Proces verbal din 07.12.2015

124.proces verbal sedinta din data 07.12.2015

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 07.12.2015, orele 14°°, în ședința de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 21 consilieri (absenți: dl.Chirondojan Vasile, dl.Dobre Mircea, dl.Lixandru Virgil, dl.Stan Gabriel și d-na Tușa Sorina) d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! Vă aduc la cunoștință că sunt prezenți 21 de consilieri, deci, ședința este statutară și putem să ne desfășurăm lucrările. Pentru buna desfășurare a lucrărilor acestei ședințe, va trebui să alegem un președinte de ședință.....

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Vă rog să păstrați liniștea! Deci, o să trebuiască să propuneți desemnarea unui președinte de ședință, pentru astăzi, întrucât domnul consilier Dobre este plecat într-o delegație. A anunțat că nupoate să fie prezent. Deci, vă rog frumos să faceți propuneri.

Dl.Valentin Gabriel Pîrvulescu Îl propun pe domnul consilier Georgescu.

D-na Marcela Enache

Sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt, supun la vot această propunere.

Cine este pentru? E cineva împotrivă? 21 de voturi pentru. Domnul Georgescu, vă

rugăm!

Dl.Daniel Georgescu

Sărut mâna! Bună ziua! Avem 6 puncte pe ordinea de zi. Aș vrea să supun la vot întreg convocatorul.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Primul punct este:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanța pe anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 4 abțineri. S-au abținut: dl.Gima, d-na Trandafir, dl.Roman și dl.Matei. Deci, proiectul a trecut cu 17 voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul “Parcul seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Dacă sunt întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Tot 4.

D-na Marcela Enache

Avem 4 abțineri. S-au abținut: dl.Gima, d-na Trandafir, dl.Roman și dl.Matei. Cu 17 voturi pentru, proiectul a trecut.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Întrebări? Da, v-ascultăm!

D-na Raluca Andreea Trandafir

Bună ziua! Legat de acest proiect de pe ordinea de zi, cu parcul arheologic, vroiam să vă întreb.. .În primul rând, de fapt, să fac o observare. Cred că în momentul în care vrem să angajăm astfel de sume, expunerea de motive ar trebui să aibe o justificare mult mai solidă. Nu cred că putem să fim responsabili sau nu putem angaja niște cheltuieli în valoare de 9,5 milioane de lei, la cât se ridică acest proiect cu o asemenea expunere de motive, una, cu tot respectul, dar superficială. Știu ce înseamnă proiecte europene, știu care sunt termenele, știu cât de greu se implementează, extrem de greu, dar, ca să angajăm asemenea sume fără să existe un raport de progres al proiectului, nu se poate. În ce sens? Trebuia să ne spuneți cât s-a angajat până acuma, ca și cheltuială, care mai sunt activitățile pe care le mai aveți de derulat și care mai este, efectiv, suma pe care mai trebuie să o avem în vedere. Da? Pentru că, nouă milioane cinci sute de mii de lei, chiar dumneavoastră ați subliniat în expunerea de motive, este o valoare estimată. Iar eu vroiam să o întreb pe doamna.

Dl.Daniel Georgescu

Doamna Merlă!

D-na Raluca Andreea Trandafir

.pe doamna Merlă, care este suma angajată în cadrul acestui proiect, până la momentul ăsta? Adică, suma sau plățile care au fost efectuate până la acest moment în cadrul acestui proiect, ținând cont că valoarea lui este de 15 milioane cinci sute, aproximativ, iar contribuția unității administrativ-teritoriale Constanța este în cuantum de un million de lei, la momentul actual, iar acuma ne solicitați o sumă de nouă milioane cinci sute de lei ca și contribuție a unității administrativ-teritoriale, repet, fără să avem un raport de progres al acestui proiect, al devizelor și al cheltuielilor.

D-na Ani Merlă

Îmi permiteți să răspund, domnule primar?

Dl.Decebal Făgădău

Vă rog!

D-na Ani Merlă

Contrar celor afirmate de doamna consilier Trandafir, există rapoarte de progres și vizite de monitorizare până în acest moment. Problema decontărilor pe acest proiect a fost datorată întârzierilor semnării contractului de lucrări, în mod special. Celelalte contracte și-au urmat cursul normal. Și aceasta, datorită unei contestații a unuia dintre participanți. A trebuit să așteptăm decizia CNSC. Această decizie a fost favorabilă beneficiarului municipiului Constanța, motiv pentru care la sfârșitul lunii octombrie, abia, s-a început semnarea contractului de lucrări. Cu data de 9 noiembrie au început lucrările în parcul din jurul palatului administrativ, respectiv reabilitarea parcului arheologic. Lucrările, în acest moment, sunt în curs de desfășurare, lucrări de plantări, aproape finalizate, lucrări de săpătură pentru sistemul nou de irigații, sistem de alimentare cu apă, sistem de iluminat. Până la acest moment nu a fost depusă, în Primărie, nici o situație de lucrări, deoarece sunt doar trei săptămâni de lucrări și constructorul încă nu a venit cu o situație exactă, de către diriginte. Noi am estimat, împreună cu constructorul, pe baza graficului de lucrări existent la momentul adjudecării contractului, că se vor cheltui până la sfârșitul anului în jur de 3 milioane de lei, urmând ca din bugetul local să acoperim până la finalizare și îndeplinire a indicatorilor. În cazul în care nu se va îndeplini această sumă.. .nu se va suporta din către bugetului local această sumă, va trebui dat înapoi tot ceea ce s-a cheltuit până în momentul de față și neîndeplinirea indicatorilor pe proiectul respectiv. Dacă mai are întrebări, doamna consilier, îi răspund.

Dl.Decebal Făgădău

Aș vrea să răspund și eu.

D-na Raluca Andreea Trandafir

Acest raportul de progres trebuia să fie.. atașat în expunerea de motive. Eu nu contest că nu există. Sunt convinsă că există, dar, ca noi să putem să angajăm aceste sume, trebuia, măcar, să avem un raport sintetic nu unul analitic și nu în detaliu. Ați menționat suma de 9 milioane cinci sute de lei, care e o sumă estimativă, pentru că, efectiv, creditul angajat și de rambursat este de 78 de mii de lei, conform celor publicate pe site-ul AMPOR -ului și, de aceea.

D-na Ani Merlă

Nu tot ceea ce este pe site-ul AMPOR-ului este la zi, în sensul că da, există și cerere de plată, există și cerere de rambursare în curs de procesare. Deci, nu au cum să fie la zi. Mia mult decât atât, Instrucțiunea 144, emisă de către Autoritatea de management a programului operațional regional, ca urmare a Hotărârii de Guvern 678 din 3 decembrie ne-a băgat în viteză maximă pentru a putea să semnăm până în data de 14, la nivelul ministerului, aceste acte de prelungire a contractelor, fiind știut faptul că pe 31 decembrie este închiderea exercițiului financiar POR 2007-2013, iar lucrurile, la nivelul organismelor intermediare și a Autorității de management, sunt, în acest moment, într-o alertă extraordinară. Poate că, într-adevăr, expunerea

de motive, cum specificați dumneavoastră, trebuia să fie mai amplă. Înțelegeți și eforturile pe care le face executivul și, dacă doriți, vă stau la dispoziție cu toate aceste documente care sunt în contractul de management și care sunt aferente muncii echipei de management. N-am considerat necesar ca în expunerea de motive, semnată de către primarul municipiului, să fie trecute și aceste acte subsecvente.

D-na Raluca Andreea Trandafir

Este vorba de angajarea unor sume de bani, de către noi, Consiliul local, și de aceea ar trebui, măcar, să existe aceste sume: cât s-a cheltuit până la momentul ăsta și cât mai aveți dumneavoastră nevoie, de la Consiliul local. Care este suma de care mai aveți nevoie, pentru că, subliniați, este o valoare estimată. Sunt convinsă că peste câteva luni vor mai fi niște rectificări bugetare. Iar această.. .aceeași întrebare o am și la celelalte proiecte la care nu se menționează care mai sunt sumele de angajat.

D-na Ani Merlă

În toate proiectele sunt menționate sumele de angajat, pentru că pe acestea le solicit spre aprobare dumneavoastră, consilierilor locali. Suma pe care am menționat-o în fiecare hotărâre de consiliu este suma maximă pe care am estimat-o în acest moment, neștiind cu exactitate ceea ..lucrările cu care vor veni spre decontare constructorii. Dar este maximul pe care îl vom solicita, pentru că noi am depus toate eforturile, împreună cu echipele de management să grăbim lucrările și ei să vină cu cât mai multe lucrări de decontat până la 31 decembrie, știut fiind faptul că inclusiv până în 31 decembrie se pot face plăți pe contracte din POR 2007-2013.

Dl.Daniel Georgescu

Mulțumim mult, doamna director! Haideți să îi dăm cuvântul și domnului primar.

D-na Raluca Andreea Trandafir

Numai puțin! Deci, ca urmare a faptului că acest proiect avea o contribuție, din partea Primăriei Constanța, de un milion de lei, ne cereți, pe acest proiect, să votăm, pe lângă milionul de lei care este angajat oricum de către UAT prin contractul de finanțare, o sumă de nouă milioane de lei, dar ne cereți voie, da? Asta era.

Dl.Decebal Făgădău

Da, doamnă, ați înțeles corect. Sărut mâna! Bună ziua! În primul rând, să vă fac, așa, o trecere în revistă a proiectelor pe care le votați, pentru că înțeleg că sunt nedumeriri. După cum probabil știți, în data de 3 decembrie a apărut o hotărâre de guvern, care-mi precizează ca termen limită 8 decembrie, termen pentru prezentarea hotărârilor de consiliu local, ce reprezintă acordul beneficiarilor, în vederea prelungirii termenului de implementare a proiectelor. Mai mult decât atât, vă spun că, dacă vorbim de acest proiect - reabilitarea parcului arheologic, inițial, am fost tentat să reziliez contractul de finanțare sperând că în următorul exercițiu voi găsi o sursă de finanțare pentru reabilitarea parcului. Întrucât ghidurile, în forma în care au fost ele prezentate, au făcut imposibilă identificarea unei soluții de finanțare, aveam la dispoziție două soluții. Prima, era să rupem contractul de finanțare și atunci rămâneam cu niște sume angajate pe care noi trebuia să le returnăm: cheltuieli de studii de fezabilitate, avizare, autorizare, proiect tehnic și așa mai departe, și pe care Curtea de Conturi probabil că ni le imputa. În acea situație, ca să evităm o imputare a acestor sumelor, pentru că a fost acordul nostru de voință , al municipiului, să implementăm acest proiect, ar fi însemnat să-l facem integral din banii noștri. Deci, eu am verificat dacă puteam să facem parcul în următorul exercițiu. Nu am fi putut și atunci am zis: orice leuț este bine-venit, pentru că, oricum, ar fi trebuit să-l facem din banii noștri. Evident că am încercat să facem un grafic în care să angajăm cât mai mult fondurile structurale. Dar, întrucât până în momentul de față nu am avut o situație de lucrări, astfel încât să putem estima corect ritmul în care se vor face plățile și decontările, am luat în calcul un scenariu negativ, un scenariu pesimist în care suma aceasta, maxim, suportată de bugetul local să fie cea de nouă milioane cinci sute. Și, dacă vom veni cu rectificări, doamna consilier, vom veni cu rectificări negative, pentru că noi am aprobat indicatorii tehnico-economici, noi am aprobat absolut tot ceea ce este legat de acest proiect. La restul proiectelor, vorbim, la parcul seniorilor, unde municipiul Constanța a atras deja 4 milioane cinci sute de mii de lei, și la proiectul la care v-ați abținut,.. .iar valorile neeligibile erau de 11 mii de lei...La reabilitarea.. ..la construirea parcării etajate, municipiul a atras deja 14 milioane de lei și vorbim despre 160 de mii de lei, lucrări rămase de efectuat în continuare. Iar la iluminat, vorbim de 31 de milioane de lei bani europeni, iar contribuția noastră, întrucât nu va exista, fizic, timpul să punem în funcțiune rețeaua nouă de iluminat și să demolăm rețeaua veche de iluminat, chiar și aceste lucrări erau incluse în proiect, urmează să le facem din banii noștri și vorbim de 3 milioane de lei. Deci, vă rog să mă credeți că nu am angajat bugetul municipal altfel decât el era oricum angajat, prin aprobarea, până în această etapă, a tuturor proiectelor. Aveam la dispoziție, v-am spus, două soluții: să reziliem contractele de finanțare și să dăm înapoi banii pe care i-am utilizat sau, varianta a doua, să completăm din bugetul local, cu condiția de a reuși să închidem proiectele până în luna iunie 2016. Sunt convins că toate cele patru proiecte pe care vi le supun aprobării astăzi se vor încadra în termenele respective, că sunt proiecte nu doar necesare ci și benefice pentru municipiul nostru, dar vă respect, în continuare, opțiunea dumneavoastră de a vă abține. Vă mulțumesc pentru sesizarea legată de expunerea de motive. După cum ați văzut, a fost o expunere de motive succintă, care este, oarecum, identică la toate proiectele. Vă spun că am avut la dispoziție un termen foarte scurt, de a lucra aceste proiecte și de a avea întâlniri cu constructorii, diriginții, echipe de management ale proiectului, pe fiecare proiect în parte, să putem analiza corespunzător, pentru că ne interesează mai mult cifrele și angajamentul bugetar decât forma expunerii. Mulțumesc!

Dl.Daniel Georgescu

Mulțumim, domnule primar. Haideți să supunem la vot punctul 3.

Cine este pentru? Împotrivă? Patru abțineri.

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru și 4 abțineri. S-au abținut: dl.Gima, d-na Trandafir, dl.Roman și dl.Matei.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 4:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Patru abțineri.

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru și 4 abțineri. S-au abținut: dl.Gima, d-na Trandafir, dl.Roman și dl.Matei.

D-na Raluca Andreea Trandafir

Domnu' primar, o întrebare. Ați spus că la iluminatul public..dumneavoastră, ca dovadă că în expunerea de motive aveți..14 milioane de lei au fost angajate până la momentul ăsta de către municipalitate?

Dl.Decebal Făgădău

La ce?

D-na Raluca Andreea Trandafir

La iluminat public...la reabilitarea și modernizarea iluminatului public.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, nu, 31 de milioane.

D-na Raluca Andreea Trandafir

Poftim?

Dl.Decebal Făgădău

31 de milioane.

D-na Raluca Andreea Trandafir

31 de milioane. Dar, până la momentul acesta, care este suma angajată de către municipalitate?

Dl.Decebal Făgădău

În momentul de față, 835 de mii de lei, așa cum mi-ați aprobat dumneavoastră. Doar cofinanțarea.

D-na Raluca Andreea Trandafir

835 de mii. Și suma pe care ne-o cereți acum este doar de o sută.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, este de 3 milioane cinci sute optzeci și opt de mii, așa cum este stipulat și în proiect.

D-na Marcela Enache

Trei milioane șase sute, rotunjit.

D-na Raluca Andreea Trandafir

Nu mi-ați dat real la expunerea aceasta..cea cu puncte, puncte, nu?

D-na Marcela Enache Da, pentru că nu s-a știut.

Dl.Decebal Făgădău

Da, nu am știut mai devreme de această dimineață, suma. Dacă tot vreți să vorbim despre un calendar, n-am nici un fel de problemă.

Dl.Daniel Georgescu

O.K.! Haideți să trecem mai departe. Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul “Construire parcare multietajată P+7e+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Patru abțineri.

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru și 4 abțineri. S-au abținut: dl.Gima, d-na Trandafir, dl.Roman și dl.Matei.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.6:

„Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 297/2015 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reparații capitale și modernizarea pasajului Cumpenei” în faza DALI.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici toți suntem pentru.

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Sărut mâna, doamnelor! Bună ziua, domnilor! O săptămână cât mai ușoară!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Daniel Georgescu

SECRETAR,

Marcela Enache


7