înseamnă niște facilități suplimentare pentru constănțeni, și anume, vor beneficia de gratuitate, vom propune cînd vine hotărârea de consiliu, persoanele cu handicap ușor și mediu, că până acum n-aveau așa ceva. Ști ce vreau să întreb Marcela, da' asistenții

persoanelor cu handicap au gratuitate?

D-na Marcela Frigioiu

Au gratuitate, da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O.K.! Vom face, în ședința de consiliu, viitor, în mod categoric, pentru persoanele peste 80 de ani, indiferent de venit, și o să studiem să vedem dacă putem să coborâm vârsta la 75-70 să vedem ce înseamnă, și, în urma discuției pe care am avut-o cu elevii...la elevi, deși e la modă cu plângeri penale și vor să mă bage în pușcărie pentru orice facem, pe mine, personal, și pe ceilalți.Nu e un încept tocmai frumos în viață să începi cu plângeri penale făcute altora, să știi că lucrurile astea se întorc întotdeauna.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Am să vă lămuresc așa, cum spune pe lege. Pe lege spune că transportul, subvenționarea a jumătate din abonamentele elevilor, se face din finanțarea complementară. Hai, că, dacă intrați în viață, trebuie să vă pricepeți să citiți legea. Finanțarea complementară se asigură.până acum doi ani se asigura, exclusiv, din bugetul de stat, de la Guvern, și de acum doi ani au modificat și spun că se asigură din bugetul de stat și bugetul local.

Dl.Decebal Făgădău

“Pot”, nu “trebuie”!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

“Pot”, da, asta apropos de plângerea colegilor voștri. Noi, până acum, am considerat că putem, pe banii pe care îi aveam, să dăm subvenție elevilor care bene.a căror familie beneficiază și de subvenție la energia termică. Mai exact, dacă pe membru de familie, elevul respectiv.elevul,nu?, că-i membru al familiei, câștigă, pe lună, 18 milioane, ei, până în 18 milioane benefiază de subvenție. Colegii voștri, care ne-au făcut și plângere, au zis că: “De ce? Conform legii, trebuia să dăm tuturor.” O iau de la început, în lege spune cu bani de la bugetul local și bugetul de stat. Dacă bugetul de stat mai dădea bani, atunci, dădeam mai sus. Dar, pentru că văd că a devenit o chestiune foarte. așa, puțin.fierbinte sau de dispută, de la colegii voștri, care au fost, care nu mai sunt, că am înțeles că v-au făcut și vouă plângeri penale, și v-am întrebat, v-am pus două variante în față. V-am spus: doriți să subvenționăm pentru toți elevii, chiar dacă venitul, pe cap de elev, este peste 18 milioane, o variantă, sau, a doua, mergem până la 18 milioane și le dăm gratuitate tuturor elevilor ai căror părinți câștigă salariu minim pe economie. Am avut discuția asta acu' două săptămâni, da? Și am înțeles, răspunsul vostru, că voi doriți să acordăm tuturor elevilor. Da? Perfecțiune! Deci, toți elevii, indiferent de venit, vor avea subvenționat abonamentul, jumătate. Și o să discutăm peste două luni, să vedeți câți au mai venit în plus. Da' nu contează. Da? Luăm. stingem cartoful, să nu mai sfârâie.voi plângeți.În plus, vor beneficia, și aici mi se pare corect, dacă mie, personal, la prima, nu mi se pare corect, da' o lăsăm așa, vor beneficia de abonament gratuit toți elevii orfani. Aici mi se pare corect! Și am închis capitolul cu RATC-ul și vor veni

hotărâril de consiliu. Banii se regăsesc în buget, pentru că cei de la RATC, oricum, mai aveau

nevoie de o creștere de finanțare ca să supraviețuiască.

D-na Marcela Frigioiu

Aici, dacă doriți, aș putea să fiu un pic mai explicită, vizavi de sume. Anul trecut RATC-ul a avut în buget 19 milioane 600, pe care nu i-a consumat în integralitatea lor Au... vreo trei milioane nu i-au consumat, dar hotărârea de majorare a plafonului pentru gratuitate la pensii s-a făcut cu 1 septembrie la 1000 de lei. În condițiile acestea, ei consumă toată suma anul ăsta și, în plus, a fost trecută suma de 3 milioane pentru ceea ce a explicat până acum domnul primar. Ca să știți că beneficiază de bani.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Am lămurit-o cu drumurile, am lămurit-o cu locuințele sociale. Tot ceea ce înseamnă programele sociale ale Primăriei, de ajutorare, de la subvenție, transportul în comun, pachete hrană, alimente și așa mai departe, rămân și le veți regăsi în buget. Este un program amplu de locuri de joacă, pe care o să-l facem ca investiție, plus toate cofinanțările pentru programele europene care sunt în derulare sau care urmează să se deruleze. Și acum ajungem la suma majorată pentru învățământ, respectiv pentru elevi- un million de Euro pentru proiectul “Mai smarth decît telefonul” și unde banii au fost alocați în buget.Trebuie să fac o prezentare a lui pentru consilieri, succintă? Da sau nu?

Se fac comentarii în sală. (Da.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Banii au fost prinși în buget,. Noi votăm buhetul acum. Urmează ca.Și, sper eu, până la ședința de luna viitoare să ne lămurim exact cum va arăta acest program. Cer sprijinul tuturor consilierilor. Eu am discutat cu elevii, am nevoie și de sprijinul lor. Ideea este următoarea: să reușim să atragem cât mai mulți, și eu cred că la suma asta de bani vom reuși să mobilizăm și să atragem, să cointeresăm cel puțin jumătate dintre elevii constănțeni, care sunt foarte mulți, pe. în cadrul unor concursuri pe diverse domenii de activitate. Dacă vreți, o putem împărți: jumătate, să spunem, activitate sportivă, și asta înseamnă concursuri în interiorul liceului și între licee pe cât mai multe domenii sportive, adică de la fotbal până la caiac, cu cointeresare: premii. Spre exemplu, echipa care câștigă în cadrul liceului primește, fiecare jucător, câte un echipament complet de fotbal. Da? V-am dat un exemplu care-i mai la îndemână. Echipa cîștigătoare între licee primește, fiecare jucător, câte un telefon iPhone 5 -6, cât mai este?, sau Samsung. Da? Sau ce-o să ne iasă la licitație, ultimul model. Că, dacă spun acuma așa, după aia o să mă acuze că am avut...blaturi.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ifone 6. Acum, până când se termină o fi 7.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Poate ne consultăm și găsim niște soluții mai constructive pentru elevi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum? Dacă mă lăsați să termin, după aia, vorbiți și dumneavoastră. Bun. V-am dat exemplu ceea ce înseamnă parte sportivă. Va trebui să mai facem așa: Primăria, nu știu sub ce formă sau poate alocăm bani unui liceu, Marcela, e o soluție, să cumpere 20 de caiace și fiecare liceu, la un moment dat, au două zile de antrenament, o zi de concurs, unul dintre ei câștigă. Facem la băieți și la fete și avem doi câștigători pe liceu, după care facem competiția interlicee. Asta, v-am dat exemplu în domeniul sportiv. Am închis capitolul sportiv. Mergem mai departe, în domeniul de IT. Fel de fel de aplicații pe care trebuie să le facă și care va fi câștigătoare, fel de fel de....nu știu, dau un exemplu, pentru turiștii care vin în Mamaia să facă o aplicație ca să depistezi la orice. în orice moment al zilei care club e mai plin sau unde-i.Am dat un exemplu. Fel de fel de aplicații. Pe IT, sigur, aici ne putem desfășura de la Facebook, cele mai multe likuri și așa mai departe. Vreau să facem, inclusiv, un concurs de gătit. Între licee. Copetiție. Organizăm. Mergem în fiecare sală de sport, îl fac între ei. Fetele, care câștigă..

Se fac comentarii în sală. (Sau băieții!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Băieții. Mergem mai departe, concurs de dans, concurs de poezie, concurs de știință. Și aici, deci pentru asta sunt banii.

Se fac comentarii în sală. (Olimpiadă?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu olimpiadă. Este în cadrul acestui program. Cu toții, care vă gândiți.pentru că eu am discutat cu ei și ei au mai venit cu niște idei. Noi acuma punem suma în buget și până la viitoarea ședință de consiliu local conturăm acest proiect sau program “Mai smarth decât telefonul” în ce anume să constea, cine anume se ocupă, pe ce domenii de activitate, care trebuie să fie cât mai vaste. O iau de la început, de la fotbal și.sport, toate activitățile sportive, trecând prin chestiunile tehnice, de artă, de muzică.concurs între formații. Chestiunea este următoarea: că îi vom cointeresa. Și în momentul în care se bat pentru un iPhone, vă spun eu că o să îi prindem pe toți, până și la concursul de poezie o să vină numai să câștige un iPhone. Cam ăsta este proiectul pe care îl facem. Ei sunt aici, putem să le dăm cuvântul să ascultăm, dacă sunteți de acord, două, trei, cinci minute, nu mai mult, pe reprezentantul lor, să vedem la ce s-au mai gândit și, dacă agrează.Și asta este cu elevii.

Dl. Ștefan Cătălin Teodor

Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Ștefan Cătălin Teodor, sunt președinte la Consiliul județean al elevilor din Constanța și, după cum a precizat și domnul primar, este vorba de un proiect la care s-a mai consultat cu noi, ne-a cerut idei. Ca atare, da, suntem pe aceeași lungime de undă, noi elevii cu dumneavoastră. La nivel de idei, binențeles, de exemplu, la concursul de gătit avem, în mai, ziua Europei, un stand cu profil culinar din parta fiecărei unități de învățământ..Idei sunt. La IT. Totodată, noi aici putem reprezenta și un suport, în ideea în care noi avem comunicare directă cu unitățile de învățământ din județ. Noi.Avem și noi ședințe lunare ale Consiliului Județean al Elevilor și prin intermendiul ședințelor în cauză, unde, în mod normal, avem mai mult de jumătate, diseminăm tot ce este nevoie . Deci, noi ne oferim suportul. Ca atare, în continuare, la nivel de idei, repet, totul se poate dezvolta, de la concursul de poezie se poate duce spre .. al Constanței. Totodată, poate fi și reprezentativ pentru o, nu știu, să zicem, o Casă de copii din Constanța și, implicit, cel care câștigă să aibe o direcționare și către Casa de copii pe care o reprezintă. Adică, idei sunt. Dacă e nevoie de o consultare, la domnul primar, noi cu idei venim ...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și cu implicarea.

Dl.Ștefan Cătălin Teodor

Și cu implicare, binențeles, și suportul orgazițional, atât cât se poate. Și, ca atare, noi chiar vă rugăm să ne oferiți ocazia să ne implicăm și să ajutăm, pentru că până la urmă este un proiect pentru tineret, pentru elevi și noi, la Consiliul ăla județean al nostru, elevii îi reprezentăm. Și o singură precizare, plângerile vin din parte Asociației elevilor nu din partea noastră. Vă mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, știam din partea cui vin. Auzi, “implicaților”, hai să vă citesc ceva. Ști că pe Facebook.Că am făcut facebook la Primărie, știți?

Dl.Ștefan Cătălin Teodor

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai rău, dacă știți. Și am pus.e acolo o pagină, sondaj: “Primarul Radu Mazăre a propus elevilor și studenților să le acorde un million de Euro ca premii în diferite activități și proiecte.”, așa sună. “Sunteți de acord?” Ști ce spune în sondaj, pe Facebook, “implicaților”?

54%- da; 46% - nu. Au!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hai să-ți spun altă întrebare, care fusese cu două săptămâni mai devreme: “În anii anteriori, Primăria Constanța a oferit cadouri de Crăciun și Paști tuturor copiilor. Sunteți de acord să oferim și anul acesta? 72% - da; 28% - nu.”

Dl.Ștefan Cătălin Teodor

La aplicația respectivă, în spațiul virtual a votat toată lumea. Noi, v-am vorbit de suportul din partea elevilor. Eu vă zic că, în procent prioritar, au votat acolo.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu nu vă cer.Eu vă spun așa.

Dl.Ștefan Cătălin Teodor

Care-i situația, da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care e situația și cum percep.Hai, ia loc, purtăm o discuție acum și o terminăm imediat, și mergem mai departe. Ca să vedeți, pentru că voi trăiți în comunitatea voastră, spuneți: “Domn'e, nu suntem băgați în seamă.Uite, Primăria ar trebui să ne dea.”, să nu știu ce.Ca să vedeți, în spațiul virtual, alții.

Se fac comentarii în sală. (Non-elevii.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Non-elevii ce-au spus? Că aruncăm banii pe voi...

D-na Adriana Stamat

Într-adevăr, non-elevii, pentru că din programele pe care le avem ne-am putut da seama că nu sunt elevi, și comunitatea noastră a spus că mai bine băgăm banii în subvenții, la gigacalorie sau în CET, sau în drumuri, sau în alte proiecte.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta, ca să vedeți. Și colegii voștri care stau pe Facebook au votat, n-au votat, s-au implicat.? Pentru că sunt mulți și programul ăsta vă cuprinde și v-atinge pe toți. Facem o cheltuială cu voi, dar, ca programul ăsta să aibe o justificare în rândul populației, trebuie și voi, la rândul vostru, inclusiv pe rețelele sociale, să le explicați, să votați, să vă implicați, să spuneți că nu sunt bani pe care îi primiți gratis, pomană, ci sunt bani care ajută dezvoltarea voastră, ca să vă găsiți anumite pasiuni, anumite direcții în anumite specializări. Da? Adică, în momentul în care lucrăm și facem ceva, trebuie să lucrăm și la imagine. Da? Bine. Asta-i șmecheria. Am terminat cu prezentarea, cât de cât, a problemelor de buget. Dacă mai aveți vreo întrebare să-mi puneți?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

O singură întrebare. Ar trebui o prezentare și o consultare și vizavi de investițiile care se fac.O consultare..cum să zic.

Dl.Decebal Făgădău Acesta a stat 45 pe site.

Dl.Iustin Roman

Dar nu numai pe site, ci și în mediul de afaceri.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Dacă considerați că investițiile pe care le facem, ca și Primărie, sunt cele mai bune pentru Constanța..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Normal. Că de-aia le-am făcut, le-am propus, mergând de la drumuri, locuri de joacă pentru copii, proiecte europene.Proiecte europene, numai aici, în Peninsulă, sunt zeci de milioane de Euro. Parcări și așa mai departe. Atâta ne-a dus pe noi capul, atîta ne-am consultat; n-am vorbit cu mediul de afaceri și cred că sunt cele mai bune în Constanța. Gata. Mulțumesc! Am terminat.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Supun la vot punctul nr.3: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanța pe anul 2015.”

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 16 voturi pentru, 3 abțineri. S-au abținut dl.Matei, dl.Roman și d-na Tușa.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și de ce m-ați tot întrebat, dacă vă abțineți? Cu elevii.. .cu voi am terminat. Dacă vor, ziariștii, să vă ia....două, trei vorbe și, dacă vreți, după ora 4 (16,00) bem o cafea la “Crazy”. Da? Numai să-i spuneți domnului viceprimar Gabi Stan, ca să știe câte locuri să rezerve. Discutăm într-un cadru mai puțin formal, că începem să ne organizăm, oleacă.Da? Gabi, du-te tu și vezi care și câți dintre ei.În rest, nu trebuie să mai stați că nu vă privește. Dacă vreți să asistați, nu vă dă nimeni afară.

D-na Marioara Cojoc

Supun la vot punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al R.A.E.D.P.P. Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța pe anul 2015.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.D.E.T. Constanța pe anul 2015.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2015.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctele 11 și 12 sunt retrase. Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind privind aprobarea achiziționării de către RADET Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Dacă se poate, puțină liniște, vă rog frumos, în sală!

Cine este pentru?

D-na Sorina Tușa

Am o întrebare.

D-na Marioara Cojoc

Vă rog!

D-na Sorina Tușa

Aici nu se vorbește de nici o aproximare de sume, nici la punctul 13, nici la punctul 14. Dacă cineva...

D-na Marioara Cojoc

Punctele 13 și la 14?

D-na Sorina Tușa

Da. E, practic, același ca și obiect numai că unul vizează RADET și unul RATC-ul. Prectic, suma la care ne așteptăm să fie bugetată.

Dl.Decebal Făgădău

Pot să vă răspund eu, în calitate de inițiator la ambele puncte. Unu - atât RATC-ul cât și RADET-ul, după cum știți, au procese de câteva zeci de milioane de lei noi. De exemplu, RATC s-a judecat cu Casa Județeană de Asigurări și Pensii pe câteva sute de milioane de lei. Reprezentarea nu se poate face la nivelul consilierilor juridici care primesc un salariu minim pe economie. RADET-ul se judecă cu ELCEN-ul, după cum ați văzut mai devreme, pe sute de milioane de lei. Aceeași argumentație și dincolo. Rezultatul procedurii nu poate fi știut dinainte, ca estimare. Vă spun că în funcție.sunteți în domeniu și știți foarte bine că dacă o speță implică aspecte comerciale, de recuperare de debite, aspecte penale sau chiar modificări ale actelor de înființare sau de.

Se fac comentarii în sală

Dl.Decebal Făgădău

Nu știm încă din acest moment. Noi le dăm un acord de principiu, conform Ordonanței 34, astfel încât ei să aibă libertatea de a veni ulterior și să-și înscrie în buget sumele de reprezentare juridică. În momentul de față, noi deblocăm declanșarea procedurii de selecție.

D-na Sorina Tușa

Deci, nu aflăm, practic, suma.

Dl.Decebal Făgădău

În momentul în care ei vor veni și vor propune înscrierea sunelor în buget, ele vor fi prezentate în proiectul de hotărâre. La comisiile de specialitate sau în materialele pe care le primiți, solicitați evidențierea sumelor.

D-na Marioara Cojoc

Mulțumită, doamna consilier?

Supun la vot punctul nr.13. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind achiziționării de către RATC Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 244/2010 cu modificările și completările ulterioare.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare al municipiului Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la acordarea mesei la cantinele de ajutor social.”

-    inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Vă rog, domnu' consilier Chesoi!

Dl.Tudorel Chesoi

Propun Consiliului local să eliminăm din hotărâre articolul 3, punctul c, punctul d și punctul e. Am următoarele argumente.. .dar mai întâi vă citesc conținutul. Deci, la art.3 se spune: “Masa la cantina se va sista cu ziua următoare constatării uneia din următoarele siituații: - decesul.” și aici nu am nimic de comentat, “- la cerere”, unde nu am nimic de comentat. Punctul c spune: “- neprezentarea în mod nejustificabil timp de 3 zile consecutive din lună”; punctul d: “refuzul uneia dintre cele două mese zilnice” și punctul e, care cer să fie eliminate, : “dacă nu respectă programul stabilit pentru servirea mesei, nu păstrează curățenia în local sau în unități, nu respectă măsurile de igienă sau au un comportament neadecvat. Precizările sunt relative, sunt..nu pot fi decât interpretate, eventual, în mod subiectiv.

D-na Marioara Cojoc

Cum considerați dumneavoastră? Spuneți punctul dumneavoastră de vedere.

Dl.Tudorel Chesoi

Deci, la punctul c, neprezentarea la masă timp de 3 zile consecutive, poate să i se întâmple orice unui cetățean care servește masa la cantina de ajutor social și timp de 3 zile poate își face analize sau, poate, s-a internat. Deci, nu putem să ne ghidăm după un astfel de criteriu. La punctul d- refuzul uneia dintre cele două mese zilnice; foarte bine, dacă refuză, nu le mănâncă, nu trebuie să-i luăm acest drept. La punctul e - dacă nu respectă programul stabilit de servire a mesei, iarăși e o chestiune de...

D-na Marioara Cojoc

Și dacă nu distruge. e ceva mai mult acolo, la punctul e.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Da, dacă nu respectă programul de servire a mesei, nu păstrează curățenia în local, nu respectă măsurile de igienă sau au un comportament neadecvat. Vreau să vă precizez faptul că aici servesc masa și copii. Deci, dacă noi putem să impunem o discplină în acest fel, cred că este un mod greșit de abordare. De aceea, cu aceste argumente, solicit Consiliului local respingerea. Deci, eliminarea acestor puncte de la art.3.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Cine a inițiat proiectul?

D-na Marcela Enache

Direcția asistență socială din subordinea domnului viceprimar Gabi Stan.

Dl.Gabi Stan

Parte din ele.

Se fac comentarii în sală. (În ce bază? Care lege.?)

Dl.Decebal Făgădău

Să ne dea explicații cineva din direcția de specialitate.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc Direcția de specialitate?

D-ra Fulvia Dinescu

Este vorba de două hotîrâri ale consiliului local din 2002. Au fost preluate și. În conformitate cu prevederile legale, s-a făcut o hotărâre care să preia, practic, prevederile.

Se fac comentarii în sală.( După care lege.?)

Dl.Radu Bogdan Matei

Și dacă s-au preluat, suntem obligați să păstrăm aceste sancțiuni?

D-ra Fulvia Dinescu

Da, există o legislație care reglementează acordarea mesei la cantina de ajutor social. Se fac comentarii în sală.

D-ra Flvia dinescu

Aceste sancțiuni sunt făcute de noi, de direcția.

Se fac comentarii în sală.

D-ra Fulvia Dinescu

Ele pot fi modificate.. .De fapt, proiectul a fost modificat și avem varianta...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Deci, eu am propus eliminarea punctelor c, d, și e, pentru că pot fi interpretate subiectiv și nu se justifică.

D-na Marioara Cojoc Deci, aceste trei puncte.

Dl.Tudorel Chesoi

Da. Și hotărârea poate fi completată ulterior.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Am propus eliminarea lor pentru că pot fi interpretate. Adică, dacă nu se prezintă la program, nu servește masa, dar asta nu înseamnă că-i luăm dreptul să servească și a doua zi.

D-na Marioara Cojoc

Formulați un amendament în acest sens.

Dl.Tudorel Chesoi

Păi, am formulat amendamentul de eliminare a acestor.

D-na Marioara Cojoc

Puncte din art.3, respectiv “c”, “d” și “e”.

Dl.Tudorel Chesoi

Sigur.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Dacă mai este cineva dintre dumneavoastgră care dorește...? Vizavi de acest proiect, am primit niște amendamente de la colega noastră de la Asistență socială și, dacă-mi permiteți, eu am să le dau citire. Deci, față de proiectul care l-ați primit dumneavoastră. Îmi permiteți, da? Deci, anexele 1 și 2, care erau atașate proiectului de hotărâre, nu vor mai fi anexe ale hotărârii. Deci, nu vor mai fi nominalizate acele persoane, pentru că ele se pot schimba mereu și. Deci, se renunță la acele anexe. Articolul 1 din hotărâre se modifică și va avea următorul conținut: “De la data aprobări prezentei hotărâri vor beneficia de masă la cele două cantine aflate în subordinea Consiliului local, respectiv cantina de ajutor social Palazu Mare și cantina de ajutor Constanța, următoarele categorii de persoane: a) copii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului mediu lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social; b) tinerii studenți ce urmează cursuri la învățământul de zi, ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează cursuri superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.a; c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social; d) pensionarii; e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una din următoarele situații: - sunt izolate social, - nu au susținători legali, - sunt lipsite de venituri; f) invalizii și bolnavii cronici; g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. Astfel, în mod gratuit: 1 - persoanele din categoriile mai sus menționate care nu au venituri sau ale căror venituri nete lunare sunt sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 2 - cu plata lunară a unei contribuții de 30% din venitul net lunar/persoană fără a se depăși costul meselor lunare pentru care se aplică contribuția, pentru persoanele din categoriile mai sus menționate ale căror venituri nete lunare sunt cuprinse între nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luate în calcul la stabilirea ajutorului social și 1000 de lei.” Punctul 3 - “La art.3 se modifică lit.e, conținutul ei fiind următorul:” Dacă nu mai face parte din categoriile de persoane nominalizate la art.1 din hotărâre.” La art.5 se modifică lit.a, conținutul fiind următorul: “În mod gratuit, persoanele care fac parte din categoriile nominalizate la art.1 din hotărâre, care nu au venituri sau ale căror venituri nete lunare sunt sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social după reevaluarea dosarelor. ” La art.5 se modifică și lit.b, conținutul acestui alineat fiind următorul: “Cu plata lunară a unei contribuții de 30% din venitul net lunar pe persoană fără a se depăși costul meselor din luna pentru care se achită contribuția, după completarea unei declarații prin care se obligă la plata în avans a acesteia, persoanele care fac parte din categoriile nominalizate la art.1 din hotărâre, ale căror venituri nete lunare sunt cuprinse între nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social și 1000 de lei.” Art.1 se modifică, conținutul fiind următorul: “În vederea reevaluării dosarelor, persoanele care la data aprobării prezentei hotărâri servesc masa la cele două cantine vor fi verificate în baza de date a Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța și a Serviciului Public de Taxe și Impozite Constanța.” Deci, acestea sunt amendamentele la proiectul inițial de hotărâre pe care dumneavoastră l-ați primit, scanat, pe e-mail.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, asta e altă hotărâre!

Dl.Gabi Stan

Doamna președintă, eu propun să-l retragem.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

În calitate de inițiator, domnul viceprimar retrage proiectul de hotărâre.

D-na Marcela Enache Și revenim în ședința viitoare.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Sunt multe.. .Da. am notat și propunerile dumneavoastră.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Aveți ocazia, domnilor consilieri, să faceți propuneri la doamna secretar și vor fi

discutate în comisiile de specialitate.

Dl.Tudorel Chesoi

Aș vrea, totuși, dacă s-a amănat și se va relua din nou această hotărâre, să sugerez colegilor mei, domnului primar și domnilor viceprimar, următorul aspect. Știm bine că la cantina socială vin nevoiași care au salarii foarte mici, venituri.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Se cunosc, da.la sindicate, dar nu la noi. Partea socială o avem și noi. Vreau să vă spun că dacă un cetățean care mănâncă la cantina socială ar avea, să spunem, ipotetic, 3 milioane, contribuția sa înseamnă aproape 1 milion. Va fi foarte greu ca o persoană.

D-na Marcela Enache Da, dar este prevăzut în lege.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Și Curtea de Conturi ne-a atenționat pe acest aspect, pentru că noi nu am reținut această contribuție până acum, și, dacă nu o vom reține, se va imputa salariaților.

Dl.Tudorel Chesoi

Cunosc acest aspect, numai că vroiam să sugerez, și să-l rog chiar pe domnul primar să se gândească, să ne gândim împreună la o soluție de subvenționare a acestei diferențe, pentru că acolo vin chiar oameni care n-au ce mânca.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gabi Stan

Asta poate fi analizată până la următoarea ședință.

Dl.Tudorel Chesoi

Da, dacă tot a fost retrasă hotărârea, să aveți în vedere...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pentru data viitoare.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Deci, se propune amânarea acestui proiect, da?

Dl.Gabi Stan

Au apărut elemente noi și vor trebui analizate.

D-na Marcela Enache

Deci, se propune amânarea, da? Supuneți la vot.

D-na Marioara Cojoc

Supun la vot amânarea punctul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2014.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigrama Centrului social Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 33/2013 referitoare la stabilirea comisiei pentru renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Aici avem buletine de vot. Vă rog, domnule viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

În primul rând, aș vrea să fac un amendament și, în al doilea rând, o propunere. Amendamentul are în vedere înlocuirea doamnei consilier Cealera Claudia, care este funcționar public suspendat și, pe cale de consecință, înlocuirea cu doamna Ciocîrlan Monica Mihaela. Acesta este amendamentul, care s-a născut din motive obiective, urmare a dispoziției de primar dată ieri. Propunerea, întrucât pe algoritm hotărât de Consiliul local la înființarea acestei comisii, reprezentantul aparținând formațiunii politice UNPR, dl.Hary Boiagian a renunțat la calitatea de consilier local îl propun pe dl.Roșu Vasile din partea aceleeași formațiuni politice.

D-na Marcela Enache Dacă sunt și alte propuneri?

D-na Marioara Cojoc

Alte propuneri?

D-na Marcela Enache

Dacă nu, să facem buletinele de vot. Deci, se supune la vot, vot secret. Până se face împărțirea și se votează, treceți la punctul următor.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului situat în Constanța, str. Plevnei nr. 4, cu destinația de arhivă a Primăriei municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții - reabilitarea, modernizarea și dotarea liceului cu program sportiv “Nicolae Rotaru”, Constanța, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului național de dezvoltare locală, alte surse de finanțare, subprogramul regenerare urbană a municipiilor și orașelor, și a cofinanțării acestuia.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău

Cu titlul modificat.

D-na Marioara Cojoc

Cu titlul modificat care s-a aprobat de la început. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2015-2016.”

- inițiatori: consilieri locali Popescu Răducu, Cojoc Marioara, Ciorbea Valentin,

Candindatu Gabriel, Gima Stelian;

Avem o intervenție.

Dl.Răducu Popescu

Doamna președinte, am un amendament cu două puncte pe care-l supun atenției Consiliului local. Consiliul Inspectoralului Județean constanța s-a întâlnit în data de 15

ianuarie 2015, ca urmare a unor cereri și a termenelor stabilite de consiliile de administrație de la unele instituții de învățământ. Anterior, au apărut discuții între directorii Colegiului Național “Traian” și Școala nr.11. În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, propunerea noastră fiind spre... intenția pe care dânșii o aveau, susținerea.... Din acest motiv, propunerea a fost ca Școala nr.11 să devină structură a liceului “Traian” oferind astfel posibilitatea de a se dezvolta, liceul “Traian” fiind pe picior de egalitate cu alte colegii și unități mari școlare din municipiul Constanța și care a aobținut rezultate deosebite în fruntea clasamentului liceal din județul Constanța. De la data respectivă până la ședința de astăzi, lăsându-le posibilitatea, atât echipelor manageriale, consiliului director, corpului profesoral cât și..Vorbesc și pentru presă, domnule viceprimar.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Haideți cu amendamentul.

Dl.Răducu Popescu

Da. Păstrarea. am uitat să spun, sunt două amendamente. Un amendament cu două puncte, respectiv păstrarea personalității juridice pentru Școala nr.11 și nearondarea unității școlare la liceul “Traian”. Discuțiile au fost intermediare, părinți - cadre didactice, corp profesoral.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

Și cealaltă propunere, întrucât grădiniței “Roboțel” i-a fost arondat un nou spațiu și se află mai aproape de grădinița nr.59, dacă nu greșesc, astfel încât propunem.alt amendament, ca grădinița 59 să devină structura grădiniței “Roboțel” ca urmare a relocării. Astea sunt amendamentele.

D-na Marioara Cojoc

Supun la vot amendamentul.

Se fac comentarii în sală. (Ar trebui formulat în scris, citit.că nu am înțeles nimic.)

Dl.Răducu Popescu

Este în scris.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

La cererea domnilor consilieri, formulați în scris amendamentul.

Dl.Răducu Popescu

Unu - păstrarea personalității juridice pentru școala nr.11 “Dr.Constantin Angelescu” și, doi - arondarea Grădiniței cu program prelungit nr.59, structură a Grădiniței cu program prelungit nr.6, la unitatea grădinița “Roboțel”.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

S-a înțeles. Mai aveți și dumneavoastră...? Vă rog!

Dl.Radu Bogdan Matei

Da, aș vrea ca și Școala nr.5 să-și păstreze personalitatea juridică, din motive similare. Și Școala nr.5 și Școala nr.11 au un caracter special pentru că deservesc o minoritate socială a orașului. Și Școala 5, ca și Școala 11, amândouă au peste 50% elevi turci și ar fi spre binele comunității locale ca amândouă să-și păstreze personalitatea juridică.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Formulați un amendament?

Dl.Radu Bogdan Matei

Vreau să știu motivul pentru care se dorește. Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

Vreau să-i spun domnului consilier că, în prezent, în România, nu există școli pentru minorități. Deci, la noi, în România, nu există școli pentru minorități sau învățământ special dedicat unei minorități. Toate școlile din rețeau de stat se adresează tuturor cetățenilor, elevilor, copiilor. Nu facem diferența asta între rromi și români! Nu există asftel de diferențe! Nu se va întâmpla absolut nimic. Această propunere ca Școala nr.5 să devină structura Școlii 28, cum a devenit și Școala 4 structura Colegiului Național “Mircea cel Bătrân”, respectă legea, iar unitatea școlară despre care vorbeați nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, respectiv numărul de elevi.în mediul urban.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Domnul Matei, sunteți mulțumit de răspunsul .? Propuneți amendamentul. ?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Vreți să votăm amendamentul dumneavoastră, domnu' Matei?

Se fac comentarii în sală. (Dar care sunt condițiile.?)

D-na Marioara Cojoc

Dacă se poate să fim atenți la comentariile domnului consilier Matei, vă rog!

Dl.Radu Bogdan Matei

Școala nr.5 are 424 de elevi. Din câte am citit eu în..ar trebui să aibă 300 ca să poată fi arondată la .

D-na Marioara Cojoc

Se poate să vorbiți mai aproape de microfon? Nu se înțelege.

Dl.Radu Bogdan Matei

Am spus că Școala nr.5 are 424 de elevi față de... 300. Se încadrează ca să ...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Se încadrează ca să-și păstreze.

D-na Marioara Cojoc

Dacă-mi permiteți, vă invităm la Comisia nr.4 să veniți cu acest punct de vedere și în comisie să susțineți acest..aceste date.

Dl.Radu Bogdan Matei

Amendamentul meu.

D-na Marioara Cojoc

Da.

Dl.Radu Bogdan Matei

..pe care l-am formulat acum cîteva secunde, vine și în urma consultării cu membrii minorității turce din Constanța.

D-na Marioara Cojoc

Foarte bine.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Am vorbit cu părinții copiilor.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Aveți o concluzie scrisă, aveți un raport...o stenogramă a dezbaterii?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Atunci, aș vrea să cer amânarea votării proiectului de hotărâre, per total, până.

Dl.Decebal Făgădău

Suntem obligați de lege.Proiectul este promovat, conform legii, pentru organizarea rețelei școlare. Nu putem să-l amânăm. Nu știu de ce nu veniți cu un amendament data viitoare, pe care îl veți susține în comisia de specialitate..

D-na Marioara Cojoc

Corect.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Nu? Să facem lucrurile correct, cereți un punct de vedere și de la reprezentanții minorității, așa cum susțineți dumneavoastră, Asociația părinților, Inspectorat, C orpul profesoral, ca să putem lua o decizie...

D-na Marioara Cojoc

În cunoștință de.

Dl.Decebal Făgădău

În cunoștință de cauză. În momentul de față, ar trebui să vă dăm dumneavoastră crezare, fără a avea toate elementele.în față.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Deci, acum este vorba de o modificare a rețelei școlare și am putea să o lăsăm în forma actuală.

D-na Marioara Cojoc

Este o modificare în conformitate cu prevederile legale, cu legislația în vigoare.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Tot în conformitate cu legislația în vigoare, având în vedere și argumentele domnului Popescu de la Inspectoratul Școlar, amendamentul meu este ca și Școala nr.5 să-și păstreze personalitatea juridică și să nu fie arondată la Școala nr.28.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Matei. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

N-am avut decât 3 (trei) voturi pentru amendamentul domnului Matei; au votat pentru: dl.Matei, d-na Tușa și dl.Roman, și 16 voturi împotrivă.

D-na Marioara Cojoc

Supun la vot amendamentul domnului consilier Popescu Răducu.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru. Deci, amendamentul domnului Popescu a trecut și hotărârea va suporta modificări.

D-na Marioara Cojoc

Și acum, supun la vot întreaga hotărâre. Este vorba de hotărârea de la punctul 26.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 16 voturi pentru și 3 (trei) abțineri. S-au abținut: dl.Matei, d-na Tușa și

dl.Roman.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.31, retras. Punctul 32:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.160/2013 privind trecerea

unui imobil în proprietatea privată a municipiului Constanța de la S.C. Balcan Expres S.R.L.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.33, retras. Punctul 34:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci situat în Cimitirul municipal Constanța, fig. A1, lot 8, domnului Uceanu Aurel, revoluționar, conform sentinței civile nr. 1079/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța, definitivă și irevocabilă.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.35:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.36:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.37:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.38:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona Valu Traian - DN3 nord, inițiator Orban Steluța Daniela. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.39, retras; 40, retras. Punctul nr.41:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată de strada Luminișului, strada Castanilor, aleea Romulus, aleea Remus, inițiator Antonov Pavel și Elena. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctele 42, 43 și 44 sunt retrase. Punctul nr.45:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - pentru zona delimitată de str. Badea Cârțan, aleea Murelor la est, str. Ștefăniță Vodă la sud, aleea Afinei la vest, alee acces la nord, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Ene Nicușor. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.46:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - delimitat de străzile 23 August, Chiliei, Aprodu Purice și bulevardul Mamaia, inițiator Caraghiorghe Tașcu. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.47:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - delimitat de plajă la nord, stațiunea Mamaia, Lacul Tăbăcărie, stația de epurare, str. Unirii, str. Pescarilor și stradă nou proiectată, inițiator SC Marco Chim SRL, SC Nitalexil SRL. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.48:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - pentru zona delimitată de str. Baba Novac, Bd. Aurel Vlaicu, calea ferată și teren domeniu privatal municipiului Constanța, inițiator SC SCUT SA. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.49 este retras. Punctul nr.50:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Propuneri. Domnule viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe colegul nostru, domnul consilier local Ciorbea Valentin.

D-na Marioara Cojoc

Mai avem vreo altă propunere? Supunem la vot numirea domnului profesor Valentin Ciorbea, președinte de ședință.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc Trecem la ordinea suplimentară.

Proiectul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.48/2014 privind numirea Consiliului de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Și avem buletine de vot.

D-na Marcela Enache

Da. Este vorba de reprezentantul Ministerului finanțelor în Consiliul de administrație de la RAEDPP. A fost comunicat, prin adresă, de către minister, și se propune...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Pentru că în hotărârea inițială, 48, n-am avut și reprezentantul Ministerului Finanțelor, că nu fusese nominalizat.

Dl.Decebal Făgădău

Și de ce îl votăm prin vot secret?

D-na Marcela Enache

Legea spune că trebuie prin vot secret.

D-na Marioara Cojoc

Așteptăm buletinele de vot. Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități la transportul public local, ca măsură de protecție socială.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind modificarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată în sistem centralizat, începând cu 01.01.2015, în municipiul Constanța, pentru consumatorii noncasnici.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

D-na Sorina Tușa

Aici am dori să ni se explice ceva, câteva detalii...

D-na Marioara Cojoc

Sigur că da.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Nela Ștefan.

D-na Sorina Tușa

Prețul pentru populație rămâne același, dar.

Dl.Decebal Făgădău

Crește pentru agenții economici.

Se fac comentarii în sală.

D-na Nela Ștefan

Pentru populație rămâne în vigoare prețul vechi al gigacaloriei, cel aprobat prin hotărârea de consiliu local din noiembrie 2014, până la concurența sumei de 19 milioane lei care a fost acordată în cadrul schemei de ajutor pentru operatorii de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică. La nivel de unități administrativ-teritoriale unde există un sistem centralizat de energie termică, există un tarif, unul singur. Prin lege, se stabilește un singur tarif de furnizare energie termică, indiferent de sursa care o produce sau tipul consumatorului și se găsește în anexa.. .Îmi cer scuze că ați primit-o târziu....

Se fac comentarii în sală.

D-na Nela Ștefan

Da, sunt 135 de puncte termice la sistemul centralizat de distribuție energie termică, 39 de centrale termice de bloc și încă 3 centrale de cvartal, tot cu preț aprobat de către ANRSC. În anexă se face.

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Care e prețul?

D-na Nela Ștefan

A, prețul! Până la 31.03. este de. Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Prețul de producție este de 383. Tariful este de 310 pentru consumatori casnici și de 421 pentru agenți economici.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Doamna Tușa, sunteți mulțumită de răspuns? Supun al vot?

D-na Sorina Tușa

Da.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc

Am înțeles că în urma tuturor intervențiilor, doamna consilier este mulțumită. Supun la vot proiectul nr.3 de pe ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Așteptăm rezultatele pentru punctele 21 din ordinea de zi și 1 de pe ordinea suplimentară.

D-na Marioara Cojoc

La punctul 21 din ordinea de zi, rezultatul este următorul:

-    d-na Ciocîrlan Monica Mihaela - 19 voturi pentru;

-    dl.Roșu Vasile    - 19 voturi pentru.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

La punctul nr.1 de pe ordinea suplimentară avem următorul rezult at: d-na Pușcașu Georgiana a obținut 19 voturi pentru.

Supun la vot hotărârea.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc

Stimațim colegi, ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost epuizată. Declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Marioara Cojoc

Marcela Enache

39